Yêu cầu khi phân phát quảng cáo của bên thứ ba

Liên quan đến việc ra mắt tính năng Trình tiết kiệm pin cho plugin của Chrome vào tháng 9 năm 2015, quảng cáo của bạn nên được tạo bằng cách sử dụng HTML5 thay vì Flash để ngăn quảng cáo Flash không bị tạm dừng tự động, điều này có tác động tiêu cực đến hiệu suất và phạm vi tiếp cận. Google Ads sẽ không cho phép tải quảng cáo Flash lên kể từ tháng 6 năm 2016; bất kỳ quảng cáo Flash nào đã tải lên trước tháng 6 sẽ ngừng phân phát trong tháng 1 năm 2017.

Việc phân phát quảng cáo bên thứ ba chỉ có sẵn cho một số khách hàng giới hạn tùy theo từng trường hợp. Ngoại trừ những trường hợp được nêu khác đi trong chính sách này, tất cả quảng cáo có liên quan đến thẻ của bên thứ ba đều phải tuân thủ chính sách quảng cáo hình ảnh của Google.

Bạn phải tuân thủ những chính sách này nếu phân phát quảng cáo hoặc sử dụng tính năng theo dõi pixel (báo hiệu) trên Mạng hiển thị của Google và:

 • Đang tham gia vào chương trình phân phát quảng cáo của bên thứ ba.
 • Sử dụng máy chủ của bên thứ ba.
 • Sử dụng đại lý nghiên cứu.
 • Là máy chủ của bên thứ ba.
 • Là đại lý nghiên cứu.

 

Nếu bạn có Người quản lý tài khoản Google: Hãy gửi yêu cầu triển khai bên thứ ba cho tài khoản Google Ads của bạn bằng Biểu mẫu yêu cầu triển khai thẻ và pixel bên thứ ba

Nếu bạn không có Người quản lý tài khoản Google:

Các yêu cầu trên Mạng hiển thị của Google thông qua Google Ads

Mở rộng tất cả   Thu gọn tất cả

Đặc điểm kỹ thuật trên Google Ads

Quảng cáo biểu ngữ chuẩn
Đặc điểm kỹ thuật và quảng cáo dành cho quảng cáo biểu ngữ tiêu chuẩn do bên thứ ba phân phát
Kích thước đơn vị:
 • 120 x 600
 • 160 x 600
 • 200 x 200
 • 240 x 400
 • 250 x 250
 • 250 x 360
 • 300 x 250
 • 300 x 600
 • 300 x 1050
 • 320 x 50
 • 320 x 100
 • 336 x 280
 • 468 x 60
 • 580 x 400
 • 728 x 90
 • 930 x 180
 • 970 x 90
 • 970 x 250
 • 980 x 120
Loại tệp:
 • Hình ảnh: JPG/JPEG, PNG, GIF
 • HTML5:
  • Loại tệp hình ảnh
   • GIF
   • JPG/JPEG
   • PNG
   • SVG
  • Các loại tệp video:
   • MP4 (bắt buộc)
   • WebM
   • Ogg
  • Loại tệp khác:
   • CSS
   • JS

Tải:

 • Kích thước tải ban đầu:
  • Nên sử dụng kích thước tối đa là 150 kilobyte (KB) cho thời gian tải ban đầu nhanh nhất.
  • Để có trải nghiệm người xem tối ưu, chúng tôi khuyên bạn nên nén và sử dụng nội dung bắt buộc tối thiểu trong tải ban đầu.
  • Tổng kích thước tải không do người xem khởi tạo*: tối đa 2,2 MB.
  • *Tổng kích thước tải không do người xem khởi tạo bao gồm tải ban đầu và tải thông minh/bổ sung tiếp theo.
 • Kích thước tải do người xem khởi tạo:
  • Tối đa 10 MB mỗi lần tương tác.
  • Nên sử dụng tổng kích thước tải tối đa là 2,2 MB để có hiệu suất tối ưu.
 • Để có trải nghiệm người xem tối ưu, quảng cáo được phân phát cho bên thứ ba không được vượt quá 40% công suất của bộ xử lý trung tâm (CPU) trên máy tính của người xem. Những nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng CPU bị chiếm dụng quá nhiều là vì hoạt ảnh liên tục, chuỗi hoạt ảnh nặng và hoạt ảnh vượt quá giới hạn 30 giây. Nếu được, bạn có thể sử dụng tính năng Trình quản lý tác vụ trong Windows để kiểm tra việc tuân thủ quy tắc này.

Độ dài hoạt ảnh:

 • Thời gian phát tối đa do máy chủ khởi tạo: 30 giây
 • Thời gian phát tối đa do người dùng khởi tạo (bắt buộc phải nhấp chuột): 4 phút

Quảng cáo

 • Quảng cáo không được mở rộng quá đường viền đơn vị quảng cáo trừ khi đó là quảng cáo đa phương tiện được tạo theo các đặc điểm được mô tả trong phần "Đơn vị quảng cáo có thể mở rộng" bên dưới.
 • Tất cả quảng cáo không được có các ứng dụng bao gồm, nhưng không giới hạn, ActiveX, vi-rút, cửa sổ bật lên khi thoát, phần mềm gián điệp và phần mềm độc hại.
 • Mã hóa quảng cáo không được sử dụng tập lệnh đa miền hoặc đặt cookie trong các tên miền không được chấp thuận.
 • Tất cả quảng cáo phải mở trong cửa sổ mới. Cửa sổ mục tiêu cho URL nhấp qua phải được đặt thành "_blank" để nhấp qua sẽ mở trong cửa sổ mới. Không được để nguyên câu lệnh mục tiêu không khai báo.
 • Tất cả âm thanh và hoạt ảnh (bao gồm cả video) phải ngừng khi nhấp chuột thoát.
 • Trên tất cả quảng cáo có nền một phần màu đen, trắng hoặc trong suốt, bạn phải thêm đường viền hiển thị có màu tương phản với màu nền chủ đạo của quảng cáo (tức là không phải màu đen nếu nền có một phần màu đen, không phải màu trắng nếu nền có một phần màu trắng).
 • Bạn phải cung cấp hình ảnh mặc định.

Quảng cáo HTML5:

 • Yêu cầu về tệp
  • Không được phép sử dụng nội dung Flash và dự phòng Flash (SWF và FLV) để phân phát với quảng cáo HTML5.
 • Quảng cáo HTML5 phải bao gồm: 
  • <!DOCTYPE html> và phải chứa thẻ <html>, <head> và <body>.
  • Kích thước quảng cáo phải khớp với kích thước vị trí để ngăn hiện tượng biến dạng. Thêm kích thẻ thước quảng cáo <meta> bên trong thẻ <head>.
  • Nếu quảng cáo HTML5 bao gồm nội dung video, bạn phải cung cấp nội dung video ở định dạng MP4 cũng như định dạng WebM hoặc Ogg để đảm bảo khả năng tương thích trên tất cả các trình duyệt chính.
 • Nội dung đa phương tiện và các tính năng khác
  • Các tính năng bao gồm, nhưng không giới hạn những điều sau, phải được kiểm tra đầy đủ và được gTech chấp thuận trước cho chức năng thiết bị chéo. Bất kỳ yếu tố quảng cáo nào không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong chính sách này sẽ bị trả về để sửa đổi, điều này có thể gây chậm trễ chiến dịch.

   • Đơn vị quảng cáo có thể mở rộng
   • Video trong biểu ngữ
   • Nghiên cứu, bao gồm khảo sát hoặc lời mời trong biểu ngữ
   • Định vị
   • Biểu mẫu
   • Kéo và thả hoặc di chuột qua/tương tác di chuột
   • Biến đổi 3D
Quảng cáo trong ứng dụng trên thiết bị di động

Quảng cáo

 • Thẻ hình ảnh định dạng chuẩn, thẻ iFrame và thẻ Javascript đủ điều kiện để chạy trên Mạng trong ứng dụng AdMob.
 • Lưu ý rằng máy chủ quảng cáo bên thứ ba sẽ xác định quảng cáo nào được phân phát, vì vậy, nếu thẻ chứa loại tệp không được hỗ trợ (chẳng hạn như SWF), thì máy chủ quảng cáo sẽ phân phát quảng cáo sao lưu/mặc định. Tương tự, nhà quảng cáo phải lưu ý rằng quảng cáo được phân phát bởi bên thứ ba chứa các tính năng khác, chẳng hạn như cookie, chúng có thể không hiệu quả như trong môi trường ứng dụng dành cho thiết bị di động.
 • Khoảng không quảng cáo duy nhất khả dụng cho đơn vị quảng cáo có thể mở rộng trong ứng dụng dành cho thiết bị di động là quảng cáo xen kẽ, nhưng hiện tại loại quảng cáo này chưa khả dụng cho phân phất quảng cáo bên thứ ba.
Đơn vị quảng cáo tuân thủ SSL

Đơn vị quảng cáo tuân thủ SSL được chấp nhận trên Mạng hiển thị của Google theo các chính sách sau.Chúng tôi yêu cầu tất cả các quảng cáo và pixel theo dõi nhắm mục tiêu khoảng không quảng cáo SSL (kể cả YouTube) đều phải tuân thủ SSL.

Nguyên tắc quảng cáo tuân thủ SSL

 • Tất cả các phản hồi quảng cáo phải tuân thủ SSL ("HTTPS"). Tất cả các máy chủ có liên quan đều phải có chứng nhận SSL đầy đủ.
 • Thẻ quảng cáo của bạn nên có khả năng tự động phát hiện rằng nó đang được yêu cầu từ giao thức HTTP/HTTPS và sẽ tự động điều chỉnh bất kỳ phản hồi nào để tuân thủ SSL nếu cần. Nếu không, Google có macro giao thức mà chúng tôi có thể chèn trong bất kỳ URL hoặc thẻ quảng cáo nào để tự động cập nhật “http” thành “https” nếu cần.
 • Bất kỳ lệnh gọi bên thứ 4 nào đến các công nghệ khác trong đơn vị quảng cáo cũng phải xuất phát từ nhà cung cấp tuân thủ SSL đã được chứng nhận bởi Google.
 • Vui lòng thông báo cho đại diện tài khoản Google của bạn rằng bạn đang gửi quảng cáo tuân thủ SSL. Lưu ý rằng nếu quảng cáo được tuyên bố là tuân thủ SSL nhưng tạo bất kỳ phản hồi không tuân thủ SSL nào, quảng cáo sẽ bị từ chối.
 • Nhà cung cấp phải nhận được chứng nhận cụ thể để phân phát quảng cáo trên khoảng không quảng cáo của nhà xuất bản tuân thủ SSL. Các nhà cung cấp quảng cáo tương thích với SSL đã phê duyệt được liệt kê trong danh sách Nhà cung cấp.
Theo dõi của bên thứ ba

Bạn phải tuân thủ các chính sách này nếu bạn sử dụng theo dõi của bên thứ ba, bao gồm cả pixel (báo hiệu) trên Mạng hiển thị của Google. Các chính sách trong “Đơn vị quảng cáo tuân thủ SSL” cũng được áp dụng.

Định dạng

Chỉ hỗ trợ pixel 1x1 cho đơn vị quảng cáo theo dõi bên thứ ba được trang web phân phát. JavaScript không được phép.

Trình theo dõi nhấp chuột được hỗ trợ cho nhấp chuột theo dõi của bên thứ ba trên các đơn vị quảng cáo được trang web phân phát được chọn. Xem phần Định dạng quảng cáo để có danh sách đầy đủ.

Nhà cung cấp được chứng nhận

Google Ads hỗ trợ theo dõi của bên thứ ba trên Mạng hiển thị của Google từ nhà cung cấp được chứng nhận. Vui lòng tham khảo danh sách các nhà cung cấp được chứng nhận để biết khu vực của bạn có nằm trong phần Danh sách nhà cung cấp hay không. Người mua chỉ có thể sử dụng nhà cung cấp công nghệ được Google chấp thuận. Bạn phải khai báo nhà cung cấp công nghệ theo hướng dẫn của Google.

Nhà cung cấp theo dõi nhấp chuột không bắt buộc phải được chứng nhận.

Lệnh gọi của bên thứ 4 và theo dõi nhiều nhà cung cấp

Không hỗ trợ nhiều pixel hiển thị cho mỗi sự kiện đối với đơn vị quảng cáo hiển thị hình ảnh được trang web của chúng tôi phân phát thông qua Google Ads. Tuy nhiên, khách hàng có thể gửi tối đa 3 pixel cho mỗi sự kiện (tức là 3 lần hiển thị, 3 lượt xem và 3 lần bỏ qua) đối với đơn vị quảng cáo video được trang web phân phát. Đối với bất kỳ pixel bổ sung nào, khách hàng đều có thể tạo chuỗi kết nối theo dõi nhiều nhà cung cấp hoặc lệnh gọi của bên thứ 4 thành một phần tử duy nhất. Đây phải là pixel 1x1 định dạng chuẩn sẽ kích hoạt các lệnh gọi đồng thời cho mỗi nhà cung cấp dựa trên việc phân phát hiển thị. Khách hàng hoặc đại lý chịu trách nhiệm xâu chuỗi thẻ hoặc tạo chuỗi kết nối các pixel. Số lệnh gọi của bên thứ 4 tối đa được phép trong một thẻ bên thứ ba sẽ khác nhau tùy theo loại nhà cung cấp đang được sử dụng (1 đối với máy chủ quảng cáo hoặc nhà cung cấp Nội dung đa phương tiện được chứng nhận, 3 đối với sản phẩm nghiên cứu và 1 đối với Biểu tượng tùy chọn quảng cáo hành vi trực tuyến).

Định dạng quảng cáo

Pixel bên thứ ba được hỗ trợ trên các định dạng quảng cáo bên dưới. Một số định dạng quảng cáo cho phép theo dõi nhiều sự kiện. Tuy nhiên, chỉ có thể nối một pixel với đơn vị hiển thị được trang web phân phát, mặc dù có thể nối tối đa 3 pixel cho mỗi sự kiện với đơn vị quảng cáo video được trang web phân phát.

Định dạng quảng cáo Cho phép pixel Cho phép trình theo dõi nhấp chuột
Quảng cáo hiển thị hình ảnh (bao gồm cả Hộp đèn sẵn sàng) Có - 1 pixel hiển thị
Quảng cáo đáp ứng GDN Có - 1 pixel hiển thị
Quảng cáo TrueView trong luồng Có - tối đa 3 pixel lần hiển thị, 3 pixel lượt xem và 3 pixel lần bỏ qua
Quảng cáo khám phá video TrueView Không Không
Quảng cáo văn bản Không

Biểu ngữ đi kèm

Theo dõi riêng biểu ngữ đi kèm không được hỗ trợ cho quảng cáo video trong phiên đấu giá. Video và biểu ngữ đi kèm sẽ có cùng nội dung theo dõi.

Các yêu cầu chính sách trên Mạng hiển thị của Google thông qua Google Ads

Nguyên tắc chung và chính sách biên tập

Google giữ quyền xóa bất kỳ quảng cáo nào được cho là xâm nhập hoặc không phù hợp. Vui lòng xem lại chính sách quảng cáo của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Quảng cáo phải:

Quảng cáo không được:

 • Chứa các siêu liên kết giả mạo.
 • Giống với các hộp thoại của Windows, Unix hoặc Mac.
 • Mô phỏng tương tác giả mạo.
 • Chứa nội dung khiêu dâm.
 • Chứa âm thanh (ngoại lệ: quảng cáo đa phương tiện do người dùng thực hiện).
 • Bắt đầu tải xuống.
 • Có tính xâm nhập.
 • Quảng cáo nội dung cạnh tranh.
 • Chứa nội dung gây hiểu lầm.
Phân phát quảng cáo của bên thứ ba
 • Cookie và nhắm mục tiêu: Bạn có thể sử dụng các cookie cho mục đích báo cáo và lựa chọn quảng cáo, miễn là dữ liệu mà bạn sử dụng đã được thu thập tuân theo các tiêu chuẩn ngành:

  Khi có mâu thuẫn giữa các chính sách NAI và IAB Vương quốc Anh, chính sách nào nghiêm ngặt hơn sẽ được áp dụng. Google quyết định theo ý của riêng mình cho dù bạn có tuân thủ các tiêu chuẩn này hay không.

  Cụ thể, quy trình cấp giấy chứng nhận bắt buộc bạn phải có những tài liệu sau:

  • Chính sách bảo mật mô tả trên trang web của bạn
  • Một liên kết nổi bật để chọn không tham gia từ chính sách bảo mật
  • Không có PII nào được sử dụng trong việc tạo ra các phân đoạn (bao gồm PII có liên quan đến điện thoại di động của người dùng)
  • Không có phân đoạn nhạy cảm hoặc phân đoạn nào được nhắm mục tiêu đến trẻ em dưới 13 tuổi
  • Không có gói nào làm ảnh hưởng đến việc thu thập dữ liệu hành vi

  Bạn không được sử dụng công nghệ đối tượng chia sẻ cục bộ (LSO) (bao gồm nhưng không giới hạn đối với cookie flash, các đối tượng của trình trợ giúp trình duyệt hoặc HTML5 localStorage) hoặc nhận dạng dấu vân tay cho quảng cáo hành vi, phân phối quảng cáo, báo cáo và/hoặc quảng cáo trên nhiều trang web.

 • Thu thập dữ liệu: Bạn có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web hoặc cơ chế theo dõi khác để thu thập dữ liệu ẩn danh về lưu lượng truy cập nhằm mục đích báo cáo khả năng hiển thị tổng hợp, tần suất và/hoặc chuyển đổi, miễn là bạn sử dụng nhà cung cấp bên thứ ba được chứng nhận cho mục đích này. Cấm thu thập dữ liệu cấp độ hiển thị qua cookie hoặc các cơ chế khác nhằm mục đích nhắm mục tiêu lại tiếp theo, phân loại danh mục sở thích hoặc cung cấp thông tin cho các bên khác về khoảng không quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google. (Hạn chế này không áp dụng cho dữ liệu cấp lượt xem, cấp nhấp chuột hoặc cấp chuyển đổi). Bạn không được kết hợp cookie, tín hiệu web hoặc các cơ chế theo dõi khác với thông tin nhận dạng cá nhân (PII) cho bất kỳ mục đích nào hoặc với vị trí người dùng chính xác để nhắm mục tiêu hành vi trừ khi người dùng đã chọn tham gia một cách có chủ tâm và rõ ràng. (Đối với mục đích của tài liệu này, PII và vị trí người dùng chính xác không bao gồm địa chỉ IP.) Bạn sẽ không và sẽ không hỗ trợ hoặc cố ý cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được đặt cookie hoặc thay đổi hay xóa cookie được đặt trên bất kỳ tên miền nào do Google sở hữu và điều hành, bao gồm nhưng không giới hạn, trên tên miền DoubleClick. Bạn phải hiển thị chính sách bảo mật nổi bật có tùy chọn cho người dùng liên tục chọn không tham gia bất kỳ cookie, đèn hiệu web hoặc cơ chế theo dõi nào khác do bạn đặt để thu thập dữ liệu.

 • Lệnh gọi của bên thứ tư: Tất cả các quảng cáo chỉ có thể bao gồm yếu tố theo dõi từ các máy chủ được chứng nhận của bên thứ ba hoặc các nhà cung cấp nghiên cứu đã được Google chấp thuận. Không cho phép lệnh gọi nào của bên thứ tư, ngoại trừ những yếu tố theo dõi được kết hợp với các máy chủ được chứng nhận của bên thứ ba hoặc các nhà cung cấp nghiên cứu được Google cấp phép một cách rõ ràng, lệnh gọi đến thư viện mã được Google lưu trữ và phê duyệt, bộ nhớ jQuerie đến Google và Amazon cũng như jQueries chỉ vì mục đích hiển thị quảng cáo. Chúng tôi yêu cầu sử dụng phương pháp AJAX post(); phương pháp AJAX get() không được phép. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn tuân thủ Chính sách nhận dạng người dùng.  Tất cả các thẻ chỉ có thể được kết hợp với một nhà quảng cáo. Không thể đại diện cho nhiều nhà quảng cáo thông qua một thẻ duy nhất. Số lệnh gọi của bên thứ 4 tối đa được phép trong một thẻ bên thứ ba sẽ khác nhau tùy theo loại nhà cung cấp đang được sử dụng (1 đối với máy chủ quảng cáo hoặc nhà cung cấp nội dung đa phương tiện được chứng nhận, 3 đối với sản phẩm nghiên cứu và 1 đối với Biểu tượng tùy chọn quảng cáo hành vi trực tuyến).

 • Chấp thuận quảng cáo: Tất cả các quảng cáo và thẻ gọi máy chủ của bên thứ ba hoặc nhà cung cấp nghiên cứu đều phải được kiểm tra đầy đủ và được bộ phận Điều hành quảng cáo của Google chấp thuận trước ít nhất 72 giờ trước ngày bắt đầu chiến dịch.

 • Sửa đổi quảng cáo: Không được phép thay thế hoặc sửa đổi quảng cáo qua nhà cung cấp bên thứ ba mà không có sự chấp thuận trước. Tất cả các quảng cáo phải được bộ phận Điều hành quảng cáo của Google chấp thuận trước. Ban đầu, bất kỳ quảng cáo nào có nội dung thay đổi động đều phải được bộ phận Điều hành quảng cáo của Google xem xét và chấp thuận trước, nhưng có thể ngoại trừ xem xét và chấp thuận thêm tùy thuộc vào quyết định riêng của Google.

 • Chậm trễ do sửa đổi: Bất kỳ yếu tố nào của quảng cáo không đáp ứng các đặc điểm trong chính sách này sẽ được trả về để sửa đổi, điều này có thể gây chậm trễ cho chiến dịch.

 • Hiệu suất thẻ: Thẻ phải hiển thị một cách nhất quán. Nếu thẻ không tuân theo các tiêu chuẩn về hiệu suất hoặc độ tin cậy của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ giữ quyền tạm dừng hoặc ngừng chiến dịch.

 • Gửi thẻ: Tất cả các thẻ phải được gửi trong tệp văn bản đính kèm email, không được nằm trong nội dung email.

 • Báo cáo: Báo cáo về lưu lượng truy cập hoặc hiển thị được cung cấp bởi Google sẽ là báo cáo từ hồ sơ giữa Google và đối tác quảng cáo. Bất kỳ báo cáo nào được bên thứ ba giao cho đối tác quảng cáo sẽ không ảnh hưởng đến quyền hoặc nghĩa vụ của Google và đối tác quảng cáo đó.

 • Dữ liệu từ macro nhận biết ngữ cảnh: Trừ khi được Google cho phép làm cách khác bằng văn bản, bạn chỉ có thể sử dụng dữ liệu từ các macro nhận biết ngữ cảnh duy nhất cho hiển thị được kết hợp với dữ liệu đó. Bạn không được sử dụng dữ liệu từ các macro nhận biết ngữ cảnh bất kỳ nơi nào hoặc bất kỳ lúc nào khác.

 • Gắn thẻ cấp trang web: Nếu bạn sử dụng tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí của Google, bạn phải tổng hợp tối thiểu bốn thuộc tính web duy nhất có phân phối hiển thị thích hợp trên các thuộc tính với mỗi thẻ quảng cáo. Bạn không thể kết hợp cookie cấp hiển thị, đèn hiệu web hoặc các cơ chế theo dõi khác với các trang web riêng lẻ.
 • Đặc điểm thương hiệu và công khai: Bạn không được công khai cho biết sự tham gia hoặc tương thích của mình với chương trình hay tiết lộ bất kỳ mối quan hệ nào giữa bạn và Google mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Google.
 • Tự động gắn thẻ Google Analytics: Tính năng tự động gắn thẻ của Google Analytic hiện không tương thích với các quảng cáo do bên thứ ba phân phát. Nếu bạn tin tưởng tính năng tự động gắn thẻ, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các tài khoản riêng cho quảng cáo do bên thứ ba phân phối và quảng cáo do Google Ads lưu trữ. Thực hiện theo các hướng dẫn này để bật hoặc tắt tự động gắn thẻ.
 • Chính sách:
  • Khi tạo quảng cáo, bạn không thể sử dụng mã đa miền hoặc đặt cookie trong các tên miền không được chấp thuận.
  • Quảng cáo phải hỗ trợ tính năng theo dõi nhấp chuột của Google. Trong trường hợp được hỗ trợ, tất cả sự kiện nhấp chuột phải được chuyển đến Google.
  • Tiêu đề http cho URL theo dõi nhấp chuột của Google phải được gửi bởi trình duyệt của người xem. Yêu cầu HTTP từ phía máy khách, không phải là yêu cầu từ phía máy chủ, phải được gửi tới URL theo dõi nhấp chuột của Google.
Cửa sổ bật lên

Cửa sổ bật lên:

 • Là cửa sổ mở ra ngoài cửa sổ gốc.
 • Bao gồm cửa sổ bật xuống, cửa sổ bật lên được hẹn giờ hoặc liên tục, cảnh báo hệ thống giả và các trang tự động bắt đầu tải xuống.
 • Bị cấm bất kể nội dung của quảng cáo.
Hiệu ứng âm thanh

Yêu cầu âm thanh:

 • Các hiệu ứng phải do người dùng thực hiện trên nhấp chuột; các quảng cáo không được tự động phát âm thanh.
 • Cài đặt âm thanh phải được đặt thành 'tắt' theo mặc định.
 • Người dùng phải có tùy chọn tắt tất cả âm thanh trong quảng cáo.
 • Âm lượng âm thanh phải được mã hóa không quá -12 db.
Thông tin nhận dạng cá nhân

Quảng cáo không được trực tiếp nắm bắt bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của người dùng. Thông tin cá nhân bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ e-mail, số điện thoại và số thẻ tín dụng. Không được thu thập bất kỳ thông tin nhạy cảm nào thông qua quảng cáo.

Bạn không được kết hợp cookie, đèn hiệu web hoặc các cơ chế theo dõi khác với thông tin nhận dạng cá nhân (PII) cho bất kỳ mục đích nào hoặc với vị trí người dùng chính xác để nhắm mục tiêu hành vi trừ khi người dùng đã chọn tham gia một cách có chủ tâm và rõ ràng. (Đối với mục đích của tài liệu này, PII và vị trí người dùng chính xác không bao gồm địa chỉ IP.)

Nghiên cứu

Nếu được Google cho phép, bạn có thể triển khai các đề tài nghiên cứu có liên quan đến chiến dịch quảng cáo. Nếu được Google chấp thuận một cách rõ ràng, các đề tài nghiên cứu này có thể được miễn khỏi một số hạn chế về phân phát của bên thứ ba đã nêu ở trên.

Tất cả nghiên cứu phải được tiến hành như sau:

 • Bạn chỉ có thể tiến hành nghiên cứu cho mục đích đo lường tính hiệu quả của các vị trí quảng cáo mua qua Google được hai bên thỏa thuận, được phân phát quảng cáo.
 • Google phải chấp thuận, bằng văn bản, việc tiết lộ công khai bất kỳ dữ liệu của chiến dịch cụ thể nào và biên soạn hoặc tổng hợp dữ liệu trên nhiều chiến dịch có thể quy cho Google trước khi tiết lộ bất kỳ dữ liệu nào như vậy.
 • Chỉ nhà cung cấp nghiên cứu của bên thứ ba xuất hiện trên danh sách nhà cung cấp được chấp thuận của Google mới có thể tiến hành nghiên cứu.
 • Cho phép tối đa 3 sản phẩm nghiên cứu (Analytics/Hiệu suất, Nghiên cứu nâng cao thương hiệu, Dịch vụ xác minh, v.v.) trong thẻ quảng cáo. Ngay cả khi tiến hành nghiên cứu được Google trả tiền, cũng chỉ được bao gồm trong tối đa 3 sản phẩm.
 • Tất cả các phương pháp và công cụ khảo sát (bao gồm các quy trình tuyển người làm khảo sát, khuyến khích, nội dung kêu gọi/lời mời, nội dung bản câu hỏi, thu thập dữ liệu và hình thức khảo sát) đều phải được Google chấp thuận trước.
 • Đối với nghiên cứu thương hiệu, vui lòng tham khảo nguyên tắc nội dung khảo sát sau đây.
 • Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả kết quả khảo sát và dữ liệu được kết hợp được bảo mật nghiêm ngặt và không được xin hoặc thu thập dữ liệu nhận dạng cá nhân, trừ khi bạn cần để cung cấp các biện pháp khuyến khích cho những người tham gia nghiên cứu. Tất cả dữ liệu nhận dạng cá nhân chỉ có thể được sử dụng để chuyển giao các biện pháp khuyến khích có liên quan và dữ liệu này phải được hủy ngay lập tức sau khi chuyển giao các biện pháp khuyến khích có liên quan đó.
 • Nếu bạn là nhà cung cấp dịch vụ số liệu đối tượng hoặc xác minh, như được phân loại bởi Google, bạn phải có thể chứng minh rằng dịch vụ của bạn đã trải qua một cuộc kiểm tra chính thức của bên thứ ba. Bạn chỉ được sử dụng mọi dữ liệu đã thu thập để báo cáo về chiến dịch của nhà quảng cáo. Bạn không được thu thập thông tin cấp trang web (tên miền/URL) liên quan đến cookie. Bạn không được bán hoặc tạo sẵn để bán lại bất kỳ thông tin nào bạn có thể thu thập qua dịch vụ của mình cho người khác. Bạn không được chia sẻ hoặc tổng hợp dữ liệu ngoài chiến dịch của nhà quảng cáo cho người mà bạn đang cung cấp báo cáo. Lưu ý: Dịch vụ xác minh không được phép đặt cookie.
 • Nhà cung cấp dịch vụ chỉ số đối tượng và xác minh chỉ có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và phân tích. Bạn không được sử dụng bất kỳ công nghệ nào ảnh hưởng hoặc ngăn chặn việc phân phát quảng cáo, điều này bao gồm nhưng không giới hạn đối với các dịch vụ như chặn quảng cáo. Việc chứng nhận các nhà cung cấp này chỉ cho thấy rằng Google cho phép việc sử dụng các máy khách của họ trên mạng của chúng tôi. Tuy nhiên, Google không xác thực sự chính xác của dữ liệu và phân tích do bất kỳ nhà cung cấp dịch nghiên cứu nào báo cáo trong chương trình của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xác minh và nhà cung cấp dịch vụ chỉ số đối tượng. Google không cung cấp tín dụng cho bất kỳ sự khác biệt nào giữa báo cáo của chúng tôi và báo cáo của bên thứ ba hoặc cho bất kỳ vấn đề nào bị các loại dịch vụ này gắn cờ.
Biểu tượng tùy chọn quảng cáo hành vi trực tuyến

Nếu bạn muốn hiển thị Biểu tượng tùy chọn quảng cáo của bên thứ ba cho quảng cáo được nhắm mục tiêu theo hành vi trực tuyến, bạn phải tuân thủ các yêu cầu sau:

 • Đối với các quảng cáo được phân phát trên Mạng hiển thị của Google cho hầu hết các nhà xuất bản, Biểu tượng tùy chọn quảng cáo của Google ("Lựa chọn quảng cáo") sẽ xuất hiện ở góc trên cùng bên phải của đơn vị quảng cáo phù hợp với tiêu chuẩn ngành.
 • Nếu bạn chọn sử dụng Biểu tượng tùy chọn quảng cáo của bên thứ ba và phủ lên trên Biểu tượng tùy chọn quảng cáo của Google, thì nhà cung cấp của bên thứ ba có trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu được nêu trong Chương trình tự điều chỉnh cho Quảng cáo hành vi trực tuyến (www.aboutads.info), điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở các đặc điểm sau đây:
  • Lớp phủ phải sử dụng hình ảnh chính thức 76x15 “Lựa chọn quảng cáo” của Biểu tượng tùy chọn quảng cáo. Nếu hình ảnh "i" 19x15 được sử dụng thay thế, thì lớp nên thay đổi thành hình ảnh “Lựa chọn quảng cáo” 76x15 đầy đủ khi di chuột qua.
  • Biểu tượng phải xuất hiện ở góc trên cùng bên phải của quảng cáo.
  • Quảng cáo phải có giá trị z-index dưới 9010 để đảm bảo rằng biểu tượng của Google và của bên thứ ba xuất hiện bên trên quảng cáo. Nếu bạn đang sử dụng đơn vị quảng cáo có thể mở rộng, thì lớp phủ không được mở rộng ban đầu của quảng cáo vẫn phải có giá trị z-index dưới 9010 và lớp phủ được mở rộng phải có giá trị z-index lớn hơn 1110.
 • Ngoài ra, nếu Biểu tượng tùy chọn quảng cáo của bên thứ ba bao phủ Biểu tượng tùy chọn quảng cáo của Google, thì biểu tượng của bên thứ ba phải bao gồm Google, Inc. với tư cách một công ty được liên kết với thu thập dữ liệu người dùng và/hoặc sử dụng dữ liệu người dùng trong quảng cáo và người dùng phải được cung cấp tùy chọn tắt cookie của Google.
 • Mọi thông báo bảo mật phải xuất hiện bên trong đường viền đơn vị quảng cáo hoặc mở trong một cửa sổ trình duyệt mới. Không cho phép cửa sổ bật lên.
 • Bất kỳ nhà cung cấp nào được Google cho phép hiển thị Biểu tượng tùy chọn quảng cáo đều không được ghi và/hoặc đọc cookie cũng như bất kỳ chức năng nào của biểu tượng.
 • Bạn chỉ có thể phân phát Biểu tượng tùy chọn quảng cáo của bên thứ ba từ nhà cung cấp đã được Google chấp thuận. Xem danh sách các nhà cung cấp Google Ads bên thứ ba được chấp thuận và tìm kiếm nhà cung cấp có "Biểu tượng tùy chọn quảng cáo" trong cột "Sản phẩm được cung cấp".
Danh sách nhà cung cấp (Toàn cầu)

Các yêu cầu trên Mạng hiển thị của Google thông qua Google Ad Manager

Để chạy quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google thông qua Google Ad Manager, bạn phải tuân thủ các yêu cầu bên dưới.

Phân phát quảng cáo của bên thứ ba
 • Cookie và nhắm mục tiêu: Bạn có thể sử dụng cookie cho mục đích báo cáo và nhắm mục tiêu quảng cáo, miễn là dữ liệu mà bạn sử dụng được thu thập tuân theo các tiêu chuẩn ngành:

  Khi có mâu thuẫn giữa các chính sách NAI và IAB Vương quốc Anh, chính sách nào nghiêm ngặt hơn sẽ được áp dụng. Google quyết định theo ý của riêng mình cho dù bạn có tuân thủ các tiêu chuẩn này hay không.

  Cụ thể, quy trình cấp giấy chứng nhận bắt buộc bạn phải có những tài liệu sau:

  • Chính sách bảo mật mô tả trên trang web của bạn
  • Một liên kết nổi bật để chọn không tham gia từ chính sách bảo mật
  • Không có PII nào được sử dụng trong việc tạo ra các phân đoạn (bao gồm PII có liên quan đến điện thoại di động của người dùng)
  • Không có phân đoạn nhạy cảm hoặc phân đoạn nào được nhắm mục tiêu đến trẻ em dưới 13 tuổi
  • Không có gói nào làm ảnh hưởng đến việc thu thập dữ liệu hành vi

  Bạn không được sử dụng công nghệ đối tượng chia sẻ cục bộ (LSO) (bao gồm nhưng không giới hạn đối với cookie flash, các đối tượng của trình trợ giúp trình duyệt hoặc HTML5 localStorage) hoặc nhận dạng dấu vân tay cho quảng cáo hành vi, phân phối quảng cáo, báo cáo và/hoặc quảng cáo trên nhiều trang web.

 • Thu thập dữ liệu: Bạn có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web hoặc cơ chế theo dõi khác để thu thập dữ liệu ẩn danh về lưu lượng truy cập nhằm mục đích báo cáo khả năng hiển thị tổng hợp, tần suất và/hoặc chuyển đổi, miễn là bạn sử dụng nhà cung cấp bên thứ ba được chứng nhận cho mục đích này. Việc thu thập dữ liệu cấp độ hiển thị qua cookie hoặc các cơ chế khác nhằm mục đích nhắm mục tiêu lại tiếp theo, phân loại danh mục sở thích hoặc cung cấp thông tin cho các bên khác về khoảng không quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google bị cấm. (Hạn chế này không áp dụng cho dữ liệu cấp nhấp chuột hoặc cấp chuyển đổi). Bạn không được kết hợp cookie, đèn hiệu web hoặc các cơ chế theo dõi khác với thông tin nhận dạng cá nhân (PII) cho bất kỳ mục đích nào hoặc với vị trí người dùng chính xác để nhắm mục tiêu hành vi trừ khi người dùng đã chọn tham gia một cách có chủ tâm và rõ ràng. (Đối với mục đích của tài liệu này, PII và vị trí người dùng chính xác không bao gồm địa chỉ IP.) Bạn sẽ không và sẽ không hỗ trợ hoặc cố ý cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được đặt cookie hoặc thay đổi hay xóa cookie được đặt trên bất kỳ tên miền nào do Google sở hữu và điều hành, bao gồm nhưng không giới hạn, trên tên miền DoubleClick. Bạn phải hiển thị chính sách bảo mật nổi bật có tùy chọn cho người dùng liên tục chọn không tham gia bất kỳ cookie, đèn hiệu web hoặc cơ chế theo dõi nào khác do bạn đặt để thu thập dữ liệu. Vui lòng lưu ý rằng số tần suất và khả năng hiển thị do bên thứ ba báo cáo có xu hướng kém chính xác hơn trên nền tảng di động.
 • Lệnh gọi của bên thứ tư: Tất cả các quảng cáo chỉ có thể bao gồm yếu tố theo dõi từ các máy chủ được chứng nhận của bên thứ ba hoặc các nhà cung cấp nghiên cứu đã được Google chấp thuận. Không cho phép lệnh gọi nào của bên thứ tư, ngoại trừ những yếu tố theo dõi được kết hợp với các máy chủ được chứng nhận của bên thứ ba hoặc các nhà cung cấp nghiên cứu được Google cấp phép một cách rõ ràng.
 • Hiệu suất thẻ: Thẻ phải hiển thị một cách nhất quán. Nếu thẻ không tuân theo các tiêu chuẩn về hiệu suất hoặc độ tin cậy của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ giữ quyền tạm dừng hoặc ngừng chiến dịch.
 • Báo cáo: Báo cáo về lưu lượng truy cập hoặc hiển thị được cung cấp bởi Google sẽ là báo cáo từ hồ sơ giữa Google và đối tác quảng cáo. Bất kỳ báo cáo nào được bên thứ ba giao cho đối tác quảng cáo sẽ không ảnh hưởng đến quyền hoặc nghĩa vụ của Google và đối tác quảng cáo đó.
Đặc điểm kỹ thuật và quảng cáo

Authorized Buyers của khoảng không quảng cáo được hiển thị trên trang web phải tuân thủ cùng các chính sách được nêu chi tiết trong phần Google Ads, Đặc điểm kỹ thuật và quảng cáo.

Authorized Buyers của khoảng không quảng cáo được hiển thị trong ứng dụng dành cho thiết bị di động ("Quảng cáo trong ứng dụng") phải tuân thủ đặc điểm kỹ thuật và quảng cáo ngay bên dưới:

Đặc điểm kỹ thuật cho quảng cáo trong ứng dụng

Device type (Android or iOS only) Unit sizes Tag types File types Static image max file size
Smartphone 320x50
300x250
336x280
Interstitial
Image tag wrapped in anchor tag JPEG
PNG
GIF

150KB initial download

5MB total size

JavaScript tag
MRAID
HTML5
Tablet 300x250
728x90
468x60
336x280
Interstitial
Image tag wrapped in anchor tag JPEG
PNG
GIF

150KB initial download

5MB total size

JavaScript tag
MRAID
HTML5

Quảng cáo trong ứng dụng

Quảng cáo trong ứng dụng do bên thứ ba phân phát phải tuân thủ cả chính sách quảng cáo hình ảnh của Google và các chính sách sau.

 • Bên thứ ba chỉ có thể phân phát các định dạng quảng cáo hình ảnh chuẩn (JPEG, PNG và GIF).
 • Quảng cáo được phân phát của bên thứ ba không được chứa Flash hoặc JavaScript.
 • Quảng cáo biểu ngữ hình ảnh chuẩn phải được phân phát qua thẻ chuyển hướng chuẩn, như trong: <a href="..."><img src="..." /></a>
Đơn vị quảng cáo tuân thủ SSL

Đơn vị quảng cáo tuân thủ SSL được chấp nhận trên Mạng hiển thị của Google theo các chính sách sau:

Nguyên tắc quảng cáo tuân thủ SSL

 • Tất cả các phản hồi quảng cáo phải tuân thủ SSL ("HTTPS"). Tất cả các máy chủ có liên quan đều phải có chứng nhận SSL đầy đủ.
 • Thẻ quảng cáo của bạn nên có khả năng tự động phát hiện rằng nó đang được yêu cầu từ giao thức HTTP/HTTPS và sẽ tự động điều chỉnh bất kỳ phản hồi nào để tuân thủ SSL nếu cần. Nếu không, Google có macro giao thức mà chúng tôi có thể chèn trong bất kỳ URL hoặc thẻ quảng cáo nào để tự động cập nhật “http” thành “https” nếu cần.
 • Bất kỳ lệnh gọi bên thứ 4 nào đến các công nghệ khác trong đơn vị quảng cáo cũng phải xuất phát từ nhà cung cấp tuân thủ SSL đã được chứng nhận bởi Google.
 • Authorized Buyers phải tuyên bố qua RTB hoặc Giao diện người dùng Ad Exchange rằng quảng cáo tuân thủ SSL. Lưu ý rằng nếu quảng cáo được tuyên bố là tuân thủ SSL nhưng tạo bất kỳ phản hồi nào không tuân thủ SSL, quảng cáo sẽ bị từ chối.
 • Vui lòng xem mục Đơn vị quảng cáo trong video (tương thích với VAST) để biết các đặc điểm kỹ thuật của quảng cáo VAST tuân thủ SSL.
 • Nhà cung cấp phải nhận được chứng nhận cụ thể để phân phát quảng cáo trên khoảng không quảng cáo của nhà xuất bản tuân thủ SSL. Các nhà cung cấp quảng cáo tương thích với SSL đã phê duyệt được liệt kê trong danh sách Nhà cung cấp.
Đơn vị quảng cáo có thể mở rộng

Đơn vị quảng cáo có thể mở rộng được chấp nhận trên Mạng hiển thị của Google theo các chính sách sau:

Đặc điểm của quảng cáo

 • Nhấp để mở rộng và di chuột qua để mở rộng do người dùng thực hiện
 • Đóng: khi nhấp chuột hoặc di chuột ra
 • Kích thước tệp tối đa: 150K lúc đầu, 2,2MB sau khi tải trang
 • Các bảng điều khiển phải có mục "Đóng X" nổi bật (có phông chữ 16 pt hoặc lớn hơn) ở góc của đơn vị.

Nhà cung cấp được chấp thuận

 • Studio
 • EyeWonder
 • Flashtalking
 • MediaMind
 • PointRoll
 • Unicast
 • Mediaplex
 • Weborama
 • Adform
 • Flite
 • Kpsule
 • Linkstorm

Kích thước mở rộng tối đa

Kích thước Phòng quảng cáo tương tác Kích thước được mở rộng
468x60 468 x 210
728 x 90 728 x 300
300 x 250 600 x 300
160 x 600 400 x 600
120 x 600 420 x 600
Đơn vị quảng cáo trong video (tương thích với VAST)

Quảng cáo trong video của bên thứ ba được chấp nhận trên Ad Exchange theo các chính sách sau:

Đặc điểm kỹ thuật

Quảng cáo trong video
  Loại tệp Kích thước tệp tối đa Độ dài video Tốc độ khung tối đa
Kích thước đơn vị Video Âm thanh   Tối đa Được đề xuất  
480x360 (4:3)
640x360 (16:9)
1920x800 (5:2)
Tất cả các loại tệp video H.264 (chỉ video/mp4) và WebM (chỉ video/webm) phải được bao gồm (các định dạng khác có thể được bao gồm nhưng có thể không sử dụng được) MP3 hoặc AAC được ưu tiên 10 MB 60 giây <15 giây
(đủ điều kiện cho hầu hết khoảng không quảng cáo của nhà xuất bản, kể cả YouTube)
30fps
Quảng cáo đồng hành (tùy chọn, nhưng được đề nghị)
  Loại tệp Kích thước tệp tối đa Độ dài hoạt ảnh Tốc độ khung tối đa
Kích thước đơn vị Hình ảnh Flash   Phát do máy chủ thực hiện Phát do người dùng thực hiện (di chuột qua hoặc nhấp chuột)  
300x250 GIF, JPG hoặc PNG tĩnh SWF có GIF/JPG dự phòng (Flash từ 7 đến 11.2; AS2 & AS3) 50K 30 giây 4 phút 24 FPS
300x60

Quảng cáo

 • Quảng cáo trong video của bên thứ ba phải được phân phát qua thẻ VAST tuyến tính (thẻ tìm nạp trước) của nhà cung cấp VAST được chấp thuận riêng cho Ad Exchange:
 • Thẻ VAST phải tuân thủ tóm tắt XML cho phản hồi máy chủ quảng cáo VAST của Google.
 • Đối với mỗi quảng cáo video được phân phát trong thẻ VAST, cần phải bao gồm tối thiểu 2 nút riêng lẻ - một nút cho định dạng video MP4 và một nút cho định dạng video WebM. Các định dạng khác có thể được bao gồm, nhưng sẽ không được sử dụng.
 • Giá trị nút <AdSystem> phù hợp: Hãy đảm bảo rằng tất cả các thẻ VAST đều bao gồm giá trị phù hợp cụ thể cho công ty của bạn trong nút <AdSystem> trong VAST XML. Ví dụ: Google sẽ luôn bao gồm phần sau cho tất cả các thẻ VAST của chúng tôi: <AdSystem>Google</AdSystem>
 • Giá trị ID quảng cáo duy nhất: Mỗi thẻ VAST được tạo phải bao gồm một giá trị duy nhất cho thuộc tính “id” trong nút . Hai thẻ VAST khác nhau không được có cùng một giá trị Id quảng cáo. Ví dụ:
  - Thẻ VAST 1:  <Ad id="3947179">
  - Thẻ VAST 2:  <Ad id="8741831">
 • Lưu ý rằng chỉ có các loại tài nguyên sau đây được phép cho nút trong VAST XML:
  • StaticResource: URI tới một tệp tĩnh, chẳng hạn như hình ảnh hoặc tệp SWF
  • IFrameResource: Nguồn URI cho một Khung nội tuyến để hiển thị phần tử đi kèm

  Loại HTMLResource sẽ không còn được phép.

 • Đối với SDK Flash của Google để phân phát quảng cáo video từ máy chủ quảng cáo của bên thứ ba, máy chủ quảng cáo của bên thứ ba phải bao gồm một crossdomain.xml có các đặc điểm kỹ thuật để cho phép truy cập vào tất cả các miền cụ thể của Google hoặc tất cả các miền. Ngoài ra, bảo mật thuộc tính cần phải được đặt thành "false". Crossdomain.xml phải được định dạng như sau:

   <cross-domain-policy>
   <!-- Cho phép truy cập vào TẤT CẢ các tên miền
     <allow-access-from domain="*" secure="false"/>
   <!-- HOẶC cho phép truy cập vào tên miền từ yêu cầu ban đầu
  </cross-domain-policy>

  Lưu ý quan trọng: Khi bạn thêm tên miền vào tệp crossdomain.xml của trang web, mọi tệp Flash được lưu trữ trong miền đó có thể truy cập dữ liệu thuộc về người dùng đã đăng nhập vào trang web của bạn. Do đó, nói chung là bạn không nên thêm máy chủ mạng quảng cáo vào tệp crossdomain.xml trên những trang web chứa chức năng được xác thực như hồ sơ người dùng.

 • Để SDK HTML5 của Google phân phát quảng cáo video từ máy chủ quảng cáo bên thứ ba, máy chủ quảng cáo bên thứ ba phải bao gồm tiêu đề CORS trong tất cả các phản hồi của máy chủ. Tiêu đề CORS phải được định dạng như sau:

  Access-Control-Allow-Origin: [cho phép truy cập vào tên miền từ yêu cầu ban đầu]
  HOẶC Access-Control-Allow-Origin: *

  Lưu ý: Không thể sử dụng Access-Control-Allow-Origin: * cùng với Access-Control-Allow-Credentials: true

 • Không cho phép âm thanh đối với quảng cáo đồng hành.
 • Quảng cáo không được mở rộng quá đường viền đơn vị quảng cáo.
 • Trên tất cả quảng cáo có nền một phần màu đen, trắng hoặc trong suốt, bạn phải thêm đường viền hiển thị có màu tương phản với màu nền chủ đạo của quảng cáo.
 • Tất cả quảng cáo không được có các ứng dụng bao gồm, nhưng không giới hạn, ActiveX, vi-rút, cửa sổ bật lên khi thoát, phần mềm gián điệp và phần mềm độc hại.
 • Quảng cáo đồng hành có chứa Flash không được vượt quá 50% dung lượng sử dụng CPU của người dùng. Những nguyên nhân phổ biến của việc sử dụng CPU cao là hoạt ảnh liên tục, chuỗi hoạt ảnh nặng và hoạt ảnh vượt quá giới hạn 30 giây. Nếu có thể, bạn có thể sử dụng tính năng Trình quản lý tác vụ trong Windows để kiểm tra việc tuân thủ quy tắc này.
 • Mã hóa quảng cáo không được sử dụng mã đa miền hoặc đặt cookie trong các tên miền không được chấp thuận.
 • Tất cả quảng cáo phải mở trong cửa sổ mới. Cửa sổ mục tiêu cho URL nhấp qua phải được đặt thành "_blank" để nhấp qua sẽ mở trong cửa sổ mới. Không được để nguyên câu lệnh mục tiêu không khai báo.
 • Đối với quảng cáo Flash:
  • Quảng cáo phải được tạo để sử dụng Flash phiên bản từ 7 đến 11.2 (AS2 & AS3).
  • Bạn phải cung cấp hình ảnh mặc định. Nếu trình duyệt không hỗ trợ phiên bản Flash được sử dụng cho quảng cáo của bạn, thì hình ảnh mặc định đó sẽ được phân phát.
  • Khung cuối cùng của hoạt ảnh phải bao gồm mã sau trong actionscript: "stop()".
  • Bạn phải bao gồm một lớp clickTag. Lớp clickTag đó phải là lớp trên cùng.
  • Bạn có thể sử dụng tối đa 2 clickTag trong một quảng cáo.
  • Quảng cáo phải hỗ trợ tính năng theo dõi nhấp chuột của Google. Tại nơi được hỗ trợ, tất cả sự kiện nhấp chuột phải được chuyển đến Google.
 • Đối với trình bao bọc VAST:
  • Không được phép có nhiều hơn 2 (hai) trình bao bọc VAST chuyển hướng đến 1 (một) VAST nội dòng.
  • TrackingEvent được hỗ trợ (trình bao bọc có thể bao gồm nhiều nút cho mỗi sự kiện):
   • bắt đầu
   • phần tư đầu tiên
   • điểm giữa
   • phần tư thứ ba
   • hoàn tất
   • tắt tiếng
   • bật âm
   • tạm dừng
   • tiếp tục
 • Đối với quảng cáo VAST tuân thủ SSL:
  • Nhà cung cấp phải nhận được chứng nhận riêng để phân phát quảng cáo VAST trên khoảng không quảng cáo của nhà xuất bản tuân thủ SSL.
  • Tất cả các phản hồi quảng cáo phải tuân thủ SSL ("HTTPS"). Tất cả các máy chủ có liên quan đều phải có chứng nhận SSL đầy đủ.
  • Thẻ VAST của bạn nên có khả năng tự động phát hiện rằng nó đang được yêu cầu từ giao thức HTTP/HTTPS và sẽ tự động điều chỉnh URl và biểu ngữ đồng hành để tuân thủ SSL nếu cần. Nếu không, Google có macro giao thức mà chúng tôi có thể chèn trong thẻ VAST của bạn để tự động cập nhật "http" thành "https" nếu cần.
  • Nhà cung cấp/người mua Ad Exchange phải đảm bảo rằng bất kỳ URI nào trong VAST XML (ví dụ: , và các nút khác) được phân phát bởi một bên không phải là nhà cung cấp VAST chính cũng là từ nhà cung cấp được Google cho phép phân phát/theo dõi quảng cáo tuân thủ SSL.
  • Biểu ngữ quảng cáo đồng hành cũng như bất kỳ lệnh gọi nào của bên thứ 4 đến các công nghệ khác trong biểu ngữ quảng cáo đồng hành cũng phải được tạo từ nhà cung cấp tuân thủ SSL đã được chứng nhận bởi Google.
  • Người mua Ad Exchange phải tuyên bố qua RTB hoặc Giao diện người dùng Ad Exchange rằng quảng cáo tuân thủ SSL. Lưu ý rằng nếu quảng cáo được tuyên bố là tuân thủ SSL nhưng tạo bất kỳ phản hồi không tuân thủ SSL nào, quảng cáo sẽ bị từ chối.
 • VPAID sẽ khả dụng trên khoảng không quảng cáo Ad Exchange không phải GDN và phải tuân theo các chính sách sau:
  • Nguồn cấp dữ liệu trực tiếp hoặc nội dung do người dùng tạo không được chấp nhận.
  • Lớp phủ và các định dạng phi tuyến tính khác hiện không được chấp nhận.
  • Tất cả các thẻ VPAID phải tuân thủ tất cả chính sách VAST Ad Exchange 2.0 và 3.0 hiện tại.
Nguyên tắc chung và chính sách biên tập

Authorized Buyers phải tuân thủ cùng một chính sách được nêu chi tiết trong phần Google Ads về Nguyên tắc chung và chính sách biên tập.

Cửa sổ bật lên

Authorized Buyers phải tuân thủ cùng một chính sách được nêu chi tiết trong phần Google Ads về Cửa sổ bật lên.

Hiệu ứng âm thanh

Authorized Buyers phải tuân thủ cùng một chính sách được nêu chi tiết trong phần Google Ads về Hiệu ứng âm thanh.

Thông tin nhận dạng cá nhân

Authorized Buyers phải tuân thủ cùng một chính sách được nêu chi tiết trong phần Google Ads về Thông tin nhận dạng cá nhân.

Nghiên cứu

Nếu được Google cho phép, bạn có thể triển khai các đề tài nghiên cứu có liên quan đến chiến dịch quảng cáo. Nếu được Google chấp thuận một cách rõ ràng, các đề tài nghiên cứu này có thể được miễn khỏi một số hạn chế về phân phát của bên thứ ba đã nêu ở trên. Không thể sử dụng thẻ nghiên cứu trong chiến dịch quảng cáo trong ứng dụng.

Tất cả nghiên cứu phải được tiến hành như sau:

 • Bạn chỉ có thể tiến hành nghiên cứu cho mục đích đo lường tính hiệu quả của các vị trí quảng cáo mua qua Google được hai bên thỏa thuận, được phân phát quảng cáo. Bạn chỉ có thể sử dụng đèn hiệu web hoặc cơ chế theo dõi khác để theo dõi khả năng hiển thị đối với quảng cáo của người dùng. Không cho phép phân phát khảo sát hoặc lời mời khảo sát trên Mạng hiển thị của Google qua Google Ad Manager. Khi bán thẻ của bên thứ ba phân phát khảo sát và lời mời khảo sát, cần chọn nhà cung cấp nghiên cứu phù hợp từ trình đơn thả xuống "Công nghệ quảng cáo" trong giao diện người dùng. Điều này sẽ cho phép khảo sát và lời mời khảo sát chạy trên khoảng không quảng cáo Ad Manager khác chứ không phải Mạng hiển thị của Google.
 • Google phải chấp thuận, bằng văn bản, việc tiết lộ công khai bất kỳ dữ liệu của chiến dịch cụ thể nào và biên soạn hoặc tổng hợp dữ liệu trên nhiều chiến dịch có thể quy cho Google trước khi tiết lộ bất kỳ dữ liệu nào như vậy.
 • Chỉ nhà cung cấp nghiên cứu của bên thứ ba xuất hiện trên danh sách nhà cung cấp được chấp thuận của Google mới có thể tiến hành nghiên cứu.
 • Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả kết quả khảo sát và dữ liệu được kết hợp được bảo mật nghiêm ngặt và không được xin hoặc thu thập dữ liệu nhận dạng cá nhân, trừ khi bạn cần để cung cấp các biện pháp khuyến khích cho những người tham gia nghiên cứu. Tất cả dữ liệu nhận dạng cá nhân chỉ có thể được sử dụng để chuyển giao các biện pháp khuyến khích có liên quan và dữ liệu này phải được hủy ngay lập tức sau khi chuyển giao các biện pháp khuyến khích có liên quan đó.
 • Nếu bạn là nhà cung cấp dịch vụ số liệu đối tượng hoặc xác minh, như được phân loại bởi Google, bạn phải có thể chứng minh rằng dịch vụ của bạn đã trải qua một cuộc kiểm tra chính thức của bên thứ ba. Bạn chỉ được sử dụng mọi dữ liệu đã thu thập để báo cáo về chiến dịch của nhà quảng cáo. Bạn không được thu thập thông tin cấp trang web (tên miền/URL) liên quan đến cookie. Bạn không được bán hoặc tạo sẵn để bán lại bất kỳ thông tin nào bạn có thể thu thập qua dịch vụ của mình cho người khác. Bạn không được chia sẻ hoặc tổng hợp dữ liệu ngoài chiến dịch của nhà quảng cáo cho người mà bạn đang cung cấp báo cáo. LƯU Ý: Dịch vụ xác minh không được phép đặt cookie.
 • Nhà cung cấp dịch vụ số liệu đối tượng và xác minh chỉ có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và phân tích. Bạn không được sử dụng bất kỳ công nghệ nào ảnh hưởng hoặc ngăn chặn việc phân phát quảng cáo, điều này bao gồm nhưng không giới hạn đối với các dịch vụ như chặn quảng cáo. Việc chứng nhận các nhà cung cấp này chỉ cho thấy rằng Google cho phép việc sử dụng các máy khách của họ trên mạng của chúng tôi. Tuy nhiên, Google không xác thực sự chính xác của dữ liệu và phân tích do bất kỳ nhà cung cấp dịch nghiên cứu nào báo cáo trong chương trình của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xác minh và nhà cung cấp dịch vụ chỉ số đối tượng. Google không cung cấp tín dụng cho bất kỳ sự khác biệt nào giữa báo cáo của chúng tôi và báo cáo của bên thứ ba hoặc cho bất kỳ vấn đề nào bị các loại dịch vụ này gắn cờ.
Biểu tượng tùy chọn quảng cáo hành vi trực tuyến

Nếu bạn muốn hiển thị Biểu tượng tùy chọn quảng cáo của bên thứ ba cho quảng cáo được nhắm mục tiêu theo hành vi trực tuyến, bạn phải tuân thủ các yêu cầu sau:

 • Nếu bạn chọn sử dụng Biểu tượng tùy chọn quảng cáo của bên thứ ba, thì nhà cung cấp bên thứ ba có trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu được nêu trong Chương trình tự điều chỉnh đối với Quảng cáo hành vi trực tuyến (www.aboutads.info), bao gồm nhưng không giới hạn các đặc điểm sau đây:
  • Lớp phải sử dụng hình ảnh chính thức 76x15 “Lựa chọn quảng cáo” của Biểu tượng tùy chọn quảng cáo. Nếu thay vào đó hình ảnh "i" 19x15 được sử dụng, thì lớp sẽ thay đổi thành hình ảnh “Lựa chọn quảng cáo” 76x15 đầy đủ khi di chuột qua.
  • Biểu tượng phải xuất hiện ở góc trên cùng bên phải của quảng cáo.
 • Mọi thông báo bảo mật phải xuất hiện bên trong đường viền đơn vị quảng cáo hoặc mở trong một cửa sổ trình duyệt mới. Không cho phép cửa sổ bật lên.
 • Bất kỳ nhà cung cấp nào được Google cho phép hiển thị Biểu tượng tùy chọn quảng cáo đều không được ghi và/hoặc đọc cookie cũng như bất kỳ chức năng nào của biểu tượng.
 • Bạn chỉ có thể phân phát Biểu tượng tùy chọn quảng cáo của bên thứ ba từ nhà cung cấp đã được Google chấp thuận. Xem danh sách các nhà cung cấp Ad Manager được chấp thuận và tìm kiếm nhà cung cấp có "Biểu tượng tùy chọn quảng cáo" trong cột "Sản phẩm cung cấp".
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?