Pravila platforme Lokalnih usluga

Svi davatelji usluga i tvrtke koje djeluju u ime davatelja usluga, kao što su agencije, generatori potencijalnih korisnika, agregatori i tvrtke za upravljanje potencijalnim kupcima, moraju se prilikom korištenja bilo koje platforme Lokalnih usluga pridržavati sljedećih pravila. Napominjemo svim davateljima usluga da se ova pravila odnose na njihove zaposlenike, izvođače (uključujući podizvođače) ili druge radnike koji pružaju usluge u domovima, na radnim mjestima ili u bilo kojem drugom objektu klijenata u vaše ime. Odgovorni ste za to da se vaši djelatnici pridržavaju tih pravila. Za tvrtke koje djeluju u ime davatelja usluga odgovorni ste za dijeljenje tih pravila sa svojim davateljima usluga i za pružanje uputa o tome kako da se pridržavaju tih pravila.

Lokalni zakoni i propisi

Morate se pridržavati svih primjenjivih zakona i propisa u nadležnostima u kojima pružate ili nudite usluge putem platforme Lokalne usluge. Morate se pridržavati svih relevantnih uvjeta za licenciranje, osiguranje, privatnost ili drugih regulatornih zahtjeva i vi snosite cjelokupnu odgovornost za sve naknade, licenciranje, zakonske naknade ili pristojbe, osiguranje ili druge povezane troškove i pravne obaveze koje su obavezne za vas kao davatelja usluga.

Dobna ograničenja

Vi i svi vaši klijenti morate imati najmanje 18 godina.

Zaposlenje

Zaposlenici Googlea i njegovih podružnica možda ne pružaju usluge (ili vam pomažu da pružate usluge) u sklopu platforme Lokalne usluge. Ne smijete tvrditi niti implicirati da ste zaposlenik Googlea ili njegove podružnice ili da na drugi način surađujete s Googleom ili njegovim podružnicama. U svakom trenutku morate osigurati da je svaki član vašeg tima ispravno registriran i plaćen u skladu s važećim zakonima o zapošljavanju u vašoj nadležnosti.

Obavezna otkrivanja podataka i ostale odgovornosti

Obavezno otkrivanje podataka

Oglasi Lokalnih usluga i podaci koje pružite Googleu u vezi s Lokalnim uslugama moraju biti točni, potpuni i ne smiju dovoditi u zabludu. Čak i ako ne prikazujete oglase kao oglašivač, morate se cijelo vrijeme pridržavati pravila za Google Ads .

Primjer: kao što je objašnjeno u pravilima koja se primjenjuju na lažno predstavljanje osobe, proizvoda ili usluge, u sve cijene koje se prikazuju korisnicima na platformi oglasa Lokalnih usluga moraju biti uključene sve primjenjive naknade, nadoplate i porezi.

Googleu i njegovim dobavljačima (uključujući partnera za provjeru kandidata, ako se minimalni zahtjevi za davatelja usluga opisani u nastavku odnose na vas) na zahtjev morate dostaviti dokaz o licencama, osiguranju, pružanju financijskih garancija i povezanim zahtjevima. Google može javno objaviti te dokumente na platformi Lokalne usluge. Prilikom odgovaranja na pitanja Googlea ili njegovih dobavljača o problemima u vezi s licenciranjem ili osiguranjem morate navesti iskrene, točne i potpune odgovore.

Google može povremeno imati dodatna pitanja o vašim dokumentima i pravilima o privatnosti. Kako bi vaš račun zadržao dobru reputaciju na Lokalnim uslugama, svakako brzo i točno odgovarajte na ta pitanja.

Ostale odgovornosti

Za vrste usluga koje pružate morate imati sva obavezna i odgovarajuća pokrića osiguranjem i licence. U potpunosti ćete surađivati na svim dodatnim pitanjima Googlea i njegovih dobavljača (uključujući pitanja partnera za provjeru kandidata, ako je primjenjivo) o tim temama i povezanim odgovornostima.

Morate štititi privatnost i zakonska prava svojih klijenata. Vi snosite cjelokupnu odgovornost za osobne podatke koje prikupljate u vezi sa svojim uslugama i morate se pridržavati svih relevantnih zakona o zaštiti podataka.

Odnosi s korisnicima

Kada pružate usluge, vaši klijenti nisu Googleovi korisnici. Ne smijete tvrditi da radite za Google i ne smijete uključivati Google u probleme u vezi s uslugama između vas i vaših klijenata. Ako dođe do spora, korisnik može upotrijebiti platformu Lokalne usluge kako bi pronašao alternativnog davatelja usluge ili može podnijeti zahtjev za Googleovo jamstvo, no nećemo vam pomoći u rješavanju problema između vas i vašeg klijenta.

Google neće preporučiti cijene ili naknade za usluge i neće pregovarati o cijenama s vašim klijentima.

Vi snosite cjelokupnu odgovornost pri donošenju odluka o tome koje preporuke prihvatiti ili odbiti od Lokalnih usluga na Googleu.

Vi snosite cjelokupnu odgovornost za obuku, podučavanje, praćenje, ocjenjivanje i discipliniranje svojih radnika koji komuniciraju s klijentima. Ozbiljne, opetovano negativne povratne informacije korisnika ili opetovano zakašnjelo odgovaranje na zahtjeve korisnika mogu rezultirati nižim položajem, uklanjanjem opcije primanja zahtjeva za poruke ili neprikazivanjem oglasa ili drugog komercijalnog sadržaja. Google može obustaviti ili prekinuti vaš pristup programu u slučaju vašeg nepoštenog ili opetovanog neprimjerenog ponašanja prema klijentima, kao što su prevara, kriminalne radnje, prekomjerna oštećenja imovine, podugovaranje s tvrtkama ili radnicima koji nisu certificirani ili povezano nedolično ponašanje. Google može prikazivati vaše oglase ili drugi komercijalni sadržaj na našoj platformi kako bi klijentima pomogao da vas pronađu. Ostalo je na vama.

Napomena

Google ne diktira način na koji odabirete svoje klijente, pa ne možete sugerirati klijentima da vas je Google uputio koje zahtjeve prihvatiti, a koje odbiti. Pazite da ne implicirate da Google utječe na cijene vaših usluga ili način na koji se te usluge obavljaju.

Zabranjeni postupci

Vama ili drugima koji djeluju u vaše ime nije dopušteno sljedeće:

Recenzije korisnika

Ne smijete mijenjati, ometati ili na bilo koji drugi način utjecati na korisničke recenzije vaših usluga ili usluga vaših konkurenata. Od korisnika možete tražiti da pošalje recenziju na Google, ali samo ako je posao rezervirao putem Googleove platforme ili izravno putem vas (na primjer, ako vas je pronašao usmenim putem ili općenitim pretraživanjem weba). Od korisnika ne smijete tražiti da pošalje recenziju na Google ako je posao rezervirao putem platforme koja nije Googleova. Strogo je zabranjeno bilo kakvo ponašanje vezano uz recenzije korisnika koje može rezultirati obmanjujućim informacijama za potrošače.

Neovlaštena upotreba Googleove robne marke i zaštitnih znakova

Ne smijete koristiti Googleov logotip, značku Googleove garancije ili druge originalne elemente bez dopuštenja. Ako na svojoj web-lokaciji ili u drugim javnim materijalima želite koristiti neke od značajki Googleovih robnih marki, proučite smjernice o upotrebi Googleove robne marke.

Dodatna pravila koja se primjenjuju temelje se na ugovornim uvjetima s Googleom

Ako ste vi ili vaša tvrtka prihvatili ugovorne uvjete s Googleom, na primjer, ako ste prihvatili Uvjete i odredbe za Google Ads, dodatne uvjete Lokalnih usluga za davatelje usluga ili uvjete Lokalnih usluga u Asistentu za davatelje usluga (pogledajte tablicu u nastavku), morate se pridržavati sljedećih minimalnih zahtjeva za davatelje usluga:

Minimalni zahtjevi za davatelja usluga (provjere kandidata)

Morate zadovoljiti Googleove minimalne zahtjeve za davatelje usluga:

 1. Vi i svi zaposlenici, izvođači (uključujući podizvođače) ili drugi radnici koji pružaju usluge u domovima, na radnim mjestima ili u drugim objektima klijenata morate proći provjeru treće strane prije nego što ćete moći sudjelovati na platformi Lokalne usluge.
 2. Vaša tvrtka uvijek mora ispunjavati kriterije da bi prošla provjeru kandidata, kako je opisano u nastavku.

Suradnja u postupku provjere kandidata

Kada odabrani Googleov partner za provjeru kandidata treće strane (pogledajte tablicu u nastavku) provodi provjeru kandidata, vi i vaši radnici morate pružiti iskrene, potpune, ažurirane i točne informacije. Ako se nakon dovršetka provjere kandidata okolnosti promijene, vi i vaši radnici morate odmah poslati ažurirane informacije partneru za provjeru kandidata kako biste i dalje ispunjavali uvjete za platformu Lokalne usluge. Partnera možete kontaktirati putem podataka za kontakt navedenih u tablici u nastavku za svoju zemlju.

Partnera za provjeru kandidata morate kontinuirano informirati o broju i identitetu članova svojeg tima koji pružaju usluge u domovima, na radnim mjestima ili u drugim objektima klijenata. Partneru za provjeru kandidata svakako pružajte ažurirane brojeve i informacije za identifikaciju ako zapošljavate ili koristite nove radnike. Ti djelatnici ne smiju prisustvovati pozivima Lokalnih usluga dok se ne dovrši njihova provjera. Ponavljamo da partnera možete kontaktirati putem podataka za kontakt koji su navedeni u tablici u nastavku za vašu zemlju.

Kada vaš davatelj usluge provjere kandidata zatraži podatke o broju članova vašeg tima i njihovom identitetu, uključujući nedavno zaposlene djelatnike, morate odgovoriti u traženom roku.

Što je uključeno u provjeru kandidata

SAD

Za svakog djelatnika provjera kandidata obuhvaća provjeru valjanosti osobnog identifikacijskog broja i kriminalnu prošlost (što uključuje unakrsne provjere nacionalnih registara seksualnih prijestupnika, terorista i sankcija u SAD-u). Za neke usluge (na primjer, električari u mnogim državama) provjere na razini djelatnika mogu uključivati i zahtjeve za licenciranje. Na razini tvrtke postupak također uključuje provjere stručnih licenci i osiguranja, kao i povijest građanskih sudskih sporova (uključujući presude i odluke saveznih i državnih sudova).

Kanada

Za svakog djelatnika provjera kandidata uključuje provjeru nacionalne i/ili pokrajinske kriminalne prošlosti (Kanadski policijski informativni centar, Pokrajinski/teritorijalni sud pravde). Na razini tvrtke postupak uključuje i potvrde stručne licence i osiguranja, kao i povijest građanskih sudskih sporova (uključujući presude i odluke).

Tko provodi provjere kandidata

Google je angažirao partnere za provjeru kandidata u vašoj zemlji kako bi provodio lokalne i/ili nacionalne provjere i na temelju općih kriterija opisanih u nastavku pomogao odrediti koje tvrtke ispunjavaju uvjete za upotrebu platforme Lokalne usluge. Google ne vidi određene podatke o provjeri svakog pojedinačnog djelatnika ili tvrtke, a vama je zabranjeno dijeljenje takvih podataka s Googleom.

Partneri za provjeru kandidata

Zemlja Partner za provjeru kandidata Podaci za kontakt
SAD, Kanada Pinkerton Consulting & Investigations, Inc. pes.disputes@pinkerton.com ili (800) 635-1649, od ponedjeljka do petka, od 8:00 do 20:00 prema istočnom vremenu.
SAD EvidentID Podršku tvrtke Evident možete kontaktirati na sljedećoj vezi: Evident Support.

Kriteriji za prolaz provjere kandidata

Presudne odluke temelje se na sljedećim općim kriterijima (“Opći kriteriji”):

 1. Cjeloviti, potpuni i točni odgovori na sva pitanja u vezi s provjerom kandidata i povezana pitanja.
 2. Iskrene i najnovije informacije, uključujući informacije u vezi s vladinim dokumentima (primjeri: putovnica, vozačka dozvola, osobni identifikacijski brojevi, savezni ili državni identifikacijski brojevi, stručne licence, registracije ili potvrde o osiguranju).
 3. Nepostojanje kriminalne prošlosti koja predstavlja rizik za zaštitu ili sigurnost osoba ili imovine.
 4. Nepostojanje građanskih sudskih sporova koji predstavljaju nemarno izvršavanje usluga ili izvršavanje usluga ispod standarda.

Vaša tvrtka može biti diskvalificirana i iz bilo kojeg drugog razloga u skladu s općim kriterijima ili minimalnim zahtjevima za davatelja usluga, pod uvjetom da to dopuštaju primjenjivi zakoni i propisi.

Odluke o ispunjavanju uvjeta donose se na razini tvrtke, a ne na razini pojedinačnog zaposlenika, izvođača, podizvođača ili djelatnika.

Primjer: imate tvrtku s deset djelatnika koji čiste domove klijenata. Radite isključivo u uredu, a ne na terenu. Ispunjavanje uvjeta temelji se na rezultatima provjere kandidata, provjeri svih deset djelatnika koji čiste kuće klijenata i provjeri vaše tvrtke na razini tvrtke (za valjanu licencu, osiguranje i povijest građanskih sudskih sporova).

Ako imate pitanja u vezi s postupkom donošenja presudne odluke, uputite ih u odjel za usklađenost davatelja usluga provjere kandidata koji je naveden u gornjoj tablici.

Ispunjavanje uvjeta za pružanje usluga

Samo djelatnici upućeni putem platforme Lokalne usluge koji su ispravno provjereni i koji imaju odgovarajuće kvalifikacije mogu pružati usluge u domovima vaših klijenata, na radnim mjestima ili u drugim objektima.

Primjer: zapošljavate jednog otpremnika (koji ne pruža usluge u domovima ili na radnim mjestima klijenata) i deset djelatnika na terenu koji klijentima pružaju usluge. Vaših deset djelatnika pravilno je prošlo provjere kandidata, a vašoj tvrtki odobreno je korištenje platforme Lokalne usluge. Otpremnika ne smijete slati da usluge pruža klijentima kojima su usluge preporučene putem platforme Lokalne usluge jer on nije prošao provjeru kandidata.

Ako zaposlite dodatne djelatnike (osim onih deset koji su već prošli provjeru kandidata), njih ne šaljete u domove klijenata dok ne prođu provjeru (a vaša tvrtka nastavi ispunjavati minimalne zahtjeve za davatelje usluga).

Obaveza pružanja ažuriranih podataka

Nakon što se vašoj tvrtki odobri korištenje oglasa Lokalnih usluga, trebate odmah obavijestiti svojeg davatelja usluga provjere kandidata o svim okolnostima (o svojoj tvrtki ili djelatnicima) koje bi mogle izmijeniti ishod odobrenja prethodne provjere kandidata. Primjeri takvih okolnosti uključuju sljedeće:

 • Zapošljavate novog djelatnika (ili angažirate novog izvođača) za izvršavanje usluga u domovima, na radnim mjestima ili u drugim objektima klijenata koji su upućeni putem platforme Lokalne usluge.
 • Jedan od vaših postojećih zaposlenika ili izvođača (koji pružaju usluge na terenu) optužen je za zločin.
 • Jedna je od službenih licenci istekla, obustavljena je ili je na neki drugi način prestala biti aktualna i aktivna.
 • Jedna je od službenih licenci istekla, obustavljena je ili je na neki drugi način prestala biti aktualna i aktivna.
 • Pokriće osiguranjem istječe, obustavljeno je ili prestaje biti aktualno i aktivno ili se na drugi način mijenja za 5% ili više.
 • Vaša je tvrtka navedena tuženikom u građanskoj parnici za navodno nemarno ili izvršavanje usluga ispod standarda.

Da biste prijavili izmijenjene okolnosti, kontaktirajte davatelja usluga provjere kandidata pomoću podataka navedenih u gornjoj tablici. Napominjemo i to da svojem davatelju usluga provjere kandidata na zahtjev za ažuriranim informacijama morate odgovoriti u traženom roku.

Ponovna certifikacija

Nakon što se vašoj tvrtki odobri korištenje platforme Lokalnih usluga ona će se podvrgavati periodičnim provjerama ponovne certifikacije. Tamo gdje to dopušta lokalni zakon, te će provjere provoditi vaš davatelj usluga provjere kandidata bez traženja dodatnih informacija od vas. Ako se od vas zatraži da pružite ažurirane informacije tijekom postupka ponovne certifikacije, morate odgovoriti u traženom roku.

Privatnost

Davateljima usluga provjere kandidata zabranjeno je dijeljenje informacija o provjerama pojedinaca ili tvrtke sa svima osim s pojedincem ili tvrtkom čija se pozadina provjeravala. Google prima obavijesti od davatelja usluga provjere kandidata da tvrtka ispunjava uvjete za platformu Lokalne usluge (ili ne ispunjava) na temelju prethodno opisanih općih kriterija, ali Google ne vidi konkretne podatke o provjeri pojedinačnog djelatnika ili tvrtke. S Googleom ne smijete dijeliti rezultate provjere kandidata nijednog pojedinačnog djelatnika.

Ako ste poslodavac ili vlasnik tvrtke, napominjemo i to da je partneru za provjeru kandidata zabranjeno dijeljenje rezultata provjere vaših djelatnika s vama. Ako želite vidjeti rezultate provjere svojih djelatnika, trebat će vam dopuštenje ili ćete morati provesti vlastitu provjeru (davatelj usluga provjere kandidata nikada izravno vama ne pruža podatke o provjeri zaposlenika koja je provedena u vezi s Lokalnim uslugama).

Revizije

Google i njegovi dobavljači (uključujući sve određene partnere za provjeru kandidata) mogu provoditi revizije kako bi osigurali usklađenost s minimalnim zahtjevima za pružatelje usluga. Da biste zadržali dobru reputaciju kao oglašivač oglasa Lokalnih usluga, trebali biste u potpunosti surađivati na svim revizijama i pružati informacije u traženom roku.

Više informacija

Više informacija o provjerama kandidata zatražite od davatelja usluga provjere kandidata za svoju zemlju koji je naveden u gornjoj tablici.

Što se događa ako prekršite naša pravila?

Ako prekršite naša pravila, možda će se primijeniti jedna ili više sljedećih mjera:

 • Neodobravanje oglasa: oglasi Lokalnih usluga ili drugi komercijalni sadržaj koji nije u skladu s našim pravilima možda neće biti odobren. Neodobreni oglasi ili drugi komercijalni sadržaj neće se moći prikazivati dok se ne ukloni kršenje pravila, a oglas odobri.
 • Onemogućavanje domene: možemo obustaviti web-lokacije koje krše naša pravila, što znači da se web-lokacija ne može oglašavati dok se problem ne riješi.
 • Obustavljanje računa: račun možemo obustaviti ako je došlo do nekoliko kršenja pravila ili do ozbiljnog kršenja pravila. Ako se to dogodi, svi će se oglasi i ostali komercijalni sadržaj na obustavljenom računu prestati prikazivati, pa od vas više nećemo prihvaćati oglašavanje ili komercijalni sadržaj. Možemo trajno obustaviti i sve povezane račune te automatski obustaviti nove račune prilikom postavljanja. Saznajte više o obustavljenim računima.

Trebate pomoć?

Ako imate pitanja o našim pravilima, obavijestite nas: kontaktirajte podršku za Google Ads

Veze na dodatne uvjete i pravila

Ako ste vi ili vaša tvrtka prihvatili uvjete za sudjelovanje na platformi Lokalne usluge, veze na te uvjete možete pronaći u nastavku. Sljedeće veze navedene su kao referenca da biste vidjeli koji se uvjeti primjenjuju na vaše sudjelovanje u Lokalnim uslugama.

Proizvodi/platforme Uvjeti i pravila
Ako ste vi ili vaša tvrtka prihvatili uvjete Googlea I vaši se profili Lokalnih usluga prikazuju na Google pretraživanju:
Ako ste vi i vaša tvrtka prihvatili uvjete Googlea I vaši se profili Lokalnih usluga prikazuju samo u Google asistentu.

 


Recite nam što mislite

Ocijenite koliko vam je ova stranica korisna i pošaljite nam povratne informacije:
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?