Tekniske krav

For å hjelpe oss å sikre at annonsene er tydelige og funksjonelle, må annonsørene oppfylle visse tekniske krav.

Nedenfor ser du noen eksempler på ting du bør unngå i annonsene dine. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Ett nettsted per annonsegruppe

Følgende er ikke tillatt:

Bruk av mer enn ett domene for visningsadresser i én enkelt annonsegruppe

Eksempel: bruk av to visningsadresser med ulike vertsnettsteder
Feilsøkingsprogram for problemer knyttet til ett nettsted per annonsegruppe
Illustrating one domain per ad group

Hvis annonsen din ikke ble godkjent, kan det hende at annonsegruppen din inneholder mer enn ett toppdomene i visningsadressene eller søkeordadressene til annonsene. Husk at du må bruke det samme domenet for annonser du har satt på pause, som for de andre annonsene og søkeordene i annonsegruppen din.

Du kan gjøre følgende:

Når annonsegruppen din bare inneholder aktive annonser og annonser satt på pause med samme domene, kan du be om en ny vurdering, så ser vi om vi kan godkjenne annonsen din slik at den kan kjøres:

  1. Gå til Annonser-fanen og se i «Status»-kolonnen. Hold markøren over den hvite snakkeboblen Boble for ikke godkjent annonse ved siden av «Ikke godkjent».
  2. Klikk på «Send kampanjen min inn til ny vurdering». Husk at denne linken bare blir vist hvis annonsen din ikke ble godkjent på grunn av bestemte brudd på retningslinjene.
  3. Følg instruksjonene på skjermen for å sende inn de korrigerte annonsene fra kampanjen din på nytt.

Uakseptabel HTML5-annonse

Følgende er ikke tillatt:

HTML5-annonser som ikke fungerer som de skal, eller vises som et tomt felt

Eksempler: Å bygge inn elementer i underordnede rammer, å laste inn ressurser fra tredjeparter som ikke støttes, å bruke skrifttyper fra andre kilder enn Google og å legge inn lyd- eller videotagger.

Feilsøkingsprogram for problemer knyttet til uakseptable HTML5-annonser
  1. Finn problemet. Gå gjennom annonsen og annonseinnholdet. Ved hjelp av HTML5-valideringen i Google Ads kan du finne ut hvorfor annonsen vises som et tomt felt eller er ødelagt.
  2. Endre annonsen. Når du har løst problemet, laster du opp annonsen på nytt. Deretter evalueres annonsen på nytt.

    De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. Enkelte annonser krever imidlertid en grundigere gjennomgang, og dette kan ta lengre tid.

Kontogrenser

Følgende er ikke tillatt:

Overskridelse av kontogrensene for annonser og annet innhold

For mange innsendelser via flere kontoer

Kampanjekonfigurasjon som belaster systemene våre i for stor grad

Se kontogrensene hvis du ønsker informasjon om hvor mye innhold vi godtar fra annonsører. Det er ikke sikkert du kan opprette noen nye kampanjer, annonser eller utvidelser før du fjerner det overskytende innholdet.

Språk som ikke støttes

Følgende er ikke tillatt:

Innholdet i annonsen eller på destinasjonen er skrevet på et språk som ikke støttes i språkmålrettingen

Eksempel: språk som ikke støttes i språkmålrettingen i Google Ads

Merk: Standardspråkene som er tilgjengelige for språkmålretting, kan brukes i annonser og på destinasjoner, men enkelte annonseformater (f.eks. utvidelser for anmeldelser) har ulike språkbegrensninger. Sørg for at innholdet i disse formatene er skrevet på et godkjent språk.

Utilgjengelig video

Følgende er ikke tillatt:

Videoer som er fjernet, merket som private eller på annen måte ikke er offentlig tilgjengelige

Videoer som ikke er tilgjengelige i landet annonsen er målrettet mot

Finn ut hvordan du korrigerer annonser eller utvidelser som ikke ble godkjent. Sørg for at videoen ikke er fjernet eller merket som privat. Hvis vertstjenesten for video er nede, kan du prøve å laste opp videoen til YouTube.

Uakseptabelt videoformat

Følgende er ikke tillatt:

Opplasting av videoer i et format som ikke støttes av Google Ads eller YouTube

Finn ut hvordan du korrigerer annonser eller utvidelser som ikke ble godkjent. Hvis du ikke får konvertert videoen til et akseptabelt format, kan du laste opp en annen video, som overholder retningslinjene. Se listen over videoformater som kan lastes opp til YouTube.

Uakseptabelt skript

Følgende er ikke tillatt:

Bruk av Google Ads-skript til å omgå restriksjoner eller begrensninger på bruken av Google Ads eller til formål som ikke er forretningsrelaterte

Eksempel: bruk av skript til å omgå grensen på antall operasjoner

Bruk av ustøttede metoder for å få tilgang til Google Ads-skriptene

Merk: Godkjente metoder står oppført i skriptdokumentasjonen.

Overdreven eller uriktig bruk av skript, innbefattet et urimelig høyt antall forespørsler

Skript som endrer, forstyrrer eller slår av funksjoner, ytelse eller funksjonalitet som er en del av Google Ads-plattformen

Bruk av skript til å lese inn data for mer enn én million enheter (f.eks. søkeord eller annonser) eller endre mer enn 100 000 enheter per dag uten å følge de anbefalte fremgangsmåtene

Merk: Du kan lese om gode fremgangsmåter i skriptdokumentasjonen.

Les gjennom skriptene dine for å finne eventuell uakseptabel eller overdreven aktivitet, og gjør så endringene som kreves for at de skal overholde disse retningslinjene.

Håndhevelse av retningslinjene for Google Ads-skript

Retten til å gjennomgå skript

Google kan overvåke og kontrollere all aktivitet med Google Ads-skript. Når Google gjør slike undersøkelser, kan vi åpne, gå gjennom og bruke skriptet ditt, for eksempel for å identifisere sikkerhetsproblemer som kan påvirke Google eller Googles brukere. Når Google ber om det, må du gi oss tilgang til alle Google Ads-skriptene dine (selv om de lagres utenfor Google Ads) i løpet av to virkedager etter forespørselen..

Du kan ikke unngå denne overvåkingen og kontrollen eller på annet vis skjule aktiviteten din i Google Ads-skript fra Google.

Varsel og følgene av brudd på retningslinjene

Hvis du bryter med noen av disse retningslinjene, sender Google et varsel til e-postadressene til brukerne med administratortilgang til MCC- eller Google Ads-kontoen din. Det kan også hende vi ber deg oppgi ekstra kontaktinformasjon. Hvis du ikke retter opp i bruddene på retningslinjene i løpet av to virkedager etter varselet, kan Google suspendere alle skriptene i administratorkontoen eller Google Ads-kontoen din og/eller redusere de samlede frekvensgrensene dine.

Hvis Google har rimelig grunn til å tro at du har begått et alvorlig brudd på retningslinjene (f.eks. hvis bruken din av skript forstyrrer eller slår av funksjoner, ytelse eller funksjonalitet som er en del av Google Ads-plattformen), kan Google i tillegg suspendere alle skriptene i administratorkontoen eller Google Ads-kontoen din uten forvarsel.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om retningslinjene våre: Kontakt brukerstøtten for Google Ads
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?