Παραπλανητική περιγραφή

Θέλουμε οι χρήστες να εμπιστεύονται τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στην πλατφόρμα μας. Καταβάλλουμε λοιπόν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι διαφημίσεις είναι σαφείς και ειλικρινείς, καθώς και ότι παρέχουν στους χρήστες τις πληροφορίες που χρειάζονται, προκειμένου να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις. Δεν επιτρέπονται διαφημίσεις ή προορισμοί που εξαπατούν τους χρήστες παραλείποντας συναφείς πληροφορίες προϊόντος ή παρέχοντας παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή επιχειρήσεις.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα αυτών που πρέπει να αποφεύγετε στις διαφημίσεις σας. Μάθετε τι συμβαίνει, εάν παραβείτε τις πολιτικές μας.

Μη αποδεκτές επιχειρηματικές πρακτικές

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Εξαπάτηση χρηστών μέσω της απόκρυψης ή της παραποίησης πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση, το προϊόν ή την υπηρεσία του διαφημιζομένου

Παραδείγματα (ενδεικτικά):

 • Κλοπή στοιχείων ταυτότητας επωνυμιών ή επιχειρήσεων μέσω αναφορών ή τροποποίησης του περιεχομένου επωνυμίας στις διαφημίσεις, τα URL, τους προορισμούς ή μέσω παραπλανητικής περιγραφής ως επωνυμία ή επιχείρηση σε αλληλεπιδράσεις με χρήστες
 • Δελεασμός των χρηστών να δώσουν χρήματα ή πληροφορίες, μέσω μιας φανταστικής επιχείρησης που δεν διαθέτει τα προσόντα ή τη δυνατότητα να παρέχει τα διαφημιζόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες
 • Ψευδείς διαφημίσεις υπηρεσιών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία, τη ζωή ή την ασφάλεια ενός χρήστη.  Προσποίηση περί παροχής κρίσιμων υπηρεσιών που έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η λήψη θεραπείας ή ιατρικής βοήθειας από τον χρήστη  
 • Κατεύθυνση περιεχομένου σχετικού με θέματα πολιτικής, κοινωνικά ζητήματα ή θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη προς χρήστες μιας χώρας διαφορετικής από τη δική σας, εάν περιγράψετε παραπλανητικά ή αποκρύψετε τη χώρα προέλευσής σας ή άλλα σημαντικά στοιχεία σας

Προορισμοί διαφημίσεων που χρησιμοποιούν τεχνικές ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) για τη συγκέντρωση πληροφοριών χρηστών

Παραδείγματα (ενδεικτικά): Ιστότοποι που εξαπατούν τους χρήστες να αποκαλύψουν τα προσωπικά τους στοιχεία, αντιγράφοντας μια αξιόπιστη οντότητα, όπως ένα πρόγραμμα περιήγησης ή μια τράπεζα

Σημείωση: Μπορεί να προβούμε σε ενέργειες σχετικά με τον λογαριασμό του διαφημιζομένου, με βάση, για παράδειγμα, αρνητικές ρυθμιστικές προειδοποιήσεις, διακανονισμούς ή αποφάσεις σχετικά με τις επιχειρηματικές πρακτικές ενός διαφημιζομένου ή άμεσες καταγγελίες από επιχειρήσεις και άλλες οντότητες σχετικά με κλοπή στοιχείων ταυτότητας.

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις παραβάσεις αυτής της πολιτικής, τις οποίες θεωρούμε κατάφωρες. Οι κατάφωρες παραβάσεις των πολιτικών του Google Ads αποτελούν παραβάσεις τόσο σοβαρές, ώστε να είναι παράνομες ή να βλάπτουν σοβαρά τους χρήστες μας. Προκειμένου να προσδιορίσουμε αν κάποιος διαφημιζόμενος ή προορισμός παραβαίνει αυτήν την πολιτική, ενδέχεται να ελέγξουμε πληροφορίες από πολλές πηγές, όπως είναι η διαφήμιση, ο ιστότοπος και οι λογαριασμοί σας, καθώς και οι πληροφορίες από πηγές τρίτου μέρους.  Αν διαπιστώσουμε παραβάσεις αυτής της πολιτικής, κατά τον εντοπισμό τους και χωρίς προειδοποίηση, θα αναστείλουμε τους λογαριασμούς σας στο Google Ads και δεν θα σας επιτραπεί να διαφημιστείτε ξανά μαζί μας. Αν θεωρείτε ότι έχει γίνει κάποιο λάθος και ότι δεν έχετε παραβεί την πολιτική μας, υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης και εξηγήστε τους λόγους. Καθώς επαναφέρουμε λογαριασμούς μόνο όταν οι συνθήκες είναι επιτακτικές και υπάρχει ουσιαστικός λόγος, είναι σημαντικό να αφιερώσετε χρόνο, προκειμένου το αίτημά σας να είναι εμπεριστατωμένο, ακριβές και ειλικρινές. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους ανασταλμένους λογαριασμούς.

Παραπλανητικό περιεχόμενο

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Δεν επιτρέπονται τα παρακάτω Διαφημίσεις που εξαπατούν ή παραπλανούν τους χρήστες, προκειμένου να αλληλεπιδράσουν με αυτές ή οι οποίες δυσκολεύουν ειδάλλως τον χρήστη να κατανοήσει ότι αλληλεπιδρά με μια διαφήμιση

Παραδείγματα (ενδεικτικά): Διαφημίσεις που μοιάζουν με προειδοποιήσεις/μηνύματα σφάλματος συστήματος ή ιστοτόπου, διαφημίσεις που προσομοιώνουν μηνύματα, παράθυρα διαλόγου, μενού ή ειδοποιήσεις αιτημάτων, φιλοξενούμενες διαφημίσεις που δεν διακρίνονται από το υπόλοιπο περιεχόμενο, διαφημίσεις που απεικονίζουν μη διαθέσιμες λειτουργίες, όπως κουμπιά κλεισίματος, πλαίσια εισαγωγής κειμένου και δυνατότητες πολλαπλής επιλογής, κουμπιά ή εικονίδια λήψης/εγκατάστασης σε διαφημίσεις με εικόνα, διαφημίσεις με διάφανο φόντο, εικόνες που είναι τμηματοποιημένες, μια εικόνα που περιέχει πολλά αντίγραφά της μέσα στη διαφήμιση, εικόνες που μοιάζουν να είναι περισσότερες από μία διαφημίσεις και βέλη που μετακινούνται και κάνουν κλικ

Σημείωση: Οι κινούμενες διαφημίσεις και οι διαφημίσεις Συλλογής διαφημίσεων μπορούν να έχουν εικονικές κινούμενες λειτουργίες ή εικονίδια, εφόσον η λειτουργικότητά τους ισχύει ή ο σκοπός των λειτουργιών αυτών μπορεί να εντοπιστεί στη σελίδα προορισμού.

Δεν επιτρέπονται τα παρακάτω Διατύπωση παραπλανητικών δηλώσεων ή απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα ή τα προσόντα σας

Παραδείγματα (ενδεικτικά): Συνεργάτης προώθησης συνδεδεμένης εταιρείας που διαφημίζει νομικές υπηρεσίες, χωρίς να αποκαλύπτει ότι δεν παρέχει νομικές υπηρεσίες, ένας εργολάβος οικοδομικών εργασιών χωρίς άδεια που ισχυρίζεται ότι είναι πάροχος υπηρεσιών με άδεια, κάποιος που υπαινίσσεται ότι συνδέεται ή ότι έχει λάβει έγκριση από άλλο άτομο, οργανισμό, προϊόν ή υπηρεσία, δίχως γνώση αυτών

Δεν επιτρέπονται τα παρακάτω Διατύπωση ψευδών ισχυρισμών ή ισχυρισμών που δελεάζουν τον χρήστη, με το να προβάλλουν ένα σχετικά απίθανο αποτέλεσμα (ακόμα και αν αυτό το αποτέλεσμα είναι δυνατό να επιτευχθεί) ως το πιθανότερο αποτέλεσμα που μπορεί να αναμένει ο χρήστης ή διατύπωση ισχυρισμών που είναι αποδεδειγμένα ψευδείς και θα μπορούσαν να υπονομεύσουν σημαντικά τη συμμετοχή ή την εμπιστοσύνη σε μια εκλογική ή δημοκρατική διαδικασία

Παραδείγματα (ενδεικτικά): "Θαυματουργές θεραπείες" για ιατρικές παθήσεις, προϊόντα ή προγράμματα ακραίας απώλειας βάρους, προγράμματα γρήγορου πλουτισμού ή υποσχέσεις για μεγάλες οικονομικές απολαβές με ελάχιστη προσπάθεια ή επένδυση κεφαλαίου, πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες δημόσιας ψηφοφορίας, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας σε εκλογές με βάση την ηλικία ή τον τόπο γέννησης του υποψηφίου, εκλογικά αποτελέσματα ή συμμετοχή σε απογραφή η οποία αντιβαίνει επίσημα κρατικά αρχεία, εσφαλμένοι ισχυρισμοί ότι ένα δημόσιο πρόσωπο απεβίωσε ή ενεπλάκη σε ατύχημα

Συγκεκριμένο παράδειγμα: διαφήμιση σχετικά με απώλεια βάρους, στην οποία διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι μπορείτε να τρώτε ό,τι θέλετε και να χάσετε 5 κιλά σε έναν μήνα

Σημείωση: Εάν εγγυάστε συγκεκριμένα αποτελέσματα, θα πρέπει να διαθέτετε σαφή και εύκολα προσβάσιμη πολιτική επιστροφής χρημάτων. Οι μαρτυρίες στις οποίες διατυπώνονται ισχυρισμοί για συγκεκριμένα αποτελέσματα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν σε εμφανές σημείο μια δήλωση αποποίησης, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εγγύηση για συγκεκριμένα αποτελέσματα και ότι τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Συμπεριλάβετε συνδέσμους για επαλήθευση τρίτου μέρους ή συναφείς και ευδιάκριτες δηλώσεις αποποίησης, όταν υπάρχουν μαρτυρίες και εγκρίσεις που υπονοούν ότι τα αποτελέσματα είναι συνήθη. Για ισχυρισμούς που σχετίζονται με την υγεία, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου μαρτυριών, ενδέχεται να ακολουθήσουμε τις τοπικές ρυθμιστικές οδηγίες κατά την επιβολή αυτής της πολιτικής.

Δεν επιτρέπονται τα παρακάτω Παραποίηση μέσων με σκοπό την εξαπάτηση, την καταδολίευση ή την παραπλάνηση τρίτων

Παράδειγμα (ενδεικτικό): Παραπλανητική παραποίηση μέσων που αφορούν πολιτικά ή κοινωνικά θέματα ή θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη.

Δεν επιτρέπονται τα παρακάτω Παροχή ανακριβούς ονόματος επιχείρησης ή ονόματος που δεν αντικατοπτρίζει τη διαφημιζόμενη επιχείρηση

Παραδείγματα (ενδεικτικά): Παροχή ονόματος επιχείρησης (για τις μορφές διαφήμισης που απαιτούν πεδίο "Όνομα επιχείρησης") που είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από τον τομέα, την αναγνωρισμένη επωνυμία του διαφημιζομένου ή την προωθούμενη εφαρμογή με δυνατότητα λήψης, χρήση γλώσσας προώθησης στο πεδίο "Όνομα επιχείρησης"

Οι παραβιάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς σε αναστολή.
Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Παραπλανητικό περιεχόμενο
 1. Ελέγξτε τη διαφήμιση και τον προορισμό της, για να βρείτε το παραπλανητικό περιεχόμενο.

  Εάν χρησιμοποιείτε διαφημίσεις εφαρμογών, βεβαιωθείτε ότι η σελίδα εγκατάστασης εφαρμογής είναι σαφής σχετικά με το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα της εφαρμογής και με τυχόν προαπαιτούμενα που μπορεί να έχει η εφαρμογή, όπως άλλες εφαρμογές, περιφερειακές συσκευές ή αισθητήρες. Οι προαπαιτούμενες εφαρμογές πρέπει να διατίθενται στο κατάλληλο app store και να συμμορφώνονται με τις πολιτικές μας.

 2. Διορθώστε τον προορισμό της διαφήμισης. Καταργήστε οποιοδήποτε περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με την πολιτική. Εάν δεν μπορείτε να διορθώσετε τον προορισμό της διαφήμισης, ενημερώστε τη διαφήμιση με έναν νέο προορισμό που συμμορφώνεται με αυτήν την πολιτική.
 3. Επεξεργαστείτε τη διαφήμιση. Καταργήστε οποιοδήποτε περιεχόμενο που δεν επιτρέπεται. Αν η διαφήμισή σας συμμορφώνεται ήδη με την πολιτική, αλλά κάνατε αλλαγές στον προορισμό της διαφήμισης, επεξεργαστείτε τη διαφήμιση και αποθηκεύστε την. Με αυτόν τον τρόπο, θα υποβληθούν ξανά η διαφήμιση και ο προορισμός της για έλεγχο.
Αν δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να διορθώσετε αυτές τις παραβάσεις, καταργήστε τη διαφήμισή σας, ώστε να αποτραπεί η μελλοντική αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού σας λόγω υπερβολικού αριθμού διαφημίσεων που έχουν απορριφθεί.

Ελλιπείς πληροφορίες

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Παράλειψη σαφούς και ευδιάκριτης αποκάλυψης του μοντέλου πληρωμών και των συνολικών εξόδων με τα οποία θα επιβαρυνθεί ο χρήστης

Παραδείγματα (ενδεικτικά): Τιμή, κόστος αποστολής και άλλες πληροφορίες σχετικά με χρεώσεις, επιτόκια, πρόστιμα εκπρόθεσμων πληρωμών ή επαναλαμβανόμενο κόστος συνδρομής, χρήση αριθμών τηλεφώνου αυξημένης χρέωσης σε επεκτάσεις κλήσεων

Απουσία αναγραφής επίσημων στοιχείων επικοινωνίας για μια φυσική τοποθεσία μιας επιχείρησης παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή παράλειψη σημαντικών στοιχείων σχετικά με βραχυπρόθεσμα δάνεια ή προϊόντα τροποποίησης δανείων και κατασχέσεων

Παραδείγματα (ενδεικτικά): Τράπεζα η οποία δεν αναγράφει τη φυσική της διεύθυνση, εταιρεία δανείων που δεν αποκαλύπτει το μηνιαίο επιτόκιο ή το ποσό του προστίμου για εκπρόθεσμες πληρωμές.

Προβολή των απαιτήσεων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Παράλειψη σημαντικών και συναφών πληροφοριών, κατά τη συγκέντρωση φιλανθρωπικών ή πολιτικών δωρεών

Παραδείγματα (ενδεικτικά): Παράλειψη αναγραφής αριθμού μητρώου φιλανθρωπικού σωματείου ή αριθμού φορολογικής απαλλαγής για φιλανθρωπικές δωρεές, παράλειψη αποκάλυψης τυχόν φορολογικής απαλλαγής των πολιτικών δωρεών

Οι παραβιάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς σε αναστολή.
Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Ελλιπείς πληροφορίες
 1. Ελέγξτε τη διαφήμιση και τον προορισμό της, για να διαπιστώσετε σε ποια σημεία ενδέχεται να απουσιάζουν σημαντικές πληροφορίες. Δείτε ορισμένα παραδείγματα:
  • Μοντέλο πληρωμών και στοιχεία χρέωσης: Βεβαιωθείτε ότι στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας αποκαλύπτονται με τρόπο σαφή και ευδιάκριτο τα πλήρη έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθεί ο χρήστης, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η διαδικασία χρέωσης. Όταν αποφασίζουμε αν κάτι είναι σαφές και ευδιάκριτο, λαμβάνουμε υπόψη παράγοντες όπως τους εξής: 
   • Αν οι πληροφορίες τιμολόγησης είναι ορατές και εμφανείς στους χρήστες (για παράδειγμα, αν δεν υπάρχουν πληροφορίες τιμολόγησης στη σελίδα προορισμού ή αν αποκρύπτονται οι πληροφορίες, αυτό αποτελεί μια όχι και τόσο καλή αρχή, επειδή οι χρήστες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, προτού χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία)
   • Αν οι πελάτες μπορούν να δουν και να κατανοήσουν εύκολα το κόστος με το οποίο πρόκειται να επιβαρυνθούν ή αντιθέτως αν η σελίδα έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκρύπτονται οι πληροφορίες τιμολόγησης ή να είναι δύσκολο για τους πελάτες να κατανοήσουν το κόστος με το οποίο πρόκειται να επιβαρυνθούν (για παράδειγμα, αν εμφανίζονται πληροφορίες τιμολόγησης με γκρι χαρακτήρες πάνω από ένα γκρι φόντο, αν χρησιμοποιούνται πολύ μικρές γραμματοσειρές ή αν εμφανίζονται άλλα στοιχεία της σελίδας πάνω από τις σημαντικές πληροφορίες)
   • Αν η δομή των χρεώσεων είναι εύκολα κατανοητή (για παράδειγμα, ο εμφανιζόμενος τύπος που επεξηγεί πώς υπολογίζεται το κόστος της υπηρεσίας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλός και σαφής) 
    Συγκεκριμένο παράδειγμα: Αν οι χρήστες χρεώνονται μέσω χρήσης ενός αριθμού τηλεφώνου πρόσθετης χρέωσης με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο που εμφανίζει το κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθούν οι χρήστες, όπως την τιμή ανά κλήση ή/και την τιμή ανά λεπτό κλήσης. 
  • Δωρεές: Αν μέσω της διαφήμισης ή των σελίδων προορισμού πραγματοποιείται συγκέντρωση δωρεών που υπόκεινται σε καθεστώς φορολογικής απαλλαγής, φροντίστε στη σελίδα προορισμού ή τη σελίδα δωρεών να υποδεικνύεται σαφώς το καθεστώς φορολογικής απαλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού μητρώου φιλανθρωπικού οργανισμού. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η κατάσταση 501(c)(3) ή 501(c)(4) αποτελεί ένδειξη του απαιτούμενου καθεστώτος φορολογικής απαλλαγής.
  • Εγκαταστάσεις εφαρμογών: Φροντίστε να καταργήσετε τυχόν περιεχόμενο από το δημιουργικό της διαφήμισης το οποίο παραπλανά τους χρήστες, κάνοντάς τους να πιστεύουν ότι η λήψη της εφαρμογής σας είναι δωρεάν, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
 2. Διορθώστε τον προορισμό της διαφήμισης. Προσθέστε τυχόν απαιτούμενες πληροφορίες. Εάν δεν μπορείτε να διορθώσετε τον προορισμό της διαφήμισης, ενημερώστε τη διαφήμιση με έναν νέο προορισμό που συμμορφώνεται με αυτήν την πολιτική.
 3. Επεξεργαστείτε τη διαφήμιση. Προσθέστε τυχόν απαιτούμενες πληροφορίες. Αν η διαφήμισή σας συμμορφώνεται ήδη με την πολιτική, αλλά κάνατε αλλαγές στον προορισμό της διαφήμισης, επεξεργαστείτε τη διαφήμιση και αποθηκεύστε την. Με αυτόν τον τρόπο, θα υποβληθούν ξανά η διαφήμιση και ο προορισμός της για έλεγχο.

  Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός 1 εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αν δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να διορθώσετε αυτές τις παραβάσεις, καταργήστε τη διαφήμισή σας, ώστε να αποτραπεί η μελλοντική αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού σας λόγω υπερβολικού αριθμού διαφημίσεων που έχουν απορριφθεί.

Ασαφής συνάφεια

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Προωθήσεις που δεν σχετίζονται με τον προορισμό

Παραδείγματα (ενδεικτικά): Διαφήμιση που χρησιμοποιεί τη λειτουργία εισαγωγής λέξης-κλειδιού χωρίς συναφή "προεπιλεγμένη" λέξη-κλειδί, επικεφαλίδα διαφήμισης που δεν είναι συναφής με το δημιουργικό, διαφήμιση που δεν υποδεικνύει με σαφήνεια ότι ο προορισμός που προκύπτει είναι σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης, διαφήμιση που δεν περιγράφει με ακρίβεια τι θα δει ο χρήστης στον προορισμό, χρήση υπερβολικά γενικών λέξεων-κλειδιών ή χρήση ανεπιθύμητων λέξεων-κλειδιών

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε την εισαγωγή λέξης-κλειδιού, φροντίστε να συμπεριλαμβάνετε προεπιλεγμένο δημιουργικό που να είναι σαφές και εύκολα κατανοητό.

Οι παραβιάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς σε αναστολή.

Μη διαθέσιμες προσφορές

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Υποσχέσεις σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή προωθητικές προσφορές στη διαφήμιση που δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν από τον προορισμό

Παραδείγματα (ενδεικτικά): Προώθηση προϊόντων που δεν βρίσκονται σε απόθεμα, προώθηση προσφοράς που δεν ισχύει πλέον, προώθηση ανακριβούς τιμής, παρότρυνση για δράση στη διαφήμιση η οποία δεν είναι εύκολα διαθέσιμη από τον προορισμό

Συγκεκριμένο παράδειγμα: Σε διαφήμιση εμφανίζεται το μήνυμα "Αγοράστε tablet από 40 €", αλλά όταν ο χρήστης κάνει κλικ στη διαφήμιση, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα tablet στην τιμή των 40 €

Σημείωση: Αποφύγετε τη δημιουργία διαφημίσεων για συγκεκριμένες προσφορές, εκτός αν έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνετε τις διαφημίσεις σας καθώς μεταβάλλεται το απόθεμα ή οι προσφορές σας. Για παράδειγμα, αν δημιουργήσετε μια διαφήμιση για μια μονοήμερη διαφημιστική έκπτωση, θυμηθείτε να ενημερώσετε ή να καταργήσετε τη διαφήμιση την επόμενη μέρα, όταν η προσφορά δεν θα διατίθεται πλέον. Αν το απόθεμα ή οι τιμές στον ιστότοπό σας μεταβάλλονται συχνά, εξετάστε το ενδεχόμενο να ρυθμίσετε Δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης, οι οποίες εμφανίζουν τη διαφήμισή σας με αυτόματο τρόπο, βάσει του περιεχομένου του ιστοτόπου σας.

Οι παραβιάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς σε αναστολή.
 

Διαφημίσεις με παραπλανητικό τίτλο

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Διαφημίσεις οι οποίες ακολουθούν τακτικές παραπλανητικών τίτλων ή χρησιμοποιούν κείμενο ή εικόνες που προκαλούν αίσθηση με στόχο να εξασφαλίσουν επισκεψιμότητα

Παράδειγμα (ενδεικτικά): διαφημίσεις που ισχυρίζονται ότι αποκαλύπτουν μυστικά, σκάνδαλα ή άλλες πληροφορίες που προκαλούν αίσθηση σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία που διαφημίζεται, διαφημίσεις που χρησιμοποιούν μηνύματα με παραπλανητικό τίτλο, όπως "Κάντε κλικ εδώ, για να το ανακαλύψετε", "Δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας" ή συνώνυμες ή παρόμοιες φράσεις που ενθαρρύνουν τον χρήστη να κάνει κλικ στη διαφήμιση, για να κατανοήσει το πλήρες περιεχόμενο της διαφήμισης, διαφημίσεις που χρησιμοποιούν σαφώς αλλοιωμένες φωτογραφίες σε μεγέθυνση από μέρη του σώματος, φωτογραφίες σήμανσης, πραγματικά ατυχήματα ή καταστροφές για την προώθηση κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας, διαφημίσεις που χρησιμοποιούν εικόνες τύπου "πριν και μετά" για την προώθηση σημαντικών αλλαγών στο ανθρώπινο σώμα

Διαφημίσεις που χρησιμοποιούν λυπηρά ορόσημα ζωής, όπως θανάτους, ατυχήματα, ασθένειες, συλλήψεις ή χρεοκοπίες, για να προκαλέσουν φόβο, ενοχές ή άλλα ισχυρά αρνητικά συναισθήματα και να πιέσουν τον θεατή να προβεί σε άμεσες ενέργειες.

Παραδείγματα (ενδεικτικά): διαφημίσεις που πιέζουν τον χρήστη να αγοράσει, να εγγραφεί ή να σταματήσει να καταναλώνει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία, για να αποφύγει κάποια ζημιά, καθώς και διαφημίσεις που χρησιμοποιούν απεικονίσεις μεγάλης δυστυχίας, πόνου, φόβου ή σοκ για την προώθηση κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας
Οι παραβιάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς σε αναστολή.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, ενημερώστε μας επικοινωνώντας με την Υποστήριξη του Google Ads
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;