המדיניות של פלטפורמת 'Google בעלי מקצוע'

Google מספקת גרסאות מתורגמות של מרכז העזרה כדי להקל עליכם, אולם גרסאות אלה אינן משנות את משמעות. אנחנו אוכפים את המדיניות לפי נוסח הגרסה באנגלית. כדי לקרוא את המאמר הזה בשפה אחרת, השתמשו בתפריט הנפתח שבתחתית הדף.

כל ספקי השירות והעסקים הפועלים מטעמם – כגון סוכנויות, אתרים אגרגטורים וחברות ליצירת לידים ולניהולם – חייבים לציית למדיניות המפורטת כאן בזמן השימוש בפלטפורמת 'Google בעלי מקצוע'. אם אתם ספקי שירות, המדיניות הזאת חלה על כל העובדים השכירים ועל עובדי הקבלן שלכם, כולל קבלני משנה, וכן על עובדים אחרים המספקים שירות מטעמכם בבית הלקוח, במקום העבודה של הלקוח או בכל נכס אחר. על ספקי השירות מוטלת האחריות לוודא שהעובדים שלהם פועלים בהתאם למדיניות הזאת. אם העסק שלכם פועל מטעם ספק שירות, אתם אחראים לשתף את המדיניות הזאת עם הספק ולהורות לו לפעול בהתאם.

תקנות וחוקים מקומיים

עליכם לציית לדין החל ולכל התקנות החלות בתחומי השיפוט שאתם מציעים או נותנים בהם שירותים באמצעות פלטפורמת 'Google בעלי מקצוע'. עליכם לציית לכל הדרישות הרלוונטיות הנוגעות לענייני רישוי, ביטוח ופרטיות, וכן לכל דרישה רגולטורית אחרת. כמו כן, עליכם מוטלת האחריות הבלעדית לכיסוי העלויות והחובות הנוגעות לפיצוי, לרישוי, לעמלות רגולטוריות ולביטוח, וכן עלויות וחובות משפטיות אחרות החלות עליכם בתור ספקי שירות.

הגבלות גיל

אתם, העובדים שלכם וכל הלקוחות שלכם חייבים להיות בני 18 ומעלה.

תעסוקה

עובדים של Google ושל השותפים העצמאיים שלה אינם רשאים לספק שירותים במסגרת פלטפורמת 'Google בעלי מקצוע' (או לעזור לכם לספק שירותים כאלה). אסור לכם לטעון או לרמוז בפני איש שאתם מועסקים ב-Google או אצל השותפים העצמאיים שלה, או שאתם עובדים באופן אחר עבור Google או עבור השותפים העצמאיים שלה. עליכם לוודא שכל חברי הצוות שלכם רשומים ומקבלים תשלום באופן תקין לפי חוקי ההעסקה החלים בתחום השיפוט שאתם נמצאים בו.

דרישות גילוי נאות וחובות אחרות

דרישות גילוי נאות

המודעות שלכם בפלטפורמת 'Google בעלי מקצוע' והפרטים שאתם מספקים ל-Google בכל הנוגע ל-'Google בעלי מקצוע' חייבים להיות מדויקים, מלאים וללא הטעיות. גם אם אתם לא מציגים מודעות בתור מפרסמים, אתם תמיד חייבים לפעול בהתאם למדיניות של Google Ads.

דוגמה: כפי שמוסבר במדיניות בנושא מצג שווא לגביכם, לגבי מוצר או לגבי שירות, כל המחירים שאתם מציגים ללקוחות בפלטפורמת המודעות של 'Google בעלי מקצוע' חייבים לכלול את כל העמלות, התשלומים הנוספים והמיסים הרלוונטיים.

אם תתבקשו, עליכם להמציא עבור Google וספקיה (כולל שותפים של Google העורכים עבורה בדיקות רקע (בארה"ב ובקנדה בלבד) אם דרישות הסף לגבי ספקים שמפורטות בהמשך חלות עליכם) הוכחות בכל הנוגע לרישיונות, ביטוח, ערובות ודרישות רלוונטיות אחרות. Google רשאית לפרסם את המסמכים האלה בפלטפורמת 'Google בעלי מקצוע' כך שיהיו גלויים לכול. כש-Google או הספקים שלה ישאלו אתכם שאלות הנוגעות לרישוי או לביטוח, עליכם לענות תשובות כנות, מדויקות ומלאות.

מדי פעם בפעם ייתכן ש-Google או הספקים שלה יפנו אליכם בשאלות נוספות על מסמכים הנמצאים ברשותכם ועל מדיניות הפרטיות שלכם. כדי לשמור על ניהול תקין של הפעילות שלכם בפלטפורמת 'Google בעלי מקצוע', הקפידו לענות על השאלות האלה ללא דיחוי ולמסור תשובות מדויקות.

תחומי אחריות אחרים

עליכם לוודא שכל הרישיונות והביטוחים הנדרשים לשירותים שאתם מספקים נמצאים בתוקף. עליכם לשתף פעולה עם Google ועם ספקיה באופן מלא ולענות על כל שאלה נוספת שתתקבל מהם בנוגע לנושאים האלה ולחובות הקשורות אליהם (כולל שאלות מהשותף שיערוך את בדיקת הרקע, אם תידרשו לעבור בדיקה כזו).

עליכם להגן על הפרטיות ועל הזכויות המשפטיות של הלקוחות שלכם. אתם אחראים למידע האישי שאתם אוספים בקשר לשירותים שאתם מציעים, ועליכם לציית לכל החוקים הרלוונטיים העוסקים בהגנה על מידע.

קשרי לקוחות

כשאתם מספקים שירותים, הלקוחות שלכם אינם לקוחות של Google. אינכם יכולים לטעון שאתם עובדים עבור Google ואינכם יכולים לערב את Google בבעיות כלשהן ביניכם לבין הלקוחות העולות עקב מתן השירות. במקרה של מחלוקת, הלקוח רשאי להגיש בקשה למימוש האחריות של 'אומת על ידי Google' או לחפש ספק שירות חלופי בפלטפורמת 'Google בעלי מקצוע', אבל Google לא תעזור לפתור בעיות ביניכם ובין הלקוח.

Google לא תמליץ על מחירים או עמלות עבור השירותים ולא תתמקח על מחירים עם הלקוחות.

ההחלטה אם לאשר או לדחות הפניות ממודעות ב-'Google בעלי מקצוע' נמצאת באחריותם הבלעדית.

עליכם מוטלת האחריות הבלעדית להכשרה ולהדרכה של העובדים שלכם שבאים במגע עם לקוחות, למעקב אחר עבודתם ולהערכה שלה, ובאחריותכם לנקוט צעדים משמעתיים במקרים רלוונטיים. אם תקבלו משוב חמור או משובים שליליים רבים מצד לקוחות או אם לא תגיבו במהירות לבקשות של לקוחות פעם אחר פעם, יכול להיות שהמודעה או התוכן המסחרי שלכם יעברו למיקום נמוך יותר או לא יופיעו כלל. כמו כן ייתכן שלא תוכלו יותר לקבל פניות בהודעות. Google עלולה לשלול מכם את הגישה לתוכנית באופן זמני או לצמיתות במקרים חוזרים או חמורים של התנהלות בלתי הולמת כלפי לקוחות – כמו הונאה, פעילות עבריינית, נזק חמור לרכוש, עבודה עם קבלני משנה שאינם מוסמכים (חברות או אנשים פרטיים) או התנהגות בלתי הולמת דומה. Google יכולה להציג מודעות או תוכן מסחרי אחר שלכם בפלטפורמה שלה כדי לעזור ללקוחות למצוא אתכם. השאר תלוי בכם.

חשוב לזכור

Google אינה קובעת עבורכם כיצד לבחור את הלקוחות, ולכן אינכם יכולים לרמוז בפני לקוחות ש-Google הורתה לכם אילו בקשות לקבל או לדחות. הקפידו שלא ישתמע מדבריכם כאילו Google משפיעה על תמחור השירותים או על אופן מתן השירותים האלה.

שירות לקוחות

היענו לפניות

מרגע שתקבלו שיחת ליד או הזמנת שירות, אתם אחראים להשיב בתוך פרק הזמן הולם כשלקוחות פונים אליכם עם שאלה, תלונה או בקשה לפתרון בעיה. כלל זה חל לפני מתן השירות, במהלכו ואחריו. תקשורת טובה עם הלקוחות היא בעלת חשיבות רבה לקבלת דירוגים גבוהים וביקורות טובות. מידע נוסף.

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של חוסר היענות שעשויים להוביל להסרה מהתוכנית:

 • סירוב לפתור מחלוקת עם לקוח
 • הפרה של הבטחה לספק הצעת מחיר לעבודה
 • הפרה של הבטחה להתקשר חזרה אל לקוח
 • אי-מענה לרוב שיחות הטלפון, גם אם מתקשרים אל הלקוחות חזרה 
 • סירוב לציין פרטי ביטוח במקרים שבהם התרחש נזק 
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. הפעולות שיינקטו נגד הספק תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית או הסרה של המודעות לצמיתות.

קיום התחייבויות

אם התחייבתם לספק שירות ללקוח, הקפידו לפעול בהתאם לכל פרט שהוסכם. הסכימו לבצע רק שירותים שהם בתחום המומחיות שלכם ועומדים בדרישות הרישיון שבו אתם מחזיקים. כך תוכלו לספק שירות ברמה משביעת רצון. הקפידו להגיע במועד שהוסכם. אם אתם מסכימים לבצע את השירות, הקפידו שהעסק שלכם יהיה זה שיקיים את ההתחייבות הזו. מידע נוסף.

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

במקרה הנדיר שבו מצב חירום מתרחש ושאינכם יכולים לעמוד במועד שעליו התחייבתם בפני הלקוח, יש ליידע אותו בהקדם האפשרי.

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של אי-עמידה בדרישות שעשויים להוביל להסרה מהתוכנית:

 • הפרה של הבטחה לחזור על מנת לסיים עבודה שלא הושלמה
 • קביעת מועד עם לקוח והגעה באיחור של שעה
 • ביטול עבודה מספר פעמים
 • מתן הבטחה לכך שתשלחו את הטכנאי שלכם, ולאחר מכן נשלח אדם אחר לבצע את השירות
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. הפעולות שיינקטו נגד הספק תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית או הסרה של המודעות לצמיתות. 

תמחור וגביית תשלום מלקוחות

פרטי התמחור שאתם מספקים ללקוחות צריכים להיות מדויקים, מלאים וללא הטעיות. אין לתת אומדני עלות נמוכים כדי לשכנע לקוחות להזמין שירות, ולאחר מכן לגבות תעריפים חריגים בגובהם לאחר שהשירות ניתן. מידע נוסף.

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

אומדני מחירים

אם אתם נותנים ללקוחות אומדן של טווח מחירים, אין להעלות את המחיר במועד ביצוע העבודה, אלא אם היקף העבודה או הנסיבות שבהן היא מבוצעת שונים באופן מהותי מאלה שתוארו על-ידי הלקוח במועד מתן האומדן. עליכם לציין עלויות של בדיקות ונסיעות, ויש לומר ללקוח שיהיה עליו לשלם את העלויות האלה גם אם השירות לא יבוצע. אתם אחראים לשלם את מחיר שיחת הליד של 'Google בעלי מקצוע', ואינכם רשאים לכלול את העלות הזו בתמחור שניתן ללקוחות.

קבלות ותשלומים

עליכם להציע אפשרויות תשלום שונות, ואין לעקוב אחר לקוח הביתה או אל כספומט במקרים שבהם התבקש תשלום במזומן. 

יש לספק ללקוחות קבלות בתום העבודה, ועליהן לכלול את שם החברה ופירוט של השירותים שסופקו. 

את החיוב יש תמיד לשלוח ראשית אל הלקוח. רק לאחר שחלף זמן ניכר יש להעביר את החיוב לסוכנות גבייה, אחרי שנעשה כל ניסיון אפשרי לגבות את התשלום ישירות מהלקוח.

הנחות

אין להציע הנחות בתמורה לביקורת חיובית של הלקוח.

דוגמאות:

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של הפרת המדיניות בנושא תמחור וחיוב שעשויים להוביל להסרה מהתוכנית:

 • מתן הצעת מחיר בטלפון, ולאחר מכן חיוב במחיר גבוה יותר על אותה עבודה
 • חיוב לקוח בגין עבודה שלא הושלמה
 • מעקב אחר לקוח הביתה או אל כספומט כדי לקבל תשלום במזומן
 • שליחת חיוב לסוכנות גבייה לפני שליחתו אל הלקוח
 • גביית תשלום מהלקוח תמורת התקשרות אל הטלפון ה"עסקי" שלכם
 • סירוב לספק ללקוח קבלה
 • ציון מחיר נמוך יותר בקבלה מזה שחויב בפועל 
 • הצעת הנחה ללקוח בתמורה לביקורת חיובית
 • גביית מחיר גבוה יותר מפני שהעסק קיבל את תג 'אומת על ידי Google'
 • הפרה של הבטחה לתת ללקוח החזר כספי בסכום שנקבע
 • הפרת התהליך לטיפול בתביעות ביטוח
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. הפעולות שיינקטו נגד הספק תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית או הסרה של המודעות לצמיתות. 

נזק או שירות באיכות ירודה

כל בעלי המקצוע צריכים להיות מנוסים בתחומם ובעלי הכשרה מתאימה לביצוע העבודה. אם בעקבות טעות שלכם נגרם נזק לרכוש של לקוח, עליכם לתקן את הנזק מיד או לספק ללקוח את פרטי הביטוח שלכם כדי שיוכל לקבל פיצוי על הנזקים. הקפידו להשתמש רק בחומרים וחלקים תקינים המתאימים לצורך ביצוע העבודה. מידע נוסף.

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של שירות באיכות ירודה או לנזק שעשויים להוביל להסרה מהתוכנית:

 • גרימת נזק לא מכוון ללקוח
 • ביצוע לא תקין של עבודה שגרתית עקב ידע או ניסיון לא מספיקים
 • הגעה של אדם אחד בלבד לביצוע עבודה המיועדת לשני אנשים
 • גביית תשלום מהלקוח למרות שלא ניתן להשלים את העבודה
 • שימוש בחלקי חילוף לא מתאימים הגורמים להמשך התקלה בפריט
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. הפעולות שיינקטו נגד הספק תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית או הסרה של המודעות לצמיתות. 

פתרון מחלוקות עם לקוחות

באחריותכם לנסות לפתור כל מחלוקת עם הלקוח. כל לקוח שאינו מרוצה משירותיו של ספק צריך לנסות תחילה לפתור את המחלוקת מול הספק לפני הגשת בקשה במסגרת האחריות של 'אומת על ידי Google'. כך תהיה לכם הזדמנות להגיע עם הלקוח להסדר משביע רצון. מידע נוסף.

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

במקרה של מחלוקת, הלקוח רשאי להגיש בקשה למימוש האחריות של 'אומת על ידי Google' או לחפש ספק שירות חלופי בפלטפורמת 'Google בעלי מקצוע', אבל Google לא תעזור לפתור בעיות ביניכם ובין הלקוח.

דוגמאות:

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של טיפול לקוי במחלוקת עם לקוח:

 • חוסר מענה לשיחות, הודעות אימייל או הודעות טקסט של לקוחות כשהם מתלוננים על שירות שאינו משביע רצון
 • הצעה לתת החזר כספי בסך של עלות השירות, תוך סירוב לשלם את עלות הנזק או לספק את פרטי הביטוח כדי לאפשר ללקוח לקבל פיצוי על הנזקים
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. הפעולות שיינקטו נגד הספק תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית או הסרה של המודעות לצמיתות. 

בטיחות

התנהגות גסה, איומים, בריונות והטרדה

עליכם להתייחס לכולם בכבוד ולפעול באופן מקצועי בכל התנהלות מול לקוחות. בתוכנית אנו אוסרים על התנהגות גסה, התבטאות בטון מתנשא או שימוש בשיטות מכירה אגרסיביות. אין לאיים, להשתמש בביטויים פוגעניים, להטריד מינית, לעקוב אחר אנשים, להתייחס לאנשים בזלזול, להפחיד באופן פיזי, לפלוש לפרטיות, להסית לאלימות, לחשוף מידע אישי או להטריד בכל אופן אחר. אנו עשויים לדווח לגורמי אכיפת החוק על איומים בפגיעה ועל מצבים מסוכנים אחרים. מידע נוסף.

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של התנהגות גסה, איומים, בריונות והטרדה: 

 • בקשות חוזרות ונשנות מלקוח לשנות או להסיר ביקורת שכתב
 • לבקש מלקוח לכתוב ביקורת לגביכם בזמן שאתם עדיין אצלו
 • הטרדה מינית או הערות מיזוגניות 
 • שליחת הודעות טקסט הכוללות איומים באלימות פיזית או מינית
 • פנייה לנציגי תמיכת הלקוחות של Google בצורה בלתי הולמת
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. אנו נוקטים מדיניות של אפס סובלנות כלפי איומים, בריונות והטרדה. בהתאם לחומרת ההפרה, אנו עשויים להסיר לצמיתות מודעות של ספקים. 

פגיעה פיזית

אין לבצע או לסייע בביצוע של פעולות מהסוגים הבאים: תקיפה פיזית או מינית, התעללות מינית או החזקה של אדם נגד רצונו, כמו גם מעשי אלימות אחרים. מידע נוסף.

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

דוגמאות לפגיעה פיזית: 

 • פגיעה עצמית המתבצעת מול לקוחות, או פגיעה באנשים אחרים או בחיות מחמד
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל על השעיית הפרופיל כשהם מפרים את המדיניות. אנו נוקטים מדיניות של אפס סובלנות כלפי פגיעה פיזית. ייתכן שנסיר לצמיתות מודעות של ספקים. 

סביבות בטוחות

באחריותכם ליצור סביבה בטוחה על-ידי הקפדה על כך שהכלים, המוצרים והפעולות שלכם לא יסכנו את הבריאות, הרווחה או הבטיחות של אחרים. לספקים אסור לעבוד תחת השפעת אלכוהול, סמים לא חוקיים, תרופות בעלות השפעה על כושר החשיבה או כל חומר אחר שמוביל לפגיעה בתפקוד. מידע נוסף.

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של סביבות לא בטוחות שעשויים לגרום להסרה מהתוכנית:

 • עבודה תחת השפעה של אלכוהול או סמים לא חוקיים
 • השארת כלים חדים או מסוכנים ללא השגחה בנוכחות ילדים
 • אצל ספקי שירות למערכות בקרת אקלים – יצירת טמפרטורות חמות או קרות ברמה מסוכנת בבית הלקוח
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. הפעולות שיינקטו נגד הספק תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית או הסרה של המודעות לצמיתות. 

גניבה והשחתה

אין להשחית רכוש או לקחת פריטים שאינם שייכים לכם. מידע נוסף.

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של גניבה והשחתה שעשויים להוביל להסרה מהתוכנית:

 • לקיחת כסף שנמצא אצל הלקוח
 • גרימת נזק מכוון ובלתי נחוץ לרכוש
 • אצל מובילים – מסירה רק של חלק מהארגזים שהועמסו במעבר
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. אנו נוקטים מדיניות של אפס סובלנות כלפי גניבה או השחתה. ייתכן שנסיר לצמיתות מודעות של ספקים. 

ספאם, פישינג והונאה

על ספקים נאסר לשלוח תוכן שיווקי או מסחרי בלתי רצוי, לנסות לעודד תנועה לאתרים נוספים או להטעות אנשים כדי לגרום להם למסור כסף או מידע אישי. אין לבצע הונאת כרטיסי אשראי, הונאת הזמנות או להלבין כספים. אין להעלות טענות שקריות נגד ספק אחר. מידע נוסף.

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של הונאה, הפצת ספאם וביצוע פישינג שעשויים להוביל להסרה מהתוכנית:

 • מכירת נתוני לקוחות לצדדים שלישיים
 • שליחת הודעות אימייל לא רצויות לקידום מכירות 
 • העלאת טענה כוזבת על כך שספק שירות אחר מפר את המדיניות
 • שימוש ברישיון מקצועי או רישיון עסק של אדם אחר
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. הפעולות שיינקטו נגד הספק תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית או הסרה של המודעות לצמיתות. 

יחס הוגן

התנהגות מפלה או דברי שטנה

עליכם להתייחס לכולם באופן שווה ובכבוד. אין להתנהג באופן מפלה, להעליב אחרים או להפיץ דברי שטנה כלפי אף אדם על בסיס גזע, צבע עור, מוצא אתני, מעמד חברתי, מדינת מוצא, היסטוריה משפחתית, מעמד אזרחי, דת, גיל, מין, נטייה מינית, מגדר, זהות מגדרית, ביטוי מגדרי, היריון, מצב משפחתי, נכות גופנית או נפשית, מצב רפואי או כל מאפיין אחר המשויך לאפליה או להדרה שיטתיות. מידע נוסף.

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של התנהגות מפלה או דברי שטנה שעשויים להוביל להסרה מהתוכנית:

 • סירוב לספק שירות לאדם על בסיס גזע
 • החלה של תנאים או הגבלות שונים על אדם עקב הזהות שלו
 • ציון העדפה לתת שירות לאדם או אי העדפה לתת שירות לאדם על בסיס הזהות שלו
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. ייתכן שנסיר לצמיתות מודעות של ספקים. 

ייצוג נאמן למציאות

מצג שווא והתחזות

עליכם להציג את עצמכם ואת העסק באופן מדויק. אין להטעות, להונות או לבלבל. הנחיה זו כוללת איסור על מסירת מידע מטעה לגבי חשבונות או בעלות על חשבונות, הסמכות, רישיונות, ביטוח, ניסיון עבודה, אזורי שירות, ידע בתחום מקצועי, מחירים או כל היבט אחר לגביכם או לגבי העסק. מידע נוסף.

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

הגבלות רישיון

אם רישיון העסק מוגבל מבחינה גיאוגרפית לאזור מסוים, אל תפרסמו את העסק תוך טענה שאתם מספקים שירות מחוץ לאזור זה. הסכימו לקבל רק עבודות מהסוג שיש לכם רישיון וביטוח לבצע. אין להשתמש ברישיון של אדם שאינו עובד בעסק.

אזורי שירות

השאיפה שלנו ב-'Google בעלי מקצוע' היא לקשר בין צרכנים לבין ספקי שירות מקומיים. כשאתם מטרגטים את המודעות לאזורים רחוקים ממיקום העסק ו/או שאין לכם אפשרות לתת בהם שירות באופן הולם, אתם יוצרים עבור הלקוחות חוויה שלילית שעלולה לבלבל אותם. בנוסף, אם תנסו לטרגט לאזורי שירות גדולים באופן בלתי סביר כשהשירות ניתן על-ידי מיקום יחיד או מספר מיקומים קטן של העסק, ייתכן שניזום ביקורת במטרה לבדוק אם אתם מפרים את המדיניות בנושא מצג שווא. 

תוכן הדף העסקי

כל תוכן שאתם מפרסמים בחשבון צריך לייצג במדויק את המיקום, הציוד, כלי הרכב והעובדים של העסק.

'אומת על ידי Google'

גם אם קיבלתם את התג 'אומת על ידי Google', לא תוכלו לטעון ש-Google ממליצה על העסק או שאתם עובדים עם Google. כשאתם מספקים שירותים, הלקוחות שלכם אינם לקוחות של Google. סטטוס 'אומת על ידי Google' ו/או 'נבדק על ידי Google' חל רק על מודעות 'Google בעלי מקצוע'. אין לפרסם את סטטוס 'אומת על ידי Google' או 'נבדק על ידי Google' באתר העסק, בפרופילים מקצועיים או בחומרים כלשהם לקידום מכירות.

ביקורות ב-'Google לעסק שלי' (GMB)

אתם רשאים לקשר את הביקורות ב-'Google לעסק שלי' רק אל אחד מהחשבונות שלכם ב-'Google בעלי מקצוע'. אין לקשר ביקורות ב-'Google לעסק שלי' אל מספר חשבונות. כמו כן, הביקורות שאתם מקשרים ב-'Google לעסק שלי' צריכות להיות לגבי מיקום העסק שרשמתם ב-'Google בעלי מקצוע'. 

דוגמאות:

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של מצג שווא והתחזות שעשויים להוביל להסרה מהתוכנית:

 • התחזות לאדם אחר או לעסק אחר
 • התחזות של ספק שירות ללקוח כדי לפרסם תלונה לגבי עסק אחר
 • שימוש ברישיון מקצועי או ברישיון עסק של אדם אחר
 • מתן שירות מחוץ לאזור שצוין ברישיון העסק
 • טירגוט לאזורים שלא ניתן לספק בהם שירות באופן הולם או שאינם בסביבה המקומית של העסק
 • הצגת טענה לגבי כך שאתם עובדים בחברה שלמעשה לא מעסיקה אתכם
 • הכחשת העסקה של עובד מסוים בחברה כשלקוח מתקשר כדי להתלונן 
 • ציון שירותים שאינכם מוסמכים לבצע או שאין לכם רישיון לבצע
 • בקשה מלקוח לכתוב צ'ק לפקודת חברה שונה מזו שהלקוח הזמין ממנה שירות
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. הפעולות שיינקטו נגד הספק תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית או הסרה של המודעות לצמיתות. 

ביקורות של לקוחות

אל תכתבו ביקורות על העסק שלכם או על עסקים של מתחרים, ואל תבקשו מחברים או קרובים לכתוב ביקורת על העסק, אלא אם הם שכרו אתכם כדי לספק שירות. אין לספק ללקוחות תשלום או הנחות בתמורה לביקורת חיובית. ספקים אינם רשאים לבקש מלקוחות לשנות או להסיר את הביקורות שלהם או לאיים על לקוח מפני שכתב ביקורת שלילית. בכל הנוגע לביקורות של לקוחות, חל איסור חמור על כל התנהלות שעלולה להוביל להטעיית לקוחות. מידע נוסף.

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

ביקורות של לקוחות מניבות את הערך הרב ביותר כשהן כנות ואמיתיות. אין לשנות ביקורות של לקוחות על השירותים שאתם או המתחרים שלכם מספקים, אין לגרום להפרעה כלשהי ביחס לביקורות כאלה ואין לנסות להשפיע עליהן. מותר לכם לבקש ממשתמש לפרסם ביקורת ב-Google, אבל רק אם הוא הזמין את השירות באמצעות פלטפורמה של Google או ישירות דרככם (לדוגמה, אם המשתמש שמע עליכם דרך פרסום מפה לאוזן או מצא אתכם באינטרנט). אין לבקש ממשתמש לפרסם ביקורת ב-Google אם המשתמש הזה הזמין את השירות באמצעות פלטפורמה שאינה של Google. בנוסף, מותר לבקש מלקוחות לכתוב ביקורת אחת בלבד לכל עבודה. אינכם רשאים לבקש מלקוח לכתוב ביקורת גם ב-'Google בעלי מקצוע' וגם ב-'Google לעסק שלי', מפני שהחשבון שלכם ב-'Google בעלי מקצוע' כולל ביקורות מ-'Google לעסק שלי'.

ספקי שירות יכולים לערער על ביקורת. לשם כך עליהם למלא את טופס התמיכה בנושא תמונות וביקורות של 'Google בעלי מקצוע'

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של השפעה על ביקורות של לקוחות שעשויים להוביל להסרה מהתוכנית:

 • כתיבת ביקורת על העסק של עצמכם
 • פרסום ביקורת לגבי עמית או מתחרה כדי להשפיע על הדירוגים שלו
 • בקשה מלקוח לכתוב לגביכם ביקורת במהלך העבודה ובנוכחותכם
 • בקשה מלקוח לכתוב ביקורת על אותה עבודה גם ב-'Google בעלי מקצוע' וגם ב-'Google לעסק שלי'
 • הצעת הנחה או תמריץ כספי ללקוח על מנת שיסיר ביקורת שלילית או יכתוב ביקורת חיובית
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. הפעולות שיינקטו נגד הספק תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית או הסרה של המודעות לצמיתות. 

מדיניות החשבון

קבלנות משנה ומכירת לידים

הצרכנים מצפים לקבל גישה אל ספקי שירות שנבדקו לפי דרישות האיכות של 'Google בעלי מקצוע'. מסיבה זו, עסקים שמצטרפים לפלטפורמה שלנו חייבים להציג באופן מדויק ונכון את הכישורים והזהות של טכנאי השטח בחברה שלהם. בנוסף, על כל עסק להציג אישור על כך שלעובדי השטח ולצוות שלו יש רישיונות מתאימים. מסיבה זו אינכם רשאים למכור את הלידים שאתם מקבלים דרך המודעות ב-'Google בעלי מקצוע'. רק לטכנאי השטח בחברה שלכם שעברו את הסינון או בדיקת הרקע מותר להעניק שירות ללידים האלה. אם תעבירו את העבודה לספק שירות אחר בקבלנות משנה, ייתכן שהמודעה תוסר לצמיתות. מידע נוסף.

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של קבלנות משנה ומכירת לידים שעשויים להוביל להסרה מהתוכנית:

 • העברה או מכירה של ליד לעסק אחר או לאדם שאינו חלק מצוות טכנאי השטח בחברה שעברו את הסינון או את בדיקת הרקע.
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. הפעולות שיינקטו נגד הספק תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית או הסרה של המודעות לצמיתות. 

אזורי שירות

כדי להבטיח תחרות עסקית הוגנת, אם יש לכם מספר חשבונות, עבור כל מיקוד אפשר לציין רק חשבון אחד וסוג עבודה אחד. בנוסף, יש לפרט רק את אזורי השירות שבהם יש לכם רישיון לפעול כרגע. אם יש לכם רישיון מקצועי שמגביל אתכם לאזור גיאוגרפי מסוים, אין לחרוג מהאזור הזה. מידע נוסף.

אזורי שירות

השאיפה שלנו ב-'Google בעלי מקצוע' היא לקשר בין צרכנים לבין ספקי שירות מקומיים. כשאתם מטרגטים את המודעות לאזורים רחוקים ממיקום העסק ו/או שאין לכם אפשרות לתת בהם שירות באופן הולם, אתם יוצרים עבור הלקוחות חוויה שלילית שעלולה לבלבל אותם. בנוסף, אם תנסו לטרגט לאזורי שירות גדולים באופן בלתי סביר כשהשירות ניתן על-ידי מיקום יחיד או מספר מיקומים קטן של העסק, ייתכן שניזום ביקורת במטרה לבדוק אם אתם מפרים את המדיניות בנושא מצג שווא.

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של הפרת המדיניות בנושא אזורי השירות שעשויים להוביל להסרה מהתוכנית:

 • שני חשבונות או יותר עבור אותו סוג עבודה המצוינים באותו מיקוד
 • ציון אזור שירות מחוץ לאזור שבו מורשים לעבוד טכנאי השדה בחברה שלכם שעברו את הסינון או את בדיקת הרקע
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. הפעולות שיינקטו נגד הספק תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית או הסרה של המודעות לצמיתות.

חשבונות כפולים

חשבונות כפולים עלולים לאפשר לספקים לעקוף באופן לא הוגן את מערכת הצגת המודעות שלנו. אם יש חשבונות שלא היו פעילים במשך יותר משישה חודשים, או שמצוינים בהם סוגי עבודות ואזורי שירות כמעט זהים, המערכת שלנו עשויה לסמן אותם לבדיקה ו/או להסרה. מידע נוסף.

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות לחשבונות כפולים שאנו עשויים להשבית:

 • שני חשבונות שמפורטים בהם אותם סוגי עבודות ואזורי שירות
 • יותר מחשבון אחד שרשום באותו מיקום עסק
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשחשבון מושבת. אם תצטרכו להפעיל מחדש את החשבון בעתיד, תוכלו לפנות אלינו כדי לעשות זאת. 

עקיפת מנגנונים והפרעה למערכת

אין לבצע פעולות שנועדו לעקוף את המדיניות שלנו או להפר הגבלות שהוטלו על החשבון. למשל, אסור ליצור חשבונות מרובים או להשתמש בחשבונות מרובים או באמצעים אחרים במטרה לנהוג באופן אסור. 

אל תנסו להגדיל את נפח תנועת הגולשים לאתרים נוספים או להפנות לקוחות פוטנציאליים חדשים למספר טלפון אחר כדי להימנע מתשלום על ליד. אין לכלול את הכיתוב "‎.com" בשם החברה המוצג. מידע נוסף.

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות למקרים של עקיפת מנגנונים שעשויים להוביל להסרה מהתוכנית:

 • רישום שם אתר כשם העסק
 • פרסום תמונות שכוללות את מספר הטלפון או את כתובת האתר
 • ניסיון ליצור חשבון חדש לאחר השעיה או הסרה לצמיתות
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. הפעולות שיינקטו נגד הספק תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית או הסרה של המודעות לצמיתות. 

תוכן מודעות

כדי לעזור במכירת השירות אתם יכולים לכלול תמונות של עבודות איכותיות שביצעתם. התמונות חייבות להיות באיכות גבוהה, רלוונטיות לעבודה שלכם, מקוריות ולא מועתקות או גנובות. יש לציית לחוקי זכויות היוצרים ולהעלות רק תוכן שיש לכם הרשאה להשתמש בו. אין לפרסם תוכן מיני. על ספקי שירות מקצועיים עשויים לחול סעיפי מדיניות נוספים הקשורים לשליחת תמונות. כאן ניתן למצוא פרטים נוספים. מידע נוסף.

מה המשמעות של המדיניות הזו מבחינתכם

חלק מהתוכן שתשלחו עשוי להופיע בסטטוס 'בהמתנה' עד שהצוות שלנו יבדוק ויאשר אותו. אפשר לראות את הסטטוסים השונים בפרופיל החשבון.

ברשימה הבאה מפורטות דוגמאות לתוכן פרופיל שעשוי להוביל להסרה מהתוכנית:

 • רישום שם אתר כשם העסק
 • הצגת מספר הטלפון בתמונה של העסק
מה קורה כשספקי שירותים מפרים את המדיניות הזו

ספקים מקבלים הודעת אימייל כשהם מפרים את המדיניות. הפעולות שיינקטו נגד הספק תלויות בתדירות ובחומרה של ההפרה, וכוללות: אזהרה, השעיה זמנית או הסרה של המודעות לצמיתות. 

שיטות עבודה אסורות

האיסורים הבאים חלים עליכם ועל כל מי שפועל מטעמכם:

שימוש בלתי מורשה במיתוג ובסימנים המסחריים של Google

אין להשתמש בלוגו של Google, בתג 'אומת על ידי Google' או בגורמי ייחודיות אחרים של המותג ללא רשות. אם אתם רוצים להשתמש בתכונות המותג של Google באתר שלכם או בחומרים אחרים שיהיו גלויים לציבור, עליכם לקרוא את ההנחיות של Google לשימוש במותג שלה.

כללי מדיניות נוספים החלים עליכם בכפוף לתנאי החוזה שלכם עם Google

אם אתם או העסק שלכם הסכמתם לתנאים חוזיים מול Google – לדוגמה, אם הסכמתם לתנאים ולהגבלות של Google Ads, לתנאים הנוספים של 'Google בעלי מקצוע' לספקים או לתנאים של 'Google בעלי מקצוע' לספקים ב-Assistant (ראו טבלה בהמשך) – עליכם לעמוד גם בדרישות המינימום מספקים, המפורטות בהמשך.

דרישות המינימום מספקים (בדיקות רקע)

בדיקות של ישויות עסקיות, אימות רישיונות ואימות ביטוח

כדי לפרסם בפלטפורמת 'Google בעלי מקצוע' כספקים, עליכם לעמוד בדרישות המינימום של ספקים הקשורות לאימות ישויות (באירופה ובענפים מסוימים בארה"ב), אימות רישיונות ואימות ביטוח:

 1. לפני שתורשו לפרסם מודעות של 'Google בעלי מקצוע', הישות העסקית חייבת לעבור את תהליך האימות של Google המיועד לאזור שלכם (באירופה ובענפים מסוימים בארה"ב). 
 2. Google תאמת ו/או תבקש מכם להוכיח שברשותכם רישיונות מקצועיים רלוונטיים במקומות שבהם הדבר נדרש. בנוסף, יהיה עליכם לאשר שבידי כל העובדים שלכם יש את הרישיונות הנדרשים. לא תוכלו להציג מודעות של 'Google בעלי מקצוע' עד להשלמת האימות. 
 3. כדי להציג את מודעות 'Google בעלי מקצוע' תתבקשו להמציא הוכחה לכיסוי ביטוחי מינימלי הרלוונטי לתחום שלכם. 

מידע נוסף על דרישות הסף הרלוונטיות לספקים במודעות 'Google בעלי מקצוע' זמין במאמר הקריטריונים שבהם ספקי השירות צריכים לעמוד כדי לפרסם מודעות ב-'Google בעלי מקצוע'

בדיקות רקע – ארה"ב וקנדה בלבד

בארה"ב ובקנדה עליכם לעמוד בדרישות המינימום של Google מספקים הקשורות לבדיקות רקע:

 1. כדי להשתמש בפלטפורמת 'Google בעלי מקצוע' כספקים, יש לעבור בדיקת רקע אצל צד שלישי. הדרישה הזו חלה עליכם, על כל העובדים השכירים שלכם ועל כל עובדי הקבלן שלכם, כולל קבלני משנה, וכן על עובדים אחרים שלכם המספקים שירות בבית הלקוח, במקום העבודה של הלקוח או בכל נכס אחר.
 2. הקריטריונים שיש לעמוד בהם כדי לעבור בהצלחה את בדיקת הרקע מפורטים בהמשך. החברה שלכם חייבת לעמוד בהם תמיד.

שיתוף פעולה עם תהליך בדיקת הרקע

עליכם ועל העובדים שלכם לספק מידע נכון, מלא, עדכני ומדויק לשותף הייעודי של Google המטפל בבדיקת הרקע (ראו טבלה בהמשך). אם הנסיבות שלכם ישתנו אחרי שבדיקת הרקע תושלם, עליכם ועל העובדים שלכם למסור מיד מידע עדכני לשותף המטפל בבדיקת הרקע כדי לשמור על זכאותכם להשתמש בפלטפורמה של 'Google בעלי מקצוע' בתור ספקי שירות. בטבלה שבהמשך ריכזנו את הפרטים ליצירת קשר עם השותפים שלנו במדינות שונות.

עליכם להודיע לשותף המטפל בבדיקת הרקע כמה מחברי הצוות שלכם מספקים שירות בבית הלקוח, במקום העבודה של הלקוח או בכל נכס אחר, למסור לו את הפרטים המזהים של חברי הצוות האלה ולעדכן אותו על כל שינוי בפרטים שמסרתם. עליכם למסור לשותף המטפל בבדיקות הרקע מספרים ופרטים מזהים עדכניים בכל פעם שאתם שוכרים עובדים חדשים. לעובדים חדשים אסור לצאת לשטח כדי לטפל בקריאות שמתקבלות דרך 'Google בעלי מקצוע' עד שהם יעברו בהצלחה את בדיקת הרקע. כדי ליצור קשר עם השותף המטפל בבדיקות רקע במדינה שלכם, היעזרו בטבלה שבהמשך.

אם השותף המטפל בבדיקת הרקע שלכם יבקש מכם לדווח כמה עובדים יש לכם בצוות ולמסור את הפרטים המזהים שלהם, כולל פרטים של עובדים ששכרתם לאחרונה, עליכם להגיב בתוך פרק הזמן שצוין בבקשה.

מה כוללת בדיקת רקע?

ארה"ב

ברמת העובד, בדיקת הרקע כוללת בירורים על תקינותו של מספר הזהות (Social Security number) וחיפוש עבר פלילי – למשל, הצלבת נתונים מול מאגרי מידע על עברייני מין, טרוריסטים וגורמים אשר חלות עליהם סנקציות בארה"ב. כמו כן, ייתכן שיהיה צורך לוודא שיש לעובדים רישיונות מתאימים לפי השירות שאתם מציעים. לדוגמה, במדינות רבות בארה"ב נדרש רישיון כדי לעסוק בחשמלאות. ברמת החברה, התהליך כולל גם את היסטוריית ההתדיינויות האזרחיות (לרבות פסיקות ושעבודים שהוחלט עליהם בבתי דין פדרליים ובבתי דין של מדינות בארה"ב).

קנדה

ברמת העובד, בדיקת הרקע כוללת בירורים על רישומים פליליים אצל רשויות ארציות ומקומיות (למשל, הצלבת נתונים מול מרכז המידע של משטרת קנדה ומול בתי המשפט בטריטוריה או בפרובינציה הרלוונטיים). ברמת החברה, התהליך כולל גם את היסטוריית ההתדיינויות האזרחיות (לרבות פסיקות ושעבודים).

מי עורך את בדיקות הרקע?

ל-Google יש שותפים שעורכים את בדיקות הרקע במדינות שונות. השותפים שולחים בירורים לרשויות מקומיות וארציות כדי לבדוק אילו עסקים רשאים להשתמש בפלטפורמת 'Google בעלי מקצוע' בתור ספקים. הקריטריונים הכלליים לבדיקה מפורטים בהמשך. Google אינה חשופה למידע הספציפי המתקבל על החברה או על כל אחד מעובדיה במהלך בדיקת הרקע, ואסור לכם לשתף עם Google מידע כזה.

שותפים המטפלים בבדיקות רקע

מדינה השותף המטפל בבדיקות רקע פרטים ליצירת קשר
ארה"ב, קנדה ‎Pinkerton Consulting & Investigations, Inc.‎ pes.disputes@pinkerton.com או ‎(800) 635-1649, בימים שני עד שישי, מ-8:00 עד 20:00 בשעון החוף המזרחי.
ארה"ב EvidentID ליצירת קשר עם Evident Support

הקריטריונים שיש לעמוד בהם כדי לעבור בהצלחה את בדיקת הרקע

ההחלטות הנוגעות לבדיקות הרקע מתקבלות על פי הקריטריונים הכלליים הבאים (להלן "הקריטריונים הכלליים"):

 1. תשובות מלאות ומדויקות לכל השאלות הנשאלות במסגרת בדיקת הרקע ובקשר אליה.
 2. גילוי נאות של מידע נכון ועדכני, כולל עמידה בדרישות גילוי נאות הנוגעות למסמכים ממשלתיים – לדוגמה, דרכון, רישיון נהיגה, מספר זהות (Social Security number) ומספרים מזהים אחרים ברמה הפדרלית וברמת המדינה, אישורי ביטוח, מסמכי רישום ורישיונות מקצועיים.
 3. היעדר עבר פלילי שהיה בו סיכון לביטחונם או לבטיחותם של אנשים או רכוש.
 4. היעדר היסטוריה של התדיינויות אזרחיות הנוגעות לרשלנות מקצועית או למתן שירותים באיכות נמוכה.

נוסף על כך, יכול להיות שהחברה שלכם תיפסל מכל סיבה אחרת המתיישבת עם הקריטריונים הכלליים או עם דרישות המינימום מסַפָּקִים, כל עוד הפסילה מותרת על פי הדין החל והתקנות הרלוונטיות.

החלטות על זכאות לשימוש בפלטפורמה מתקבלות ברמת החברה – לא ברמת העובד השכיר, הקבלן, קבלן המשנה או כל עובד אחר.

דוגמה: יש בבעלותכם עסק, ובו 10 עובדים המספקים שירותי ניקיון בבית הלקוח. אתם, הבעלים, עובדים רק במשרד ולא יוצאים לשטח. ההחלטה על הזכאות שלכם תתבסס על התוצאות של בדיקות הרקע שלכם ושל 10 העובדים המנקים בתים של לקוחות, וכן על בדיקה ברמת החברה (הכוללת בירורים על הביטוח, על הרישיונות ועל היסטוריית ההתדיינויות האזרחיות שלה).

אם יש לכם שאלות על תהליך ההחלטה, אתם מוזמנים להפנות אותן למחלקת ניהול סיכוני ציות (compliance department) של השותף המטפל בבדיקת הרקע. הפרטים ליצירת קשר מופיעים בטבלה שלמעלה.

זכאות למתן שירותים

רק עובדים שלכם שיש להם הסמכה מתאימה ושעברו בהצלחה את בדיקת הרקע רשאים לספק שירותים בבתים ובמקומות עבודה של לקוחות או בכל נכס אחר בעקבות פנייה דרך פלטפורמת 'Google בעלי מקצוע'.

דוגמה: אתם מעסיקים סדרן עבודה אחד (שאינו מספק שירות בבתים או במקומות עבודה של לקוחות) ו-10 עובדים שמשרתים לקוחות בשטח. 10 העובדים עברו בהצלחה את בדיקות הרקע, והחברה אושרה לשימוש בפלטפורמת 'Google בעלי מקצוע' בתור ספקית. סדרן העבודה לא עבר בדיקת רקע, ולכן אסור לכם לשלוח אותו לשטח כדי לתת שירות ללקוחות שהגיעו אליכם דרך פלטפורמת 'Google בעלי מקצוע'.

אם תשכרו עוד עובדים (נוסף על ה-10 שכבר עברו בדיקות רקע), תהיו רשאים לשלוח אותם לבתים של לקוחות רק אחרי שגם הם יעברו בדיקות רקע (וכל עוד החברה שלכם תמשיך לעמוד בדרישות המינימום מסַפָּקִים).

מחויבות לספק מידע עדכני

אם אחרי שהחברה שלכם תאושר לפרסום מודעות ב-'Google בעלי מקצוע' תגלו נסיבות כלשהן שעלולות לשנות את התוצאה של בדיקות הרקע שהחברה או העובדים עברו, עליכם להודיע על כך בהקדם לחברה המטפלת בבדיקות הרקע. כמה דוגמאות לנסיבות כאלה:

 • שכרתם עובד חדש (או התחלתם לעבוד עם קבלן חדש) שיספק שירותים ללקוחות שמגיעים אליכם דרך פלטפורמת 'Google בעלי מקצוע' ויגיע לשם כך לבתים שלהם, למקומות עבודתם או לכל נכס אחר.
 • אחד העובדים או הקבלנים הקיימים שלכם (שנותן שירות בשטח) הורשע בפשע.
 • התוקף של רישיון ממשלתי שקיבלתם פג, הרישיון הושעה או שהוא כבר אינו עדכני או אינו פעיל מסיבה אחרת.
 • תוקף הכיסוי הביטוחי שלכם פג, הכיסוי הושעה, הפוליסה כבר לא עדכנית או אינה פעילה או שסכום הפוליסה השתנה ב-5% או יותר מסיבה אחרת.
 • העסק שלכם הוא הצד הנתבע בתביעה אזרחית שעניינה רשלנות מקצועית מצידכם או מתן שירות באיכות נמוכה לכאורה.

כדי לדווח על השינוי בנסיבות, עליכם ליצור קשר עם החברה המטפלת בבדיקות הרקע באמצעות הפרטים בטבלה שלמעלה. כמו כן, שימו לב שכאשר החברה המטפלת בבדיקות הרקע מבקשת מכם מידע עדכני, עליכם למסור לה את המידע בתוך פרק הזמן המבוקש.

חידוש האישור

אחרי שהחברה שלכם תאושר לשימוש בפלטפורמת 'Google בעלי מקצוע', יהיה עליה לעבור בדיקות תקופתיות כדי לחדש את האישור הזה. במקומות שבהם הדבר מותר לפי הדין החל, הבדיקות האלה ייערכו על-ידי ספק בדיקות הרקע בלי לבקש מכם מידע נוסף. אם יבקשו מכם לספק מידע עדכני במהלך הבדיקה התקופתית, עליכם למסור את המידע בתוך פרק הזמן המבוקש.

פרטיות

לחברות המטפלות בבדיקות רקע אסור לשתף מידע שהן קיבלו במסגרת בדיקת רקע של חברה או של אדם פרטי – מותר להן למסור אותו רק לאדם או לחברה שהרקע שלהם נבדק. כשמתקבלת החלטה על זכאותה (או אי-זכאותה) של חברה להשתמש בפלטפורמת 'Google בעלי מקצוע' על סמך הקריטריונים הכלליים המפורטים למעלה, החברה המטפלת בבדיקת הרקע מודיעה ל-Google רק על ההחלטה. Google אינה חשופה למידע הספציפי שהתקבל במהלך בדיקות הרקע על החברה או על איש מעובדיה. אסור לכם לשתף עם Google תוצאות בדיקות רקע של עובדים ספציפיים.

חשוב לציין שאם אתם בעלי עסק או מעסיקים עובדים שכירים, לחברה המטפלת בבדיקות הרקע אסור לשתף איתכם את תוצאות הבדיקות של העובדים שלכם. כדי לראות את תוצאות בדיקות הרקע של העובדים שלכם, תצטרכו לבקש את הסכמתם או לבדוק את הרקע שלהם בעצמכם. החברה המטפלת בבדיקות הרקע לעולם לא תמסור לכם ישירות את המידע שהתקבל מבדיקת רקע שנערכה בקשר ל-'Google בעלי מקצוע'.

ביקורות

Google וספקיה (כולל שותפי-צד שלישי ייעודיים העורכים בדיקות רקע) עשויים לערוך אצלכם ביקורות כדי לוודא שאתם עומדים בדרישות המינימום מסַפָּקִים. כדי לשמור על התנהלות תקינה בתור מפרסמים ב-'Google בעלי מקצוע', עליכם להקפיד על שיתוף פעולה מלא עם כל הביקורות ולמסור כל מידע שיבקשו מכם בתוך פרק הזמן המבוקש.

מידע נוסף

כדי לקבל מידע נוסף על בדיקות רקע, אתם יכולים לפנות לחברה המטפלת בבדיקות הרקע במדינה שלכם. פרטי החברות מופיעים בטבלה שלמעלה.

מה קורה כשמפרים את המדיניות שלנו?

אם תפרו את המדיניות, ייתכן שניאלץ לנקוט את אחד האמצעים הבאים:

 • דחיית מודעות: אם מודעה או תוכן מסחרי אחר ב-'Google בעלי מקצוע' לא יעמדו בדרישות המדיניות שלנו, ייתכן שלא נאשר אותם. מודעות ותכנים מסחריים אחרים שלא יאושרו לא יוצגו למשתמשים עד שהפרת המדיניות תתוקן והמודעות והתכנים יעמדו בקריטריונים להצגה.
 • השבתת דומיינים: ייתכן שנשעה אתרים שמפרים את המדיניות שלנו, כלומר לא ניתן יהיה לפרסם את האתר עד שהבעיה תיפתר.
 • השעיית חשבון: אם יתגלו הפרות חוזרות או הפרה חמורה, ייתכן כי ניאלץ להשעות את החשבון. במקרה כזה תופסק ההצגה של כל המודעות וכל התוכן המסחרי בחשבון המושעה, וייתכן שנפסיק לאשר מודעות ותוכן מסחרי שתגישו לפרסום דרכנו. אנחנו עלולים להשעות לצמיתות חשבונות הקשורים לחשבון המושעה, ולהשעות באופן אוטומטי חשבונות חדשים הקשורים אליו מיד עם פתיחתם. למידע נוסף על חשבונות מושעים

צריכים עזרה?

אם יש לך שאלות לגבי המדיניות שלנו, אפשר לפנות לתמיכה של Google Ads

קישורים לתנאים ולכללי מדיניות נוספים

אם אתם או העסק שלכם הסכמתם לתנאים כלשהם במסגרת השימוש שלכם בפלטפורמת 'Google בעלי מקצוע' בתור ספקים, תוכלו למצוא קישורים לתנאים האלה בהמשך. ריכזנו לעיונכם קישורים שיעזרו לכם לבדוק אילו תנאים חלים על השימוש שלכם ב-'Google בעלי מקצוע'.

מוצרים/פלטפורמות תנאים ומדיניות
אם אתם או העסק שלכם הסכמתם לתנאים של Google, והדפים העסקיים שלכם ב-'Google בעלי מקצוע' מופיעים בחיפוש Google:
 • המדיניות של Google Ads, כולל כל תנאי המדיניות בקישורים שלמעלה.
 • אם אתם או העסק שלכם הסכמתם לתנאים של Google, והדף העסקי שלכם ב-'Google בעלי מקצוע' מופיע רק ב-Google Assistant:

   


  ספר לנו מה אתה חושב

  דרג עד כמה דף זה מועיל, ושלח אלינו את המשוב שלך:
  האם המידע הועיל?
  איך נוכל לשפר את המאמר?
  חיפוש
  ניקוי החיפוש
  סגירת החיפוש
  אפליקציות Google
  תפריט ראשי
  חיפוש במרכז העזרה
  true
  73067
  false