Falsejament d'informació

Volem que els usuaris confiïn en els anuncis que es publiquen a la nostra plataforma. Per això, procurem que els anunciants siguin clars i francs, i que proporcionin als clients tota la informació necessària perquè puguin prendre decisions fonamentades. No permetem els anuncis ni les destinacions que enganyin els usuaris excloent dades rellevants sobre productes, serveis o empreses ni els que proporcionin informació enganyosa als usuaris.

A continuació teniu alguns exemples del que no heu de fer amb els vostres anuncis. Descobriu què succeeix si infringiu les nostres polítiques.

Omissió d'informació

No es permet el següent:

No revelar de manera clara i visible el model de pagament i la despesa íntegra en què incorrerà l'usuari

Exemples: el preu, els ports i altra informació relacionada amb la facturació; les taxes d'interès; les penalitzacions per mora o el cost de subscripció periòdic; l'ús de números de telèfon de tarifació especial a les extensions de trucada

No mostrar informació legítima d'adreça física, en el cas d'una empresa de serveis financers, o ometre informació material sobre préstecs a curt termini o sobre productes de novació de préstecs i d'execucions hipotecàries

Exemples: un banc que no indica la seva adreça física, o una entitat de préstec que no revela la taxa d'interès mensual o l'import de la penalització per mora

Consulteu els requisits per als serveis financers

Ometre informació material (és a dir, d'informació important i rellevant) en sol·licitar donacions benèfiques o a partits polítics

Exemples: no mostrar el número d'inscripció de l'organització benèfica o el número d'exempció fiscal per a donacions benèfiques, o no revelar si les donacions a partits polítics estan exemptes d'impostos

Eina de resolució de problemes: omissió d'informació
 1. Reviseu l'anunci i la destinació corresponent per comprovar que incloguin tota la informació important. Aquí en teniu alguns exemples:
  • Model de pagament i informació de facturació: assegureu-vos que la despesa íntegra que assumirà l'usuari i el procediment de facturació s'indiquin de manera clara i visible al lloc web o a l'aplicació. Per determinar que compliu aquest requisit, podem tenir en compte factors com els següents: 
   • Si la informació sobre preus és visible i evident per als usuaris (per exemple, el fet que no hi hagi els preus a la pàgina de destinació o que s'amagui aquesta informació és un mal començament perquè els usuaris hi han de tenir accés abans d'utilitzar el servei).
   • Si els clients poden veure i entendre fàcilment els càrrecs que se'ls aplicaran o si, al contrari, la pàgina està dissenyada per amagar la informació sobre preus o per dificultar que els clients entenguin els costos que tindran (per exemple, indicant els preus amb caràcters grisos sobre fons gris, utilitzant fonts molt petites o situant altres elements de la pàgina a sobre de la informació important).
   • Si l'estructura de les tarifes es pot entendre fàcilment (per exemple, la fórmula utilitzada per explicar com es determina el cost del servei ha de ser tan senzilla i directa com sigui possible). 
    Exemple específic: quan es cobra als usuaris per trucar a un número de tarifació especial, s'han d'indicar de manera clara i visible els costos que l'usuari haurà d'assumir, com ara el preu per trucada o el preu per minut de la trucada. 
  • Donacions: si a l'anunci o a la pàgina de destinació sol·liciteu donacions exemptes d'impostos, indiqueu clarament el vostre estatus d'exempció fiscal a la pàgina de destinació o a la pàgina en què es fan les donacions, inclòs el número d'inscripció de l'organització benèfica. Per exemple, als Estats Units, el requisit d'estatus d'exempció fiscal s'indica amb els números 501(c)(3) i 501(c)(4).
  • Instal·lacions d'aplicacions: traieu qualsevol contingut de la creativitat de l'anunci que pugui fer creure als usuaris que la vostra aplicació es pot baixar de manera gratuïta si en realitat és de pagament.
 2. Corregiu la destinació de l'anunci. Afegiu-hi la informació requerida. Si no podeu corregir la destinació de l'anunci, canvieu-la per una que compleixi aquesta política.
 3. Editeu l'anunci. Afegiu-hi la informació requerida. Si l'anunci compleix la política però n'heu modificat la destinació, feu-hi una modificació i deseu-lo. Això farà que l'anunci i la destinació corresponent es tornin a enviar a revisió.

  La majoria d'anuncis es revisen en el termini d'un dia laborable, però és possible que per a alguns calgui més temps si requereixen una revisió més complexa.

Si no podeu o no voleu corregir aquestes infraccions, traieu l'anunci; si no ho feu, és possible que el vostre compte se suspengui en el futur pel fet de contenir massa anuncis rebutjats.

Ofertes no disponibles

No es permet el següent:

 Prometre productes, serveis o ofertes promocionals que no es troben fàcilment des de la destinació

Exemples: promocionar productes que no es tenen en estoc, una oferta que ja no és vigent o un preu inexacte; incloure a l'anunci una crida a l'acció amb què no es pugui interaccionar fàcilment des de la destinació.

Exemple concret: l'anunci diu "Comprimits des de 40 €", però quan l'usuari hi fa clic no troba comprimits per aquest preu.

Nota: no creeu cap anunci per a una oferta específica si no podeu actualitzar-lo quan l'inventari o l'oferta canviïn. Per exemple, si creeu un anunci per a una promoció de descompte d'un sol dia, recordeu-vos d'actualitzar o treure l'anunci l'endemà, ja que l'oferta deixarà d'estar disponible. Si l'inventari o els preus del lloc web canvien sovint, podeu configurar anuncis dinàmics de la cerca que mostrin automàticament l'anunci en funció del contingut del lloc web.

Contingut enganyós

No es permet el següent:

No es permet Fer declaracions falses sobre la vostra identitat o les vostres titulacions

Exemples: un estudiant universitari que es fa passar per un advocat amb titulació o un lampista sense llicència que afirma tenir-ne

No es permet No es permet fer afirmacions falses ni que atreguin els usuaris prometent un resultat improbable com a probable (encara que sigui possible), ni fer declaracions que siguin manifestament falses i que puguin perjudicar significativament la participació o la confiança en un procés electoral o democràtic.

Exemples: productes o programes per perdre pes de manera exagerada, remeis miraculosos per a malalties, estratègies per fer-se ric ràpidament, o promeses d'aconseguir una gran quantitat de diners amb un esforç o una inversió mínims; informació sobre processos de votació públics, sobre la idoneïtat d'un candidat polític en funció de la seva edat o el seu lloc de naixement o sobre els resultats d'eleccions, o dades de participació del cens que contradiguin els registres oficials del govern; afirmacions incorrectes sobre el fet que figures públiques han mort o han patit un accident.

Exemple concret: un anunci per perdre pes en què s'afirma que es poden perdre cinc quilos en un mes menjant el que es vulgui.

Nota: si garantiu que es poden obtenir determinats resultats, heu de tenir una política de reembossament (de devolució de diners) que sigui clara i fàcil d'accedir. Els testimonis que afirmen resultats concrets han de contenir una exempció de responsabilitat visible que declari que no hi ha cap garantia d'obtenir resultats específics i que els resultats poden variar. Incloeu enllaços que dirigeixin a la verificació de tercers o bé exempcions de responsabilitat rellevants i fàcils de trobar en què els testimonis i el seu suport testimonial suggereixin que els resultats són normals. A l'hora d'aplicar aquesta política, és possible que denunciem les afirmacions relacionades amb la salut (inclosos els testimonis) a les normatives locals.

No es permet Insinuar una associació amb una persona, una organització, un producte o un servei, o bé el suport per part seva

Exemples: imitar o utilitzar de manera enganyosa els llocs, segells o noms oficials d'organismes governamentals

Exemple concret: un anunciant que imita el disseny i l'aspecte del lloc oficial d'un organisme governamental

No es permet Anuncis que enganyen o manipulen l'usuari perquè hi interaccioni

Exemples: anuncis que per la seva aparença semblen missatges d'error o avisos del sistema o del lloc web; anuncis que imiten els missatges, els quadres de diàleg, els menús o les notificacions de sol·licitud; anuncis allotjats que no es distingeixen de la resta de contingut; anuncis que representen funcions que no estan operatives, com ara els botons per tancar, els quadres d'introducció de text o les preguntes d'elecció múltiple; anuncis d'imatge amb botons de baixada o d'instal·lació; anuncis amb un fons transparent; imatges segmentades; un anunci amb diverses còpies d'una imatge; imatges que semblen ser més d'un anunci; o fletxes que es mouen o en què es pot fer clic

Nota: els anuncis animats i els de la Galeria d'anuncis poden imitar funcions o icones animades sempre que la funcionalitat estigui operativa o que l'objectiu d'aquestes funcions es mostri a la pàgina de destinació.

No es permet Indicar un nom de l'empresa que no correspon al domini, al nom oficial de l'anunciant ni a l'aplicació per baixar que es promociona

Eina de resolució de problemes: contingut enganyós
 1. Reviseu l'anunci i la destinació corresponent per detectar-ne el contingut enganyós.

  Si utilitzeu anuncis d'aplicació, assegureu-vos que la pàgina de baixada de l'aplicació proporcioni informació clara sobre el contingut i sobre la funcionalitat de l'aplicació, així com tots els requisits previs relacionats, com ara la necessitat d'utilitzar altres aplicacions, dispositius perifèrics o sensors. Les aplicacions amb requisits previs han d'estar disponibles a la botiga d'aplicacions corresponent i han de complir les nostres polítiques.

 2. Corregiu la destinació de l'anunci. Traieu-ne el contingut que no compleixi la política. Si no podeu corregir la destinació de l'anunci, canvieu-la per una que compleixi aquesta política.
 3. Editeu l'anunci. Traieu-ne el contingut que no es permeti. Si l'anunci compleix la política però n'heu modificat la destinació, feu-hi una modificació i deseu-lo. Això farà que l'anunci i la destinació corresponent es tornin a enviar a revisió.
Si no podeu o no voleu corregir aquestes infraccions, traieu l'anunci; si no ho feu, és possible que el vostre compte se suspengui en el futur pel fet de contenir massa anuncis rebutjats.

Rellevància poc clara

No es permet el següent:

 Promocions que no són rellevants per a la destinació

Exemples: un anunci que utilitzi la funció d'inserció de paraules clau sense que tingui cap paraula clau "predeterminada" rellevant; que tingui un títol que no sigui rellevant per al text de l'anunci; que no indiqui clarament que la destinació resultant és una pàgina de resultats de cerca; que no descrigui amb precisió què veurà l'usuari a la destinació; que utilitzi paraules clau massa generals, o que faci ús de tècniques d'inundació de paraules clau.

Nota: quan utilitzeu la inserció de paraules clau, incloeu un text d'anunci predeterminat que sigui clar i fàcil d'entendre.

Pràctiques empresarials inacceptables

No es permet el següent:

 Amagar o falsejar informació sobre l'empresa o sobre un producte o un servei

Exemples: persuadir els usuaris que paguin diners o proporcionin informació sota pretextos falsos o confusos; presentar una identitat, un nom d'empresa o informació de contacte falsos; dirigir contingut sobre política, temes socials o assumptes de preocupació pública a usuaris d'un país que no sigui el vostre, si falsegeu o amagueu la informació sobre el vostre país d'origen o altres detalls materials personals

 Utilitzar destinacions d'anuncis que recopilin informació dels usuaris mitjançant tècniques de pesca (suplantació d'identitat)

A Google ens prenem molt seriosament les pràctiques empresarials deshonestes i les considerem una infracció flagrant de les nostres polítiques. Si detectem alguna pràctica d'aquest tipus al vostre compte, pot ser que el suspenguem. Els anunciants o llocs web que en duguin a terme no podran tornar a utilitzar Google per fer publicitat, de manera que us recomanem que actueu amb molta prudència i procureu oferir la màxima transparència sobre el producte, l'empresa o el servei que promocioneu. Tingueu en compte que, per determinar si un anunciant o una destinació infringeixen aquesta política, podem revisar informació de diverses fonts, inclosos els vostres anuncis, el lloc web, els comptes i les fonts de tercers. Si creieu que hi ha hagut un error i no heu infringit la política, envieu una apel·lació per explicar-nos els motius. Només restablim comptes per raons convincents, de manera que és important que dediqueu el temps necessari a exposar la situació de manera minuciosa, precisa i honrada. Obteniu més informació sobre els comptes suspesos.

 

Necessiteu ajuda?

Si teniu cap dubte relacionat amb les nostres polítiques, feu-nos-ho saber: contacteu amb l'equip d'assistència de Google Ads.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?