Παραπλανητική περιγραφή

Θέλουμε οι χρήστες να εμπιστεύονται τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στην πλατφόρμα μας. Καταβάλλουμε λοιπόν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι διαφημίσεις είναι σαφείς και ειλικρινείς, καθώς και ότι παρέχουν στους χρήστες τις πληροφορίες που χρειάζονται, προκειμένου να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις. Δεν επιτρέπονται διαφημίσεις ή προορισμοί που εξαπατούν τους χρήστες παραλείποντας συναφείς πληροφορίες προϊόντος ή παρέχοντας παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή επιχειρήσεις.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα για όσα πρέπει να αποφεύγετε στις διαφημίσεις σας. Μάθετε τι συμβαίνει, εάν παραβείτε τις πολιτικές μας.

Ελλιπείς πληροφορίες

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Παράλειψη σαφούς και ευδιάκριτης αποκάλυψης του μοντέλου πληρωμών και των συνολικών εξόδων με τα οποία θα επιβαρυνθεί ο χρήστης

Παραδείγματα: τιμή, κόστος αποστολής και άλλες πληροφορίες σχετικά με χρεώσεις, επιτόκια, πρόστιμα εκπρόθεσμων πληρωμών ή επαναλαμβανόμενο κόστος συνδρομής, χρήση αριθμών τηλεφώνου αυξημένης χρέωσης σε επεκτάσεις κλήσεων

Παράλειψη αναγραφής νόμιμων φυσικών στοιχείων επικοινωνίας για χρηματοοικονομική επιχείρηση ή παράλειψη σημαντικών λεπτομερειών σχετικά με βραχυπρόθεσμα δάνεια ή προϊόντα τροποποίησης δανείων και κατασχέσεων

Παραδείγματα: τράπεζα η οποία δεν αναγράφει τη φυσική της διεύθυνση, εταιρεία δανείων που δεν αποκαλύπτει το μηνιαίο επιτόκιο ή το ποσό του προστίμου για εκπρόθεσμες πληρωμές

Προβολή των απαιτήσεων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Παράλειψη ουσιαστικής πληροφόρησης (δηλαδή σημαντικών και συναφών πληροφοριών) κατά τη συγκέντρωση φιλανθρωπικών ή πολιτικών δωρεών

Παραδείγματα: παράλειψη αναγραφής αριθμού μητρώου φιλανθρωπικού οργανισμού ή αριθμού φορολογικής απαλλαγής για φιλανθρωπικές δωρεές, παράλειψη αποκάλυψης τυχόν έκπτωσης πολιτικών δωρεών από το φόρο

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Ελλιπείς πληροφορίες
 1. Ελέγξτε τη διαφήμιση και τον προορισμό της, για να διαπιστώσετε σε ποια σημεία ενδέχεται να απουσιάζουν σημαντικές πληροφορίες. Δείτε ορισμένα παραδείγματα:
  • Μοντέλο πληρωμών και στοιχεία χρέωσης: Βεβαιωθείτε ότι στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας αποκαλύπτονται με τρόπο σαφή και ευδιάκριτο τα πλήρη έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθεί ο χρήστης, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η διαδικασία χρέωσης. Όταν αποφασίζουμε αν κάτι είναι σαφές και ευδιάκριτο, λαμβάνουμε υπόψη παράγοντες όπως τους εξής: 
   • Αν οι πληροφορίες τιμολόγησης είναι ορατές και εμφανείς στους χρήστες (για παράδειγμα, αν δεν υπάρχουν πληροφορίες τιμολόγησης στη σελίδα προορισμού ή αν αποκρύπτονται οι πληροφορίες, αυτό αποτελεί μια όχι και τόσο καλή αρχή, επειδή οι χρήστες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, προτού χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία)
   • Αν οι πελάτες μπορούν να δουν και να κατανοήσουν εύκολα το κόστος με το οποίο πρόκειται να επιβαρυνθούν ή αντιθέτως αν η σελίδα έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκρύπτονται οι πληροφορίες τιμολόγησης ή να είναι δύσκολο για τους πελάτες να κατανοήσουν το κόστος με το οποίο πρόκειται να επιβαρυνθούν (για παράδειγμα, αν εμφανίζονται πληροφορίες τιμολόγησης με γκρι χαρακτήρες πάνω από ένα γκρι φόντο, αν χρησιμοποιούνται πολύ μικρές γραμματοσειρές ή αν εμφανίζονται άλλα στοιχεία της σελίδας πάνω από τις σημαντικές πληροφορίες)
   • Αν η δομή των χρεώσεων είναι εύκολα κατανοητή (για παράδειγμα, ο εμφανιζόμενος τύπος που επεξηγεί πώς υπολογίζεται το κόστος της υπηρεσίας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλός και σαφής) 
    Συγκεκριμένο παράδειγμα: Αν οι χρήστες χρεώνονται μέσω χρήσης ενός αριθμού τηλεφώνου πρόσθετης χρέωσης με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο που εμφανίζει το κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθούν οι χρήστες, όπως την τιμή ανά κλήση ή/και την τιμή ανά λεπτό κλήσης. 
  • Δωρεές: Αν μέσω της διαφήμισης ή των σελίδων προορισμού πραγματοποιείται συγκέντρωση δωρεών που υπόκεινται σε καθεστώς φορολογικής απαλλαγής, φροντίστε στη σελίδα προορισμού ή τη σελίδα δωρεών να υποδεικνύεται σαφώς το καθεστώς φορολογικής απαλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού μητρώου φιλανθρωπικού οργανισμού. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η κατάσταση 501(c)(3) ή 501(c)(4) αποτελεί ένδειξη του απαιτούμενου καθεστώτος φορολογικής απαλλαγής.
  • Εγκαταστάσεις εφαρμογών: Φροντίστε να καταργήσετε τυχόν περιεχόμενο από το δημιουργικό της διαφήμισης το οποίο παραπλανά τους χρήστες, κάνοντάς τους να πιστεύουν ότι η λήψη της εφαρμογής σας είναι δωρεάν, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
 2. Διορθώστε τον προορισμό της διαφήμισης. Προσθέστε τυχόν απαιτούμενες πληροφορίες. Εάν δεν μπορείτε να διορθώσετε τον προορισμό της διαφήμισης, ενημερώστε τη διαφήμιση με έναν νέο προορισμό που συμμορφώνεται με αυτήν την πολιτική.
 3. Επεξεργαστείτε τη διαφήμιση. Προσθέστε τυχόν απαιτούμενες πληροφορίες. Αν η διαφήμισή σας συμμορφώνεται ήδη με την πολιτική, αλλά κάνατε αλλαγές στον προορισμό της διαφήμισης, επεξεργαστείτε τη διαφήμιση και αποθηκεύστε την. Με αυτόν τον τρόπο, θα υποβληθούν ξανά η διαφήμιση και ο προορισμός της για έλεγχο.

  Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός 1 εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αν δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να διορθώσετε αυτές τις παραβάσεις, καταργήστε τη διαφήμισή σας, ώστε να αποτραπεί η μελλοντική αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού σας λόγω υπερβολικού αριθμού διαφημίσεων που έχουν απορριφθεί.

Μη διαθέσιμες προσφορές

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Υποσχέσεις σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή προωθητικές προσφορές που δεν εντοπίζονται εύκολα από τον προορισμό

Παραδείγματα: προώθηση προϊόντων που δεν βρίσκονται σε απόθεμα, προώθηση προσφοράς που δεν ισχύει πλέον, προώθηση ανακριβούς τιμής, παρότρυνση για δράση στη διαφήμιση η οποία δεν είναι εύκολα διαθέσιμη από τον προορισμό

Συγκεκριμένο παράδειγμα: Σε διαφήμιση εμφανίζεται το μήνυμα "Αγοράστε tablet από 40 €", αλλά όταν ο χρήστης κάνει κλικ στη διαφήμιση, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα tablet στην τιμή των 40 €

Σημείωση: Αποφύγετε τη δημιουργία διαφημίσεων για συγκεκριμένες προσφορές, εκτός αν έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνετε τις διαφημίσεις σας καθώς μεταβάλλεται το απόθεμα ή οι προσφορές σας. Για παράδειγμα, αν δημιουργήσετε μια διαφήμιση για μια μονοήμερη διαφημιστική έκπτωση, θυμηθείτε να ενημερώσετε ή να καταργήσετε τη διαφήμιση την επόμενη μέρα, όταν η προσφορά δεν θα διατίθεται πλέον. Αν το απόθεμα ή οι τιμές στον ιστότοπό σας μεταβάλλονται συχνά, εξετάστε το ενδεχόμενο να ρυθμίσετε Δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης, οι οποίες εμφανίζουν τη διαφήμισή σας με αυτόματο τρόπο, βάσει του περιεχομένου του ιστοτόπου σας.

Παραπλανητικό περιεχόμενο

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Not allowed Διατύπωση ψευδών δηλώσεων σχετικά με την ταυτότητα ή τα προσόντα σας

Παραδείγματα: Φοιτητής ισχυρίζεται ότι είναι πτυχιούχος δικηγόρος, υδραυλικός που δεν κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος ισχυρίζεται ότι κατέχει άδεια

Δεν επιτρέπεται Διατύπωση ψευδών ισχυρισμών ή ισχυρισμών που δελεάζουν τον χρήστη προβάλλοντας ένα μη πιθανό αποτέλεσμα (ακόμα και αν αυτό το αποτέλεσμα είναι δυνατό να επιτευχθεί) ως το πιθανότερο αποτέλεσμα που μπορεί να αναμένει ο χρήστης ή διατύπωση ισχυρισμών που είναι αποδεδειγμένα ψευδείς και θα μπορούσαν να υπονομεύσουν σημαντικά τη συμμετοχή ή την εμπιστοσύνη σε μια εκλογική ή δημοκρατική διαδικασία

Παραδείγματα: "θαυματουργές θεραπείες" για ιατρικές παθήσεις, προϊόντα ή προγράμματα ακραίας απώλειας βάρους, προγράμματα γρήγορου πλουτισμού ή υποσχέσεις για μεγάλες οικονομικές απολαβές με ελάχιστη προσπάθεια ή επένδυση κεφαλαίου, πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες δημόσιας ψηφοφορίας, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας σε εκλογές με βάση την ηλικία ή τον τόπο γέννησης του υποψηφίου, εκλογικά αποτελέσματα ή συμμετοχή σε απογραφή η οποία αντιβαίνει επίσημα κρατικά αρχεία, εσφαλμένοι ισχυρισμοί ότι ένα δημόσιο πρόσωπο απεβίωσε ή ενεπλάκη σε ατύχημα

Συγκεκριμένο παράδειγμα: διαφήμιση σχετικά με απώλεια βάρους, στην οποία διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι μπορείτε να τρώτε ό,τι θέλετε και να χάσετε 10 κιλά σε έναν μήνα

Σημείωση: Εάν εγγυάστε συγκεκριμένα αποτελέσματα, θα πρέπει να διαθέτετε σαφή και εύκολα προσβάσιμη πολιτική επιστροφής χρημάτων. Οι μαρτυρίες στις οποίες διατυπώνονται ισχυρισμοί για συγκεκριμένα αποτελέσματα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν σε εμφανές σημείο μια δήλωση αποποίησης, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εγγύηση για συγκεκριμένα αποτελέσματα και ότι τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Συμπεριλάβετε συνδέσμους για επαλήθευση τρίτου μέρους ή συναφείς και ευδιάκριτες δηλώσεις αποποίησης, όταν υπάρχουν μαρτυρίες και εγκρίσεις που υπονοούν ότι τα αποτελέσματα είναι συνήθη. Για ισχυρισμούς που σχετίζονται με την υγεία, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται περιεχόμενο μαρτυριών, κατά την επιβολή αυτής της πολιτικής ενδέχεται να ακολουθήσουμε τις κατά τόπους ισχύουσες οδηγίες των ρυθμιστικών αρχών.

Not allowed Ψευδείς υπαινιγμοί για συνεργασία με ή έγκριση από τρίτο άτομο, οργανισμό, προϊόν ή υπηρεσία

Παραδείγματα: παραπλανητική χρήση ή μίμηση επίσημων κυβερνητικών ιστοτόπων, σφραγίδων ή ονομάτων υπηρεσιών

Συγκεκριμένο παράδειγμα: Διαφημιζόμενος μιμείται τη διάταξη και τον σχεδιασμό του ιστοτόπου ενός επίσημου κρατικού φορέα

Not allowed Διαφημίσεις που εξαπατούν ή παραπλανούν τους χρήστες, προκειμένου να αλληλεπιδράσουν με αυτές

Παραδείγματα: διαφημίσεις που μοιάζουν με προειδοποιήσεις/μηνύματα σφάλματος συστήματος ή ιστοτόπου, διαφημίσεις που προσομοιώνουν μηνύματα, παράθυρα διαλόγου, μενού ή ειδοποιήσεις αιτημάτων, φιλοξενούμενες διαφημίσεις που δεν διακρίνονται από το υπόλοιπο περιεχόμενο, διαφημίσεις που απεικονίζουν μη διαθέσιμες λειτουργίες, όπως κουμπιά κλεισίματος, πλαίσια εισαγωγής κειμένου και δυνατότητες πολλαπλής επιλογής, κουμπιά λήψης ή εγκατάστασης σε διαφημίσεις με εικόνα, διαφημίσεις με διάφανο φόντο, εικόνες που είναι τμηματοποιημένες, μια εικόνα που περιέχει πολλά αντίγραφά της μέσα στη διαφήμιση ή εικόνες που μοιάζουν να είναι περισσότερες από μία διαφημίσεις και βέλη που μετακινούνται και κάνουν κλικ

Σημείωση: Οι κινούμενες διαφημίσεις και οι διαφημίσεις Συλλογής διαφημίσεων μπορούν να έχουν εικονικές κινούμενες λειτουργίες ή εικονίδια, εφόσον η λειτουργικότητά τους ισχύει ή ο σκοπός των λειτουργιών αυτών μπορεί να εντοπιστεί στη σελίδα προορισμού.

Not allowed Η παροχή ενός ονόματος επιχείρησης που είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από τον τομέα, την αναγνωρισμένη επωνυμία του διαφημιζομένου ή την προωθούμενη εφαρμογή με δυνατότητα λήψης

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Παραπλανητικό περιεχόμενο
 1. Ελέγξτε τη διαφήμιση και τον προορισμό της, για να βρείτε το παραπλανητικό περιεχόμενο.

  Εάν χρησιμοποιείτε διαφημίσεις εφαρμογών, βεβαιωθείτε ότι η σελίδα εγκατάστασης εφαρμογής είναι σαφής σχετικά με το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα της εφαρμογής και με τυχόν προαπαιτούμενα που μπορεί να έχει η εφαρμογή, όπως άλλες εφαρμογές, περιφερειακές συσκευές ή αισθητήρες. Οι προαπαιτούμενες εφαρμογές πρέπει να διατίθενται στο κατάλληλο app store και να συμμορφώνονται με τις πολιτικές μας.

 2. Διορθώστε τον προορισμό της διαφήμισης. Καταργήστε οποιοδήποτε περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με την πολιτική. Εάν δεν μπορείτε να διορθώσετε τον προορισμό της διαφήμισης, ενημερώστε τη διαφήμιση με έναν νέο προορισμό που συμμορφώνεται με αυτήν την πολιτική.
 3. Επεξεργαστείτε τη διαφήμιση. Καταργήστε οποιοδήποτε περιεχόμενο που δεν επιτρέπεται. Αν η διαφήμισή σας συμμορφώνεται ήδη με την πολιτική, αλλά κάνατε αλλαγές στον προορισμό της διαφήμισης, επεξεργαστείτε τη διαφήμιση και αποθηκεύστε την. Με αυτόν τον τρόπο, θα υποβληθούν ξανά η διαφήμιση και ο προορισμός της για έλεγχο.
Αν δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να διορθώσετε αυτές τις παραβάσεις, καταργήστε τη διαφήμισή σας, ώστε να αποτραπεί η μελλοντική αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού σας λόγω υπερβολικού αριθμού διαφημίσεων που έχουν απορριφθεί.

Ασαφής συνάφεια

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Προωθήσεις που δεν σχετίζονται με τον προορισμό

Παραδείγματα: διαφήμιση που χρησιμοποιεί τη λειτουργία εισαγωγής λέξης-κλειδιού χωρίς συναφή "προεπιλεγμένη" λέξη-κλειδί, επικεφαλίδα διαφήμισης που δεν είναι συναφής με το δημιουργικό, διαφήμιση που δεν υποδεικνύει με σαφήνεια ότι ο προορισμός που προκύπτει είναι σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης, διαφήμιση που δεν περιγράφει με ακρίβεια τι θα δει ο χρήστης στον προορισμό, χρήση υπερβολικά γενικών λέξεων-κλειδιών ή χρήση ανεπιθύμητων λέξεων-κλειδιών

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε την εισαγωγή λέξης-κλειδιού, φροντίστε συμπεριλαμβάνετε προεπιλεγμένο δημιουργικό που να είναι σαφές και εύκολα κατανοητό.

Μη αποδεκτές επιχειρηματικές πρακτικές

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Απόκρυψη ή εσφαλμένη διατύπωση πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση, το προϊόν ή την υπηρεσία

Παραδείγματα: Δελεασμός των χρηστών με ψευδείς ή ασαφείς προφάσεις, ώστε να παραχωρήσουν χρήματα ή πληροφορίες, εμφάνιση ψευδούς ταυτότητας, ονόματος επιχείρησης ή στοιχείων επικοινωνίας. Κατεύθυνση περιεχομένου σε θέματα πολιτικής, κοινωνικά ζητήματα ή θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη για χρήστες μιας χώρας διαφορετικής από τη δική σας, παραπλάνηση ή απόκρυψη της χώρας προέλευσής σας ή άλλων σημαντικών στοιχείων για τον εαυτό σας

Προορισμοί διαφημίσεων που χρησιμοποιούν τεχνικές ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) για τη συγκέντρωση πληροφοριών χρηστών

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη το ζήτημα των ανέντιμων επιχειρηματικών πρακτικών, τις οποίες θεωρούμε κατάφωρες παραβάσεις των πολιτικών που εφαρμόζουμε. Ο λογαριασμός σας ενδέχεται να τεθεί σε αναστολή, αν εντοπίσουμε σε αυτόν τέτοιες πρακτικές. Οι διαφημιζόμενοι ή οι ιστότοποι που εφαρμόζουν τις εν λόγω πρακτικές δεν επιτρέπεται να διαφημιστούν ξανά μαζί μας. Συνεπώς, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά στην παροχή σαφών πληροφοριών σχετικά με το προϊόν, την επιχείρηση ή την υπηρεσία που προωθείτε. Έχετε υπόψη ότι, προκειμένου να προσδιορίσουμε αν κάποιος διαφημιζόμενος ή προορισμός παραβαίνει αυτήν την πολιτική, ενδέχεται να ελέγξουμε πληροφορίες από πολλές πηγές, όπως τη διαφήμιση, τον ιστότοπο και τους λογαριασμούς σας, καθώς και πληροφορίες από πηγές τρίτου μέρους. Αν θεωρείτε ότι έχει γίνει κάποιο λάθος και ότι δεν έχετε παραβεί την πολιτική μας, υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης και εξηγήστε τους λόγους. Επαναφέρουμε λογαριασμούς μόνο όταν οι συνθήκες είναι επιτακτικές, οπότε είναι σημαντικό να αφιερώσετε χρόνο, προκειμένου το αίτημά σας να είναι εμπεριστατωμένο, ακριβές και ειλικρινές. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.

 

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, ενημερώστε μας επικοινωνώντας με την Υποστήριξη του Google Ads
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;