Obmanjivanje

Želimo da korisnici vjeruju oglasima na našoj platformi, stoga nastojimo da oglasi budu jasni i iskreni te da pružaju informacije koje su korisnicima potrebne za donošenje utemeljenih odluka. Ne dopuštamo oglase ili odredišta koja obmanjuju korisnike isključivanjem relevantnih informacija o proizvodu ili pružanjem obmanjujućih informacija o proizvodima, uslugama ili tvrtkama.

U nastavku slijede neki primjeri onoga što treba izbjegavati u oglasima. Saznajte što se događa ako kršite naša pravila.

Nedostatak informacija

Nije dopušteno sljedeće:

Nejasno i neuočljivo prikazivanje modela naplate i svih troškova koje će korisnik snositi

Primjeri: cijena, troškovi dostave i ostale informacije povezane s naplatom, kamatne stope, penali za kašnjenje plaćanja ili redoviti troškovi pretplate, upotreba telefonskih brojeva s višom pristojbom u proširenjima za pozive

Neprikazivanje ispravnih podataka za kontakt za tvrtke koje pružaju financijske usluge ili izostavljanje važnih podataka o kratkoročnim zajmovima ili izmjeni zajmova i proizvodima koji se odnose na ovrhe

Primjeri: banka koja ne prikazuje fizičku adresu, tvrtka za zajmove koja ne navodi mjesečne kamatne stope ili iznos penala za kašnjenje plaćanja

Pregledajte zahtjeve za financijske usluge

Izostavljanje važnih podataka (odnosno, važnih i relevantnih informacija) prilikom prikupljanja dobrotvornih donacija ili donacija u političke svrhe

Primjeri: neprikazivanje broja dobrotvorne organizacije ili broja izuzeća od poreza za dobrotvorne donacije, nenavođenje toga jesu li donacije u političke svrhe oslobođene od poreza

Alat za rješavanje problema: nedostatak informacija
 1. Provjerite oglas i njegovo odredište da biste vidjeli gdje bi mogli nedostajati važni podaci. Slijedi nekoliko primjera:
  • Model naplate i podaci o naplati: provjerite jesu li na vašoj web-lokaciji ili u aplikaciji jasno i uočljivo navedeni svi troškovi koje će korisnik snositi, kao i način na koji funkcionira postupak naplate. Prilikom utvrđivanja je li nešto jasno i uočljivo u obzir možemo uzeti čimbenike poput sljedećih: 
   • jesu li podaci o cijenama vidljivi i korisnicima razumljivi (na primjer odredišna stranica bez podataka o cijenama ili skrivanje podataka loš je početak jer korisnici moraju imati pristup tim podacima prije upotrebe usluge)
   • mogu li korisnici lako uočiti i razumjeti troškove koje će snositi ili je stranica dizajnirana tako da sakrije podatke o cijenama ili da korisnicima oteža razumijevanje troškova koje će snositi (na primjer prikazivanje podataka o cijenama sivim znakovima na sivoj pozadini, upotreba vrlo malih fontova ili prikazivanje drugih elemenata stranice preko važnih podataka)
   • je li struktura naknade lako razumljiva (na primjer prikazana formula koja objašnjava na koji se način određuje cijena usluge treba biti što jednostavnija i jasnija) 
    Konkretan primjer: prilikom terećenja korisnika putem upotrebe telefonskog broja s dodatnom vrijednosti jasno i uočljivo prikazivanje troškova koje će korisnici snositi poput cijene po pozivu i/ili cijene po minuti poziva. 
  • Donacije: ako vaš oglas ili odredišna stranica prikupljaju donacije koje su oslobođene od plaćanja poreza, na odredišnoj stranici ili stranici za donacije jasno istaknite status oslobođenja od plaćanja poreza, uključujući broj dobrotvorne organizacije. Primjerice, u SAD-u status 501(c)(3) ili 501(c)(4) označava status s oslobođenjem od plaćanja poreza.
  • Instalacije aplikacije: obavezno provjerite jeste li iz teksta oglasnog sadržaja uklonili sav sadržaj koji korisnike navodi na pogrešno mišljenje da je vaša aplikacija besplatna za preuzimanje premda to nije.
 2. Popravite odredište oglasa. Dodajte sve potrebne podatke. Ako ne možete popraviti odredište oglasa, pridružite oglasu novo odredište koje je usklađeno s pravilima.
 3. Uredite oglas. Dodajte sve potrebne podatke. Ako je vaš oglas već usklađen s pravilima, no promijenili ste odredište oglasa, napravite izmjenu u oglasu i spremite je. Oglas i njegovo odredište na taj će se način ponovo poslati na pregled.

  Većina oglasa pregleda se u roku od jednog radnog dana, iako za one koji zahtijevaju složeniji pregled može biti potrebno više vremena.

Ako ne možete ispraviti ova kršenja ili ih odlučite ne ispraviti, uklonite svoj oglas da biste spriječili obustavljanje svojeg računa u budućnosti zbog previše neodobrenih oglasa.

Nedostupne ponude

Nije dopušteno sljedeće:

Obećavanje proizvoda, usluga ili promotivnih ponuda koje se ne mogu jednostavno pronaći na odredištu

Primjeri: promoviranje proizvoda koji se ne nalaze na zalihama; promoviranje ponude koja više nije aktivna; promoviranje cijene koja nije točna; poziv na radnju u oglasu koja se ne može jednostavno izvršiti na odredištu

Konkretan primjer: oglas poručuje "Kupite tablete od 240 HRK", no nakon klika na oglas korisnik ne može pronaći tablete koji su dostupni za 240 HRK

Napomena: izbjegavajte izradu oglasa za određene ponude, osim ako možete ažurirati oglase kako se oglasni prostor ili ponude budu mijenjali. Na primjer, ako izradite oglas za jednodnevni promotivni popust, ne zaboravite ažurirati ili ukloniti oglas sljedeći dan kada ponuda više nije dostupna. Ako se oglasni prostor ili cijene na vašoj web-lokaciji često mijenjaju, razmislite o postavljanju opcije dinamičnih oglasa za pretraživačku mrežu uz koju se oglas automatski prikazuje na temelju sadržaja vaše web-lokacije.

Obmanjujući sadržaj

Nije dopušteno sljedeće:

Nije dopuštenoNavođenje lažnih tvrdnji o identitetu ili kvalifikacijama

Primjeri: student koji tvrdi da je kvalificirani odvjetnik, nelicencirani vodoinstalater koji tvrdi da je licenciran

Nije dopuštenoUpotreba lažnih tvrdnji ili tvrdnji koje potiču korisnika obećavanjem rezultata koji je malo vjerojatan (čak i ako je taj rezultat moguć) kao vjerojatnog ishoda koji korisnik može očekivati ili iznošenje tvrdnji koje su očito lažne i mogu značajno narušiti sudjelovanje ili povjerenje u izborni ili demokratski proces

Primjer: "čudotvorna izlječenja" medicinskih bolesti, proizvodi ili programi za veliki gubitak težine, savjeti za brzo bogaćenje ili obećavanje velikog povrata financijskih sredstava uz minimalan trud ili ulaganje; informacije o postupcima javnog glasovanja, ispunjavanju uvjeta za političkog kandidata na temelju dobi ili mjesta rođenja, rezultata izbora ili sudjelovanja u popisu stanovništva koji su u suprotnosti sa službenim evidencijama; netočne tvrdnje da je javna osoba preminula ili sudjelovala u nesreći

Konkretan primjer: oglas o gubitku težine koji navodi da možete jesti što želite i pritom gubiti pet kilograma mjesečno

Napomena: ako jamčite određene rezultate, morate imati jasna pravila o povratu novca kojima se lako može pristupiti. Iskustva korisnika u kojima se tvrdi da su postignuti određeni rezultati moraju sadržavati vidljivu izjavu o odricanju od odgovornosti s napomenom da određene rezultate nije moguće jamčiti i da se rezultati mogu razlikovati. U slučaju iskustva korisnika ili podrške koja tvrdi da su rezultati uobičajeni, uvrstite veze na potvrdu treće strane ili uvrstite relevantna odricanja od odgovornosti koja se mogu jednostavno uočiti. U slučaju tvrdnji u vezi sa zdravljem, uključujući sadržaj koji se odnosi na iskustva korisnika, prilikom provedbe ovog pravila možemo se prikloniti smjernicama lokalnih propisa.

Nije dopuštenoLažno sugeriranje povezanosti s drugim pojedincima, organizacijama, proizvodima ili uslugama ili njihove potpore

Primjeri: obmanjujuća upotreba ili oponašanje službenih web-lokacija, žigova, pečata ili naziva državnih tijela

Konkretan primjer: oglašivač oponaša izgled i dizajn službene web-lokacije državnog tijela

Nije dopušteno Oglasi koji dovode korisnika u zabludu ili ga prijevarom navode na stupanje u interakciju s njima

Primjeri: oglasi koji nalikuju upozorenjima/porukama pogrešaka sustava ili web-lokacije, oglasi koji oponašaju poruke, dijaloške okvire, izbornike ili obavijesti o zahtjevima, hostirani oglasi koji se ne mogu razlikovati od ostalog sadržaja, oglasi koji prikazuju značajke koje ne funkcioniraju, na primjer gumbi za zatvaranje, okviri za unos teksta, opcije s višestrukim izborom, gumbi za preuzimanje ili instaliranje u slikovnim oglasima, oglasi s prozirnom pozadinom, segmentirane slike, slika koja sadržava više svojih kopija unutar oglasa ili slike koje se prikazuju kao više oglasa, strelice za pomicanje i klikanje

Napomena: animirani oglasi i oglasi iz Galerije oglasa smiju oponašati animacije ili ikone ako funkcioniraju ili se svrha tih značajki može pronaći na odredišnoj stranici.

Nije dopušteno Navođenje naziva tvrtke koji uključuje sve osim domene, prepoznatljivog naziva oglašivača ili promovirane aplikacije za preuzimanje

Alat za rješavanje problema: obmanjujući sadržaj
 1. Provjerite oglas i njegovo odredište da biste pronašli obmanjujući sadržaj.

  Ako upotrebljavate oglase za aplikaciju, provjerite jesu li na stranici za instalaciju aplikacije jasno navedeni sadržaj i funkcija aplikacije te mogući preduvjeti za upotrebu aplikacije, kao što su druge aplikacije, periferni uređaji ili senzori. Aplikacije koje su preduvjeti za upotrebu drugih aplikacija moraju biti dostupne u odgovarajućoj trgovini aplikacija i moraju biti u skladu s našim pravilima.

 2. Popravite odredište oglasa. Uklonite sav sadržaj koji nije u skladu s pravilima. Ako ne možete popraviti odredište oglasa, pridružite oglasu novo odredište koje je usklađeno s pravilima.
 3. Uredite oglas. Uklonite sav sadržaj koji nije dopušten. Ako je vaš oglas već usklađen s pravilima, no promijenili ste odredište oglasa, napravite izmjenu u oglasu i spremite je. Oglas i njegovo odredište na taj će se način ponovo poslati na pregled.
Ako ne možete ispraviti ova kršenja ili ih odlučite ne ispraviti, uklonite svoj oglas da biste spriječili obustavljanje svojeg računa u budućnosti zbog previše neodobrenih oglasa.

Nejasna relevantnost

Nije dopušteno sljedeće:

Promocije koje nisu relevantne za odredište

Primjeri: oglas koji upotrebljava značajku umetanja ključne riječi bez relevantne "zadane" ključne riječi; naslov oglasa koji nije relevantan za tekst oglasa; oglas u kojem nije jasno navedeno da je odredište stranica rezultata pretraživanja; oglas u kojem se točno ne opisuje što će korisnik vidjeti na odredištu; upotreba preopćenitih ključnih riječi ili neželjenih ključnih riječi

Napomena: prilikom upotrebe umetanja ključne riječi uključite zadani tekst oglasa koji je jasan i lako razumljiv.

Neprihvatljive poslovne prakse

Nije dopušteno sljedeće:

Prikrivanje ili pogrešno navođenje podataka o tvrtki, proizvodu ili usluzi

Primjeri: poticanje korisnika na davanje novca ili informacija lažnim ili nejasnim predstavljanjem, predstavljanje lažnog identiteta, naziva tvrtke ili podataka za kontakt; usmjeravanje sadržaja o političkim ili društvenim pitanjima ili stvarima koje su relevantne za pitanja od javnog interesa korisnicima u stranoj zemlji, pogrešno tumačenje ili prikrivanje svoje zemlje porijekla ili drugih važnih podataka o sebi

Odredišta oglasa koja upotrebljavaju tehnike "krađe identiteta" radi prikupljanja podataka o korisniku

Nepoštene poslovne prakse shvaćamo jako ozbiljno i smatramo ih ozbiljnim kršenjem pravila. Ako na vašem računu utvrdimo nepoštene poslovne prakse, on se može obustaviti. Oglašivačima ili web-lokacijama za koje utvrdimo da sudjeluju u takvim postupcima neće biti dopušteno ponovno oglašavati s nama, stoga jasno navedite podatke o proizvodu, tvrtki ili usluzi koju promovirate. Prilikom određivanja toga krši li oglašivač ili odredište navedeno pravilo možemo pregledati informacije iz više izvora, uključujući vaš oglas, web-lokaciju, račune i izvore treće strane. Ako smatrate da je došlo do pogreške i da niste prekršili naša pravila, pošaljite žalbu i objasnite zašto. Račune ponovno aktiviramo samo u izuzetnim okolnostima, stoga je važno da si uzmete vremena kako biste bili temeljiti, precizni i iskreni. Saznajte više o obustavljenim računima.

 

Trebate pomoć?

Ako imate pitanja o našim pravilima, obavijestite nas: kontaktirajte podršku za Google Ads
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?