Valeandmete esitamine

Google pakub paremini mõistmiseks meie abikeskusest tõlgitud versioone, kuid need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik versioon, mida kasutame meie eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Platvormi Display & Video 360 kasutajad peavad järgima neid Google Adsi eeskirju. Lisapiirangute kohta leiate teavet Display & Video 360 abikeskusest.

Me tahame, et kasutajad usaldaksid meie platvormil esitatavaid reklaame. Seega püüame tagada, et reklaamid oleksid selged ja ausad, ning pakkuda kasutajatele teavet, mille põhjal nad saavad langetada teadlikke otsuseid. Me ei luba reklaame või sihtkohti, mis petavad kasutajaid, varjates asjakohast tooteteavet või pakkudes eksitavat teavet toodete, teenuste või ettevõtete kohta.

Allpool on mõned näited selle kohta, mida peaksite reklaamides vältima. Vaadake, mis juhtub, kui meie eeskirju rikute.

Vastuvõetamatud äritavad

Lubatud pole järgmine.

Kasutajate petmine, varjates või moonutades reklaamija ettevõtte, toote või teenuse kohta käivat teavet

Näited (loend pole ammendav)

 • Esinemine brändide või ettevõtete esindajana, kui te seda pole, viidates reklaamides, URL-is või sihtlehtedel brändi sisule või muutes sellist sisu; või kasutaja interaktsioonides enda esitlemine brändi või ettevõtte esindajana, kui te seda pole
 • Kasutajate õhutamine raha või teavet loovutama fiktiivse ettevõtte kaudu, mille töötajatel puuduvad kutseoskused või suutlikkus reklaamitud tooteid või teenuseid pakkuda
 • Teenuste vale reklaamimine, mis võib ohustada kasutaja tervist, elu või ohutust.  Kriitilise tähtsusega teenuste pakkumise matkimine, mille tõttu kasutaja ravi või talle meditsiinilise abi osutamine viibib 

Reklaami sihtkohad, kus kasutatakse kasutajate teabe kogumiseks andmepüügimeetodit

Näited (loend pole ammendav): saidid, mis meelitavad kasutajaid paljastama oma isiklikke andmeid, jäljendades usaldusväärset juriidilist isikut (nt brauserit või panka)

Märkus. Võime reklaamija kontole rakendada meetmeid, võttes aluseks näiteks negatiivset laadi regulatiivhoiatused, lepingud või otsused reklaamija äritavade kohta või otse ettevõtetelt või teistelt juriidilistelt isikutelt laekunud kaebused kellegi teisena esinemise kohta.

Suhtume nende eeskirjade rikkumisse väga tõsiselt ja peame neid rängaks rikkumiseks. Google Adsi eeskirjade ränk rikkumine on selline tõsine rikkumine, mis on ebaseaduslik või kujutab märkimisväärset ohtu meie kasutajatele. Reklaamija või sihtkoha puhul eeskirjade rikkumise hindamisel võime juhinduda teabest, mis pärineb mitmesugustest allikatest, sh teie reklaam, veebisait, kontod ja kolmandatest osapooltest allikad.  Kui avastame nende eeskirjade rikkumise, peatame tuvastamisel ilma teid hoiatamata teie Google Adsi kontod ja teil pole enam lubatud meie kaudu reklaame esitada. Kui usute, et tegemist on eksitusega ja te pole meie eeskirju rikkunud, esitage apellatsioon. Ennistame kontosid üksnes mõjuvatel asjaoludel ning kindlatel põhjustel, seega on oluline, et esitatud andmed oleksid põhjalikud, täpsed ja tõesed. Vaadake peatatud kontode kohta lisateavet.

Koordineeritud petturlik tegevus

Lubatud pole järgmine.

Pole lubatud Koordineerimine teiste saitide või kontodega ning oma identiteedi või muude teid puudutavate oluliste andmete varjamine või nende kohta valeandmete esitamine, kui teie sisu on seotud poliitika, ühiskondlike küsimuste või avaliku huvi valdkonda jäävate teemadega.

Pole lubatud Poliitikat või ühiskondlikke küsimusi puudutava või avaliku huvi valdkonda jääva sisu suunamine muudes riikides elavatele kasutajatele, kui te esitate valeandmeid oma päritoluriigi või muude teid puudutavate oluliste andmete kohta või varjate teavet oma päritoluriigi või muude teid puudutavate oluliste andmete kohta.

Suhtume nende eeskirjade rikkumisse väga tõsiselt ja peame neid rängaks rikkumiseks. Google Adsi eeskirjade ränk rikkumine on selline tõsine rikkumine, mis on ebaseaduslik või kujutab märkimisväärset ohtu meie kasutajatele. Reklaamija või sihtkoha puhul eeskirjade rikkumise hindamisel võime juhinduda teabest, mis pärineb mitmesugustest allikatest, sh teie reklaam, veebisait, kontod ja kolmandatest osapooltest allikad.  Kui avastame nende eeskirjade rikkumise, peatame tuvastamisel ilma teid hoiatamata teie Google Adsi kontod ja teil pole enam lubatud meie kaudu reklaame esitada. Kui usute, et tegemist on eksitusega ja te pole meie eeskirju rikkunud, esitage apellatsioon. Ennistame kontosid üksnes mõjuvatel asjaoludel ning kindlatel põhjustel, seega on oluline, et esitatud andmed oleksid põhjalikud, täpsed ja tõesed. Vaadake peatatud kontode kohta lisateavet.

Eksitavate andmete esitamine

Lubatud pole järgmine.

Pole lubatud Oma isiku, sidusettevõtete või kutseoskuste kohta eksitavate avalduste esitamine või olulise teabe avaldamata jätmine või varjamine

Näited (loend pole ammendav):  vihje mõne eraisiku, organisatsiooni, toote või teenusega seotusele või tema toetusele, ilma et see teine osapool oleks sellest teadlik või sellega nõus; sidusreklaamija, kes reklaamib õigusteenuseid, avaldamata teavet selle kohta, et ta ise ei paku õigusteenuseid; litsentsita ehitusettevõte, kes väidab, et on litsentsiga teenusepakkuja; reklaamitud toote või teenuse mittetagamine kvalifikatsiooni puudumise tõttu

Pole lubatud Reklaamis või kasutaja interaktsioonides ettevõtte ebatäpse nime esitamine või sellise nime esitamine, mis ei kajasta selgelt reklaamitavat ettevõtet või ei erista seda sarnastest ettevõtetest

Näide (loend pole ammendav): ettevõtte õige nime varjamine telefonivestluses kasutajaga

Nende eeskirjade rikkumisega ei kaasne kohene konto peatamine ilma eelneva hoiatuseta. Vähemalt seitse päeva enne konto peatamist väljastatakse hoiatus. Vaadake peatatud kontode kohta lisateavet.

Ebaausad hinnakujundustavad

Lubatud pole järgmine.

Maksemudeli ja kõigi kasutaja kantavate kulude selgelt ning arusaadavalt avaldamata jätmine

Näited (loend pole ammendav): hinna, tarnekulude ja muu arveldusega seotud teabe, intressimäärade, viiviste või kordustellimiskulude mitte avalikustamine; kõnelaiendites tasuliste telefoninumbrite kasutamine; ülepaisutatud hindade küsimine kasutajate hädaolukordades ärakasutamiseks

 Toodete või teenuste tasuta pakkumise reklaamimine, kuigi need on tasulised

Näited (loend pole ammendav): rakenduste tasuta allalaadimise reklaamimine, kuigi kasutaja peab rakenduse installimise eest maksma

 1. Kontrollige reklaami ja selle sihtkohta ning uurige, kuhu võiks lisada vajalikku teavet. Siin on mõned näited.
  • Maksemudel ja arveldusinfo: veenduge, et teie saidil või rakenduses oleks selgelt ja arusaadavalt avaldatud kõik kasutaja kantavad kulud ning teie arvelduspõhimõtted. Hinnates, kas miski on selge ja arusaadav, võtame arvesse järgmisi tegureid. 
   • Hinnateave on kasutajatele nähtav ja selge (taunitav on näiteks see, kui sihtlehel puudub hinnateave või teave on peidetud; kasutajatel peab olema sellele teabele juurdepääs enne teenuse kasutamist)
   • Kliendid näevad ja mõistavad kergesti, millised kulud neil tuleb kanda, või vastupidi, leht on kujundatud nii, et hinnateave on peidetud või klientidel on keeruline mõista, millised kulud tuleb neil kanda (nt on hinnateave esitatud hallil taustal hallide tähemärkidega, väikese fondiga või kuvatakse olulise teabe peal muud leheelemendid)
   • Teenustasustruktuur on hõlpsalt mõistetav (nt valem, millega selgitatakse teenuse hinna kujunemist, peab olema võimalikult lihtne ja arusaadav) 
    Konkreetne näide: kui võtate kasutajatelt tasu tasulise telefoninumbri kasutamise eest, tuleb selgelt ja arusaadavalt näidata, millised kulud peab kasutaja kandma (nt kõne hind ja/või kõneminuti hind). 
  • Rakenduste installimine: eemaldage kindlasti reklaamifailist kogu sisu, mis paneb kasutajaid arvama, et rakenduse saab alla laadida tasuta.
 2. Parandage reklaami sihtkohta. Lisage kogu nõutav teave. Kui te ei saa reklaami sihtkohta parandada, määrake reklaamile uus sihtkoht, mis järgib neid eeskirju.
 3. Muutke reklaami. Lisage kogu nõutav teave. Kui teie reklaam juba järgib eeskirju, ent muutsite reklaami sihtkohta, tehke reklaamis muudatus ja salvestage see. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkoht uuesti ülevaatusele.

Nende eeskirjade rikkumisega ei kaasne kohene konto peatamine ilma eelneva hoiatuseta. Vähemalt seitse päeva enne konto peatamist väljastatakse hoiatus. Vaadake peatatud kontode kohta lisateavet.

Klikipeibutisi sisaldavad reklaamid

Lubatud pole järgmine.

Reklaamid, mis kasutavad liikluse suurendamiseks klikipeibutustaktikat või sensatsioonilisi tekste või pilte

Näited (loend pole lõplik): reklaamid, mis lubavad avaldada reklaamitava toote või teenuse kohta saladusi, skandaale või muud sensatsioonilist teavet; reklaamid, mis kasutavad klikipeibutisi sisaldavaid sõnumeid, nagu „Teadasaamiseks klikkige siin“, „Te ei usu, mis juhtus“ või samatähenduslikke või sarnaseid fraase, et survestada kasutajaid reklaami kogu konteksti mõistmiseks reklaamil klikkima; reklaamid, mis kasutavad toote või teenuse reklaamimiseks selgelt muudetud sissesuumitud kehaosi, näopilte või fotosid päriselt toimunud õnnetustest või katastroofidest; reklaamid, mis kasutavad inimkeha oluliste muudatuste reklaamimiseks enne ja pärast muudatusi tehtud pilte.

Reklaamid, mis kasutavad negatiivseid elusündmusi, nagu surm, õnnetused, haigused, vahistamised või pankrot, et tekitada hirmu, süütunnet või muid tugevaid negatiivseid emotsioone, mille abil vaatajaid kohe tegutsema survestada.

Näited (loend pole lõplik): reklaamid, mis survestavad kasutajat toodet või teenust ostma, tellima või selle tarbimisest loobuma, et vältida kahju tekkimist; reklaamid, kus kujutatakse toote või teenuse reklaamimiseks suurt kannatust, valu, hirmu või šokki.
Nende eeskirjade rikkumisega ei kaasne kohene konto peatamine ilma eelneva hoiatuseta. Vähemalt seitse päeva enne konto peatamist väljastatakse hoiatus. Vaadake peatatud kontode kohta lisateavet.

Eksitav reklaamikujundus

Lubatud pole järgmine.

Pole lubatud Reklaamid, mis muudavad kasutajale raskesti mõistetavaks asjaolu, et ta suhtleb reklaamiga

Näited (loend pole ammendav): reklaamid, mis sarnanevad süsteemi või saidi hoiatuste/veateadetega; reklaamid, mis jäljendavad sõnumeid, dialoogibokse, menüüsid või taotlusemärguandeid; hostitud reklaamid, mis ei eristu muust sisust; reklaamid, mis kujutavad funktsioone, mis ei tööta (nt sulgemisnupud, tekstisisestusväljad, valikvastused); allalaadimis-/installimisnupud või -ikoonid piltreklaamides; läbipaistva taustaga reklaamid; segmenditud pildid; reklaam, mis sisaldab ühe pildi mitut koopiat; pildid, mis jätavad mulje, et ühe reklaami asemel on tegemist mitme reklaamiga; liikumis- ja klikkimisnooled; reklaamid, mis varjavad vastavate meetodite abil oma olemust

Märkus. Animeeritud reklaamid ja reklaamigalerii reklaamid võivad sisaldada matkivaid animeeritud funktsioone või ikoone, kui funktsioonid toimivad või nende funktsioonide kasutamise eesmärk on sihtlehel saavutatav.

Nende eeskirjade rikkumisega ei kaasne kohene konto peatamine ilma eelneva hoiatuseta. Vähemalt seitse päeva enne konto peatamist väljastatakse hoiatus. Vaadake peatatud kontode kohta lisateavet.

Manipuleeritud meediasisu

Lubatud pole järgmine.

Pole lubatud Meediumisisu manipuleerimine teiste petmiseks või eksitamiseks

Näide (loend pole ammendav): poliitikat või sotsiaalprobleeme puudutavaid või muid avalikkusele huvi pakkuvaid teemasid käsitleva meediumisisu petlik manipuleerimine

Nende eeskirjade rikkumisega ei kaasne kohene konto peatamine ilma eelneva hoiatuseta. Vähemalt seitse päeva enne konto peatamist väljastatakse hoiatus. Vaadake peatatud kontode kohta lisateavet.

Lubatud pole järgmine.

Valelike või selliste väidete kasutamine, mis meelitavad kasutajat ebatõenäoliste tulemustega (isegi kui see tulemus on võimalik), väites, et tegemist on tõenäolise ja eeldatava tulemusega

Tervise ja kaalulangetamisega seotud väited
 • Ravimatute tervisehäirete ravimise kohta tõenduseta väidete esitamine

  Näited (loend pole ammendav): „imeravimid“ selliste haiguste vastu nagu artriit, diabeet, Alzheimeri tõbi või vähk; tooted, mis väidetavalt ravivad mitmesuguseid haigusi

  Märkus. Tervisega seotud väidete korral (sh kasutajalood) võime nende eeskirjade jõustamisel järgida kohalikke määrusi.

 • Lühikese ajavahemiku jooksul minimaalse pingutuse eest ebatõenäolisi kaalulangetustulemusi lubavate väidete esitamine

  Näited (loend pole ammendav): ekstreemsed kaalulangetustooted või -programmid

  Konkreetne näide: kaalulangetustoote reklaam, kus öeldakse, et kasutaja võib süüa kõike ja kaal langeb sellegipoolest 5 kg kuus

 • Kahjulikke tervisealaseid väiteid reklaamiv sisu või praeguse pandeemiaga seotud sisu, mis on vastuolus usaldusväärse teadusliku konsensusega

  Näited (loend pole ammendav): vaktsiinivastasuse propageerimine; selliste haigusseisundite nagu AIDS või Covid-19 olemasolu eitamine; homoseksuaalsuse ravi

Märkus. Kui garanteerite teatud tulemused, peavad teil olema ka selged ja lihtsad tagasimaksete (raha tagasisaamise) reeglid. Kasutajalugudesse, milles väidetakse kindlate tulemuste saavutamist, lisage nähtav lahtiütlus selle kohta, et neid tulemusi ei saa garanteerida ja tegelikud tulemused võivad olla teistsugused. Lisage kolmanda osapoole kinnituse lingid või asjakohased ning hõlpsalt märgatavad lahtiütlused, juhul kui tunnistustes ja soovitustes antakse mõista, et saavutatud tulemused on tüüpilised.

Finantstoodete või rahateenimisskeemidega seotud väited
 • Ebarealistlikud pakkumised, mis lubavad minimaalse riski, panuse või investeeringu eest suurt rahalist tulu

  Näited (loend pole ammendav): kiirelt rikkaks saamise skeemid, garanteeritud tulu, tuluga seotud lubadused, mis on reklaamitava investeerimistoote puhul ebarealistlikud või liialdatud, investeerimistoodete esitlemine riskivabana või investeerimisvõimaluste riski vähendamine

Poliitikat, sotsiaalprobleeme või muid avalikkusele huvi pakkuvaid teemasid käsitlevad väited
 • Selliste väidete esitamine, mis on selgelt valed ning võivad tõsiselt ohustada valimis- või demokraatlikus protsessis osalemist või selle usaldusväärsust

  Näited (loend pole ammendav): teave avalike hääletuste korra, poliitilise kandidaadi vanuse- või sünnikohanõuetele vastavuse, valimistulemuste või rahvaloenduses osalemise kohta, mis on vastuolus valitsuse ametlike andmetega; valeväited selle kohta, et mõni avaliku elu tegelane on surnud või õnnetusse sattunud

 • Väidete esitamine, mis on vastuolus usaldusväärse teadusliku konsensusega kliimamuutuste osas
Nende eeskirjade rikkumisega ei kaasne kohene konto peatamine ilma eelneva hoiatuseta. Vähemalt seitse päeva enne konto peatamist väljastatakse hoiatus. Vaadake peatatud kontode kohta lisateavet.

Asjakohatus

Lubatud pole järgmine.

Reklaamid, mis pole sihtkoha jaoks asjakohased

Näited (loend pole ammendav): reklaam, mille korral kasutatakse märksõna sisestamise funktsiooni ilma asjakohase vaikemärksõnata; reklaami pealkiri pole reklaami sisu silmas pidades asjakohane; reklaam ei väljenda selgelt, et sihtkoht on otsingutulemuste leht; reklaam ei kirjelda täpselt seda, mida kasutaja sihtkohas näeb; liiga üldiste või üleliigsete märksõnade kasutamine

Märkus. Kui kasutate märksõna sisestamise funktsiooni, kaasake vaikereklaamtekst, mis on selge ja lihtsalt mõistetav.

Nende eeskirjade rikkumisega ei kaasne kohene konto peatamine ilma eelneva hoiatuseta. Vähemalt seitse päeva enne konto peatamist väljastatakse hoiatus. Vaadake peatatud kontode kohta lisateavet.

Mittesaadaval pakkumised

Lubatud pole järgmine.

Reklaamis selliste toodete, teenuste või soodustuste pakkumine, mis pole saadaval või sihtlehelt hõlpsasti leitavad

Näited (loend pole ammendav): selliste toodete reklaamimine, mida pole teie varude hulgas; mitteaktiivse pakkumise reklaamimine; ebatäpse hinna reklaamimine; reklaamis sisalduv kutse tegevusele, mida pole sihtlehel võimalik hõlpsasti teha

Konkreetne näide: reklaami tekst on „Müügil tahvelarvutid alates 40 eurost“, kuid reklaamil klikkides ei leia kasutaja ühtegi 40-eurose hinnaga müügil olevat tahvelarvutit

Märkus. Vältige eripakkumistega reklaamide loomist, kui teil pole võimalik tootevaliku või pakkumiste muutumise korral reklaame värskendada. Näiteks kui loote ühepäevase soodushinnaga pakkumise reklaami, värskendage reklaami järgmisel päeval või eemaldage see, kui pakkumine pole enam saadaval. Kui teie saidi tootevalik ja toodete hinnad muutuvad sageli, soovitame seadistada dünaamilised otsingureklaamid, mis näitavad teie reklaami automaatselt teie veebisaidi sisu põhjal.

Nende eeskirjade rikkumisega ei kaasne kohene konto peatamine ilma eelneva hoiatuseta. Vähemalt seitse päeva enne konto peatamist väljastatakse hoiatus. Vaadake peatatud kontode kohta lisateavet.

Kas vajate abi?

Kui teil on meie eeskirjade kohta küsimusi, andke meile sellest teada: võtke ühendust Google Adsi toega.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
false
false
true
73067
false
false