Perkara yang berlaku jika anda melanggar dasar kami

Google memberikan versi terjemahan Pusat Bantuan kami sebagai kemudahan, walaupun terjemahan tersebut tidak bertujuan mengubah kandungan dasar kami. Versi bahasa Inggeris ialah bahasa rasmi yang kami gunakan untuk menguatkuasakan dasar kami. Untuk melihat artikel ini dalam bahasa lain, gunakan menu lungsur bahasa di bahagian bawah halaman.

Untuk memastikan pengalaman yang selamat dan positif bagi pengguna, Google menghendaki pengiklan supaya mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan di samping dasar Google Ads. Iklan, sambungan, destinasi dan kandungan lain yang melanggar dasar ini boleh disekat pada platform Google Ads dan rangkaian yang berkaitan. Di bawah ialah senarai pelbagai cara yang kami gunakan untuk menguatkuasakan dasar dan undang-undang.

Penolakan iklan atau sambungan

Iklan dan sambungan yang tidak mematuhi dasar Google Ads tidak akan diluluskan. Iklan yang tidak diluluskan tidak dapat disiarkan sehingga pelanggaran dasar dibetulkan dan iklan diluluskan. Dalam Google Ads, ini akan dicatatkan dalam lajur Status. Ketahui cara membetulkan iklan yang tidak diluluskan.

Penggantungan akaun

Akaun mungkin digantung jika kami menemui pelanggaran dasar kami atau Terma & Syarat ini. 

Jika kami mengesan pelanggaran besar, akaun anda akan digantung dengan serta-merta dan tanpa amaran awal. Pelanggaran besar terhadap dasar Google Ads merupakan pelanggaran yang amat serius sehingga melanggar undang-undang atau menimbulkan bahaya yang ketara kepada pengguna kami atau ekosistem pengiklanan digital kami. Pelanggaran besar sering kali menunjukkan bahawa perniagaan keseluruhan pengiklan tidak mematuhi dasar Google Ads atau bahawa satu pelanggaran adalah sangat teruk sehinggakan kami tidak boleh menanggung risiko pendedahan kepada pengguna kami pada masa depan. Memandangkan pelanggaran besar akan menyebabkan penggantungan akaun dengan serta merta, selepas pengesanan dan tanpa amaran awal, kami mengehadkan tindakan ini kepada kes yang tindakan sedemikian merupakan satu-satunya kaedah yang berkesan untuk mencegah aktiviti haram dan/atau bahaya yang ketara kepada pengguna.

Untuk pelanggaran lain yang membawa kepada penggantungan akaun, kami akan menghantar amaran kepada anda yang menggariskan sifat pelanggaran dasar tersebut dan apa-apa tindakan remedi yang boleh dilakukan untuk mematuhi dasar. Pemberitahuan ini akan dihantar sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tindakan penggantungan. 

Jika kami menggantung akaun anda, semua iklan dalam akaun yang digantung akan berhenti disiarkan dan kami tidak lagi akan menerima pengiklanan daripada anda. Mana-mana akaun yang berkaitan (contohnya, akaun yang menggunakan kaedah pembayaran yang sama) juga akan digantung dan mana-mana akaun baharu yang anda buat akan digantung secara automatik. Ketahui lebih lanjut tentang akaun yang digantung.

Pelumpuhan senarai pemasaran semula

Senarai pemasaran semula yang tidak mengikuti Dasar pengiklanan diperibadikan mungkin dilumpuhkan, yang bermaksud senarai ini tidak lagi boleh digunakan dengan kempen iklan dan pengguna baharu tidak akan ditambahkan pada senarai. Sekatan pembuatan senarai mungkin dikenakan terhadap halaman web individu atau keseluruhan tapak web atau apl.

Semakan pematuhan

Kami mungkin menyemak perniagaan anda untuk memastikan pematuhan dengan dasar Padanan Pelanggan pada bila-bila masa. Jika kami menghubungi anda untuk meminta maklumat yang berkaitan dengan pematuhan, anda dikehendaki membalas dengan segera dan mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan dengan pantas bagi mematuhi dasar kami. Jika anda mempunyai akaun pengurus, kami juga boleh menghubungi akaun terurus anda untuk mengesahkan pematuhan.
Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?