Pravila platforme Lokalnih usluga

Svi davatelji usluga i tvrtke koje djeluju u ime davatelja usluga, kao što su agencije, generatori potencijalnih korisnika, agregatori i tvrtke za upravljanje potencijalnim kupcima, moraju se prilikom korištenja bilo koje platforme Lokalnih usluga pridržavati sljedećih pravila. Napominjemo svim davateljima usluga da se ova pravila odnose na njihove zaposlenike, izvođače (uključujući podizvođače) ili druge radnike koji pružaju usluge u domovima, na radnim mjestima ili u bilo kojem drugom objektu klijenata u vaše ime. Odgovorni ste za to da se vaši djelatnici pridržavaju tih pravila. Za tvrtke koje djeluju u ime davatelja usluga odgovorni ste za dijeljenje tih pravila sa svojim davateljima usluga i za pružanje uputa o tome kako da ih se pridržavaju.

Lokalni zakoni i propisi

Morate se pridržavati svih primjenjivih zakona i propisa u nadležnostima u kojima pružate ili nudite usluge putem platforme Lokalne usluge. Morate se pridržavati svih relevantnih uvjeta za licenciranje, osiguranje, privatnost ili drugih regulatornih zahtjeva te sami snosite cjelokupnu odgovornost za sve naknade, licenciranje, zakonske naknade ili pristojbe, osiguranje ili druge povezane troškove i pravne obaveze kojima podliježete kao davatelj usluga.

Dobna ograničenja

Vi i svi vaši klijenti morate imati najmanje 18 godina.

Zaposlenje

Zaposlenici Googlea i njegovih podružnica ne smiju pružati usluge (niti vam pomagati pri pružanju usluga) u sklopu platforme Lokalne usluge. Ne smijete tvrditi niti implicirati da ste zaposlenik Googlea ili njegove podružnice ili da na drugi način surađujete s Googleom ili njegovim podružnicama. U svakom trenutku morate osigurati da je svaki član vašeg tima ispravno registriran i plaćen u skladu s važećim zakonima o zapošljavanju u vašoj nadležnosti.

Obavezna otkrivanja podataka i ostale odgovornosti

Obavezno otkrivanje podataka

Oglasi Lokalnih usluga i podaci koje pružite Googleu u vezi s Lokalnim uslugama moraju biti točni, potpuni i ne smiju dovoditi u zabludu. Čak i ako ne prikazujete oglase kao oglašivač, morate se cijelo vrijeme pridržavati pravila za Google Ads .

Primjer: kao što je objašnjeno u pravilima koja se primjenjuju na lažno predstavljanje sebe, proizvoda ili usluge, u sve cijene koje se prikazuju klijentima na platformi oglasa Lokalnih usluga moraju biti uključene sve primjenjive naknade, nadoplate i porezi.

Googleu i njegovim dobavljačima (uključujući partnera za provjeru kandidata (samo u SAD-u i Kanadi), ako se minimalni zahtjevi za davatelja usluga opisani u nastavku odnose na vas) na zahtjev morate dostaviti dokaz o licencama, osiguranju, pružanju financijskih garancija i povezanim zahtjevima. Google može javno objaviti te dokumente na platformi Lokalne usluge. Prilikom odgovaranja na pitanja Googlea ili njegovih dobavljača o problemima u vezi s licenciranjem ili osiguranjem morate navesti iskrene, točne i potpune odgovore.

Google može povremeno imati dodatna pitanja o vašim dokumentima i pravilima o privatnosti. Kako bi vaš račun zadržao dobru reputaciju na Lokalnim uslugama, svakako brzo i točno odgovarajte na ta pitanja.

Ostale odgovornosti

Za vrste usluga koje pružate morate imati sva obavezna i odgovarajuća pokrića osiguranjem i licence. U potpunosti ćete surađivati na svim dodatnim pitanjima Googlea i njegovih dobavljača (uključujući pitanja partnera za provjeru kandidata, ako je primjenjivo) o tim temama i povezanim odgovornostima.

Morate štititi privatnost i zakonska prava svojih klijenata. Vi snosite cjelokupnu odgovornost za osobne podatke koje prikupljate u vezi sa svojim uslugama i morate se pridržavati svih relevantnih zakona o zaštiti podataka.

Odnosi s korisnicima

Kada pružate usluge, vaši klijenti nisu Googleovi klijenti. Ne smijete tvrditi da radite za Google i ne smijete uključivati Google u probleme u vezi s uslugama između vas i vaših klijenata. Ako dođe do spora, klijent može upotrijebiti platformu Lokalne usluge kako bi pronašao alternativnog davatelja usluge ili može podnijeti zahtjev za Googleovo jamstvo, no nećemo vam pomoći u rješavanju problema između vas i vašeg klijenta.

Google neće preporučiti cijene ili naknade za usluge i neće pregovarati o cijenama s vašim klijentima.

Vi snosite cjelokupnu odgovornost pri donošenju odluka o tome koje preporuke Lokalnih usluga na Googleu prihvatiti ili odbiti.

Vi snosite cjelokupnu odgovornost za obuku, podučavanje, praćenje, ocjenjivanje i discipliniranje svojih radnika koji komuniciraju s klijentima. Ozbiljne, opetovano negativne povratne informacije korisnika ili opetovano zakašnjelo odgovaranje na zahtjeve korisnika mogu rezultirati nižim položajem, uklanjanjem opcije primanja zahtjeva za poruke ili neprikazivanjem oglasa ili drugog komercijalnog sadržaja. Google može obustaviti ili prekinuti vaš pristup programu u slučaju vašeg nepoštenog ili opetovanog neprimjerenog ponašanja prema klijentima, kao što su prevara, kriminalne radnje, prekomjerna oštećenja imovine, podugovaranje s tvrtkama ili radnicima koji nisu certificirani ili povezano nedolično ponašanje. Google može prikazivati vaše oglase ili drugi komercijalni sadržaj na našoj platformi kako bi klijentima pomogao da vas pronađu. Ostalo je na vama.

Napomena

Google ne diktira način na koji odabirete svoje klijente, pa ne možete sugerirati klijentima da vas je Google uputio koje zahtjeve prihvatiti, a koje odbiti. Pazite da ne implicirate da Google utječe na cijene vaših usluga ili način na koji se te usluge obavljaju.

Korisnička služba

Odgovaranje na upite

Od trenutka u kojem primite poziv potencijalnog klijenta ili rezervaciju za uslugu, odgovorni ste za pravovremeno odgovaranje na njih kada vam se klijenti obrate s pitanjem, žalbom ili im je potrebno rješenje problema. To vrijedi prije, tijekom i nakon pružanja usluge. Učinkovita komunikacija s klijentima ključna je za dobivanje visokih ocjena i recenzija. Saznajte više.

Što ta pravila znače za vas

Slijedi nekoliko primjera izostanka odgovora klijentima, što može rezultirati diskvalifikacijom:

 • Odbijate riješiti spor s klijentom.
 • Klijentu obećate poslati ponudu za posao koju naposljetku ne pošaljete.
 • Klijentu kažete da će mu se netko iz tvrtke povratno javiti, no to se ne dogodi.
 • Ne odgovarate na većinu telefonskih poziva, čak ni ako vi povratno nazovete klijenta. 
 • Odbijate pružiti informacije o svojem osiguranju kada nastupi šteta. 
Što se događa kada davatelji usluga prekrše ta pravila

Ako se ta pravila prekrše, davatelji usluga primit će obavijest e-poštom. Ovisno o učestalosti i ozbiljnosti kršenja pravila, davatelji usluga mogu primiti upozorenje, njihov račun može privremeno biti obustavljen ili se njihovi oglasi mogu trajno ukloniti.

Ispunjavanje obveza

Ako se obvežete na pružanje usluge klijentu, pobrinite se da vaša tvrtka ispuni sve ugovorne obveze. Da biste pružili zadovoljavajuću razinu usluge, pristajte pružati samo one usluge za koje ste stručni i za koje posjedujete odgovarajuće licence. Dođite na vrijeme, kao što je dogovoreno. Ako pristanete na pružanje usluge, pripazite da vaša tvrtka bude ona koja će ispuniti preuzetu obvezu. Saznajte više.

Što ta pravila znače za vas

U rijetkom slučaju u kojem nastupi hitni slučaj i niste u mogućnosti održati sastanak s klijentom, obavezno ga o tome obavijestite što prije.

Slijedi nekoliko primjera neispunjavanja obveza koji mogu rezultirati diskvalifikacijom iz programa:

 • Kažete da ćete se vratiti dovršiti nedovršen posao, no to ne učinite.
 • Dogovorite sastanak s klijentom, a zatim na njega kasnite sat vremena.
 • Otkažete posao više puta.
 • Kažete da ćete poslati svojeg tehničara, a onda pošaljete neku drugu osobu da pruži uslugu.
Što se događa kada davatelji usluga prekrše ta pravila

Ako se ta pravila prekrše, davatelji usluga bit će obaviješteni putem e-pošte. Ovisno o učestalosti i ozbiljnosti kršenja pravila, davatelji usluga mogu primiti upozorenje, njihov račun može privremeno biti obustavljen ili se njihovi oglasi mogu trajno ukloniti. 

Određivanje cijena za korisnike i plaćanje

Informacije o cijenama koje pružate klijentima moraju biti točne, potpune i ne smiju dovoditi u zabludu. Ne dopuštamo davanje procjena s niskim cijenama koje zabludom navode klijente na rezervaciju usluga, da bi im se kasnije tijekom izvršavanja usluge naplatile neuobičajeno visoke cijene. Saznajte više.

Što ta pravila znače za vas

Procjene cijena

Kada klijentima navedete raspon cijena, ne biste smjeli povećati cijenu kada dođete obaviti posao, osim ako su opseg posla ili okolnosti značajno drugačije od onih koje je klijent naveo kada ste mu dali procjenu. Morate deklarirati troškove dijagnostike i putovanja te obavijestiti klijenta da će ih morati platiti neovisno o tome hoće li se pružati daljnje usluge. Sami snosite trošak poziva potencijalnog klijenta putem Lokalnih usluga i taj trošak ne smijete izravno prosljeđivati klijentima.

Potvrde o plaćanju i plaćanje

Trebali biste ponuditi razne mogućnosti plaćanja, a ako tražite plaćanje gotovinom, potrošača nikad ne biste smjeli pratiti do kuće ili bankomata. 

Nakon završetka posla klijentima trebate izdati potvrde o plaćanju koje sadrže naziv vaše tvrtke i popis pruženih usluga. 

Račune najprije morate poslati klijentu, a tek naknadno agenciji za naplatu potraživanja, i to nakon što ste na sve načine pokušali stupiti u kontakt s klijentom kako biste ih naplatili.

Popusti

Popuste ne smijete nuditi u zamjenu za pozitivnu recenziju klijenta.

Primjeri:

Slijedi nekoliko primjera određivanja cijena i naplate koji mogu rezultirati diskvalifikacijom iz programa:

 • Navodite cijenu putem telefona, ali naplaćujete više kada dođete odraditi taj isti posao.
 • Klijentu naplaćujete posao koji nije dovršen.
 • Pratite potrošača do kuće ili bankomata kako bi on nabavio gotovinu.
 • Račun šaljete agenciji za naplatu potraživanja prije nego što ga pošaljete klijentu.
 • Klijentu naplaćujete poziv na vaš "poslovni" telefon.
 • Klijentu odbijate ispostaviti potvrdu o plaćanju.
 • Na potvrdi o plaćanju prikazujete cijenu nižu od stvarno naplaćene. 
 • Klijentu nudite popust u zamjenu za dobru recenziju.
 • Naplaćujete višu cijenu budući da vaša tvrtka nosi oznaku Googleovog jamstva.
 • Kažete da ćete klijentu izvršiti povrat novca u određenom iznosu, a zatim to ne učinite.
 • Kršite pravila u vezi sa zahtjevima za osiguranje.
Što se događa kada davatelji usluga prekrše ta pravila

Ako se ta pravila prekrše, davatelji usluga bit će obaviješteni putem e-pošte. Ovisno o učestalosti i ozbiljnosti kršenja pravila, davatelji usluga mogu primiti upozorenje, njihov račun može privremeno biti obustavljen ili se njihovi oglasi mogu trajno ukloniti. 

Nestručnost ili uzrokovanje štete

Svi stručni davatelji usluga moraju imati iskustvo i stručne kvalifikacije za obavljanje posla. Ako napravite pogrešku koja je prouzročila štetu na imovini klijenta, odmah je popravite ili klijentu ustupite podatke o osiguranju kako biste ga obeštetili. Za obavljanje posla upotrebljavajte samo ispravne i odgovarajuće materijale. Saznajte više.

Što ta pravila znače za vas

Slijedi nekoliko primjera nestručnosti i uzrokovanja štete koji mogu rezultirati diskvalifikacijom iz programa:

 • Slučajno ste oštetili imovinu klijenta.
 • Niste u mogućnosti dovršiti rutinski posao jer ne posjedujete znanje ili stručnost.
 • Za obavljanje posla za koji su potrebne dvije osobe pojavi se samo jedna.
 • Niste u mogućnosti dovršiti posao, ali ga svejedno naplatite klijentu.
 • Zamijenili ste dijelove, no proizvod ili usluga još uvijek ne funkcionira jer ste zamijenili pogrešne dijelove.
Što se događa kada davatelji usluga prekrše ta pravila

Ako se ta pravila prekrše, davatelji usluga bit će obaviješteni putem e-pošte. Ovisno o učestalosti i ozbiljnosti kršenja pravila, davatelji usluga mogu primiti upozorenje, njihov račun može privremeno biti obustavljen ili se njihovi oglasi mogu trajno ukloniti. 

Rješavanje sporova s klijentima

Odgovorni ste za rješavanje svih sporova s klijentom. Klijenti koji nisu zadovoljni radom davatelja usluge prije podnošenja zahtjeva za Googleovo jamstvo najprije trebaju pokušati riješiti spor s davateljem usluge. Na taj način imate mogućnost izgladiti situaciju s klijentom. Saznajte više.

Što ta pravila znače za vas

Ako dođe do spora, klijent može upotrijebiti platformu Lokalne usluge kako bi pronašao alternativnog davatelja usluge ili može podnijeti zahtjev za Googleovo jamstvo, no nećemo vam pomoći u rješavanju problema između vas i vašeg klijenta.

Primjeri:

Slijedi nekoliko primjera neuspješnog rješavanja sporova s klijentima:

 • Klijentima ne uzvraćate pozive i ne odgovarate im na e-poštu ili SMS poruke kada se žale na nezadovoljavajuću uslugu.
 • Nudite povrat novca za trošak usluge, no odbijate pokriti trošak štete ili ustupiti podatke o svojem osiguranju kako bi klijent ostvario obeštećenje.
Što se događa kada davatelji usluga prekrše ta pravila

Ako se ta pravila prekrše, davatelji usluga bit će obaviješteni putem e-pošte. Ovisno o učestalosti i ozbiljnosti kršenja pravila, davatelji usluga mogu primiti upozorenje, njihov račun može privremeno biti obustavljen ili se njihovi oglasi mogu trajno ukloniti. 

Sigurnost

Nepristojnost, prijetnje, zlostavljanje i uznemiravanje

Trebali biste se prema svakome odnositi s poštovanjem i ponašati se profesionalno tijekom svake interakcije. Ne toleriramo nepristojnost, podcjenjivačko ili patronizirajuće ponašanje niti tehniku prodaje putem nagovaranja. Ne smijete upućivati prijetnje, upotrebljavati pogrdne izraze, seksualizirati druge, uhoditi ih, ponižavati ili omalovažavati, tjelesno zastrašivati, narušavati njihovu privatnost, poticati nasilje, otkrivati njihove osobne podatke ili ih uznemiravati na druge načine. Prijetnje ozljeđivanjem i druge opasne situacije možemo prijaviti organima reda. Saznajte više.

Što ta pravila znače za vas

Slijedi nekoliko primjera nepristojnosti, prijetnji, zlostavljanja i uznemiravanja:

 • Kontinuirano zahtijevate od klijenta da izmijeni ili ukloni napisanu recenziju.
 • Tražite od klijenta da napiše recenziju dok se nalazite na njegovoj lokaciji.
 • Seksualno uznemiravate klijente ili ženama upućujete pogrdne komentare. 
 • Prijetite fizičkim ili seksualnim nasiljem putem SMS poruka.
 • Predstavniku Googleove korisničke podrške obraćate se na neprikladan način.
Što se događa kada davatelji usluga prekrše ta pravila

Ako se ta pravila prekrše, davatelji usluga bit će obaviješteni putem e-pošte. Provodimo politiku nulte tolerancije za prijetnje, zlostavljanje i uznemiravanje. Ovisno o ozbiljnosti kršenja pravila, oglasi davatelja usluga mogu se trajno ukloniti. 

Fizičke ozljede

Ne smijete poticati niti prakticirati fizičke i seksualne napade ni seksualno zlostavljanje, niti držati druge protiv njihove volje ili se na druge načine nasilno ponašati. Saznajte više.

Što ta pravila znače za vas

Slijedi primjer fizičkog nasilja:

 • Namjerno samoozljeđivanje u blizini klijenata ili ozljeđivanje drugih ljudi ili kućnih ljubimaca.
Što se događa kada davatelji usluga prekrše ta pravila

Ako se ta pravila prekrše, davatelji usluga primit će e-poruku kojom ih se obavještava da je njihov profil obustavljen. Provodimo politiku nulte tolerancije za fizičko nasilje. Oglasi davatelja usluga mogu se trajno ukloniti. 

Sigurna okruženja

Odgovorni ste za stvaranje sigurnog okruženja tako što ćete osigurati da vaši alati, proizvodi i radnje ne ugrožavaju zdravlje, dobrobit ili sigurnost drugih osoba. Davatelji usluga ne smiju raditi pod utjecajem alkohola, opojnih droga, lijekova s intenzivnim djelovanjem ili bilo koje druge tvari koja dovodi do nemogućnosti za rad. Saznajte više.

Što ta pravila znače za vas

Slijedi nekoliko primjera nesigurnih okruženja koji mogu rezultirati diskvalifikacijom iz programa:

 • Obavljanje posla pod utjecajem alkohola ili opojnih droga.
 • Ostavljanje oštrih ili opasnih alata bez nadzora u prisutnosti djece.
 • Davatelj usluga grijanja, ventilacije i klimatizacije ostavlja potrošačev dom na opasno niskoj ili visokoj temperaturi.
Što se događa kada davatelji usluga prekrše ta pravila

Ako se ta pravila prekrše, davatelji usluga bit će obaviješteni putem e-pošte. Ovisno o učestalosti i ozbiljnosti kršenja pravila, davatelji usluga mogu primiti upozorenje, njihov račun može privremeno biti obustavljen ili se njihovi oglasi mogu trajno ukloniti. 

Krađa ili vandalizam

Ne uzimajte stvari koje vam ne pripadaju i nemojte vandalizirati imovinu. Saznajte više.

Što ta pravila znače za vas

Slijedi nekoliko primjera krađe i vandalizma koji mogu rezultirati diskvalifikacijom iz programa:

 • Pronalaženje gotovine i njeno zadržavanje.
 • Namjerno i bespotrebno oštećivanje imovine.
 • Radnici tvrtke za selidbu nisu dostavili sve zapakirane kutije.
Što se događa kada davatelji usluga prekrše ta pravila

Ako se ta pravila prekrše, davatelji usluga bit će obaviješteni putem e-pošte. Provodimo politiku nulte tolerancije za krađu ili vandalizam. Oglasi davatelja usluga mogu se trajno ukloniti. 

Neželjeni sadržaj, krađa identiteta i prevara

Davatelji usluga ne smiju slati neželjeni promotivni ili komercijalni sadržaj, pokušavati potaknuti promet na dodatne web-lokacije ili dovođenjem u zabludu navesti druge osobe da im predaju novac ili ustupe osobne podatke. Ne vršite prevare s kreditnim karticama i rezervacijama te se ne upuštajte u aktivnosti pranja novca. Lažne tvrdnje protiv drugog davatelja usluga nisu dopuštene. Saznajte više.

Što ta pravila znače za vas

Slijedi nekoliko primjera neželjenog sadržaja, krađe identiteta i prevare koji mogu rezultirati diskvalifikacijom iz programa:

 • Prodajete podatke o klijentima trećim stranama.
 • Šaljete neželjene promotivne e-poruke. 
 • Lažno tvrdite da drugi davatelj usluga krši pravila.
 • Upotrebljavate stručne ili poslovne licence druge osobe.
Što se događa kada davatelji usluga prekrše ta pravila

Ako se ta pravila prekrše, davatelji usluga bit će obaviješteni putem e-pošte. Ovisno o učestalosti i ozbiljnosti kršenja pravila, davatelji usluga mogu primiti upozorenje, njihov račun može privremeno biti obustavljen ili se njihovi oglasi mogu trajno ukloniti. 

Pošteno ponašanje

Diskriminirajuće ponašanje ili govor mržnje

Prema svakome se trebate odnositi jednako i s poštovanjem. Ne smijete se ponašati na diskriminirajući način, vrijeđati druge niti se nekome obraćati govorom mržnje na temelju rase, boje kože, etničkog podrijetla, kaste, nacionalne pripadnosti, podrijetla, državljanstva, religije, dobi, spola, seksualne orijentacije, roda, rodnog identiteta, rodnog izražavanja, trudnoće, bračnog stanja, tjelesnog oštećenja ili mentalnog oboljenja, zdravstvenog stanja, niti na temelju bilo kojeg drugog obilježja povezanog sa sustavnom diskriminacijom ili marginalizacijom. Saznajte više.

Što ta pravila znače za vas

Slijedi nekoliko primjera diskriminirajućeg ponašanja ili govora mržnje koji mogu rezultirati diskvalifikacijom iz programa:

 • Odbijanje pružanja usluge na temelju rase.
 • Nametanje različitih uvjeta ili odredbi na temelju identiteta.
 • Iskazivanje sklonosti pružanju usluge ili negativno izjašnjavanje o pružanju usluge nekome na temelju identiteta.
Što se događa kada davatelji usluga prekrše ta pravila

Ako se ta pravila prekrše, davatelji usluga bit će obaviješteni putem e-pošte. Oglasi davatelja usluga mogu se trajno ukloniti. 

Autentičnost

Obmanjivanje i lažno predstavljanje

Morate točno predstavljati sebe i svoju tvrtku. Nemojte obmanjivati, dovoditi u zabludu ili zbunjivati klijente. To uključuje obmanjujuće informacije o računima ili vlasništvu računa, kvalifikacijama, licencama, osiguranju, radnom iskustvu, područjima pružanja usluga, poslovnim djelatnostima, cijenama ili bilo kojem drugom aspektu u vezi s vama ili vašom tvrtkom. Saznajte više.

Što ta pravila znače za vas

Ograničenja licence

Ako je vaša poslovna licenca geografski ograničena na određeno područje, nemojte oglašavati usluge svoje tvrtke izvan tog područja. Prihvatite samo posao za koji posjedujete licencu i osiguranje. Nemojte upotrebljavati licencu osobe koja nije zaposlena u vašoj tvrtki.

Područja pružanja usluga

Lokalne usluge nastoje povezati potrošače s lokalnim davateljima usluga. Ciljanje oglasa na područja koja su daleko od lokacije vaše tvrtke i/ili u kojima razumno ne možete pružati usluge stvara negativan i potencijalno zbunjujuć doživljaj za potrošače. Osim toga, pokušaji ciljanja nerazumno velikih područja pružanja usluga iz jedne ili nekoliko lokacija tvrtke mogu pokrenuti pregled radi kršenja pravila o obmanjivanju. 

Sadržaj profila

Sadržaj koji objavljujete na svojem računu mora točno predstavljati lokaciju vaše tvrtke, opremu, vozila i zaposlenike.

Googleovo jamstvo

Iako ste možda stekli Googleovo jamstvo, ne možete tvrditi da Google podržava vašu tvrtku ili da radite za Google. Kada pružate usluge, vaši klijenti nisu Googleovi klijenti. Vaše se Googleovo jamstvo i/ili status Google Screened primjenjuje samo na oglase Lokalnih usluga. Ne smijete oglašavati svoj status Googleovog jamstva ni status Google Screened na web-lokaciji svoje tvrtke, profesionalnim profilima ili promotivnim materijalima.

Recenzije na Google My Businessu (GMB-u)

Vaše recenzije na GMB-u mogu se povezati samo s jednim vašim računom Lokalnih usluga. Zabranjeno je povezivanje recenzija na GMB-u s više računa. Osim toga, recenzije na GMB-u koje povežete moraju se odnositi na istu lokaciju tvrtke koju ste naveli u Lokalnim uslugama. 

Primjeri:

Slijedi nekoliko primjera obmanjivanja i lažnog predstavljanja koji mogu rezultirati diskvalifikacijom iz programa:

 • Lažno se predstavljate kao druga osoba ili tvrtka.
 • Davatelj usluga pretvara se da je potrošač i žali se na drugu tvrtku.
 • Upotrebljavate stručne ili poslovne licence druge osobe.
 • Obavljate usluge izvan područja za koje imate poslovnu licencu
 • Ciljate područja u kojima nije moguće razumno izvršiti uslugu ili koja se ne nalaze u blizini lokacije vaše tvrtke.
 • Navodite da radite za tvrtku u kojoj niste zaposleni.
 • Poričete da zaposlenik radi za vašu tvrtku kada vas klijent nazove i požali se. 
 • Navodite da pružate usluge za koje niste kvalificirani ili za koje nemate licencu.
 • Klijentu sugerirate da plaćanje izvrši drugoj tvrtki koja nije ona koju je klijent nazvao da zatraži uslugu.
Što se događa kada davatelji usluga prekrše ta pravila

Ako se ta pravila prekrše, davatelji usluga bit će obaviješteni putem e-pošte. Ovisno o učestalosti i ozbiljnosti kršenja pravila, davatelji usluga mogu primiti upozorenje, njihov račun može privremeno biti obustavljen ili se njihovi oglasi mogu trajno ukloniti. 

Recenzije klijenata

Ne pišite recenzije za vlastitu tvrtku ili tvrtke konkurenata i nemojte zahtijevati da vaši prijatelji ili rođaci napišu recenziju za vas, osim ako su vas angažirali za pružanje usluge. Klijenti ne smiju primati naknadu ili popuste u zamjenu za pisanje pozitivne recenzije. Davatelji usluga od klijenata ne smiju tražiti da promijene ili uklone svoje recenzije niti im prijetiti zbog objave negativne recenzije. Strogo je zabranjeno bilo kakvo ponašanje vezano uz recenzije klijenata koje može rezultirati obmanjujućim informacijama za potrošače. Saznajte više.

Što ta pravila znače za vas

Recenzije klijenata najvrjednije su kada su iskrene i nepristrane. Ne smijete mijenjati, ometati ili na bilo koji drugi način utjecati na recenzije klijenata vaših usluga ili usluga vaših konkurenata. Od korisnika možete tražiti da pošalje recenziju na Google, ali samo ako je posao rezervirao putem Googleove platforme ili izravno putem vas (na primjer, ako vas je pronašao usmenim putem ili općenitim pretraživanjem weba). Od klijenta ne smijete tražiti da pošalje recenziju na Google ako je posao rezervirao putem platforme koja nije Googleova. Osim toga, klijente možete zamoliti da napišu samo jednu recenziju po poslu. Ne smijete tražiti da napišu recenziju za Lokalne usluge i Google My Business, budući da vaš račun Lokalnih usluga uključuje recenzije na Google My Businessu.

Davatelji usluga recenziju mogu osporiti ispunjavanjem obrasca za podršku za fotografije i recenzije na Lokalnim uslugama

Slijedi nekoliko primjera utjecaja na recenzije klijenata koji mogu rezultirati diskvalifikacijom iz programa:

 • Pisanje recenzije za vlastitu tvrtku.
 • Objavljivanje recenzije o suradniku ili konkurentu kako biste manipulirali njihovim ocjenama.
 • Traženje od klijenta da napiše recenziju za vas dok u njegovoj prisutnosti obavljate posao.
 • Traženje od klijenta da napiše recenziju za isti posao na Lokalnim uslugama i na Google My Businessu.
 • Nuđenje popusta ili financijskog poticaja klijentu kako bi on uklonio negativnu ili napisao pozitivnu recenziju.
Što se događa kada davatelji usluga prekrše ta pravila

Ako se ta pravila prekrše, davatelji usluga bit će obaviješteni putem e-pošte. Ovisno o učestalosti i ozbiljnosti kršenja pravila, davatelji usluga mogu primiti upozorenje, njihov račun može privremeno biti obustavljen ili se njihovi oglasi mogu trajno ukloniti. 

Pravila računa

Angažiranje podizvođača i prodaja potencijalnih klijenata

Potrošači očekuju da će se povezati s davateljima usluga koji zadovoljavaju standarde kvalitete Lokalnih usluga. Iz tog razloga, tvrtke koje se pridruže našoj platformi moraju jasno prikazati kvalifikacije i imena svojih tehničara. Osim toga, svaka tvrtka mora potvrditi da njeni radnici i osoblje posjeduju odgovarajuće licence. U skladu s tim ne možete prodavati potencijalne klijente koji vam se obrate putem oglasa Lokalnih usluga. Usluge tim potencijalnim klijentima mogu pružati samo oni tehničari vaše tvrtke koji su prošli postupak odobrenja i/ili provjeru kandidata. Ako upotrebljavate drugog davatelja usluga kao podizvođača, vaš se oglas može trajno ukloniti. Saznajte više.

Što ta pravila znače za vas

Slijedi nekoliko primjera podugovaranja i prodaje potencijalnih klijenata koji mogu rezultirati diskvalifikacijom iz programa:

 • Prosljeđivanje ili prodaja potencijalnog klijenta drugoj tvrtki ili nekome tko nije tehničar vaše tvrtke koji je prošao postupak odobrenja ili provjeru kandidata.
Što se događa kada davatelji usluga prekrše ta pravila

Ako se ta pravila prekrše, davatelji usluga bit će obaviješteni putem e-pošte. Ovisno o učestalosti i ozbiljnosti kršenja pravila, davatelji usluga mogu primiti upozorenje, njihov račun može privremeno biti obustavljen ili se njihovi oglasi mogu trajno ukloniti. 

Područja pružanja usluga

Kako biste osigurali pošteno tržišno natjecanje, ako imate više računa, samo jedan račun i vrsta posla mogu istovremeno upotrebljavati pojedini poštanski broj. Osim toga, trebali biste navesti samo područja pružanja usluga na kojima trenutačno imate dopuštenje za rad. Ako imate stručnu licencu koja vaš rad ograničava na određenu geografsku regiju, morate ostati unutar tog područja. Saznajte više.

Područja pružanja usluga

Lokalne usluge nastoje povezati potrošače s lokalnim davateljima usluga. Ciljanje oglasa na područja koja su daleko od lokacije vaše tvrtke i/ili u kojima razumno ne možete pružati usluge stvara negativan i potencijalno zbunjujuć doživljaj za potrošače. Osim toga, pokušaji ciljanja nerazumno velikih područja pružanja usluga iz jedne ili nekoliko lokacija tvrtke mogu pokrenuti pregled radi kršenja pravila o obmanjivanju.

Što ta pravila znače za vas

Slijedi nekoliko primjera kršenja pravila o području pružanja usluga koja mogu rezultirati diskvalifikacijom iz programa:

 • Dva ili više računa za istu vrstu posla upotrebljavaju isti poštanski broj.
 • Navođenje područja pružanja usluga koje se nalazi izvan područja rada tehničara vaše tvrtke koji su prošli postupak odobrenja ili provjeru kandidata.
Što se događa kada davatelji usluga prekrše ta pravila

Ako se ta pravila prekrše, davatelji usluga bit će obaviješteni putem e-pošte. Ovisno o učestalosti i ozbiljnosti kršenja pravila, davatelji usluga mogu primiti upozorenje, njihov račun može privremeno biti obustavljen ili se njihovi oglasi mogu trajno ukloniti.

Dvostruki računi

Dvostruki računi davateljima usluga omogućuju nepošteno kršenje pravila našeg sustava posluživanja oglasa. Računi koji nisu aktivni više od šest mjeseci ili sadrže gotovo identične vrste poslova i područja pružanja usluga mogu se označiti za dodatnu obradu i/ili uklanjanje. Saznajte više.

Što ta pravila znače za vas

Slijede primjeri dvostrukih računa koji se mogu deaktivirati:

 • Dva računa sadrže iste vrste poslova i područja pružanja usluga.
 • Na istoj lokaciji tvrtke registrirano je više računa.
Što se događa kada davatelji usluga prekrše ta pravila

Ako se račun onemogući, davatelji usluga primit će obavijest putem e-pošte. Ako u budućnosti budete ponovno trebali omogućiti račun, možete nas kontaktirati kako bismo vam ponovno aktivirali račun. 

Zaobilaženje i ometanje sustava

Nemojte se upuštati u radnje da biste zaobišli naša pravila ili izbjegli ograničenja postavljena za vaš račun. To uključuje izradu ili upotrebu više računa ili druge načine zabranjenog ponašanja. 

Nemojte pokušavati privlačiti promet na dodatne web-lokacije ili preusmjeravati potencijalne nove klijente na drugi telefonski broj kako biste izbjegli plaćanje za potencijalnog klijenta. Vaša tvrtka ne smije sadržavati ".com" kao dio naziva za prikaz. Saznajte više.

Što ta pravila znače za vas

Slijede primjeri zaobilaženja pravila, što može rezultirati diskvalifikacijom iz programa:

 • Navođenje naziva web-lokacije kao naziva vaše tvrtke.
 • Objavljivanje fotografija koje sadrže vaš telefonski broj ili adresu web-lokacije.
 • Pokušaj izrade novog računa nakon obustave ili trajnog uklanjanja prethodnog računa.
Što se događa kada davatelji usluga prekrše ta pravila

Ako se ta pravila prekrše, davatelji usluga bit će obaviješteni putem e-pošte. Ovisno o učestalosti i ozbiljnosti kršenja pravila, davatelji usluga mogu primiti upozorenje, njihov račun može privremeno biti obustavljen ili se njihovi oglasi mogu trajno ukloniti. 

Sadržaj oglasa

Slobodno uključite slike kvalitetno obavljenog posla kako biste potaknuli prodaju svoje usluge. Fotografije moraju biti visoke kvalitete i relevantne za vaš posao te originalne, a ne kopirane ili ukradene. Poštujte zakone o autorskim pravima i prenosite samo sadržaj za čiju ste upotrebu ovlašteni. Zabranjen je seksualni sadržaj. Na profesionalne davatelje usluga mogu se primjenjivati dodatna pravila koja se odnose na slanje fotografija. Dodatne pojedinosti možete pronaći ovdjeSaznajte više.

Što ta pravila znače za vas

Određeni sadržaj koji pošaljete može se prikazati sa statusom "Na čekanju" dok ga naš tim ne pregleda i ne odobri. Statuse možete vidjeti na profilu računa.

Slijede primjeri sadržaja profila koji mogu rezultirati diskvalifikacijom iz programa:

 • Navođenje naziva web-lokacije kao naziva vaše tvrtke.
 • Navođenje telefonskog broja na fotografiji tvrtke.
Što se događa kada davatelji usluga prekrše ta pravila

Ako se ta pravila prekrše, davatelji usluga bit će obaviješteni putem e-pošte. Ovisno o učestalosti i ozbiljnosti kršenja pravila, davatelji usluga mogu primiti upozorenje, njihov račun može privremeno biti obustavljen ili se njihovi oglasi mogu trajno ukloniti. 

Zabranjeni postupci

Vama ili drugima koji djeluju u vaše ime nije dopušteno sljedeće:

Neovlaštena upotreba Googleove robne marke i zaštitnih znakova

Ne smijete koristiti Googleov logotip, značku Googleove garancije ili druge originalne elemente bez dopuštenja. Ako na svojoj web-lokaciji ili u drugim javnim materijalima želite koristiti neke od značajki Googleovih robnih marki, proučite smjernice o upotrebi Googleove robne marke.

Dodatna pravila koja se primjenjuju temelje se na ugovornim uvjetima s Googleom

Ako ste vi ili vaša tvrtka prihvatili ugovorne uvjete s Googleom, na primjer, ako ste prihvatili Uvjete i odredbe za Google Ads, dodatne uvjete Lokalnih usluga za davatelje usluga ili uvjete Lokalnih usluga u Asistentu za davatelje usluga (pogledajte tablicu u nastavku), morate se pridržavati sljedećih minimalnih zahtjeva za davatelje usluga:

Minimalni zahtjevi za davatelja usluga (provjere kandidata)

Provjere poslovnih subjekata, potvrda licence i potvrda osiguranja

Da biste oglašavali na platformi Lokalne usluge, morate udovoljiti minimalnim zahtjevima za davatelje usluga povezanim s potvrdom subjekta (Europa i odabrane branše u SAD-u), potvrdom licence i potvrdom osiguranja:

 1. Vaš poslovni subjekt mora proći Googleov postupak potvrde subjekta za određenu regiju (Europa i odabrane američke branše) prije nego što dobijete ovlaštenje za posluživanje oglasa Lokalnih usluga. 
 2. Kada je to potrebno, Google će potvrditi i/ili zatražiti da pošaljete dokaz da posjedujete relevantne profesionalne licence. Osim toga, trebat ćete potvrditi i da svi vaši radnici imaju potrebne licence. Nećete moći posluživati oglase Lokalnih usluga dok se ne provede ta potvrda. 
 3. Od vas će se tražiti da navedete dokaz o minimalnom iznosu relevantnog osiguranja da bi se vaši oglasi počeli prikazivati u oglasima Lokalnih usluga. 

Da biste saznali više o minimalnim zahtjevima za davatelje usluga za oglase Lokalnih usluga, posjetite stranicu Kako se davatelji usluga kvalificiraju za oglase Lokalnih usluga

Provjere kandidata – samo SAD i Kanada

U SAD-u i Kanadi morate zadovoljiti Googleove minimalne zahtjeve za davatelje usluga povezane s provjerama kandidata:

 1. Vi i svi zaposlenici, izvođači (uključujući podizvođače) ili drugi radnici koji pružaju usluge u domovima, na radnim mjestima ili u drugim objektima klijenata morate proći provjeru treće strane prije nego što ćete moći sudjelovati na platformi Lokalne usluge.
 2. Vaša tvrtka uvijek mora ispunjavati kriterije da bi prošla provjeru kandidata, kako je opisano u nastavku.

Suradnja u postupku provjere kandidata

Kada odabrani Googleov partner treće strane za provjeru kandidata (pogledajte tablicu u nastavku) provodi provjeru kandidata, vi i vaši radnici morate pružiti iskrene, potpune, ažurirane i točne informacije. Ako se nakon dovršetka provjere kandidata okolnosti promijene, vi i vaši radnici morate odmah poslati ažurirane informacije partneru za provjeru kandidata kako biste i dalje ispunjavali uvjete za platformu Lokalne usluge. Partnera možete kontaktirati putem podataka za kontakt navedenih u tablici u nastavku za svoju zemlju.

Partnera za provjeru kandidata morate kontinuirano informirati o broju i identitetu članova svojeg tima koji pružaju usluge u domovima, na radnim mjestima ili u drugim objektima klijenata. Partneru za provjeru kandidata svakako pružajte ažurirane brojeve i informacije za identifikaciju ako zapošljavate ili koristite nove radnike. Ti djelatnici ne smiju prisustvovati pozivima Lokalnih usluga dok se ne dovrši njihova provjera. Ponavljamo da partnera možete kontaktirati putem podataka za kontakt koji su navedeni u tablici u nastavku za vašu zemlju.

Kada vaš davatelj usluge provjere kandidata zatraži podatke o broju članova vašeg tima i njihovom identitetu, uključujući nedavno zaposlene djelatnike, morate odgovoriti u traženom roku.

Što je uključeno u provjeru kandidata

SAD

Za svakog djelatnika provjera kandidata obuhvaća provjeru valjanosti osobnog identifikacijskog broja i kriminalne prošlosti (što uključuje unakrsne provjere nacionalnih registara seksualnih prijestupnika, terorista i sankcija u SAD-u). Za neke usluge (na primjer, električari u mnogim državama) provjere na razini djelatnika mogu uključivati i zahtjeve za licenciranje. Na razini tvrtke postupak uključuje i povijest građanskih sudskih sporova (uključujući presude i odluke saveznih i državnih sudova).

Kanada

Za svakog djelatnika provjera kandidata uključuje provjeru nacionalne i/ili pokrajinske kriminalne prošlosti (Kanadski policijski informativni centar, Pokrajinski/teritorijalni sud pravde). Na razini tvrtke postupak uključuje i povijest građanskih sudskih sporova (uključujući presude i odluke).

Tko provodi provjere kandidata

Google je angažirao partnere za provjeru kandidata u vašoj zemlji kako bi provodio lokalne i/ili nacionalne provjere i na temelju općih kriterija opisanih u nastavku pomogao odrediti koje tvrtke ispunjavaju uvjete za upotrebu platforme Lokalne usluge. Google ne vidi konkretne podatke o provjeri svakog pojedinačnog djelatnika ili tvrtke, a vama je zabranjeno dijeljenje takvih podataka s Googleom.

Partneri za provjeru kandidata

Zemlja Partner za provjeru kandidata Podaci za kontakt
SAD, Kanada Pinkerton Consulting & Investigations, Inc. pes.disputes@pinkerton.com ili (800) 635-1649, od ponedjeljka do petka, od 8:00 do 20:00 prema istočnom vremenu.
SAD EvidentID Podršku tvrtke Evident možete kontaktirati na sljedećoj vezi: Evident Support.

Kriteriji za prolaz provjere kandidata

Presudne odluke temelje se na sljedećim općim kriterijima (“Opći kriteriji”):

 1. Cjeloviti, potpuni i točni odgovori na sva pitanja u vezi s provjerom kandidata i povezana pitanja.
 2. Iskrene i najnovije informacije, uključujući informacije u vezi s vladinim dokumentima (primjeri: putovnica, vozačka dozvola, osobni identifikacijski brojevi, savezni ili državni identifikacijski brojevi, stručne licence, registracije ili potvrde o osiguranju).
 3. Nepostojanje kriminalne prošlosti koja ukazuje na rizik za zaštitu ili sigurnost osoba ili imovine.
 4. Nepostojanje građanskih sudskih sporova koji ukazuju na nemarno izvršavanje usluga ili izvršavanje usluga ispod standarda.

Vaša tvrtka može biti diskvalificirana i iz bilo kojeg drugog razloga u skladu s općim kriterijima ili minimalnim zahtjevima za davatelja usluga, pod uvjetom da to dopuštaju primjenjivi zakoni i propisi.

Odluke o ispunjavanju uvjeta donose se na razini tvrtke, a ne na razini pojedinačnog zaposlenika, izvođača, podizvođača ili djelatnika.

Primjer: imate tvrtku s deset djelatnika koji čiste domove klijenata. Radite isključivo u uredu, a ne na terenu. Ispunjavanje uvjeta temelji se na rezultatima provjere kandidata, provjeri svih deset djelatnika koji čiste kuće klijenata i provjeri vaše tvrtke na razini tvrtke (za valjanu licencu, osiguranje i povijest građanskih sudskih sporova).

Ako imate pitanja u vezi s postupkom donošenja presudne odluke, uputite ih odjelu za usklađenost davatelja usluga provjere kandidata navedenom u gornjoj tablici.

Ispunjavanje uvjeta za pružanje usluga

Samo oni djelatnici koji su prošli odgovarajući provjeru kandidata i koji imaju odgovarajuće kvalifikacije mogu pružati usluge u domovima, na radnim mjestima ili u drugim objektima vaših klijenata u koje budu upućeni putem platforme Lokalne usluge.

Primjer: zapošljavate jednog otpremnika (koji ne pruža usluge u domovima ili na radnim mjestima klijenata) i deset djelatnika na terenu koji klijentima pružaju usluge. Vaših deset djelatnika pravilno je prošlo provjere kandidata, a vašoj tvrtki odobreno je korištenje platforme Lokalne usluge. Otpremnika ne smijete slati da pruža usluge klijentima koji su vam upućeni putem platforme Lokalne usluge jer on nije prošao provjeru kandidata.

Ako zaposlite dodatne djelatnike (osim onih deset koji su već prošli provjeru kandidata), njih ne smijete slati u domove klijenata dok ne prođu provjeru (a vaša tvrtka nastavi ispunjavati minimalne zahtjeve za davatelje usluga).

Obaveza pružanja ažuriranih podataka

Nakon što se vašoj tvrtki odobri korištenje oglasa Lokalnih usluga, trebate odmah obavijestiti svojeg davatelja usluga provjere kandidata čim nastanu bilo kakve okolnosti (vezane uz vašu tvrtku ili djelatnike) koje bi mogle izmijeniti ishod odobrenja prethodne provjere kandidata. Primjeri takvih okolnosti uključuju sljedeće:

 • Zapošljavate novog djelatnika (ili angažirate novog izvođača) za izvršavanje usluga u domovima, na radnim mjestima ili u drugim objektima klijenata u koje ste upućeni putem platforme Lokalne usluge.
 • Jedan od vaših postojećih zaposlenika ili izvođača (koji pružaju usluge na terenu) kazneno je osuđen.
 • Jedna je od službenih licenci istekla, obustavljena je ili je na neki drugi način prestala biti aktualna i aktivna.
 • Pokriće osiguranjem istječe, obustavljeno je ili prestaje biti aktualno i aktivno ili se na drugi način mijenja za 5% ili više.
 • Vaša je tvrtka tuženik u građanskoj parnici za navodno nemarno ili izvršavanje usluga ispod standarda.

Da biste prijavili izmijenjene okolnosti, kontaktirajte davatelja usluga provjere kandidata pomoću podataka navedenih u gornjoj tablici. Napominjemo i to da svojem davatelju usluga provjere kandidata na zahtjev za ažuriranim informacijama morate odgovoriti u traženom roku.

Ponovna certifikacija

Nakon što se vašoj tvrtki odobri korištenje platforme Lokalnih usluga, ona će se podvrgavati periodičnim provjerama radi ponovne certifikacije. Tamo gdje to dopušta lokalni zakon, te će provjere provoditi vaš davatelj usluga provjere kandidata bez traženja dodatnih informacija od vas. Ako se od vas zatraži da pružite ažurirane informacije tijekom postupka ponovne certifikacije, morate odgovoriti u traženom roku.

Privatnost

Davateljima usluga provjere kandidata zabranjeno je dijeljenje informacija o provjerama pojedinaca ili tvrtke sa svima osim s pojedincem ili tvrtkom čija se pozadina provjeravala. Google prima obavijesti od davatelja usluga provjere kandidata da tvrtka ispunjava (ili ne ispunjava) uvjete za platformu Lokalne usluge na temelju prethodno opisanih općih kriterija, ali ne vidi konkretne podatke o provjeri pojedinog djelatnika ili tvrtke. S Googleom ne smijete dijeliti rezultate provjere kandidata nijednog pojedinačnog djelatnika.

Ako ste poslodavac ili vlasnik tvrtke, napominjemo i to da je partneru za provjeru kandidata zabranjeno dijeljenje rezultata provjere vaših djelatnika s vama. Ako želite vidjeti rezultate provjere svojih djelatnika, trebat će vam njihovo dopuštenje ili ćete morati provesti vlastitu provjeru (davatelj usluga provjere kandidata nikada izravno vama ne daje podatke o provjeri zaposlenika provedenoj u vezi s Lokalnim uslugama).

Revizije

Google i njegovi dobavljači (uključujući sve imenovane partnere treće strane za provjeru kandidata) mogu provoditi revizije kako bi osigurali usklađenost s minimalnim zahtjevima za pružatelje usluga. Da biste zadržali dobru reputaciju kao oglašivač oglasa Lokalnih usluga, trebali biste u potpunosti surađivati na svim revizijama i pružati informacije u traženom roku.

Više informacija

Više informacija o provjerama kandidata zatražite od davatelja usluga provjere kandidata za svoju zemlju koji je naveden u gornjoj tablici.

Što se događa ako prekršite naša pravila?

Ako prekršite naša pravila, možda će se primijeniti jedna ili više sljedećih mjera:

 • Neodobravanje oglasa: oglasi Lokalnih usluga ili drugi komercijalni sadržaj koji nije u skladu s našim pravilima možda neće biti odobren. Neodobreni oglasi ili drugi komercijalni sadržaj neće se moći prikazivati dok se kršenje pravila ne otkloni, a oglas odobri.
 • Onemogućavanje domene: možemo obustaviti web-lokacije koje krše naša pravila, što znači da se web-lokacija ne može oglašavati dok se problem ne riješi.
 • Obustavljanje računa: možemo obustaviti račun ako je došlo do nekoliko kršenja pravila ili do ozbiljnog kršenja pravila. Ako se to dogodi, svi će se oglasi i ostali komercijalni sadržaj na obustavljenom računu prestati prikazivati, pa od vas više nećemo prihvaćati oglašavanje ili komercijalni sadržaj. Možemo trajno obustaviti i sve povezane račune te automatski obustaviti nove račune prilikom postavljanja. Saznajte više o obustavljenim računima.

Trebate pomoć?

Ako imate pitanja o našim pravilima, obavijestite nas: kontaktirajte podršku za Google Ads

Veze na dodatne uvjete i pravila

Ako ste vi ili vaša tvrtka prihvatili uvjete za sudjelovanje na platformi Lokalne usluge, veze na te uvjete možete pronaći u nastavku. Sljedeće veze navedene su kao referenca da biste vidjeli koji se uvjeti primjenjuju na vaše sudjelovanje u Lokalnim uslugama.

Proizvodi/platforme Uvjeti i pravila
Ako ste vi ili vaša tvrtka prihvatili uvjete Googlea I vaši se profili Lokalnih usluga prikazuju na Google pretraživanju:
Ako ste vi i vaša tvrtka prihvatili uvjete Googlea I vaši se profili Lokalnih usluga prikazuju samo u Google asistentu.

 


Recite nam što mislite

Ocijenite koliko vam je ova stranica korisna i pošaljite nam povratne informacije:
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?