Chính sách dành cho bên thứ ba của Google

Chính sách này áp dụng cho tất cả các bên thứ ba thay mặt khách hàng của họ mua hoặc quản lý quảng cáo của Google.

Trách nhiệm giải trình là nguyên tắc quảng cáo cốt lõi của Google và chúng tôi muốn đảm bảo nhà quảng cáo – dù có làm việc trực tiếp với Google hay không – đều hiểu được cách mà chương trình quảng cáo của Google hoạt động đối với nhà quảng cáo và những gì nhà quảng cáo có thể kỳ vọng từ đối tác bên thứ ba.

Chính sách dành cho bên thứ ba của chúng tôi bao gồm ba lĩnh vực:

Yêu cầu về tính minh bạch

Để các nhà quảng cáo nhận được toàn bộ các lợi ích của quảng cáo trên Google, họ cần có thông tin chính xác để đưa ra quyết định chính xác. Do đó, chúng tôi yêu cầu tất cả đối tác bên thứ ba của chúng tôi minh bạch về thông tin tác động đến các quyết định này. Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu được nêu bên dưới, bên thứ ba phải cố gắng cung cấp một cách hợp lý cho khách hàng của họ thông tin có liên quan khác khi được yêu cầu.

Chi phí và hiệu suất quảng cáo của Google

Nếu điều khoản dịch vụ quảng cáo hiện hành giữa bạn và Google yêu cầu báo cáo hiệu suất hàng tháng cho khách hàng, bạn phải bao gồm dữ liệu về chi phí, số nhấp chuột và số lần hiển thị ở cấp tài khoản quảng cáo của Google. Khi chia sẻ dữ liệu chi phí quảng cáo của Google với khách hàng, hãy báo cáo số tiền chính xác do Google tính phí, độc lập với bất kỳ khoản phí nào do bạn tính.

Nếu bạn cung cấp các báo cáo khác về chi phí hoặc hiệu quả hoạt động ngoài các yêu cầu tối thiểu được mô tả ở trên, thì các báo cáo đó cũng cần áp dụng cụ thể cho sản phẩm quảng cáo của Google. Ví dụ: nếu bạn cung cấp báo cáo về chi phí và hiệu quả hoạt động hằng ngày ở cấp từ khóa trên tất cả các mạng quảng cáo cho khách hàng, thì bạn cũng phải cung cấp báo cáo về chi phí và hiệu quả hoạt động hằng ngày cụ thể cho từ khóa Google Ads.

Hãy chia sẻ báo cáo chi phí và hiệu quả hoạt động khi quảng cáo với Google sao cho người dùng của bạn truy cập vào báo cáo một cách dễ dàng, chẳng hạn như chia sẻ bằng email hoặc qua trang web của bạn. Ngoài ra, bạn có thể đáp ứng yêu cầu báo cáo này bằng cách cho phép khách hàng của mình đăng nhập trực tiếp vào tài khoản quảng cáo của Google để truy cập vào dữ liệu chi phí và hiệu suất của họ. Tìm hiểu cách chia sẻ quyền truy cập tài khoản.

Phí quản lý

Bên thứ ba thường tính phí quản lý cho dịch vụ có giá trị mà họ cung cấp và nhà quảng cáo cuối phải được biết họ có phải trả các phí này hay không. Nếu bạn tính phí quản lý (tách biệt với chi phí Google Ads hoặc AdWords Express) thì hãy cho khách hàng biết. Ít nhất, hãy thông báo cho khách hàng mới bằng văn bản trước mỗi lần bán hàng đầu tiên và công khai phí này trên hóa đơn của khách hàng.

Chia sẻ thông báo công khai

Các nhà quảng cáo có ngân sách quảng cáo nhỏ hơn – những người có thể không có các tài nguyên hoặc kiến thức chuyên môn như các nhà quảng cáo lớn – cần biết về điều họ có thể mong đợi khi làm việc với đối tác bên thứ ba. Do đó, tất cả các bên thứ ba chủ yếu phục vụ khách hàng có ngân sách từ nhỏ đến trung bình cần chia sẻ Hướng dẫn dành cho nhà quảng cáo: Cách làm việc với bên thứ ba với tất cả khách hàng.

Nếu 80% khách hàng trở lên chi tiêu ít hơn $1.000 USD (hoặc số tiền nội tệ tương đương) mỗi tháng trên Google Ads hoặc AdWords Express, thì bạn cần phải chia sẻ thông báo công khai đó với tất cả khách hàng mua dịch vụ Google Ads hoặc AdWords Express của bạn. Hãy đặt một đường dẫn liên kết đến thông báo công khai ở vị trí dễ nhìn thấy trên trang web của bạn. Ví dụ về vị trí có thể chấp nhận được bao gồm phần chân trang trong trang chủ của bạn, phần "nhà quảng cáo" trong trang web của bạn, trang tổng quan báo cáo của nhà quảng cáo và mục các sản phẩm hoặc dịch vụ trong trang web của bạn. Ngoài ra, trong đợt bán hàng mới hoặc trong khoảng thời gian gia hạn bản hợp đồng hiện tại, hãy cho khách hàng của bạn biết về việc có thông báo công khai trên trang web của bạn bằng cách gửi cho họ một bản mềm hoặc một bản cứng qua thư.

Mã khách hàng Google Ads hoặc AdWords Express

Nhà quảng cáo cần phải có khả năng liên hệ trực tiếp với Google khi có thắc mắc về đối tác bên thứ ba. Để cho phép Google điều tra và hỗ trợ nhà quảng cáo một cách phù hợp, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho khách hàng các Mã khách hàng cho tài khoản Google Ads hoặc AdWords Express của họ khi được yêu cầu. Tìm hiểu cách tìm Mã khách hàng Google Ads hoặc Mã khách hàng AdWords Express.

Hành vi bị cấm

Tuyên bố sai, gây hiểu lầm hoặc phi thực tế

Chúng tôi muốn nhà quảng cáo đưa ra quyết định về hợp tác với đối tác bên thứ ba sau khi đã có đầy đủ thông tin, có nghĩa là bạn cần phải cởi mở và trung thực khi mô tả công ty, dịch vụ của mình, các chi phí được kết hợp với dịch vụ này và các kết quả mà nhà quảng cáo có thể mong đợi. Không đưa ra tuyên bố sai, gây hiểu lầm hoặc phi thực tế.

Ví dụ:

 • tuyên bố liên kết sai với Google
 • đảm bảo vị trí hàng đầu trên Google
 • tuyên bố rằng quảng cáo sẽ luôn xuất hiện trong Google Tìm kiếm
 • trình bày sản phẩm Google miễn phí như sản phẩm trả tiền cho mỗi lần chèn
 • đưa ra lời tuyên bố sai về cách tính chi phí quảng cáo của Google Ads
 • cung cấp số lượt nhấp không giới hạn

Hành vi quấy rối, lạm dụng hoặc không đáng tin cậy

Nhà quảng cáo phải nhận được dịch vụ tốt từ đối tác bên thứ ba như họ sẽ nhận được khi làm việc trực tiếp với Google. Vì vậy, không sử dụng chiến thuật quấy rối, lạm dụng hoặc không đáng tin cậy với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

Ví dụ:

 • chào hàng qua điện thoại đến khách hàng tiềm năng lặp đi lặp lại
 • ép buộc nhà quảng cáo đăng ký hay tiếp tục hợp tác với đại lý của bạn
 • nhờ người khác thực hiện bài kiểm tra giấy chứng nhận của Google thay mặt bạn
 • lừa đảo
 • cung cấp phiếu thưởng của Google Ads để đổi lấy khoản thanh toán

Yêu cầu thiết lập tài khoản

Một nhà quảng cáo cho mỗi tài khoản

Việc có tài khoản riêng biệt cho mỗi nhà quảng cáo cuối là điều cần thiết để duy trì tính toàn vẹn của Điểm chất lượng trên Google Ads. Vì lịch sử tài khoản là thành phần cốt lõi của Điểm chất lượng Google Ads, nên nếu bao gồm các nhà quảng cáo trong một tài khoản, thì Điểm chất lượng sẽ thể hiện không chính xác bất kỳ chỉ số hiệu quả hoạt động nào của một nhà quảng cáo. Ngoài ra, Google sẽ chỉ hiển thị một quảng cáo cho mỗi tài khoản đối với một từ khóa cụ thể, vì vậy, việc kết hợp nhiều nhà quảng cáo trong một tài khoản có thể giới hạn việc phân phát quảng cáo cho các nhà quảng cáo đó một cách không công bằng. Vì những lý do này, chúng tôi yêu cầu bạn sử dụng tài khoản riêng biệt cho mỗi nhà quảng cáo cuối mà bạn quản lý.

Giới thiệu về chính sách của chúng tôi

Điều quan trọng là bạn cần tự làm quen và duy trì cập nhật chính sách dành cho bên thứ ba của Google. Nếu chúng tôi tin rằng bạn vi phạm chính sách của chúng tôi, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để tiến hành xem xét chi tiết phương thức tiến hành của bạn và yêu cầu hành động sửa đổi. Trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc nghiêm trọng, chúng tôi có thể ngừng không cho bạn quảng cáo với chúng tôi và có thể liên hệ với khách hàng của bạn để thông báo cho họ về vấn đề này.

Những chính sách này bổ sung vào bất kỳ điều khoản và chính sách hiện có nào có thể áp dụng cho bên thứ ba, bao gồm:

Điều bạn có thể làm

Dưới đây là những gì bạn có thể làm nếu trang web hoặc ứng dụng của bạn đã bị tạm ngưng do vi phạm chính sách bên thứ ba.

Vi phạm bên thứ ba
 1. Đọc chính sách ở trên để tìm hiểu về các hành vi mà chúng tôi không cho phép. Những lý do phổ biến khiến trang web của bạn bị tạm ngưng là:
  • Tuyên bố sai về trạng thái chương trình bên thứ ba của Google, như Google Partners. Vi phạm này có thể bao gồm hành vi lưu trữ nội dung chứa các tuyên bố này hoặc hành vi hiển thị huy hiệu chương trình bên thứ ba của Google mà công ty của bạn không đủ điều kiện trưng bày.
  • Bảo đảm vị trí đặt quảng cáo hàng đầu trên Google hoặc bán số lượng nhấp chuột không giới hạn vào trang web của bạn
 2. Chỉnh sửa đích đến của quảng cáo. Nếu bạn không thể chỉnh sửa đích đến của quảng cáo, hãy cập nhật quảng cáo với đích đến mới tuân thủ chính sách này.
 3. Chỉnh sửa quảng cáo. Việc này sẽ gửi lại quảng cáo và đích đến của quảng cáo để được xem xét.

  Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, mặc dù một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần xem xét phức tạp hơn.

Điều gì xảy ra nếu bạn vi phạm chính sách

Xem xét tuân thủ: Chúng tôi có thể xem xét doanh nghiệp của bạn đối với việc tuân thủ chính sách dành cho bên thứ ba vào bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi liên hệ với bạn để yêu cầu thông tin liên quan đến việc tuân thủ, bạn bắt buộc phải trả lời kịp thời và nhanh chóng thực hiện bất kỳ hành động sửa đổi cần thiết nào để tuân thủ chính sách của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với khách hàng của bạn để xác minh việc tuân thủ.

Thông báo không tuân thủ: Nếu chúng tôi tin rằng bạn đang vi phạm chính sách dành cho bên thứ ba, thường thì chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để yêu cầu hành động sửa đổi. Nếu bạn không thực hiện các sửa đổi được yêu cầu trong khoảng thời gian cụ thể, chúng tôi có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế. Trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc nghiêm trọng, chúng tôi có thể hành động ngay lập tức mà không cần thông báo.

Tạm ngưng chương trình bên thứ ba: Sự tham gia của bạn trong chương trình bên thứ ba của Google, như Google Partners, phụ thuộc vào việc tuân thủ chính sách dành cho bên thứ ba và có thể bị giới hạn hoặc tạm ngưng nếu chúng tôi phát hiện thấy bạn đang vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc nếu bạn không hợp tác để hỗ trợ chúng tôi xem xét việc tuân thủ của doanh nghiệp bạn.

Tạm ngưng tài khoản quảng cáo: Chúng tôi có thể tạm ngưng tài khoản quảng cáo Google của bạn nếu bạn vi phạm chính sách nghiêm trọng. Trong trường hợp vi phạm chính sách nhiều lần hoặc đặc biệt nghiêm trọng, tài khoản quảng cáo Google của bạn có thể bị tạm ngưng vĩnh viễn và bạn không còn có thể quảng cáo với Google được nữa. Hơn nữa, chúng tôi có thể liên hệ với khách hàng của bạn để thông báo cho họ về vấn đề này.

Báo cáo vi phạm chính sách dành cho bên thứ ba

Bạn nghĩ rằng một đối tác bên thứ ba đang vi phạm chính sách này? Hãy cho chúng tôi biết:

Báo cáo vi phạm chính sách dành cho bên thứ ba

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?