Nevhodný obsah

Vážime si rozmanitosť a úctu k druhým a snažíme sa vyhýbať urážaniu používateľov, preto nepovoľujeme reklamy ani koncové webové adresy, ktoré zobrazujú šokujúci obsah alebo propagujú nenávisť, neznášanlivosť, diskrimináciu či násilie.

Nižšie nájdete niekoľko príkladov, čomu by ste sa vo svojich reklamách mali vyhýbať. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Nebezpečný alebo hanlivý obsah

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Obsah, ktorý podnecuje nenávisť voči osobe alebo skupine, propaguje jej diskrimináciu, prípadne ju znevažuje na základe rasy alebo etnického pôvodu, vierovyznania, postihnutia, veku, národnosti, statusu veterána, sexuálnej orientácie, pohlavia, rodovej identity alebo inej charakteristiky, ktorá je spojená so systémovou diskrimináciou alebo marginalizáciou

Príklady: obsah propagujúci skupiny šíriace nenávisť alebo predmety podnecujúce nenávisť; obsah podporujúci ostatných vo viere, že osoba alebo skupina je neľudská, podradená alebo hodná nenávisti

Obsah, ktorý obťažuje, zastrašuje alebo šikanuje osobu alebo skupinu osôb

Príklady: obsah, ktorý navádza na zneužívanie alebo obťažovanie určitej osoby; obsah, ktorý tvrdí, že k tragickej udalosti nedošlo, prípadne že obete alebo ich rodiny sú herci, respektíve že sa podieľajú na utajovaní udalosti

Obsah s hrozbami alebo obhajobou fyzickej alebo psychickej ujmy na sebe či iných

Príklady: obsah obhajujúci samovraždu, anorexiu alebo iné formy sebapoškodzovania; propagácia alebo obhajoba zdraviu škodlivých alebo nebezpečných lekárskych tvrdení či praktík; vyhrážanie sa niekomu ublížením v reálnom živote alebo vyzývanie na útok na inú osobu; propagácia, oslavovanie alebo tolerovanie násilia voči iným; obsah vytvorený teroristickými skupinami či nadnárodnými organizáciami obchodujúcimi s drogami alebo na ich podporu, prípadne obsah propagujúci teroristické činy (vrátane náboru) alebo oslavujúci teroristické útoky vykonané nadnárodnými organizáciami obchodujúcimi s drogami alebo teroristickými organizáciami

Obsah zameraný na vykorisťovanie iných

Príklady: násilné vymáhanie, vydieranie, požadovanie vena alebo propagácia tejto požiadavky

Šokujúci obsah

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Propagácie, ktoré používajú násilný jazyk, nechutné alebo ohavné snímky, prípadne explicitné obrázky či opisy telesného poranenia

Príklady: fotografie z miesta činu alebo nehody, videá zachytávajúce popravy

Propagácie, ktoré bezdôvodne vyobrazujú telesné tekutiny alebo výlučky

Príklady: krv, vnútornosti, zrazená krv, tekutiny vylučované pri pohlavnom styku, výlučky ľudí a zvierat

Propagácie, ktoré obsahujú obscénny alebo hrubý jazyk

Príklady: nadávky alebo vulgárne výrazy, osočovanie na základe rasy alebo sexuálnej orientácie, variácie a preklepy hrubých slov

Poznámka: Ak oficiálny názov produktu, webových stránok alebo aplikácie obsahuje hrubý jazyk, požiadajte o posúdenie a uveďte podrobnosti o danom názve. Zamyslite sa nad cieľovým publikom svojich kampaní a vytvorte kľúčové slová, ktoré zodpovedajú pravdepodobným záujmom používateľa pri vyhľadávaní.

Propagácie, ktoré publikum pravdepodobne šokujú alebo vystrašia

Príklady: propagácie navodzujúce dojem, že ste v nebezpečenstve, infikovaní chorobou či obeťou sprisahania

Udalosti citlivého charakteru

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Obsah, u ktorého je možné usudzovať, že zarába na prírodných katastrofách, konfliktoch, smrti alebo iných tragických udalostiach alebo o týchto udalostiach neinformuje primerane citlivým spôsobom

Príklady: zrejmé zarábanie na tragických udalostiach bez zjavného prínosu obetiam

Týranie zvierat

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Obsah, ktorý propaguje týranie zvierat alebo bezdôvodné násilie na nich

Príklady: propagácia týrania zvierat pre zábavu, napríklad kohútích alebo psích zápasov.

Obsah, ktorý možno interpretovať ako obchodovanie s produktmi pochádzajúcimi z ohrozených alebo vyhynutých druhov

Príklady: predaj tigrov, žraločích plutiev, slonoviny, tigrích kožušín, nosorožích rohov, delfínieho tuku.

Potrebujete pomoc?

V prípade otázok o našich pravidlách kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?