דרישות טכניות

כדי לעזור לנו לוודא שמודעות יהיו ברורות ושיתפקדו כראוי, על המפרסמים לעמוד בדרישות טכניות מסוימות.

לפניך כמה דוגמאות לדברים שיש להימנע מהם במודעות. מה קורה אם מפרים את המדיניות שלנו.

אתר אחד לכל קבוצת מודעות

אנו אוסרים על:

שימוש ביותר מדומיין אחד של כתובת אתר לתצוגה בקבוצת מודעות יחידה

דוגמה: שימוש בשתי כתובות אתרים לתצוגה שמתארחות באתרים שונים
פותר הבעיות: אתר אחד לכל קבוצת מודעות
Illustrating one domain per ad group

אם המודעה שלך לא אושרה, ייתכן שקבוצת המודעות שלך הכילה יותר מדומיין אחד ברמה העליונה, בכתובות האתרים לתצוגה של המודעות או בכתובות האתרים של מילות המפתח שלך. זכור שגם המודעות המושהות צריכות להשתמש בדומיין זהה לזה של המודעות ומילות המפתח האחרות שנכללות בקבוצת המודעות.

אלה הפעולות שתוכל לבצע:

כשקבוצת המודעות שלך תכיל רק מודעות פעילות ומושהות המשתמשות באותו דומיין, שלח בקשה לבדיקה ואנו נבדוק אם נוכל לאשר את הצגת המודעה שלך:

  1. בקר בכרטיסייה מודעות ועיין בעמודה 'סטטוס'. העבר את העכבר מעל לבועת הדיבור הלבנה בועת פסילת המודעה לצד 'לא אושרה'.
  2. לחץ על 'שלח מחדש את הקמפיין שלי לבדיקה'. זכור שקישור זה יופיע רק אם המודעה שלך לא אושרה עקב הפרות מסוימות.
  3. בצע את ההוראות המופיעות במסך כדי לשלוח מחדש את המודעות הכשירות בקמפיין שלך שלא אושרו.

מודעת HTML5 לא קבילה

אנו אוסרים על:

מודעות HTML5 לא פועלות כראוי או שהן מוצגות ריקות

דוגמאות: הטמעת נכסים במסגרות בנות, טעינה של משאבים ממקורות צד שלישי שלא אושרו, שימוש בגופנים שאינם של Google, הוספת תגי אודיו או וידאו

פותר הבעיות: מודעת HTML5 לא קבילה
  1. מאתרים את הבעיה. עליך לבדוק את המודעה ואת התכנים שהוספת לה, ולהשתמש במאמת HTML5 של Google Ads כדי לזהות מה גורם לכך שהמודעה נראית מקוטעת או ריקה.
  2. עורכים את המודעה. אחרי תיקון, יש להעלות את המודעה מחדש. כשעושים זאת, המודעה נשלחת לבדיקה.

    רוב המודעות נבדקות תוך יום עסקים אחד, אך לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך עשוי להימשך יותר זמן.

מגבלות החשבון

חל איסור על הפריטים הבאים:

חריגה ממגבלות החשבון בנושא מודעות ותכנים אחרים

שליחה מוגזמת של תכנים דרך מספר חשבונות

הגדרות קמפיין שיוצרות עומס בלתי סביר על המערכות שלנו

אפשר למצוא מידע נוסף על נפחי התוכן המותרים לפרסום במאמר בנושא מגבלות החשבון. עד להסרה של התכנים העודפים, ייתכן שלא תהיה לך אפשרות ליצור קמפיינים, מודעות או תוספים חדשים.

שפה שאיננה נתמכת

אנו אוסרים על:

התוכן במודעה או ביעד כתוב בשפה שאי אפשר למקד לפיה

דוגמה: שפות שאי אפשר למקד לפיהן ב-Google Ads

חשוב לשים לב: ניתן להשתמש בשפות הרגילות שאפשר למקד לפיהן במודעות וביעדים, אבל בחלק מהפורמטים של המודעות, כמו תוספי ביקורות, מוגדרות מגבלות שונות לשפה. מומלץ לוודא שהתוכן של המודעות בפורמטים האלה כתוב בשפה מאושרת.

סרטון לא זמין

אנו אוסרים על:

סרטונים שהוסרו, מסומנים כפרטיים או אינם זמינים לציבור מכל סיבה אחרת

סרטונים שאינם זמינים במדינה שאליה המודעה ממקדת

איך מתקנים מודעה או תוסף שנדחו. ודא שהסרטון לא הוסר ולא סומן כפרטי. אם שירות האירוח לסרטונים שאתה משתמש בו מושבת, נסה להעלות את הסרטון ל-YouTube.

פורמט בלתי קביל של סרטון

אנו אוסרים על:

העלאת סרטונים בפורמט שאינו נתמך ב-Google Ads או ב-YouTube

איך מתקנים מודעה או תוסף שנדחו. אם לא ניתן להעביר את הסרטון לפורמט קביל, העלה סרטון אחר שתואם למדיניות. עיין ברשימת הפורמטים הנתמכים של סרטונים שניתן להעלות ל-YouTube.

סקריפט בלתי קביל

אנו אוסרים על:

שימוש בסקריפטים של Google Ads כדי לעקוף מגבלות או הגבלות על השימוש ב-Google Ads, או שימוש בהם לכל מטרה אחרת שאינה עסקית

דוגמה: שימוש בסקריפטים כדי לעקוף מגבלות על מכסת פעולות

שימוש בשיטות לא נתמכות לשם גישה לסקריפטים של Google Ads

הערה: השיטות המותרות לשימוש מפורטות בתיעוד הסקריפטים.

שימוש מופרז או שימוש לרעה בסקריפטים, כולל נפחי בקשות לא הגיוניים

סקריפטים אשר משנים, מפריעים או משביתים תכונות, ביצועים או פונקציונליות של פלטפורמת Google Ads

אי ציות לשיטות המומלצות בעת שימוש בסקריפטים לקריאת נתונים של יותר ממיליון ישויות (כגון מילות מפתח או מודעות) או עריכה של יותר ממאה אלף ישויות מדי יום

הערה: למידע על השיטות המומלצות עיין בתיעוד הסקריפטים.

חפש בסקריפטים שלך פעילות פוגענית או חריגה ולאחר שתזהה אותה, ערוך אותם כך שיהיו תואמים למדיניות.

אכיפת מדיניות על סקריפטים של Google Ads

הזכות לבדוק סקריפטים

Google רשאית לבצע מעקב ובקרה של כל פעילות סקריפטים של Google Ads. במסגרת חקירות אלה, Google יכולה לגשת לסקריפטים שלך, לבדוק אותם ולהשתמש בהם, למשל כדי לאתר בעיות בטיחות העלולות להשפיע על Google או על המשתמשים שלה. על פי בקשה מ-Google, תהיה חייב לספק גישה לכל הסקריפטים של Google Ads שאתה משתמש בהם (גם אם הם מאוחסנים מחוץ ל-Google Ads) בתוך 2 ימי עסקים ממועד הבקשה.

אינך רשאי להתערב בתהליכי המעקב או הבקרה, ואינך רשאי להסוות או להסתיר מפני Google בכל דרך אחרת את פעילותך עם סקריפטים של Google Ads.

הודעה על הפרות והשלכותיהן

אם תפר חלק כלשהו של מדיניות זו, Google תודיע לכתובות האימייל של המשתמשים בעלי הרשאת גישה מנהלתית ל-MCC ('מרכז הלקוחות שלי') או לחשבון Google Ads שלך. ייתכן גם שתידרש לספק פרטים נוספים ליצירת קשר. אם לא תתקן את ההפרות תוך 2 ימי עסקים ממועד ההודעה, Google רשאית להשעות את כל הסקריפטים בחשבון המנהל או בחשבון Google Ads שלך ו/או לצמצם את קצב הפעולות הכללי המותר עבורך.

בנוסף, אם יהיה ל-Google יסוד סביר להאמין שביצעת הפרה חמורה של מדיניות זו (למשל, אם השימוש שלך בסקריפטים משבש או משבית תכונות, ביצועים או פונקציונליות של פלטפורמת Google Ads), תהיה Google רשאית להשעות את כל הסקריפטים בחשבון המנהל או בחשבון Google Ads שלך ללא כל הודעה מוקדמת.

זקוקים לעזרה?

אם יש לכם שאלות לגבי המדיניות שלנו, אפשר לפנות אל התמיכה של Google Ads.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?