Feilaktig fremstilling

Google leverer oversatte versjoner av brukerstøtten, men de er ikke ment å endre innholdet i retningslinjene våre. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

Display & Video 360-brukere må overholde disse Google Ads-retningslinjene. Du finner flere begrensninger i brukerstøtten for Display & Video 360.

For å se undertekster på språket ditt må du slå på YouTube-teksting. Velg innstillingsikonet Bilde av ikonet for innstillinger i YouTube nederst i videospilleren, og velg så «Teksting» og ønsket språk.


Vi ønsker at brukerne skal kunne stole på annonsene på plattformen vår. Derfor gjør vi vårt beste for å sikre at annonsene er klare og ærlige, og at brukerne får informasjon som gir et godt grunnlag for å ta avgjørelser. Vi tillater ikke annonser eller destinasjoner som villeder brukerne ved å utelate relevant informasjon eller presentere villedende informasjon om produkter, tjenester eller bedrifter.

Nedenfor ser du eksempler på innhold som ikke er tillatt i annonser. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Uakseptabel forretningspraksis

Vi tillater ikke

Svindel av brukere ved at informasjon om annonsørens bedrift, produkter eller tjenester utelates eller fremstilles misvisende

Eksempler (listen er ikke uttømmende):

 • Det er ikke tillatt å lokke brukere til å gi fra seg penger eller personopplysninger ved å utgi seg for å være eller feilaktig antyde en tilknytning til eller anbefaling fra en offentlig person, en merkevare eller en organisasjon.
 • Det er ikke tillatt å lokke brukere til å gi fra seg penger eller informasjon via en bedrift som verken har kapasitet eller kvalifikasjoner til å levere produktene eller tjenestene som markedsføres.
 • Det er ikke tillatt med falsk markedsføring av tjenester som kan sette brukernes liv, helse eller sikkerhet i fare. Det er heller ikke tillatt å late som man tilbyr kritiske tjenester, slik at behandling eller medisinsk hjelp til brukeren forsinkes.

Annonsedestinasjoner der brukerinformasjon samles inn via såkalt nettfisking

Eksempler (listen er ikke-uttømmende): Vi tillater ikke nettsteder som lurer brukere til å oppgi personopplysninger ved å etterligne en pålitelig enhet, for eksempel en bank eller nettleser.

Merk: Vi kan iverksette ulike tiltak mot annonsørens konto. Dette kan vi blant annet gjøre med utgangspunkt i advarsler fra reguleringsmyndigheter, forlik annonsøren har inngått i rettsapparatet, kjennelser vedrørende annonsørens forretningspraksis eller klager om falsk identitet som fremsettes direkte av bedrifter eller andre enheter.

Vi tar brudd på disse retningslinjene svært alvorlig, og vi anser dem som grove brudd. Med et grovt brudd på retningslinjene for Google Ads mener vi et brudd som er så alvorlig at det er lovstridig eller kan påføre brukerne våre betydelige skader. Når vi skal fastslå hvorvidt du som annonsør eller nettstedet ditt bryter disse retningslinjene, kan vi vurdere informasjon fra flere kilder, blant annet annonsen din, nettstedet ditt, kontoene dine og tredjepartskilder. Hvis vi oppdager brudd på disse retningslinjene, suspenderer vi Google Ads-kontoene dine umiddelbart og uten forutgående advarsel. Etter dette kan du aldri igjen annonsere med oss igjen. Hvis du mener at dette er en feil, og at du ikke har brutt retningslinjene, ber vi deg om å sende inn en anke og forklare hvorfor du mener vi har gjort en feil. Vi gjenoppretter bare kontoer hvis den aktuelle situasjonen taler sterkt for det, så det er viktig at du tar deg tid til å gi en ærlig, grundig og nøyaktig forklaring. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Koordinert villedende praksis

Vi tillater ikke

Vi tillater ikke at du samarbeider med andre kontoer eller nettsteder med det formål å skjule eller feilaktig fremstille identiteten din eller annen informasjon av avgjørende betydning om deg selv, i tilfeller der det aktuelle innholdet er relatert til politikk, samfunnsspørsmål eller saker av offentlig interesse

Vi tillater ikke at du formidler innhold om politikk, samfunnsspørsmål eller saker som er av offentlig interesse, til brukere i land du ikke selv bor i, hvis du skjuler eller feilaktig fremstiller hvilket land du kommer fra, eller andre viktige opplysninger om deg selv 

Vi tar brudd på disse retningslinjene svært alvorlig, og vi anser dem som grove brudd. Med et grovt brudd på retningslinjene for Google Ads mener vi et brudd som er så alvorlig at det er lovstridig eller kan påføre brukerne våre betydelige skader. Når vi skal fastslå hvorvidt du som annonsør eller nettstedet ditt bryter disse retningslinjene, kan vi vurdere informasjon fra flere kilder, blant annet annonsen din, nettstedet ditt, kontoene dine og tredjepartskilder. Hvis vi oppdager brudd på disse retningslinjene, suspenderer vi Google Ads-kontoene dine umiddelbart og uten forutgående advarsel. Etter dette kan du aldri igjen annonsere med oss igjen. Hvis du mener at dette er en feil, og at du ikke har brutt retningslinjene, ber vi deg om å sende inn en anke og forklare hvorfor du mener vi har gjort en feil. Vi gjenoppretter bare kontoer hvis den aktuelle situasjonen taler sterkt for det, så det er viktig at du tar deg tid til å gi en ærlig, grundig og nøyaktig forklaring. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Villedende fremstilling

Vi tillater ikke

Ikke tillatt Å fremsette villedende uttalelser, skjule eller utelate vesentlig informasjon om identiteten din, samarbeidspartnere du måtte ha, eller kvalifikasjonene dine

Eksempler (listen er ikke uttømmende): Vi tillater ikke at det fremsettes falske påstander om forretningsmessige bånd til eller anbefalinger fra andre organisasjoner, merkevarer eller privatpersoner uten at disse partene er opplyst om eller har samtykket i dette, at partnermarkedsførere promoterer juridiske tjenester uten å opplyse om at de selv ikke yter disse juridiske tjenestene, boligbyggere som ikke er lisensiert til å bygge boliger, men som hevder at de faktisk er lisensiert.

Ikke tillatt Det å oppgi feilaktig bedriftsnavn eller et bedriftsnavn som ikke tydelig representerer den markedsførte bedriften, eller som ikke er egnet til å skille bedriften fra lignende bedrifter i annonsen eller brukerinteraksjoner

Eksempel (listen er ikke uttømmende): Du skal ikke fremstille bedriftsnavnet ditt feilaktig når du snakker med brukere på telefon.

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst 7 dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Uærlig prispraksis

Vi tillater ikke

 det å unnlate å opplyse klart og tydelig om betalingsmodellen eller alle kostnadene som påløper brukeren

Eksempler (listen er ikke uttømmende): Det skal opplyses om pris, fraktkostnader og annen fakturarelatert informasjon, rentesatser, gebyrer som påløper etter betalingsforfall, gjentakende abonnementskostnader, spesialnumre med høy pris som brukes i anropselementer. Det er dessuten forbudt å heve prisen som gis i pristilbudet, i den hensikt å utnytte brukere i sårbare eller stressende situasjoner.

Markedsføring av produkter eller tjenester som gratis, når de faktisk koster penger

Eksempler (listen er ikke uttømmende): Vi tillater ikke at du markedsfører apper som gratis når brukerne må betale for å installere appene.

 1. Kontrollér annonsen og den tilhørende destinasjonen for å se hvor det kan mangle viktig informasjon. Her følger noen eksempler:
  • Betalingsmodell og faktureringsinformasjon: Sørg for at appen din eller nettstedet ditt inneholder klare og tydelige opplysninger om alle kostnadene som belastes brukeren, samt informasjon om hvordan faktureringsprosessen fungerer. Når vi skal avgjøre om noe er klart og tydelig, kan vi ta hensyn til faktorer som disse: 
   • Vi sjekker hvorvidt prisinformasjonen er synlig og åpenbar for brukerne (hvis det ikke finnes noen prisinformasjon på landingssiden, eller om informasjonen skjules, er det f.eks. et dårlig utgangspunkt ettersom brukerne bør ha tilgang til slik informasjon før de bruker tjenesten).
   • Vi vurderer om det er enkelt for kundene å se og forstå kostnadene de pådrar seg, eller om siden tvert imot er utformet for å skjule prisinformasjonen eller gjøre det vanskelig for kundene å forstå kostnadene som påløper dem (f.eks. at prisinformasjonen vises i grå tegn på grå bakgrunn, bruk av svært små skriftstørrelser, eller at det vises andre elementer over denne viktige informasjonen på siden).
   • Vi sjekker også om kostnadsstrukturen er lett forståelig (formelen som presenteres for å forklare hvordan kostnadene for tjenesten beregnes, skal for eksempel være så enkel og oversiktlig som mulig). 
    Et spesifikt eksempel: Når brukere belastes via et spesialnummer med høy pris, må det tydelig fremgå hvilke kostnader som påløper brukerne, for eksempel prisen per anrop og/eller prisen per minutt i løpet av anropet. 
  • Appinstallasjoner: Sørg for at du fjerner alt innhold i annonsen som kan villede brukere til å tro at det er gratis å laste ned appen, dersom dette ikke faktisk er tilfellet.
 2. Korriger annonsens destinasjon. Legg til all nødvendig informasjon. Hvis du ikke får korrigert annonsens destinasjon, må du oppdatere annonsen med en ny destinasjon som er i tråd med disse retningslinjene.
 3. Endre selve annonsen. Legg til all nødvendig informasjon. Hvis annonsen din allerede er i tråd med retningslinjene, men du har gjort endringer i annonsens destinasjon, må du gjøre en endring i annonsen og lagre den. Med dette sendes annonsen og destinasjonen inn til en ny gjennomgang.

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst 7 dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Annonser med klikkagn

Vi tillater ikke

annonser der trafikk forsøkes generert gjennom klikkagn eller tekst eller bilder med sensasjonspreget innhold

Eksempler (listen er ikke uttømmende): annonser hvor det hevdes å avdekke skandaler, hemmeligheter eller annen sensasjonspreget informasjon om produktet eller tjenesten som markedsføres, annonser der klikkagn-meldinger, for eksempel «Klikk her for å se sannheten», «Du vil ikke tro hva som skjedde» eller lignende uttrykk, benyttes for å oppmuntre brukeren til å klikke på annonsen for å kunne forstå hele konteksten, annonser med tydelig manipulerte bilder hvor det zoomes inn på kroppsdeler, nærbilder av forbrytere (mughsots) eller bilder av reelle ulykker eller katastrofer for å markedsføre et produkt eller en tjeneste, eller annonser som bruker «før og etter»-bilder for å markedsføre betydelige endringer av menneskekroppen

annonser der negative livsbegivenheter – som dødsfall, ulykker, sykdom, arrestasjoner eller konkurser – brukes for å fremkalle frykt, skyld eller andre sterke negative følelser i den hensikt å presse seeren til å ta umiddelbare grep

Eksempler (listen er ikke uttømmende): annonser som presser brukeren til å kjøpe, abonnere på eller slutte å bruke et produkt eller en tjeneste for å unngå skade, annonser som bruker skildringer av alvorlig nød, smerte, frykt eller sjokk for å markedsføre et produkt eller en tjeneste
Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst 7 dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Villedende annonseutforming

Vi tillater ikke

 

Ikke tillatt Annonser som gjør det vanskelig for brukeren å forstå at vedkommende har interaksjoner med den aktuelle annonsen

Eksempler (listen er ikke uttømmende): annonser som er utformet for å etterligne systemers eller nettsteders varslings- eller feilmeldinger, dialogbokser, menyer eller varsler om forespørsler, vertsbaserte annonser som ikke kan skilles ut fra det reelle innholdet, annonser forkledd som funksjoner som ikke fungerer (f.eks. lukkeknapper, inndatafelt, flervalgsalternativer eller ikoner eller knapper for installasjon eller nedlasting i bildeannonser, annonser med gjennomsiktig bakgrunn, segmenterte bilder, et bilde som inneholder flere kopier av seg selv i annonsen, bilder som fremstår som flere enn én annonse, klikkbare piler, piler som beveger seg, samt annonser der det brukes snedige teknikker for å skjule den faktiske hensikten.

Merk: Animerte annonser og Annonsegalleri-annonser kan inneholde etterligninger av animerte ikoner eller funksjoner, men dette forutsetter at funksjonene fungerer, eller at formålet med disse funksjonene kan oppnås på landingssiden.

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst 7 dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Manipulerte medier

Vi tillater ikke

Ikke tillatt Manipulere medieinnhold for svindle, bedra eller villede andre

Eksempler (listen er ikke uttømmende): Vi tillater ikke manipulering av medieinnhold knyttet til politikk, samfunnsspørsmål eller saker av offentlig interesse.

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst 7 dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Vi tillater ikke

det å fremsette feilaktige påstander eller påstander som lokker brukeren med et usannsynlig resultat (også når resultatet er mulig), slik at det fremstår som om brukeren med stor sannsynlighet kan forvente dette resultatet

Påstander knyttet til helse og vekttap
 • Udokumenterte påstander om å kunne kurere medisinske lidelser som ikke lar seg kurere

  Eksempler (listen er ikke uttømmende): markedsføring av «mirakelkurer» for medisinske plager, for eksempel leddgikt, diabetes, Alzheimers sykdom eller kreft, eller produkter som hevdes å kunne kurere en rekke sykdommer

  Merk: Ved påstander knyttet til helse, for eksempel anbefalinger fra kunder, kan vi rette oss etter lokale forskrifter i håndhevingen av disse retningslinjene.

 • Påstander om urealistiske vekttap innenfor en bestemt tidsramme eller med liten innsats

  Eksempel (listen er ikke uttømmende): markedsføring av produkter eller programmer for ekstreme vekttap

  Et spesifikt eksempel: en annonse for vekttap der det hevdes at du kan spise hva du vil, og samtidig gå ned fem kilo i måneden

 • Innhold som fremmer helseskadelige påstander, eller innhold som er relatert til en aktuell, alvorlig folkehelsekrise og er i strid med offisiell, vitenskapsbasert konsensus

  Eksempler (listen er ikke uttømmende): motstand mot vaksiner, fornektelse av medisinske tilstander som for eksempel AIDS eller covid-19, konverteringsterapi for homofile

Merk: Hvis du garanterer spesifikke resultater, må du ha tydelige, lett tilgjengelige retningslinjer for refusjon («pengene tilbake-garanti»). Anbefalinger som inneholder påstander om spesifikke resultater, må inneholde en godt synlig ansvarsfraskrivelse med informasjon om at det ikke gis garanti om spesifikke resultater, og at resultatene som oppnås, kan variere. Hvis anbefalinger og vurderinger inneholder påstander om at man kan forvente seg bestemte resultater, skal du ta med linker til tredjepartsbekreftelser eller godt synlige relevante ansvarsfraskrivelser.

Påstander knyttet til finansielle produkter eller spekulative pengeopplegg
 • Urealistiske løfter om store økonomiske gevinster med minimal risiko mot minimal innsats eller minimale investeringer

  Eksempler (listen er ikke uttømmende): «bli rik i en fei»-opplegg, garantert avkastning, løfter om avkastning som er urealistiske eller overdrevne med tanke på det annonserte investeringsproduktet, det å fremstille investeringsprodukter som risikofrie, samt å underdrive den uunngåelige risikoen ved investeringer

Påstander knyttet til politikk, sosiale spørsmål eller saker av offentlig interesse
 • Påstander som beviselig er feilaktige og i vesentlig grad kan undergrave deltakelsen i eller tilliten til valg eller en annen demokratisk prosess

  Eksempler (listen er ikke uttømmende): informasjon som strider mot opplysninger fra offisielle kilder om offentlige valgprosedyrer, kandidaters kvalifisering basert på alder eller fødested, valgresultater eller valgdeltakelse, eller feilaktige påstander om at en offentlig person har omkommet eller vært involvert i en ulykke

 • Påstander i strid med offisiell, vitenskapsbasert konsensus om klimaendringer
Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst 7 dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Uklar relevans

Vi tillater ikke

Markedsføring som ikke er relevant for destinasjonen

Eksempler (listen er ikke uttømmende): Vi tillater ikke at funksjonen for innsetting av søkeord brukes i annonser uten at det foreligger et relevant «standardsøkeord», at annonsetittelen ikke er relevant for annonseinnholdet, at det ikke tydelig opplyses i annonsen om at den resulterende destinasjonen er en søkeresultatside, at teksten i annonsen ikke presist beskriver det brukeren får se på destinasjonen, eller at det brukes for generelle søkeord eller søkeord som kan anses som nettsøppel.

Merk: Hvis du bruker innsetting av søkeord, må du ta med standard annonsetekst som er tydelig og lettfattelig.

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst 7 dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Tilbud som ikke er tilgjengelige

Vi tillater ikke

Løfter om produkter, tjenester eller kampanjetilbud det ikke er enkelt å finne på destinasjonen

Eksempler (listen er ikke uttømmende): Vi tillater ikke markedsføring av produkter som ikke er på lager, markedsføring av spesialtilbud som ikke lenger tilbys, markedsføring med unøyaktige priser eller det å ta med handlingsfremmende oppfordringer i annonsen som viser til noe som er vanskelig å finne igjen på destinasjonen.

Et konkret eksempel: Det står «Nettbrett fra NOK 400» i annonsen, men etter å ha klikket på den, finner ikke brukeren nettbrett til salgs for NOK 400.

Merk: Unngå å markedsføre spesifikke tilbud med mindre du kan oppdatere annonsene dine etter hvert som tilbudene dine eller varelageret ditt endres. Hvis du for eksempel lager en annonse for et kampanjetilbud som varer i én dag, må du huske å oppdatere eller fjerne annonsen når tilbudet ikke lenger er tilgjengelig, altså den neste dagen. Hvis varelageret ditt eller prisene på nettstedet ditt stadig endres, kan du vurdere å bruke dynamiske søkeannonser. Med slike annonser begrenses markedsføringen automatisk til tilgjengelig innhold på nettstedet ditt.

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst 7 dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om retningslinjene våre, kan du kontakte brukerstøtten for Google Ads.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny