Pravne zahteve

Google zagotavlja prevedene različice centra za pomoč, vendar niso namenjene spremembi vsebine naših pravilnikov. Angleška različica je uradni jezik, ki ga uporabljamo za uveljavljanje pravilnikov. Če si želite ogledati ta članek v drugem jeziku, uporabite spustni meni za jezik na dnu strani.

Uporabniki storitve Display & Video 360 morajo upoštevati ta pravilnik za Google Ads. Informacije o dodatnih omejitvah so na voljo v centru za pomoč za Display & Video 360.

Oglaševalci morajo delovati skladno z vsemi lokalnimi zakoni ter predpisi, ki veljajo za vsa geografska območja, na katera ciljajo njihovi oglasi, in standardnimi pravilniki za Google Ads. Od oglaševalcev se pričakuje, da se seznanijo z vsemi lokalnimi zakoni in predpisi za vse lokacije, na katere ciljajo njihovi oglasi. Preberite več o tem, kaj se zgodi, če kršite naše pravilnike.

Upoštevajte, da imajo določene države, panoge in panožna združenja lastne kodekse o oglaševanju in trženju. Oglaševalci v Googlu morajo upoštevati take kodekse, kadar je to ustrezno. Seznam nekaterih takih kodeksov lahko najdete tukaj.

Kršenje trgovinskih sankcij

 

Oglaševalci morajo delovati skladno z veljavnimi sankcijami in izvoznimi predpisi, ki vključujejo sankcije, ki jih upravlja Urad za nadzor tujega premoženja (Office of Foreign Assets Control, OFAC), ter se strinjati, da ne bodo povzročili, da bi Google kršil te predpise. Googla Ads ne smete uporabljati za omejene entitete ali posameznike oziroma v njihovem imenu. Googla Ads ne smete uporabljati za entitete ali posameznike, ki se nahajajo v državah ali regijah, za katere veljajo sankcije oziroma v imenu teh entitet ali posameznikov.

Poleg tega Google Ads ni na voljo entitetam ali posameznikom, ki so omejeni v skladu z veljavnimi trgovinskimi sankcijami in zakoni o upoštevanju izvoza. Prav tako ni na voljo entitetam ali posameznikom, ki so v lasti ali upravljanju teh omejenih entitet ali posameznikov oziroma delujejo za te omejene entitete ali posameznike oziroma v njihovem imenu.

Naslednje ni dovoljeno:

rdeča oznaka »x« oglaševalske akcije, ki geografsko ciljajo na države ali ozemlja, za katere velja embargo;

rdeča oznaka »x« oglaševalske akcije, ki se izvajajo v imenu podjetij s sedežem v državah ali regijah, za katere velja embargo, tudi če lastnik računa ni v takšni državi ali regiji;

rdeča oznaka »x« oglaševalske akcije, ki jih prikazujejo entitete ali posamezniki, ki so omejeni v skladu z veljavnimi trgovinskimi sankcijami in uredbami, oziroma ki se prikazujejo v imenu teh entitet ali posameznikov.

Opomba: Google mora delovati skladno s sankcijami, ki jih je uvedel OFAC. Omejene entitete in posamezniki ne smejo ustvariti ali uporabljati računa Google Ads, poleg tega pa v njihovem imenu programa Google Ads ne sme uporabljati nihče. Osebe, ki so ali imajo običajno prebivališče v državi ali na ozemlju, za katerega velja embargo, ne smejo ustvariti ali uporabljati računa Google Ads. Embargo trenutno velja za Krim, Kubo, tako imenovani Doneško ljudsko republiko (DNR) in Lugansko ljudsko republiko (LNR), Iran, Severno Korejo ter Sirijo.

Preberite več o tem, kako popraviti začasno onemogočen račun.

Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah

Za oglaševalce, ki oglase ciljajo v Evropski uniji in Združenem kraljestvu, to morda pomeni, da morajo izpolnjevati zahteve Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMSD) v obliki, kot je prenesena v zakonodajo ciljne države. Kot referenco smo spodaj navedli člen 9 Direktive.

To ni popoln seznam lokalnih pravnih zahtev za posamezno državo. Oglaševalci morajo še vedno raziskati in upoštevati lokalne zakone za območja, na katerih posluje podjetje, ter regijo, na katero ciljajo oglasi.

Člen 9

1. Države članice zagotovijo, da so avdiovizualna komercialna sporočila, ki jih zagotavljajo ponudniki medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo, v skladu z naslednjimi zahtevami:
(a) avdiovizualna komercialna sporočila morajo biti jasno razpoznavna kot taka; prikrita avdiovizualna komercialna sporočila so prepovedana;
(b) avdiovizualna komercialna sporočila ne smejo uporabljati subliminalnih tehnik;
(c) avdiovizualna komercialna sporočila ne smejo:
(i) ogrožati spoštovanja človekovega dostojanstva;
(ii) vsebovati ali spodbujati kakršne koli diskriminacije na podlagi spola, rase ali etničnega porekla, državljanstva, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;
(iii) spodbujati vedenja, ki ogroža zdravje ali varnost;
(iv) spodbujati vedenja, izjemno škodljivega za varstvo okolja;
(d) prepovedane so vse oblike avdiovizualnih komercialnih sporočil za cigarete in druge tobačne izdelke ter elektronske cigarete in posodice za ponovno polnjenje;
(e) avdiovizualna komercialna sporočila za alkoholne pijače ne smejo biti izrecno namenjena mladoletnikom in ne smejo spodbujati prekomernega uživanja takšnih pijač;
(f) avdiovizualno komercialno sporočilo za zdravila in zdravljenje, ki jih je mogoče dobiti le na recept v državi članici, pod katere pristojnostjo je ponudnik medijskih storitev, je prepovedano;
(g) avdiovizualna komercialna sporočila ne smejo povzročati telesne, duševne ali moralne škode mladoletnikom; zato ne smejo neposredno spodbujati mladoletnikov, da zaradi svoje neizkušenosti ali lahkovernosti kupujejo ali najemajo proizvode ali storitve, jih neposredno spodbujati, da prepričujejo svoje starše ali druge, naj kupujejo oglaševano blago ali storitve, izkoriščati zaupanje mladoletnikov v starše, učitelje ali druge osebe, ali nepremišljeno prikazovati mladoletnikov v nevarnih situacijah.

Prijava nezakonite vsebine Googlu

Vsak lahko Googlu pošlje zahtevo za odstranitev nezakonite vsebine prek centra za pomoč pri prijavi vsebine iz pravnih razlogov na spletnem mestu g.co/legal.

Oglaševalci, katerih oglasi niso bili odobreni zaradi tega postopka, lahko vložijo ugovor prek spletnega obrazca za ugovor na pravno odstranitev vsebine, ki je na voljo v e-poštnem sporočilu ali oglaševalčevem uporabniškem vmesniku.

V okviru naših prizadevanj za zagotavljanje preglednosti lahko kopijo vseh pravnih zahtev, ki jih prejmemo, pošljemo projektu Lumen, da jih objavi. Oglaševalci lahko najdejo informacije o pritožbah, podanih proti njihovim oglasom, v projektu Lumen tako, da poiščejo URL-je ustreznih oglasov.

Oglaševalci se lahko obrnejo tudi na podporo za Google Ads, če imajo še kaka druga vprašanja o zahtevah za pravno odstranitev. Oglaševalcem priporočamo, da to zadevo najprej razrešijo neposredno z vlagateljem zahtevka, ki je poslal pravno obvestilo.

Dodatni podatki o zahtevah, ki jih prejemamo od lastnikov avtorskih pravic in državnih organov za odstranitev informacij iz naših izdelkov, so na voljo v storitvi Preglednost informacij.

Potrebujete pomoč?

Če imate vprašanja v zvezi z našimi pravilniki, nam to sporočite: Obrnite se na podporo za Google Ads.

Je bilo to uporabno?

Kako lahko to izboljšamo?
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni