Wat er gebeurt als u ons beleid schendt

Google biedt vertaalde versies van het Helpcentrum om het gebruikers gemakkelijker te maken. Deze vertalingen hebben echter geen invloed op de inhoud van ons beleid. Voor handhaving van het beleid is de Engelse versie leidend. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

To ensure a safe and positive experience for users, Google requires that advertisers comply with all applicable laws and regulations in addition to the Google Ads policies. Ads, extensions, destinations, and other content that violate these policies can be blocked on the Google Ads platform and associated networks. Below is a list of various ways we enforce policies and laws.

Ad or extension disapproval

Advertenties en extensies die niet voldoen aan het Google Ads-beleid, worden afgekeurd. Een afgekeurde advertentie kan pas worden weergegeven nadat de beleidsschending is verholpen en de advertentie is goedgekeurd. In Google Ads wordt dit aangegeven in de kolom Status. Meer informatie over hoe u een afgekeurde advertentie corrigeert.

Opschorten van accounts

Accounts kunnen worden opgeschort als we schendingen van ons beleid of van de Algemene Voorwaarden constateren.

Als we een ernstige schending vaststellen, wordt uw account zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk opgeschort. Een ernstige schending van het Google Ads-beleid is een schending die onwettig is of aanzienlijke schade toebrengt aan onze gebruikers of ons digitale advertentie-ecosysteem. Ernstige schendingen duiden er vaak op dat de algemene bedrijfsactiviteiten van de adverteerder niet voldoen aan het Google Ads-beleid of dat één schending zo ernstig is dat we onze gebruikers in de toekomst niet meer aan deze adverteerder kunnen blootstellen. Aangezien ernstige schendingen leiden tot onmiddellijke opschorting van het account, schorten we, na vaststelling en zonder voorafgaande kennisgeving, alleen accounts op waarvoor dit de enige effectieve methode is om illegale activiteiten te voorkomen en/of aanzienlijke schade voor gebruikers te voorkomen.

Voor andere schendingen die leiden tot opschorting van uw account, sturen we u een melding met de aard van de beleidsschending en eventuele corrigerende maatregelen die u kunt nemen om aan het beleid te voldoen. Er wordt ten minste 7 dagen vóór de opschorting van het account een melding verstuurd.

Voor herhaalde schendingen van een beleid geven we waarschuwingen tegen uw Google Ads-account. De sancties worden met elke waarschuwing zwaarder, met opschorting van het account als uiterste maatregel. Per beleid kunt u maximaal 3 waarschuwingen krijgen voor uw Google Ads-account. Meer informatie over handhavingsprocedures voor herhaalde schendingen

Als we uw account opschorten, wordt de weergave van alle advertenties in het opgeschorte account stopgezet en accepteren we geen advertenties meer van u, behalve als u met succes bezwaar maakt. Alle gerelateerde accounts (bijvoorbeeld accounts die dezelfde betaalmethode gebruiken) worden ook opgeschort en nieuwe accounts die u maakt, worden automatisch opgeschort. Meer informatie over opgeschorte accounts

Remarketing list disabling

Remarketinglijsten die niet voldoen aan het beleid ten aanzien van gepersonaliseerd adverteren, kunnen worden uitgeschakeld. Dit betekent dat deze lijsten niet meer kunnen worden gebruikt met advertentiecampagnes en dat er geen nieuwe gebruikers worden toegevoegd aan de lijsten. Beperkingen voor het maken van lijsten zijn mogelijk van toepassing op afzonderlijke webpagina's, volledige websites en apps.

Compliance review

We kunnen uw bedrijf op elk gewenst moment controleren op naleving van het beleid ten aanzien van Klantenmatch. Wanneer we contact met u opnemen met het verzoek om informatie met betrekking tot de naleving van het beleid, moet u tijdig reageren en eventueel snel corrigerende maatregelen treffen om aan onze beleidsrichtlijnen te voldoen. Als u een manageraccount heeft, kunnen we ook contact opnemen met uw beheerde accounts om te controleren op naleving.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false
false