Τι συμβαίνει σε περίπτωση παράβασης των πολιτικών μας

Η Google προκειμένου να διασφαλίσει μια ασφαλή και θετική εμπειρία για τους χρήστες, απαιτεί από τους διαφημιζόμενους να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς πέραν των πολιτικών του Google Ads. Οι διαφημίσεις, οι επεκτάσεις, οι προορισμοί και άλλα είδη περιεχομένου που παραβαίνουν αυτές τις πολιτικές μπορούν να αποκλειστούν στην πλατφόρμα του Google Ads και σε συσχετισμένα δίκτυα. Ακολουθεί μια λίστα με διάφορους τρόπους με τους οποίες εφαρμόζουμε τις πολιτικές και τις νομοθεσίες.

Απόρριψη διαφήμισης ή επέκτασης

Οι διαφημίσεις και οι επεκτάσεις που δεν ακολουθούν τις πολιτικές του Google Ads θα απορρίπτονται. Δεν είναι δυνατή η προβολή διαφήμισης που έχει απορριφθεί, έως ότου αποκατασταθεί η παράβαση πολιτικής και η διαφήμιση εγκριθεί. Στο Google Ads, αυτό θα σημειωθεί στη στήλη "Κατάσταση". Μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε μια διαφήμιση που απορρίφθηκε.

Αναστολή λογαριασμού

Οι λογαριασμοί ενδέχεται να τεθούν σε αναστολή, αν διαπιστωθούν παραβάσεις των πολιτικών μας ή των Όρων και Προϋποθέσεων. 

Αν εντοπιστεί κατάφωρη παράβαση εκ μέρους του λογαριασμού σας, ο λογαριασμός σας θα τεθεί σε αναστολή άμεσα και χωρίς ειδοποίηση. Μια κατάφωρη παράβαση των πολιτικών του Google Ads είναι μια παράβαση τόσο σοβαρή, ώστε να είναι παράνομη ή να προκαλεί σημαντική ζημιά στους χρήστες μας ή στο ψηφιακό οικοσύστημα διαφημίσεων. Οι κατάφωρες παραβάσεις συχνά αντικατοπτρίζουν ότι η συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα του διαφημιζόμενου δεν συμμορφώνεται με τις πολιτικές του Google Ads ή ότι μια παράβαση είναι τόσο σοβαρή, ώστε δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε μελλοντική έκθεση των χρηστών μας. Δεδομένου ότι οι κατάφωρες παραβάσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα άμεση αναστολή του λογαριασμού κατά τον εντοπισμό τους και χωρίς ειδοποίηση, τις περιορίζουμε σε περιπτώσεις όπου μια τέτοια ενέργεια αποτελεί τη μόνη αποτελεσματική μέθοδο για την αποτροπή παράνομης δραστηριότητας ή/και πρόκλησης σημαντικής βλάβης σε χρήστη.

Για άλλες παραβάσεις που οδηγούν σε αναστολή λειτουργίας λογαριασμού, θα σας στείλουμε μια προειδοποίηση που θα περιγράφει τη φύση της παράβασης πολιτικής και τυχόν διορθωτικές ενέργειες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε, προκειμένου να συμμορφωθείτε. Αυτή η ειδοποίηση θα αποσταλεί τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την ενέργεια αναστολής. 

Αν αναστείλουμε τον λογαριασμό σας, θα διακοπεί η προβολή όλων των διαφημίσεων στον λογαριασμό που έχει τεθεί σε αναστολή και δεν θα γίνονται πλέον δεκτές διαφημίσεις από εσάς. Τυχόν σχετικοί λογαριασμοί (για παράδειγμα λογαριασμοί που χρησιμοποιούν τον ίδιο τρόπο πληρωμής) θα ανασταλούν και αυτοί, ενώ τυχόν νέοι λογαριασμοί που δημιουργείτε θα τίθενται αυτόματα σε αναστολή. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς σε αναστολή.

Απενεργοποίηση λίστας επαναληπτικού μάρκετινγκ

Οι λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ που δεν ακολουθούν την Πολιτική για τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μπορεί να απενεργοποιηθούν. Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες λίστες δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται με διαφημιστικές καμπάνιες και δεν θα προστίθενται νέοι χρήστες στις λίστες. Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί στη δημιουργία λίστας τόσο για μεμονωμένες ιστοσελίδες όσο και για ολόκληρους ιστότοπους ή εφαρμογές.

Αξιολόγηση συμμόρφωσης

Ενδέχεται να ελέγξουμε την επιχείρησή σας όσον αφορά τη συμμόρφωση με την Πολιτική για την Αντιστοιχία πελατών ανά πάσα στιγμή. Εάν επικοινωνήσουμε μαζί σας ζητώντας πληροφορίες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση, θα πρέπει να ανταποκριθείτε εγκαίρως και να προβείτε αμέσως σε κάθε απαραίτητη διορθωτική ενέργεια, προκειμένου να συμμορφωθείτε με τις πολιτικές που εφαρμόζουμε. Εάν έχετε λογαριασμό διαχειριστή, ενδέχεται, επίσης, να επικοινωνήσουμε με τους διαχειριζόμενους λογαριασμούς σας, για να επαληθεύσουμε τη συμμόρφωση.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;