Wymagania prawne

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy dla wygody użytkowników. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Użytkownicy usługi Display & Video 360 muszą przestrzegać tych zasad Google Ads. Dodatkowe ograniczenia znajdziesz w Centrum pomocy Display & Video 360.

Oczekujemy, że oprócz standardowych zasad Google Ads wszyscy reklamodawcy będą przestrzegać miejscowych przepisów na każdym obszarze, na który kierują reklamy. Przestrzeganie tych zasad jest dla nas bardzo ważne, bo nie chcemy zamieszczać treści, których legalność budzi wątpliwości.

Poniżej znajdziesz wymagania prawne obowiązujące w poszczególnych krajach. Lista nie jest wyczerpująca. Reklamodawcy są zobowiązani samodzielnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami w każdej lokalizacji, na którą kierują reklamy. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Pamiętaj, że niektóre kraje, branże oraz związki branżowe mają kodeksy wewnętrzne w zakresie reklamy i marketingu. Listę wybranych kodeksów znajdziesz tutaj. Reklamodawcy w Google powinni w odpowiednich przypadkach dostosowywać się do zapisów tych kodeksów.

Jeśli otrzymamy oficjalny wniosek prawny, z którego będzie wynikać, że Twoje reklamy naruszają lokalne przepisy prawne albo odpowiednie regulacje lub zapisy kodeksu postępowania, możemy odrzucić takie reklamy w lokalizacjach, w których naruszają one te przepisy.

Każdy użytkownik i każda instytucja państwowa mogą przesłać do Google wniosek prawny o usunięcie treści. Można to zrobić w dziale Informacje prawne w Centrum pomocy: g.co/legal.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić przejrzystość w kwestii usuwania treści. Dlatego możemy przesłać kopię otrzymanego przez nas wniosku prawnego do projektu Lumen w celu opublikowania. Reklamodawcy mogą wyświetlać informacje o skargach przesłanych w związku z ich reklamami. W tym celu mogą wyszukać w bazie Lumen odpowiedni adres URL Google Ads.

Reklamodawcy mogą także skontaktować się z Pomocą Google Ads, aby zadać dodatkowe pytania o wnioski prawne dotyczące usunięcia treści. Zachęcamy reklamodawców do wyjaśniania tego rodzaju spraw w pierwszej kolejności bezpośrednio ze stroną wnoszącą roszczenie, która przesłała powiadomienie prawne.

W naszym Raporcie przejrzystości można znaleźć dodatkowe informacje o wnioskach przesyłanych przez właścicieli praw autorskich i organy państwowe, a dotyczących usuwania informacji z naszych usług.

Naruszenia sankcji handlowych

 

Reklamodawcy muszą przestrzegać obowiązujących sankcji i przepisów eksportowych, w tym sankcji Biura ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych („OFAC”), oraz zgodzić się nie narażać Google na naruszenie tych przepisów. Nie można używać Google Ads na rzecz ani w imieniu podmiotów lub osób fizycznych objętych ograniczeniami. Nie można używać Google Ads na rzecz ani w imieniu podmiotów lub osób fizycznych, które znajdują się w krajach lub regionach objętych sankcjami.

Dodatkowo usługa Google Ads nie jest dostępna dla żadnych podmiotów ani osób fizycznych, które są objęte ograniczeniami zgodnie z obowiązującymi sankcjami handlowymi i przepisami eksportowymi. Jest też niedostępna dla podmiotów i osób należących do podmiotów lub osób objętych ograniczeniami albo kontrolowanych przez nie lub działających na ich rzecz bądź w ich imieniu.

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Kampanie reklamowe kierowane według kryteriów geograficznych na kraje lub obszary objęte embargiem

Czerwony znak x Kampanie reklamowe prowadzone w imieniu firm, które znajdują się w krajach lub regionach objętych embargiem, nawet jeśli właściciel konta nie znajduje się na terenie kraju lub regionu objętego embargiem

Czerwony znak x Kampanie reklamowe prowadzone przez podmioty lub osoby fizyczne, które są objęte ograniczeniami zgodnie z obowiązującymi sankcjami handlowymi i przepisami, albo w imieniu tych podmiotów lub osób

Uwaga: Google musi przestrzegać sankcji nałożonych przez OFAC. Podmioty i osoby fizyczne, które są objęte ograniczeniami, nie mogą tworzyć ani używać kont Google Ads. Konta Google Ads nie mogą też być prowadzone w ich imieniu. Osoby przebywające zwykle w krajach lub na obszarach objętych embargiem nie mogą tworzyć ani używać kont Google Ads. Obecnie embargiem objęte są: tzw. Doniecka Republika Ludowa (DRL) i Ługańska Republika Ludowa (ŁRL), Iran, Korea Północna, Krym, Kuba i Syria.

Dowiedz się, jak poprawić zawieszone konto.

Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych

Reklamodawcy kierujący reklamy na Unię Europejską i Wielką Brytanię będą zobowiązani przestrzegać wymagań wynikających z dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (AVMSD) w formie obowiązującej w kraju docelowym. Poniżej cytujemy Artykuł 9 tej dyrektywy.

Nie jest to wyczerpująca lista wymagań prawnych obowiązujących w poszczególnych krajach. Reklamodawcy są zobowiązani do zapoznania się z przepisami prawa obowiązującymi w kraju prowadzenia działalności oraz na obszarach, na które kierują reklamy, i przestrzegania tych przepisów.

Artykuł 9

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby handlowe przekazy audiowizualne rozpowszechniane przez dostawców usług medialnych podlegających ich jurysdykcji spełniały następujące wymogi:
(a) handlowe przekazy audiowizualne muszą być łatwo rozpoznawalne; zakazuje się ukrytych handlowych przekazów audiowizualnych;
(b) handlowe przekazy audiowizualne nie mogą wykorzystywać technik podprogowych;
(c) handlowe przekazy audiowizualne nie mogą:
(i) naruszać godności człowieka;
(ii) zawierać żadnych treści dyskryminujących ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną ani promować takiej dyskryminacji;
(iii) zachęcać do postępowania zagrażającego zdrowiu lub bezpieczeństwu;
(iv) zachęcać do postępowania poważnie szkodzącego ochronie środowiska;
(d) zakazane są wszelkie rodzaje handlowych przekazów audiowizualnych dotyczących papierosów i innych wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych;
(e) handlowe przekazy audiowizualne dotyczące napojów alkoholowych nie mogą być specjalnie kierowane do małoletnich i nie mogą zachęcać do nieumiarkowanej konsumpcji takich napojów;
(f) zakazane są handlowe przekazy audiowizualne dotyczące produktów i zabiegów leczniczych dostępnych wyłącznie na receptę w państwie członkowskim, którego jurysdykcji podlega dostawca usług medialnych;
(g) handlowe przekazy audiowizualne nie mogą wyrządzać fizycznej, psychicznej lub moralnej szkody małoletnim. W związku z tym nie mogą one bezpośrednio nakłaniać małoletnich do kupna lub najmu produktu lub usługi, wykorzystując ich brak doświadczenia lub łatwowierność, nie mogą bezpośrednio zachęcać małoletnich, by przekonali rodziców lub osoby trzecie do kupna reklamowanych produktów lub usług, nie mogą wykorzystywać szczególnego zaufania, którym małoletni darzą rodziców, nauczycieli lub inne osoby, ani nie mogą bez uzasadnienia pokazywać małoletnich w niebezpiecznych sytuacjach.

Lokalne wymagania prawne

Aby zobaczyć, jakie lokalne wymagania prawne Google monitoruje w reklamach, wybierz kraj z poniższego menu. Nie jest to wyczerpująca lista lokalnych wymagań prawnych i krajów. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z lokalnymi przepisami prawa obowiązującymi w miejscu prowadzenia działalności oraz na obszarach, na które kierujesz reklamy, i przestrzeganie tych praw.

 

Australia

Czerwony znak x Przykład niedozwolonej treści

 • Środki wywołujące poronienie

Bangladesz

Czerwony znak x Przykład niedozwolonej treści

 • Żywność dla niemowląt

Belgia

Czerwony znak x Przykład niedozwolonej treści

 • Produkty wykrywające radary

Brazylia

No issues detected and positive check mark icon Przykłady treści dozwolonych z ograniczeniami

 • Kosmetyki i perfumy
 • Przyrządy pomiarowe
 • Leki i preparaty ziołowe

Czerwony znak x Przykłady niedozwolonych treści

 • Kreatyna, L-karnityna i karnityna, Polifenol de Alcachofra
 • Nieautoryzowane usługi finansowe
 • Niezarejestrowane firmy: można reklamować tylko firmy oferujące usługi finansowe (np. banki) i usługi telekomunikacyjne, które są zarejestrowane przez odpowiednie lokalne władze

Chiny

No issues detected and positive check mark icon Przykłady treści dozwolonych z ograniczeniami

 • Karma dla zwierząt i dodatki
 • Edukacja i szkolenia
 • Rozrywka, w tym film, telewizja, muzyka, płyty DVD, gry wideo i powiązane treści
 • Zdrowa żywność
 • Żywność dla niemowląt
 • Sprzęt medyczny
 • Gry i łamigłówki online
 • Pestycydy
 • Nieruchomości
 • Treści religijne
 • Nasiona i rośliny: w tym nasiona zbóż, nasiona drzew, nasiona trawy, uprawa kiełków i akwakultura
 • Leki weterynaryjne

Czerwony znak x Przykłady niedozwolonych treści

 • Pakiety kliknięć
 • Usługi wypłacania gotówki z karty kredytowej poza instytucją bankową
 • Portale randkowe
 • Leczenie polegające na odstawieniu leków
 • Nielegalne łamanie zabezpieczeń w grach
 • Ustalanie płci płodu
 • Treści polityczne: Google nie zezwala na wyświetlanie w Chinach reklam promujących nazwiska osób na stanowiskach państwowych lub polityków, krytykę Komunistycznej Partii Chin lub rządu ChRL, niepodległość Tajwanu, Partię Demokratyczną Hongkongu lub zamieszki na Placu Niebiańskiego Spokoju.
 • Serwery prywatne
 • Sprzęt do odbioru telewizji satelitarnej
 • Akcesoria erotyczne
 • Macierzyństwo zastępcze
 • Zapewnienia o przewadze lub konkurencyjności oferty (np. sformułowania typu „najlepszy”, „numer 1”, „lepszy od”, „szybszy od”), nawet jeśli jest to potwierdzone przez podmiot zewnętrzny
 • Wyroby tytoniowe: Google nie zezwala na wyświetlanie w Chinach reklam promujących nazwy, znaki towarowe i opakowania wyrobów tytoniowych oraz dotyczące ich slogany

Francja

Czerwony znak x Przykłady niedozwolonych treści

 • Testy na ojcostwo: obejmuje zarówno testy wykonywane w klinikach, jak i domowe zestawy testowe
 • Produkty wykrywające radary
 • Scjentologia

Niemcy

Czerwony znak x Przykłady niedozwolonych treści

 • Testy na HIV
 • Produkty wykrywające radary
 • Scjentologia
 • Potajemne testy na ojcostwo

Hongkong

Czerwony znak x Przykład niedozwolonej treści

 • Chirurgia plastyczna: obejmuje operacje narządów wzroku i słuchu, błędnika, skóry i włosów.

Indie

No issues detected and positive check mark icon Przykłady treści dozwolonych z ograniczeniami

 • Usługi księgowe: Google zezwala na wyświetlanie w Indiach reklam promujących usługi księgowe, o ile nie promują one usług określonych osób.
 • Usługi prawnicze: Google zezwala na wyświetlanie w Indiach reklam promujących usługi prawnicze, o ile nie promują one usług określonych prawników.
 • Usługi medyczne: Google zezwala na wyświetlanie w Indiach reklam promujących usługi medyczne, o ile nie promują one usług określonych lekarzy.

Czerwony znak x Przykłady niedozwolonych treści

Indonezja

No issues detected and positive check mark icon Przykład treści dozwolonych z ograniczeniami

 • Treści religijne

Czerwony znak x Przykłady niedozwolonych treści

 • Usługi wypłacania gotówki z karty kredytowej poza instytucją bankową
 • Międzynarodowe usługi wyboru żon
 • Treści polityczne: Google nie zezwala na wyświetlanie w Indonezji reklam promujących partie polityczne lub kandydatów na stanowiska polityczne
 • Produkty i akcesoria erotyczne: Google nie zezwala na wyświetlanie w Indonezji reklam promujących produkty i akcesoria erotyczne w tym wibratory, pompki, huśtawki erotyczne, sztuczne penisy, olejki, środki nawilżające i żele

Włochy

Czerwony znak x Przykłady niedozwolonych treści

 • Testy na HIV
 • Pigułki „dzień po”

Japonia

No issues detected and positive check mark icon Przykłady treści dozwolonych z ograniczeniami

 • Towarowe transakcje terminowe: firmy promujące towarowe transakcje terminowe muszą być zarejestrowane w Ministerstwie Gospodarki, Handlu i Przemysłu. W witrynie musi być widoczny ważny numer rejestracji.
 • Pożyczki konsumenckie: firmy reklamujące pożyczki konsumenckie muszą być notowane na giełdzie. W przeciwnym wypadku ich uprawnienia do reklamowania się zostaną określone przez Google. Nie będą także wyświetlane witryny nieprzestrzegające zasady „górnej granicy odsetek”.
 • Karty kredytowe: firmy promujące karty kredytowe muszą być zarejestrowane w stowarzyszeniu branżowym dostawców kredytów konsumenckich – Consumer Credit Industry Association. W witrynie musi być widoczny ważny numer rejestracji.
 • Serwisy randkowe: aby wyświetlać w Google Ads reklamy kierowane na Japonię, reklamodawcy promujący internetowe serwisy randkowe będą musieli uzyskać certyfikat Google (prześlij wniosek o certyfikat). Reklamy muszą też zawierać ostrzeżenie „18禁” lub „18+”.
 • Instytucje finansowe: firmy promujące nieruchomości, banki, papiery wartościowe, kredytodawców, doradztwo finansowe, firmy oferujące karty kredytowe, usługi w zakresie otwierania kont, a także podmioty stowarzyszone z wymienionymi firmami muszą być zarejestrowane w Agencji Usług Finansowych (Financial Services Agency) lub innych urzędach regulacyjnych. W witrynie musi być widoczny ważny numer rejestracji.
 • Nagość o charakterze seksualnym: w Japonii Google nie zezwala na wyświetlanie treści pokazujących nieocenzurowaną nagość o charakterze seksualnym. W dopuszczonych materiałach genitalia muszą być zamazane za pomocą efektu mozaiki. Reklamy te zostaną sklasyfikowane jako Treści o charakterze seksualnym.

Czerwony znak x Przykłady niedozwolonych treści

 • Finansowanie czarnego rynku
 • Intymne zdjęcia i filmy robione z ukrycia
 • Usługi wypłacania gotówki z karty kredytowej poza instytucją bankową
 • Numery alarmowe (np. 110 – policja lub 119 – straż pożarna)
 • Treści i usługi tylko dla dorosłych oraz o charakterze seksualnym: zdjęcia i filmy ukazujące nagość w usługach komunikacji na żywo, flirt telefoniczny, kluby erotyczne, usługi typu „dial-a-porn”, erotyczne portale randkowe, usługi randkowe i ułatwianie zdrady małżeńskiej
 • Marketing wielopoziomowy
 • Treści polityczne: w Japonii Google nie zezwala na reklamy promujące witryny związane z kampanią wyborczą
 • Prefiksy numerów premium (np. 0570 lub 0990)

Korea

No issues detected and positive check mark icon Przykład treści dozwolonych z ograniczeniami

 • Wszystkie firmy prowadzące działalność związaną z finansami będą musiały otrzymać wymagane prawnie rejestracje, licencje, pozwolenia lub inne podobne zatwierdzenia od Komisji Usług Finansowych lub innych odpowiednich urzędów regulacyjnych.

Czerwony znak x Przykłady niedozwolonych treści

 • Waluta w grze
 • Usługi randkowe i oferty pracy tylko dla dorosłych (w tym witryny z ofertami pracy tylko dla dorosłych, witryny ułatwiające randki mające na celu kontakty seksualne, witryny randkowe o tematyce seksualnej i czaty)
 • Sprzęt wojskowy
 • Pomoce erotyczne: także akcesoria erotyczne i pigułki stymulujące
 • Niezarejestrowane telefony komórkowe

Luksemburg

Czerwony znak x Przykład niedozwolonej treści

 • Produkty wykrywające radary

Malezja

Czerwony znak x Przykłady niedozwolonych treści

 • Międzynarodowe usługi wyboru żon
 • Pozyskiwanie funduszy przez firmy związane z inwestycjami

Meksyk

Czerwony znak x Przykład niedozwolonej treści

 • Produkty dietetyczne

Pakistan

No issues detected and positive check mark icon Przykłady treści dozwolonych z ograniczeniami

 • Żywność dla niemowląt
 • Usługi medyczne: Google zezwala w Pakistanie na reklamy usług medycznych, o ile nie promują one usług konkretnych lekarzy

Peru

Czerwony znak x Przykład niedozwolonej treści

 • Reklamy polityczne podczas ciszy wyborczej

Filipiny

Czerwony znak x Przykład niedozwolonej treści

 • Międzynarodowe usługi wyboru żon

Polska

Czerwony znak x Przykład niedozwolonej treści

 • Produkty wykrywające radary

Rosja

No issues detected and positive check mark icon Przykłady treści dozwolonych z ograniczeniami

 • Żywność dla dzieci poniżej pierwszego roku życia oraz mleko modyfikowane: reklamy tych produktów muszą zawierać następujący tekst: „Проконсультируйтесь со специалистом. Для детей с [укажите число] месяцев”.
 • Biologicznie aktywne dodatki do żywności (BAA): reklamy tych produktów muszą zawierać oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności: „Не является лекарством”.
 • Usługi maklerskie, usługi inwestycyjne i papiery wartościowe: firmy promujące usługi maklerskie, papiery wartościowe, usługi rozliczeniowe, zarządzanie aktywami, zarządzanie majątkiem powierniczym lub doradztwo inwestycyjne muszą mieć licencję. Na stronie docelowej musi wyświetlać się numer ważnej licencji. W reklamach musi się znaleźć nazwa lub zarejestrowany tytuł licencjonowanego dostawcy usług finansowych.
 • Instytucje kredytowe: firmy promujące usługi kredytowe, takie jak depozyty bankowe, konta i przelewy bankowe, depozyty drogocennych metali, realizacja czeków, obsługa gotówki, operacje wymiany, gwarancje bankowe, operacje związane z e-pieniądzem, e-portfel itd. Obejmuje to też firmy oferujące karty kredytowe oraz ich podmioty stowarzyszone. Takie firmy muszą mieć ważną licencję lub zarejestrować się w odpowiednim urzędzie. Na stronie docelowej musi wyświetlać się numer ważnej licencji lub rejestracji. W reklamach musi się znaleźć nazwa lub zarejestrowany tytuł licencjonowanego lub zarejestrowanego dostawcy usług finansowych.
 • Suplementy diety: suplementy diety promowane w Rosji muszą być zarejestrowane zgodnie z prawem.
 • Forex i wymiana walut: firmy promujące wymianę walut i usługi Forex muszą mieć ważną licencję lub zarejestrować się w odpowiednim urzędzie w Rosji. Firmy promujące wymianę walut również muszą mieć ważną licencję lub zarejestrować się w odpowiednim urzędzie w Rosji. Na stronie docelowej musi wyświetlać się numer ważnej licencji lub rejestracji. W reklamach musi się znaleźć nazwa lub zarejestrowany tytuł licencjonowanego dostawcy usług finansowych.
 • Usługi ubezpieczeniowe: firmy promujące usługi ubezpieczeniowe muszą mieć licencję. Na stronie docelowej musi wyświetlać się numer ważnej licencji. W reklamach musi się znaleźć nazwa lub zarejestrowany tytuł licencjonowanego dostawcy usług finansowych.
 • Leasing, pośrednictwo faktoringowe: firmy promujące usługi leasingowe muszą być zarejestrowane. Na stronie docelowej musi wyświetlać się numer ważnej rejestracji. W reklamach musi się znaleźć nazwa lub zarejestrowany tytuł licencjonowanego dostawcy usług finansowych.
 • Kredyty, mikropożyczki i usługi hipoteczne: firmy promujące kredyty i usługi hipoteczne muszą mieć ważną licencję lub zarejestrować się w odpowiednim urzędzie. Na stronie docelowej musi wyświetlać się numer ważnej licencji lub rejestracji. W reklamach musi się znaleźć nazwa lub zarejestrowany tytuł licencjonowanego lub zarejestrowanego dostawcy usług finansowych.
 • Produkty informacyjne: reklamy produktów informacyjnych muszą zawierać kategorię wiekową, np. 18+, 16+, 12+, 6+ lub 0+. Kategoria musi być wyraźnie widoczna w reklamie lub pojawiać się w jej tekście. Produkty informacyjne obejmują książki i inne materiały drukowane lub cyfrowe, filmy i inne treści audiowizualne, muzykę, oprogramowanie, gry, programy telewizyjne, występy, koncerty, aplikacje mobilne i inne produkty lub wydarzenia, które mogą zawierać informacje podlegające ograniczeniom wiekowym w Rosji.

Czerwony znak x Przykłady niedozwolonych treści

 • Zapalniczki
 • Alkohol etylowy
 • Transakcje finansowe typu „spread betting”: Google nie zezwala na wyświetlanie kierowanych na Rosję reklam i stron docelowych promujących kontrakty CFD, opcje binarne i spekulacje dotyczące przyszłych cen walut, udziałów lub towarów
 • Zbieranie funduszy na partycypacyjne budownictwo społeczne oraz indywidualne fundusze mieszkaniowo-oszczędnościowe (ЖСК)
 • Produkty informacyjne bez kategorii wiekowej
 • Sprzęt medyczny: obejmuje sprzęt medyczny oraz narzędzia i produkty medyczne, których używanie wymaga specjalnego szkolenia
 • Usługi medyczne, w tym związane ze sztucznym przerywaniem ciąży (więcej informacji)
 • Saponina uzyskiwana z renifera tundrowego (poroże i surowce z układu dokrewnego)
 • Wirtualne waluty

Singapur

Czerwony znak x Przykład niedozwolonej treści

 • Usługi osób lub organizacji udzielających pożyczek na wysoki procent: wyświetlanie reklam usług osób lub organizacji udzielających pożyczek na wysoki procent jest niedozwolone. Ograniczenie to dotyczy również agencji, podmiotów stowarzyszonych i porównywarek cen, ale nie dotyczy pożyczek z banków lub innych instytucji finansowych, zarejestrowanych towarzystw kredytowych, licencjonowanych lombardów ani reklamodawców udzielających pożyczek gotówkowych akredytowanym inwestorom na papiery wartościowe lub transakcje terminowe lub jako towarzystwa inwestycyjne.

Hiszpania

 Przykłady niedozwolonych treści

 • Produkty dietetyczne: w Hiszpanii Google nie zezwala na reklamy, witryny ani aplikacje promujące produkty odchudzające, jeśli zawierają one twierdzenia związane z właściwościami leczniczymi, obiecują konkretne rezultaty lub zawierają słowa aprobaty ze strony osób indywidualnych, celebrytów lub organizacji
 • Testy na HIV
 • Pigułki „dzień po”
 • Procedury medyczne mające na celu zmniejszenie wagi ciała

Szwajcaria

 Przykład niedozwolonej treści

 • Produkty wykrywające radary

Tajwan

Green checkmark, allowed Przykład treści dozwolonych z ograniczeniami

 • Usługi imigracyjne: Google zezwala na reklamowanie usług imigracyjnych pod warunkiem, że są one zarejestrowane w odpowiednim lokalnym urzędzie

 Przykład niedozwolonej treści

 • Międzynarodowe usługi wyboru żon

Turcja

 Przykład niedozwolonej treści

 • Niezarejestrowane suplementy diety
 

Wielka Brytania

Green checkmark, allowed Przykład treści dozwolonych z ograniczeniami

 • Produkty do wybielania zębów: Google nie zezwala na reklamowanie w Wielkiej Brytanii produktów wybielających zęby, które zawierają więcej niż 0,1% nadtlenku wodoru lub uwalniających go substancji chemicznych (chyba że zawierają maksymalnie 6% nadtlenku wodoru lub uwalniających go substancji chemicznych i zostaną najpierw podane konsumentowi przez stomatologa zgodnie z lokalnym prawem)

 Przykład niedozwolonej treści

 • Potajemne testy na ojcostwo

Stany Zjednoczone

Green checkmark, allowed Przykład treści dozwolonych z ograniczeniami

 • Umowy o obsługę serwisową pojazdów: takie umowy są zawierane z klientami w celu pokrycia kosztów związanych z naprawą pojazdu po wygaśnięciu gwarancji producenta. Google zezwala na reklamy umów o obsługę serwisową pojazdów, jeśli w reklamie lub na stronie docelowej wymieniane są marki samochodów lub producenci, a strona docelowa zawiera wyraźne informacje o powiązaniu z tymi producentami lub markami albo o braku takiego powiązania.

 Przykłady niedozwolonych treści

 • Reklamy kanadyjskich aptek internetowych: Google nie zezwala na kierowanie reklam kanadyjskich aptek internetowych do klientów w USA.
 • Reklamy związane z grantami i świadczeniami antykryzysowymi oferowanymi przez rząd.
 • Sprzedaż soczewek kontaktowych bez recepty
   

Wietnam

Green checkmark, allowed Przykład treści dozwolonych z ograniczeniami

 • Treści religijne

 Przykłady niedozwolonych treści

 • Międzynarodowe usługi wyboru żon
 • Treści polityczne: także związane z kandydatami i partiami politycznymi
Rozwiązywanie problemów: lokalne wymagania prawne
 1. Przeczytaj zasady obowiązujące w danym kraju i zapoznaj się z przykładami miejscowych przepisów, których musisz przestrzegać, aby wyświetlać reklamy w tym kraju. Pamiętaj, że lista nie jest wyczerpująca, zalecamy więc samodzielne sprawdzenie zasad reklamowych obowiązujących w miejscach, w których Twoja firma prowadzi działalność, i miejscach, w których wyświetlane są Twoje reklamy. Oto kilka obszarów, które często wymagają sprawdzenia:

  Rejestracja firmy lub produktu: jeśli jest to wymagane w Twojej lokalizacji, zadbaj o prawidłowe zarejestrowanie firmy lub produktu w lokalnym urzędzie, aby móc się reklamować.

  Produkty i usługi objęte regulacjami: dowiedz się, czy Twoje produkty i usługi nie są objęte ograniczeniami w miejscach, gdzie je reklamujesz i sprzedajesz.

 2. Zmień lokalizację docelową. Jeśli reklama jest zgodna z podstawowymi zasadami, ale narusza specjalne zasady obowiązujące w wybranych krajach, możesz zmienić lokalizację docelową, aby wyświetlać reklamy gdzie indziej, gdzie będą one spełniały nasze wymagania. Jeśli kierujesz kampanię tylko na dozwolone lokalizacje, poproś o sprawdzenie odrzuconych reklam, a my zbadamy, czy możemy zacząć je wyświetlać:

  Poproś o sprawdzenie

 3. Rozwiąż problem z miejscem docelowym reklamy. Usuń z niej wszystkie treści naruszające miejscowe przepisy i regulacje. Jeśli nie możesz poprawić miejsca docelowego reklamy, zaktualizuj reklamę, podając nowe miejsce docelowe, które będzie zgodne z tymi zasadami.
 4. Wprowadź zmiany w reklamie. Usuń wszelkie niedozwolone treści. Jeśli Twoja reklama jest zgodna z zasadami, ale zmieniło się miejsce docelowe reklamy, zmodyfikuj i zapisz reklamę. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia.

  Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować naruszeń zasad, usuń reklamę, aby nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące zasad, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false
false