Pravne zahteve

Google v namene priročnosti zagotavlja prevedene različice centra za pomoč, vendar pa njihov namen ni sprememba vsebine naših pravilnikov. Angleška različica je uradni jezik, ki ga uporabljamo za uveljavljanje pravilnikov. Če si želite ogledati ta članek v drugem jeziku, uporabite spustni meni za jezik na dnu strani.

Uporabniki storitve Display & Video 360 morajo upoštevati ta pravilnik za Google Ads. Informacije o dodatnih omejitvah so na voljo v centru za pomoč za Display & Video 360.

Od vseh oglaševalcev pričakujemo, da bodo poleg upoštevanja standardnih pravilnikov Googla Ads zagotavljali tudi skladnost z lokalno zakonodajo za vsa območja, na katera ciljajo njihovi oglasi. Pri uveljavljanju tega pravilnika smo običajno raje preveč previdni, ker ne želimo dovoliti vsebine vprašljive zakonitosti.

Spodaj so navedeni primeri pravnih zahtev, ki veljajo za posamezne države, vendar upoštevajte, da to ni izčrpen seznam. Od oglaševalcev pričakujemo, da bodo sami preverili lokalne predpise za vsako območje, na katero oglasi ciljajo. Preberite več o tem, kaj se zgodi, če kršite naše pravilnike.

Upoštevajte, da imajo določene države, panoge in panožna združenja lastne samoregulativne kodekse o oglaševanju in trženju. Seznam nekaterih takih kodeksov lahko najdete tukaj. Oglaševalci v Googlu morajo upoštevati take kodekse, kadar je to ustrezno.

Če prejmemo veljavno pravno zahtevo, ki navaja, da vaši oglasi kršijo lokalno zakonodajo ali veljavni predpis oziroma kodeks ravnanja, bodo morda na območju pristojnosti, kjer so nezakoniti, neodobreni.

Pravne zahteve za odstranitev vsebine lahko Googlu posreduje kateri koli uporabnik ali državni organ, in sicer prek centra za pravno pomoč na naslovu g.co/legal.

V okviru naših prizadevanj za zagotavljanje preglednosti lahko kopijo vseh pravnih zahtev, ki jih prejmemo, pošljemo projektu Lumen, da jih objavi. Oglaševalci lahko najdejo informacije o pritožbah, podanih proti njihovim oglasom, v zbirki podatkov Lumen tako, da iščejo URL ustreznih oglasov.

Oglaševalci se lahko obrnejo tudi na podporo za Google Ads, če imajo še kaka druga vprašanja o pravnih zahtevah za odstranitev. Oglaševalcem priporočamo, da to zadevo najprej razrešijo neposredno z vlagateljem zahtevka, ki je poslal pravno obvestilo.

Dodatni podatki o zahtevah, ki jih prejemamo od lastnikov avtorskih pravic in državnih organov za odstranitev informacij iz naših izdelkov, so na voljo v storitvi Preglednost informacij.

Kršenje trgovinskih sankcij

 

Oglaševalci morajo delovati skladno z veljavnimi sankcijami in izvoznimi predpisi, ki vključujejo sankcije, ki jih upravlja Urad za nadzor tujega premoženja (»OFAC«), ter se strinjati, da ne bodo povzročili, da bi Google kršil te predpise. Oglasov ne smete uporabljati za omejene entitete ali posameznike oziroma v njihovem imenu. Oglasov ne smete uporabljati za pravne osebe ali posameznike v državah ali regijah, za katere veljajo sankcije oziroma v imenu teh pravnih oseb ali posameznikov.

Poleg tega oglasi niso na voljo pravnim osebam ali posameznikom, ki so omejeni v skladu z veljavnimi trgovinskimi sankcijami in zakoni o upoštevanju izvoza. Prav tako niso na voljo entitetam ali posameznikom, ki so v lasti ali upravljanju teh omejenih entitet ali posameznikov oziroma delujejo za te omejene entitete ali posameznike oziroma delujejo v njihovem imenu.

Naslednje ni dovoljeno:

rdeča oznaka »x« Oglaševalske akcije, ki geografsko ciljajo na države ali ozemlja, za katere velja embargo

rdeča oznaka »x« Oglaševalske akcije, ki se izvajajo v imenu podjetij s sedežem v državah ali regijah, za katere velja prepoved ali omejitev trgovine, ne glede na to, ali je lastnik računa v takšni državi ali regiji

rdeča oznaka »x« Oglaševalske akcije, ki jih prikazujejo entitete ali posamezniki, ki so omejeni v skladu z veljavnimi trgovinskimi sankcijami in uredbami oziroma ki se prikazujejo v imenu teh entitet ali posameznikov

Opomba: Google mora delovati skladno s sankcijami, ki jih je uvedel OFAC. Omejene entitete in posamezniki ne smejo ustvariti ali uporabljati računa Google Ads, poleg tega pa v njihovem imenu programa Google Ads ne sme uporabljati nihče. Osebe, ki so ali imajo običajno prebivališče v državi ali na ozemlju, za katerega velja embargo, ne smejo ustvariti ali uporabljati računa Google Ads. Embargo trenutno velja za Krim, Kubo, tako imenovani Doneško ljudsko republiko (DNR) in Lugansko ljudsko republiko (LNR), Iran, Severno Korejo ter Sirijo.

Preberite več o tem, kako popraviti onemogočen račun.

Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah

Za oglaševalce, ki oglase ciljajo v Evropski uniji in Združenem kraljestvu, to morda pomeni, da morajo izpolnjevati zahteve Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMSD) v obliki, kot je prenesena v zakonodajo ciljne države. Kot referenco smo spodaj navedli člen 9 Direktive.

To ni popoln seznam lokalnih pravnih zahtev za posamezno državo. Oglaševalci morajo še vedno raziskati in upoštevati lokalne zakone za območja, na katerih posluje podjetje, ter regijo, na katero ciljajo oglasi.

Člen 9

1. Države članice zagotovijo, da so avdiovizualna komercialna sporočila, ki jih zagotavljajo ponudniki medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo, v skladu z naslednjimi zahtevami:
(a) avdiovizualna komercialna sporočila morajo biti jasno razpoznavna kot taka; prikrita avdiovizualna komercialna sporočila so prepovedana;
(b) avdiovizualna komercialna sporočila ne smejo uporabljati subliminalnih tehnik;
(c) avdiovizualna komercialna sporočila ne smejo:
(i) ogrožati spoštovanja človekovega dostojanstva;
(ii) vsebovati ali spodbujati kakršne koli diskriminacije na podlagi spola, rase ali etničnega porekla, državljanstva, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;
(iii) spodbujati vedenja, ki ogroža zdravje ali varnost;
(iv) spodbujati vedenja, izjemno škodljivega za varstvo okolja;
(d) prepovedane so vse oblike avdiovizualnih komercialnih sporočil za cigarete in druge tobačne izdelke ter elektronske cigarete in posodice za ponovno polnjenje;
(e) avdiovizualna komercialna sporočila za alkoholne pijače ne smejo biti izrecno namenjena mladoletnikom in ne smejo spodbujati prekomernega uživanja takšnih pijač;
(f) avdiovizualno komercialno sporočilo za zdravila in zdravljenje, ki jih je mogoče dobiti le na recept v državi članici, pod katere pristojnostjo je ponudnik medijskih storitev, je prepovedano;
(g) avdiovizualna komercialna sporočila ne smejo povzročati telesne, duševne ali moralne škode mladoletnikom; zato ne smejo neposredno spodbujati mladoletnikov, da zaradi svoje neizkušenosti ali lahkovernosti kupujejo ali najemajo proizvode ali storitve, jih neposredno spodbujati, da prepričujejo svoje starše ali druge, naj kupujejo oglaševano blago ali storitve, izkoriščati zaupanje mladoletnikov v starše, učitelje ali druge osebe, ali nepremišljeno prikazovati mladoletnikov v nevarnih situacijah.

Lokalne pravne zahteve

Če si želite ogledati, katere vrste krajevnih pravnih zahtev Google nadzira v oglaševanju, izberite državo v spodnjem meniju. Upoštevajte, da to ni popoln seznam lokalnih zahtev ali držav in da ste še vedno odgovorni za seznanjanje in zagotavljanje skladnosti z lokalnimi zahtevami, ki veljajo za lokacijo, na kateri deluje vaše podjetje, ter za vse regije, na katere ciljajo vaši oglasi.

 

Avstralija

rdeča oznaka »x« Primer nedovoljene vsebine

 • Zdravila za sproženje splava

Bangladeš

rdeča oznaka »x« Primer nedovoljene vsebine

 • Hrana za dojenčke

Belgija

rdeča oznaka »x« Primer nedovoljene vsebine

 • Izdelki za zaznavanje radarjev

Brazilija

No issues detected and positive check mark icon Nekaj primerov vsebine, ki je dovoljena z omejitvami

 • Kozmetika in parfumi
 • Merilni instrumenti
 • Zdravila in zeliščna zdravila

rdeča oznaka »x« Nekaj primerov nedovoljene vsebine

 • Kreatin, L-karnitin ali karnitin, Polifenol de Alcachofra
 • Nepooblaščeni ponudniki finančnih storitev
 • Neregistrirana podjetja: Podjetja, ki ponujajo finančne storitve (na primer banke) in telekomunikacijske storitve, lahko svoje storitve oglašujejo samo, če so registrirana pri ustreznem lokalnem uradu.

Kitajska

No issues detected and positive check mark icon Nekaj primerov vsebine, ki je dovoljena z omejitvami

 • Živalska krma in dodatki
 • Izobraževanje in usposabljanje
 • Razvedrilo, vključno s filmi, TV-jem, glasbo, DVD-ji, videoigrami in sorodno vsebino
 • Zdrava prehrana
 • Hrana za dojenčke
 • Medicinske naprave
 • Spletne igre in sestavljanke
 • Pesticidi
 • Nepremičnine
 • Verska vsebina
 • Semena in sadike: Vključno s semeni poljščin, semeni dreves, semeni trav ali vodnimi poganjki ter kulturami
 • Veterinarska zdravila

rdeča oznaka »x« Nekaj primerov nedovoljene vsebine

 • Paketi klikov
 • Storitve vračila denarja pri kreditnih karticah
 • Spletna mesta za zmenke
 • Zdravljenje pri odvajanju od mamil
 • Vdori v igre
 • Ugotavljanje spola
 • Politična vsebina: Google na Kitajskem ne dovoljuje prikazovanja oglasov, ki promovirajo imena državnih organov ali politikov, kritizirajo komunistično stranko ali vlado Ljudske republike Kitajske, promovirajo neodvisnost Tajvana, demokratično stranko Hongkonga ali protest na Trgu nebeškega miru.
 • Zasebni strežniki
 • Oprema za satelitsko televizijo
 • Izdelki, povezani s spolnostjo
 • Nadomestno materinstvo
 • Trditve v presežniku ali primerniku (kot so »najboljši«, »št. 1«, »boljši kot«, »hitrejši kot«), niti če so podprte s potrditvijo, ki jo priskrbi tretja oseba
 • Tobačni izdelki: Google na Kitajskem ne dovoljuje prikazovanja oglasov, ki promovirajo imena, blagovne znamke, embalažo ali slogane tobačnih izdelkov.

Francija

rdeča oznaka »x« Nekaj primerov nedovoljene vsebine

 • Preizkusi očetovstva: Vključujejo tudi storitve kliničnega preizkušanja očetovstva in komplete za preizkušanje očetovstva doma
 • Izdelki za zaznavanje radarjev
 • Scientologija

Nemčija

rdeča oznaka »x« Nekaj primerov nedovoljene vsebine

 • Testi za preverjanje okuženosti z virusom HIV za domačo uporabo
 • Izdelki za zaznavanje radarjev
 • Scientologija
 • Skrivni preizkusi očetovstva

Hongkong

rdeča oznaka »x« Primer nedovoljene vsebine

 • Plastična kirurgija: Vključno z operacijami, povezanimi z vidom, sluhom, ravnotežjem, kožnimi boleznimi, lasmi in lasiščem.

Indija

No issues detected and positive check mark icon Nekaj primerov vsebine, ki je dovoljena z omejitvami

 • Računovodske storitve: Google v Indiji dovoljuje prikazovanje oglasov, ki promovirajo računovodske storitve, če ne promovirajo določenega računovodja.
 • Pravne storitve: Google v Indiji dovoljuje prikazovanje oglasov, ki promovirajo pravne storitve, če ne promovirajo določenega odvetnika.
 • Zdravstvene storitve: Google v Indiji dovoljuje prikazovanje oglasov, ki promovirajo zdravstvene storitve, če ne promovirajo določenega specializiranega ali splošnega zdravnika.

rdeča oznaka »x« Nekaj primerov nedovoljene vsebine

Indonezija

No issues detected and positive check mark icon Primer vsebine, ki je dovoljena z omejitvami

 • Verska vsebina

rdeča oznaka »x« Nekaj primerov nedovoljene vsebine

 • Storitve vračila denarja pri kreditnih karticah
 • Mednarodne storitve za naročanje nevest
 • Politična vsebina: Google v Indoneziji ne dovoljuje prikazovanja oglasov, ki promovirajo politične kandidate ali stranke.
 • Izdelki in pripomočki za spolnost: Google v Indoneziji ne dovoljuje prikazovanja oglasov, ki promovirajo izdelke ter pripomočke za spolnost, kot so vibratorji, erekcijske črpalke, gugalnice, umetni penisi, olja, lubrikanti in geli.

Italija

rdeča oznaka »x« Nekaj primerov nedovoljene vsebine

 • Testi za preverjanje okuženosti z virusom HIV za domačo uporabo
 • »Jutranja tabletka«

Japonska

No issues detected and positive check mark icon Nekaj primerov vsebine, ki je dovoljena z omejitvami

 • Blagovni terminski posli: Podjetja, ki oglašujejo blagovne terminske posle, morajo biti registrirana pri ministrstvu za gospodarstvo, trgovino in industrijo. Na spletnem mestu mora biti prikazana veljavna številka registracije.
 • Potrošniška posojila in krediti: Podjetja, ki promovirajo potrošniška posojila in kredite, morajo biti javna podjetja. Če podjetje ni javno, bo Google preklical dovoljenje za oglaševanje. Poleg tega spletna mesta, ki niso v skladu z zakonom o »najvišji obrestni meri«, ne bodo prikazana.
 • Kreditne kartice: Podjetja, ki oglašujejo kreditne kartice, se morajo registrirati pri Združenju za potrošniške kredite. Na spletnem mestu mora biti prikazana veljavna številka registracije.
 • Storitve za zmenke: Oglaševalci, ki ponujajo spletne storitve za zmenke, ki ciljajo na Japonsko, bodo morali pred oglaševanjem prek Googla Ads pridobiti Googlov certifikat [prijava za pridobitev certifikata]. Poleg tega morajo oglasi vsebovati tudi prikaz opozorila »18 禁« ali »18+«.
 • Finančne institucije: Podjetja, ki promovirajo nepremičnine, banke, vrednostne papirje, posojilodajalska podjetja, podjetja za naložbeno svetovanje, podjetja, ki ponujajo kreditne kartice, agencijske storitve odpiranja računov in poslovni partnerji takšnih podjetij morajo biti registrirani pri agenciji Financial Services Agency ali drugi upravni agenciji. Na spletnem mestu mora biti prikazana veljavna številka registracije.
 • Spolno nazorna golota: Google na Japonskem ne dovoli oglaševanja necenzurirane spolno nazorne golote. Dovoljena je samo, če so spolni organi zakriti z učinkom mozaika. Ti oglasi bodo razvrščeni med spolno vsebino.

rdeča oznaka »x« Nekaj primerov nedovoljene vsebine

 • Financiranje črnega trga
 • Skrivno snemanje
 • Storitve vračila denarja pri kreditnih karticah
 • Telefonske številke za klic v sili (kot je 110 za policijo ali 119 za gasilce)
 • Storitve, neprimerne za otroke, in spolna vsebina: To vključuje fotografije/videoposnetke z goloto v storitvah, ki omogočajo komunikacijo v živo; klube za zmenke po telefonu, svingerske klube in vroče linije; spletna mesta za zmenke s spolnimi odnosi; ter storitve za zunajzakonska razmerja/zmenke.
 • Večstopenjsko trženje
 • Politična vsebina: Google na Japonskem ne dovoljuje prikazovanja oglasov za spletna mesta, ki so del volilne kampanje.
 • Plačljive klicne številke (kot je 0570 ali 0990)

Koreja

No issues detected and positive check mark icon Primer vsebine, ki je dovoljena z omejitvami

 • Vsa podjetja s področja financ bodo morala pridobiti pravno zavezujoče registracije, licence, dovoljenja ali druge podobne odobritve urada za finančne storitve ali drugih ustreznih regulatornih agencij.

rdeča oznaka »x« Nekaj primerov nedovoljene vsebine

 • Igralne valute.
 • Storitve za zmenke za odrasle in iskanje zaposlitve za odrasle: Vključujejo spletna mesta za iskanje zaposlitve za odrasle, splošna ali tematska spletna mesta za zmenke z namenom spolnega odnosa in spletna mesta za klepet.
 • Vojaška oprema.
 • Pripomočki za spolnost: Vključujejo spolne igračke in tablete za boljšo spolno izkušnjo.
 • Neregistrirani mobilni telefoni

Luksemburg

rdeča oznaka »x« Primer nedovoljene vsebine

 • Izdelki za zaznavanje radarjev

Malezija

rdeča oznaka »x« Nekaj primerov nedovoljene vsebine

 • Mednarodne storitve za naročanje nevest
 • Zbiranje sredstev s strani naložbenih podjetij

Mehika

rdeča oznaka »x« Primer nedovoljene vsebine

 • Dietetični izdelki

Pakistan

No issues detected and positive check mark icon Nekaj primerov vsebine, ki je dovoljena z omejitvami

 • Hrana za dojenčke
 • Zdravstvene storitve: Google v Pakistanu dovoljuje promocijo zdravstvenih storitev, če oglasi ne promovirajo določenega specializiranega ali splošnega zdravnika.

Peru

rdeča oznaka »x« Primer nedovoljene vsebine

 • Politično oglaševanje v času volilnega molka

Filipini

rdeča oznaka »x« Primer nedovoljene vsebine

 • Mednarodne storitve za naročanje nevest

Poljska

rdeča oznaka »x« Primer nedovoljene vsebine

 • Izdelki za zaznavanje radarjev

Rusija

No issues detected and positive check mark icon Nekaj primerov vsebine, ki je dovoljena z omejitvami

 • Otroška hrana za otroke, mlajše od enega leta, in nadomestki za materino mleko: oglasi za te izdelke morajo vsebovati to obvezno besedilo: »Проконсультируйтесь со специалистом. Для детей с [укажите число] месяцев«.
 • Biološko aktivni aditivi (BAA): Oglasi za te izdelke morajo vključevati to izjavo o zavrnitvi odgovornosti: »Не является лекарством«.
 • Borzno posredništvo, naložbene storitve in vrednostni papirji: Podjetja, ki promovirajo borzno posredništvo, vrednostne papirje, klirinške storitve, upravljanje premoženja in skladov, ali ponudniki naložbenega svetovanja morajo imeti licenco. Na ciljni strani mora biti prikazana veljavna številka licence. Vsak oglas mora vključevati ime ali registrirano ime licenciranega ponudnika finančnih storitev.
 • Kreditne ustanove: Podjetja, ki promovirajo kreditne storitve, med drugim bančne depozite, bančne račune in prenose, pologe plemenitih kovin, unovčitve, denarno upravljanje, menjalniške posle, bančne garancije, upravljanje e-denarja, e-denarnice ter druge povezane storitve. To vključuje tudi podjetja, ki ponujajo kreditne kartice, in podružnice zgoraj navedenih institucij. Podjetja, ki promovirajo tovrstno vsebino, morajo biti registrirana in/ali licencirana pri ustreznem uradu. Na ciljni strani mora biti prikazana veljavna številka licence ali registracije. Vsak oglas mora vključevati ime ali registrirano ime licenciranega/registriranega ponudnika finančnih storitev.
 • Prehranska dopolnila: Prehranska dopolnila, ki se promovirajo v Rusiji, morajo biti registrirana v skladu z zakonodajo.
 • Devizno poslovanje in menjava valut: Podjetja, ki promovirajo devizno poslovanje (FX) in storitve deviznega poslovanja, morajo biti licencirana in/ali registrirana pri ustreznem uradu v Rusiji. Tudi podjetja, ki promovirajo menjavo valut (menjalnice), morajo biti licencirana in/ali registrirana pri ustreznem uradu v Rusiji. Na ciljni strani mora biti prikazana veljavna številka licence ali registracije. Vsak oglas mora vključevati ime ali registrirano ime licenciranega ponudnika finančnih storitev.
 • Zavarovalniške storitve: Podjetja, ki promovirajo zavarovalniške storitve, morajo imeti licenco. Na ciljni strani mora biti prikazana veljavna številka licence. Vsak oglas mora vključevati ime ali registrirano ime licenciranega ponudnika finančnih storitev.
 • Lizing, odkup terjatev: Podjetja, ki promovirajo lizinške storitve, morajo biti registrirana. Na ciljni strani mora biti prikazana veljavna številka registracije. Vsak oglas mora vključevati ime ali registrirano ime licenciranega ponudnika finančnih storitev.
 • Posojila, mikroposojila in hipotekarne storitve: Podjetja, ki promovirajo nepremičninska posojila in hipotekarne storitve, morajo biti registrirana in/ali licencirana pri ustreznem uradu. Na ciljni strani mora biti prikazana veljavna številka licence ali registracije. Vsak oglas mora vključevati ime ali registrirano ime licenciranega/registriranega ponudnika finančnih storitev.
 • Informacijski izdelki: Oglasi za informacijske izdelke morajo vsebovati ocene primernosti glede na starost, na primer: 18+, 16+, 12+, 6+ ali 0+. Ocena primernosti glede na starost mora biti jasno vidna v oglasu ali navedena v besedilu oglasa. Informacijski izdelki vključujejo knjige in druge tiskane ali digitalne medije, filme in avdiovizualno vsebino, glasbo, programsko opremo, igre, oddaje, predstave, koncerte, aplikacije za mobilne naprave in vse druge izdelke ali prireditve, ki lahko vključujejo informacije, za katere v Rusiji veljajo starostne omejitve.

rdeča oznaka »x« Nekaj primerov nedovoljene vsebine

 • Vžigalniki
 • Etilni alkohol
 • Finančne stave: Google ne dovoljuje oglasov ali ciljnih strani, ki ciljajo na Rusijo in promovirajo CFD-je, binarne opcije, špekulacije o prihodnjih cenah valut, delnic ali blaga.
 • Zbiranje sredstev za participativno gradnjo in sklade za posameznike stanovanjsko hranilne kooperative (ЖСК)
 • Informacijski izdelki brez ocene primernosti glede na starost
 • Medicinski pripomočki: To vključuje medicinske pripomočke, medicinska orodja in izdelke, za katere je potrebno posebno usposabljanje.
 • Zdravstvene storitve, vključno s tistimi, ki so povezane z umetno prekinitvijo nosečnosti (Več o tem)
 • Saponin, pridobljen iz severnega jelena (rogovi in endokrine farmacevtske surovine)
 • Virtualne valute

Singapur

rdeča oznaka »x« Primer nedovoljene vsebine

 • Storitve posojanja denarja: Oglasi oglaševalcev, ki zagotavljajo storitve posojanja denarja, ne bodo dovoljeni. Ta omejitev velja tudi za agencije, oglaševalske partnerje in primerjalna spletna mesta, vendar ne velja za posojila bank ali drugih finančnih inštitucij, registriranih kreditnih združenj, licenciranih zastavljalcev ali oglaševalcev, ki posojajo denar akreditiranim investitorjem za vrednostne papirje/terminske posle ali investicijske sklade.

Španija

Nekaj primerov nedovoljene vsebine

 • Dietetični izdelki: Google v Španiji ne dovoljuje oglasov, spletnih mest ali aplikacij, ki promovirajo izdelke, povezane s hujšanjem, če trdijo, da imajo izdelki zdravilne lastnosti, obljubljajo posebne rezultate ali uporabljajo priporočila posameznikov, znanih oseb ali organizacij.
 • Testi za preverjanje okuženosti z virusom HIV za domačo uporabo
 • »Jutranja tabletka«
 • Medicinski posegi za zmanjšanje telesne mase

Švica

Primer nedovoljene vsebine

 • Izdelki za zaznavanje radarjev

Tajvan

Green checkmark, allowed Primer vsebine, ki je dovoljena z omejitvami

 • Imigracijske storitve: Google dovoljuje promocijo imigracijskih storitev, če je storitev registrirana pri ustreznem krajevnem organu.

Primer nedovoljene vsebine

 • Mednarodne storitve za naročanje nevest

Turčija

Primer nedovoljene vsebine

 • Neregistrirana prehranska dopolnila
 

Združeno kraljestvo

Green checkmark, allowed Primer vsebine, ki je dovoljena z omejitvami

 • Izdelki za beljenje zob: Google v Združenem kraljestvu ne dovoljuje oglaševanja izdelkov za beljenje zob, ki vsebujejo več kot 0,1 % vodikovega peroksida ali kemikalij, ki ga oddajajo (razen če ti izdelki vsebujejo največ 6 % vodikovega peroksida ali kemikalij, ki ga oddajajo, ter jih na potrošniku najprej uporabi zobozdravnik v skladu s krajevno zakonodajo).

Primer nedovoljene vsebine

 • Skrivni preizkusi očetovstva

Združene države

Green checkmark, allowed Primer vsebine, ki je dovoljena z omejitvami

 • Pogodbe o servisiranju vozil: Potrošniki sklenejo pogodbe za servisiranje vozil za pokrivanje stroškov popravila vozil po poteku proizvajalčeve garancije. Google dovoljuje oglase za pogodbe o servisiranju vozil, če so v oglasu ali na ciljni strani omenjeni proizvajalci ali znamke avtomobilov in je na ciljni strani pojasnjeno, kakšna je povezava s temi proizvajalci ali znamkami avtomobilov oziroma da je ni.

Nekaj primerov nedovoljene vsebine

 • Oglasi za kanadske spletne lekarne: Google ne dovoljuje ciljanja oglasov za kanadske spletne lekarne na potrošnike v Združenih državah.
 • Promocije, povezane z državno podporo in pomočjo
 • Prodaja kontaktnih leč brez recepta
   

Vietnam

Green checkmark, allowed Primer vsebine, ki je dovoljena z omejitvami

 • Verska vsebina

Nekaj primerov nedovoljene vsebine

 • Mednarodne storitve za naročanje nevest
 • Politična vsebina: Vključno s političnimi kandidati in strankami.
Orodje za odpravljanje težav: Lokalne pravne zahteve
 1. Preberite pravilnike za ustrezno državo, če si želite ogledati primere lokalnih zakonov, ki jih morate upoštevati, da boste lahko prikazovali oglase na teh lokacijah. Upoštevajte, da ta seznam ni popoln, zato vas pozivamo, da sami preučite oglaševalske prakse za mesta, kjer poslujete in prikazujete oglase. Nekaj pogostih področij za raziskavo:

  Registracija podjetja ali izdelka: Če je na vaši lokaciji to zahtevano, registrirajte svoje podjetje ali izdelek pri lokalnem uradu, da boste lahko oglaševali.

  Zakonsko nadzorovani izdelki in storitve: Ugotovite, katere omejitve veljajo za vaše izdelke ali storitve, glede na to, v katerem delu sveta jih oglašujete ali prodajate.

 2. Ciljajte na drugo lokacijo. Če vaš oglas izpolnjuje osnovne zahteve pravilnika, ne pa tudi zahtev za države, na katere cilja vaša oglaševalska akcija, lahko uredite ciljanje na lokacije in oglase prikazujete nekje drugje, kjer izpolnjujejo naše zahteve. Ko boste oglaševalsko akcijo ciljali samo na sprejemljive lokacije, zahtevajte pregled neodobrenih oglasov, da bomo preverili, ali se lahko začnejo znova prikazovati:

  Zahtevaj pregled

 3. Popravite cilj oglasa. Odstranite vso morebitno vsebino, ki ni skladna z lokalnimi zakoni in predpisi. Če ne morete popraviti cilja oglasa, spremenite oglas, tako da uporabite nov cilj, ki bo skladen s tem pravilnikom.
 4. Uredite oglas. Odstranite vso nedovoljeno vsebino. Če je vaš oglas že skladen s pravilnikom, vendar ste spremenili cilj oglasa, izvedite spremembo v oglasu in ga shranite. S tem boste znova poslali oglas in njegov cilj v pregled.

  Večino oglasov pregledamo v enem delovnem dnevu. Če je potreben temeljitejši pregled, je treba morda počakati več časa.

Če teh kršitev ne morete ali ne želite odpraviti, odstranite oglas, da vaš račun v prihodnje ne bo blokiran zaradi prevelikega števila neodobrenih oglasov.

Potrebujete pomoč?

Če imate vprašanja v zvezi z našimi pravilniki, nam to sporočite: Obrnite se na podporo za Google Ads.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
true
false
true
true
73067