Yanlış beyan

Google, Yardım Merkezi'nin çevrilmiş sürümlerini sunar. Ancak, çeviriler politikalarımızın içeriğini değiştiremez. İngilizce sürüm, politikalarımızı uygulamak için kullandığımız resmi dildir. Bu makaleyi farklı bir dilde görüntülemek için sayfanın en altındaki açılır dil menüsünü kullanın.

Display & Video 360 kullanıcılarının bu Google Ads politikasına uyması gerekir. Ek kısıtlamalar için Display & Video 360 yardım merkezini ziyaret edin.

Kendi dilinizdeki altyazıları görmek için YouTube altyazılarını açın. Video oynatıcının en alt kısmındaki ayarlar simgesini YouTube ayarları simgesinin resmi seçtikten sonra "Altyazılar"ı ve dilinizi seçin.


Kullanıcıların platformumuzdaki reklamlara güvenmesini istiyoruz. Bu nedenle, reklamların açık olduğundan, doğru bilgiler içerdiğinden ve kullanıcıların bilinçli karar verebilmek için ihtiyaç duyduğu bilgileri sağladığından emin olmak için çabalıyoruz. Alakalı ürün bilgilerini sunmayıp ürünler, hizmetler veya işletmelerle ilgili yanıltıcı bilgiler vererek kullanıcıları aldatan reklamlara ya da hedeflere izin vermeyiz.

Aşağıda, reklamlarınızda kaçınmanız gereken hususlara dair bazı örnekler verilmiştir. Politikalarımızı ihlal ederseniz ne olacağı hakkında bilgi edinin.

Kabul edilemez iş uygulamaları

Aşağıdakilere izin verilmez:

Reklamverenin işletme, ürün veya hizmetiyle ilgili bilgileri gizlemek veya gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suretiyle kullanıcıları dolandırmak

Örnekler (olası her duruma yer verilmemiştir):

 • Kamuya mal olmuş bir kişi, marka veya kuruluşun kimliğine bürünerek, yanlış bir şekilde bu kişi, marka veya kuruluşla satış ortağı olduğunu ya da bu kişi, marka veya kuruluş tarafından onaylandığını ima ederek kullanıcıları para ya da kişisel bilgi vermeye ikna etme
 • Reklamı yapılan ürün veya hizmeti sağlamak için gerekli olan nitelik veya kapasiteye sahip olmadan, bir işletme yoluyla kullanıcıları para ya da bilgi vermeye ikna etme
 • Kullanıcının sağlığını, canını veya güvenliğini tehlikeye atabilecek ürünlerin reklamını yapma; kullanıcının tedavi veya tıbbi yardım almasını geciktirebilecek kritik hizmetleri sağladığını beyan etme

Kullanıcı bilgilerini toplamak için "kimlik avı" teknikleri kullanan reklam hedefleri

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Tarayıcı veya banka gibi güvenilir bir tüzel kişiyi taklit ederek, kişisel bilgilerini paylaşmaları için kullanıcıları yanıltan siteler

Not: Bir reklamverenin iş uygulamaları ya da işletme veya diğer kişilerin kimliğe bürünme hakkında şikayetleriyle ilgili düzenleyici kurumların uyarıları, kararları veya hükümleri gibi unsurlara dayalı olarak reklamverenin hesabıyla ilgili işlemler yapabiliriz.

Bu politikayla ilgili ihlalleri çok ciddiye alırız ve ağır ihlaller olarak nitelendiririz. Google Ads politikalarının ağır ihlali, yasalara aykırı olacak veya kullanıcılarımıza önemli ölçüde zarar verecek kadar ciddi bir ihlaldir. Bir reklamveren veya hedefin bu politikayı ihlal edip etmediğine karar verirken reklamınız, web siteniz, hesaplarınız ve üçüncü taraf kaynaklar dahil olmak üzere çeşitli kaynaklara ait bilgileri inceleyebiliriz.  Bu politikanın ihlal edildiğini tespit edersek bu tespitin ardından Google Ads hesaplarınız önceden uyarı yapılmaksızın askıya alınır ve platformumuzda yeniden reklam yayınlamanıza izin verilmez. Bir hata olduğuna ve politikamızı ihlal etmediğinize inanıyorsanız itiraz formu göndererek nedenini açıklayın. Hesaplar yalnızca ikna edici şartlar ve inandırıcı bir neden olması durumunda yeniden etkinleştirilir. Dolayısıyla zaman ayırarak ayrıntılı, tutarlı ve doğru bilgiler iletmeniz önemlidir. Askıya alınan hesaplar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Koordine yanıltıcı uygulamalar

Aşağıdakilere izin verilmez:

İzin verilmiyor İçeriklerinizin siyaset, toplumsal konular veya kamuyu ilgilendiren meselelerle ilgili olduğu durumlarda, diğer siteler veya hesaplarla koordine olarak kimliğinizi ya da kendinizle ilgili diğer önemli bilgileri gizleme veya yanlış beyan etme.

İzin verilmiyor Menşe ülkeniz veya kendinizle ilgili diğer önemli bilgiler hakkında yanlış beyanda bulunmanız ya da bu bilgileri gizlemeniz halinde, kendi ülkenizden farklı bir ülkedeki kullanıcılara siyaset, toplumsal konular veya kamuyu ilgilendiren meselelerle ilgili içerikler yönlendirme. 

Bu politikayla ilgili ihlalleri çok ciddiye alırız ve ağır ihlaller olarak nitelendiririz. Google Ads politikalarının ağır ihlali, yasalara aykırı olacak veya kullanıcılarımıza önemli ölçüde zarar verecek kadar ciddi bir ihlaldir. Bir reklamveren veya hedefin bu politikayı ihlal edip etmediğine karar verirken reklamınız, web siteniz, hesaplarınız ve üçüncü taraf kaynaklar dahil olmak üzere çeşitli kaynaklara ait bilgileri inceleyebiliriz.  Bu politikanın ihlal edildiğini tespit edersek bu tespitin ardından Google Ads hesaplarınız önceden uyarı yapılmaksızın askıya alınır ve platformumuzda yeniden reklam yayınlamanıza izin verilmez. Bir hata olduğuna ve politikamızı ihlal etmediğinize inanıyorsanız itiraz formu göndererek nedenini açıklayın. Hesaplar yalnızca ikna edici şartlar ve inandırıcı bir neden olması durumunda yeniden etkinleştirilir. Dolayısıyla zaman ayırarak ayrıntılı, tutarlı ve doğru bilgiler iletmeniz önemlidir. Askıya alınan hesaplar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Yanıltıcı beyan

Aşağıdakilere izin verilmez:

İzin verilmiyor Kimliğiniz, satış ortaklarınız veya nitelikleriniz hakkında yanıltıcı beyanlarda bulunma, bunları gizleme ya da atlama

Örnekler (olası her duruma yer verilmemiştir): Diğer tarafın bilgi ya da rızası olmadan başka bir kuruluş, marka veya sivil vatandaşla satış ortaklığı bulunduğunu ya da söz konusu tarafça desteklendiğini ima etme; yasal hizmet sağlamadığını açıklamadan yasal hizmetlerin reklamını yapan bir satış ortağı pazarlamacısı; lisanslı sağlayıcı olduğunu iddia eden lisanssız bir inşaat yüklenicisi

Not allowed Hatalı bir işletme adı veya reklamı yapılan işletmeyi açık bir şekilde temsil etmeyen veya reklamda ya da kullanıcı etkileşimlerinde benzer işletmelerden net olarak ayırt etmeyen işletme adı sağlamak

Örnek (listede olası her duruma yer verilmemiştir): Kullanıcılarla yaptığınız aramalarda işletme adınızı yanlış gösterme

Bu politikanın ihlal edilmesi, hesabın önceden uyarı yapılmaksızın askıya alınmasına neden olmaz. Hesabınız askıya alınmadan en az 7 gün önce uyarı gönderilir. Askıya alınan hesaplar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dürüst olmayan fiyatlandırma uygulamaları

Aşağıdakilere izin verilmez:

Ödeme yöntemini veya kullanıcının üstleneceği masrafların tamamını açık ve net bir şekilde belirtmemek

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Fiyat, gönderim maliyetleri ve faturalandırmayla ilgili diğer bilgileri, faiz oranlarını, geç ödeme cezalarını veya yinelenen abonelik ücretlerini göstermeme; telefon öğelerinde premium tarifeli telefon numaraları kullanma; güvenlik açığı bulunan veya baskı altında olan kullanıcıları istismar etmek için fiyatları belirtilen tutarın üzerine çıkarma

 Ücretli olan ürün veya hizmetlerin ücretsiz olduğunu iddia eden reklamlar yapmak

Örnek (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Kullanıcıların uygulamayı yüklemek için ödeme yapması gerektiği halde tanıtımda uygulamanın ücretsiz olduğunu iddia etme

 1. Reklamı ve hedefini kontrol edin ve önemli bilgilerin eksik olup olmadığını inceleyin. Bazı örnekler:
  • Ödeme modeli ve fatura bilgileri: Site veya uygulamanızda, kullanıcının üstleneceği tam maliyetin ve faturalandırma sürecinizin nasıl işlediğinin açık ve net bir şekilde belirtildiğinden emin olun. Bir hususun anlaşılır veya belirgin olup olmadığına karar verilirken aşağıdaki ölçütler dikkate alınabilir: 
   • Fiyat bilgisinin kullanıcılar tarafından görülür ve fark edilir olması (ör. kullanıcılara hizmeti kullanmaya başlamadan önce sunulması gerektiğinden, açılış sayfasında fiyat bilgisinin olmaması veya gizlenmesi kötü bir başlangıçtır)
   • Kullanıcının kendisine tahakkuk edecek maliyetleri kolayca görüp anlayabilmesi ya da sayfanın, fiyat bilgilerini müşterilerden gizleme veya üstlenecekleri maliyetleri anlamalarını güçleştirecek şekilde tasarlanmış olması (örneğin fiyat bilgisinin gri arka plan üzerinde gri karakterlerle yazılması, küçük yazı tipi kullanılması ya da önemli bilgilerden önce sayfanın diğer unsurlarına yer verilmesi)
   • Ücret yapısının kolay anlaşılır olması (ör. hizmet maliyetinin belirlenmesinde kullanılan formül olabildiğince basit ve açık olmalıdır) 
    Konuya özel örnek: Özel tarifeli telefon numarası kullanımı karşılığında kullanıcılardan ödeme alırken, arama başına ücret ve/veya dakika başına ücretin verilmesi gibi, kullanıcının üstleneceği maliyeti açık ve anlaşılır bir şekilde göstermek. 
  • Uygulama yüklemeleri: Uygulamanızı indirmek ücretsiz olmadığı halde, kullanıcıların ücretsiz olduğunu düşünmelerine neden olan tüm içeriği reklamdan kaldırdığınızdan emin olun.
 2. Reklamın hedefini düzeltin. Gerekli bilgileri ekleyin. Reklamın hedefini düzeltemiyorsanız reklamı bu politikaya uygun yeni bir hedefle güncelleyin.
 3. Reklamı düzenleyin. Gerekli bilgileri ekleyin. Reklamınız hâlihazırda politikaya uygunsa ancak reklamın hedefinde değişiklik yaptıysanız reklamda düzenleme yapın ve reklamı kaydedin. Bu işlemle, reklam ve hedef inceleme için yeniden gönderilir.

Bu politikanın ihlal edilmesi, hesabın önceden uyarı yapılmaksızın askıya alınmasına neden olmaz. Hesabınız askıya alınmadan en az 7 gün önce uyarı gönderilir. Askıya alınan hesaplar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tıklama Tuzağı Reklamları

Aşağıdakilere izin verilmez:

Trafik çekmek için tıklama tuzağı taktikleri veya sansasyonel metin veya görüntüler kullanan reklamlar

Örnekler (tam kapsamlı değildir): Reklamı yapılan ürün veya hizmetle ilgili sırları, skandalları veya diğer sansasyonel bilgileri açıkladığı iddiasında bulunan reklamlar; kullanıcıyı reklamın tam içeriğini anlamak için reklamı tıklamaya teşvik eden, "Öğrenmek için burayı tıklayın", "Neler olduğuna inanamayacaksınız" gibi tıklama tuzağı mesajları ya da eş anlamlı veya benzer ifadeler içeren reklamlar; bir ürün veya hizmetin tanıtımını yapmak için, üzerinde değişiklik yapıldığı açık olan yakından görüntülenmiş vücut bölümleri, sabıka fotoğrafları ya da gerçek yaşamdan alınma kaza veya felaket fotoğrafları kullanan reklamlar; insan vücudundaki belirgin değişimleri göstermek için "öncesi ve sonrası" resimlerini kullanan reklamlar.

Görüntüleyen kişiye hemen işlem yapması için baskı uygulamak amacıyla korku, suçluluk veya başka olumsuz güçlü duygular uyandırmak için ölüm, kaza, hastalık, tutuklanma veya iflas gibi yaşamdaki önemli olumsuz olayları kullanan reklamlar.

Örnekler (tam kapsamlı değildir): Kullanıcıya zarardan kurtulmak için bir ürün veya hizmeti satın alması, tüketmeyi durdurması ya da bir ürün veya hizmete abone olması yönünde baskı uygulayan reklamlar; bir ürün veya hizmetin tanıtımını yapmak için şiddetli huzursuzluk, acı, korku veya şok betimlemeleri kullanan reklamlar.
Bu politikanın ihlal edilmesi, hesabın önceden uyarı yapılmaksızın askıya alınmasına neden olmaz. Hesabınız askıya alınmadan en az 7 gün önce uyarı gönderilir. Askıya alınan hesaplar hakkında daha fazla bilgi edinin.
Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Yanıltıcı reklam tasarımı

Aşağıdakilere izin verilmez:

Not allowed Kullanıcının bir reklamla etkileşime girdiğini anlamasını zorlaştıran reklamlar

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir):  Sistem veya site uyarılarına/hata iletilerine benzeyen reklamlar; iletileri, iletişim kutularını, menüleri veya istek bildirimlerini taklit eden reklamlar; diğer içeriklerden ayırt edilemeyen barındırılan reklamlar; kapat düğmeleri, metin giriş kutuları, çoktan seçmeli seçenekler gibi işlevsiz özellikler gösteren reklamlar; resim reklamlarda indir veya yükle düğmeleri; saydam bir arka plana sahip reklamlar; segmentlere ayrılmış görseller; reklamın içinde kendisinin birden fazla kopyasını içeren görseller; birden çok reklam gibi görünen görseller; hareketli ve tıklayan oklar; gerçek niyeti saklamak için gizli tekniklerin kullanıldığı reklamlar

Not: Animasyonlu reklamlar ve Reklam galerisi reklamları, işlevlerin kullanılabilmesi ya da belirtilen özelliklerin amacının açılış sayfasında bulunabilmesi koşuluyla taklit animasyonlu özelliklere veya simgelere sahip olabilir.

Bu politikanın ihlal edilmesi, hesabın önceden uyarı yapılmaksızın askıya alınmasına neden olmaz. Hesabınız askıya alınmadan en az 7 gün önce uyarı gönderilir. Askıya alınan hesaplar hakkında daha fazla bilgi edinin.
Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

İçeriği çarpıtılmış medya

Aşağıdakilere izin verilmez:

Not allowed Kullanıcıları aldatmak, dolandırmak veya yanlış yönlendirmek için medya içeriklerini manipüle etmek

Örnek (Listede olası her duruma yer verilmemiştir):  Siyaset, sosyal meseleler veya toplumsal sorunlarla ilgili medya içeriklerini çarpıtma

Bu politikanın ihlal edilmesi, hesabın önceden uyarı yapılmaksızın askıya alınmasına neden olmaz. Hesabınız askıya alınmadan en az 7 gün önce uyarı gönderilir. Askıya alınan hesaplar hakkında daha fazla bilgi edinin.
Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Aşağıdakilere izin verilmez:

Doğru olmayan veya kullanıcıda gerçek dışı bir sonuç alınacağına dair bir beklenti oluşturarak (söz konusu sonuç olasılıklar dahilinde bile olsa) kullanıcıyı kandıran iddialarda bulunmak

Sağlık ve zayıflamayla ilgili iddialar
 • Tedavisi olmayan tıbbi rahatsızlıklarla ilgili kanıtlanmamış tedavi iddialarında bulunmak

  Örnekler (olası her duruma yer verilmemiştir): Artrit, diyabet, Alzheimer veya kanser gibi tıbbi rahatsızlıklar için "Mucize tedaviler", çeşitli hastalıklar için "her şeyin tedavisi" olduğu iddia edilen ürünler

  Not: Referans içeriklere yer verilen sağlıkla ilgili iddialar söz konusu olduğunda, bu politikayı uygularken yerel düzenlemeler doğrultusunda hareket edebiliriz.

 • Belirli bir zaman aralığı içinde veya çok az bir çabayla kilo verilebileceğini öne süren gerçek dışı iddialarda bulunmak

  Örnek (olası her duruma yer verilmemiştir): Aşırı zayıflama ürünleri veya programları

  Konuya özel örnek: Her istediğinizi yiyerek ayda 5 kilo vereceğinizi vaat eden bir zayıflama reklamı

 • Zararlı sağlık iddialarına yer verilen içerikler veya devam etmekte olan büyük bir sağlık kriziyle ilgili olan ve uzmanlar tarafından varılan bilimsel görüş birliğiyle çelişen içerikler

  Örnekler (olası her duruma yer verilmemiştir): Aşı karşıtlığını savunma, AIDS veya COVID-19 gibi tıbbi hastalıkların varlığını reddetme, eşcinselliğin tedavi edilmesine yönelik terapiler

Not: Belirli sonuçları garanti ediyorsanız, net ve kolayca erişilebilir bir geri ödeme (para iadesi) politikası uygulayın. Belirli sonuçlara ulaşılabileceğini iddia eden referanslar, bu sonuçların garantisinin olmadığını ve sonuçların farklı olabileceğini gösteren görünür bir sorumluluk reddi beyanı içermelidir. Üçüncü taraf doğrulamasına bağlantılar sağlayın. Sonuçların genel olarak geçerli olduğunu belirten referans veya onay belgeleri varsa, alakalı ve kolay bulunabilecek sorumluluk reddi beyanları ekleyin.

Mali ürünler veya para kazanma yöntemleriyle ilgili iddialar
 • Minimum risk, çaba veya yatırım karşılığında gerçekçi olmayan mali getiri vaatlerinde bulunma

  Örnekler (olası her duruma yer verilmemiştir): "Kısa yoldan zengin olma" vaatleri, reklamı yapılan yatırım ürünü için gerçekçi olmayan veya abartılı getirilerin garanti edilmesi, yatırım ürünlerini risksiz gibi gösterme veya yatırım fırsatlarının riskini olduğundan daha düşük gösterme

Siyaset, toplumsal konular veya kamuyu ilgilendiren meselelerle ilgili iddialar
 • Seçimlere veya demokratik bir sürece katılımı ya da güveni önemli ölçüde azaltabilecek, açıkça yanlış olan iddialarda bulunma

  Örnek (olası her duruma yer verilmemiştir): Halk oylaması prosedürleri, yaşa veya doğum yerine göre siyasi adayların uygunluğu, seçim sonuçları ya da seçimlere katılımla ilgili olarak resmi devlet kayıtlarıyla çelişen bilgiler, halka mal olmuş bir kişinin öldüğünü veya kaza geçirdiğini öne süren asılsız iddialar

 • İklim değişikliğiyle ilgili olarak yetkililer tarafından varılan bilimsel mutabakatla çelişen iddialarda bulunmak
Bu politikanın ihlal edilmesi, hesabın önceden uyarı yapılmaksızın askıya alınmasına neden olmaz. Hesabınız askıya alınmadan en az 7 gün önce uyarı gönderilir. Askıya alınan hesaplar hakkında daha fazla bilgi edinin.
Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Belirsiz alaka düzeyi

Aşağıdakilere izin verilmez:

Hedefle alakalı olmayan tanıtımlar

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Alakalı bir "varsayılan" anahtar kelime olmadan araya anahtar kelime ekleme özelliğinin kullanıldığı reklamlar; reklam içeriğiyle alakalı olmayan reklam başlıkları; varılacak hedefin bir arama sonuçları sayfası olacağını açıkça belirtmeyen reklamlar; kullanıcının hedefte neyi göreceğini doğru bir şekilde açıklamayan reklamlar; fazla genel anahtar kelimeler kullanma veya anahtar kelime spam'i yapma

Not: Araya anahtar kelime ekleme özelliğini kullanırken net ve kolay anlaşılır bir varsayılan reklam metni ekleyin.

Bu politikanın ihlal edilmesi, hesabın önceden uyarı yapılmaksızın askıya alınmasına neden olmaz. Hesabınız askıya alınmadan en az 7 gün önce uyarı gönderilir. Askıya alınan hesaplar hakkında daha fazla bilgi edinin.
Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Kullanılamayan teklifler

Aşağıdakilere izin verilmez:

Hedefte yer almayan veya kolayca bulunamayan ürün, hizmet veya promosyon teklifi içeren reklamlar

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Stokta olmayan ürünleri ve geçerliliğini yitirmiş teklifleri tanıtma; doğru olmayan bir fiyatla tanıtım yapma; reklamda hedeften kolayca erişilemeyen harekete geçirici mesaj bulundurma

Konuya özel örnek: Reklamda "40 TL'den başlayan fiyatlarla tabletler" yazmasına rağmen, kullanıcının sayfayı tıkladığında 40 TL'ye satılan tablet bulamaması

Not: Envanteriniz veya teklifleriniz değiştikçe reklamlarınızı güncelleyemiyorsanız, belirli teklifler için reklam oluşturmaktan kaçının. Örneğin, sadece bir gün geçerli olacak bir promosyon indirimini tanıtmak için reklam oluşturursanız, reklamı teklifin artık geçerli olmadığı bir sonraki gün güncellemeyi veya kaldırmayı unutmayın. Envanterinizdeki veya sitenizdeki fiyatlar sık sık değişiyorsa web sitenizin içeriğine göre otomatik olarak gösterilen Dinamik Arama Ağı Reklamlarını kullanabilirsiniz

Bu politikanın ihlal edilmesi, hesabın önceden uyarı yapılmaksızın askıya alınmasına neden olmaz. Hesabınız askıya alınmadan en az 7 gün önce uyarı gönderilir. Askıya alınan hesaplar hakkında daha fazla bilgi edinin.
Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Politikalarımızla ilgili sorularınız varsa Google Ads Destek Ekibi ile iletişime geçin.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü