המדיניות של פלטפורמת 'Google בעלי מקצוע'

Google מספקת גרסאות מתורגמות של המאמרים במרכז העזרה, אבל התוכן של המדיניות שלנו אמור להיות זהה בכל הגרסאות. אנחנו אוכפים את המדיניות לפי נוסח הגרסה באנגלית. כדי לקרוא את המאמר הזה בשפה אחרת, השתמשו בתפריט הנפתח שבתחתית הדף.

All service providers and businesses acting on behalf of providers—such as agencies, lead generation, aggregators, and lead management companies—must abide by the following policies when using any Local Services platform. For all providers, these policies apply to your employees, contractors (including subcontractors), or other workers who provide services in customers’ homes, workplaces, or any other properties on your behalf. You are responsible for ensuring your workers comply with these policies. For businesses acting on behalf of providers, you are responsible for sharing these policies with your providers and for instructing them to comply.

תקנות וחוקים מקומיים

עליכם לציית לדין החל ולכל התקנות החלות בתחומי השיפוט שאתם מציעים או נותנים בהם שירותים באמצעות פלטפורמת 'Google בעלי מקצוע'. עליכם לציית לכל הדרישות הרלוונטיות הנוגעות לענייני רישוי, ביטוח ופרטיות, וכן לכל דרישה רגולטורית אחרת. כמו כן, עליכם מוטלת האחריות הבלעדית לכיסוי העלויות והחובות הנוגעות לפיצוי, לרישוי, לעמלות רגולטוריות ולביטוח, וכן עלויות וחובות משפטיות אחרות החלות עליכם בתור ספקי שירות.

הגבלות גיל

אתם, העובדים שלכם וכל הלקוחות שלכם חייבים להיות בני 18 ומעלה.

תעסוקה

עובדים של Google ושל השותפים העצמאיים שלה אינם רשאים לספק שירותים במסגרת פלטפורמת 'Google בעלי מקצוע' (או לעזור לכם לספק שירותים כאלה). אסור לכם לטעון או לרמוז בפני איש שאתם מועסקים ב-Google או אצל השותפים העצמאיים שלה, או שאתם עובדים באופן אחר עבור Google או עבור השותפים העצמאיים שלה. עליכם לוודא שכל חברי הצוות שלכם רשומים ומקבלים תשלום באופן תקין לפי חוקי ההעסקה החלים בתחום השיפוט שאתם נמצאים בו.

דרישות גילוי נאות וחובות אחרות

דרישות גילוי נאות

המודעות שלכם בפלטפורמת 'Google בעלי מקצוע' והפרטים שאתם מספקים ל-Google בכל הנוגע ל-'Google בעלי מקצוע' חייבים להיות מדויקים, מלאים וללא הטעיות. גם אם אתם לא מציגים מודעות בתור מפרסמים, אתם תמיד חייבים לפעול בהתאם למדיניות של Google Ads.

דוגמה: כפי שמוסבר במדיניות בנושא מצג שווא לגביכם, לגבי מוצר או לגבי שירות, כל המחירים שאתם מציגים ללקוחות בפלטפורמת המודעות של 'Google בעלי מקצוע' חייבים לכלול את כל העמלות, התשלומים הנוספים והמיסים הרלוונטיים.

אם תתבקשו, עליכם להמציא עבור Google וספקיה (כולל שותפים של Google העורכים עבורה בדיקות רקע (בארה"ב ובקנדה בלבד) אם דרישות הסף לגבי ספקים שמפורטות בהמשך חלות עליכם) הוכחות בכל הנוגע לרישיונות, ביטוח, ערובות ודרישות רלוונטיות אחרות. Google רשאית לפרסם את המסמכים האלה בפלטפורמת 'Google בעלי מקצוע' כך שיהיו גלויים לכול. כש-Google או הספקים שלה ישאלו אתכם שאלות הנוגעות לרישוי או לביטוח, עליכם לענות תשובות כנות, מדויקות ומלאות.

מדי פעם בפעם ייתכן ש-Google או הספקים שלה יפנו אליכם בשאלות נוספות על מסמכים הנמצאים ברשותכם ועל מדיניות הפרטיות שלכם. כדי לשמור על ניהול תקין של הפעילות שלכם בפלטפורמת 'Google בעלי מקצוע', הקפידו לענות על השאלות האלה ללא דיחוי ולמסור תשובות מדויקות.

Other responsibilities

You must maintain all required and appropriate insurance coverage and licenses for the types of services you provide. You will fully cooperate with any follow-up questions Google and its vendors (including questions from the background check partner, if applicable) about these topics and related responsibilities.

You must protect the privacy and legal rights of your customers. You are solely responsible for the personal data you collect in relation with your services, and you must comply with all relevant data protection laws.

קשרי לקוחות

כשאתם מספקים שירותים, הלקוחות שלכם אינם לקוחות של Google. אינכם יכולים לטעון שאתם עובדים עבור Google ואינכם יכולים לערב את Google בבעיות כלשהן ביניכם לבין הלקוחות העולות עקב מתן השירות. במקרה של מחלוקת, הלקוח רשאי להגיש בקשה למימוש האחריות של 'אומת על ידי Google' או לחפש ספק שירות חלופי בפלטפורמת 'Google בעלי מקצוע', אבל Google לא תעזור לפתור בעיות ביניכם ובין הלקוח.

Google לא תמליץ על מחירים או עמלות עבור השירותים ולא תתמקח על מחירים עם הלקוחות.

ההחלטה אם לאשר או לדחות הפניות ממודעות ב-'Google בעלי מקצוע' נמצאת באחריותם הבלעדית.

עליכם מוטלת האחריות הבלעדית להכשרה ולהדרכה של העובדים שלכם שבאים במגע עם לקוחות, למעקב אחר עבודתם ולהערכה שלה, ובאחריותכם לנקוט צעדים משמעתיים במקרים רלוונטיים. אם תקבלו משוב חמור או הרבה משובים שליליים מצד לקוחות או אם לא תגיבו במהירות לבקשות של לקוחות פעם אחר פעם, יכול להיות שהמודעה או התוכן המסחרי שלכם יעברו למיקום נמוך יותר או לא יופיעו כלל. כמו כן יכול להיות שלא תוכלו יותר לקבל פניות בהודעות. Google עלולה לשלול מכם את הגישה לתוכנית באופן זמני או לצמיתות במקרים חוזרים או חמורים של התנהלות בלתי הולמת כלפי לקוחות – כמו פעילות לא חוקית, פעילות עבריינית, נזק חמור לרכוש, עבודה עם קבלני משנה שאינם מוסמכים (חברות או אנשים פרטיים) או התנהגות בלתי הולמת דומה. Google יכולה להציג מודעות או תוכן מסחרי אחר שלכם בפלטפורמה שלה כדי לעזור ללקוחות למצוא אתכם. השאר תלוי בכם.

Keep in mind

Google doesn't dictate how you choose your customers, so you can’t suggest to customers that Google told you which requests to accept or reject. Be careful not to imply that Google influences the pricing of your services or how those services are performed.

שירות לקוחות

היענו לפניות

מרגע שתקבלו שיחת ליד או הזמנת שירות, אתם אחראים להשיב בתוך פרק הזמן הולם כשלקוחות פונים אליכם עם שאלה, תלונה או בקשה לפתרון בעיה. כלל זה חל לפני מתן השירות, במהלכו ואחריו. תקשורת טובה עם הלקוחות היא בעלת חשיבות רבה לקבלת דירוגים גבוהים וביקורות טובות. מידע נוסף

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של חוסר היענות שעשויים להוביל להסרה מהתוכנית:

 • סירוב לפתור מחלוקת עם לקוח
 • הפרה של הבטחה לספק הצעת מחיר לעבודה
 • הפרה של הבטחה להתקשר חזרה אל לקוח
 • אי-מענה לרוב שיחות הטלפון, גם אם מתקשרים אל הלקוחות חזרה 
 • סירוב לציין פרטי ביטוח במקרים שבהם התרחש נזק 
מה קורה כשספקי שירותים מפירים את המדיניות הזו

ספקים שמפירים את המדיניות עשויים לקבל הודעת אימייל בנושא. הפעולות שיינקטו נגד הספקים תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית, הגבלת החשיפות של המודעות או הסרה של המודעות לתמיד.

קיום התחייבויות

אם התחייבתם לספק שירות ללקוח, הקפידו לפעול בהתאם לכל פרט שהוסכם. הסכימו לבצע רק שירותים שהם בתחום המומחיות שלכם ועומדים בדרישות הרישיון שבו אתם מחזיקים. כך תוכלו לספק שירות ברמה משביעת רצון. הקפידו להגיע במועד שהוסכם. אם אתם מסכימים לבצע את השירות, הקפידו שהעסק שלכם יהיה זה שיקיים את ההתחייבות הזו. מידע נוסף

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

במקרה הנדיר שבו מצב חירום מתרחש ושאינכם יכולים לעמוד במועד שעליו התחייבתם בפני הלקוח, יש ליידע אותו בהקדם האפשרי.

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של אי-עמידה בדרישות שעשויים להוביל להסרה מהתוכנית:

 • הפרה של הבטחה לחזור על מנת לסיים עבודה שלא הושלמה
 • קביעת מועד עם לקוח והגעה באיחור של שעה
 • ביטול עבודה מספר פעמים
 • מתן הבטחה לכך שתשלחו את הטכנאי שלכם, ולאחר מכן נשלח אדם אחר לבצע את השירות
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. הפעולות שיינקטו נגד הספק תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית או הסרה של המודעות לצמיתות.

תמחור וגביית תשלום מלקוחות

פרטי התמחור שאתם מספקים ללקוחות צריכים להיות מדויקים, מלאים וללא הטעיות. אין לתת אומדני עלות נמוכים כדי לשכנע לקוחות להזמין שירות, ולאחר מכן לגבות תעריפים חריגים בגובהם לאחר שהשירות ניתן. מידע נוסף

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

אומדני מחירים

אם אתם נותנים ללקוחות אומדן של טווח מחירים, אין להעלות את המחיר במועד ביצוע העבודה, אלא אם היקף העבודה או הנסיבות שבהן היא מבוצעת שונים באופן מהותי מאלה שתוארו על-ידי הלקוח במועד מתן האומדן. עליכם לציין עלויות של בדיקות ונסיעות, ויש לומר ללקוח שיהיה עליו לשלם את העלויות האלה גם אם השירות לא יבוצע. אתם אחראים לשלם את מחיר שיחת הליד של 'Google בעלי מקצוע', ואינכם רשאים לכלול את העלות הזו בתמחור שניתן ללקוחות.

קבלות ותשלומים

עליכם להציע אפשרויות תשלום שונות, ואין לעקוב אחר לקוח הביתה או אל כספומט במקרים שבהם התבקש תשלום במזומן. 

יש לספק ללקוחות קבלות בתום העבודה, ועליהן לכלול את שם החברה ופירוט של השירותים שסופקו. 

את החיוב יש תמיד לשלוח ראשית אל הלקוח. רק לאחר שחלף זמן ניכר יש להעביר את החיוב לסוכנות גבייה, אחרי שנעשה כל ניסיון אפשרי לגבות את התשלום ישירות מהלקוח.

הנחות

אין להציע הנחות בתמורה לביקורת חיובית של הלקוח.

דוגמאות:

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של הפרת המדיניות בנושא תמחור וחיוב שעשויים להוביל להסרה מהתוכנית:

 • מתן הצעת מחיר בטלפון, ולאחר מכן חיוב במחיר גבוה יותר על אותה עבודה
 • חיוב לקוח בגין עבודה שלא הושלמה
 • מעקב אחר לקוח הביתה או אל כספומט כדי לקבל תשלום במזומן
 • שליחת חיוב לסוכנות גבייה לפני שליחתו אל הלקוח
 • גביית תשלום מהלקוח תמורת התקשרות אל הטלפון ה"עסקי" שלכם
 • סירוב לספק ללקוח קבלה
 • ציון מחיר נמוך יותר בקבלה מזה שחויב בפועל 
 • הצעת הנחה ללקוח בתמורה לביקורת חיובית
 • גביית מחיר גבוה יותר מפני שהעסק קיבל את תג 'אומת על ידי Google'
 • הפרה של הבטחה לתת ללקוח החזר כספי בסכום שנקבע
 • הפרת התהליך לטיפול בתביעות ביטוח
מה קורה כשספקי שירותים מפירים את המדיניות הזו

ספקים שמפירים את המדיניות עשויים לקבל הודעת אימייל בנושא. הפעולות שיינקטו נגד הספקים תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית, הגבלת החשיפות של המודעות או הסרה של המודעות לתמיד.

נזק או שירות באיכות ירודה

כל בעלי המקצוע צריכים להיות מנוסים בתחומם ובעלי הכשרה מתאימה לביצוע העבודה. אם בעקבות טעות שלכם נגרם נזק לרכוש של לקוח, עליכם לתקן את הנזק מיד או לספק ללקוח את פרטי הביטוח שלכם כדי שיוכל לקבל פיצוי על הנזקים. הקפידו להשתמש רק בחומרים וחלקים תקינים המתאימים לצורך ביצוע העבודה. מידע נוסף

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של שירות באיכות ירודה או לנזק שעשויים להוביל להסרה מהתוכנית:

 • גרימת נזק לא מכוון ללקוח
 • ביצוע לא תקין של עבודה שגרתית עקב ידע או ניסיון לא מספיקים
 • הגעה של אדם אחד בלבד לביצוע עבודה המיועדת לשני אנשים
 • גביית תשלום מהלקוח למרות שלא ניתן להשלים את העבודה
 • שימוש בחלקי חילוף לא מתאימים הגורמים להמשך התקלה בפריט
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. הפעולות שיינקטו נגד הספק תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית או הסרה של המודעות לצמיתות. 

פתרון מחלוקות עם לקוחות

באחריותכם לנסות לפתור כל מחלוקת עם הלקוח. כל לקוח שאינו מרוצה משירותיו של ספק צריך לנסות תחילה לפתור את המחלוקת מול הספק לפני הגשת בקשה במסגרת האחריות של 'אומת על ידי Google'. כך תהיה לכם הזדמנות להגיע עם הלקוח להסדר משביע רצון. מידע נוסף

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

במקרה של מחלוקת, הלקוח רשאי להגיש בקשה למימוש האחריות של 'אומת על ידי Google' או לחפש ספק שירות חלופי בפלטפורמת 'Google בעלי מקצוע', אבל Google לא תעזור לפתור בעיות ביניכם ובין הלקוח.

דוגמאות:

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של טיפול לקוי במחלוקת עם לקוח:

 • חוסר מענה לשיחות, הודעות אימייל או הודעות טקסט של לקוחות כשהם מתלוננים על שירות שאינו משביע רצון
 • הצעה לתת החזר כספי בסך של עלות השירות, תוך סירוב לשלם את עלות הנזק או לספק את פרטי הביטוח כדי לאפשר ללקוח לקבל פיצוי על הנזקים
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. הפעולות שיינקטו נגד הספק תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית או הסרה של המודעות לצמיתות. 

בטיחות

התנהגות גסה, איומים, בריונות והטרדה

עליכם להתייחס לכולם בכבוד ולפעול באופן מקצועי בכל התנהלות מול לקוחות. בתוכנית אנו אוסרים על התנהגות גסה, התבטאות בטון מתנשא או שימוש בשיטות מכירה אגרסיביות. אין לאיים, להשתמש בביטויים פוגעניים, להטריד מינית, לעקוב אחר אנשים, להתייחס לאנשים בזלזול, להפחיד באופן פיזי, לפלוש לפרטיות, להסית לאלימות, לחשוף מידע אישי או להטריד בכל אופן אחר. אנו עשויים לדווח לגורמי אכיפת החוק על איומים בפגיעה ועל מצבים מסוכנים אחרים. מידע נוסף

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של התנהגות גסה, איומים, בריונות והטרדה: 

 • בקשות חוזרות ונשנות מלקוח לשנות או להסיר ביקורת שכתב
 • לבקש מלקוח לכתוב ביקורת לגביכם בזמן שאתם עדיין אצלו
 • הטרדה מינית או הערות מיזוגניות 
 • שליחת הודעות טקסט הכוללות איומים באלימות פיזית או מינית
 • פנייה לנציגי תמיכת הלקוחות של Google בצורה בלתי הולמת
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. אנו נוקטים מדיניות של אפס סובלנות כלפי איומים, בריונות והטרדה. בהתאם לחומרת ההפרה, אנו עשויים להסיר לצמיתות מודעות של ספקים. 

פגיעה פיזית

אין לבצע או לסייע בביצוע של פעולות מהסוגים הבאים: תקיפה פיזית או מינית, התעללות מינית או החזקה של אדם נגד רצונו, כמו גם מעשי אלימות אחרים. מידע נוסף

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

דוגמאות לפגיעה פיזית: 

 • פגיעה עצמית המתבצעת מול לקוחות, או פגיעה באנשים אחרים או בחיות מחמד
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל על השעיית הפרופיל כשהם מפרים את המדיניות. אנו נוקטים מדיניות של אפס סובלנות כלפי פגיעה פיזית. ייתכן שנסיר לצמיתות מודעות של ספקים. 

סביבות בטוחות

באחריותכם ליצור סביבה בטוחה על-ידי הקפדה על כך שהכלים, המוצרים והפעולות שלכם לא יסכנו את הבריאות, הרווחה או הבטיחות של אחרים. לספקים אסור לעבוד תחת השפעת אלכוהול, סמים לא חוקיים, תרופות בעלות השפעה על כושר החשיבה או כל חומר אחר שמוביל לפגיעה בתפקוד. מידע נוסף

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של סביבות לא בטוחות שעשויים לגרום להסרה מהתוכנית:

 • עבודה תחת השפעה של אלכוהול או סמים לא חוקיים
 • השארת כלים חדים או מסוכנים ללא השגחה בנוכחות ילדים
 • אצל ספקי שירות למערכות בקרת אקלים – יצירת טמפרטורות חמות או קרות ברמה מסוכנת בבית הלקוח
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. הפעולות שיינקטו נגד הספק תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית או הסרה של המודעות לצמיתות. 

גניבה והשחתה

אין להשחית רכוש או לקחת פריטים שאינם שייכים לכם. מידע נוסף

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של גניבה והשחתה שעשויים להוביל להסרה מהתוכנית:

 • לקיחת כסף שנמצא אצל הלקוח
 • גרימת נזק מכוון ובלתי נחוץ לרכוש
 • אצל מובילים – מסירה חלקית של הארגזים שהועמסו במעבר
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. אנו נוקטים מדיניות של אפס סובלנות כלפי גניבה או השחתה. ייתכן שנסיר לצמיתות מודעות של ספקים. 

ספאם, פישינג ופעילות לא חוקית

לספקים אסור לשלוח תוכן שיווקי או מסחרי ללא אישור מצד המשתמש, לנסות לעודד תנועה לאתרים נוספים או להטעות אנשים כדי לגרום להם למסור כסף או פרטים אישיים. אין לבצע פעילות לא חוקית בכרטיסי אשראי, פעילות לא חוקית בהזמנות או הלבנת הון. אין להעלות טענות שקריות נגד ספק אחר. מידע נוסף

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של הפצת ספאם, ביצוע פישינג ופעילות לא חוקית שעשויים להוביל להסרה מהתוכנית:

 • מכירת נתוני לקוחות לצדדים שלישיים
 • שליחת הודעות אימייל לקידום מכירות ללא אישור מצד המשתמש 
 • העלאת טענה כוזבת על כך שספק שירות אחר מפר את המדיניות
 • שימוש ברישיון מקצועי או רישיון עסק של אדם אחר
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. הפעולות שיינקטו נגד הספק תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית או הסרה של המודעות לצמיתות. 

יחס הוגן

התנהגות מפלה או דברי שטנה

עליכם להתייחס לכולם באופן שווה ובכבוד. אין להתנהג באופן מפלה, להעליב אחרים או להפיץ דברי שטנה כלפי אף אדם על בסיס גזע, צבע עור, מוצא אתני, מעמד חברתי, מדינת מוצא, היסטוריה משפחתית, מעמד אזרחי, דת, גיל, מין, נטייה מינית, מגדר, זהות מגדרית, ביטוי מגדרי, היריון, מצב משפחתי, נכות גופנית או נפשית, מצב רפואי או כל מאפיין אחר המשויך לאפליה או להדרה שיטתיות. מידע נוסף

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של התנהגות מפלה או דברי שטנה שעשויים להוביל להסרה מהתוכנית:

 • סירוב לספק שירות לאדם על בסיס גזע
 • החלה של תנאים או הגבלות שונים על אדם עקב הזהות שלו
 • ציון העדפה לתת שירות לאדם או אי העדפה לתת שירות לאדם על בסיס הזהות שלו
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. ייתכן שנסיר לצמיתות מודעות של ספקים. 

ייצוג נאמן למציאות

מצג שווא והתחזות

עליכם להציג את עצמכם ואת העסק באופן מדויק. אין להטעות, להונות או לבלבל. הנחיה זו כוללת איסור על מסירת מידע מטעה לגבי חשבונות או בעלות על חשבונות, הסמכות, רישיונות, ביטוח, ניסיון עבודה, אזורי שירות, ידע בתחום מקצועי, מחירים או כל היבט אחר לגביכם או לגבי העסק. מידע נוסף

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

הגבלות רישיון

אם רישיון העסק מוגבל מבחינה גיאוגרפית לאזור מסוים, אל תפרסמו את העסק תוך טענה שאתם מספקים שירות מחוץ לאזור זה. הסכימו לקבל רק עבודות מהסוג שיש לכם רישיון וביטוח לבצע. אין להשתמש ברישיון של אדם שאינו עובד בעסק.

אזורי שירות

השאיפה שלנו ב-'Google בעלי מקצוע' היא לקשר בין צרכנים לבין ספקי שירות מקומיים. כשאתם מטרגטים את המודעות לאזורים רחוקים ממיקום העסק ו/או שאין לכם אפשרות לתת בהם שירות באופן הולם, אתם יוצרים עבור הלקוחות חוויה שלילית שעלולה לבלבל אותם. בנוסף, אם תנסו לטרגט לאזורי שירות גדולים באופן בלתי סביר כשהשירות ניתן על-ידי מיקום יחיד או מספר מיקומים קטן של העסק, ייתכן שניזום ביקורת במטרה לבדוק אם אתם מפרים את המדיניות בנושא מצג שווא. 

תוכן הדף העסקי

כל תוכן שאתם מפרסמים בחשבון צריך לייצג במדויק את המיקום, הציוד, כלי הרכב והעובדים של העסק.

אומת על ידי Google

גם אם קיבלתם את התג 'אומת על ידי Google', לא תוכלו לטעון ש-Google ממליצה על העסק או שאתם עובדים עם Google. כשאתם מספקים שירותים, הלקוחות שלכם אינם לקוחות של Google. סטטוס 'אומת על ידי Google' ו/או 'נבדק על ידי Google' חל רק על מודעות 'Google בעלי מקצוע'. אין לפרסם את סטטוס 'אומת על ידי Google' או 'נבדק על ידי Google' באתר העסק, בפרופילים מקצועיים או בחומרים כלשהם לקידום מכירות.

ביקורות ב-'Google לעסק שלי' (GMB)

אתם רשאים לקשר את הביקורות ב-'Google לעסק שלי' רק אל אחד מהחשבונות שלכם ב-'Google בעלי מקצוע'. אין לקשר ביקורות ב-'Google לעסק שלי' אל מספר חשבונות. כמו כן, הביקורות שאתם מקשרים ב-'Google לעסק שלי' צריכות להיות לגבי מיקום העסק שרשמתם ב-'Google בעלי מקצוע'. 

Examples:

Here are some examples of misrepresentation and impersonation that may result in disqualification from the program:

 • Impersonating another individual or business
 • A service provider pretends to be a consumer and complains about another business
 • Using the professional or business license of another person
 • Serving outside of the business license area
 • Targeting areas that you can’t reasonably serve or that aren’t local to your business location
 • Stating that you work for a company where you are not employed
 • Denying an employee works for your company when a customer calls to complain 
 • Stating you can provide services you are not qualified or licensed to perform
 • Telling a customer to make check out to a company that is different than the one the customer called for service
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. הפעולות שיינקטו נגד הספק תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית או הסרה של המודעות לצמיתות. 

ביקורות של לקוחות

אל תכתבו ביקורות על העסק שלכם או על עסקים של מתחרים, ואל תבקשו מחברים או קרובים לכתוב ביקורת על העסק, אלא אם הם שכרו אתכם כדי לספק שירות. אין לספק ללקוחות תשלום או הנחות בתמורה לביקורת חיובית. ספקים אינם רשאים לבקש מלקוחות לשנות או להסיר את הביקורות שלהם או לאיים על לקוח מפני שכתב ביקורת שלילית. בכל הנוגע לביקורות של לקוחות, חל איסור חמור על כל התנהלות שעלולה להוביל להטעיית לקוחות. מידע נוסף

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

ביקורות של לקוחות מניבות את הערך הרב ביותר כשהן כנות ואמיתיות. אין לשנות ביקורות של לקוחות על השירותים שאתם או המתחרים שלכם מספקים, אין לגרום להפרעה כלשהי ביחס לביקורות כאלה ואין לנסות להשפיע עליהן. מותר לכם לבקש ממשתמש לפרסם ביקורת ב-Google, אבל רק אם הוא הזמין את השירות באמצעות פלטפורמה של Google או ישירות דרככם (לדוגמה, אם המשתמש שמע עליכם דרך פרסום מפה לאוזן או מצא אתכם באינטרנט). אין לבקש ממשתמש לפרסם ביקורת ב-Google אם המשתמש הזה הזמין את השירות באמצעות פלטפורמה שאינה של Google. בנוסף, מותר לבקש מלקוחות לכתוב ביקורת אחת בלבד לכל עבודה. אינכם רשאים לבקש מלקוח לכתוב ביקורת גם ב-'Google בעלי מקצוע' וגם ב-'Google לעסק שלי', מפני שהחשבון שלכם ב-'Google בעלי מקצוע' כולל ביקורות מ-'Google לעסק שלי'.

ספקי שירות יכולים לערער על ביקורת. לשם כך עליהם למלא את טופס התמיכה בנושא תמונות וביקורות של 'Google בעלי מקצוע'

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של השפעה על ביקורות של לקוחות שעשויים להוביל להסרה מהתוכנית:

 • כתיבת ביקורת על העסק של עצמכם
 • פרסום ביקורת לגבי עמית או מתחרה כדי להשפיע על הדירוגים שלו
 • בקשה מלקוח לכתוב לגביכם ביקורת במהלך העבודה ובנוכחותכם
 • בקשה מלקוח לכתוב ביקורת על אותה עבודה גם ב-'Google בעלי מקצוע' וגם ב-'Google לעסק שלי'
 • הצעת הנחה או תמריץ כספי ללקוח על מנת שיסיר ביקורת שלילית או יכתוב ביקורת חיובית
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. הפעולות שיינקטו נגד הספק תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית או הסרה של המודעות לצמיתות.

מדיניות החשבון

קבלנות משנה ומכירת לידים

הצרכנים מצפים לקבל גישה אל ספקי שירות שנבדקו לפי דרישות האיכות של 'Google בעלי מקצוע'. מסיבה זו, עסקים שמצטרפים לפלטפורמה שלנו חייבים להציג באופן מדויק ונכון את הכישורים והזהות של טכנאי השטח בחברה שלהם. בנוסף, על כל עסק להציג אישור על כך שלעובדי השטח ולצוות שלו יש רישיונות מתאימים. מסיבה זו אינכם רשאים למכור את הלידים שאתם מקבלים דרך המודעות ב-'Google בעלי מקצוע'. רק לטכנאי השטח בחברה שלכם שעברו את הסינון או בדיקת הרקע מותר להעניק שירות ללידים האלה. אם תעבירו את העבודה לספק שירות אחר בקבלנות משנה, ייתכן שהמודעה תוסר לצמיתות. מידע נוסף

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של קבלנות משנה ומכירת לידים שעשויים להוביל להסרה מהתוכנית:

 • העברה או מכירה של ליד לעסק אחר או לאדם שאינו חלק מצוות טכנאי השטח בחברה שעברו את הסינון או את בדיקת הרקע.
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. הפעולות שיינקטו נגד הספק תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית או הסרה של המודעות לצמיתות. 

אזורי שירות

כדי להבטיח תחרות עסקית הוגנת, אם יש לכם מספר חשבונות, עבור כל מיקוד אפשר לציין רק חשבון אחד וסוג עבודה אחד. בנוסף, יש לפרט רק את אזורי השירות שבהם יש לכם רישיון לפעול כרגע. אם יש לכם רישיון מקצועי שמגביל אתכם לאזור גיאוגרפי מסוים, אין לחרוג מהאזור הזה. מידע נוסף

אזורי שירות

השאיפה שלנו ב-'Google בעלי מקצוע' היא לקשר בין צרכנים לבין ספקי שירות מקומיים. כשאתם מטרגטים את המודעות לאזורים רחוקים ממיקום העסק ו/או שאין לכם אפשרות לתת בהם שירות באופן הולם, אתם יוצרים עבור הלקוחות חוויה שלילית שעלולה לבלבל אותם. בנוסף, אם תנסו לטרגט לאזורי שירות גדולים באופן בלתי סביר כשהשירות ניתן על-ידי מיקום יחיד או מספר מיקומים קטן של העסק, ייתכן שניזום ביקורת במטרה לבדוק אם אתם מפרים את המדיניות בנושא מצג שווא.

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של קבלנות משנה ומכירת לידים שעשויים להוביל להסרה מהתוכנית:

 • העברה או מכירה של ליד לעסק אחר או לאדם שאינו חלק מצוות טכנאי השטח בחברה שעברו את הסינון או את בדיקת הרקע.
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. הפעולות שיינקטו נגד הספק תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית או הסרה של המודעות לצמיתות. 

חשבונות כפולים

חשבונות כפולים עלולים לאפשר לספקים לעקוף באופן לא הוגן את מערכת הצגת המודעות שלנו. אם יש חשבונות שלא היו פעילים במשך יותר משישה חודשים, או שמצוינים בהם סוגי עבודות ואזורי שירות כמעט זהים, המערכת שלנו עשויה לסמן אותם לבדיקה ו/או להסרה. מידע נוסף

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות לחשבונות כפולים שאנו עשויים להשבית:

 • שני חשבונות שמפורטים בהם אותם סוגי עבודות ואזורי שירות
 • יותר מחשבון אחד שרשום באותו מיקום עסק
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשחשבון מושבת. אם תצטרכו להפעיל מחדש את החשבון בעתיד, תוכלו לפנות אלינו כדי לעשות זאת. 

עקיפת מנגנונים והפרעה למערכת

אין לבצע פעולות שנועדו לעקוף את המדיניות שלנו או להפר הגבלות שהוטלו על החשבון. למשל, אסור ליצור חשבונות מרובים או להשתמש בחשבונות מרובים או באמצעים אחרים במטרה לנהוג באופן אסור. 

אל תנסו להגדיל את נפח תנועת הגולשים לאתרים נוספים או להפנות לקוחות פוטנציאליים חדשים למספר טלפון אחר כדי להימנע מתשלום על ליד. אין לכלול את הכיתוב "‎.com" בשם החברה המוצג. מידע נוסף

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של עקיפת מנגנונים שעשויים להוביל להסרה מהתוכנית:

 • רישום שם אתר כשם העסק
 • פרסום תמונות שכוללות את מספר הטלפון או את כתובת האתר
 • ניסיון ליצור חשבון חדש לאחר השעיה או הסרה לצמיתות
מה קורה כשספקי שירותים מפירים את המדיניות הזו

ספקים שמפירים את המדיניות עשויים לקבל הודעת אימייל בנושא. הפעולות שיינקטו נגד הספקים תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית, הגבלת החשיפות של המודעות או הסרה של המודעות לתמיד. 

תוכן מודעות

כדי לעזור במכירת השירות אתם יכולים לכלול תמונות של עבודות איכותיות שביצעתם. התמונות חייבות להיות באיכות גבוהה, רלוונטיות לעבודה שלכם, מקוריות ולא מועתקות או גנובות. יש לציית לחוקי זכויות היוצרים ולהעלות רק תוכן שיש לכם הרשאה להשתמש בו. אין לפרסם תוכן מיני. על ספקי שירות מקצועיים עשויים לחול סעיפי מדיניות נוספים הקשורים לשליחת תמונות. כאן ניתן למצוא פרטים נוספים. מידע נוסף

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

חלק מהתוכן שתשלחו עשוי להופיע בסטטוס 'בהמתנה' עד שהצוות שלנו יבדוק ויאשר אותו. אפשר לראות את הסטטוסים השונים בפרופיל החשבון.

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות לתוכן פרופיל שעשוי להוביל להסרה מהתוכנית:

 • רישום שם אתר כשם העסק
 • הצגת מספר הטלפון בתמונה של העסק
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. הפעולות שיינקטו נגד הספק תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית או הסרה של המודעות לצמיתות. 

שיטות עבודה אסורות

האיסורים הבאים חלים עליכם ועל כל מי שפועל מטעמכם:

שימוש בלתי מורשה במיתוג ובסימנים המסחריים של Google

אין להשתמש בלוגו של Google, בתג 'אומת על ידי Google' או בגורמי ייחודיות אחרים של המותג ללא רשות. אם אתם רוצים להשתמש בתכונות המותג של Google באתר שלכם או בחומרים אחרים שיהיו גלויים לציבור, עליכם לקרוא את ההנחיות של Google לשימוש במותג שלה.

כללי מדיניות נוספים החלים עליכם בכפוף לתנאי החוזה שלכם עם Google

אם אתם או העסק שלכם הסכמתם לתנאים חוזיים מול Google – לדוגמה, אם הסכמתם לתנאים ולהגבלות של Google Ads, לתנאים הנוספים של 'Google בעלי מקצוע' לספקים או לתנאים של 'Google בעלי מקצוע' לספקים ב-Assistant (ראו טבלה בהמשך) – עליכם לעמוד גם בדרישות המינימום מספקים, המפורטות בהמשך.

דרישות סף מספקים ובדיקות רקע

בדיקות של ישויות עסקיות, אימות רישיונות ואימות ביטוח

כדי לפרסם בפלטפורמת 'Google בעלי מקצוע', צריך לעמוד בדרישות הסף לספקים שקשורות לאימות ישויות, לאימות רישיונות ולצילומי פנים של העובדים:

 1. לפני שתורשו לפרסם מודעות של 'Google בעלי מקצוע', הישות העסקית חייבת לעבור את תהליך האימות של Google שמיועד לאזור שלכם (באירופה ובענפים מסוימים בארצות הברית).
 2. Google תאמת ו/או תבקש מכם להוכיח שברשותכם רישיונות מקצועיים רלוונטיים במקומות שבהם הם נדרשים. בנוסף, תצטרכו לאשר שכל העובדים שלכם מחזיקים את הרישיונות הנדרשים. לא תוכלו להציג מודעות של 'Google בעלי מקצוע' עד להשלמת האימות.
 3. בענפי מקצוע צריך להגיש צילומי פנים של העובדים בעסק.
 4. אם לישות העסקית שלכם יש מידע שמתאים לעסק במפות Google, יכול להיות שתצטרכו גם להשלים את בדיקת השיוך לעסק.

מידע נוסף על דרישות הסף הרלוונטיות לספקים במודעות 'Google בעלי מקצוע' זמין במאמר הקריטריונים שבהם ספקי השירות צריכים לעמוד כדי לפרסם מודעות ב-'Google בעלי מקצוע'.

כדי לפרסם עם התג 'אומת על ידי Google', 'נבדק על ידי Google' או 'רישיון אומת על ידי Google' צריך לבצע דרישות אימות נוספות. איך מתחילים לעבוד עם מודעות ב-Google בעלי מקצוע

Background Checks - U.S. and Canada Only

In the U.S. and Canada, you must satisfy Google’s Minimum Provider Requirements related to background checks:

 1. You and any employees, contractors (including subcontractors), or other workers who provide services in customers' homes, workplaces, or any other properties must pass third-party background checks before you may participate in the Local Services platform.
 2. Your company must meet the criteria for passing a background check as described below at all times.

Cooperating with the background check process

When Google’s designated third-party background check partner, see table below, conducts a background check, you and your workers must provide honest, complete, updated, and accurate information. If circumstances change after a background check has been completed, you and your workers must immediately provide updated information to the background check partner to ensure you remain eligible for the Local Services platform. You can reach the partner via the contact information listed in the table below for your country.

You must keep your background check partner informed of the number and identity of members of your team who provide services in customers’ homes, workplaces, or any other properties. Be sure to provide updated numbers and identifying information to your background check partner if you hire or use new workers - these workers must not attend Local Services call outs until they have completed the background check. Again, you can reach the partner via the contact information listed in the table below for your country.

When your background check provider requests information about the number and identity of members of your team, including any new workers hired recently, you must promptly respond within the time requested.

What's included in a background check

USA

For each worker, the background check includes inquiries about Social Security number validity and criminal history (including cross-checks against national sex offender and terrorist/sanctions registries). For some services (for example, electricians in many states), worker-level checks may also include licensing requirements. At the company level, the process also includes civil litigation history (including judgments and liens from federal and state courts).

Canada

For each worker, the background check includes inquiries about national and/or provincial criminal history (Canadian Police Information Centre, Provincial/Territorial Court of Justice). At the company level, the process also includes civil litigation history (including judgments and liens).

Who conducts the background checks

Google has engaged background check partners in your country to conduct local and/or national background checks and to help determine, based on the General Criteria described below, which businesses are eligible to use the Local Services platform. Google doesn’t see the specific background check information of any individual worker or company, and you are prohibited from sharing such information with Google.

Background check partners

Country Background Check Partner Contact information
USA, Canada Pinkerton Consulting & Investigations, Inc. pes.disputes@pinkerton.com or (800) 635-1649, Monday through Friday, from 8:00 am to 8:00 pm Eastern.
USA EvidentID You may contact Evident support at the following link: Evident Support.

Criteria for passing a background check

Adjudication decisions are based on the following general criteria (“General Criteria”):

 1. Full, complete, and accurate answers to all background check and related questions.
 2. Honest and up-to-date disclosures, including disclosures related to government documents (Examples: Passport, driver’s license, Social Security numbers, federal or state identification numbers, professional licenses, registrations, or insurance certifications).
 3. No criminal history that demonstrates a risk to the safety or security of persons or property.
 4. No civil litigation history that demonstrates negligent or substandard performance of services.

Your company also may be disqualified for any other reason consistent with the General Criteria or Minimum Provider Requirements, provided that is allowed by applicable laws and regulations.

Eligibility decisions are made at the company level, not at the individual employee, contractor, subcontractor, or worker level.

Example: You own a business with 10 workers who clean customers’ homes. You work solely in the office, not in the field. Eligibility will be based on the results of your background check, the background checks of all 10 workers who clean customers’ homes, and the company-level check of your business (for valid licensure, insurance, and civil litigation history).

If you have questions about the adjudication process, please direct inquiries to the background check provider’s compliance department listed in the table above.

Eligibility to provide services

Only your workers who have been properly background checked and who hold appropriate qualifications may provide services in your customers’ homes, workplaces, or any other properties that were referred through the Local Services platform.

Example: You employ one dispatcher (who doesn’t provide services in customers’ homes or workplaces) and 10 workers in the field who serve customers. Your 10 workers properly completed background checks and your company was approved to use the Local Services platform. You may not send the dispatcher to serve customers referred through Google’s Local Services platform because the dispatcher didn’t complete a background check.

If you hire additional workers (beyond the 10 who already completed a background check), you may not send those additional workers into customers’ homes until they complete background checks (and your company continues to satisfy the Minimum Provider Requirements).

מחויבות לספק מידע עדכני

אם אחרי שהחברה שלכם תאושר לפרסום מודעות ב-'Google בעלי מקצוע' תגלו נסיבות כלשהן שעלולות לשנות את התוצאה של בדיקות הרקע שהחברה או העובדים עברו, עליכם להודיע על כך בהקדם לחברה המטפלת בבדיקות הרקע. כמה דוגמאות לנסיבות כאלה:

 • שכרתם עובד חדש (או התחלתם לעבוד עם קבלן חדש) שיספק שירותים ללקוחות שמגיעים אליכם דרך פלטפורמת 'Google בעלי מקצוע' ויגיע לשם כך לבתים שלהם, למקומות עבודתם או לכל נכס אחר.
 • אחד העובדים או הקבלנים הקיימים שלכם (שנותן שירות בשטח) הורשע בפשע.
 • התוקף של רישיון ממשלתי שקיבלתם פג, הרישיון הושעה או שהוא כבר אינו עדכני או אינו פעיל מסיבה אחרת.
 • תוקף הכיסוי הביטוחי שלכם פג, הכיסוי הושעה, הפוליסה כבר לא עדכנית או אינה פעילה או שסכום הפוליסה השתנה ב-5% או יותר מסיבה אחרת.
 • העסק שלכם הוא הצד הנתבע בתביעה אזרחית שעניינה רשלנות מקצועית מצידכם או מתן שירות באיכות נמוכה לכאורה.

כדי לדווח על השינוי בנסיבות, עליכם ליצור קשר עם החברה המטפלת בבדיקות הרקע באמצעות הפרטים בטבלה שלמעלה. כמו כן, שימו לב שכאשר החברה המטפלת בבדיקות הרקע מבקשת מכם מידע עדכני, עליכם למסור לה את המידע בתוך פרק הזמן המבוקש.

Recertification

After your company has been approved to use the Local Services platform, your company will be subject to periodic recertification checks. Where permitted by local law, these checks will be conducted by your background check provider without requesting any further information from you. If you are requested to provide updated information during the recertification process, you must promptly respond within the time requested.

Privacy

Background check providers are prohibited from sharing individual or company background check information with anyone other than the individual or company whose background was checked. Google receives notification from background check providers that a company is (or isn’t) eligible for the Local Services platform based on the General Criteria described above, but Google doesn’t see the specific background check information of any individual worker or company. You can’t share the results of any individual worker’s background check with Google.

If you are an employer or business owner, also note that the background check partner is prohibited from sharing your workers’ background check results with you. If you wish to see your workers’ background check results, you’ll need their permission or you must perform your own check (the background check provider will never provide an employee’s background check performed in relation to Local Services directly to you).

ביקורות

Google וספקיה (כולל שותפי-צד שלישי ייעודיים העורכים בדיקות רקע) עשויים לערוך אצלכם ביקורות כדי לוודא שאתם עומדים בדרישות המינימום מסַפָּקִים. כדי לשמור על התנהלות תקינה בתור מפרסמים ב-'Google בעלי מקצוע', עליכם להקפיד על שיתוף פעולה מלא עם כל הביקורות ולמסור כל מידע שיבקשו מכם בתוך פרק הזמן המבוקש.

More information

For more information about background checks, contact the background check provider for your country, listed in the table above.

מה קורה אם מפרים את המדיניות?

אם תפרו את המדיניות, יכול להיות שניאלץ לנקוט את אחד האמצעים הבאים:

 • דחיית מודעות או תוכן: אם מודעה או תוכן מסחרי אחר ב-'Google בעלי מקצוע' לא עומדים בדרישות המדיניות שלנו, יכול להיות שנדחה אותם. מודעות, תמונות או תכנים מסחריים אחרים שלא יאושרו לא יוצגו למשתמשים עד שהפרת המדיניות תתוקן והמודעות והתכנים יעמדו בקריטריונים להצגה.
 • השבתת דומיינים: אנחנו עשויים להשעות אתרים שמפרים את המדיניות שלנו – כלומר לא תהיה אפשרות לפרסם את האתר עד שהבעיה תיפתר.
 • השעיית חשבון: אם יתגלו הפרות חוזרות או הפרה חמורה, יכול להיות שנשעה את החשבון. במקרה כזה תופסק ההצגה של כל המודעות וכל התוכן המסחרי מהחשבון שהושעה, ויכול להיות שלא נאפשר לחשבון הזה להמשיך לפרסם מודעות ותוכן מסחרי בפלטפורמות שלנו. אנחנו עלולים להשעות לתמיד חשבונות שקשורים לחשבון המושעה, ולהשעות באופן אוטומטי חשבונות חדשים שקשורים אליו ברגע שהם ייפתחו. למידע נוסף על חשבונות מושעים

צריכים עזרה?

אם יש לכם שאלות לגבי המדיניות שלנו, אתם יכולים לפנות לתמיכה של Google Ads

Links to Additional Terms and Policies

If you or your business accepted terms as part of your participation in the Local Services platform, you can find links to those terms below. The following links are provided for reference so you can see which terms apply to your participation in Local Services.

Products/Platforms Terms & Policies
If you or your business accepted terms with Google AND your Local Services listings appear on Google Search:
If you and your business accepted terms with Google AND your Local Services listing appear only on the Google Assistant.

ספר לנו מה אתה חושב

דרג עד כמה דף זה מועיל, ושלח אלינו את המשוב שלך:

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
17833603318047628799
true