Подвеждащо представяне

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Потребителите на Display & Video 360 трябва да спазват тези правила на Google Ads. Посетете Помощния център на Display & Video 360 за допълнителни ограничения.

За да виждате субтитри на своя език, включете надписите в YouTube. Изберете иконата за настройки Изображение на иконата за настройки на YouTube в долната част на видеоплейъра, след което изберете „Субтитри“ и посочете езика си.


Искаме потребителите да имат доверие на рекламите в платформата ни, затова се стремим да осигуряваме ясни и честни реклами и да предоставяме на хората необходимите сведения, за да вземат информирани решения. Не допускаме реклами или дестинации, които подвеждат потребителите, като пропускат важна информация за продукта или предоставят подвеждащи сведения за продукти, услуги или бизнеси.

По-долу сме дали няколко примера за това какво да избягвате в рекламите си. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Неприемливи бизнес практики

Не се допуска следното:

Измамване на потребители чрез прикриване или погрешно заявяване на информация за бизнеса, продукта или услугата на рекламодателя

Примери (неизчерпателни):

 • убеждаване на потребителите да предоставят пари или лична информация чрез представяне под чужда самоличност или измамно внушаване за наличието на партньорство или препоръка от обществена личност, марка или организация
 • убеждаване на потребителите да предоставят пари или информация чрез бизнес, който не притежава квалификацията или капацитета да предостави рекламираните продукти или услуги;
 • невярно рекламиране на услуги, които могат да застрашат здравето, живота или безопасността на потребителите; имитация за предоставяне на услуги от критично значение, което води до забавяне на получаването на лечение или медицинска помощ

Дестинации на рекламите, където се използват техники на „фишинг“ за събиране на информация от потребителите

Примери (неизчерпателни): Сайтове, които подмамват потребителите да разкрият личната си информация чрез имитиране на надежден обект, като например браузър или банка

Забележка: Може да предприемем действия спрямо профила на рекламодателя, например въз основа на сериозни предупреждения, споразумения или решения на регулаторните органи относно бизнес практиките на рекламодателя или директни жалби от бизнеси или други юридически лица за представяне под чужда самоличност.

Считаме такива нарушения на правилата за особено груби и се отнасяме много сериозно към тях. Грубо нарушение на правилата на Google Ads представлява нарушение, чиято сериозност го прави незаконно или води до значителни вреди на потребителите ни. При определянето дали даден рекламодател или дестинация нарушава това правило, може да прегледаме информация от няколко източника, включително рекламата, уебсайта и профилите Ви, както и от трети страни.  Ако установим нарушения на тези правила, ще спрем профилите Ви в Google Ads в момента на установяване и без предварително предупреждение, и няма да Ви бъде позволено повече да рекламирате чрез нас. Ако смятате, че това е грешка и не сте нарушили правилата ни, изпратете обжалване и обяснете защо. Възстановяваме профили само при наличие на неоспорими аргументи, затова е важно да отделите време, за да представите обстоятелствата изчерпателно, точно и честно. Научете повече за спрените профили.

Координирани подвеждащи практики

Не се допуска следното:

Не се допуска Съгласуване с други сайтове или профили, както и скриване или подвеждащо представяне на самоличността Ви или други съществени подробности за Вас, когато съдържанието Ви е свързано с политика, социални проблеми или въпроси от обществено значение.

Не се допуска Насочване на съдържание във връзка с политика, социални проблеми или въпроси от обществено значение към потребители в държава, различна от Вашата, ако представите невярно или скриете държавата си на произход или други съществени подробности за себе си. 

Считаме такива нарушения на правилата за особено груби и се отнасяме много сериозно към тях. Грубо нарушение на правилата на Google Ads представлява нарушение, чиято сериозност го прави незаконно или води до значителни вреди на потребителите ни. При определянето дали даден рекламодател или дестинация нарушава това правило, може да прегледаме информация от няколко източника, включително рекламата, уебсайта и профилите Ви, както и от трети страни.  Ако установим нарушения на тези правила, ще спрем профилите Ви в Google Ads в момента на установяване и без предварително предупреждение, и няма да Ви бъде позволено повече да рекламирате чрез нас. Ако смятате, че това е грешка и не сте нарушили правилата ни, изпратете обжалване и обяснете защо. Възстановяваме профили само при наличие на неоспорими аргументи, затова е важно да отделите време, за да представите обстоятелствата изчерпателно, точно и честно. Научете повече за спрените профили.

Научете как да коригирате неодобрена реклама или актив.

Подвеждащо представяне

Не се допуска следното:

Не се допускат Подвеждащи твърдения, прикриване или пропускане на съществена информация за самоличността, партньорствата или квалификациите Ви

Примери (неизчерпателни): внушаване за наличието на партньорство или препоръка от друга организация, марка или частно лице без тяхно знание или съгласие; лице, което извършва маркетинг чрез партньорски програми за рекламиране на правни услуги, без да разкрива, че не предоставя правни услуги; строител без лиценз, който твърди, че е лицензиран доставчик

Не се допускат Предоставяне на неточно име на бизнеса или такова, което не представя ясно рекламирания бизнес или не го отличава безспорно от подобни бизнеси в рекламата или от взаимодействия на потребителите

Пример (неизчерпателен): подвеждащо представяне на името на бизнеса в телефонни разговори с потребители

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила. Научете повече за спрените профили.

Непочтени практики за ценообразуване

Не се допуска следното:

 Липса на ясно и видимо разкриване на модела на плащане или пълните разходи, които потребителят ще понесе

Примери (неизчерпателни): непоказване на цена, разходи за доставка и друга информация, свързана с таксуване, лихвени проценти, глоби за просрочени плащания или разходи за периодични абонаменти; използване на импулсни телефонни номера в активи за обаждания; изкуствено завишаване на цени от оферираната сума с цел облагодетелстване за сметка на потребители, които се намират в уязвими ситуации или под голямо напрежение

 Рекламиране на продукти или услуги като безплатни, когато всъщност за тях се таксува

Примери (неизчерпателни): популяризиране на приложения като безплатни, когато потребителят трябва да заплати за инсталирането им

 1. Проверете рекламата и дестинацията ѝ, за да видите къде в тях може да липсва важна информация. Следват няколко примера:
  • Модел на плащане и данни за фактуриране: Уверете се, че уебсайтът или приложението Ви ясно и видимо разкрива пълния размер на разходите, които потребителят ще понесе, както и начина на функциониране на процеса Ви на таксуване. Когато преценяваме дали нещо е ясно и очевидно, вземаме предвид фактори като: 
   • дали информацията за ценообразуването е видима и очевидна за потребителите (например липса на информация за цените на целевата страница или скриване на информацията е лошо начало, защото потребителите трябва да имат достъп до нея, преди да използват услугата);
   • дали клиентите могат лесно да видят и разберат разходите, които ще понесат, или напротив – дизайнът на страницата е направен така, че да скрие информацията за цените или да затрудни потребителите да разберат какви разходи ще понесат (например показване на информацията за цените със сиви знаци върху тъмносив фон, използвайки много дребен шрифт или показвайки други елементи на страницата върху важната информация);
   • дали структурата на цената е лесно разбираема (например представената формула, с която се обяснява как се определя цената за услугата, трябва да е възможно най-проста и лесна). 
    Конкретен пример: Когато таксувате потребителите посредством използването на телефонен номер с допълнителна такса, трябва ясно и очевидно да показвате разходите, които ще понесе потребителят, като цена на обаждане и/или цена на минута. 
  • Инсталиране на приложения: Не пропускайте да премахнете от рекламното си послание всяко съдържание, което подвежда потребителите да вярват, че приложението Ви е безплатно, когато не е.
 2. Коригирайте дестинацията на рекламата. Добавете необходимата информация. Ако не можете да коригирате дестинацията на рекламата, актуализирайте рекламата с нова дестинация, която спазва правилата.
 3. Редактирайте рекламата. Добавете необходимата информация. Ако рекламата Ви вече спазва правилата, но сте направили промени в дестинацията ѝ, редактирайте рекламата и я запазете. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила. Научете повече за спрените профили.

Реклами с примамка за кликване

Не се допуска следното:

Реклами, които използват примамващи към кликване тактики или сензационни текстове или изображения, за да привличат трафик

Примери (неизчерпателни): Реклами, които твърдят, че ще разкрият тайни, скандали или друга сензационна информация за рекламирания продукт или услуга; реклами, които използват примамващи към кликване послания, като „Кликнете тук, за да научите повече“, „Няма да повярвате какво се случи“ или синонимни, или подобни фрази, за да приканват потребителите да кликнат върху рекламата, за да разберат пълния ѝ контекст; реклами, които използват очевидно изменени части на тялото в близък план, арестни снимки или снимки от действителни инциденти или бедствия, за да популяризират продукт или услуга; реклами, които използват изображения от типа „преди и след“, за да популяризират значителни промени в човешкото тяло

Реклами, които използват отрицателни житейски събития, като смърт, инциденти, заболявания, арести или неплатежоспособност, за да внушават страх, вина или други силни отрицателни емоции, така че да принуждават зрителите да предприемат незабавно действие

Примери (неизчерпателни): Реклами, които принуждават потребителя да закупи, да се абонира или да спре да консумира продукт или услуга, за да избегне вреди; реклами, които използват описания на изключително страдание, болка, страх или шок, за да популяризират продукт или услуга
Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила. Научете повече за спрените профили.
Научете как да коригирате неодобрена реклама или актив.

Подвеждащ дизайн на рекламите

Не се допуска следното:

Не се допускат Реклами, които затрудняват потребителя да разбере, че взаимодейства с реклама

Примери (неизчерпателни): реклами, наподобяващи предупреждения/съобщения за грешки на системата или в сайта; реклами, симулиращи съобщения, диалогови прозорци, менюта или известия за заявки; хоствани реклами, които са неразличими от другото съдържание; реклами, изобразяващи функции, които не работят, като бутони за затваряне, полета за въвеждане на текст, функции с избираем отговор; икони или бутони за изтегляне/инсталиране в графични реклами; реклами с прозрачен фон; сегментирани изображения; изображение, съдържащо множество собствени копия в рамките на рекламата; изображения, които изглеждат като повече от една реклама; движещи се стрелки и кликващи стрелки; реклами, които използват подмолни техники за прикриване на същността им

Забележка: Анимираните реклами и тези от Галерията с рекламни формати могат да съдържат мними анимирани функции или икони, при условие че функционалността работи или целта на тези функции може да бъде намерена на целевата страница.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила. Научете повече за спрените профили.
Научете как да коригирате неодобрена реклама или актив.

Манипулирани медии

Не се допуска следното:

Не се допускат Манипулиране на медиите с цел подвеждане, измама или заблуда на други хора

Примери (неизчерпателни):  подвеждаща намеса в медиите във връзка с политика, социални проблеми или въпроси от обществено значение

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила. Научете повече за спрените профили.
Научете как да коригирате неодобрена реклама или актив.

Не се допуска следното:

Неточни твърдения или твърдения, които привличат потребителя с малко вероятен резултат (дори ако такъв е възможен), представяйки го като вероятния резултат, който може да се очаква

Твърдения, свързани със здравето и намаляване на теглото
 • недоказани твърдения за лечение на нелечими медицински заболявания;

  Примери (неизчерпателни): „чудодейни лекове“ за медицински заболявания, като например артрит, диабет, болест на Алцхаймер или рак; продукти, за които се твърди, че са „универсален лек“ за няколко заболявания;

  Забележка: По отношение на твърдения, свързани със здравето, включително съдържание с отзиви, може да се съобразим с местните нормативни указания при налагане на това правило.

 • твърдения за недействително намаляване на теглото в рамките на определен период от време или за което се изискват малко усилия;

  Пример (неизчерпателен): продукти или програми за екстремно намаляване на теглото

  Конкретен пример: реклама за намаляване на теглото, която твърди, че можете да ядете каквото пожелаете и да отслабнете с 4 кг за един месец

 • Съдържание, популяризиращо опасни за здравето твърдения, или съдържание, свързано с текуща голяма здравна криза и противоречащо на авторитетния научен консенсус

  Примери (неизчерпателни): застъпничество срещу ваксиниране, отричане на съществуването на заболявания като СПИН или COVID-19, репаративна терапия за хомосексуалисти.

Забележка: Ако гарантирате определени резултати, трябва да имате ясни и лесно достъпни правила за възстановяване на суми (връщане на парите). Свидетелствата, в които се твърдят конкретни резултати, трябва да включват видим отказ от отговорност, в който се посочва, че няма гаранция за конкретни резултати и че те могат да варират. Включете връзки към потвърждение от трета страна или подходящ и лесно забележим отказ от отговорност, когато свидетелствата и подкрепата внушават, че резултатите са типични.

Твърдения, свързани с финансови продукти или схеми за печелене на пари
 • отправяне на нереалистични обещания за голяма финансова възвръщаемост с минимален риск, усилия или инвестиции;

  Примери (неизчерпателни): схеми за бързо забогатяване; гарантирана възвръщаемост или обещаваща възвръщаемост, която е нереалистична или преувеличена спрямо рекламирания инвестиционен продукт; представяне на инвестиционни продукти като лишени от риск или омаловажаване на риска на възможности за инвестиции

Твърдения, свързани с политика, социални проблеми или въпроси от обществено значение
 • явно неверни твърдения или такива, които могат значително да подронят участието или доверието в предизборен или демократичен процес.

  Пример (неизчерпателен): информация за обществени процедури за гласуване, съответствие на политическите кандидати с условията за възраст или място на раждане, резултати от изборите или участие в преброяването, които противоречат на официалните правителствени данни; неверни твърдения за смъртта на обществена личност или за участието ѝ в инцидент

 • твърдения, които противоречат на авторитетния научен консенсус по отношение на климатичните промени.
Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила. Научете повече за спрените профили.
Научете как да коригирате неодобрена реклама или актив.

Неясна уместност

Не се допуска следното:

Промоционални оферти, които не са подходящи за дестинацията

Примери (неизчерпателни): дадена реклама, която използва функцията за вмъкване на ключова дума, без да има подходяща ключова дума „по подразбиране“, заглавие на реклама, което не е подходящо за рекламното съдържание, рекламата не показва ясно, че дестинацията, към която води, е страница с резултати от търсенето, рекламата не описва точно какво ще види потребителят в дестинацията, използване на прекалено общи ключови думи или участие в спам на ключови думи

Забележка: Когато използвате вмъкване на ключови думи в рекламите си, добавете стандартен рекламен текст, който е ясен и разбираем.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила. Научете повече за спрените профили.
Научете как да коригирате неодобрена реклама или актив.

Неналични оферти

Не се допуска следното:

Обещания за продукти, услуги или промоционални оферти в рекламата, които не са налице или не са лесно откриваеми от дестинацията

Примери (неизчерпателни): Популяризиране на продукти, които не са в наличност, популяризиране на оферта, която вече не е активна, популяризиране на неточна цена, подканваща фраза в рекламата, която не е лесно постижима от дестинацията

Конкретен пример: Текстът на дадена реклама гласи „Купете таблети от 40 лв.“, но при кликване върху рекламата потребителят не открива таблети, които могат да бъдат закупени за 40 лв.

Забележка: Избягвайте създаването на реклами за конкретни оферти, ако не можете да актуализирате рекламите си при промяната на артикулите или офертите Ви. Ако например създадете реклама за еднодневно промоционално намаление, не забравяйте на следващия ден, когато промоцията вече не се предлага, да актуализирате или премахнете рекламата. Ако артикулите или цените на сайта Ви се променят често, обмислете настройването на динамични реклами при търсене, които се показват автоматично въз основа на съдържанието на уебсайта Ви.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила. Научете повече за спрените профили.
Научете как да коригирате неодобрена реклама или актив.

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню