Vad som händer om du bryter mot våra policyer

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Google vill säkerställa en säker och positiv upplevelse för sina användare och kräver därför att alla annonsörer följer alla tillämpliga lagar och förordningar utöver Google Ads-policyerna. Annonser, tillgångar, destinationer och annat innehåll som bryter mot policyerna kan komma att blockeras på Google Ads-plattformen och i tillhörande nätverk. Nedan hittar du en lista över våra olika sätt att genomdriva policyer och lagar.

Avvisad annons eller tillgång

Annonser och tillgångar som inte följer Google Ads-policyerna avvisas. Avvisade annonser visas inte förrän policyöverträdelsen har åtgärdats och annonsen granskats. Detta anges i kolumnen Status i Google Ads. Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons

Kontoavstängning

Vi kan stänga av konton om vi upptäcker att de strider mot våra policyer eller användarvillkor.

Om vi upptäcker en allvarlig överträdelse stängs ditt konto av direkt och utan föregående varning. En allvarlig överträdelse av Google Ads-policyn är en överträdelse som är så allvarlig att den är olaglig eller utgör ett allvarligt hot mot våra användare eller vårt ekosystem för digital annonsering. Allvarliga överträdelser återspeglar ofta att annonsörens övergripande verksamhet inte följer Google Ads-policyerna eller att en överträdelse är så allvarlig att vi inte kan riskera framtida exponering för våra användare. Eftersom allvarliga överträdelser resulterar i omedelbar avstängning av kontot begränsar vi, vid identifiering och utan föregående varning, dessa till situationer då en sådan åtgärd är den enda effektiva metoden för att förhindra olaglig aktivitet och/eller allvarlig skada.

Vid andra överträdelser som leder till kontoavstängning skickar vi en varning där vi beskriver policyöverträdelsen och eventuella åtgärder som kan vidtas för att följa policyn. Aviseringen skickas minst sju dagar före avstängning.

Vid upprepade överträdelser av en policy utfärdar vi varningar i Google Ads-kontot. För varje varning ökas påföljderna gradvis upp till kontoavstängning. Du får högst tre varningar per policy i ditt Google Ads-konto.  Läs mer om åtgärdsprocesser vid upprepade överträdelser. 

Om vi stänger av ditt konto slutar alla annonser i det avstängda kontot att visas och vi godkänner inte längre annonser från dig, såvida du inte skickar in ett överklagande som godkänns. Alla konton som är kopplade till ditt konto (till exempel konton med samma betalningsmetod) stängs också av och alla nya konton som du skapar stängs av automatiskt. Läs mer om avstängda konton.

Inaktivering av remarketinglistor

Remarketinglistor som inte följer policyn för anpassade annonser kan komma att inaktiveras. Listorna kan då inte längre användas med annonskampanjer och nya användare läggs inte till på listorna. Begränsningarna för att skapa listor kan gälla både enskilda webbsidor och hela webbplatser eller appar.

Granskning av efterlevnad

Vi kan när som helst kontrollera om ditt företag följer policyn för Kundmatchning. Om vi kontaktar dig och begär information om efterlevnad måste du svara inom rimlig tid och skyndsamt vidta eventuella åtgärder för att se till att du följer våra policyer. Om du har ett förvaltarkonto kan vi även kontakta de ansvariga för de konton du hanterar för att verifiera efterlevnad.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny