Salah tafsiran

Kami mahu pengguna mempercayai iklan pada platform kami, jadi kami berusaha untuk memastikan iklan anda jelas dan jujur serta menyediakan maklumat yang pengguna perlukan untuk membuat keputusan yang termaklum. Kami tidak membenarkan iklan atau destinasi yang menipu pengguna dengan mengecualikan maklumat produk yang berkaitan atau memberikan maklumat yang mengelirukan tentang produk, perkhidmatan atau perniagaan.

Berikut ialah beberapa contoh perkara yang perlu dielakkan dalam iklan anda. Ketahui tentang akibatnya jika anda melanggar dasar kami.

Maklumat tiada

Perkara berikut adalah tidak dibenarkan:

Kegagalan untuk mendedahkan model pembayaran dan perbelanjaan penuh yang akan ditanggung oleh pengguna dengan jelas dan mudah dilihat

Contoh: Harga, kos penghantaran dan maklumat berkaitan pengebilan yang lain; kadar faedah; denda pembayaran lewat atau kos langganan yang berulang; menggunakan nombor telefon kadar premium dalam sambungan panggilan

Kegagalan untuk memaparkan maklumat hubungan fizikal yang sah bagi perniagaan perkhidmatan kewangan atau mengecualikan butiran penting tentang pinjaman jangka pendek atau pengubahsuaian pinjaman dan produk perampasan

Contoh: Bank yang tidak memaparkan alamat fizikalnya; syarikat pinjaman yang tidak mendedahkan kadar faedah bulanan atau amaun penalti yang dikenakan untuk pembayaran lewat

Lihat keperluan untuk perkhidmatan kewangan

Mengecualikan maklumat material (iaitu, maklumat yang penting dan berkaitan) apabila meminta sumbangan kebajikan atau politik

Contoh: Kegagalan memaparkan nombor kebajikan atau nombor pengecualian cukai bagi sumbangan kebajikan, kegagalan mendedahkan sama ada sumbangan politik dikecualikan daripada cukai

Penyelesai masalah: Tiada maklumat
 1. Semak iklan dan destinasi iklan itu untuk melihat sama ada terdapat maklumat penting yang tidak dimasukkan. Berikut ialah beberapa contoh:
  • Model pembayaran dan maklumat pengebilan: Pastikan tapak atau apl anda mendedahkan perbelanjaan penuh yang akan ditanggung oleh pengguna dengan jelas dan mudah dilihat, serta cara proses pengebilan berfungsi. Apabila membuat penentuan sama ada sesuatu perkara itu jelas dan mudah dilihat, kami mungkin mengambil kira faktor seperti: 
   • Sama ada maklumat harga itu kelihatan dan jelas kepada pengguna (contohnya, tiada maklumat harga di halaman pendaratan atau menyembunyikan maklumat tersebut, adalah permulaan yang buruk kerana pengguna hendaklah mempunyai akses kepada maklumat ini sebelum menggunakan perkhidmatan tersebut)
   • Sama ada pelanggan dapat melihat dan memahami kos yang akan dikenakan dengan mudah, atau sama ada, sebaliknya, halaman tersebut direka bentuk untuk menyembunyikan maklumat harga atau menyukarkan pelanggan untuk memahami kos yang akan dikenakan (sebagai contoh, memaparkan maklumat harga dalam aksara berwarna kelabu pada latar belakang berwarna kelabu, menggunakan fon yang sangat kecil atau memaparkan elemen lain halaman tersebut di atas maklumat penting)
   • Sama ada struktur yuran itu mudah difahami (sebagai contoh, formula yang dibentangkan untuk menjelaskan cara kos perkhidmatan akan ditentukan hendaklah ringkas dan mudah difahami) 
    Contoh khusus: Apabila mengenakan bayaran kepada pengguna melalui penggunaan nombor telefon kadar premium, memaparkan kos yang akan dikenakan kepada pengguna dengan jelas dan mudah dilihat, seperti harga setiap panggilan dan/atau harga seminit panggilan. 
  • Derma: Jika iklan atau halaman pendaratan anda meminta derma yang dikecualikan cukai, sila nyatakan status pengecualian cukai anda dengan jelas di halaman pendaratan atau halaman derma anda, termasuk nombor kebajikan anda. Contohnya, di Amerika Syarikat, status 501(c)(3) atau 501(c)(4) ialah penunjuk status pengecualian cukai yang diperlukan.
  • Pemasangan apl: Pastikan anda mengalih keluar sebarang kandungan daripada kreatif iklan yang mengelirukan pengguna bahawa apl anda adalah percuma untuk dimuat turun tetapi sebenarnya tidak.
 2. Betulkan destinasi iklan. Tambahkan sebarang maklumat yang diperlukan. Jika anda tidak dapat membetulkan destinasi iklan, kemas kini iklan dengan destinasi baharu yang mematuhi dasar ini.
 3. Edit iklan. Tambahkan sebarang maklumat yang diperlukan. Jika iklan anda mematuhi dasar tetapi anda telah membuat perubahan pada destinasi iklan, buat pengeditan dalam iklan dan simpan iklan tersebut. Tindakan ini akan menyerahkan semula iklan dan destinasi iklan tersebut untuk semakan.

  Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, namun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih terperinci.

Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Tawaran tidak tersedia

Perkara berikut tidak dibenarkan:

Menjanjikan produk, perkhidmatan atau tawaran promosi yang tidak dapat ditemui dengan mudah di destinasi

Contoh: Mempromosikan produk yang tiada dalam stok; mempromosikan tawaran yang sudah tidak aktif lagi; mempromosikan harga yang tidak tepat; seruan tindak dalam iklan yang tidak tersedia dengan mudah di destinasi

Contoh khusus: Iklan yang menyebut "Beli tablet pada harga daripada $40", namun selepas mengklik iklan tersebut, pengguna tidak menemui tablet yang tersedia untuk dibeli pada harga $40

Nota: Elakkan daripada membuat iklan untuk tawaran khusus melainkan anda boleh mengemas kini iklan anda apabila inventori atau tawaran anda berubah. Sebagai contoh, jika anda membuat iklan untuk diskaun promosi selama satu hari, jangan lupa untuk mengemas kini atau mengalih keluar iklan tersebut pada keesokan hari apabila tawaran tersebut tidak lagi tersedia. Jika inventori atau harga di tapak anda kerap berubah, anda juga boleh menyediakan Iklan Carian Dinamik, yang memaparkan iklan anda secara automatik berdasarkan kandungan tapak web anda.

Kandungan mengelirukan

Perkara berikut tidak dibenarkan:

Tidak dibenarkan Membuat pernyataan palsu tentang identiti atau kelayakan anda

Contoh: Pelajar kolej yang mendakwa sebagai peguam berkelayakan, tukang paip tidak berlesen yang mendakwa sebagai berlesen

Tidak dibenarkan Menggunakan dakwaan palsu atau dakwaan yang menarik pengguna dengan hasil yang mustahil (walaupun hasil ini mungkin dapat dicapai) sebagai keberhasilan yang mungkin yang boleh diharapkan oleh pengguna, atau membuat dakwaan yang boleh dibuktikan sebagai palsu dan boleh menjejaskan penyertaan atau kepercayaan secara ketara terhadap proses pilihan raya atau demokratik

Contoh: "Penyembuhan ajaib" untuk masalah kesihatan, produk atau program pengurangan berat badan ekstrem, skim "cepat kaya" atau yang menjanjikan pulangan kewangan yang besar dengan usaha atau pelaburan minimum; maklumat tentang prosedur pengundian awam, kelayakan calon politik berdasarkan umur atau tempat lahir, keputusan pilihan raya atau penyertaan dalam bancian yang bercanggah dengan rekod rasmi kerajaan; dakwaan palsu bahawa tokoh masyarakat telah meninggal dunia atau terlibat dalam kemalangan

Contoh khusus: Iklan pengurangan berat badan yang menyatakan bahawa anda boleh makan apa-apa sahaja yang anda inginkan dan susut 10 paun dalam masa sebulan

Nota: Jika anda menjamin hasil tertentu, sediakan dasar bayaran balik (pemulangan wang) yang jelas dan mudah diperoleh. Testimonial yang menjanjikan hasil tertentu perlu disertakan dengan penafian jelas yang menyatakan bahawa tiada jaminan bagi hasil tertentu dan hasil yang dicapai mungkin berbeza-beza. Sertakan pautan kepada pengesahan pihak ketiga atau sertakan penafian yang berkaitan dan mudah dilihat apabila testimonial dan sokongan membayangkan bahawa hasil adalah tipikal. Untuk dakwaan yang berkaitan dengan kesihatan, termasuk kandungan testimonial, kami mungkin akan menurut garis panduan kawal selia tempatan semasa menguatkuasakan dasar ini.

Tidak dibenarkan Menyatakan secara palsu gabungan dengan, atau sokongan oleh, individu, organisasi, produk atau perkhidmatan lain

Contoh: Penggunaan mengelirukan atau peniruan tapak, cop, meterai atau nama agensi kerajaan

Contoh khusus: Pengiklan meniru reka letak dan reka bentuk tapak agensi kerajaan rasmi

Tidak dibenarkan Iklan yang mengelirukan atau menipu pengguna agar berinteraksi dengan iklan tersebut

Contoh: Iklan yang menyerupai mesej amaran/ralat sistem atau tapak; iklan yang menyelakukan mesej, kotak dialog, menu atau pemberitahuan permintaan; iklan dihoskan yang tidak dapat dibezakan daripada kandungan lain; iklan yang menggambarkan ciri yang tidak berfungsi, seperti butang tutup, kotak input teks, pilihan pelbagai pilihan; butang muat turun atau pasang dalam iklan imej; iklan dengan latar belakang lut sinar; imej yang bersegmen; imej yang mengandungi berbilang salinan imej itu sendiri dalam iklan; atau imej yang kelihatan seperti lebih daripada satu iklan; anak panah bergerak dan boleh diklik

Nota: Iklan animasi dan iklan Galeri iklan boleh mempunyai ciri atau ikon animasi olok-olok selagi ciri tersebut berfungsi dengan baik atau tujuan ciri tersebut boleh didapati di halaman pendaratan.

Tidak dibenarkan Memberikan nama perniagaan yang selain nama domain, nama pengiklan yang diiktiraf atau apl boleh dimuat turun yang dipromosikan

Penyelesai masalah: Kandungan mengelirukan
 1. Semak iklan dan destinasi iklan itu untuk mencari kandungan yang mengelirukan.

  Jika anda menggunakan iklan Apl, pastikan halaman pemasangan apl anda menyatakan dengan jelas tentang kandungan dan fungsi apl anda serta sebarang prasyarat yang mungkin diperlukan oleh apl anda seperti apl lain, peranti persisian atau penderia. Apl prasyarat mesti tersedia di gedung apl yang sewajarnya dan mematuhi dasar kami.

 2. Betulkan destinasi iklan. Alih keluar sebarang kandungan yang tidak mematuhi dasar. Jika anda tidak dapat membetulkan destinasi iklan, kemas kini iklan dengan destinasi baharu yang mematuhi dasar ini.
 3. Edit iklan. Alih keluar sebarang kandungan yang tidak dibenarkan. Jika iklan anda mematuhi dasar tetapi anda telah membuat perubahan pada destinasi iklan, buat pengeditan dalam iklan dan simpan iklan tersebut. Tindakan ini akan menyerahkan semula iklan dan destinasi iklan tersebut untuk semakan.
Jika anda tidak dapat membetulkan pelanggaran ini atau memilih untuk tidak membetulkan pelanggaran ini, sila alih keluar iklan anda untuk menghalang akaun anda daripada digantung pada masa depan kerana mempunyai terlalu banyak iklan yang tidak diluluskan.

Perkaitan tidak jelas

Perkara berikut tidak dibenarkan:

Promosi yang tidak berkaitan dengan destinasi

Contoh: Iklan yang menggunakan ciri sisipan kata kunci tanpa kata kunci "lalai" yang berkaitan ditetapkan; tajuk iklan yang tidak berkaitan dengan teks iklan; iklan yang tidak menunjukkan dengan jelas bahawa halaman pendaratan terakhir ialah halaman hasil carian; iklan yang tidak menerangkan dengan tepat perkara yang akan dilihat oleh pengguna di destinasi; menggunakan kata kunci yang terlalu umum atau terlibat dengan spam kata kunci

Nota: Apabila menggunakan sisipan kata kunci, sertakan teks iklan lalai yang jelas dan mudah difahami.

Amalan perniagaan yang tidak boleh diterima

Perkara berikut tidak dibenarkan:

Menyembunyikan atau memberikan maklumat yang salah tentang perniagaan, produk atau perkhidmatan

Contoh: Menarik pengguna untuk memberikan wang atau maklumat di bawah dakwaan palsu atau tidak jelas; memberikan identiti, nama perniagaan atau maklumat hubungan palsu; memaparkan kandungan tentang isu politik, sosial atau hal ehwal kepentingan awam kepada pengguna di negara selain daripada negara anda, jika anda memberikan gambaran yang salah atau menyembunyikan negara asal anda atau butiran material lain tentang diri anda

Destinasi iklan yang menggunakan teknik "pancingan data" untuk mengumpulkan maklumat pengguna

Kami memandang serius terhadap amalan perniagaan yang tidak jujur dan menganggap perkara ini sebagai pelanggaran yang ketara terhadap dasar kami. Jika kami menemui amalan sedemikian dalam akaun anda, akaun tersebut mungkin digantung. Pengiklan atau tapak yang terlibat dalam amalan tersebut tidak dibenarkan untuk mengiklan dengan kami lagi, jadi jangan buat kesilapan dalam menjelaskan tentang produk, perniagaan atau perkhidmatan yang anda promosikan. Harap maklum bahawa semasa menentukan sama ada pengiklan atau destinasi melanggar dasar ini, kami mungkin menyemak maklumat daripada pelbagai sumber termasuk iklan, tapak web, akaun anda dan sumber pihak ketiga. Jika anda percaya ini satu kesilapan dan bahawa anda tidak melanggar dasar kami, maka kemukakan rayuan dan jelaskan sebab untuk menyokong rayuan anda. Kami hanya mengaktifkan kembali akaun sekiranya terdapat alasan yang benar-benar meyakinkan. Jadi, anda perlu meluangkan masa untuk mengemukakan hujah yang teliti, tepat dan jujur. Ketahui lebih lanjut tentang akaun yang digantung.

 

Perlukan bantuan?

Jika anda mempunyai soalan tentang dasar kami, beritahu kami: Hubungi Sokongan Google Ads
Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?