Zasady platformy Usługi Lokalne

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

All service providers and businesses acting on behalf of providers—such as agencies, lead generation, aggregators, and lead management companies—must abide by the following policies when using any Local Services platform. For all providers, these policies apply to your employees, contractors (including subcontractors), or other workers who provide services in customers’ homes, workplaces, or any other properties on your behalf. You are responsible for ensuring your workers comply with these policies. For businesses acting on behalf of providers, you are responsible for sharing these policies with your providers and for instructing them to comply.

Lokalne przepisy i regulacje prawne

Musisz przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji prawnych obowiązujących w jurysdykcjach, w których świadczysz lub oferujesz usługi za pomocą platformy Usługi Lokalne. Musisz przestrzegać wszystkich odpowiednich przepisów dotyczących licencjonowania, ubezpieczeń i prywatności oraz innych wymogów prawnych. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wynagrodzenia, opłaty licencyjne, opłaty administracyjne i inne, ubezpieczenie oraz wszelkie inne powiązane koszty i obowiązki prawne wymagane od usługodawcy.

Ograniczenia wiekowe

Ty, Twoi pracownicy i wszyscy Twoi klienci muszą mieć ukończone 18 lat.

Zatrudnienie

Pracownicy firmy Google i jej podmiotów stowarzyszonych nie mogą świadczyć usług (ani pomagać w ich świadczeniu) poprzez platformę Usługi Lokalne. Nie możesz nikomu mówić ani sugerować, że jesteś pracownikiem firmy Google lub jej podmiotów stowarzyszonych albo że pracujesz dla firmy Google lub jej podmiotów stowarzyszonych. Musisz dbać o to, by każdy członek Twojego zespołu był odpowiednio sklasyfikowany i wynagradzany zgodnie z przepisami prawa pracy obowiązującymi w Twojej jurysdykcji.

Wymagane oświadczenia i inne obowiązki

Wymagane ujawnienia

Twoje reklamy w Usługach Lokalnych i przekazywane firmie Google informacje związane z Usługami Lokalnymi muszą być zgodne z prawdą, kompletne i nie mogą wprowadzać w błąd. Nawet jeśli nie wyświetlasz reklam jako reklamodawca, musisz zawsze przestrzegać zasad Google Ads.

Przykład: zgodnie z zasadami dotyczącymi wprowadzania użytkowników w błąd w kwestiach dotyczących Ciebie, Twoich produktów lub usług ceny prezentowane klientom na platformie reklamowej Usługi Lokalne muszą zawierać wszystkie obowiązujące opłaty, dopłaty i podatki.

Na żądanie firmy Google lub jej dostawców (w tym partnerów sprawdzających przeszłość pracowników – tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie – jeśli do Twojej firmy mają zastosowanie podane poniżej Minimalne wymagania dotyczące usługodawcy) musisz dostarczyć dokumenty potwierdzające licencję, ubezpieczenie, gwarancję ubezpieczeniową lub inne wymagane informacje. Google może publicznie udostępniać te dokumenty na platformie Usługi Lokalne. Odpowiadając na pytania firmy Google lub jej dostawców o kwestie związane z licencjonowaniem bądź ubezpieczeniem, musisz udzielać szczerych, dokładnych i pełnych odpowiedzi.

Czasami firma Google lub jej dostawcy mogą mieć dodatkowe pytania dotyczące dokumentów Twojej firmy i jej polityki prywatności. Aby zachować dobrą reputację na platformie Usługi Lokalne, szybko i dokładnie udzielaj odpowiedzi na te pytania.

Other responsibilities

You must maintain all required and appropriate insurance coverage and licenses for the types of services you provide. You will fully cooperate with any follow-up questions Google and its vendors (including questions from the background check partner, if applicable) about these topics and related responsibilities.

You must protect the privacy and legal rights of your customers. You are solely responsible for the personal data you collect in relation with your services, and you must comply with all relevant data protection laws.

Relacje z klientami

Podczas świadczenia usług klienci Twojej firmy nie są klientami Google. Nie możesz twierdzić, że pracujesz dla Google, i nie możesz angażować Google w żadne spory związane z usługami występujące między Twoją firmą a jej klientami. W przypadku powstania sporu klient może skorzystać z platformy Usługi Lokalne w celu znalezienia innego usługodawcy lub może zgłosić roszczenie w ramach Ochrony Google, ale firma Google nie pomaga w rozwiązywaniu sporów między Twoją firmą a klientami.

Google nie sugeruje cen ani opłat za usługi i nie negocjuje cen z klientami.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za decyzję o zaakceptowaniu lub odrzuceniu danego klienta z rekomendacji w usłudze Reklamy Usług Lokalnych.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za szkolenie, instruowanie, kontrolowanie, ocenianie i dyscyplinowanie swoich pracowników, którzy kontaktują się z klientami. Poważne lub powtarzające się negatywne opinie klientów bądź wielokrotne nieudzielanie szybkich odpowiedzi na prośby klientów mogą skutkować obniżeniem pozycji, wycofaniem opcji otrzymywania próśb o kontakt albo całkowitym przerwaniem wyświetlania reklam i materiałów promocyjnych Twojej firmy. Firma Google może zawiesić lub odebrać Twojej firmie dostęp do tego programu w następstwie rażących lub powtarzających się niestosownych zachowań wobec klientów, np. nieprawidłowej aktywności, działalności przestępczej, wyrządzania znaczących szkód materialnych, zlecania świadczenia usług nieautoryzowanym firmom lub pracownikom albo innych zachowań niezgodnych z przepisami. Firma Google może wyświetlać reklamy i inne materiały promocyjne Twojej firmy, by pomagać klientom w jej znajdowaniu. Reszta jest w Twoich rękach.

Keep in mind

Google doesn't dictate how you choose your customers, so you can’t suggest to customers that Google told you which requests to accept or reject. Be careful not to imply that Google influences the pricing of your services or how those services are performed.

Obsługa klienta

Reaguj

Od chwili, gdy otrzymasz połączenie od potencjalnego klienta lub zarezerwuje on usługę, musisz szybko odpowiadać na jego pytania i skargi oraz udzielać pomocy w razie potrzeby. Dotyczy to okresu zarówno przed świadczeniem usługi, w jej trakcie oraz po jej zakończeniu. Dobra komunikacja z klientem jest kluczem do otrzymywania dobrych ocen i opinii. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Oto kilka przykładów braku reagowania, które może spowodować wykluczenie z programu:

 • odmowa rozwiązania sporu z klientem;
 • obiecanie wyceny zlecenia i niewywiązanie się z tej obietnicy;
 • zapewnienie, że firma oddzwoni, i niewywiązanie się z tej obietnicy;
 • nieodpowiadanie na większość połączeń telefonicznych, nawet jeśli później oddzwaniasz do klienta;
 • odmowa udzielenia informacji o ubezpieczeniu, gdy doszło do szkody.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

Jeśli dojdzie do naruszenia tych zasad, usługodawcy mogą otrzymać e-maila z powiadomieniem. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone, ich reklamy mogą zostać trwale usunięte albo ich wyświetlanie może zostać ograniczone.

Dotrzymywanie zobowiązań

Jeśli zdecydujesz się świadczyć usługę klientowi, zadbaj o to, by Twoja firma wywiązała się ze wszystkich umów. Akceptuj tylko te usługi, które odpowiadają Twojemu doświadczeniu i posiadanym licencjom, by móc je świadczyć na zadowalającym poziomie. Stawiaj się na czas zgodnie z ustaleniami. Jeśli zobowiązujesz się wykonać daną usługę, musi ją zrealizować Twoja firma, a nie ktoś inny. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

W rzadkich sytuacjach losowych, gdy nie możesz się stawić na umówione spotkanie z klientem, jak najszybciej go o tym poinformuj.

Oto kilka przykładów niedotrzymania zobowiązań, które mogą skutkować wykluczeniem z programu:

 • zapewnienie, że wrócisz, by dokończyć zlecenie, i niewywiązanie się z tej obietnicy;
 • spóźnienie się o godzinę na umówione spotkanie z klientem;
 • wielokrotne odwołanie terminu wykonania zlecenia;
 • zapewnienie, że przyjedzie Twój pracownik, a potem przysłanie innej osoby do wykonania usługi.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone albo ich reklamy mogą zostać trwale usunięte.

Ceny usług i dokonywanie płatności przez klientów

Informacje o cenach, które podajesz klientom, muszą być dokładne, kompletne i nie mogą wprowadzać w błąd. Nie zezwalamy na podawanie niskich wartości szacunkowych, by podstępem nakłaniać klientów do rezerwowania usług, po których wykonaniu nakładane są nadmiernie wysokie opłaty. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Szacunkowe ceny

Jeśli podajesz klientom przedział cenowy, nie podnoś ceny, gdy dotrzesz na miejsce pracy, chyba że zakres zlecenia lub jego okoliczności znacznie się różnią od tych przedstawionych przez klienta podczas wyceny. Opłaty diagnostyczne i opłaty za dojazd muszą być jawne, a klient musi być poinformowany o tym, że będzie musiał je uiścić, niezależnie od tego, czy będą świadczone dalsze usługi. To Ty pokrywasz koszt połączenia telefonicznego od potencjalnego klienta z Usług Lokalnych i nie możesz bezpośrednio obciążać klienta tym kosztem.

Rachunki i płatność

Należy zaoferować klientowi różne opcje płatności. Jeśli zostanie wybrana opcja płatności gotówką, nie możesz towarzyszyć klientowi w drodze do domu ani do bankomatu.

Rachunki należy przekazywać klientom po ukończeniu zlecenia. Powinny one zawierać nazwę firmy i listę wykonanych usług.

Rachunki należy zawsze najpierw wysyłać do klienta, a dopiero znacznie później do agencji windykacyjnej, gdy wielokrotne próby uzyskania płatności od klienta nie przyniosą efektu.

Rabaty

Nie można oferować rabatów w zamian za pozytywne opinie klientów.

Przykłady:

Oto kilka przykładów cen i rozliczeń, które mogą spowodować wykluczenie z programu:

 • podanie ceny przez telefon i podwyższenie jej po przyjeździe na miejsce wykonania zlecenia;
 • obciążenie klienta za nieukończoną pracę;
 • towarzyszenie klientowi w drodze do domu lub bankomatu w celu uzyskania gotówki;
 • wysyłanie rachunku do windykatora przed wysłaniem tego rachunku do klienta;
 • obciążenie klienta za wykonanie połączenia na Twój telefon firmowy;
 • odmowa wydania klientowi rachunku;
 • umieszczenie na rachunku niższej ceny niż kwota faktycznie pobrana;
 • zaoferowanie klientowi rabatu w zamian za dobrą opinię;
 • pobieranie wyższej opłaty ze względu na posiadanie Ochrony Google;
 • zapewnienie klienta, że dokonasz zwrotu środków, i niewywiązanie się z tej obietnicy;
 • zakłócanie procesu zgłaszania roszczeń ubezpieczeniowych.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

Jeśli dojdzie do naruszenia tych zasad, usługodawcy mogą otrzymać e-maila z powiadomieniem. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone, ich reklamy mogą zostać trwale usunięte albo ich wyświetlanie może zostać ograniczone.

Niekompetencja lub szkoda

Wszyscy specjaliści powinni mieć odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania danej pracy. Jeśli popełnisz błąd, który spowoduje uszkodzenie własności klienta, niezwłocznie ją napraw lub dostarcz klientowi informacje o ubezpieczeniu firmy, tak by mógł otrzymać zadośćuczynienie za szkody. Do wykonywania zleceń używaj wyłącznie odpowiednich i niewadliwych materiałów. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Oto kilka przykładów niekompetencji i szkód, które mogą spowodować wykluczenie z programu:

 • przypadkowe uszkodzenie własności klienta;
 • nieprawidłowe wykonanie rutynowego zlecenia ze względu na brak wiedzy lub doświadczenia;
 • stawienie się 1 osoby do zlecenia wymagającego pracy 2 osób;
 • obciążenie klienta opłatą w przypadku, gdy nie możesz ukończyć zlecenia;
 • wymiana niewłaściwych części, po której naprawiany element nadal nie działa.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone albo ich reklamy mogą zostać trwale usunięte.

Rozwiązywanie sporów z klientami

Twoim obowiązkiem jest podjęcie próby rozwiązania wszelkich sporów z klientem. Zanim niezadowolony z usług klient zgłosi roszczenie w ramach Ochrony Google, powinien najpierw spróbować rozwiązać spór z usługodawcą. Umożliwi Ci to podjęcie odpowiednich działań naprawczych. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

W przypadku powstania sporu klient może skorzystać z platformy Usługi Lokalne w celu znalezienia innego usługodawcy lub może zgłosić roszczenie w ramach Ochrony Google, ale firma Google nie pomaga w rozwiązywaniu sporów między Twoją firmą a klientami.

Przykłady:

Oto kilka przykładów niewywiązania się z obowiązku rozwiązywania sporów z klientami:

 • nieodpowiadanie na połączenia telefoniczne, e-maile lub SMS-y od klientów, którzy wnoszą skargę dotyczącą usługi;
 • oferowanie zwrotu kosztów usługi przy jednoczesnej odmowie pokrycia kosztów szkód lub podania informacji ubezpieczeniowych, aby klient mógł otrzymać zadośćuczynienie za szkody.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone albo ich reklamy mogą zostać trwale usunięte.

Bezpieczeństwo

Nieuprzejme zachowanie, groźby, dręczenie i nękanie

Należy traktować wszystkich z szacunkiem i zachowywać się profesjonalnie podczas każdego kontaktu. Nie tolerujemy nieuprzejmego zachowania, protekcjonalnego tonu ani nachalnych taktyk sprzedaży. Nie wolno grozić klientowi, używać obraźliwych słów, traktować go jako obiektu seksualnego, prześladować, dyskredytować ani traktować go z góry, zastraszać fizycznie, naruszać jego prywatności, nakłaniać do przemocy, ujawniać jego danych osobowych ani nękać go w inny sposób. O groźbach wyrządzenia krzywdy i innych niebezpiecznych sytuacjach możemy poinformować organy ochrony bezpieczeństwa publicznego. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Oto kilka przykładów nieuprzejmego zachowania, gróźb, dręczenia i nękania:

 • wielokrotne proszenie klienta o zmianę lub usunięcie opinii;
 • proszenie klienta o napisanie opinii w czasie, gdy znajdujesz się w jego lokalizacji;
 • nękanie seksualne lub mizoginiczne komentarze;
 • wysyłanie SMS-ów zawierających groźby związane z przemocą fizyczną lub seksualną;
 • rozmawianie z przedstawicielem obsługi klienta Google w niestosowny sposób.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Stosujemy politykę braku tolerancji dla gróźb, dręczenia i nękania. W zależności od tego, jak poważne jest naruszenie, reklamy usługodawców mogą zostać trwale usunięte.

Przemoc fizyczna

Niedozwolone są: napaść fizyczna bądź na tle seksualnym, a także pomaganie w takiej napaści, przetrzymywanie osoby wbrew jej woli oraz inne zachowania, które mają znamiona przemocy. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Oto przykład wyrządzenia krzywdy fizycznej:

 • celowe samookaleczenie w obecności klientów lub krzywdzenie innych osób bądź zwierząt.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

Jeśli dojdzie do naruszenia tych zasad, usługodawcy otrzymają e-maila z powiadomieniem, że ich profil został zawieszony. Stosujemy politykę braku tolerancji wobec wyrządzania krzywdy fizycznej. Reklamy usługodawcy mogą zostać trwale usunięte.

Bezpieczne środowiska

Odpowiadasz za stworzenie bezpiecznego środowiska poprzez zadbanie o to, by stosowane przez Ciebie narzędzia i produkty oraz Twoje działania nie narażały zdrowia, dobrostanu ani bezpieczeństwa innych osób. Usługodawcy nie mogą pracować pod wpływem alkoholu, narkotyków, silnych leków ani innych substancji, które upośledzają ich sprawność. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Oto kilka przykładów niebezpiecznych środowisk, które mogą spowodować wykluczenie z programu:

 • praca pod wpływem alkoholu lub narkotyków;
 • pozostawianie ostrych lub niebezpiecznych narzędzi bez nadzoru w obecności dzieci;
 • firma świadcząca usługi związane z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją opuszcza dom klienta w sytuacji, gdy panuje w nim niebezpiecznie niska lub wysoka temperatura.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone albo ich reklamy mogą zostać trwale usunięte.

Kradzież lub wandalizm

Nie przywłaszczaj sobie żadnych rzeczy, które nie należą do Ciebie, ani nie niszcz własności klienta. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Oto kilka przykładów kradzieży i wandalizmu, które mogą spowodować wykluczenie z programu:

 • znalezienie pieniędzy i zatrzymanie ich;
 • celowe i niepotrzebne uszkodzenie własności;
 • niedostarczenie części spakowanych rzeczy przez firmę przeprowadzkową.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Stosujemy politykę braku tolerancji wobec kradzieży lub wandalizmu. Reklamy usługodawcy mogą zostać trwale usunięte.

Spam, phishing (wyłudzanie informacji) i nieprawidłowa aktywność

Usługodawcy nie mogą wysyłać niezamawianych treści promocyjnych ani komercyjnych, przyciągać użytkowników do innych witryn ani namawiać do przekazywania pieniędzy lub danych osobowych. Nie zezwalamy na nieprawidłową aktywność związaną z kartami kredytowymi lub rezerwacjami ani na pranie pieniędzy. Niedozwolone jest używanie fałszywych twierdzeń godzących w dobre imię innego usługodawcy. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Oto kilka przykładów spamu, phishingu oraz nieprawidłowej aktywności, które mogą spowodować wykluczenie z programu:

 • sprzedanie informacji o kliencie firmom zewnętrznym;
 • wysyłanie niechcianych e-maili promocyjnych;
 • fałszywe twierdzenie, że inny usługodawca narusza zasady;
 • posługiwanie się licencją zawodową lub zezwoleniem na prowadzenie działalności należącymi do innej osoby.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone albo ich reklamy mogą zostać trwale usunięte.

Obiektywność

Zachowania dyskryminujące lub szerzenie nienawiści

Wszystkich należy traktować tak samo i z szacunkiem. Niedozwolone są zachowania dyskryminujące lub obraźliwe, szerzenie nienawiści w stosunku do innych osób ze względu na ich rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, kastę, narodowość, rodowód, status obywatelstwa, wyznanie, wiek, płeć biologiczną lub kulturową, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową, ciążę, stan cywilny, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, chorobę albo inne cechy, na tle których występuje systemowa dyskryminacja lub marginalizacja. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Oto kilka przykładów zachowań dyskryminujących i wypowiedzi szerzących nienawiść, które mogą spowodować wykluczenie z programu:

 • odmawianie świadczenia usługi ze względu na rasę klienta;
 • stosowanie innych warunków wobec danej osoby ze względu na jej tożsamość;
 • mówienie o preferowaniu świadczenia usługi osobom o danej tożsamości lub wyrażanie niechęci do świadczenia usługi takim osobom.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Reklamy usługodawcy mogą zostać trwale usunięte.

Autentyczność

Przedstawianie nieprawdziwych informacji i podszywanie się pod inne osoby

Musisz zgodnie z prawdą przedstawić siebie i swoją firmę. Nie oszukuj, nie wprowadzaj w błąd ani nie udzielaj informacji, które mogą zdezorientować klienta. Dotyczy to mylących informacji o kontach lub ich własności, kwalifikacjach, licencjach, ubezpieczeniu, doświadczeniu, obsługiwanych obszarach, branżach, cenach lub innych aspektach Twojej osoby bądź działalności. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Ograniczenia licencji

Jeśli Twoja licencja biznesowa obowiązuje w ograniczonym regionie geograficznym, nie promuj swoich usług poza tym obszarem. Akceptuj tylko takie zlecenia, do których wykonywania upoważnia Cię Twoja licencja i na które masz ubezpieczenie. Nie używaj licencji osoby, która nie pracuje w Twojej firmie.

Obsługiwane obszary

Usługi Lokalne umożliwiają konsumentom nawiązanie kontaktu z miejscowymi usługodawcami. Kierowanie reklam na obszary znajdujące się daleko od lokalizacji Twojej firmy, których prawdopodobnie nie będzie mogła obsłużyć, jest niekorzystne dla użytkowników i może ich wprowadzać w błąd. Próby kierowania reklam na nadmiernie duże obszary z jednej lub kilku lokalizacji firmy mogą skłonić nas do sprawdzenia Twoich reklam pod kątem naruszenia zasad dotyczących wprowadzania użytkowników w błąd.

Zawartość profilu

Wszelkie informacje, które publikujesz na swoim koncie, muszą dokładnie odzwierciedlać lokalizację firmy, jej wyposażenie, pojazdy i pracowników.

Ochrona Google

Uzyskanie Ochrony Google nie uprawnia do twierdzenia, że firma Google poleca Twoją firmę lub że dla niej pracujesz. Podczas świadczenia usług klienci Twojej firmy nie są klientami Google. Ochrona Google i plakietka Sprawdzone przez Google dotyczą tylko reklam w Usługach Lokalnych. Nie możesz promować Ochrony Google ani plakietki Sprawdzone przez Google w witrynie swojej firmy, profilach pracowników ani materiałach promocyjnych.

Opinie w Google Moja Firma

Opinie uzyskane przez Ciebie w Google Moja Firma mogą być powiązane tylko z 1 kontem Usług Lokalnych. Nie można łączyć opinii w Google Moja Firma z wieloma kontami. Połączone opinie z Google Moja Firma muszą dotyczyć lokalizacji firmy, która jest podana w Usługach Lokalnych.

Examples:

Here are some examples of misrepresentation and impersonation that may result in disqualification from the program:

 • Impersonating another individual or business
 • A service provider pretends to be a consumer and complains about another business
 • Using the professional or business license of another person
 • Serving outside of the business license area
 • Targeting areas that you can’t reasonably serve or that aren’t local to your business location
 • Stating that you work for a company where you are not employed
 • Denying an employee works for your company when a customer calls to complain 
 • Stating you can provide services you are not qualified or licensed to perform
 • Telling a customer to make check out to a company that is different than the one the customer called for service
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone albo ich reklamy mogą zostać trwale usunięte.

Opinie klientów

Nie pisz opinii na temat swojej firmy ani firm należących do konkurencji i nie proś o to swoich znajomych ani krewnych, chyba że wynajęli Twoją firmę do wykonania usługi. Klienci nie mogą otrzymywać wynagrodzenia ani rabatu w zamian za pozytywne opinie. Usługodawcy nie mogą prosić klientów o zmianę lub usunięcie opinii ani grozić klientom, którzy wystawili negatywne opinie. Podejmowanie wobec opinii klientów jakichkolwiek działań, które mogłyby wprowadzać w błąd konsumentów, jest surowo zabronione. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Opinie klientów są najbardziej wartościowe, gdy są szczere i obiektywne. Nie możesz zmieniać opinii klientów o usługach Twojej firmy ani usługach konkurencji ani też w inny sposób w nie ingerować. Możesz poprosić użytkownika o zamieszczenie opinii w Google, ale tylko wtedy, gdy zamówił usługę poprzez platformę Google lub bezpośrednio w Twojej firmie (np. jeśli dowiedział się o niej pocztą pantoflową lub dzięki ogólnemu wyszukiwaniu w internecie). Nie możesz prosić użytkownika o zamieszczenie opinii w Google, jeśli zamówił usługę poprzez platformę innej firmy niż Google. Możesz poprosić klienta o napisanie tylko jednej opinii na temat każdego zlecenia. Nie możesz prosić klienta o napisanie opinii zarówno w Usługach Lokalnych, jak i w Google Moja Firma, ponieważ Twoje konto Usług Lokalnych uwzględnia opinie z Google Moja Firma.

Usługodawcy mogą zakwestionować opinię, wypełniając formularz pomocy dotyczący zdjęć i opinii w Usługach Lokalnych.

Oto kilka przykładowych działań związanych z opiniami klientów, które mogą spowodować wykluczenie z programu:

 • napisanie opinii o własnej firmie;
 • opublikowanie opinii na temat współpracownika lub konkurencyjnej firmy, by zmienić ich ocenę;
 • poproszenie klienta o napisanie opinii w trakcie wykonywania przez Ciebie zlecenia i w Twojej obecności;
 • poproszenie klienta o napisanie opinii o tym samym zleceniu w Usługach Lokalnych i w Google Moja Firma;
 • oferowanie klientowi rabatu lub gratyfikacji finansowej w zamian za usunięcie negatywnej opinii lub napisanie pozytywnej.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone albo ich reklamy mogą zostać trwale usunięte.

Zasady dotyczące konta

Umowy z podwykonawcami i sprzedaż kontaktów do potencjalnych klientów

Konsumenci oczekują współpracy z usługodawcami, którzy zostali zweryfikowani według standardów jakości Usług Lokalnych. Dlatego firmy, które dołączają do naszej platformy, muszą przedstawiać prawdziwe kwalifikacje i tożsamość swoich pracowników bezpośredniej obsługi klienta. Oprócz tego każda firma musi udowodnić, że jej pracownicy bezpośredniej obsługi klienta oraz pozostałe zatrudnione osoby mają odpowiednie licencje. W związku z tym nie możesz sprzedawać kontaktów do potencjalnych klientów, które uzyskujesz dzięki reklamom w Usługach Lokalnych. Zlecenia od tych klientów mogą wykonywać tylko pracownicy bezpośredniej obsługi klienta zatrudnieni w Twojej firmie, którzy zostali zweryfikowani lub których przeszłość została sprawdzona. Jeśli zlecisz wykonanie zlecenia innemu usługodawcy, Twoja reklama może zostać trwale usunięta. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Oto kilka przykładów umowy z podwykonawcą oraz sprzedaży kontaktów do potencjalnych klientów, które mogą spowodować wykluczenie z programu:

 • przekazanie lub sprzedanie kontaktu do potencjalnego klienta innej firmie bądź osobie niebędącej pracownikiem Twojej firmy, który został zweryfikowany lub którego przeszłość została sprawdzona.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone albo ich reklamy mogą zostać trwale usunięte.

Obsługiwane obszary

Jeśli masz wiele kont, tylko jedno konto i jeden typ zlecenia mogą w danym momencie używać konkretnego kodu pocztowego. Służy to zapewnieniu uczciwej konkurencji. Należy też podawać tylko obsługiwane obszary, w których obecnie możesz pracować. Jeśli masz licencję zawodową, która ogranicza Twoją działalność do określonego regionu geograficznego, musisz pozostać na tym obszarze. Więcej informacji

Obsługiwane obszary

Usługi Lokalne umożliwiają konsumentom nawiązanie kontaktu z miejscowymi usługodawcami. Kierowanie reklam na obszary znajdujące się daleko od lokalizacji Twojej firmy, których prawdopodobnie nie będzie mogła obsłużyć, jest niekorzystne dla użytkowników i może ich wprowadzać w błąd. Próby kierowania reklam na nadmiernie duże obszary z jednej lub kilku lokalizacji firmy mogą skłonić nas do sprawdzenia Twoich reklam pod kątem naruszenia zasad dotyczących wprowadzania użytkowników w błąd.

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Oto kilka przykładów umowy z podwykonawcą oraz sprzedaży kontaktów do potencjalnych klientów, które mogą spowodować wykluczenie z programu:

 • przekazanie lub sprzedanie kontaktu do potencjalnego klienta innej firmie bądź osobie niebędącej pracownikiem Twojej firmy, który został zweryfikowany lub którego przeszłość została sprawdzona.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone albo ich reklamy mogą zostać trwale usunięte.

Zduplikowane konta

Zduplikowane konta mogą umożliwiać usługodawcom nieuczciwe wyświetlanie reklam w naszym systemie. Konta, które są nieaktywne przez ponad 6 miesięcy lub mają prawie identyczne typy zleceń i obsługiwane obszary, mogą zostać zgłoszone do sprawdzenia lub usunięcia. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Oto przykłady zduplikowanych kont, które mogą zostać wyłączone:

 • 2 konta mają wpisane takie same typy zleceń i obsługiwane obszary;
 • kilka kont jest zarejestrowanych na tę samą lokalizację firmy.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

Jeśli konto zostanie wyłączone, usługodawcy otrzymają e-maila z odpowiednim powiadomieniem. Jeśli w przyszłości zechcesz ponownie włączyć konto, skontaktuj się z nami.

Obchodzenie zasad i zakłócanie działania systemu

Nie podejmuj działań mających na celu uniknięcie przestrzegania zasad lub obejście ograniczeń nałożonych na Twoje konto. Takim działaniem może być np. tworzenie i używanie różnych kont bądź inne metody umożliwiające praktykowanie niedozwolonych zachowań.

Nie staraj się generować ruchu w innych witrynach ani przekierowywać nowych klientów na inny numer telefonu, by uniknąć opłat za kontakt do potencjalnego klienta. W wyświetlanej nazwie Twojej firmy nie może występować fragment „.com”. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Oto przykłady obchodzenia zasad, które mogą spowodować wykluczenie z programu:

 • wpisanie nazwy witryny jako nazwy firmy;
 • opublikowanie zdjęć, które zawierają Twój numer telefonu lub adres Twojej witryny;
 • próba utworzenia nowego konta po zawieszeniu lub trwałym usunięciu poprzedniego.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

Jeśli dojdzie do naruszenia tych zasad, usługodawcy mogą otrzymać e-maila z odpowiednią informacją. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone, ich reklamy mogą zostać trwale usunięte albo ich wyświetlanie może zostać ograniczone. 

Treść reklamy

Możesz dołączyć zdjęcia przedstawiające efekty swojej pracy, by skuteczniej sprzedawać swoją usługę. Zdjęcia muszą być wysokiej jakości, związane z Twoją pracą i oryginalne. Nie mogą być skopiowane ani skradzione. Przestrzegaj praw autorskich i przesyłaj tylko materiały, do których używania masz upoważnienie. Treści o charakterze seksualnym są zabronione. W przypadku dostawców usług specjalistycznych mogą mieć zastosowanie dodatkowe zasady dotyczące przesyłania zdjęć. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Więcej informacji

Co te zasady oznaczają dla Ciebie

Niektóre przesłane przez Ciebie treści mogą się wyświetlać jako oczekujące, dopóki nie zostaną sprawdzone i zatwierdzone przez nasz zespół. Stan treści możesz sprawdzić w profilu konta.

Oto kilka przykładów treści profilu, które mogą spowodować wykluczenie z programu:

 • wpisanie nazwy witryny jako nazwy firmy;
 • podanie numeru telefonu na zdjęciu firmy.
Co się dzieje, gdy usługodawcy naruszają te zasady

W przypadku naruszenia tych zasad usługodawca otrzyma e-maila z odpowiednią informacją. Zależnie od częstotliwości i wagi naruszenia zasad usługodawcy mogą otrzymać ostrzeżenie, ich konta mogą zostać czasowo zawieszone albo ich reklamy mogą zostać trwale usunięte.

Niedozwolone praktyki

Te działania nie mogą być podejmowane ani przez Ciebie, ani przez żadne inne osoby w Twoim imieniu:

Nieupoważnione używanie cech marki i znaków towarowych Google

Nie wolno używać logo Google, plakietki Ochrona Google ani żadnych innych elementów tej marki bez pozwolenia. Jeśli chcesz korzystać z cech marki Google w swojej witrynie lub w innych materiałach dostępnych publicznie, musisz się zapoznać z wytycznymi dotyczącymi użycia marki Google.

Dodatkowe zasady obowiązujące na podstawie warunków umowy z Google

Jeśli warunki umowy z Google (np. Warunki korzystania z usługi Google Ads, Dodatkowe warunki korzystania przez usługodawców z platformy Usługi Lokalne lub Warunki korzystania przez usługodawców z platformy Usługi Lokalne poprzez Asystenta Google – patrz tabela poniżej) zostały zaakceptowane przez Ciebie lub Twoją firmę, musisz też przestrzegać tych Minimalnych wymagań dotyczących usługodawców:

Minimalne wymagania dotyczące usługodawców i sprawdzanie przeszłości pracowników

Weryfikacja firmy, licencji i ubezpieczenia

Aby reklamować się na platformie Usługi Lokalne, musisz spełniać minimalne wymagania dotyczące usługodawców związane ze sprawdzeniem firmy, jej licencji i zdjęć profilowych pracowników:

 1. Zanim uzyskasz możliwość wyświetlania reklam w Usługach Lokalnych, Twoja firma musi przejść proces weryfikacji przez Google odpowiedni dla danego regionu (w Europie i w przypadku wybranych branż w Stanach Zjednoczonych).
 2. Google zweryfikuje odpowiednie licencje zawodowe w regionach, w których są one wymagane, lub poprosi o przesłanie dowodu, że je posiadasz. Oprócz tego musisz udowodnić, że wszyscy Twoi pracownicy też mają niezbędne licencje. Wyświetlanie reklam Usług Lokalnych nie będzie możliwe, dopóki nie zakończymy procesu weryfikacji.
 3. W przypadku branż związanych z usługami specjalistycznymi musisz przesłać zdjęcia profilowe pracowników firmy.
 4. Jeśli Twoja firma ma pasujące do niej informacje w Mapach Google, może być konieczne sprawdzenie profilu firmy.

Więcej informacji o minimalnych wymaganiach dotyczących usługodawców korzystających z Reklam Usług Lokalnych znajdziesz w artykule Sposoby kwalifikowania dostawców do Reklam Usług Lokalnych.

Aby reklamować się przy użyciu odznaki Ochrona Google, Sprawdzone przez Google lub Licencja zweryfikowana przez Google, musisz spełnić dodatkowe wymagania weryfikacyjne. Dowiedz się więcej o tym, jak zacząć korzystać z Reklam Usług Lokalnych.

Background Checks - U.S. and Canada Only

In the U.S. and Canada, you must satisfy Google’s Minimum Provider Requirements related to background checks:

 1. You and any employees, contractors (including subcontractors), or other workers who provide services in customers' homes, workplaces, or any other properties must pass third-party background checks before you may participate in the Local Services platform.
 2. Your company must meet the criteria for passing a background check as described below at all times.

Cooperating with the background check process

When Google’s designated third-party background check partner, see table below, conducts a background check, you and your workers must provide honest, complete, updated, and accurate information. If circumstances change after a background check has been completed, you and your workers must immediately provide updated information to the background check partner to ensure you remain eligible for the Local Services platform. You can reach the partner via the contact information listed in the table below for your country.

You must keep your background check partner informed of the number and identity of members of your team who provide services in customers’ homes, workplaces, or any other properties. Be sure to provide updated numbers and identifying information to your background check partner if you hire or use new workers - these workers must not attend Local Services call outs until they have completed the background check. Again, you can reach the partner via the contact information listed in the table below for your country.

When your background check provider requests information about the number and identity of members of your team, including any new workers hired recently, you must promptly respond within the time requested.

What's included in a background check

USA

For each worker, the background check includes inquiries about Social Security number validity and criminal history (including cross-checks against national sex offender and terrorist/sanctions registries). For some services (for example, electricians in many states), worker-level checks may also include licensing requirements. At the company level, the process also includes civil litigation history (including judgments and liens from federal and state courts).

Canada

For each worker, the background check includes inquiries about national and/or provincial criminal history (Canadian Police Information Centre, Provincial/Territorial Court of Justice). At the company level, the process also includes civil litigation history (including judgments and liens).

Who conducts the background checks

Google has engaged background check partners in your country to conduct local and/or national background checks and to help determine, based on the General Criteria described below, which businesses are eligible to use the Local Services platform. Google doesn’t see the specific background check information of any individual worker or company, and you are prohibited from sharing such information with Google.

Background check partners

Country Background Check Partner Contact information
USA, Canada Pinkerton Consulting & Investigations, Inc. pes.disputes@pinkerton.com or (800) 635-1649, Monday through Friday, from 8:00 am to 8:00 pm Eastern.
USA EvidentID You may contact Evident support at the following link: Evident Support.

Criteria for passing a background check

Adjudication decisions are based on the following general criteria (“General Criteria”):

 1. Full, complete, and accurate answers to all background check and related questions.
 2. Honest and up-to-date disclosures, including disclosures related to government documents (Examples: Passport, driver’s license, Social Security numbers, federal or state identification numbers, professional licenses, registrations, or insurance certifications).
 3. No criminal history that demonstrates a risk to the safety or security of persons or property.
 4. No civil litigation history that demonstrates negligent or substandard performance of services.

Your company also may be disqualified for any other reason consistent with the General Criteria or Minimum Provider Requirements, provided that is allowed by applicable laws and regulations.

Eligibility decisions are made at the company level, not at the individual employee, contractor, subcontractor, or worker level.

Example: You own a business with 10 workers who clean customers’ homes. You work solely in the office, not in the field. Eligibility will be based on the results of your background check, the background checks of all 10 workers who clean customers’ homes, and the company-level check of your business (for valid licensure, insurance, and civil litigation history).

If you have questions about the adjudication process, please direct inquiries to the background check provider’s compliance department listed in the table above.

Eligibility to provide services

Only your workers who have been properly background checked and who hold appropriate qualifications may provide services in your customers’ homes, workplaces, or any other properties that were referred through the Local Services platform.

Example: You employ one dispatcher (who doesn’t provide services in customers’ homes or workplaces) and 10 workers in the field who serve customers. Your 10 workers properly completed background checks and your company was approved to use the Local Services platform. You may not send the dispatcher to serve customers referred through Google’s Local Services platform because the dispatcher didn’t complete a background check.

If you hire additional workers (beyond the 10 who already completed a background check), you may not send those additional workers into customers’ homes until they complete background checks (and your company continues to satisfy the Minimum Provider Requirements).

Obowiązek dostarczania zaktualizowanych informacji

Po uzyskaniu przez Twoją firmę zgody na korzystanie z platformy Usługi Lokalne musisz niezwłocznie powiadamiać partnera sprawdzającego przeszłość pracowników o wszelkich okolicznościach (dotyczących Twojej firmy lub jej pracowników), które mogłyby zmienić wynik poprzedniej weryfikacji. Przykłady takich okoliczności:

 • Zatrudniasz nowego pracownika (lub nowego kontrahenta) do świadczenia usług w domach, miejscach pracy lub innych obiektach klientów pozyskanych dzięki platformie reklamowej Usługi Lokalne.
 • Jeden z Twoich obecnych pracowników lub kontrahentów (świadczący usługi w terenie) został skazany za przestępstwo.
 • Jedna z Twoich licencji państwowych wygasa, zostaje zawieszona lub w inny sposób przestaje być aktualna i aktywna.
 • Twoje ubezpieczenie wygasa, zostaje zawieszone, przestaje być aktualne i aktywne lub w inny sposób zmienia się o co najmniej 5%.
 • Twoja firma została pozwana w procesie cywilnym z powodu domniemanej niskiej jakości świadczenia usług.

Aby zgłosić zajście takich okoliczności, skontaktuj się z partnerem sprawdzającym przeszłość pracowników, korzystając z jego danych, które znajdziesz w powyższej tabeli. Pamiętaj też, że gdy partner sprawdzający przeszłość pracowników poprosi o przekazanie zaktualizowanych informacji, musisz niezwłocznie udzielić odpowiedzi w wyznaczonym czasie.

Recertification

After your company has been approved to use the Local Services platform, your company will be subject to periodic recertification checks. Where permitted by local law, these checks will be conducted by your background check provider without requesting any further information from you. If you are requested to provide updated information during the recertification process, you must promptly respond within the time requested.

Privacy

Background check providers are prohibited from sharing individual or company background check information with anyone other than the individual or company whose background was checked. Google receives notification from background check providers that a company is (or isn’t) eligible for the Local Services platform based on the General Criteria described above, but Google doesn’t see the specific background check information of any individual worker or company. You can’t share the results of any individual worker’s background check with Google.

If you are an employer or business owner, also note that the background check partner is prohibited from sharing your workers’ background check results with you. If you wish to see your workers’ background check results, you’ll need their permission or you must perform your own check (the background check provider will never provide an employee’s background check performed in relation to Local Services directly to you).

Audyty

Firma Google i jej dostawcy (w tym wszyscy wyznaczeni zewnętrzni partnerzy sprawdzający przeszłość pracowników) mogą przeprowadzać audyty weryfikujące zgodność z Minimalnymi wymaganiami dotyczącymi usługodawców. Aby uzyskać pozytywną opinię jako reklamodawca na platformie Usługi Lokalne, musisz w pełni współpracować w trakcie każdego audytu i niezwłocznie udzielać niezbędnych informacji w wyznaczonym czasie.

More information

For more information about background checks, contact the background check provider for your country, listed in the table above.

Konsekwencje naruszenia zasad

Naruszenie naszych zasad może skutkować następującymi konsekwencjami:

 • Odrzucenie reklamy: reklamy lub inne materiały promocyjne publikowane na platformie Usługi Lokalne, które nie spełniają naszych zasad, mogą zostać odrzucone. Odrzucone reklamy, zdjęcia lub inne materiały promocyjne nie będą wyświetlane do czasu wyeliminowania naruszenia i zapewnienia zgodności reklamy z zasadami.
 • Wyłączenie domeny: możemy zawiesić witrynę, która narusza nasze zasady. Oznacza to, że nie będzie można jej reklamować, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.
 • Zawieszenie konta: jeśli naruszysz kilka zasad lub naruszenie zasad będzie poważne, Twoje konto może zostać zawieszone. W takim przypadku publikowanie wszystkich reklam i innych materiałów promocyjnych z zawieszonego konta zostanie wstrzymane, a w przyszłości możemy odmówić publikacji Twoich reklam i materiałów promocyjnych. Wszystkie powiązane konta też mogą zostać nieodwracalnie zawieszone, a Twoje nowe konta mogą być automatycznie zawieszane w momencie ich zakładania. Dowiedz się więcej o zawieszonych kontach.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące zasad, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads.

Links to Additional Terms and Policies

If you or your business accepted terms as part of your participation in the Local Services platform, you can find links to those terms below. The following links are provided for reference so you can see which terms apply to your participation in Local Services.

Products/Platforms Terms & Policies
If you or your business accepted terms with Google AND your Local Services listings appear on Google Search:
If you and your business accepted terms with Google AND your Local Services listing appear only on the Google Assistant.

Podziel się swoją opinią

Oceń, czy ta strona jest przydatna, i podziel się z nami swoją opinią.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne