Kohalike teenuste platvormi eeskirjad

Google pakub paremini mõistmiseks meie abikeskusest tõlgitud versioone, kuid need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik versioon, mida kasutame meie eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Kõik teenusepakkujad ja viimaste nimel tegutsevad ettevõtted (agentuurid, potentsiaalsete klientide leidjad, koondsaidid ja müügivihjete haldusettevõtted) peavad kõikide kohalike teenuste platvormide kasutamisel järgima järgmisi eeskirju. Kõikide teenusepakkujate puhul kehtivad need eeskirjad teie töötajatele, töövõtjatele (sh ka alltöövõtjatele) ja teistele töötajatele, kes osutavad teie nimel teenuseid klientidele kodudes, töökohtades või muudes valdustes. Teie vastutate selle eest, et teie töötajad neid eeskirju järgiksid. Ettevõtete puhul, mis tegutsevad teenusepakkujate nimel, vastutate teie selle eest, et neid eeskirju vastavate teenusepakkujatega jagataks ja neile eeskirjade järgimise vajadust selgitataks.

Kohalikud seadused ja määrused

Te peate järgima kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi selles kohtualluvuses, kus te teenuseid kohalike teenuste platvormi kaudu osutate või pakute. Peate ka järgima kõiki asjakohaseid litsentsimist, kindlustust ja privaatsust puudutavaid ning muid regulatiivseid nõudeid ning olete ainuisikuliselt vastutav kõigi hüvitiste, litsentsitasude, reguleerivate asutustega seotud tasude, lõivude, kindlustuskulude ning muude seotud kulude ja seaduse alusel nõutavate lõivude eest, mida nõutakse teilt kui teenusepakkujalt.

Vanusepiirangud

Teie, teie töötajad ja kõik teie kliendid peavad olema vähemalt 18-aastased.

Töökohad

Google'i ja tema sidusreklaamijate töötajad ei tohi pakkuda teenuseid (või aidata teil pakkuda teenuseid) kohalike teenuste platvormi osana. Te ei tohi kellelegi öelda ega viidata, et olete Google'i või tema sidusreklaamijate töötaja, või te töötate mingil muul viisil Google'i või tema sidusreklaamijate heaks. Peate alati tagama, et kõik teie meeskonna liikmed oleks õigesti registreeritud ning et neile makstaks palka teie asukoha kohtualluvuses kohaldatavate tööõiguse normide alusel.

Nõutavad avalikustamised ja muud kohustused

Nõutavad avalikustamised

Kohalike teenuste reklaamid ja teave, mida te Google'ile seoses kohalike teenustega esitate, peab olema täpne, täielik ning see ei tohi olla eksitav. Peate alati järgima Google Adsi eeskirju ka juhul, kui te ei käita reklaame reklaamijana.

Näide. Nagu selgitatud eeskirjades, mis kehtivad enda, toote või teenuse kohta valeandmete esitamise kohta, peavad kõik klientidele kohalike teenuste reklaamide platvormil esitatavad hinnad sisaldama kõiki kohaldatavaid tasusid, lisatasusid ja makse.

Vastava taotluse korral peate Google'ile ja tema teenusepakkujatele (sh taustakontrolli teostavale partnerile (ainult USA-s ja Kanadas), kui allpool kirjeldatud minimaalsed nõuded teenusepakkujale teie puhul kehtivad) esitama tõendid tegevusloa, kindlustuse, garantiikindlustuse ja muude seotud nõuete kohta. Google võib nimetatud dokumendid kohalike teenuste platvormil avalikult esitada. Google'i või tema teenusepakkujate litsentsimist või kindlustust puudutavatele küsimustele vastates peate andma ausad, täpsed ja täielikud vastused.

Google'il või tema teenusepakkujatel võib vahel teie dokumentide ja privaatsuseeskirjade kohta lisaküsimusi olla. Kohalike teenuste platvormil heas kirjas püsimiseks vastake nendele küsimustele kiiresti ja täpselt.

Muud kohustused

Peate säilitama kõik nõutavad ja asjakohased kindlustuskaitsed ja litsentsid nende teenuste osas, mida te osutate. Te teete igakülgset koostööd Google'i ja tema teenusepakkujatega (sh taustakontrolli teostava partneriga, kui see on kohaldatav) nende teemade ja seotud kohustuste kohta tekkivate lisaküsimuste osas.

Te peate kaitsma oma klientide privaatsust ja juriidilisi õigusi. Vastutate ainuisikuliselt isikuandmete eest, mida te seoses oma teenustega kogute ning te peate järgima kõiki asjakohaseid andmekaitseseadusi.

Kliendisuhted

Kui olete teenuseosutaja, siis ei ole teie kliendid Google’i kliendid. Te ei tohi väita, et töötate Google'i heaks, ning te ei tohi Google'it kaasata enda ja oma klientide vaheliste klienditeenindusega seotud probleemide lahendamisse. Vaidluse tekkimisel võib klient kasutada kohalike teenuste platvormi alternatiivse teenusepakkuja leidmiseks, või klient võib esitada Google'i garantii taotluse, kuid me ei aita lahendada teie ja teie kliendi vahelisi probleeme.

Google ei soovita teenuste hindu ega tasusid ega pea teie klientidega hindade osas läbirääkimisi.

Vastutate ainuisikuliselt selle eest, milliseid viiteid kohalike teenuste reklaamidelt vastu võtta ja milliseid tagasi lükata.

Klientidega suhtlevate töötajate koolitamise, juhendamise, jälgimise, hindamise ja distsiplineerimise eest vastutate ainult teie. Tõsine või korduv negatiivne klientide tagasiside (või korduv suutmatus klientide taotlustele kiiresti vastata) võib kaasa tuua madalama asetuse või sõnumitaotluste võimaluse eemaldamise või teie reklaami või muu reklaamsisu esitamise katkestamise. Vääritu või korduv sobimatu käitumine klientidega (nt pettus, kriminaalne tegevus, suur varaline kahju, allhankelepingute sõlmimine sertifitseerimata ettevõtetega või töötajatega või muu seotud väärkäitumine) võib kaasa tuua teenuse osutamise peatamise või lõpetamise Google’i poolt. Google võib näidata teie reklaame või muud reklaamsisu meie platvormil, et aidata klientidel teid leida. Ülejäänu on teie enda otsustada.

Tasub teada

Google ei tee ettekirjutusi selle kohta, kuidas oma kliente valite. Seetõttu ei saa te klientidele väita, et Google ütles teile ette, millised taotlused vastu võtta või tagasi lükata. Ärge üritage vihjata, et Google mõjutab teie teenuste hinnakujundust või nende teenuste osutamist.

Klienditeenindus

Reageerige kiiresti

Alates hetkest, mil saate kõne kaudu müügivihje või broneeritakse mõni teenus, vastutate teie selle eest, et reageeriksite kiiresti, kui kliendid esitavad teile küsimuse, kaebuse või vajavad probleemile lahendust. See kehtib nii enne teenuse osutamist kui ka selle ajal ja pärast seda. Hea kliendisuhtlus on kõrgete hinnangute ja heade arvustuste saamisel võtmetähtsusega. Lisateave.

Mida need eeskirjad teie jaoks tähendavad?

Siin on mõned näited kehvast reageerimisest, mis võib kaasa tuua diskvalifitseerimise.

 • Keeldute kliendiga tekkinud vaidluste lahendamisest.
 • Lubate esitada töö kohta hinnapakkumise, aga jätate selle tegemata.
 • Ütlete, et teie ettevõte helistab tagasi, kuid ettevõte ei tee seda.
 • Te helistate küll kliendile tagasi, kuid ei vasta enamikule telefonikõnedele. 
 • Te keeldute kahjude korral oma kindlustusteavet esitamast. 
Mis juhtub, kui teenusepakkujad neid eeskirju rikuvad?

Nende eeskirjade rikkumise korral teavitatakse teenusepakkujaid e-posti teel. Olenevalt rikkumise sagedusest ja tõsidusest võivad pakkujad saada hoiatuse, nende konto võidakse ajutiselt peatada või nende reklaamid võidakse jäädavalt eemaldada.

Lubaduste täitmine

Kui lubate kliendile teenust osutada, veenduge, et teie ettevõte täidaks kõiki kokkuleppeid. Nõustuge ainult nende teenuste osutamisega, mis vastavad teie spetsialiseeriumisalale ja litsentsinõuetele, et saaksite teenust nõuetekohasel tasemel pakkuda. Saabuge kohtumistele kokkulepitud ajal. Kui nõustute teenuse osutamisega, veenduge, et teie ettevõte oleks see, kes kohustuse täidab. Lisateave.

Mida need eeskirjad teie jaoks tähendavad?

Nendel harvadel juhtudel, kui tekib hädaolukord ja te ei saa oma kohustust kliendi ees täita, veenduge, et teavitaksite klienti sellest võimalikult vara.

Siin on näited kohustuste mittetäitmisest, mis võib kaasa tuua programmist diskvalifitseerimise.

 • Ütlete, et tulete töö lõpetamiseks tagasi, kuid ei lõpeta tööd.
 • Määrate kliendiga kokkusaamise, kuid jääte tund aega hiljaks.
 • Tühistate töö mitu korda.
 • Ütlete, et teenust tuleb osutama teie tehnik, aga saadate selleks teise isiku.
Mis juhtub, kui teenusepakkujad neid eeskirju rikuvad?

Nende eeskirjade rikkumise korral saavad teenusepakkujad sellekohase meili. Olenevalt rikkumise sagedusest ja tõsidusest võivad pakkujad saada hoiatuse, nende konto võidakse ajutiselt peatada või nende reklaamid võidakse jäädavalt eemaldada. 

Kliendihinnad ja maksmine

Klientidele edastatav hinnateave peab olema täpne ja täielik ega tohi olla eksitav. Me ei luba esitada klientidele madalate hindadega prognoose, et neid teenuseid broneerima meelitada, ja küsida neilt pärast teenuse osutamist ebatavaliselt kõrgeid tasusid. Lisateave.

Mida need eeskirjad teie jaoks tähendavad?

Hinnaprognoosid

Kui esitate klientidele teatud hinnavahemikuga hinnapakkumise, ei tohiks te tööd tegema asudes hinda suurendada, kui töö ulatus või tingimused ei erine just oluliselt sellest, mida klient prognoosi tegemise ajal kirjeldas. Diagnostika- ja sõidutasud peavad olema avalikud ja kliendile tuleb teada anda, et ta peab tasud maksma sõltumata sellest, kas teenust osutatakse või mitte. Teie vastutate kohalike teenuste müügivihje kõne hinna eest ega tohi seda kulu edastada otse klientidele.

Kviitungid ja maksmine

Kliendile tuleb pakkuda erinevaid maksevõimalusi ja teda ei tohiks kunagi jälitada teel koju või pangaautomaadi juurde, kui ta peab tooma sularaha. 

Kliendile tuleb pärast töö lõppu esitada kviitungid, mis peavad sisaldama teie ettevõtte nime ja nimekirja osutatud teenustest. 

Arved tuleb esmalt saata kliendile ja alles palju hiljem, kui olete teinud kõik katsed kliendiga makse tasumise osas ühendust võtta, tuleb see saata sissenõudefirmale.

Allahindlused

Positiivsete kliendiarvustuse eest ei tohi pakkuda allahindlusi.

Näited

Siit leiate näited hindadest ja arveldustest, mis võivad kaasa tuua programmist diskvalifitseerimise.

 • Esitate telefonis hinnapakkumise, aga küsite kohale jõudes sama töö eest kõrgemat hinda.
 • Esitate kliendile arve lõpetamata töö eest.
 • Jälitate klienti, kui ta on sularaha toomiseks teel koju või pangaautomaadi juurde.
 • Saadate arve enne kliendile saatmist sissenõudefirmale.
 • Esitate kliendile arve selle eest, et ta helistas teile ettevõtte telefoninumbril.
 • Keeldute kliendile kviitungit esitamast.
 • Panete kviitungile tegelikult küsitud hinnast madalama hinna. 
 • Pakute kliendile hea arvustuse eest allahindlust.
 • Küsite kõrgemat hinda, kuna teie ettevõte on Google'i garantiiga.
 • Ütlete, et maksate tarbijale teatud summa tagasi, kuid ei tee seda.
 • Te ei järgi kindlustusnõuete protsessi.
Mis juhtub, kui teenusepakkujad neid eeskirju rikuvad?

Nende eeskirjade rikkumise korral saavad teenusepakkujad sellekohase meili. Olenevalt rikkumise sagedusest ja tõsidusest võivad pakkujad saada hoiatuse, nende konto võidakse ajutiselt peatada või nende reklaamid võidakse jäädavalt eemaldada. 

Ebapädevus või kahjud

Kõik teenust osutavad isikud peavad olema kogenud ja tööks vastava väljaõppega. Kui teete vea, mis kahjustab kliendi vara, siis kõrvaldage kohe kahjud või esitage kliendile oma kindlustusteave, et kahjude kõrvaldamine kliendile hüvitataks. Kasutage töö tegemiseks ainult defektideta ja sobivaid materjale. Lisateave.

Mida need eeskirjad teie jaoks tähendavad?

Siin on mõned näited ebapädevustest ja kahjudest, mis võivad kaasa tuua programmist diskvalifitseerimise.

 • Kahjustate kogemata kliendi vara.
 • Rutiinse töö tegemine ebaõnnestub puuduvate teadmiste või asjatundmatuse tõttu.
 • Kahe inimese tööd saabub tegema ainult üks inimene.
 • Tööd ei viida lõpule, aga kliendile esitatakse ikkagi arve.
 • Vahetate varuosad, aga ese ei tööta, sest paigaldatud on valed varuosad.
Mis juhtub, kui teenusepakkujad neid eeskirju rikuvad?

Nende eeskirjade rikkumise korral saavad teenusepakkujad sellekohase meili. Olenevalt rikkumise sagedusest ja tõsidusest võivad pakkujad saada hoiatuse, nende konto võidakse ajutiselt peatada või nende reklaamid võidakse jäädavalt eemaldada. 

Kliendivaidluste lahendamine

Teie kohustus on püüda lahendada klientidega tekkinud vaidlused. Iga klient, kes pole pakkuja teenustega rahul, peaks esmalt proovima lahendada vaidluse koos pakkujaga, enne kui ta esitab Google'i garantii taotluse. See annab teile võimaluse kliendiga ise asjad korda ajada. Lisateave.

Mida need eeskirjad teie jaoks tähendavad?

Vaidluse tekkimisel võib klient kasutada kohalike teenuste platvormi alternatiivse teenusepakkuja leidmiseks, või klient võib esitada Google'i garantii taotluse, kuid me ei aita lahendada teie ja teie kliendi vahelisi probleeme.

Näited

Siin on näited kliendivaidluste lahendamise ebaõnnestumisest.

 • Kui kliendid kaebavad ebarahuldava teenuse üle, ei helista te klientidele tagasi ega vasta nende meilidele või tekstsõnumitele.
 • Pakute teenusekulu tagasimakset, kuid keeldute katmast kahjudega seotud kulusid või esitama kindlustusteavet, et klient saaks kahjude eest hüvitist.
Mis juhtub, kui teenusepakkujad neid eeskirju rikuvad?

Nende eeskirjade rikkumise korral saavad teenusepakkujad sellekohase meili. Olenevalt rikkumise sagedusest ja tõsidusest võivad pakkujad saada hoiatuse, nende konto võidakse ajutiselt peatada või nende reklaamid võidakse jäädavalt eemaldada. 

Ohutus

Ebaviisakus, ähvardused, kiusamine ja ahistamine

Peaksite igas suhtlusolukorras kohtlema igaüht lugupidavalt ja käituma professionaalselt. Me ei salli ebaviisakust, alandavat või üleolevat suhtumist ega pealetükkivat müügitaktikat. Te ei tohi kedagi ähvardada, kasutada alandavaid sõnu, kedagi seksualiseerida, jälitada, halvustada või maha teha, teda füüsiliselt ähvardada, sekkuda tema privaatsusse, õhutada tema vastu vägivalda, avaldada isikuandmeid ega muul viisil ahistada. Võime vägivallaga ähvardamise ja muude ohtlike olukordade korral õiguskaitseorganite poole pöörduda. Lisateave.

Mida need eeskirjad teie jaoks tähendavad?

Siit leiate mõned näited ebaviisakuse, ähvarduste, kiusamise ja ahistamise kohta.

 • Nõuate kliendilt korduvalt tema kirjutatud arvustuse muutmist või eemaldamist.
 • Palute kliendil kirjutada teile arvustus samal ajal, kui olete ise tema juures.
 • Seksuaalne ahistamine ja naisi halvustavad kommentaarid. 
 • Saadate füüsilise või seksuaalse vägivalla ähvardustega tekstsõnumeid.
 • Räägite Google'i klienditoe esindajaga ebasobival viisil.
Mis juhtub, kui teenusepakkujad neid eeskirju rikuvad?

Nende eeskirjade rikkumise korral saavad teenusepakkujad sellekohase meili. Ähvarduste, kiusamise ja ahistamise suhtes valitseb meil nulltolerants. Olenevalt rikkumise tõsidusest võidakse pakkujate reklaamid jäädavalt eemaldada. 

Füüsiline vägivald

Te ei tohi kedagi füüsiliselt ega seksuaalselt rünnata, kedagi seksuaalselt ahistada ega tahtevastaselt kinni hoida või muudes vägivallaaktides osaleda ega nimetatud tegudele kaasa aidata. Lisateave.

Mida need eeskirjad teie jaoks tähendavad?

Siit leiate näited füüsilisest vägivallast.

 • Teete klientide läheduses tahtlikult enesele viga või vigastate teisi inimesi või loomi.
Mis juhtub, kui teenusepakkujad neid eeskirju rikuvad?

Nende eeskirjade rikkumise korral saavad pakkujad meili teatega, et nende profiil on peatatud. Füüsilise vägivalla suhtes valitseb meil nulltolerants. Pakkujate reklaamid võidakse jäädavalt eemaldada. 

Ohutud keskkonnad

Teie vastutate ohutu keskkonna loomise eest ja tagate, et teie tööriistad, tooted ja tegevused ei kahjustaks ühegi isiku tervist, heaolu ega turvalisust. Pakkujad ei tohiks töötada alkoholi, ebaseaduslike uimastite, tugevate rohtude või muude ainete mõju all, mis kahjustavad nende võimeid. Lisateave.

Mida need eeskirjad teie jaoks tähendavad?

Siit leiate näited ohtlikest keskkondadest, mis võivad kaasa tuua programmist diskvalifitseerimise.

 • Töötate tööl alkoholi või ebaseaduslike uimastite mõju all.
 • Jätate laste käeulatusse teravad või ohtlikud tööriistad.
 • HVAC-teenuste pakkuja jätab kliendi koju ohtlikult külma või kuuma temperatuuri.
Mis juhtub, kui teenusepakkujad neid eeskirju rikuvad?

Nende eeskirjade rikkumise korral saavad teenusepakkujad sellekohase meili. Olenevalt rikkumise sagedusest ja tõsidusest võivad pakkujad saada hoiatuse, nende konto võidakse ajutiselt peatada või nende reklaamid võidakse jäädavalt eemaldada. 

Vargus või vandalism

Ärge võtke endaga kaasa ühtegi eset, mis teile ei kuulu, ja ärge lõhkuge vara. Lisateave.

Mida need eeskirjad teie jaoks tähendavad?

Siit leiate mõned näited vargusest ja vandalismist, mis võivad kaasa tuua programmist diskvalifitseerimise.

 • Leiate laualt raha ja võtate selle endale.
 • Kahjustate tahtlikult ja asjatult vara.
 • Kolijad ei vii kohale kõiki pakitud kaste.
Mis juhtub, kui teenusepakkujad neid eeskirju rikuvad?

Nende eeskirjade rikkumise korral saavad teenusepakkujad sellekohase meili. Varguse ja vandalismi suhtes valitseb meil nulltolerants. Pakkujate reklaamid võidakse jäädavalt eemaldada. 

Rämpspost, andmepüük ja pettus

Pakkujad ei tohi müüa soovimatut reklaam- või kommertssisu, proovida tekitada liiklust täiendavatel veebisaitidel või petta kedagi andma raha või esitama isikuandmeid. Ärge sooritage krediitkaardi- või broneerimispettust ega tegelege rahapesuga. Valeväidete esitamine teiste pakkujate kohta on keelatud. Lisateave.

Mida need eeskirjad teie jaoks tähendavad?

Siit leiate mõned näited rämpspostist, andmepüügist ja pettusest, mis võivad kaasa tuua programmist diskvalifitseerimise.

 • Müüte kliendi teavet kolmandatele osapooltele.
 • Saadate soovimatuid reklaammeile. 
 • Esitate valeväite, et teine teenusepakkuja rikub eeskirju.
 • Kasutate teise isiku kutsetunnistust või ettevõtte litsentsi.
Mis juhtub, kui teenusepakkujad neid eeskirju rikuvad?

Nende eeskirjade rikkumise korral saavad teenusepakkujad sellekohase meili. Olenevalt rikkumise sagedusest ja tõsidusest võivad pakkujad saada hoiatuse, nende konto võidakse ajutiselt peatada või nende reklaamid võidakse jäädavalt eemaldada. 

Õiglane tegutsemine

Diskrimineeriv käitumine või vaenu õhutamine

Peaksite kohtlema kõiki võrdselt ja lugupidavalt. Te ei tohi käituda diskrimineerivalt, teisi solvata ega osaleda viha õhutamises kellegi vastu tema rassi, nahavärvi, etnilise päritolu, seisuse, rahvusliku ja muu päritolu, kodakondsuse, usutunnistuse, vanuse, soo, seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi, soolise eneseväljenduse, raseduse, perekonnaseisu, füüsilise või vaimse puude, tervisliku seisundi või muude omaduste tõttu, mida seostatakse süsteemse diskrimineerimise või marginaliseerimisega. Lisateave.

Mida need eeskirjad teie jaoks tähendavad?

Siit leiate mõned näited diskrimineerivast käitumisest ja viha õhutamisest, mis võivad kaasa tuua programmist diskvalifitseerimise.

 • Keeldute osutamast teenust kellelegi tema rassi tõttu.
 • Kehtestate inimesele tema identiteedi tõttu teistsugused tingimused.
 • Väljendate seda, et eelistate osutada teenust spetsiaalselt kellelegi või räägite negatiivselt teenuse osutamisest kellelegi tema identiteedi tõttu.
Mis juhtub, kui teenusepakkujad neid eeskirju rikuvad?

Nende eeskirjade rikkumise korral saavad teenusepakkujad sellekohase meili. Pakkujate reklaamid võidakse jäädavalt eemaldada. 

Autentsus

Valeandmete esitamine ja kellegi teisena esinemine

Peaksite enda ja oma ettevõtte kohta esitama täpset teavet. Ärge inimesi petke, eksitage ega segadusse ajage. See hõlmab kontode või konto omanike, kvalifikatsioonide, litsentside, kindlustuse, töökogemuse, teeninduspiirkondade, teenusevertikaalide, hindade ja muude teie või teie ettevõttega seotud aspektide kohta eksitava teabe esitamist. Lisateave.

Mida need eeskirjad teie jaoks tähendavad?

Litsentsipiirangud

Kui teie ettevõtte litsents on geograafiliselt piiratud konkreetse piirkonnaga, siis ärge viidake oma reklaamis sellele, et teenindate kliente väljaspool seda piirkonda. Võtke vastu ainult seda tüüpi tööd, mille tegemiseks teil on litsents ja kindlustus. Ärge kasutage sellise inimese litsentsi, kes teie ettevõttes ei tööta.

Teeninduspiirkonnad

Kohalike teenuste eesmärk on viia tarbijad kokku kohalike teenuste pakkujatega. ,Reklaamide sihtimine piirkondadele, mis asuvad teie ettevõtte asukohast kaugel ja/või mida ei saa mõistlikult teenindada, annab tarbijatele negatiivse ja võimalik, et ka segadusttekitava kogemuse. Lisaks võivad katsed sihtida ühest või väiksest hulgast ettevõtte asukohtadest ebamõistlikult suuri teeninduspiirkondi käivitada ülevaatuse, et kontrollida meie valeandmete esitamise eeskirjade rikkumist. 

Profiili sisu

Mis tahes sisu, mille postitate oma kontole, peab teie ettevõtte asukohta, seadmeid, sõidukeid ja töötajaid täpselt kajastama.

Google'i garantii

Kuigi võite olla teeninud märgi „Google'i garantiiga“, ei tohi te väita, et Google soovitab teie ettevõtet või et te töötate Google'i heaks. Kui olete teenuseosutaja, siis ei ole teie kliendid Google’i kliendid. Olek „Google'i garantiiga“ ja/või „Google'i kontrollitud“ kehtib ainult kohalike teenuste reklaamide kohta. Te ei tohi reklaamida oma olekuid „Google'i garantiiga“ ega „Google'i kontrollitud“ oma ettevõtte veebisaidil, professionaalsel profiili ega muudes reklaammaterjalides.

Google'i minu ettevõtte (GMB) arvustused

Teie GMB arvustused võivad olla lingitud ainult ühe kohalike teenuste kontoga. GMB arvustuste linkimine mitme kontoga on keelatud. Lisaks peavad lingitud GMB arvustused käima sama ettevõtte asukoha kohta, mis on märgitud kohalikes teenustes. 

Näited

Siin on mõned näited valeandmete esitamisest ja kellegi teisena esinemisest, mis võivad kaasa tuua programmist diskvalifitseerimise.

 • Esinete mõne teise isiku või ettevõttena.
 • Teenusepakkuja teeskleb, et on klient, ja esitab teise ettevõtte kohta kaebuse.
 • Kasutate teise isiku kutsetunnistust või ettevõtte litsentsi.
 • Osutate teenust väljaspool ettevõtte litsentsi piirkonda.
 • Sihite piirkondi, mida te ei saa mõistlikult teenindada või mis pole teie ettevõtte asukoha suhtes kohalikud.
 • Väidate, et töötate ettevõttes, millega teil puudub töösuhe.
 • Kui klient helistab, et töötaja kohta kaebus esitada, eitate, et töötaja töötab teie ettevõttes. 
 • Väidate, et saate osutada teenuseid, mille jaoks teil puudub kvalifikatsioon või litsents.
 • Palute kliendil teha makse ettevõttele, mis pole ettevõte, kuhu klient teenuse saamiseks helistas.
Mis juhtub, kui teenusepakkujad neid eeskirju rikuvad?

Nende eeskirjade rikkumise korral saavad teenusepakkujad sellekohase meili. Olenevalt rikkumise sagedusest ja tõsidusest võivad pakkujad saada hoiatuse, nende konto võidakse ajutiselt peatada või nende reklaamid võidakse jäädavalt eemaldada. 

Klientide arvustused

Ärge kirjutage arvustusi oma ettevõtte või konkurentide ettevõtete kohta ja ärge paluge sõpradel või sugulastel arvustust kirjutada, kui nad pole teid palganud teenust osutama. Kliendid ei tohi saada positiivse arvustuse eest hüvitist või allahindlusi. Pakkujad ei tohi paluda klientidel muuta või eemaldada oma arvustusi ega klienti negatiivse arvustuse lisamise eest ähvardada. Igasugune kliendiarvustustega seotud tegevus, mille tulemusel tarbijad eksitavat teavet saavad, on rangelt keelatud. Lisateave.

Mida need eeskirjad teie jaoks tähendavad?

Klientide arvustused on kõige väärtuslikumad siis, kui need on ausad ja erapooletud. Te ei tohi muuta ega muul viisil mõjutada klientide arvustusi, mis on kirjutatud teie või teie konkurentide teenuste kohta. Võite paluda kasutajal Google'is arvustuse esitada, kuid ainult siis, kui nad broneerisid teenuse Google'i platvormi kaudu või broneerisid teenuse otse teie kaudu (nt kui nad jõudsid teieni suusõnalise soovituse või üldise veebiotsingu kaudu). Kasutajalt ei tohi paluda esitada arvustust Google'is, kui ta broneeris teenuse platvormi kaudu, mis ei kuulu Google’ile. Lisaks tohite paluda kliendil kirjutada ainult ühe arvustuse töö kohta. Te ei tohi nõuda, et klient kirjutaks arvustuse nii kohalike teenuste kui ka Google'i minu ettevõtte jaoks, kuna teie kohalike teenuste konto sisaldab ka Google'i minu ettevõtte arvustusi.

Teenusepakkujad võivad arvustuse vaidlustada, täites kohalike teenuste fotode ja arvustuste toe vormi

Siin on mõned näited kliendiarvustuste rikkumisest, mis võib kaasa tuua programmist diskvalifitseerimise.

 • Kirjutate arvustuse oma ettevõtte kohta.
 • Postitate arvustuse sarnase pakkuja või konkurendi kohta, et tema hinnanguid mõjutada.
 • Palute kliendil kirjutada arvustuse samal ajal, kui teete tööd ja olete tema juures.
 • Palute kliendil kirjutada ühe ja sama töö kohta arvustuse nii kohalikes teenustes kui ka Google'i minu ettevõttes.
 • Pakute kliendile allahindlust või rahalisi soodustusi negatiivse arvustuse eemaldamise või positiivse arvustuse kirjutamise eest.
Mis juhtub, kui teenusepakkujad neid eeskirju rikuvad?

Nende eeskirjade rikkumise korral saavad teenusepakkujad sellekohase meili. Olenevalt rikkumise sagedusest ja tõsidusest võivad pakkujad saada hoiatuse, nende konto võidakse ajutiselt peatada või nende reklaamid võidakse jäädavalt eemaldada. 

Konto eeskirjad

All-lepingud ja müügivihje müümine

Tarbijad eeldavad, et neid viiakse kokku pakkujatega, kes on valitud kohalike teenuste kvaliteedistandardite alusel. Seetõttu peavad meie platvormiga liituvad ettevõtted esitama oma ettevõtte välitehnikute tõesed kvalifikatsioonid ja identiteedid. Lisaks peab iga ettevõte tõendama, et tema välitöötajatel ja personalil on nõuetekohased litsentsid. Samuti ei tohi te müüa müügivihjeid, mille saate oma kohalike teenuste reklaamide kaudu. Nende müügivihjete realiseerijateks tohivad olla ainult teie ettevõtte välitehnikud, kes on hoolega valitud ja/või kes on läbinud taustakontrolli. Kui sõlmite all-lepingu teise teenusepakkujaga, võidakse teie reklaam jäädavalt eemaldada. Lisateave.

Mida need eeskirjad teie jaoks tähendavad?

Siit leiate mõned näited all-lepingute ja müügivihjete müümise kohta, mis võivad kaasa tuua programmist diskvalifitseerimise.

 • Edastate või müüte müügivihje teisele ettevõttele või kellelegi, kes ei ole teie ettevõtte hoolikalt valitud või taustakontrolli läbinud välitehnik.
Mis juhtub, kui teenusepakkujad neid eeskirju rikuvad?

Nende eeskirjade rikkumise korral saavad teenusepakkujad sellekohase meili. Olenevalt rikkumise sagedusest ja tõsidusest võivad pakkujad saada hoiatuse, nende konto võidakse ajutiselt peatada või nende reklaamid võidakse jäädavalt eemaldada. 

Teeninduspiirkonnad

Kui teil on mitu kontot, tohib õiglase konkurentsi tagamiseks kasutada konkreetset sihtnumbrit korraga ainult üks konto ja töö liik. Lisaks peaksite loetlema ainult need teeninduspiirkonnad, kus teil on praegu lubatud töötada. Kui teil on kutsetunnistus, mis piirab teie tegevuse konkreetse geograafilise piirkonnaga, peate püsima selles piirkonnas. Lisateave.

Teeninduspiirkonnad

Kohalike teenuste eesmärk on viia tarbijad kokku kohalike teenuste pakkujatega. ,Reklaamide sihtimine piirkondadele, mis asuvad teie ettevõtte asukohast kaugel ja/või mida ei saa mõistlikult teenindada, annab tarbijatele negatiivse ja võimalik, et ka segadusttekitava kogemuse. Lisaks võivad katsed sihtida ühest või väiksest hulgast ettevõtte asukohtadest ebamõistlikult suuri teeninduspiirkondi käivitada ülevaatuse, et kontrollida meie valeandmete esitamise eeskirjade rikkumist.

Mida need eeskirjad teie jaoks tähendavad?

Siin on mõned näited teeninduspiirkondade rikkumistest, mis võivad kaasa tuua programmist diskvalifitseerimise.

 • Kaks või enam kontot, millel on üks ja sama töö liik, kasutavad sama sihtnumbrit.
 • Esitate teeninduspiirkonna, mis asub väljaspool seda piirkonda, mida teenindavad teie ettevõttes töötavad taustakontrolli läbinud või hoolikalt kontrollitud välitehnikud.
Mis juhtub, kui teenusepakkujad neid eeskirju rikuvad?

Nende eeskirjade rikkumise korral saavad teenusepakkujad sellekohase meili. Olenevalt rikkumise sagedusest ja tõsidusest võivad pakkujad saada hoiatuse, nende konto võidakse ajutiselt peatada või nende reklaamid võidakse jäädavalt eemaldada.

Topeltkontod

Topeltkontod võivad anda pakkujatele võimaluse alistada ebaõiglaselt meie reklaamide esitamise süsteemi. Kontod, mis on olnud üle kuue kuu passiivsed või millel on peaaegu identsed tööliigid ja teeninduspiirkonnad, võidakse märgistada, et need täiendavalt üle vaadataks ja/või eemaldataks. Lisateave.

Mida need eeskirjad teie jaoks tähendavad?

Siin on mõned näited topeltkontodest, mis võidakse inaktiveerida.

 • Kahel kontol on loetletud samad tööliigid ja teeninduspiirkonnad.
 • Ühe ja sama ettevõtte asukohaga on registreeritud rohkem kui üks konto.
Mis juhtub, kui teenusepakkujad neid eeskirju rikuvad?

Kui konto on keelatud, saavad pakkujad selle kohta meili. Kui teil on vaja konto tulevikus uuesti lubada, siis võite konto uuesti aktiveerimiseks meiega ühendust võtta. 

Kõrvalehoidmine ja süsteemi häirimine

Ärge osalege tegevustes, mille eesmärk on meie eeskirju eirata või teie kontole seatud piiranguid vältida. See hõlmab mitme konto loomist või kasutamist ja muid viise, mille eesmärk on tegutseda keelatud viisil. 

Ärge püüdke tekitada liiklust täiendavatel veebisaitidel või suunata potentsiaalseid esmakordseid kliente teisele telefoninumbrile, et vältida müügivihje eest maksmist. Teie ettevõtte kuvatavas nimes ei tohi olla liidet „.com“. Lisateave.

Mida need eeskirjad teie jaoks tähendavad?

Siin on mõned näited kõrvalehoidmisest, millega võib kaasneda programmist diskvalifitseerimine.

 • Esitate oma ettevõtte nimena veebisaidi nime.
 • Postitate fotosid, mis sisaldavad teie telefoninumbrit või veebisaidi aadressi.
 • Proovite luua uut kontot pärast seda, kui teie konto on peatatud või jäädavalt eemaldatud.
Mis juhtub, kui teenusepakkujad neid eeskirju rikuvad?

Nende eeskirjade rikkumise korral saavad teenusepakkujad sellekohase meili. Olenevalt rikkumise sagedusest ja tõsidusest võivad pakkujad saada hoiatuse, nende konto võidakse ajutiselt peatada või nende reklaamid võidakse jäädavalt eemaldada. 

Reklaami sisu

Oma teenuse müümiseks võite vabalt lisada pilte sellest, kui hästi oma tööd teete. Fotod peavad olema kvaliteetsed, seotud teie tööga, algupärased ega tohi olla kopeeritud või varastatud. Järgige autorikaitseseadusi ja laadige üles ainult see sisu, mida teil on õigus kasutada. Seksuaalne sisu on keelatud. Professionaalsetele teenusepakkujatele võivad fotode esitamise kohta kehtida täiendavad eeskirjad. Täiendavad üksikasjad leiate siitLisateave.

Mida need eeskirjad teie jaoks tähendavad?

Osa teie esitatavast sisust võidakse kuvada ootelolevana, kuni meie tiim sisu üle vaatab ja heaks kiidab. Olekuid saate vaadata oma konto profiilil.

Siin on mõned näited profiili sisust, mis võib kaasa tuua programmist diskvalifitseerimise.

 • Esitate oma ettevõtte nimena veebisaidi nime.
 • Esitate ettevõtte fotol oma telefoninumbri.
Mis juhtub, kui teenusepakkujad neid eeskirju rikuvad?

Nende eeskirjade rikkumise korral saavad teenusepakkujad sellekohase meili. Olenevalt rikkumise sagedusest ja tõsidusest võivad pakkujad saada hoiatuse, nende konto võidakse ajutiselt peatada või nende reklaamid võidakse jäädavalt eemaldada. 

Keelatud toimingud

Teil ja teistel teie nimel tegutsevatel isikutel on keelatud teha järgmisi toiminguid.

Google'i brändingu ja kaubamärkide volitamata kasutamine

Google'i logo, märgi „Google'i garantii” ja muude brändielementide loata kasutamine on keelatud. Kui soovite Google’i bränditunnuseid oma veebisaidil või muudes avalikes materjalides kasutada, lugege Google'i brändide kasutamise juhiseid.

Täiendavad eeskirjad, mis kehtivad lepingulistele suhetele Google'iga

Kui teie või teie ettevõtte on astunud Google'iga lepingulistesse suhetesse, näiteks olete nõustunud Google Adsi nõuete ja tingimustega, kohalike teenuste täiendavate tingimustega teenusepakkujatele või Assistantis kohalike teenuste kasutamise tingimustega teenusepakkujatele (vt tabelit allpool), peate järgima järgmisi minimaalseid nõudeid teenusepakkujale.

Minimaalsed nõuded teenusepakkujale (taustakontroll)

Ettevõtte kontrollid, litsentsi kinnitamine, kindlustuse kinnitamine

Kohalike teenuste platvormil reklaamimiseks peate täitma minimaalsed nõuded teenusepakkujale, mis on seotud juriidilise isiku kinnitamisega (Euroopa ja valitud USA vertikaalid), litsentsi kinnitamise ja kindlustuse kinnitamisega.

 1. Teie ettevõte peab läbima Google’i piirkonnapõhise ettevõtte kinnitusprotsessi (Euroopa ja valitud USA vertikaalid). Alles pärast seda saate loa kohalike teenuste reklaamide esitamiseks. 
 2. Google kinnitab vajaduse korral teie asjakohased kutsetunnistused ja/või palub teil esitada vastavad tõendid. Lisaks peate esitama tõendid, et ka kõikidel teie töötajatel on vajalikud litsentsid. Te ei saa kohalike teenuste reklaame esitada enne, kui vastav kinnitusprotsess on lõpetatud. 
 3. Kohalike teenuste reklaamide näitamise alustamiseks palutakse teil esitada tõend minimaalse asjakohase kindlustuse olemasolu kohta. 

Lisateabe saamiseks kohalike teenuste reklaamide minimaalsete nõuete kohta teenusepakkujale lugege artiklit Nõuded, mida teenusepakkujad peavad täitma kohalike teenuste reklaamide avaldamiseks.

Taustakontroll (ainult USA ja Kanada)

USA-s ja Kanadas peate täitma taustakontrolliga seotud Google'i minimaalseid nõudeid teenusepakkujale.

 1. Teie ja teie töötajad, töövõtjad (sh ka alltöövõtjad) ning muud töölised, kes osutavad teenuseid klientide kodudes, töökohtades või muudes valdustes, peavad enne kohalike teenuste platvormil osalemist läbima kolmanda osapoole taustakontrolli.
 2. Teie ettevõte peab alati vastama allpool kirjeldatud kriteeriumitele, mis tagavad taustakontrolli läbimise.

Koostöö taustakontrolli protsessi raames

Kui Google'i määratud kolmandast osapoolest taustakontrolli teostav partner (vt allpool tabelit) viib läbi taustakontrolli, peate koos oma töötajatega esitama ausa, täieliku, ajakohastatud ja täpse teabe. Kui pärast taustakontrolli läbiviimist asjaolud muutuvad, peate teie ja teie töötajad esitama taustakontrolli teostavale partnerile värskendatud teabe, et oleksite jätkuvalt sobilik kohalike teenuste platvormi tarvis. Meie partneriga saab ühendust kontaktteabe abil, mis on toodud teie riigi kohta allpool tabelis.

Taustakontrolli teostav partner peab saama teavet teie tiimi liikmete arvu ja identiteedi kohta, kes osutavad teenuseid klientide kodudes, töökohtades ja muudes valdustes. Kui palkate või kasutate uusi töötajaid, siis esitage kindlasti taustakontrolli teostavale partnerile värskendatud andmed nende arvu ja identiteedi kohta. Need töötajad ei tohi vastata kohalike teenuste väljakutsetele enne taustakontrolli läbimist. Meie partneriga saab jällegi ühendust kontaktteabe abil, mis on toodud teie riigi kohta allpool tabelis.

Kui taustakontrolli teostav partner nõuab teilt teavet teie tiimi liikmete arvu ja identiteedi kohta (sh ka kõikide hiljuti tööle võetud töötajate kohta), peate vastama kiiresti nõutud aja jooksul.

Mida taustakontroll sisaldab?

USA

Kõikide töötajate puhul hõlmab taustakontroll päringuid isikukoodi kehtivuse ja kriminaalkaristuste ajaloo kohta (sh seksuaal- ja terrorikuritegude registrite ning karistusregistrite päringuid). Mõne teenuse puhul (nt elektrikud mitmetes osariikides) võib kontroll töötaja tasemel hõlmata ka litsentsinõudeid. Ettevõtte tasandil hõlmab see protsess toimunud tsiviilkohtumenetluste kontrolli (sh föderaal- ja osariigi kohtute otsuseid ja kinnipidamisõiguste menetlusi).

Kanada

Kõikide töötajate puhul hõlmab taustakontroll riikliku ja /või provintsi kriminaalkaristuste registri kontrollimist (Kanada politseiteabe keskus — Canadian Police Information Centre, provintsi/territooriumi kohus). Ettevõtte tasemel hõlmab see protsess ka toimunud tsiviilkohtumenetluste kontrolli (sh kohtuotsused ja kinnipidamisõiguste menetlus).

Kes teevad taustakontrolle?

Google on teie riigis kaasanud taustakontrolli partnerid, kes teevad kohalikke ja/või üleriigilisi taustakontrolle ning aitavad allpool kirjeldatud üldkriteeriumite alusel otsustada, millised ettevõtted on sobilikud kohalike teenuste platvormi kasutama. Google ei näe ühegi konkreetse töötaja või ettevõtte spetsiifilist taustakontrolliteavet ning teil on keelatud Google'iga sellist teavet jagada.

Taustakontrolli partnerid

Riik Taustakontrolli partner Kontaktteave
USA, Kanada Pinkerton Consulting & Investigations, Inc. pes.disputes@pinkerton.com või (800) 635-1649, esmaspäevast reedeni ajavahemikus 8:00 kuni 20:00 ET.
USA EvidentID Ettevõtte Evident toega saab ühendust võtta lingi Evident Support kaudu.

Taustakontrolli läbimise kriteeriumid

Otsused põhinevad järgmistel üldkriteeriumitel (üldkriteeriumid).

 1. Täielikud ja täpsed vastused kõikidele taustakontrolli ja seotud küsimustele.
 2. Riiklike dokumentide (nt passi, juhiloa, isikukoodide, riigi või osariigi väljastatud identifitseerimisnumbrite, kutsetunnistuste, registreerimisdokumentide ja kindlustuse tõendite) aus ja ajakohane avalikustamine.
 3. Puuduvad kriminaalkaristused, mis viitaksid ohule isikute või vara ohutuse ja turvalisuse suhtes.
 4. Puudub tsiviilkohtumenetluste ajalugu, mis viitaks hooletule või normidele mittevastavale teenuste osutamisele.

Teie ettevõte võidakse diskvalifitseerida ka mõnel muul põhjusel, mis on vastavuses üldkriteeriumide või minimaalsete nõuetega teenusepakkujale, kui see on lubatud kohaldatavate seaduste ja määrustega.

Sobilikkust puudutavad otsused tehakse ettevõtte tasemel, mitte üksiku töötaja, töövõtja või alltöövõtja või töölise tasemel.

Näide. Teile kuulub ettevõte kümne töötajaga, kes koristavad klientide kodusid. Teie töötate ainult oma kontoris, mitte tööobjektidel. Sobilikkus põhineb teie taustakontrollil, kõigi kümne töötaja taustakontrollil, kes klientide juures koristavad, ning teie ettevõtte taustakontrollil (kehtivad tegevusload, kindlustus ja tsiviilkohtumenetluste ajalugu).

Kui teil on otsustusprotsessi kohta küsimusi, siis saatke päringud taustakontrolli teostaja vastavuskontrolli osakonnale, mis on toodud ülalpool tabelis.

Sobilikkus teenuste osutamiseks

Ainult need teie töötajad, kes on läbinud korrektse taustakontrolli ning kellel on asjakohane kvalifikatsioon, võivad osutada teie klientide kodudes, töökohtades või muudes valdustes teenuseid, mida pakuti kohalike teenuste platvormil.

Näide. Teil on tööl üks dispetšer (tema ei osuta teenuseid klientide kodus või töökohas) ning kümme töölist, kes teenindavad kliente kohapeal. Need kümme töölist läbisid korrektse taustakontrolli ning teie ettevõte sai heakskiidu kohalike teenuste platvormi kasutamiseks. Te ei tohi saata dispetšerit osutama klientidele teenuseid, mis on märgitud Google’i kohalike teenuste platvormil, kuna dispetšer ei läbinud taustakontrolli.

Kui võtate tööle uusi töötajaid (lisaks neile kümnele, kes on juba taustakontrolli läbinud), ei tohi te neid uusi töölisi klientide juurde saata, kuni nad ei ole taustakontrolli läbinud. Lisaks peab teie ettevõte jätkuvalt täitma minimaalseid nõudmisi teenuspakkujale.

Värskendatud teabe esitamise kohustus

Kui teie ettevõte on saanud heakskiidu kohalike teenuste reklaamide kasutamiseks, peate viivitamatult teavitama oma taustakontrolli teostajat kõikidest (teie ettevõtte või töötajatega seotud) asjaoludest, mis võiksid eelmise taustakontrolli heakskiidu tulemust muuta. Sellised asjaolud võivad olla järgmised.

 • Te võtate tööle uue töötaja (või palkate uue alltöövõtja), kes osutab teenuseid klientide kodudes, töökohtades või muudes valdustes kohalike teenuste reklaamide platvormi kaudu.
 • Üks teie olemasolevatest töötajatest või töövõtjatest (kes osutab teenuseid kliendi juures) mõistetakse süüdi kriminaalkuriteos.
 • Üks teie riiklikult väljastatud litsentsidest aegub, on peatatud või pole mõnel muul viisil kehtiv.
 • Teie kindlustuskaitse aegub, see peatatakse, ei ole kehtiv või seda muudetakse muul viisil vähemalt 5% võrra.
 • Teie ettevõte on nimetatud kostjana tsiviilmenetluses süüdistatuna väidetavas teenuste hooletus või normidele mittevastavas osutamises.

Asjaolude muutumisest teavitamiseks võtke ühendust taustakontrolli teostajaga. Kasutage selleks ülalpool tabelis toodud teavet. Arvestage ka, et kui teie taustakontrolli teostaja nõuab värskendatud teavet, peate vastama kiiresti nõutud aja jooksul.

Kordussertifitseerimine

Kui teie ettevõte on saanud heakskiidu kohalike teenuste platvormi kasutamiseks, siis teostatakse teie ettevõtte suhtes korrapäraseid kordussertifitseerimisi. Kohalike seadustega lubatud juhtudel viib taustakontrolli teostaja neid kontrolle läbi ilma teie käest lisateavet nõudmata. Kui kordussertifitseerimise käigus nõutakse värskendatud teabe esitamist, peate vastama kiiresti nõutud aja jooksul.

Privaatsus

Taustakontrolli teostajad tohivad jagada teavet üksikisiku või ettevõtte taustakontrolli kohta ainult selle üksikisiku või ettevõttega, kelle tausta kontrolliti. Google saab taustakontrolli teostajatelt teatise, et ettevõte on (või ei ole) sobilik kohalike teenuste platvormi jaoks ülalpool kirjeldatud üldkriteeriumite alusel, kuid Google ei näe konkreetse töötaja või ettevõtte taustakontrolli teavet. Te ei tohi jagada Google'iga konkreetse töötaja taustakontrolli teavet.

Kui teie olete tööandja või ettevõtte omanik, siis arvestage, et taustakontrolli teostaja ei tohi jagada teiega teie töötajate taustakontrolli tulemusi. Kui soovite oma töötajate taustakontrolli tulemusi näha, peate saama nende käest vastava loa või ise taustakontrolli läbi viima (taustakontrolli teostaja ei esita otse teile andmeid töötaja taustakontrolli kohta, mis teostati seoses kohalike teenustega).

Auditid

Google ja tema teenusepakkujad (sh kõik määratud kolmandast osapoolest taustakontrolli teostajad) võivad läbi viia auditeid, et tagada teenusepakkuja minimaalsete nõuete järgimine. Kohalike teenuste reklaamide kasutajana heas kirjas püsimiseks tehke kõigi audititega täielikku koostööd ning esitage teave kiiresti nõutud aja jooksul

Lisateave

Kui soovite taustakontrolli kohta rohkem teavet, siis võtke ühendust taustakontrolli teostajaga oma riigis. Nende loendi leiate ülalpool tabelis.

Eeskirjade rikkumise tagajärjed

Meie eeskirjade rikkumise korral võidakse teie suhtes rakendada üht või mitut allpool toodud meedet.

 • Reklaami tagasilükkamine. Võime tagasi lükata kohalike teenuste reklaamid või muu reklaamsisu, mis ei järgi meie eeskirju. Tagasilükatud reklaame või muud reklaamsisu ei saa esitada enne, kui eeskirjade rikkumine on kõrvaldatud ja reklaam on esitamiseks sobilik.
 • Domeeni keelamine. Võime neid eeskirju rikkuvad veebisaidid peatada. See tähendab, et seda veebisaiti ei saa enne probleemi kõrvaldamist reklaamida.
 • Konto peatamine. Konto võidakse peatada juhul, kui teil on mitu rikkumist või üks tõsine rikkumine. Sel juhul lõpetatakse peatatud kontol reklaamide ja muu reklaamisu esitamine ja me ei võta enam teie reklaame ega reklaamsisu vastu. Kõik seotud kontod võidakse samuti jäädavalt peatada ja teie uued kontod võidakse peatada nende seadistamisel. Lugege peatatud kontode kohta lisateavet.

Kas vajate abi?

Kui teil on meie eeskirjade kohta küsimusi, andke meile sellest teada: võtke ühendust Google Adsi toega.

Täiendavate tingimuste ja eeskirjade lingid

Kui teie või teie ettevõte on tingimustega nõustunud kohalike teenuste platvormil osalemise raames, siis leiate nende tingimuste lingid allpool. Järgmised lingid on toodud teile teadmiseks, et näeksite, millised tingimused on kohaldatavad teie osalemisele kohalike teenuste platvormil.

Tooted/platvormid Tingimused ja eeskirjad
Kui teie ettevõte nõustus Google’i tingimustega JA teie kohalike teenuste kirjed kuvatakse Google'i otsingus.
Kui teie ja teie ettevõte on Google’i tingimustega nõustunud JA teie kohalike teenuste kirje kuvatakse ainult Google Assistantis.

 


Avaldage arvamust

Hinnake, kui kasulik see leht on, ja jagage meiega tagasisidet:
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?