Vad som händer om du bryter mot våra policyer

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Google vill säkerställa en säker och positiv upplevelse för sina användare och kräver därför att alla annonsörer följer alla tillämpliga lagar och förordningar utöver Google Ads-policyerna. Annonser, tillägg, destinationer och annat innehåll som bryter mot policyerna kan blockeras på Google Ads-plattformen och i tillhörande nätverk. Nedan hittar du en lista över olika sätt som vi kan använda för att genomdriva policyer och lagar.

Underkänna annonser och tillägg

Annonser och tillägg som inte följer Google Ads-policyerna godkänns inte. En annons som inte har godkänts visas inte förrän policyöverträdelsen har åtgärdats och annonsen godkänns. Detta anges i kolumnen Status i Google Ads. Läs om hur du åtgärdar en annons som inte blivit godkänd.

Kontoavstängning

Konton kan stängas av om vi upptäcker att de strider mot våra policyer eller användarvillkoren. 

Om vi upptäcker en allvarlig överträdelse stängs ditt konto av direkt och utan föregående varning. En allvarlig överträdelse av Google Ads-policyn är en överträdelse som är så allvarlig att den är olaglig eller utgör ett allvarligt hot mot våra användare eller vårt ekosystem för digital annonsering. Allvarliga överträdelser återspeglar ofta att annonsörens övergripande verksamhet inte följer Google Ads policyer eller att en överträdelse är så allvarlig att vi inte kan riskera framtida exponering för våra användare. Eftersom allvarliga överträdelser resulterar i omedelbar avstängning av kontot, begränsar vi, vid identifiering och utan föregående varning, dessa till fall där en sådan åtgärd är den enda effektiva metoden för att förhindra olaglig aktivitet och/eller allvarliga skador.

För andra överträdelser som leder till kontoavstängning skickar vi en varning där vi beskriver policyöverträdelsen och eventuella åtgärder som kan vidtas för att följa den. Detta meddelande skickas minst sju dagar före avstängningen. 

Om vi stänger av ditt konto upphör visningen av alla annonser på det avstängda kontot och vi godkänner inte längre annonser från dig. Alla konton som är kopplade till ditt konto (till exempel konton med samma betalningsmetod) stängs också av och alla nya konton som du skapar stängs av automatiskt. Läs mer om avstängda konton.

Inaktivera remarketinglistor

Remarketinglistor som inte följer policyn för anpassade annonser kan inaktiveras, vilket innebär att listorna då inte längre kan användas med annonskampanjer och att nya användare inte läggs till i listorna. Begränsningarna för att skapa listor kan gälla både enskilda webbsidor och hela webbplatser eller appar.

Granska efterlevnad

Vi kan när som helst granska om ditt företag följer policyn för Kundmatchning. Om vi kontaktar dig och begär information om efterlevnad måste du svara inom rimlig tid och skyndsamt vidta eventuella åtgärder för att se till att du följer våra policyer. Om du har ett förvaltarkonto kan vi även kontakta ansvariga för de konton du hanterar för att verifiera efterlevnaden.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?