Valeandmete esitamine

Me tahame, et kasutajad usaldaksid meie platvormil esitatavaid reklaame. Seega püüame tagada, et reklaamid oleksid selged ja ausad, ning pakkuda kasutajatele teavet, mille põhjal nad saavad langetada teadlikke otsuseid. Me ei luba reklaame või sihtkohti, mis petavad kasutajaid, varjates asjakohast tooteteavet või pakkudes eksitavat teavet toodete, teenuste või ettevõtete kohta.

Allpool on mõned näited selle kohta, mida peaksite reklaamides vältima. Lugege, mis juhtub siis, kui rikute meie eeskirju.

Puuduv teave

Järgmine pole lubatud.

Maksemudeli ja kõigi kasutaja jaoks kaasnevate kulude selgelt ja arusaadavalt avaldamata jätmine

Näited: hind, tarnekulud ja muu arveldusega seotud teave, intressimäär, viivised või korduvad tellimiskulud, kõnelaiendites tasuliste telefoninumbrite kasutamine

Finantsteenuseid osutava ettevõtte seadusjärgse asukoha andmete avaldamata jätmine; lühiajalise laenu või laenutingimuste muutmise ja laenutagatiseks olevate varadega seotud toodete kohta oluliste üksikasjade avaldamata jätmine

Näited: pank, mis ei avalda oma aadressi; laenuettevõte, mis ei avalda kuu intressimäära või hilinenud makse viivisesummat

Vaadake finantsteenustele kehtivaid nõudeid

Heategevuslike või poliitiliste annetuste puhul olulise teabe (st tähtis ja asjakohane teave) avaldamata jätmine

Näited: heategevuslike annetuste puhul heategevusühingu koodi või maksuvabastuse numbri kuvamata jätmine; teabe edastamata jätmine selle kohta, kas poliitilisele annetusele kehtib maksuvabastus

Vigade otsimine: puuduv teave
 1. Kontrollige reklaami ja selle sihtkohta ning uurige, kuhu võiks lisada vajalikku teavet. Siin on mõned näited.
  • Maksemudel ja arveldusteave: veenduge, et teie saidil või rakenduses oleks selgelt ja arusaadavalt avaldatud kõik kasutaja jaoks kaasnevad kulud ning teie arvelduspõhimõtted. Hinnates, kas miski on selge ja arusaadav, võtame arvesse järgmisi tegureid. 
   • Kas hinnateave on kasutajatele nähtav ja ilmne (taunitav on näiteks see, kui sihtlehel puudub hinnateave või teave on peidetud, kuna kasutajatel peab olema sellele teabele juurdepääs enne teenuse kasutamist).
   • Kas kliendid näevad ja mõistavad kergesti, millised kulud neil tuleb kanda, või vastupidi, kas leht on kujundatud nii, et hinnateave on peidetud või klientidel on keeruline mõista, millised kulud neil tuleb kanda (nt hinnateave on esitatud hallil taustal hallide tähtedega, väikese fondiga või lehel kuvatakse olulise teabe peal muud elemendid).
   • Kas hinnastruktuur on hõlpsasti mõistetav (nt valem, millega selgitatakse teenuse hinna kujunemist, peab olema võimalikult lihtne ja otsekohene). 
    Konkreetne näide: kui võtate kasutajatelt tasu tasulise telefoninumbri kasutamise eest, tuleb selgelt ja arusaadavalt näidata, millised kulud kasutaja peab kandma (nt kõne hind ja/või kõneminuti hind). 
  • Annetused: kui teie reklaami või sihtlehe kaudu kogutakse maksuvabasid annetusi, tooge oma sihtlehtlehel või annetuste lehel selgelt esile maksuvabastuse teave (sh teie heategevusühingu kood). Näiteks Ameerika Ühendriikides on vajaliku maksuvabastuse näitajaks organisatsiooni tüüp 501(c)(3) või 501(c)(4).
  • Rakenduste installimine: eemaldage kindlasti reklaamifailist kogu sisu, mis paneb kasutajaid ekslikult arvama, et rakendus on tasuta allalaaditav.
 2. Parandage reklaami sihtkohta. Lisage kogu nõutav teave. Kui te ei saa reklaami sihtkohta parandada, määrake reklaamile uus sihtkoht, mis järgib neid eeskirju.
 3. Muutke reklaami. Lisage kogu nõutav teave. Kui teie reklaam juba järgib eeskirju, ent muutsite reklaami sihtkohta, tehke reklaamis muudatus ja salvestage see. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkoht uuesti ülevaatamisele.

  Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust.

Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Pakkumised, mis pole saadaval

Järgmine pole lubatud.

Selliste toodete, teenuste või soodustuste pakkumine, mida ei ole sihtlehelt võimalik hõlpsasti üles leida

Näited: selliste toodete reklaamimine, mis pole saadaval; mitteaktiivse pakkumise reklaamimine; ebatäpse hinna reklaamimine; reklaamis kutse tegevusele, mida pole sihtlehel võimalik hõlpsasti teha

Konkreetne näide: reklaami tekst on „Müügil tahvelarvutid alates 40 dollarist”, kuid reklaamil klikkides ei leia kasutaja ühtegi 40-dollarise hinnaga müügil olevat tahvelarvutit

Märkus. Vältige eripakkumistega reklaamide loomist, kui teil pole võimalik laovarude või pakkumiste muutumisel reklaame värskendada. Näiteks kui loote ühepäevase soodushinnaga pakkumise reklaami, värskendage reklaami järgmisel päeval või eemaldage see, kui pakkumine pole enam saadaval. Kui teie saidil olevad laovarud või hinnad muutuvad sageli, soovitame seadistada dünaamilised otsingureklaamid, mis näitavad teie reklaami automaatselt teie veebisaidi sisu põhjal.

Eksitav sisu

Järgmine pole lubatud.

Pole lubatud Oma isiku või kutseoskuste kohta valeväidete esitamine

Näited: üliõpilane, kes nimetab end kvalifitseeritud juristiks; litsentsimata torulukksepp, kes väidab, et tal on litsents

Pole lubatud Valelike või selliste väidete kasutamine, mis meelitavad kasutajat ebatõenäoliste tulemustega (isegi kui see tulemus on võimalik), väites, et tegemist on tõenäolise ja ootuspärase tulemusega, või väidete esitamine, mis on selgelt valed ning võivad tõsiselt ohustada valimis- või demokraatlikus protsessis osalemist või selle usaldusväärsust

Näited: „imeravimid” tervisehäirete vastu, ekstreemsed kaalulangetustooted või -programmid, kiire rikastumise skeemid või pakkumised, mis lubavad minimaalse panuse või investeeringu eest suurt rahalist kasumit; ametlike valitsuse andmetega vastuolus olev teave, mis puudutab avalike hääletuste korda, poliitilise kandidaadi vastavust vanuse või sünnikoha nõuetele, valimistulemusi või rahvaloenduses osalemist; valeväited selle kohta, et mõni avaliku elu tegelane on surnud või õnnetusse sattunud

Konkreetne näide: kaalulangetustoote reklaam, mis ütleb, et kasutaja võib kõike süüa ja kaal langeb sellegipoolest 5 kg kuus

Märkus. Kui garanteerite teatud tulemused, peavad teil olema ka selged ja lihtsad tagasimaksereeglid (raha tagasisaamine). Kasutajalugudesse, milles väidetakse kindlate tulemuste saavutamist, lisage nähtav lahtiütlus selle kohta, et neid tulemusi ei saa garanteerida ja tegelikud tulemused võivad olla teistsugused. Lisage kolmanda osapoole kinnituse lingid või asjakohased ning hõlpsalt märgatavad lahtiütlused juhul, kui tunnistustes ja soovitustes antakse mõista, et saavutatud tulemused on tüüpilised. Tervisega seotud väidete puhul (sh kasutajalood) võime nende eeskirjade jõustamisel järgida kohalikke määruseid.

Pole lubatud Eksitava mulje loomine, nagu oleks reklaamitav mõne teise isiku, organisatsiooni, toote või teenusega seotud või nende soovitatud

Näited: ametlike riiklike saitide, templite, pitsatite või asutuste nimede eksitav kasutamine või jäljendamine

Konkreetne näide: reklaamija jäljendab riigiasutuse ametliku saidi paigutust ja kujundust

Pole lubatud Reklaamid, mis eksitavad kasutajat või meelitavad kasutajat toiminguid tegema

Näited. Reklaamid, mis sarnanevad süsteemi või saidi hoiatuste/veateadetega; reklaamid, mis jäljendavad sõnumeid, dialoogibokse, menüüsid või taotluste märguandeid; hostitud reklaamid, mis on muust sisust eristamatud; reklaamid, mis kujutavad funktsioone, mis ei tööta (nt sulgemisnupud, tekstisisestusväljad, valikvastused); allalaadimis- või installimisnupud piltreklaamides; läbipaistva taustaga reklaamid; segmenditud pildid; reklaam, mis sisaldab ühe pildi mitut koopiat; pildid, mis jätavad mulje, et ühe reklaami asemel on tegemist mitme reklaamiga; liikuvad ja klikkivad nooled

Märkus. Animeeritud reklaamid ja reklaamigalerii reklaamid võivad sisaldada matkivaid animeeritud funktsioone või ikoone, kui funktsioon toimib või funktsioonide eesmärk on sihtlehel saavutatav.

Pole lubatud Ettevõtte nimi, mis erineb domeenist, reklaamija tunnustatud nimest või reklaamitava allalaaditava rakenduse nimest

Vigade otsimine: eksitav sisu
 1. Kontrollige reklaami ja selle sihtkohta, et leida eksitav sisu.

  Kui kasutate rakendusereklaame, veenduge, et teie rakenduse installilehel oleks teie rakenduse sisu ja funktsioonide kohta täpne teave ning rakenduse kasutamise eeltingimused (nt muud vajalikud rakendused, välisseadmed või andurid) oleksid selgelt välja toodud. Vajalikud rakendused peavad olema saadaval rakenduste poes ja järgima meie eeskirju.

 2. Parandage reklaami sihtkohta. Eemaldage sisu, mis ei järgi eeskirju. Kui te ei saa reklaami sihtkohta parandada, määrake reklaamile uus sihtkoht, mis järgib neid eeskirju.
 3. Muutke reklaami. Eemaldage lubamatu sisu. Kui teie reklaam juba järgib eeskirju, ent muutsite reklaami sihtkohta, tehke reklaamis muudatus ja salvestage see. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkoht uuesti ülevaatamisele.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Asjakohatus

Järgmine pole lubatud.

Reklaamid, mis ei ole sihtlehe suhtes asjakohased

Näited: reklaam, mis kasutab märksõna sisestamise funktsiooni ilma asjakohase vaikemärksõnata; reklaami pealkiri pole reklaami teksti suhtes asjakohane; reklaam ei väljenda selgelt, et sihtleht on otsingutulemuste leht; reklaam ei kirjelda täpselt seda, mida kasutaja sihtlehel näeb; liiga üldiste või üleliigsete märksõnade kasutamine

Märkus. Kui kasutate märksõna sisestamist, kaasake reklaami vaiketekst, mis on selge ja lihtsalt mõistetav.

Vastuvõetamatud äritavad

Järgmine pole lubatud.

Ettevõtte, toote või teenuse teabe varjamine või moonutamine

Näited: valelike või ebatäpsete väidete abil kasutajatelt raha või teabe väljameelitamine; vale identiteedi, ettevõtte nime või kontaktteabe esitamine; poliitikat või sotsiaalprobleeme puudutava või avalikkusele huvipakkuva sisu näitamine muudes riikides elavatele kasutajatele, esitades oma päritoluriigi kohta valeandmeid või varjates seda või muid olulisi üksikasju enda kohta

Reklaami sihtkohad, mis kasutavad kasutajate teabe kogumiseks andmepüügitehnikaid

Suhtume ebaausate äritavade kasutamisse väga tõsiselt ja peame neid oma eeskirjade rängaks rikkumiseks. Kui märkame teie kontol selliste tavade kasutamist, võidakse konto peatada. Selliseid tavasid kasutavatel reklaamijatel või saitidel ei lubata enam meie reklaamiteenuseid kasutada. Seega kandke kindlasti hoolt, et reklaamitava toote, ettevõtte või teenuse teave oleks selge ja korrektne. Arvestage, et reklaamija või sihtkoha puhul eeskirjade rikkumise hindamisel võime juhinduda teabest, mis pärineb mitmesugustest allikatest, sh teie reklaam, veebisait, kontod ja kolmandatest osapooltest allikad. Kui usute, et tegemist on eksitusega ja te pole meie eeskirju rikkunud, esitage apellatsioon ja selgitage selle põhjusi. Ennistame kontosid üksnes mõjuvatel asjaoludel, seega on oluline, et esitatud andmed oleksid põhjalikud, täpsed ja tõesed. Vaadake peatatud kontode kohta lisateavet.

 

Kas vajate abi?

Kui teil on meie eeskirjade kohta küsimusi, andke meile sellest teada: võtke ühendust Google'i reklaamitoega
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?