Yerel Hizmetler platformu politikaları

Olası satış yaratma, toplayıcı ve olası satış yönetimi şirketleri ile ajanslar gibi sağlayıcılar adına faaliyet gösteren tüm servis sağlayıcılar ve işletmeler, tüm Yerel Hizmetler platformlarını kullanırken aşağıdaki politikalara uymalıdır. Tüm sağlayıcılar açısından bu politikalar çalışanlarınız, yüklenicileriniz (alt yükleniciler dahil) veya müşterilerin evlerinde, iş yerlerinde ya da diğer mülklerinde adınıza hizmet veren diğer çalışanlar için geçerlidir. Çalışanlarınızın bu politikalara uymalarını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Sağlayıcılar adına faaliyet gösteren işletmeler için bu politikaları sağlayıcılarınızla paylaşmak ve politikalara uymalarını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

Yerel yasalar ve düzenlemeler

Yerel Hizmetler platformu üzerinden hizmet verdiğiniz veya sunduğunuz yargı alanlarındaki geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere uymanız gerekir. Tüm ilgili lisanslama, sigorta, gizlilik şartlarına veya diğer yasal şartlara uymalısınız. Servis sağlayıcı olarak tüm masraflar, lisanslamayla ilgili ve yasal ücretler veya vergiler, sigorta ya da diğer alakalı maliyetler ve yasal borçlardan yalnızca siz sorumlu olursunuz.

Yaş kısıtlamaları

Siz, çalışanlarınız ve müşterilerinizin her biri en az 18 yaşında olmalıdır.

İstihdam

Google'ın ve satış ortaklarının çalışanları, Yerel Hizmetler platformu kapsamında hizmet sağlayamaz (veya hizmet sunmanıza yardımcı olamaz). Google veya satış ortaklarının bir çalışanı olduğunuzu ya da başka bir şekilde Google veya satış ortakları için çalıştığınızı kimseye söyleyemez ya da ima edemezsiniz. Daima ekibinizin tüm üyelerinin bulunduğunuz yargı alanında geçerli çalışma kanunlarına uygun şekilde sınıflandırılmasını ve ödeme almasını sağlamalısınız.

Gerekli ifşalar ve diğer sorumluluklar

Gerekli ifşalar

Yerel Hizmetler reklamlarınız ve Yerel Hizmetler ile bağlantılı olarak Google'a sağladığınız bilgiler doğru, eksiksiz ve güvenilir olmalıdır. Reklamveren olarak da reklam yayınlamıyor olsanız bile Google Ads politikalarına her zaman uymanız gerekir.

Örnek: Kişinin kendisi, ürün veya hizmetle ilgili yanlış beyan hususunu yöneten politikada açıklandığı gibi, Yerel Hizmetler reklam platformunda müşterilere sunduğunuz fiyatlara geçerli tüm ücretler, ek masraflar ve vergiler dahil olmalıdır.

İstenmesi durumunda, Google'a ve tedarikçilerine (aşağıda açıklanan Minimum Sağlayıcı Şartları sizin için de geçerliyse geçmiş kontrolü iş ortağı da dahildir) lisans, sigorta, senet ve ilgili şartların kanıtlarını sunmanız gerekir. Google bu belgeleri Yerel Hizmetler platformunda herkese açık olarak yayınlayabilir. Google'ın veya tedarikçilerinin lisanslama ya da sigorta konularıyla ilgili sorularını yanıtlarken dürüst, doğru ve eksiksiz yanıtlar vermeniz gerekir.

Zaman zaman Google'ın veya tedarikçilerinin belgeleriniz ve gizlilik politikanızla ilgili ek soruları olabilir. Yerel Hizmetler'deki iyi durumunuzu korumak için bu sorulara hızlı ve doğru yanıt verdiğinizden emin olun.

Diğer sorumluluklar

Sağladığınız hizmet türleri için gereken tüm uygun sigorta kapsamına ve lisanslara sahip olmanız gerekir. Google'ın ve tedarikçilerinin (varsa geçmiş kontrolü iş ortağının soruları da dahil olmak üzere) bu konular ve ilgili sorumluluklara dair ek soruları olması durumunda da eksiksiz işbirliği sağlamalısınız.

Müşterilerinizin gizliliğini ve yasal haklarını korumanız gerekir. Hizmetlerinizle ilişkili olarak topladığınız kişisel verilerin sorumluluğu yalnızca size aittir. Bu nedenle tüm geçerli veri koruma yasalarına uymanız gerekir.

Müşteri ilişkileri

Hizmet verirken, sizin müşterileriniz Google’ın müşterisi değildir. Google için çalıştığınızı iddia edemez, siz ve müşterileriniz arasında hizmetle ilgili herhangi bir sorun olduğunda Google'ı dahil edemezsiniz. Anlaşmazlık durumunda, müşteri Yerel Hizmetler platformunu kullanarak alternatif bir servis sağlayıcı bulabilir veya müşteri Google Garanti hak talebinde bulunabilir. Ancak Google, siz ve müşteriniz arasındaki hiçbir sorunun çözülmesine yardımcı olmaz.

Google, hizmetler için fiyat veya ücret önermez ve müşterilerinizle fiyat anlaşması yapmaz.

Google Yerel Hizmetler'den gelen hangi yönlendirmelerin kabul veya reddedileceğine karar vermek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

Müşterilerle etkileşimde bulunan çalışanlarınızın eğitimi, yönlendirilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve disiplini yalnızca sizin sorumluğunuzdadır. Müşterilerden alınan ciddi veya tekrarlanan olumsuz geri bildirimler ya da müşteri isteklerine hemen yanıt verilmemesi yerleşim seviyesinin düşürülmesine, mesaj istekleri alma seçeneğinin kaldırılmasına veya reklamınızın ya da diğer ticari içeriklerinizin hiç gösterilmemesine neden olabilir. Sahtekarlık, suç faaliyeti, aşırı mülk hasarı, onaylanmamış şirketler veya çalışanlarla alt sözleşme yapmak ya da benzeri kötüye kullanım gibi müşterilere karşı ağır düzeyde veya sürekli tekrarlanan davranışlar sergilenmesi durumunda, Google programa erişiminizi askıya alabilir veya sonlandırabilir. Google, reklamlarınızı veya diğer ticari içeriklerinizi platformumuzda göstererek müşterilerin sizi bulmasına yardımcı olabilir. Kalan işlemler size bağlıdır.

Unutmayın

Google, hangi müşterilere hizmet vereceğinizi belirlemez. Bu nedenle, müşterilere Google'ın herhangi bir isteği kabul etmenizi veya reddetmenizi istediğini söyleyemezsiniz. Google'ın hizmetlerinizin fiyatları veya sunulma şekli üzerinde bir etkisi olduğunu ima etmediğinizden emin olun.

Yasaklanan uygulamalar

Sizin veya sizin adınıza hareket eden diğer kişilerin aşağıdakileri yapmasına izin verilmez:

Müşteri yorumları

Hizmetleriniz veya rakiplerinizin sunduğu hizmetlerle ilgili müşteri yorumlarını değiştiremez ve bu yorumlara hiçbir şekilde müdahale edemezsiniz. Kullanıcılardan Google üzerinde yorum yapmalarını isteyebilirsiniz. Ancak bu durum, yalnızca kullanıcıların iş için rezervasyonu bir Google platformundan ya da doğrudan sizin (örneğin, sizi kulaktan kulağa pazarlama yoluyla veya genel web aramasıyla bulmuşsa) üzerinizden yapmış olması durumunda geçerlidir. İş rezervasyonunu Google harici bir platform üzerinden yapan kullanıcılardan Google üzerinde yorum yapmalarını isteyemezsiniz. Müşteri yorumlarıyla ilgili olarak, tüketicilerin yanıltıcı bilgiler edinmesine yol açabilecek her türlü davranış kesinlikle yasaktır.

Google markası ve ticari markalarının yetkisiz kullanımı

Google logosunu, Google Garanti Rozetini veya diğer ayırt edici öğeleri izinsiz kullanamazsınız. Web sitenizde veya herkese açık diğer materyallerinizde Google'ın marka özelliklerinden herhangi birini kullanmak istiyorsanız Google'ın marka kullanım yönergelerini okuyun.

Google ile yapılan sözleşme şartlarına göre geçerli ek politikalar

Siz veya işletmeniz Google Ads Şartlar ve Koşulları, Sağlayıcılar için Yerel Hizmetler Ek Şartları veya Sağlayıcılar için Asistan Üzerinde Yerel Hizmetler Şartları gibi (aşağıdaki tabloya bakın) Google ile yapılan sözleşme şartlarını kabul ettiyseniz aşağıdaki Minimum Sağlayıcı Şartları'na da uymanız gerekir:

Minimum sağlayıcı şartları (geçmiş kontrolleri)

Google'ın Minimum Sağlayıcı Şartları'nı karşılamalısınız:

 1. Yerel Hizmetler platformuna katılabilmek için tüm çalışanların, yüklenicilerin (alt yükleniciler de dahil olmak üzere) veya müşterilerin evlerinde, iş yerlerinde ya da diğer mülklerinde hizmet veren diğer çalışanların ve sizin üçüncü taraf geçmiş kontrollerini geçmeniz gerekir.
 2. Şirketiniz, aşağıda açıklandığı şekilde geçmiş kontrollerini geçme ölçütlerini daima karşılamalıdır.

Geçmiş kontrolü sürecinde iş birliği yapma

Google'ın tanımlanmış üçüncü taraf geçmiş kontrolü iş ortağı (aşağıdaki tabloya bakın) geçmiş kontrolü yaptığında çalışanlarınızın ve sizin dürüst, eksiksiz, güncel ve doğru bilgiler vermeniz gerekir. Geçmiş kontrolünün tamamlanmasının ardından koşullarda bir değişiklik olursa çalışanlarınız ve siz güncel bilgileri derhal geçmiş kontrolü iş ortağına vererek Yerel Hizmetler platformu için uygunluğunuzu koruyun. İş ortağına, aşağıdaki tabloda ülkeniz için verilen iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Geçmiş kontrolü iş ortağını müşterilerin evleri, iş yerleri veya diğer mülklerinde hizmet sağlayan ekip üyelerinizin sayısı ve kimlikleri konusunda sürekli bilgilendirmeniz gerekir. Yeni çalışan işe aldığınızda veya yeni kişilerle çalışacağınızda, geçmiş kontrolü iş ortağınıza güncel sayı ve kimlik bilgilerini verdiğinizden emin olun. Bu çalışanlar, geçmiş kontrolü tamamlanana kadar Yerel Hizmetler çağrılarına katılmamalıdır. İş ortağına, aşağıdaki tabloda ülkeniz için verilen iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Geçmiş kontrolü sağlayıcınız, yakın zamanda işe alınan tüm yeni çalışanlar da dahil olmak üzere ekip üyelerinin sayısı ve kimliği hakkında bilgi istediğinde, istenen süre içinde hızla yanıt vermeniz gerekir.

Geçmiş kontrolünün içeriği

ABD

Geçmiş kontrolü, her çalışanın vatandaşlık numarasının geçerliliği ve sabıka geçmişi hakkındaki sorguları (cinsel suçlular ve teröristler/yaptırımlar hakkındaki ulusal kayıtların karşılaştırmalı kontrolü dahil) kapsar. Bazı hizmetlerde (örneğin, birçok eyalette elektrikçiler) çalışan düzeyinde kontrollere lisanslama şartları dahil olabilir. Şirket düzeyinde bu süreç, profesyonel lisans ve sigorta doğrulamalarının yanı sıra hukuki dava geçmişini (federal mahkemeler ve eyalet mahkemeleri tarafından verilen hükümler ve haciz kararları dahil) de içerir.

Kanada

Geçmiş kontrolü, her çalışanın ulusal ve/veya vilayet düzeyinde sabıka kaydıyla ilgili sorguları (Kanada Polis Bilgi Merkezi, Vilayet/Bölge Mahkemesi) kapsar. Şirket düzeyinde bu süreç, profesyonel lisans ve sigorta doğrulamalarının yanı sıra hukuki dava geçmişini (hükümler ve haciz kararları dahil) de içerir.

Geçmiş kontrollerini kim gerçekleştirir?

Google, yerel ve/veya ulusal geçmiş kontrollerini gerçekleştirmesi ve aşağıda açıklanan Genel Kriterler doğrultusunda hangi işletmelerin Yerel Hizmetler platformunu kullanmaya uygun olduğunu karar vermeye yardımcı olması için ülkenizdeki geçmiş kontrolü iş ortaklarıyla etkileşim kurmuştur. Google bireysel çalışanların ya da şirketlerin geçmiş kontrolüyle ilgili hiçbir bilgiyi görmez ve sizin de bu gibi bilgileri Google ile paylaşmanız yasaktır.

Geçmiş kontrolü iş ortakları

Ülke Geçmiş Kontrolü İş Ortağı İletişim bilgileri
ABD, Kanada Pinkerton Consulting & Investigations, Inc. pes.disputes@pinkerton.com veya (800) 635-1649, Pazartesi - Cuma, 08:00 - 20:00 (Doğu saati).
ABD EvidentID Şu bağlantıdan Evident destek birimiyle iletişime geçebilirsiniz: Evident Destek Birimi.

Geçmiş kontrolünü geçme kriterleri

Kararlar, aşağıdaki genel kriterlere ("Genel Kriterler") göre alınır:

 1. Geçmiş kontrolü sorularına ve ilgili tüm sorulara tam, eksiksiz ve doğru yanıtlar verilmesi.
 2. Resmi belgeler gibi hususlar hakkında doğru ve güncel bilgilerin sağlanması (Örnekler: pasaport, sürücü belgesi, vatandaşlık numarası, federal veya eyalet kimlik numaraları, profesyonel lisanslar, kayıtlar ya da sigorta sertifikaları).
 3. Kişilerin veya mülklerin güvenliği ya da emniyeti hususunda risk teşkil edecek sabıka kaydının olmaması.
 4. Hizmetlerin ihmalkar şekilde veya standardın altında performansla icra edildiğini gösteren dava geçmişi olmaması.

Şirketiniz, geçerli yasalar ve düzenlemelerin izin vermesi durumunda Genel Kriterler veya Minimum Sağlayıcı Şartları doğrultusunda başka nedenlerle de diskalifiye edilebilir.

Uygunluk kararları çalışan, yüklenici, alt yüklenici veya işçi bazında değil, şirket düzeyinde verilir.

Örnek: Müşterilerin evlerini temizleyen 10 çalışanlı bir işletmeniz olduğunu düşünelim. Siz sahada değil, yalnızca ofiste çalışıyorsunuz. Uygunluk durumu, sizin geçmiş kontrolünüzün, müşterilerin evlerini temizleyen 10 çalışanın tamamının geçmiş kontrollerinin ve işletmenizin şirket düzeyinde kontrolünün (geçerli lisans, sigorta ve dava geçmişi için) sonuçlarına göre belirlenir.

Karar süreciyle ilgili sorularınız varsa lütfen sorularınızı doğrudan yukarıdaki tabloda listelenen geçmiş kontrolü sağlayıcısının uyumluluk bölümüne gönderin.

Hizmet sunmaya uygunluk

Müşterilerinizin evlerinde, iş yerlerinde veya Yerel Hizmetler platformu üzerinden yönlendirilen diğer mülklerinde yalnızca geçmiş kontrolü doğru şekilde yapılmış ve uygun niteliklere sahip çalışanlarınız hizmet sağlayabilir.

Örnek: Müşterilerin evlerinde veya iş yerlerinde hizmet vermeyen bir görev dağıtıcı ve sahada müşterilere hizmet verecek 10 çalışan istihdam ettiğinizi düşünelim. 10 çalışanınızın geçmiş kontrollerinin düzgün bir şekilde tamamlanmıştır ve şirketinizin Yerel Hizmetler platformunu kullanması onaylanmıştır. Görev dağıtıcının geçmiş kontrolü tamamlanmadığı için Google Yerel Hizmetler platformu üzerinden yönlendirilen müşterilere hizmet vermesi için görev dağıtıcıyı gönderemezsiniz.

Daha fazla çalışan (geçmiş kontrolü tamamlanmış olan 10 kişinin dışında) işe alırsanız bu ek çalışanları geçmiş kontrolleri tamamlanana kadar müşterilerin evlerine gönderemezsiniz (ve şirketiniz Minimum Sağlayıcı Şartları'nı karşılamaya devam eder).

Güncellenen bilgileri sağlama yükümlülüğü

Şirketinizin Yerel Hizmetler reklamlarını kullanmak üzere onaylanmasının ardından, şirketiniz veya çalışanlarınızla ilgili önceki geçmiş kontrolü onayının sonucunu değiştirebilecek tüm durumları derhal geçmiş kontrolü sağlayıcınıza bildirmeniz gerekir. Aşağıdakiler bu gibi durumlara örnek olarak verilebilir:

 • Müşterilerin evleri, iş yerleri veya Yerel Hizmetler reklam platformu üzerinden yönlendirilen diğer mülklerinde hizmet vermek üzere yeni bir çalışan işe almanız (veya yeni bir yükleniciyle anlaşmanız).
 • Mevcut çalışanlarınızdan veya yüklenicilerinizden birinin (sahada hizmet veren) hüküm giymesi.
 • Devlet tarafından verilen lisanslarınızdan birinin geçerliliğinin sona ermesi, askıya alınması veya güncel ve aktif olmaması.
 • Devlet tarafından verilen lisanslarınızdan birinin geçerliliğinin sona ermesi, askıya alınması veya güncel ve aktif olmaması.
 • Sigorta kapsamınızın sona ermesi, askıya alınması, güncel ve aktif olmaması ya da en az %5 oranında değişikliğe uğraması.
 • İşletmenizin ihmalkar şekilde veya standardın altında performansla hizmet sunduğu iddiasıyla açılan hukuk davalarında davalı taraf olması.

Değişiklikleri bildirmek için lütfen yukarıdaki tabloda listelenen bilgileri kullanarak geçmiş kontrolü sağlayıcıyla iletişime geçin. Geçmiş kontrolü sağlayıcınız güncel bilgi istemesi durumunda istenen süre içinde hızla yanıt vermeniz gerektiğini de unutmayın.

Yeniden sertifika alma

Şirketinizin Yerel Hizmetler platformunu kullanması onaylandıktan sonra, şirketiniz düzenli olarak yeniden sertifikalandırma kontrollerine tabi tutulur. Yerel yasaların izin verdiği durumlarda bu kontroller geçmiş kontrolü sağlayıcınız tarafından sizden daha fazla bilgi istemeden gerçekleştirilir. Yeniden sertifika alma sürecinde güncel bilgi istenmesi durumunda istenen süre içinde hızla yanıt vermeniz gerekir.

Gizlilik

Geçmiş kontrolü sağlayıcılarının geçmiş kontrolü yapılan bireyler veya şirketlere ait bilgileri, bu bireyler ya da şirketler dışında herhangi bir tarafla paylaşmaları yasaktır. Google, geçmiş kontrolü sağlayıcılarından şirketlerin yukarıda açıklanan Genel Kriterler doğrultusunda Yerel Hizmetler platformu için uygun olduğunu (ya da olmadığını) belirten bildirimleri alır. Ancak, Google hiçbir çalışanın veya şirketin geçmiş kontrolüyle ilgili bilgileri görmez. Hiçbir çalışanın geçmiş kontrolünün sonuçlarını Google ile paylaşamazsınız.

İşveren veya işletme sahibiyseniz geçmiş kontrolü iş ortağının, çalışanlarınızın geçmiş kontrolü sonuçlarını sizinle paylaşmasının yasak olduğunu da unutmayın. Çalışanlarınızın geçmiş kontrolü sonuçlarını görmek istiyorsanız geçmiş kontrolü yapılan kişilerin iznini almanız veya kendi kontrolünüzü gerçekleştirmeniz gerekir (geçmiş kontrolü sağlayıcısı, çalışanın Yerel Hizmetler ile ilgili olarak gerçekleştirilen geçmiş kontrolünü, doğrudan sizinle asla paylaşmaz).

Denetimler

Google ve tedarikçileri (belirlenen tüm üçüncü taraf geçmiş kontrolü iş ortakları dahil), Minimum Sağlayıcı Şartları'na uygunluğu sağlamak için denetim yapabilir. Yerel Hizmetler reklamvereni olarak iyi durumda kalmak için tüm denetimlerde işbirliğine tamamen açık olmalı ve bilgileri istenen zaman diliminde hızla vermeniz gerekir.

Daha fazla bilgi

Geçmiş kontrolleri hakkında daha fazla bilgi için yukarıdaki tabloda listelenen bilgileri kullanarak ülkenizin geçmiş kontrolü sağlayıcısıyla iletişime geçin.

Politikaları ihlal ederseniz ne olur?

Politikalarımızı ihlal ederseniz aşağıdakilerden biri veya birkaçı uygulanabilir:

 • Reklamın onaylanmaması: Politikalarımıza uygun olmayan Yerel Hizmetler reklamları veya diğer ticari içerikler onaylanmayabilir. Onaylanmayan reklamlar veya diğer ticari içerikler, politika ihlali giderilene ve reklam onaylanana kadar yayınlanamaz.
 • Alanın devre dışı bırakılması: Politikalarımızı ihlal eden web siteleri askıya alınabilir. Başka bir deyişle, sorun çözülene kadar söz konusu web sitesinin reklamı yapılamaz.
 • Hesabın askıya alınması: Birçok ihlal veya ciddi bir ihlal varsa hesap askıya alınabilir. Bu durumda, askıya alınan hesaptaki tüm reklamların ve diğer ticari içeriklerin yayını durdurulur ve artık sizden gelen reklamlar ya da ticari içerikler kabul edilmeyebilir. İlgili tüm hesaplar da kalıcı olarak askıya alınabilir ve yeni hesaplarınız kurulum aşamasında otomatik olarak askıya alınabilir. Askıya alınmış hesaplar hakkında daha fazla bilgi

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Politikalarımızla ilgili sorularınız varsa Google Ads Destek Ekibi ile iletişime geçin.

Ek Şartlar ve Politikaların Bağlantıları

Siz veya işletmeniz, Yerel Hizmetler platformuna katılımınız kapsamında şartları kabul ettiyseniz bu şartların bağlantılarını aşağıda bulabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantılar, Yerel Hizmetler'e katılımınızla ilgili hangi şartların geçerli olduğunu görebilmeniz için referans olarak sağlanmıştır.

Ürünler/Platformlar Şartlar ve Politikalar
Siz veya işletmeniz Google ile üzerinde anlaştığınız şartları kabul ettiyseniz VE Yerel Hizmetler girişleriniz Google Arama'da görünüyorsa:
Siz ve işletmeniz, Google ile üzerinde anlaştığınız şartları kabul ettiyseniz VE Yerel Hizmetler girişiniz yalnızca Google Asistan'da görünüyorsa.

 


Düşüncelerinizi bizimle paylaşın

Bu sayfanın ne kadar yardımcı olduğunu derecelendirin ve görüşlerinizi bizimle paylaşın:
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?