Maldināšana

Google nodrošina mūsu palīdzības centra tulkotās versijas, taču tām nav paredzēts mainīt mūsu politiku saturu. Angļu valodas versija ir oficiālā valodas versija, ko izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Display & Video 360 lietotājiem ir jānodrošina atbilstība šīs Google Ads politikas prasībām. Lai skatītu papildu ierobežojumus, apmeklējiet Display & Video 360 palīdzības centru.

Lai skatītu subtitrus savā valodā, ieslēdziet YouTube subtitrus. Video atskaņotāja apakšdaļā atlasiet iestatījumu ikonu YouTube iestatījumu ikonas attēls, pēc tam atlasiet vienumu “Subtitri” un izvēlieties valodu.


Mēs vēlamies, lai lietotāji uzticas mūsu platformā rādītajām reklāmām, tāpēc cenšamies nodrošināt, lai reklāmas būtu skaidras un godīgas, un sniedzam informāciju, kas lietotājiem ir nepieciešama, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus. Mēs neļaujam rādīt reklāmas vai iekļaut galamērķus, kas maldina lietotājus, noklusējot būtisku informāciju par produktu vai sniedzot maldinošu informāciju par produktiem, pakalpojumiem vai uzņēmumiem.

Tālāk ir sniegti daži reklāmu ierobežojumu piemēri. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Nepieņemama uzņēmējdarbības prakse

Nav atļauts tālāk minētais.

Lietotāju krāpšana, slēpjot informāciju vai sniedzot nepatiesu informāciju par reklāmdevēja uzņēmumu, produktu vai pakalpojumu

Daži piemēri

 • Lietotāju mudināšana pārskaitīt naudu vai izpaust personas informāciju, uzdodoties par citu personu vai nepatiesi norādot saistību ar kādu sabiedrībā zināmu personu, zīmolu vai organizāciju, vai nepatiesi norādot, ka šādu rīcību atbalsta kāda sabiedrībā zināma persona, zīmols vai organizācija.
 • Lietotāju mudināšana pārskaitīt naudu vai izpaust informāciju, izmantojot uzņēmumu, kuram nav ne kvalifikācijas, ne arī iespēju nodrošināt reklamētos produktus vai pakalpojumus.
 • Tādu pakalpojumu maldinoša reklamēšana, kas varētu apdraudēt lietotāja veselību, dzīvību vai drošību; izlikšanās, ka tiek sniegti neatliekami pakalpojumi, kā rezultātā lietotājiem netiek laikus nodrošināta ārstēšana vai medicīniskā palīdzība.

 Reklāmu galamērķi, kas izmanto pikšķerēšanas metodes, lai iegūtu lietotāju informāciju

Daži piemēri: vietnes, kas no lietotājiem izvilina personas informāciju, atdarinot uzticamu juridisko personu, piemēram, pārlūkprogrammu vai banku.

Piezīme. Mēs varam veikt darbības reklāmdevēja kontā, pamatojoties uz, piemēram, regulējošo iestāžu negatīviem brīdinājumiem, vienošanos vai lēmumiem par reklāmdevēja uzņēmējdarbības praksi vai uz uzņēmumu un citu juridisku personu tiešām sūdzībām par reklāmdevēja uzdošanos par kādu citu.

Šīs politikas pārkāpumus mēs uztveram ļoti nopietni un uzskatām tos par rupjiem pārkāpumiem. Par rupju Google Ads politiku pārkāpumu ir uzskatāms nopietns pārkāpums, kas ir pat nelikumīgs vai rada būtisku kaitējumu mūsu lietotājiem. To, vai reklāmdevējs vai galamērķa vietne pārkāpj šo politiku, mēs varam uzzināt, pārskatot informāciju no dažādiem avotiem, tostarp jūsu reklāmām, tīmekļa vietnes, kontiem un trešo pušu avotiem.  Ja konstatēsim šīs politikas pārkāpumus, mēs nekavējoties un bez iepriekšēja aizrādījuma apturēsim jūsu Google Ads kontu darbību, un jums vairs netiks atļauts rādīt reklāmas mūsu tīklā. Ja uzskatāt, ka radusies kļūda un neesat pārkāpis mūsu politiku, iesniedziet apelāciju un paskaidrojiet situāciju. Mēs atjaunojam kontu darbību tikai gadījumos, kad ir pārliecinoši apstākļi un pamatots iemesls, tāpēc ir svarīgi sniegt mums izsmeļošu, precīzu un godīgu informāciju. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.

Koordinēta maldinoša prakse

Nav atļauts tālāk minētais.

Nav atļauts Sadarbība ar citām vietnēm vai kontiem un identitātes vai citas būtiskas personīgās informācijas sniegšana maldinošā veidā vai slēpšana gadījumos, kad saturs ir saistīts ar politiku, sociālām problēmām vai jautājumiem, kas uztrauc sabiedrību.

Nav atļauts Citā (ne jūsu) valstī esošu lietotāju novirzīšana uz saturu par politiku, sociāliem jautājumiem vai jautājumiem, kas uztrauc sabiedrību, nepareizi norādot vai slēpjot savu izcelsmes valsti vai citu būtisku informāciju par sevi. 

Šīs politikas pārkāpumus mēs uztveram ļoti nopietni un uzskatām tos par rupjiem pārkāpumiem. Par rupju Google Ads politiku pārkāpumu ir uzskatāms nopietns pārkāpums, kas ir pat nelikumīgs vai rada būtisku kaitējumu mūsu lietotājiem. To, vai reklāmdevējs vai galamērķa vietne pārkāpj šo politiku, mēs varam uzzināt, pārskatot informāciju no dažādiem avotiem, tostarp jūsu reklāmām, tīmekļa vietnes, kontiem un trešo pušu avotiem.  Ja konstatēsim šīs politikas pārkāpumus, mēs nekavējoties un bez iepriekšēja aizrādījuma apturēsim jūsu Google Ads kontu darbību, un jums vairs netiks atļauts rādīt reklāmas mūsu tīklā. Ja uzskatāt, ka radusies kļūda un neesat pārkāpis mūsu politiku, iesniedziet apelāciju un paskaidrojiet situāciju. Mēs atjaunojam kontu darbību tikai gadījumos, kad ir pārliecinoši apstākļi un pamatots iemesls, tāpēc ir svarīgi sniegt mums izsmeļošu, precīzu un godīgu informāciju. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.

Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu vai līdzekli.

Maldinošs apgalvojums

Nav atļauts tālāk minētais.

Nav atļauts Maldinošu apgalvojumu izteikšana, būtiskas informācijas (par savu identitāti, piederību vai kvalifikāciju) slēpšana vai izlaišana

Daži piemēri: norādes uz saistību ar kādu organizāciju, zīmolu vai privātpersonu (pilsoni) vai to atbalstu bez to ziņas un piekrišanas; saistītā mārketinga speciālists, kas reklamē juridiskos pakalpojumus, bet neatklāj, ka pats nesniedz juridiskos pakalpojumus; nelicencēts būvdarbu vadītājs, kas apgalvo, ka ir licencēts pakalpojumu sniedzējs.

Nav atļauts Neprecīza uzņēmuma nosaukuma norādīšana vai tāda uzņēmuma nosaukuma norādīšana, kas skaidri neatspoguļo reklamēto uzņēmumu vai kas reklāmā vai lietotāja mijiedarbībā ir viegli sajaucams ar līdzīgiem uzņēmumiem

Daži piemēri: nepatiesa uzņēmuma nosaukuma minēšana sarunās ar lietotājiem.

Šīs politikas pārkāpumu dēļ konta darbība netiks apturēta nekavējoties bez iepriekšēja aizrādījuma. Vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas tiks nosūtīts aizrādījums. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.

Negodīga cenu noteikšanas prakse

Nav atļauts tālāk minētais.

 Skaidras un saprotamas informācijas nesniegšana par maksājumu modeli un visiem izdevumiem, kas lietotājam radīsies

Daži piemēri: cenas, piegādes izmaksu un citas ar norēķiniem saistītas informācijas nenorādīšana; procentu likmes; soda nauda par nokavētiem maksājumiem vai atkārtotas abonēšanas izmaksas; paaugstinātas maksas tālruņu numuru izmantošana zvanu līdzekļos; cenu piedāvājumā norādīto cenu palielināšana, lai izmantotu lietotājus mazaizsargātās situācijās vai iespaidojot.

 Maksas produktu un pakalpojumu reklamēšana kā bezmaksas

Daži piemēri: lietotņu reklamēšana kā bezmaksas, lai gan lietotājam ir jāmaksā par lietotnes instalēšanu.

 1. Reklāmā un tās galamērķī pārbaudiet, kur varētu trūkt svarīgas informācijas. Tālāk ir sniegti daži piemēri.
  • Maksājumu modelis un norēķinu informācija: jūsu vietnē vai lietotnē skaidri un saprotami ir jābūt norādītai informācijai par visiem izdevumiem, kas lietotājam radīsies, kā arī par jūsu norēķinu procesu. Lai noteiktu, vai informācija ir norādīta skaidri un saprotami, mēs varam ņemt vērā tālāk minētos faktorus. 
   • Vai cenu informācija ir lietotājiem labi redzama un nepārprotama (piemēram, ja galvenajā lapā nav norādīta cenu informācija vai tā tiek slēpta, tas tiek vērtēts negatīvi, jo lietotājiem pirms pakalpojuma lietošanas ir jāsaņem šī informācija).
   • Vai klienti var viegli ieraudzīt un izprast gaidāmās izmaksas, vai arī, tieši pretēji, lapa ir veidota tā, lai slēptu cenu informāciju vai apgrūtinātu klientu izpratni par gaidāmajām izmaksām (piemēram, cenu informācijas attēlošana ar pelēkām rakstzīmēm uz pelēka fona, ļoti neliela fonta izmantošana vai svarīgas informācijas aizsegšana ar citiem lapas elementiem).
   • Vai samaksas struktūra ir viegli saprotama (piemēram, pakalpojuma izmaksas skaidrojošo formulu ieteicams izveidot maksimāli vienkāršu un nepārprotamu). 
    Konkrēts piemērs: kad lietotājiem jāmaksā par zvaniem uz paaugstinātas maksas tālruņa numuru, gaidāmās izmaksas lietotājam tiek parādītas skaidri un saprotami (piemēram, kā maksa par zvanu un/vai maksa par zvana minūti). 
  • Lietotņu instalēšana: ja lietotājiem ir jāmaksā par lietotnes lejupielādi, noņemiet no reklāmas materiāliem visu saturu, ko lietotāji varētu pārprast kā atsauci uz bezmaksas lejupielādi.
 2. Labojiet reklāmas galamērķi. Pievienojiet jebkādu nepieciešamo informāciju. Ja nevarat labot reklāmas galamērķi, atjauniniet reklāmu ar jaunu galamērķi, kas atbilst šai politikai.
 3. Rediģējiet reklāmu. Pievienojiet jebkādu nepieciešamo informāciju. Ja reklāma jau atbilst politikai, taču veicāt izmaiņas reklāmas galamērķī, veiciet labojumus reklāmā un saglabājiet tos. Šādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai.

Šīs politikas pārkāpumu dēļ konta darbība netiks apturēta nekavējoties bez iepriekšēja aizrādījuma. Vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas tiks nosūtīts aizrādījums. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.

Klikšķu ēsmas reklāmas

Nav atļauts tālāk minētais.

Reklāmas, kurās tiek izmantota klikšķu ēsmas taktika vai sensacionāls teksts vai attēli, lai veicinātu datplūsmu

Daži piemēri: reklāmas, kurās ir apgalvojumi par noslēpumu, skandālu vai citas sensacionālas informācijas atklāšanu saistībā ar reklamēto produktu vai pakalpojumu; reklāmas, kurās tiek izmantots klikšķu ēsmas vēstījums, piemēram, “Noklikšķiniet, lai uzzinātu”, “Jūs nevarēsiet tam noticēt” vai līdzīgas frāzes, kas mudina lietotāju noklikšķināt uz reklāmas, lai saprastu visu reklāmas kontekstu; reklāmas, kurās tiek izmantoti skaidri pārveidoti, tuvināti ķermeņa daļu attēli, aizturētu personu fotoattēli vai fotoattēli no reālajā dzīvē notikušiem nelaimes gadījumiem vai katastrofām, lai reklamētu produktu vai pakalpojumu; reklāmas, kurās tiek izmantoti attēli “pirms un pēc”, lai reklamētu ievērojamas pārmaiņas cilvēka ķermenī.

Reklāmas, kurās tiek izmantoti negatīvi dzīves notikumi, piemēram, nāve, nelaimes gadījums, slimība, apcietinājums vai bankrots, lai skatītājos izraisītu bailes, kaunu vai citas spēcīgas negatīvas emocijas un lai radītu spiedienu nekavējoties rīkoties

Daži piemēri: reklāmas, kas mudina lietotāju iegādāties, abonēt vai pārtraukt lietot produktu vai pakalpojumu, lai izvairītos no kaitējuma; reklāmas, kurās tiek izmantots spēcīga pārdzīvojuma, sāpju, baiļu vai šoka attēlojums, lai reklamētu produktu vai pakalpojumu.
Šīs politikas pārkāpumu dēļ konta darbība netiks apturēta nekavējoties bez iepriekšēja aizrādījuma. Vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas tiks nosūtīts aizrādījums. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.
Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu vai līdzekli.

Maldinošs reklāmu dizains

Nav atļauts tālāk minētais.

Nav atļauts Reklāmas, kas apgrūtina iespēju lietotājiem saprast, ka viņi mijiedarbojas ar reklāmu

Daži piemēri: reklāmas, kuras līdzinās sistēmu vai vietņu brīdinājumiem/kļūdu ziņojumiem; reklāmas, kuras simulē ziņojumus, dialoglodziņus, izvēlnes vai pieprasījumu paziņojumus; mitinātas reklāmas, kuras nevar atšķirt no pārējā satura; reklāmas, kuras attēlo patiesībā neaktīvas funkcijas, piemēram, aizvēršanas pogas, teksta ievades lodziņus, vairāku variantu opcijas; lejupielādes/instalēšanas pogas vai ikonas attēla reklāmās; reklāmas ar caurspīdīgu fonu; segmentēti attēli; attēli, kuriem reklāmā ir vairākas to kopijas; attēli, kas izskatās pēc vairākām reklāmām; bultiņas, kuras pārvietojas un uz kurām var noklikšķināt; reklāmas, kas izmanto slepenus paņēmienus patieso nodomu slēpšanai.

Piezīme. Animētām reklāmām un reklāmu galerijas reklāmām var būt imitētas animētas funkcijas vai ikonas, ja tās ir funkcionālas vai ja šīs funkcijas var atrast galvenajā lapā.

Šīs politikas pārkāpumu dēļ konta darbība netiks apturēta nekavējoties bez iepriekšēja aizrādījuma. Vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas tiks nosūtīts aizrādījums. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.
Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu vai līdzekli.

Manipulācijām pakļauta multivide

Nav atļauts tālāk minētais.

Nav atļauts Manipulēšana ar multivides saturu nolūkā apmānīt, piekrāpt vai maldināt citus

Daži piemēri: maldināšanas nolūkos pārveidots multivides saturs, kas saistīts ar politiku, sociālām problēmām vai sabiedrībai aktuāliem jautājumiem.

Šīs politikas pārkāpumu dēļ konta darbība netiks apturēta nekavējoties bez iepriekšēja aizrādījuma. Vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas tiks nosūtīts aizrādījums. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.
Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu vai līdzekli.

Nav atļauts tālāk minētais.

 Nepatiesi apgalvojumi vai apgalvojumi, kas piesaista lietotājus, solot sasniegt maz ticamu rezultātu (pat tad, ja šāds rezultāts ir iespējams)

Apgalvojumi par veselību un svara zaudēšanu
 • Nepierādīti apgalvojumi par neārstējamu slimību ārstēšanu

  Daži piemēri: “brīnumlīdzekļi“ tādām saslimšanām kā artrītam, diabētam, Alcheimera slimībai vai vēzim; produkti, kas, kā tiek apgalvots, izārstē vairākas slimības.

  Piezīme. Piemērojot šo politiku ar veselību saistītiem apgalvojumiem, tostarp attiecībā uz atsauksmju saturu, mēs varam ņemt vērā vietējās regulējošās vadlīnijas.

 • Apgalvojumi par nereālu svara zaudēšanu noteiktā laika posmā vai neveltot tam īpašas pūles

  Daži piemēri: produkti vai programmas straujai svara zaudēšanai

  Konkrēts piemērs: svara zaudēšanas reklāmā tiek solīts, ka varat ēst visu, ko vien vēlaties, un mēnesī zaudēt 5 kilogramus svara.

 • Saturs, kurā tiek popularizēti kaitnieciski ar veselību saistīti apgalvojumi, vai saturs, kas attiecas uz pašreizējo nopietno veselības krīzi un ir pretrunā ar ekspertu zinātnisku vienprātību.

  Daži piemēri: pretvakcinācijas propaganda, tāda medicīniskā stāvokļa kā AIDS vai Covid-19 pastāvēšanas noliegšana, homoseksuālu personu pārveidošanas terapija.

Piezīme. Ja varat garantēt konkrētus rezultātus, jums ir jābūt skaidrai un viegli pieejamai atmaksas (naudas atgriešanas) politikai. Atsauksmēs, kurās tiek norādīts uz konkrētu rezultātu sasniegšanu, iekļaujiet redzamu atrunu, kurā pieminēts, ka konkrēti rezultāti netiek garantēti un ka rezultāti var atšķirties. Iekļaujiet saites uz trešās puses apstiprinājuma vietni vai atbilstošas un viegli pamanāmas atrunas, ja atsauksmēs un ieteikumos ir norāde, ka rezultāti ir tipiski.

Apgalvojumi par finanšu produktiem vai naudas pelnīšanas shēmām
 • Nereāli solījumi, kuros tiek minēta liela finanšu atdeve ar minimālu risku, kā arī nelielu pūļu un investīciju ieguldījumu.

  Daži piemēri: ātras peļņas gūšanas shēmas; peļņas garantēšana vai tādas peļņas solīšana, kas nav reāla vai ir pārspīlēta reklamētajam investīciju produktam; investīciju produktu attēlošana kā bezriska vai investīciju iespēju riska mazināšana.

Apgalvojumi par politiku, sociālām problēmām vai sabiedrībai aktuāliem jautājumiem
 • Apgalvojumi, kas ir acīmredzami nepatiesi un var ievērojami mazināt dalību vēlēšanu vai demokrātiskajos procesos vai graut uzticību tiem

  Daži piemēri: informācija par sabiedriskās balsošanas procedūrām, politisko kandidātu tiesībām tikt ievēlētiem, pamatojoties uz vecumu vai dzimšanas vietu, tādi vēlēšanu rezultāti vai balsu skaitīšana, kas ir pretrunā ar valsts iestāžu reģistra oficiālajiem datiem; nepatiesi apgalvojumi, ka sabiedrībā zināma persona ir mirusi vai iekļuvusi negadījumā.

 • Apgalvojumi, kas ir pretrunā ar ekspertu zinātnisku vienprātību attiecībā uz klimata izmaiņām.
Šīs politikas pārkāpumu dēļ konta darbība netiks apturēta nekavējoties bez iepriekšēja aizrādījuma. Vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas tiks nosūtīts aizrādījums. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.
Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu vai līdzekli.

Neskaidra atbilstība

Nav atļauts tālāk minētais.

 Galamērķa saturam neatbilstošas reklāmas

Daži piemēri: reklāmā tiek izmantota atslēgvārda ievietošanas funkcija, bet galamērķī nav atbilstošā “noklusējuma” atslēgvārda; reklāmas virsraksts neatbilst reklāmas saturam; reklāmā nav skaidri norādīts, ka galamērķis būs meklēšanas rezultātu lapa; reklāmā netiek precīzi aprakstīts, ko lietotājs ieraudzīs galamērķī; pārāk vispārīgu atslēgvārdu izmantošana vai nevēlamu atslēgvārdu iesaistīšana.

Piezīme. Izmantojot atslēgvārdu ievietošanu, iekļaujiet skaidru un viegli saprotamu noklusējuma reklāmtekstu.

Šīs politikas pārkāpumu dēļ konta darbība netiks apturēta nekavējoties bez iepriekšēja aizrādījuma. Vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas tiks nosūtīts aizrādījums. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.
Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu vai līdzekli.

Nepieejami piedāvājumi

Nav atļauts tālāk minētais.

 Tādu produktu, pakalpojumu vai reklāmas piedāvājumu iekļaušana reklāmā, kas nav pieejami vai nav viegli atrodami galamērķī

Daži piemēri: tādu produktu reklamēšana, kuri nav pieejami krājumos; tāda darījuma reklamēšana, kas vairs nav aktīvs; neprecīzas cenas reklamēšana; tāda aicinājuma uz darbību iekļaušana reklāmā, ko nevar viegli izpildīt no galamērķa lapas.

Konkrēts piemērs: reklāmā ir rakstīts “Iegādājieties planšetdatorus, sākot no 40 ASV dolāriem”, taču, noklikšķinot uz šīs reklāmas, lietotājs atklāj, ka nav tādu planšetdatoru, ko varētu iegādāties par 40 ASV dolāriem.

Piezīme. Neveidojiet konkrētu piedāvājumu reklāmas, ja negrasāties atjaunināt reklāmu saturu līdz ar krājumu un piedāvājumu izmaiņām. Piemēram, ja izveidojat reklāmu par vienas dienas akcijas atlaidi, nākamajā dienā, kad piedāvājums vairs nav pieejams, reklāma ir jāatjaunina vai jānoņem. Ja jūsu vietnē bieži tiek mainīti krājumi vai cenas, apsveriet iespēju izveidot dinamiskās meklēšanas reklāmas, jo šādā gadījumā jūsu reklāmas tiks automātiski rādītas, pamatojoties uz jūsu vietnes saturu.

Šīs politikas pārkāpumu dēļ konta darbība netiks apturēta nekavējoties bez iepriekšēja aizrādījuma. Vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas tiks nosūtīts aizrādījums. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.
Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu vai līdzekli.

Vai nepieciešama palīdzība?

Ja jums ir jautājumi par mūsu politikām, informējiet mūs, sazinoties ar Google Ads atbalsta dienestu

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne