Harhaanjohtaminen

Haluamme, että käyttäjät luottavat alustallamme näytettäviin mainoksiin. Tästä syystä pyrimme siihen, että mainokset ovat selkeitä ja rehellisiä ja antavat käyttäjille tarpeeksi tietoa perusteltujen päätösten tekemiseen. Mainokset tai kohteet, joista on huijaustarkoituksessa jätetty pois olennaisia tuotetietoja tai jotka sisältävät harhaanjohtavia tietoja tuotteista, palveluista tai yrityksistä, eivät ole sallittuja.

Alla on esimerkkejä asioista, joita mainoksissa tulee välttää. Tutustu käytäntörikkomusten seurauksiin.

Tietojen poisjättäminen

Tämä ei ole sallittua:

Maksutavan ja käyttäjälle koituvien kokonaiskulujen jättäminen esittämättä selkeästi

Esimerkkejä: hintaan, toimituskustannuksiin ja muihin laskutukseen liittyviin tietoihin, korkoihin, myöhästymismaksuihin tai toistuviin tilausmaksuihin liittyvien asioiden jättäminen ilmoittamatta tai lisämaksullisten puhelinnumeroiden käyttäminen puhelulaajennuksissa.

Kelvollisten yhteystietojen jättäminen esittämättä selkeästi, jos kyseessä on rahoituspalveluja tarjoava yritys, tai tärkeiden tietojen esittämättä jättäminen, jos kyse on lyhytaikaisista lainoista, lainojen uudelleenjärjestelystä tai ulosmittausjärjestelyistä

Esimerkkejä: pankki, joka ei ilmoita käyntiosoitettaan, tai lainoja tarjoava yritys, joka ei ilmoita kuukausikorkoa tai maksumuistutuksesta perittävää hintaa.

Tutustu rahoituspalveluita koskeviin vaatimuksiin

Tärkeiden ja oleellisten tietojen ilmoittamatta jättäminen pyydettäessä lahjoitusta hyväntekeväisyyteen tai poliittiseen tarkoitukseen

Esimerkkejä: Mainostaja jättää ilmoittamatta hyväntekeväisyysjärjestön tunnuksen tai verovapauteen liittyvän tunnistenumeron tai sen, ovatko poliittisiin tarkoituksiin annetut lahjoitukset verovähennyskelpoisia.

Vianetsintäominaisuus: Tietojen poisjättäminen
 1. Tarkista mainos ja sen kohde varmistaaksesi, ettei niistä puutu tärkeitä tietoja. Esimerkkejä tämäntyyppisestä sisällöstä:
  • Maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot: Varmista, että käyttäjälle koituvat kokonaiskustannukset sekä laskutuksen periaatteet esitetään sivustollasi tai sovelluksessasi selkeästi ja näkyvästi. Päätämme esimerkiksi seuraavanlaisten seikkojen perusteella, onko asiat esitetty selkeästi ja näkyvästi: 
   • Kerrotaanko käyttäjille hinnoittelusta näkyvästi ja selvästi? (Jos laskeutumissivulla ei esimerkiksi ole hintatietoja tai tietoja piilotellaan, tämä ei anna hyvää kuvaa, koska käyttäjillä tulisi olla pääsy näihin tietoihin, ennen kuin he alkavat käyttää palvelua.)
   • Ovatko asiakkaille koituvat kustannukset helposti löydettävissä ja ymmärrettävissä vai yritetäänkö sivulla päinvastoin piilotella hintatietoja tai vaikeuttaa kustannusten ymmärtämistä (esimerkiksi esittämällä hintatiedot harmaalla tekstillä harmaalla taustalla, käyttämällä hyvin pientä fonttia tai sijoittamalla muita sivun elementtejä tärkeiden tietojen päälle)?
   • Onko maksurakenne helposti ymmärrettävissä? (Esimerkiksi kaava, jolla selitetään palvelun hinnan määräytyminen, tulisi esittää mahdollisimman yksinkertaisesti.) 
    Esimerkki: Kun käyttäjiä veloitetaan lisämaksullisen puhelinnumeron käytöstä, kustannukset on esitettävä selkeästi ja näkyvästi esimerkiksi mainitsemalla yhden puhelun hinta ja/tai puhelun minuuttihinta. 
  • Lahjoitukset: Jos mainoksessasi tai laskeutumissivullasi pyydetään verovapaita lahjoituksia, kerro verovapaudesta selkeästi laskeutumis- tai lahjoitussivulla. Ilmoita myös rahankeräysnumero. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on käytettävä verovapauden osoittavaa "501(c)(3)"- tai "501(c)(4)"-merkintää.
  • Sovelluksen asennukset: Poista mainoksesta kaikki sisältö, josta käyttäjät voivat saada sellaisen virheellisen käsityksen, että sovellus on ladattavissa ilmaiseksi.
 2. Korjaa mainoksen kohde. Lisää tarvittavat tiedot. Jos et voi korjata mainoksen kohdetta, päivitä mainokselle uusi, tämän käytännön mukainen kohde.
 3. Muokkaa mainosta. Lisää tarvittavat tiedot. Jos mainoksesi on jo käytännön mukainen mutta olet muuttanut mainoksen kohdetta, muokkaa mainosta ja tallenna se. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkistettaviksi.

  Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin.

Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Tarjoukset, jotka eivät ole saatavilla

Tämä ei ole sallittua:

 Sellaisten tuotteiden tai palveluiden lupaaminen tai kampanjatarjousten esittäminen, jotka eivät ole helposti löydettävissä kohteesta

Esimerkkejä: Sellaisten tuotteiden mainostaminen, joita ei ole varastossa, ei-aktiivisten tarjousten mainostaminen, virheellisten hintojen mainostaminen ja sellaisten toimintakehotusten käyttäminen mainoksessa, joita ei voi helposti käyttää kohteesta

Esimerkki tällaisesta mainonnasta: Mainoksessa lukee "Tabletit alkaen 40 €", mutta mainosta klikkaava käyttäjä ei löydä 40 euron hintaisia tabletteja.

Huom. Vältä tarkoin määritettyjä tarjouksia sisältävien mainosten luomista, jos et voi päivittää mainoksiasi varastotilanteesi tai tarjoustesi muuttuessa. Jos esimerkiksi luot mainoksen päivän kestävää alennusmyyntiä varten, muista päivittää tai poistaa mainos seuraavana päivänä, kun tarjous ei ole enää voimassa. Jos varastotilanne tai hinnat vaihtuvat sivustollasi usein, voit käyttää Dynaamisia hakumainoksia, jotka näyttävät mainoksesi automaattisesti verkkosivustosi sisällön perusteella.

Harhaanjohtava sisältö

Tämä ei ole sallittua:

Ei sallittu Henkilöllisyyttä tai pätevyyttä koskevien väärien tietojen antaminen

Esimerkkejä: Yliopisto-opiskelija, joka väittää olevansa valmistunut asianajaja, tai kouluttamaton putkiasentaja, joka väittää olevansa työhön koulutettu.

Ei sallittu Perättömien väitteiden esittäminen tai käyttäjien houkutteleminen asiakkaiksi epätodennäköisillä lopputuloksilla (vaikka tulokset olisivatkin mahdollisia) väittämällä niitä odotetuiksi tuloksiksi. Sellaisten väitteiden esittäminen, jotka ovat todistettavasti perättömiä ja jotka voivat merkittävästi laskea vaaliprosessien ja demokraattisten prosessien osallistujamääriä tai heikentää niiden luotettavuutta

Esimerkkejä: "Ihmelääkkeet" lääketieteellisiin vaivoihin, valtavaa painonpudotusta lupaavat tuotteet tai ohjelmat, nopeaa rikastumista lupaavat hankkeet tai hankkeet, joissa luvataan suurta taloudellista tuottoa vähäisellä vaivalla tai investoinnilla, viranomaislähteiden kanssa ristiriidassa olevat tiedot, jotka koskevat äänestyskäytäntöjä, poliittisen ehdokkaan kelpoisuutta iän tai syntymäpaikan perusteella, vaalituloksia tai ääniaktiivisuutta sekä perättömät väitteet julkisuuden henkilön kuolemasta tai onnettomuuteen joutumisesta

Esimerkkitapaus: Painonpudotusohjelman mainoksessa luvataan, että asiakas voi laihduttaa 5 kiloa kuukaudessa mutta silti syödä mitä tahansa.

Huom. Jos takaat tiettyjä tuloksia, tarvitset selkeän ja helppokäyttöisen hyvityskäytännön (rahat takaisin ‑käytännön). Käyttäjäkertomuksissa, joissa kerrotaan tietyistä tuloksista, on oltava vastuuvapauslauseke näkyvällä paikalla. Vastuuvapauslausekkeessa on kerrottava, että mitään tiettyjä tuloksia ei voida taata ja että tulokset voivat vaihdella. Lisää linkkejä kolmannen osapuolen vahvistukseen tai helposti huomattavia, aiheeseen liittyviä vastuuvapauslausekkeita silloin, kun käyttäjäkertomuksissa ja suosituksissa annetaan ymmärtää, että tulokset ovat tyypillisiä. Terveysväitteisiin, kuten käyttäjäkertomusten sisältöön, saatamme soveltaa paikallisten määräysten mukaisia ohjeita, kun valvomme tämän käytännön täytäntöönpanoa.

Ei sallittu Toiseen henkilöön, organisaatioon, tuotteeseen tai palveluun liittyvän tekaistun kytköksen ilmaiseminen tai valheellinen väite edellä mainituilta saadusta suosittelusta

Esimerkkejä: Viranomaisten sivustojen, merkintöjen, leimojen tai virastojen nimien harhaanjohtava käyttö tai jäljittely.

Esimerkkitapaus: Mainostajan sivusto matkii viranomaissivuston asettelua ja ulkoasua.

Ei sallittu Mainokset, joilla pyritään johtamaan käyttäjiä harhaan tai huijaamaan vuorovaikutukseen mainoksen kanssa

Esimerkkejä: Mainokset, jotka muistuttavat järjestelmän tai sivuston varoituksia tai virheilmoituksia; mainokset, jotka jäljittelevät viestejä, valintaikkunoita, valikoita tai pyyntöilmoituksia; isännöidyt mainokset, joita on vaikea erottaa sivuston sisällöstä; mainokset, jotka kuvaavat toimimattomia ominaisuuksia, kuten sulkemispainikkeita, kirjoitusruutuja tai monivalintavaihtoehtoja; lataus- ja asennuspainikkeet kuvamainoksissa; mainokset, joissa on läpinäkyvä tausta; segmentoidut kuvat; kuva, josta on mainoksessa useita kopioita; kuvat, jotka vaikuttavat useammalta mainokselta; nuolet, jotka liikkuvat ja klikkaavat.

Huom. Animoiduissa mainoksissa ja Mainosgallerian mainoksissa voi olla jäljiteltyjä animoituja ominaisuuksia tai kuvakkeita, jos toiminnot toimivat tai ominaisuuksien tarkoitus käy ilmi laskeutumissivulla.

Ei sallittu Yrityksen nimen kohdalla on jotakin muuta kuin verkkotunnus, mainostajan nimi tai mainostettava ladattava sovellus.

Vianetsintäominaisuus: Harhaanjohtava sisältö
 1. Tarkista mainos ja sen kohde harhaanjohtavan sisällön löytämiseksi.

  Jos käytät sovellusmainoksia, varmista, että sovelluksen lataussivulla on kerrottu selkeästi sovelluksen sisältö ja toiminnot sekä kaikki mahdolliset edellytykset, joita sovelluksen käyttö vaatii, kuten muut sovellukset, oheislaitteet tai laitteen anturit. Vaadittujen sovellusten täytyy olla saatavana sovelluskaupasta, ja niiden on oltava käytäntöjemme mukaisia.

 2. Korjaa mainoksen kohde. Poista kaikki sisältö, joka ei ole käytännön mukaista. Jos et voi korjata mainoksen kohdetta, päivitä mainokselle uusi, tämän käytännön mukainen kohde.
 3. Muokkaa mainosta. Poista kaikki kielletty sisältö. Jos mainoksesi on jo käytännön mukainen mutta olet muuttanut mainoksen kohdetta, muokkaa mainosta ja tallenna se. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkistettaviksi.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Vähäinen relevanssi

Tämä ei ole sallittua:

 Mainoskampanjat, jotka eivät liity kohteeseen

Esimerkkejä: Mainos, jossa käytetään avainsanan lisäysominaisuutta ilman osuvaa oletusarvoista avainsanaa; mainoksen otsikko, joka ei liity mainostekstiin; mainos, jossa ei selkeästi ilmaista, että siihen liittyvä kohde on hakutulossivu; mainos, jossa ei kerrota tarkasti, mitä käyttäjä näkee kohdesivulla; liian yleisten avainsanojen käyttö tai avainsanojen roskapostinomainen käyttö

Huom. Kun käytät avainsanan lisäystä, sisällytä mainokseen selkeää ja helposti ymmärrettävää oletusmainostekstiä.

Epärehelliset bisneskäytännöt

Tämä ei ole sallittua:

Yritykseen, tuotteeseen tai palveluun liittyvien tietojen piilotteleminen tai vääristeleminen

Esimerkkejä: käyttäjien houkutteleminen luovuttamaan rahaa tai tietoja väärin tai epäselvin perustein, väärän henkilöllisyyden, yrityksen nimen tai yhteystiedon esittäminen, poliittisia, sosiaalisia tai muita yhteiskunnallisesti merkittäviä kysymyksiä käsittelevän sisällön ohjaaminen toisessa maassa sijaitseville käyttäjille, jos salaat tai ilmoitat väärin kotimaasi tai muita olennaisia tietoja itsestäsi

Mainoksen kohteet, joissa käyttäjien tietoja kerätään tietojenkalastelutekniikoilla

Suhtaudumme epärehellisiin bisneskäytäntöihin erittäin vakavasti ja pidämme niitä törkeinä käytäntörikkomuksina. Jos havaitsemme tililläsi tällaista toimintaa, tili voidaan jäädyttää. Mainostajat tai sivustot, jotka harjoittavat epärehellisiä bisneskäytäntöjä, eivät saa jatkaa mainostamista palveluissamme. Siksi suosittelemme, että ilmaiset aina mahdollisimman selkeästi, millaista tuotetta, yritystä tai palvelua mainostat. Kun selvitämme, rikkooko mainostaja tai kohde tätä käytäntöä, saatamme tutkia tietoja useista eri lähteistä, kuten mainoksesta, verkkosivustolta, tileiltäsi ja kolmansilta osapuolilta. Jos kyseessä on erehdys etkä mielestäsi ole rikkonut tätä käytäntöä, tee valitus ja perustele kantasi. Palautamme tilejä vain painavista syistä, joten on tärkeää, että ilmaiset asiasi perusteellisesti, tarkasti ja rehellisesti. Lue lisää jäädytetyistä tileistä.

 

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää käytännöistämme, ota yhteyttä Google Adsin tukeen.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?