Autorská práva

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Uživatelé služby Display & Video 360 musí tyto zásady Google Ads dodržovat. Informace o dalších omezeních najdete v centru nápovědy služby Display & Video 360.

Pokud chcete titulky ve svém jazyce, můžete si je zapnout na YouTube. Ve spodní části přehrávače videa klikněte na ikonu Nastavení Obrázek ikony nastavení YouTube, vyberte Titulky a nastavte požadovaný jazyk.


Dodržujeme místní předpisy týkající se autorských práv a chráníme jejich držitele, a proto nepovolujeme reklamy, které k používání obsahu chráněného autorskými právy nemají oprávnění. Pokud máte zákonné oprávnění k používání takového chráněného obsahu, požádejte o certifikát (nebo zde na DV360) umožňující inzerci. Pokud narazíte na jakýkoli neautorizovaný obsah, podejte příslušnou stížnost.

Níže uvádíme několik příkladů, čeho se v reklamách vyvarovat: Další informace o tom, co se stane, když naše zásady porušíte

Obsah chráněný autorskými právy

Obrázek znázorňuje zásady Google Ads pro obsah chráněný autorským právem.

Nepovolené weby nebo software, který zachycuje nebo kopíruje obsah chráněný autorskými právy nebo k němu poskytuje přístup

Příklady: Weby, software nebo panely nástrojů, které umožňují neoprávněné streamování, sdílení, kopírování nebo stahování audioprůvodců, elektronických knih, anime, her, filmů, vyzváněcích tónů ve formátu MP3, hudby, softwaru, televizních pořadů, prací nezávislých umělců, nahrávacích společností nebo dalších tvůrců obsahu

Weby nebo aplikace, které usnadňují neoprávněnou distribuci obsahu chráněného autorskými právy

Příklady: weby, které distribuují nelegální fyzické kopie CD, DVD nebo softwaru chráněného autorskými právy

Software, weby nebo nástroje, které odstraňují z materiálů chráněných autorskými právy ochranu pomocí technologie DRM nebo jinak obcházejí autorská práva (bez ohledu na to, zda je zamýšlené použití legitimní)

Příklady: Produkty nebo služby (například nástroje pro převádění nebo vypalování disků Blu-ray či DVD), které poskytují přístup k obsahu chráněnému autorskými právy prostřednictvím odebírání nebo obcházení technologie DRM u audia, videa, e-knih nebo softwaru

Nástroj pro odstraňování problémů: obsah chráněný autorskými právy
  1. Zašlete nám dokumentaci k autorským právům. Pokud se domníváte, že máte zákonné oprávnění inzerovat obsah chráněný autorskými právy, vyplňte žádost o certifikaci. My ji prověříme a sdělíme vám, zda můžeme vaše reklamy zobrazovat.
  2. Odstraňte z cíle reklamy obsah chráněný autorskými právy. Pokud cíl reklamy nemůžete opravit, aktualizujte reklamu uvedením nového cíle, který dané zásady splňuje.
  3. Upravte reklamu. Odstraňte jakýkoli obsah chráněný autorskými právy. Pokud vaše reklama dané zásady již splňuje, ale změnili jste její cíl, pak reklamu upravte a uložte. Reklama i její cíl tak budou znovu odeslány ke kontrole.

    Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle.

Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Stížnost podle zákona DMCA

Pokud společnost Google obdrží stížnost podle zákona DMCA ohledně obsahu určité reklamy nebo jejího cíle, může reklamu zamítnout.

Princip stížností podle zákona DMCA

Co je to zákon DMCA?

DMCA (Digital Millennium Copyright Act) je zákon o autorských právech přijatý v USA v říjnu 1998. Další informace o zákonu DMCA naleznete na adrese http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf .

Co jsou oznámení DMCA?

Oznámení DMCA jsou upozornění na porušení autorských práv. Tato oznámení podávají vlastníci autorských práv v souladu s požadavky, které pro tato oznámení a následné stažení publikovaných děl z oběhu stanovuje zákon DMCA. Zásadou společnosti Google je na tato upozornění na porušení autorských práv reagovat.

Kdo může podat oznámení DMCA?

Oznámení DMCA může podat jedině vlastník autorských práv nebo oprávněný zástupce.

Jak vypadá oznámení DMCA?

Prohlédněte si příklad oznámení DMCA .

Mohou být reklamy, které byly zamítnuty pro porušení zákona DMCA, znovu odeslány?

Před opětovným odesláním reklamy ke schválení je třeba podat protioznámení, které splňuje všechny náležitosti podle zákona DMCA. Chcete-li podat protioznámení, vyplňte formulář protioznámení DMCA .

Pokud v podstatném ohledu nepravdivě uvedete, že některý produkt či činnost neporušuje autorská práva třetích stran, můžete nést odpovědnost za škody (včetně nákladů a honoráře právnímu zástupci). Nejste-li si jisti, zda určitý materiál porušuje autorská práva třetích stran, doporučujeme nejprve kontaktovat právního zástupce. Pokud opětovně odešlete reklamy bez platného protioznámení DMCA, může být váš účet zrušen kvůli porušení naší zásady, která se týká opakovaného porušení autorských práv.

Zamítne společnost Google reklamy i v případě, že právní řízení, která se týkají autorských práv, právě probíhají?

Pokud odešlete platné protioznámení DMCA, ale osoba, která si stěžuje na porušení autorských práv týkajících se předmětného obsahu, proti vám zahájí právní řízení, společnost Google vaše reklamy znovu neschválí, dokud nebude vyneseno soudní rozhodnutí ve váš prospěch.


Potřebujete poradit?

Pokud máte k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás! Kontaktovat podporu Google Ads

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka