Prawa autorskie

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Użytkownicy usługi Display & Video 360 muszą przestrzegać tych zasad Google Ads. Informacje o dodatkowych ograniczeniach znajdziesz w Centrum pomocy Display & Video 360.

Aby wyświetlać napisy w swoim języku, włącz napisy w YouTube. U dołu odtwarzacza kliknij ikonę ustawień Obraz ikony ustawień w YouTube, a potem kliknij „Napisy” i wybierz swój język.


Przestrzegamy lokalnych praw autorskich i chronimy prawa ich właścicieli, dlatego nie zezwalamy na reklamy korzystające z treści chronionych prawem autorskim bez upoważnienia. Jeśli masz upoważnienie do korzystania z treści chronionych prawem autorskim, uzyskaj certyfikat (z tej strony dla DV360), by wyświetlać reklamy. Jeśli zobaczysz nieautoryzowane treści, zgłoś skargę związaną z prawem autorskim.

Zobacz, czego należy unikać w reklamach. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Treści chronione prawem autorskim

Ten obraz pokazuje zasady Google Ads dotyczące treści chronionych prawem autorskim.

Nieupoważnione witryny lub oprogramowanie służące do przechwytywania, kopiowania lub udostępniania treści chronionej prawem autorskim

Przykłady: witryny, programy lub paski narzędzi, które umożliwiają nieupoważnione wyświetlanie strumieniowe, udostępnianie, kopiowanie lub pobieranie audiobooków, e-booków, anime, gier, filmów, dzwonków mp3, muzyki, oprogramowania, programów TV, dzieł należących do niezależnych wykonawców, wytwórni muzycznych lub innych twórców treści

Witryny lub aplikacje ułatwiające nieupoważnione rozpowszechnianie treści chronionej prawami autorskimi

Przykłady: witryny rozpowszechniające nieautoryzowane kopie fizyczne płyt CD, DVD lub oprogramowania

Oprogramowanie, witryny i narzędzia, które usuwają zabezpieczenia typu DRM z zawartości chronionej prawami autorskimi lub w inny sposób umożliwiają obejście praw autorskich (niezależnie od tego, czy zamierzone użycie jest zgodne z prawem)

Przykłady: produkty lub usługi, które umożliwiają dostęp do treści chronionej prawami autorskimi przez usunięcie lub obejście zabezpieczeń typu DRM plików audio, wideo, e-booków lub oprogramowania (np. zgrywarki, wypalarki i konwertery płyt Blu-ray lub DVD)

Rozwiązanie problemu: treści chronione prawem autorskim
  1. Prześlij nam dokumentację dotyczącą praw autorskich. Jeśli masz prawo do używania treści chronionych prawem autorskim, złóż wniosek o certyfikat, by wyświetlać reklamy. Kiedy go rozpatrzymy, poinformujemy Cię, czy możemy wyświetlać Twoje reklamy.
  2. Usuń treści chronione prawem autorskim z miejsca docelowego reklamy. Jeśli nie możesz poprawić miejsca docelowego reklamy, zaktualizuj reklamę, podając nowe miejsce docelowe, które będzie zgodne z tymi zasadami.
  3. Zmień reklamę. Usuń treści chronione prawem autorskim. Jeśli Twoja reklama jest zgodna z zasadami, ale zmieniło się miejsce docelowe reklamy, zmodyfikuj i zapisz reklamę. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia.

    Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

Jeśli nie możesz lub nie chcesz usunąć naruszeń zasad, usuń reklamę, aby nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Skarga związana z ustawą DMCA

Jeśli Google otrzyma skargę związaną z ustawą DMCA w sprawie treści reklamy lub miejsca docelowego reklamy, dana reklama może zostać odrzucona.

Jak działa skarga związana z ustawą DMCA

Co to jest DMCA?

DMCA to skrót od tytułu amerykańskiej ustawy dotyczącej praw autorskich (Digital Millennium Copyright Act), która weszła w życie w październiku 1998 r. Więcej informacji o ustawie DMCA znajdziesz na stronie http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf .

Czym są zawiadomienia DMCA?

Zawiadomienia DMCA są zarzutami o naruszenie praw autorskich, wysuwanymi przez właścicieli tych praw zgodnie wymaganiami dopuszczalnych przez ustawę DMCA procedur kontaktowania się z osobą podejrzewaną o bezprawne działania i nakłaniania jej do ich zaprzestania. W Google obowiązuje zasada reagowania na takie zarzuty o naruszenie praw autorskich.

Kto może wysłać zawiadomienie DMCA?

Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich zgodne z ustawą DMCA może wysłać tylko właściciel tych praw lub jego upoważniony przedstawiciel.

Jak wygląda zawiadomienie DMCA?

Zobacz przykład zawiadomienia DMCA .

Jeśli moje reklamy zostały odrzucone ze względu na naruszenie ustawy DMCA, czy mogę je przesłać ponownie?

Aby ponownie przesłać reklamy do zatwierdzenia, należy złożyć roszczenie wzajemne zgodne ze wszystkimi wymaganiami ustawy DMCA. Aby złożyć roszczenie wzajemne, wypełnij nasz formularz roszczenia wzajemnego DMCA .

Pamiętaj, że możesz ponieść odpowiedzialność za wyrządzone szkody (łącznie z kosztami postępowania i obsługi prawnej), jeśli oświadczysz niezgodnie z prawdą, że materiał lub działanie nie narusza praw autorskich innych osób. W razie braku pewności, czy określone materiały naruszają prawa autorskie innych osób, proponujemy najpierw skontaktować się z prawnikiem. Jeśli prześlesz ponownie reklamy, nie składając uprzednio prawidłowego roszczenia wzajemnego DMCA, Twoje konto może zostać wyłączone z powodu naruszenia naszej zasady ponownego złamania prawa.

Czy Google odrzuci moje reklamy, jeśli toczy się postępowanie sądowe dotyczące praw autorskich?

Jeśli prześlesz prawidłowe roszczenie wzajemne DMCA, ale osoba zgłaszająca prawa autorskie do kwestionowanych treści wytoczy Ci proces sądowy, Google nie zatwierdzi Twoich reklam, dopóki sąd nie rozstrzygnie sprawy na Twoją korzyść.


Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące zasad, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne