Maldināšana

Mēs vēlamies, lai lietotāji uzticas mūsu platformā rādītajām reklāmām, tāpēc cenšamies nodrošināt, lai reklāmas būtu skaidras un godīgas, un sniedzam informāciju, kas lietotājiem ir nepieciešama, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus. Mēs neļaujam rādīt reklāmas vai iekļaut galamērķus, kas maldina lietotājus, noklusējot būtisku informāciju par produktu vai sniedzot maldinošu informāciju par produktiem, pakalpojumiem vai uzņēmumiem.

Tālāk ir sniegti daži reklāmu ierobežojumu piemēri. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Nepieņemama uzņēmējdarbības prakse

Nav atļauts tālāk minētais.

 Lietotāju krāpšana, slēpjot vai sniedzot nepatiesu informāciju par reklāmdevēja uzņēmumu, produktu vai pakalpojumu

Tālāk sniegti daži piemēri

 • Uzdošanās par zīmolu vai uzņēmumu pārstāvi, atsaucoties uz vai pārveidojot zīmola saturu reklāmās, URL un galamērķos vai mijiedarbībā ar lietotājiem sevi nepatiesi reklamējot kā zīmola vai uzņēmuma pārstāvi.
 • Lietotāju mudināšana pārskaitīt naudu vai izpaust informāciju, izmantojot fiktīvu uzņēmumu, kuram nav ne kvalifikācijas, ne arī iespēju nodrošināt reklamētos produktus vai pakalpojumus.
 • Tādu pakalpojumu maldinoša reklamēšana, kas varētu apdraudēt lietotāja veselību, dzīvību vai drošību.  Izlikšanās, ka tiek sniegti neatliekami pakalpojumi, tomēr lietotājiem netiek laikus nodrošināta ārstēšana vai medicīniskā palīdzība.  
 • Citā valstī (ne jūsu) esošu lietotāju novirzīšana uz saturu par politiku, sociāliem jautājumiem vai jautājumiem, kas uztrauc sabiedrību, nepareizi norādot vai slēpjot savu izcelsmes valsti vai citu būtisku informāciju par sevi.

 Reklāmu galamērķi, kas izmanto pikšķerēšanas metodes, lai iegūtu lietotāju informāciju

Daži piemēri: vietnes, kas no lietotājiem izvilina personas informāciju, atdarinot uzticamu juridisko personu, piemēram, pārlūkprogrammu vai banku.

Piezīme. Mēs varam veikt darbības reklāmdevēja kontā, pamatojoties uz, piemēram, regulējošo iestāžu negatīviem brīdinājumiem, vienošanos vai lēmumiem par reklāmdevēja uzņēmējdarbības praksi vai uz uzņēmumu un citu juridisku personu tiešām sūdzībām par reklāmdevēja uzdošanos par kādu citu.

Šīs politikas pārkāpumus mēs uztveram ļoti nopietni un uzskatām tos par rupjiem pārkāpumiem. Par rupju Google Ads politiku pārkāpumu ir uzskatāms nopietns pārkāpums, kas ir pat nelikumīgs vai rada būtisku kaitējumu mūsu lietotājiem. To, vai reklāmdevējs vai galamērķa vietne pārkāpj šo politiku, mēs varam uzzināt, pārskatot informāciju no dažādiem avotiem, tostarp jūsu reklāmām, tīmekļa vietnes, kontiem un trešo pušu avotiem.  Ja konstatēsim šīs politikas pārkāpumus, mēs nekavējoties un bez iepriekšēja aizrādījuma apturēsim jūsu Google Ads kontu darbību, un jums vairs netiks atļauts rādīt reklāmas mūsu tīklā. Ja uzskatāt, ka radusies kļūda un neesat pārkāpis mūsu politiku, iesniedziet apelāciju un paskaidrojiet situāciju. Mēs atjaunojam kontu darbību tikai gadījumos, kad ir pārliecinoši apstākļi un pamatots iemesls, tāpēc ir svarīgi sniegt mums izsmeļošu, precīzu un godīgu informāciju. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.

Maldinošs saturs

Nav atļauts tālāk minētais.

Nav atļauts Reklāmas, kas maldinoši vai ar viltu iesaista lietotājus mijiedarbībā ar tām vai kādā citā veidā apgrūtina iespēju lietotājiem saprast, ka viņi mijiedarbojas ar reklāmu

Daži piemēri: reklāmas, kuras līdzinās sistēmu vai vietņu brīdinājumiem/kļūdu ziņojumiem; reklāmas, kuras simulē ziņojumus, dialoglodziņus, izvēlnes vai pieprasījumu paziņojumus; mitinātas reklāmas, kuras nevar atšķirt no pārējā satura; reklāmas, kuras attēlo patiesībā neaktīvas funkcijas, piemēram, aizvēršanas pogas, teksta ievades lodziņus, vairāku variantu opcijas; lejupielādes/instalēšanas pogas vai ikonas attēla reklāmās; reklāmas ar caurspīdīgu fonu; segmentēti attēli; attēli, kuriem reklāmā ir vairākas to kopijas; attēli, kas izskatās pēc vairākām reklāmām; bultiņas, kas pārvietojas un uz kurām var noklikšķināt.

Piezīme. Animētās reklāmās un Reklāmu galerijas reklāmās ir atļauts imitēt animētas funkcijas vai ikonas, ja tās ir funkcionālas vai ja šīs funkcijas ir atrodamas galvenajā lapā.

Nav atļauts Nepatiesi apgalvojumi vai būtiskas informācijas slēpšana par savu identitāti vai kvalifikāciju

Daži piemēri: saistītais mārketinga speciālists, kas reklamē juridiskos pakalpojumus, neatklāj, ka pats nesniedz juridiskos pakalpojumus; nelicencēts vietējais līgumslēdzējs, kas apgalvo, ka viņš ir licencēts pakalpojumu sniedzējs; norādīšana uz saistību ar kādu citu personu, organizāciju, produktu vai pakalpojumu vai arī to atbalstu, viņiem par to nezinot.

Nav atļauts Nepatiesi apgalvojumi vai apgalvojumi, kas lietotājam sola maz ticamu rezultātu (pat ja šāds rezultāts ir iespējams) kā iespējamo iznākumu, ko lietotājs varētu sagaidīt, vai arī tādi apgalvojumi, kuru nepatiesums ir loģiski pierādāms un kuri varētu ievērojami mazināt dalību vēlēšanu vai demokrātijas procesos vai graut uzticību tiem

Daži piemēri: “ārstnieciskie brīnumlīdzekļi” veselības kaišu ārstēšanai, straujas svara zaudēšanas līdzekļi vai programmas, shēmas, kas sola ātru peļņu vai liela finansiālā labuma gūšanu ar minimālu piepūli vai minimālu naudas ieguldījumu; informācija par sabiedriskās balsošanas procedūrām, politisko kandidātu tiesībām tikt ievēlētiem, pamatojoties uz vecumu vai dzimšanas vietu, tādi vēlēšanu rezultāti vai tāda balsu skaitīšana, kas ir pretrunā ar valdības oficiāli reģistrētajiem datiem; nepareizi apgalvojumi, ka kāda publiska persona ir mirusi vai bijusi iesaistīta negadījumā.

Konkrēts piemērs: svara zaudēšanas reklāmā tiek solīts, ka varat ēst visu, ko vien vēlaties, un zaudēt piecus kilogramus svara mēnesī.

Piezīme. Ja varat garantēt konkrētus rezultātus, jums ir jābūt skaidrai un viegli pieejamai atmaksas (naudas atgriešanas) politikai. Atsauksmēs, kurās tiek norādīts uz konkrētu rezultātu sasniegšanu, iekļaujiet redzamu atrunu, kurā pieminēts, ka konkrēti rezultāti netiek garantēti un ka rezultāti var atšķirties. Iekļaujiet saites uz trešās puses apstiprinājuma vietni vai atbilstošas un viegli pamanāmas atrunas, ja atsauksmēs un ieteikumos ir norāde, ka rezultāti ir tipiski. Piemērojot šo politiku ar veselību saistītiem apgalvojumiem, tostarp attiecībā uz atsauksmju saturu, mēs varam ņemt vērā vietējās regulējošās vadlīnijas.

Nav atļauts Manipulēšana ar multivides saturu nolūkā apmānīt, piekrāpt vai maldināt citus

Daži piemēri: maldināšanas nolūkos manipulēts multivides saturs, kas saistīts ar politiku, sociālām problēmām vai jautājumiem, kas uztrauc sabiedrību.

Nav atļauts Neprecīzs uzņēmuma nosaukums vai tāds nosaukums, kas neatspoguļo reklamēto uzņēmumu

Daži piemēri: uzņēmuma nosaukums (piemērojams reklāmu formātiem, kuros uzņēmuma nosaukuma lauks ir obligāts), kas atšķiras no domēna nosaukuma, reklāmdevēja atpazīstamā nosaukuma vai reklamētās lejupielādējamās lietotnes nosaukuma; pamudinošas frāzes uzņēmuma nosaukuma laukā.

Šīs politikas pārkāpumu dēļ konta darbība netiks apturēta nekavējoties bez iepriekšēja aizrādījuma. Vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas tiks nosūtīts aizrādījums. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.
Problēmu novēršanas rīks: maldinošs saturs
 1. Pārbaudiet reklāmu un tās galamērķi, lai atrastu maldinošo saturu.

  Ja izmantojat lietotņu reklāmas, lietotnes instalācijas lapā ir jābūt skaidri norādītam lietotnes saturam un funkcionalitātei, kā arī visiem priekšnoteikumiem, piemēram, citām lietotnēm, perifērijas ierīcēm un sensoriem, kas nepieciešami lietotnes izmantošanai. Nepieciešamajām lietotnēm ir jābūt pieejamām atbilstošajā lietotņu veikalā un jāatbilst mūsu politikām.

 2. Labojiet reklāmas galamērķi. Noņemiet jebkuru saturu, kas neatbilst politikai. Ja nevarat labot reklāmas galamērķi, atjauniniet reklāmu ar jaunu galamērķi, kas atbilst šai politikai.
 3. Rediģējiet reklāmu. Noņemiet visu neatļauto saturu. Ja reklāma jau atbilst politikai, taču veicāt izmaiņas reklāmas galamērķī, veiciet labojumus reklāmā un saglabājiet tos. Šādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Nepilnīga informācija

Nav atļauts tālāk minētais.

 Skaidras un saprotamas informācijas nesniegšana par maksājumu modeli un visiem izdevumiem, kas radīsies lietotājam

Daži piemēri: cena, piegādes izmaksas un cita ar norēķiniem saistīta informācija; procentu likmes; soda nauda par nokavētiem maksājumiem vai atkārtotas abonēšanas izmaksas; paaugstinātas maksas tālruņu numuru izmantošana zvanu paplašinājumos.

 Pareizas kontaktinformācijas nesniegšana par finanšu pakalpojumu uzņēmuma faktisko atrašanās vietu vai būtiski svarīgas informācijas noklusēšana par īstermiņa aizdevumiem vai aizdevuma noteikumu izmaiņām un produktiem, kas paredz ķīlas priekšmeta pārdošanu

Daži piemēri: banka, kas neatklāj savu faktisko adresi; kredītuzņēmums, kas neatklāj mēneša procentu likmi vai soda naudas apmēru par nokavētu maksājumu.

Skatiet prasības par finanšu pakalpojumiem.

 Būtiskas vai atbilstošas informācijas noklusēšana, vēršoties ar lūgumu ziedot labdarībai vai politisku mērķu atbalstam

Daži piemēri: labdarības ziedojumu lūgšanas gadījumā netiek norādīts sabiedriskā labuma organizācijas reģistrācijas numurs vai numurs, kas apliecina nodokļa atlaides piešķiršanu; informācijas nesniegšana par to, vai nodokļa atlaides attiecas vai neattiecas uz ziedojumiem politiskiem mērķiem.

Šīs politikas pārkāpumu dēļ konta darbība netiks apturēta nekavējoties bez iepriekšēja aizrādījuma. Vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas tiks nosūtīts aizrādījums. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.
Problēmu novēršanas rīks: nepilnīga informācija
 1. Pārbaudiet reklāmu un tās galamērķi, vai netrūkst kādas svarīgas informācijas. Tālāk ir sniegti daži piemēri.
  • Maksājumu modelis un norēķinu informācija: jūsu vietnē vai lietotnē skaidri un saprotami ir jābūt norādītai informācijai par visiem izdevumiem, kas lietotājam radīsies, kā arī par jūsu norēķinu procesa norisi. Lai noteiktu, vai informācija ir norādīta skaidri un saprotami, mēs varam ņemt vērā tālāk minētos faktorus. 
   • To, vai cenu informācija ir lietotājiem labi redzama un nepārprotama (piemēram, ja galvenajā lapā nav norādīta cenu informācija vai tā tiek slēpta, tas tiek vērtēts negatīvi, jo lietotājiem pirms pakalpojuma lietošanas ir jāsaņem šī informācija).
   • To, vai klienti var viegli ieraudzīt un izprast gaidāmās izmaksas, vai arī, tieši pretēji, lapa ir veidota tā, lai slēptu cenu informāciju vai apgrūtinātu klientu izpratni par gaidāmajām izmaksām (piemēram, cenu informācijas attēlošana ar pelēkām rakstzīmēm uz pelēka fona, ļoti neliela fonta izmantošana vai svarīgas informācijas aizsegšana ar citiem lapas elementiem).
   • To, vai samaksas struktūra ir viegli saprotama (piemēram, pakalpojuma izmaksas skaidrojošo formulu vēlams izveidot tik vienkāršu un nepārprotamu, cik vien iespējams). 
    Konkrēts piemērs: kad lietotājiem jāmaksā par zvaniem uz paaugstinātas maksas tālruņa numuru, gaidāmās izmaksas lietotājam tiek parādītas skaidri un saprotami (piemēram, kā maksa par zvanu un/vai maksa par zvana minūti). 
  • Ziedojumi: ja jūsu reklāmā vai galvenajā lapā tiek lūgti ziedojumi, par kuriem pienākas nodokļu atvieglojumi, savā galvenajā vai ziedojumu lapā skaidri norādiet nodokļu atvieglojumu statusu, tostarp arī savas sabiedriskā labuma organizācijas numuru. Piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs nodokļu atvieglojumu statusu norāda kods 501(c)(3) vai 501(c)(4).
  • Lietotņu instalēšana: ja lietotājiem ir jāmaksā par lietotnes lejupielādi, noņemiet no reklāmas materiāliem visu saturu, ko lietotāji varētu pārprast kā atsauci uz bezmaksas lejupielādi.
 2. Labojiet reklāmas galamērķi. Pievienojiet jebkādu nepieciešamo informāciju. Ja nevarat labot reklāmas galamērķi, atjauniniet reklāmu ar jaunu galamērķi, kas atbilst šai politikai.
 3. Rediģējiet reklāmu. Pievienojiet jebkādu nepieciešamo informāciju. Ja reklāma jau atbilst politikai, taču veicāt izmaiņas reklāmas galamērķī, veiciet labojumus reklāmā un saglabājiet tos. Šādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai.

  Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana.

Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Neskaidra atbilstība

Nav atļauts tālāk minētais.

 Galamērķa saturam neatbilstošas reklāmas

Daži piemēri: reklāmā tiek izmantota atslēgvārda ievietošanas funkcija, bet galamērķī nav atbilstošā “noklusējuma” atslēgvārda; reklāmas virsraksts neatbilst reklāmas tekstam; reklāmā nav skaidri norādīts, ka galamērķis būs meklēšanas rezultātu lapa; reklāmā netiek precīzi aprakstīts, ko lietotājs ieraudzīs galamērķī; pārāk vispārīgu atslēgvārdu izmantošana vai nevēlamu atslēgvārdu iesaistīšana.

Piezīme. Izmantojot atslēgvārdu ievietošanu, iekļaujiet skaidru un viegli saprotamu noklusējuma reklāmtekstu.

Šīs politikas pārkāpumu dēļ konta darbība netiks apturēta nekavējoties bez iepriekšēja aizrādījuma. Vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas tiks nosūtīts aizrādījums. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.

Nepieejami piedāvājumi

Nav atļauts tālāk minētais.

 Tādu produktu, pakalpojumu vai reklāmas piedāvājumu iekļaušana reklāmā, kas nav pieejami vai nav viegli atrodami galamērķī

Daži piemēri: tādu produktu reklamēšana, kuri nav pieejami krājumos; tāda darījuma reklamēšana, kas vairs nav aktīvs; neprecīzas cenas reklamēšana; tāda aicinājuma uz darbību iekļaušana reklāmā, ko nevar viegli izpildīt no galamērķa lapas.

Konkrēts piemērs: reklāmā ir rakstīts “Iegādājieties planšetdatorus, sākot no 40 ASV dolāriem”, taču, noklikšķinot uz šīs reklāmas, lietotājs atklāj, ka nav tādu planšetdatoru, ko varētu iegādāties par 40 ASV dolāriem.

Piezīme. Neveidojiet konkrētu piedāvājumu reklāmas, ja negrasāties atjaunināt reklāmu saturu līdz ar krājumu un piedāvājumu izmaiņām. Piemēram, ja izveidojat reklāmu par vienas dienas akcijas atlaidi, nākamajā dienā, kad piedāvājums vairs nav pieejams, reklāma ir jāatjaunina vai jānoņem. Ja jūsu vietnē bieži tiek mainīti krājumi vai cenas, apsveriet iespēju izveidot dinamiskās meklēšanas reklāmas, jo šādā gadījumā jūsu reklāmas tiks automātiski rādītas, pamatojoties uz jūsu vietnes saturu.

Šīs politikas pārkāpumu dēļ konta darbība netiks apturēta nekavējoties bez iepriekšēja aizrādījuma. Vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas tiks nosūtīts aizrādījums. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.
 

Klikšķu ēsmas reklāmas

Nav atļauts tālāk minētais.

Reklāmas, kurās tiek izmantota klikšķu ēsmas taktika vai sensacionāls teksts vai attēli, lai veicinātu datplūsmu

Daži piemēri: reklāmas, kurās ir apgalvojumi par noslēpumu, skandālu vai citas sensacionālas informācijas atklāšanu saistībā ar reklamēto produktu vai pakalpojumu; reklāmas, kurās tiek izmantots klikšķu ēsmas vēstījums, piemēram, “Noklikšķiniet, lai uzzinātu”, “Jūs nevarēsiet tam noticēt” vai līdzīgas frāzes, kas mudina lietotāju noklikšķināt uz reklāmas, lai saprastu visu reklāmas kontekstu; reklāmas, kurās tiek izmantoti skaidri pārveidoti, tuvināti ķermeņa daļu attēli, aizturētu personu fotoattēli vai fotoattēli no reālajā dzīvē notikušiem nelaimes gadījumiem vai katastrofām, lai reklamētu produktu vai pakalpojumu; reklāmas, kurās tiek izmantoti attēli “pirms un pēc”, lai reklamētu ievērojamas pārmaiņas cilvēka ķermenī.

Reklāmas, kurās tiek izmantoti negatīvi dzīves notikumi, piemēram, nāve, nelaimes gadījums, slimība, apcietinājums vai bankrots, lai skatītājos izraisītu bailes, kaunu vai citas spēcīgas negatīvas emocijas un lai radītu spiedienu nekavējoties rīkoties

Daži piemēri: reklāmas, kas mudina lietotāju iegādāties, abonēt vai pārtraukt lietot produktu vai pakalpojumu, lai izvairītos no kaitējuma; reklāmas, kurās tiek izmantots spēcīga pārdzīvojuma, sāpju, baiļu vai šoka attēlojums, lai reklamētu produktu vai pakalpojumu.
Šīs politikas pārkāpumu dēļ konta darbība netiks apturēta nekavējoties bez iepriekšēja aizrādījuma. Vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas tiks nosūtīts aizrādījums. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.

Vai nepieciešama palīdzība?

Ja jums ir jautājumi par mūsu politikām, informējiet mūs, sazinoties ar Google Ads atbalsta dienestu
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?