Harhaanjohtaminen

Google tarjoaa ohjekeskuksen sisällöstä käännettyjä versioita, joiden tarkoituksena ei kuitenkaan ole muuttaa Googlen käytäntöjen sisältöä. Englanninkielinen versio on virallinen versio, jota käytetään Googlen käytäntöjen täytäntöönpanossa. Jos haluat nähdä tämän artikkelin jollakin toisella kielellä, vaihda kieli sivun alareunan avattavasta kielivalikosta.

Display & Video 360 ‑käyttäjien on noudatettava tätä Google Ads ‑käytäntöä. Tietoa muista rajoituksista on Display & Video 360:n ohjekeskuksessa.

Jos haluat nähdä tekstitykset omalla kielelläsi, laita YouTube-tekstitykset päälle. Klikkaa videosoittimen alareunasta Asetukset-kuvaketta Kuva YouTuben asetuskuvakkeesta ja valitse sitten "Tekstitykset" ja haluamasi kieli.


Haluamme, että käyttäjät luottavat alustallamme näytettäviin mainoksiin. Tästä syystä pyrimme siihen, että mainokset ovat selkeitä ja rehellisiä ja antavat käyttäjille tarpeeksi tietoa perusteltujen päätösten tekemiseen. Mainokset tai kohteet, joista on huijaustarkoituksessa jätetty pois olennaisia tuotetietoja tai jotka sisältävät harhaanjohtavia tietoja tuotteista, palveluista tai yrityksistä, eivät ole sallittuja.

Alla on esimerkkejä asioista, joita mainoksissa tulee välttää. Lue lisää käytäntörikkomusten seurauksista.

Sopimattomat bisneskäytännöt

Tämä ei ole sallittua:

Käyttäjien huijaaminen piilottamalla tai vääristelemällä mainostajan yritykseen, tuotteeseen tai palveluun liittyviä tietoja

Esimerkkejä:

 • Käyttäjien houkutteleminen rahan tai henkilökohtaisten tietojen antamiseen esiintymällä julkisuuden henkilönä tai toisena brändinä tai yrityksenä tai antamalla ymmärtää, että mainostajalla on yhteys julkisuuden henkilöön tai toiseen brändiin tai organisaatioon tai että mainostaja on saanut joltakin näistä suosituksen
 • Käyttäjien houkutteleminen rahan tai tietojen antamiseen sellaisen yrityksen kautta, jolla ei ole edellytyksiä tai kapasiteettia mainostettujen tuotteiden tai palvelujen toimittamiseen
 • Sellaisten palvelujen valheellinen mainostaminen, jotka voivat vaarantaa käyttäjän terveyden, hengen tai turvallisuuden; sen teeskenteleminen, että mainostaja tarjoaa elintärkeitä palveluja, mikä voi johtaa siihen, että käyttäjän pääsy hoitoon tai lääketieteellisen avun piiriin viivästyy

Klikkauksen kohteet, joissa käyttäjien tietoja kerätään tietojenkalastelutekniikoilla

Joitakin esimerkkejä: Sivustot, joilla huijataan käyttäjiä kertomaan henkilötietonsa jäljittelemällä luotettavaa tahoa, kuten selainta tai pankkia

Huom. Saatamme ryhtyä mainostajan tiliä koskeviin toimenpiteisiin esimerkiksi siinä tapauksessa, että mainostajan bisneskäytännöistä on annettu mainostajan kannalta epäedullinen, säädöksiin perustuva varoitus, sovintoratkaisu tai päätös, tai mikäli jokin yritys tai muu toimija on tehnyt suoraan valituksen nimissään esiintymisestä.

Suhtaudumme tämän käytännön rikkomuksiin hyvin vakavasti ja pidämme niitä törkeinä. Google Ads ‑käytäntöjen törkeä rikkomus on niin vakava rikkomus, että sen katsotaan olevan lainvastainen tai aiheuttavan merkittävää vahinkoa käyttäjillemme. Kun selvitämme, rikkooko mainostaja tai kohde tätä käytäntöä, saatamme tutkia tietoja, jotka ovat peräisin useista eri lähteistä, kuten mainoksestasi, sivustoltasi, tileiltäsi ja kolmansilta osapuolilta.  Jos havaitsemme tämän käytännön rikkomuksia, jäädytämme Google Ads ‑tilisi välittömästi ja ilman ennakkovaroitusta. Et myöskään voi enää mainostaa Googlessa. Jos kyseessä on erehdys etkä mielestäsi ole rikkonut tätä käytäntöä, tee valitus ja perustele kantasi. Palautamme tilejä vain painavista ja perustelluista syistä, joten on tärkeää, että ilmaiset asiasi perusteellisesti, tarkasti ja rehellisesti. Lue lisää jäädytetyistä tileistä.

Koordinoidut harhaanjohtavat käytännöt

Tämä ei ole sallittua:

Ei sallittu Sellaiset järjestelyt muiden sivustojen tai tilien kanssa, joiden tarkoituksena on oman henkilöllisyyden tai muiden olennaisten itseä koskevien tietojen salaaminen tai vääristäminen, mikäli sisältösi liittyy poliittisiin, sosiaalisiin tai muihin yhteiskunnallisesti merkittäviin kysymyksiin.

Ei sallittu Poliittisia, sosiaalisia tai muita yhteiskunnallisesti merkittäviä aiheita käsittelevän sisällön suuntaaminen toisessa maassa sijaitseville käyttäjille, jos salaat tai ilmoitat väärin kotimaasi tai muita olennaisia tietoja itsestäsi.

Suhtaudumme tämän käytännön rikkomuksiin hyvin vakavasti ja pidämme niitä törkeinä. Google Ads ‑käytäntöjen törkeä rikkomus on niin vakava rikkomus, että sen katsotaan olevan lainvastainen tai aiheuttavan merkittävää vahinkoa käyttäjillemme. Kun selvitämme, rikkooko mainostaja tai kohde tätä käytäntöä, saatamme tutkia tietoja, jotka ovat peräisin useista eri lähteistä, kuten mainoksestasi, sivustoltasi, tileiltäsi ja kolmansilta osapuolilta.  Jos havaitsemme tämän käytännön rikkomuksia, jäädytämme Google Ads ‑tilisi välittömästi ja ilman ennakkovaroitusta. Et myöskään voi enää mainostaa Googlessa. Jos kyseessä on erehdys etkä mielestäsi ole rikkonut tätä käytäntöä, tee valitus ja perustele kantasi. Palautamme tilejä vain painavista ja perustelluista syistä, joten on tärkeää, että ilmaiset asiasi perusteellisesti, tarkasti ja rehellisesti. Lue lisää jäädytetyistä tileistä.

Harhaanjohtavat väitteet

Tämä ei ole sallittua:

Ei sallittu Harhaanjohtavien väitteiden esittäminen henkilöllisyydestä, pätevyydestä tai yhteyksistä tai henkilöllisyyttä, pätevyyttä tai yhteyksiä koskevien olennaisten tietojen pimittäminen tai ilmoittamatta jättäminen

Esimerkkejä: Mainostaja antaa ymmärtää, että hänellä on yhteys toiseen organisaatioon, brändiin tai yksityishenkilöön tai että hän on saanut joltakin näistä suosituksen, eikä toinen osapuoli ole tästä tietoinen eikä ole antanut tähän suostumustaan; kumppanimarkkinoija mainostaa oikeudellisia palveluja kertomatta, ettei ole itse palvelujen tarjoaja; urakoitsija väittää valheellisesti olevansa alan rekisterissä

Ei sallittu Yrityksen nimen ilmoittaminen mainoksessa tai käyttäjäinteraktioissa epätarkasti tai sellaisen yrityksen nimen ilmoittaminen, joka ei selkeästi edusta mainostettua yritystä tai erotu muiden vastaavien yritysten joukosta

Joitakin esimerkkejä: Yrityksen nimen ilmoittaminen väärin puheluissa käyttäjien kanssa

Tämän käytännön rikkominen ei johda tilin välittömään jäädyttämiseen ilman ennakkovaroitusta. Varoitus annetaan vähintään 7 päivää ennen tilisi jäädyttämistä. Lue lisää jäädytetyistä tileistä.

Epärehelliset hinnoittelutavat

Tämä ei ole sallittua:

Maksumallia tai käyttäjälle aiheutuvia kokonaiskuluja ei esitetä selkeästi

Esimerkkejä: Hinnan, toimituskulujen ja muiden laskutukseen liittyvien tietojen ilmoittamatta jättäminen; korkojen ilmoittamatta jättäminen; myöhästymismaksujen tai toistuvien tilauskohtaisten kulujen ilmoittamatta jättäminen; lisämaksullisten puhelinnumeroiden käyttäminen puheluelementeissä; tarjouksessa mainitun hinnan korottaminen haavoittuvassa asemassa tai pakon alla olevien käyttäjien hyväksikäyttämiseksi

 Tuotteiden tai palvelujen mainostaminen maksuttomina, kun ne ovat maksullisia

Joitakin esimerkkejä: Sovellusten mainostaminen maksuttomina, vaikka käyttäjän täytyy maksaa sovelluksen asentamisesta

 1. Tarkista mainos ja sen kohde ja varmista, ettei niistä puutu tärkeitä tietoja. Esimerkkejä tämäntyyppisestä sisällöstä:
  • Maksumalliin ja laskutukseen liittyvät tiedot: Varmista, että käyttäjälle koituvat kokonaiskustannukset sekä laskutuksen periaatteet esitetään sivustollasi tai sovelluksessasi selkeästi ja näkyvästi. Päätämme esimerkiksi seuraavanlaisten seikkojen perusteella, onko asiat esitetty selkeästi ja näkyvästi: 
   • Kerrotaanko käyttäjille hinnoittelusta näkyvästi ja selvästi? (Jos laskeutumissivulla ei esimerkiksi ole hintatietoja tai tietoja piilotellaan, tämä ei anna hyvää kuvaa, koska käyttäjillä tulisi olla pääsy näihin tietoihin, ennen kuin he alkavat käyttää palvelua.)
   • Ovatko asiakkaille koituvat kustannukset helposti löydettävissä ja ymmärrettävissä vai yritetäänkö sivulla päinvastoin piilotella hintatietoja tai vaikeuttaa kustannusten ymmärtämistä (esimerkiksi esittämällä hintatiedot harmaalla tekstillä harmaalla taustalla, käyttämällä hyvin pientä fonttia tai sijoittamalla muita sivun elementtejä tärkeiden tietojen päälle)?
   • Onko maksurakenne helposti ymmärrettävissä? (Esimerkiksi kaava, jolla selitetään palvelun hinnan määräytyminen, tulisi esittää mahdollisimman yksinkertaisesti.) 
    Esimerkki: Kun käyttäjiä veloitetaan lisämaksullisen puhelinnumeron käytöstä, kustannukset on esitettävä selkeästi ja näkyvästi esimerkiksi mainitsemalla yhden puhelun hinta ja/tai puhelun minuuttihinta. 
  • Sovelluksen asennukset: Varmista, että poistat mainoksesta kaiken sisällön, joka voi saada käyttäjät uskomaan, että sovelluksesi on ladattavissa maksutta, vaikka se ei olisi.
 2. Korjaa mainoksen kohde. Lisää tarvittavat tiedot. Jos et voi korjata mainoksen kohdetta, päivitä mainokselle uusi, tämän käytännön mukainen kohde.
 3. Muokkaa mainosta. Lisää tarvittavat tiedot. Jos mainoksesi on jo käytännön mukainen mutta olet muuttanut mainoksen kohdetta, muokkaa mainosta ja tallenna se. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkistettaviksi.

Tämän käytännön rikkominen ei johda tilin välittömään jäädyttämiseen ilman ennakkovaroitusta. Varoitus annetaan vähintään 7 päivää ennen tilisi jäädyttämistä. Lue lisää jäädytetyistä tileistä.

Mainokset, joissa kalastellaan klikkejä

Tämä ei ole sallittua:

Mainokset, joissa pyritään kasvattamaan liikennettä käyttämällä klikkikalastelua tai sensaatiohakuisia tekstejä tai kuvia

Joitakin esimerkkejä: Mainokset, joissa viitataan mainostettavaa tuotetta tai palvelua koskeviin salaisuuksiin, skandaaleihin tai muihin sensaatiohakuisiin tietoihin, mainokset, joissa käytetään klikkien kalastelua sisältävää tekstiä, kuten "Klikkaa, niin saat tietää", "Et usko, mitä on tapahtunut" tai vastaavia ilmauksia, jotta käyttäjä saataisiin klikkaamaan mainosta ja selvittämään tarkemmin, mistä mainoksessa on kyse, mainokset, joissa tuotteen tai palvelun mainostamiseen käytetään selvästi muokattuja ja zoomattuja kuvia ruumiinosista, pidätyskuvia tai kuvia todellisista onnettomuuksista tai katastrofeista, sekä mainokset, joissa merkittävien vartalon muutosten mainostamiseen käytetään ennen ja jälkeen ‑kuvia

Mainokset, joissa negatiivisilla elämäntapahtumilla, kuten kuolemalla, onnettomuuksilla, sairauksilla, pidätyksillä tai konkursseilla, pyritään herättämään katsojassa pelkoa, syyllisyyttä tai muita voimakkaita negatiivisia tunteita, jotta katsoja saataisiin toimimaan heti.

Joitakin esimerkkejä: Mainokset, joissa käyttäjää painostetaan tekemään ostos tai tilaus taikka lopettamaan tuotteen tai palvelun käyttäminen haittojen välttämiseksi, ja mainokset, joissa tuotetta tai palvelua mainostetaan kuvaamalla ankaraa kärsimystä, kipua, pelkoa tai shokkia
Tämän käytännön rikkominen ei johda tilin välittömään jäädyttämiseen ilman ennakkovaroitusta. Varoitus annetaan vähintään 7 päivää ennen tilisi jäädyttämistä. Lue lisää jäädytetyistä tileistä.

Harhaanjohtava mainoksen ulkoasu

Tämä ei ole sallittua:

Ei sallittu Mainokset, joista on vaikea päätellä, että kyseessä on mainos

Joitakin esimerkkejä: Mainokset, jotka muistuttavat järjestelmän tai sivuston varoituksia tai virheilmoituksia; mainokset, jotka jäljittelevät viestejä, valintaikkunoita, valikoita tai pyyntöilmoituksia; hostatut mainokset, joita on vaikea erottaa muusta sisällöstä; mainokset, jotka kuvaavat toimimattomia ominaisuuksia, kuten sulkemispainikkeita, kirjoitusruutuja tai monivalintavaihtoehtoja; lataus- ja asennuspainikkeet tai ‑kuvakkeet kuvamainoksissa; mainokset, joissa on läpinäkyvä tausta; segmentoidut kuvat; kuva, josta on mainoksessa useita kopioita; kuvat, jotka vaikuttavat useammalta mainokselta; nuolet, jotka liikkuvat ja klikkaavat; mainokset, joissa käytetään salamyhkäistä tekniikkaa sen peittämiseksi, että kyseessä on mainos

Huom. Animoiduissa mainoksissa ja Mainosgallerian mainoksissa voi olla jäljiteltyjä animoituja ominaisuuksia tai kuvakkeita, jos toiminnot toimivat tai ominaisuuksien tarkoitus käy ilmi laskeutumissivulla.

Tämän käytännön rikkominen ei johda tilin välittömään jäädyttämiseen ilman ennakkovaroitusta. Varoitus annetaan vähintään 7 päivää ennen tilisi jäädyttämistä. Lue lisää jäädytetyistä tileistä.

Manipuloitu media

Tämä ei ole sallittua:

Ei sallittu Huijauksiin, petoksiin tai muiden harhaanjohtamiseen pyrkivä median manipulointi

Esimerkki: Poliittisia, sosiaalisia tai muita yhteiskunnallisesti merkittäviä aiheita käsittelevän median vilpillinen peukalointi

Tämän käytännön rikkominen ei johda tilin välittömään jäädyttämiseen ilman ennakkovaroitusta. Varoitus annetaan vähintään 7 päivää ennen tilisi jäädyttämistä. Lue lisää jäädytetyistä tileistä.

Tämä ei ole sallittua:

 

 Perättömien väitteiden esittäminen tai käyttäjien houkutteleminen asiakkaiksi väittämällä epätodennäköisiä (vaikkakin kenties mahdollisia) tuloksia todennäköisiksi tuloksiksi, joita käyttäjä voi odottaa saavansa

Terveyteen tai laihdutukseen liittyvät väittämät
 • Perättömien väitteiden esittäminen parantumattomien sairauksien parantamisesta

  Joitakin esimerkkejä: Ihmelääkkeet sairauksien, kuten niveltulehduksen, diabeteksen, Alzheimerin taudin tai syövän parantamiseen; tuotteet, joiden väitetään parantavan monia sairauksia

  Huom. Saatamme soveltaa paikallisten määräysten mukaisia ohjeita terveysväittämiin, myös käyttäjäkertomuksissa oleviin väittämiin, valvoessamme tämän käytännön noudattamista.

 • Väitteiden esittäminen epärealistisesta laihtumisesta tietyn ajan kuluessa tai tekemättä töitä sen eteen

  Joitakin esimerkkejä: Hyvin suurta painonpudotusta lupaavat tuotteet tai ohjelmat

  Esimerkkitapaus: Painonpudotusohjelman mainoksessa luvataan, että asiakas voi syödä mitä tahansa ja laihtua silti 5 kiloa kuukaudessa.

 • Sisältö, jossa on haitallisia terveysväittämiä, sekä sisältö, joka liittyy meneillään olevaan merkittävään terveyskriisiin ja joka on ristiriidassa yleisesti hyväksytyn tieteellisen konsensuksen kanssa

  Esimerkkejä: Rokotevastaisuuden kannattaminen, AIDSin tai COVID-19:n kaltaisten sairauksien olemassaolon kiistäminen, homoseksuaaleille suunnattu eheytymisterapia

Huom. Jos lupaat tiettyjä tuloksia, tarvitset selkeän ja helppokäyttöisen hyvityskäytännön (rahat takaisin ‑käytännön). Käyttäjäkertomuksissa, joissa kerrotaan tietyistä tuloksista, on oltava vastuuvapauslauseke näkyvällä paikalla. Vastuuvapauslausekkeessa on kerrottava, että mitään tiettyjä tuloksia ei voida taata ja että tulokset voivat vaihdella. Lisää linkki kolmannelta osapuolelta saatuun todistukseen tai käytä helposti erottuvaa, aiheeseen liittyvää vastuuvapauslauseketta silloin, kun käyttäjäkertomuksissa ja suosituksissa vihjataan, että tulokset ovat tyypillisiä.

Rahoitustuotteisiin tai rahan ansaitsemiseen liittyvät väitteet
 • Epärealistiset lupaukset suuren taloudellisen voiton saamisesta pienellä riskillä, vaivalla tai sijoituksella

  Joitakin esimerkkejä: Lupaukset äkkirikastumisesta, voittojen takaaminen, sellaisten voittojen lupaaminen, jotka ovat epärealistisia tai liioiteltuja mainostetulla sijoitustuotteella, sijoitustuotteiden väittäminen riskittömiksi sekä sijoitusmahdollisuuksiin liittyvien riskien vähättely

Poliittisia, sosiaalisia tai muita yhteiskunnallisia aiheita käsittelevät väitteet
 • Sisältö, jossa esitetyt väitteet ovat todistettavasti perättömiä ja jotka voivat merkittävästi laskea vaaliprosessien ja demokraattisten prosessien osallistujamääriä tai heikentää niiden luotettavuutta

  Esimerkkejä: Viranomaislähteiden kanssa ristiriidassa olevat tiedot, jotka koskevat äänestyskäytäntöjä, poliittisen ehdokkaan kelpoisuutta iän tai syntymäpaikan perusteella, vaalituloksia tai äänestysaktiivisuutta; perättömät väitteet julkisuuden henkilön kuolemasta tai onnettomuuteen joutumisesta

 • Sellaisten ilmastonmuutosta koskevien väitteiden esittäminen, jotka ovat ristiriidassa yleisesti hyväksytyn tieteellisen konsensuksen kanssa
Tämän käytännön rikkominen ei johda tilin välittömään jäädyttämiseen ilman ennakkovaroitusta. Varoitus annetaan vähintään 7 päivää ennen tilisi jäädyttämistä. Lue lisää jäädytetyistä tileistä.

Vähäinen relevanssi

Tämä ei ole sallittua:

 

Mainoskampanjat, jotka eivät liity kohteeseen

Joitakin esimerkkejä: Mainos, jossa käytetään avainsanan lisäysominaisuutta ilman osuvaa oletusarvoista avainsanaa; mainoksen otsikko, joka ei liity mainoksen sisältöön; mainos, jossa ei selkeästi ilmaista, että kohde on hakutulossivu; mainos, jossa ei kerrota tarkasti, mitä käyttäjä näkee kohteessa; liian yleisten avainsanojen käyttö tai avainsanojen roskapostinomainen käyttö

Huom. Kun käytät avainsanan lisäystä, sisällytä mainokseen selkeää ja helposti ymmärrettävää oletussisältöä.

Tämän käytännön rikkominen ei johda tilin välittömään jäädyttämiseen ilman ennakkovaroitusta. Varoitus annetaan vähintään 7 päivää ennen tilisi jäädyttämistä. Lue lisää jäädytetyistä tileistä.

Tarjoukset, jotka eivät ole saatavilla

Tämä ei ole sallittua:

Sellaisten tuotteiden, palveluiden tai kampanjatarjousten lupaaminen, jotka eivät ole saatavilla tai helposti löydettävissä kohteesta

Joitakin esimerkkejä: Sellaisten tuotteiden mainostaminen, joita ei ole varastossa; jo päättyneiden tarjousten mainostaminen; virheellisten hintojen mainostaminen; sellaisten toimintakehotusten käyttäminen mainoksessa, joita ei löydä helposti kohteesta

Esimerkkitapaus: Mainoksessa lukee "Tabletit alkaen 40 €", mutta mainosta klikkaava käyttäjä ei löydä 40 €:n hintaisia tabletteja

Huom. Vältä tarkkoja tarjouksia sisältävien mainosten luomista, jos et voi päivittää mainoksiasi varastotilanteen tai tarjousten muuttuessa. Jos esimerkiksi luot mainoksen päivän kestävää alennusmyyntiä varten, muista päivittää tai poistaa mainos seuraavana päivänä, kun tarjous ei ole enää voimassa. Jos varastotilanne tai sivustollasi näkyvät hinnat vaihtuvat usein, voit käyttää Dynaamisia hakumainoksia, jolloin mainokset luodaan automaattisesti verkkosivustosi sisällön pohjalta.

Tämän käytännön rikkominen ei johda tilin välittömään jäädyttämiseen ilman ennakkovaroitusta. Varoitus annetaan vähintään 7 päivää ennen tilisi jäädyttämistä. Lue lisää jäädytetyistä tileistä.

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää käytännöistämme, ota yhteyttä Google Ads ‑tukeen .

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
7892142131225946388
true
Ohjekeskushaku
true
true
true