Wat er gebeurt als u ons beleid schendt

Wij willen een veilige en positieve ervaring voor gebruikers waarborgen. Google vereist daarom dat adverteerders zich schikken naar alle toepasselijke wetten en regelgeving, evenals naar het Google Ads-beleid. Advertenties, extensies, bestemmingen en andere content die in strijd zijn met dit beleid, kunnen worden geblokkeerd voor het Google Ads-platform en bijbehorende netwerken.

Afhankelijk van hoe ernstig een schending is, kan Google op veel verschillende manieren reageren. Hieronder volgt een lijst met de verschillende manieren waarop we beleid en wetgeving handhaven.

Afkeuring van advertentie of extensie

Advertenties en extensies die niet voldoen aan het Google Ads-beleid, kunnen worden afgekeurd. Een afgekeurde advertentie kan pas worden weergegeven nadat de beleidsschending is verholpen en de advertentie is goedgekeurd. In Google Ads wordt dit aangegeven in de kolom Status. Informatie over hoe u een afgekeurde advertentie corrigeert.

Opschorten van accounts

Een account kan worden opgeschort in geval van meerdere schendingen of een ernstige schending. Als dit gebeurt, wordt de weergave van alle advertenties in het opgeschorte account stopgezet en accepteren we geen advertenties meer van u. Gerelateerde accounts kunnen ook worden opgeschort en nieuwe accounts die u maakt, kunnen automatisch worden opgeschort. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Uitschakeling van remarketinglijst

Remarketinglijsten die niet voldoen aan het beleid ten aanzien van gepersonaliseerd adverteren, kunnen worden uitgeschakeld. Dit betekent dat deze lijsten niet meer kunnen worden gebruikt met advertentiecampagnes en dat er geen nieuwe gebruikers worden toegevoegd aan de lijsten. Beperkingen voor het maken van lijsten zijn mogelijk van toepassing op afzonderlijke webpagina's, volledige websites en apps.

Controle op naleving van beleid

We kunnen uw bedrijf op elk gewenst moment controleren op naleving van het beleid ten aanzien van Klantenmatch. Wanneer we contact met u opnemen met het verzoek om informatie met betrekking tot de naleving van het beleid, moet u tijdig reageren en eventueel snel corrigerende maatregelen treffen om aan onze beleidsrichtlijnen te voldoen. Als u een manageraccount heeft, kunnen we ook contact opnemen met uw beheerde accounts om te controleren op naleving.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?