Τι συμβαίνει σε περίπτωση παράβασης των πολιτικών μας

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Προκειμένου να διασφαλίσει μια ασφαλή και θετική εμπειρία για τους χρήστες, η Google απαιτεί από τους διαφημιζομένους να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, επιπροσθέτως των πολιτικών του Google Ads. Οι διαφημίσεις, τα στοιχεία, οι προορισμοί και άλλα είδη περιεχομένου που παραβαίνουν αυτές τις πολιτικές μπορούν να αποκλειστούν στην πλατφόρμα του Google Ads και σε συσχετισμένα δίκτυα. Ακολουθεί μια λίστα με διάφορους τρόπους με τους οποίους επιβάλλουμε πολιτικές και νόμους.

Απόρριψη διαφήμισης ή στοιχείου

Οι διαφημίσεις και τα στοιχεία που δεν ακολουθούν τις πολιτικές του Google Ads θα απορρίπτονται. Δεν είναι δυνατή η προβολή διαφήμισης που έχει απορριφθεί, έως ότου αποκατασταθεί η παράβαση πολιτικής και η διαφήμιση ελεγχθεί. Στο Google Ads, αυτό θα σημειωθεί στη στήλη Κατάσταση. Μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε μια διαφήμιση που απορρίφθηκε

Αναστολή λογαριασμού

Οι λογαριασμοί ενδέχεται να τεθούν σε αναστολή, αν διαπιστωθούν παραβάσεις των πολιτικών μας ή των Όρων και Προϋποθέσεων.

Αν εντοπιστεί κατάφωρη παράβαση, ο λογαριασμός σας θα τεθεί σε αναστολή άμεσα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Μια κατάφωρη παράβαση των πολιτικών του Google Ads είναι μια παράβαση τόσο σοβαρή, ώστε να είναι παράνομη ή να προκαλεί σημαντική ζημιά στους χρήστες μας ή στο ψηφιακό οικοσύστημα διαφημίσεων. Οι κατάφωρες παραβάσεις συχνά αντικατοπτρίζουν ότι η συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα του διαφημιζομένου δεν συμμορφώνεται με τις πολιτικές του Google Ads ή ότι μια παράβαση είναι τόσο σοβαρή, ώστε δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε μελλοντική έκθεση των χρηστών μας. Δεδομένου ότι οι κατάφωρες παραβάσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα άμεση αναστολή του λογαριασμού κατά τον εντοπισμό τους και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τις περιορίζουμε σε περιπτώσεις όπου μια τέτοια ενέργεια αποτελεί τη μόνη αποτελεσματική μέθοδο για την αποτροπή παράνομης δραστηριότητας ή/και πρόκλησης σημαντικής βλάβης σε χρήστη.

Όσον αφορά σε άλλες παραβάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την αναστολή λογαριασμού, θα σας αποστέλλουμε μια ειδοποίηση που θα περιγράφει τη φύση της παράβασης πολιτικής και τυχόν διορθωτικές ενέργειες στις οποίες μπορείτε να προβείτε, προκειμένου να εξασφαλίσετε τη συμμόρφωσή σας. Αυτή η ειδοποίηση θα αποστέλλεται τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την ενέργεια αναστολής.

Σε ό,τι αφορά επαναλαμβανόμενες παραβάσεις μιας πολιτικής, εκδίδονται προειδοποιήσεις στον λογαριασμό σας Google Ads, ενώ οι ποινές αυξάνονται προοδευτικά με κάθε επακόλουθη προειδοποίηση, με αποτέλεσμα τελικά ο λογαριασμός να τίθεται σε αναστολή. Θα λαμβάνετε έως και τρεις προειδοποιήσεις ανά πολιτική στον λογαριασμό σας Google Ads. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαδικασίες λήψης μέτρων για επαναλαμβανόμενες παραβάσεις.

Αν τεθεί σε αναστολή ο λογαριασμός σας, θα διακοπεί η προβολή όλων των διαφημίσεων που περιλαμβάνει ο λογαριασμός, ενώ δεν θα γίνονται πλέον δεκτές διαφημίσεις από εσάς, αν δεν υποβάλετε επιτυχές αίτημα επανεξέτασης. Τυχόν σχετικοί λογαριασμοί (για παράδειγμα, λογαριασμοί με τον ίδιο τρόπο πληρωμής) θα τεθούν επίσης σε αναστολή, ενώ τυχόν νέοι λογαριασμοί που δημιουργείτε θα τίθενται αυτόματα σε αναστολή. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Remarketing list disabling

Οι λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ που δεν ακολουθούν την Πολιτική για τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μπορεί να απενεργοποιηθούν. Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες λίστες δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται με διαφημιστικές καμπάνιες και δεν θα προστίθενται νέοι χρήστες στις λίστες. Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί στη δημιουργία λίστας τόσο για μεμονωμένες ιστοσελίδες όσο και για ολόκληρους ιστότοπους ή εφαρμογές.

Compliance review

Ενδέχεται να ελέγξουμε την επιχείρησή σας όσον αφορά τη συμμόρφωση με την Πολιτική για την Αντιστοιχία πελατών ανά πάσα στιγμή. Εάν επικοινωνήσουμε μαζί σας ζητώντας πληροφορίες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση, θα πρέπει να ανταποκριθείτε εγκαίρως και να προβείτε αμέσως σε κάθε απαραίτητη διορθωτική ενέργεια, προκειμένου να συμμορφωθείτε με τις πολιτικές που εφαρμόζουμε. Εάν έχετε λογαριασμό διαχειριστή, ενδέχεται, επίσης, να επικοινωνήσουμε με τους διαχειριζόμενους λογαριασμούς σας, για να επαληθεύσουμε τη συμμόρφωση.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
false
true
true
73067