Nevhodný obsah

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Porušenia pravidiel uvedených nižšie nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Prečítajte si viac o pozastavených účtoch.

Vážime si rozmanitosť a úctu k druhým a snažíme sa vyhýbať urážaniu používateľov, preto nepovoľujeme reklamy ani koncové webové adresy, ktoré zobrazujú šokujúci obsah alebo propagujú nenávisť, neznášanlivosť, diskrimináciu či násilie.

Nižšie nájdete niekoľko príkladov toho, čomu by ste sa mali v reklamách vyhýbať. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

 

Nebezpečný alebo hanlivý obsah

Nepovoľujeme:

Obsah, ktorý podnecuje nenávisť voči osobe alebo skupine, propaguje jej diskrimináciu, prípadne ju znevažuje na základe rasy alebo etnického pôvodu, vierovyznania, postihnutia, veku, štátnej príslušnosti, statusu veterána, sexuálnej orientácie, pohlavia, rodovej identity alebo akejkoľvek inej charakteristiky, ktorá je spojená so systémovou diskrimináciou alebo marginalizáciou

Príklady (neúplný zoznam): obsah propagujúci skupiny šíriace nenávisť alebo predmety podnecujúce nenávisť; obsah podporujúci ostatných vo viere, že osoba alebo skupina je neľudská, podradená alebo hodná nenávisti

Obsah, ktorý obťažuje, zastrašuje alebo šikanuje osobu alebo skupinu osôb

Príklady (neúplný zoznam): obsah, ktorý navádza na zneužívanie alebo obťažovanie určitej osoby; obsah, ktorý tvrdí, že k tragickej udalosti nedošlo, prípadne že obete alebo ich rodiny sú herci, respektíve že sa podieľajú na utajovaní udalosti

Obsah s hrozbami alebo obhajobou fyzickej alebo psychickej ujmy na sebe či iných

Príklady (neúplný zoznam): obsah obhajujúci samovraždu, anorexiu alebo iné formy sebapoškodzovania; vyhrážanie sa niekomu ublížením v reálnom živote alebo vyzývanie na útok na inú osobu; propagácia, oslavovanie alebo tolerovanie násilia voči iným; obsah vytvorený teroristickými skupinami alebo nadnárodnými organizáciami obchodujúcimi s drogami alebo na ich podporu, prípadne obsah propagujúci teroristické činy (vrátane náboru) alebo oslavujúci útoky vykonané nadnárodnými organizáciami obchodujúcimi s drogami alebo teroristickými organizáciami

Obsah zameraný na vykorisťovanie iných

Príklady (neúplný zoznam): násilné vymáhanie, vydieranie, požadovanie vena alebo propagácia tejto požiadavky, vydieračské ponuky na odstránenie inkriminujúceho materiálu

Sexuálne explicitný obsah

Nepovoľujeme:

Nepovolené Text, obrázky, zvukové záznamy alebo video zachytávajúce sexuálne praktiky, ktorých účelom je dosiahnutie vzrušenia

Príklady (neúplný zoznam): tvrdá pornografia; sexuálne praktiky ako pohlavný styk, análny a orálny sex; masturbácia; kreslené porno alebo hentai

Nepovolené Obsah propagujúci sex s neplnoletými, nedobrovoľný sex alebo iné nelegálne simulované alebo reálne sexuálne témy

Príklady (neúplný zoznam): znásilnenie, incest, sodomia, nekrofília, pornografia s lolitkami alebo tínedžerskou tematikou, zoznamovacie služby pre neplnoletých

Platené sexuálne služby

Nepovoľujeme:

Nepovolené Obsah, ktorý môže byť považovaný za propagáciu sexuálnych služieb za úhradu

Príklady (neúplný zoznam): prostitúcia, služby platených spoločníc alebo spoločníkov a eskortné služby, intímna masáž a podobné služby, weby s témou maznania; platené schôdzky alebo sexuálne služby, kde sa od jednej strany očakáva, že bude druhej strane poskytovať peniaze, darčeky, finančnú podporu, mentoring alebo iné hodnotné výhody, napríklad „sugar dating“

Obsah zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí

Nepovoľujeme:

Nepovolené Obsah propagujúci sexuálne zneužívanie neplnoletých

Príklady (neúplný zoznam): obsah zobrazujúci alebo inak prezentujúci sexuálne zneužívanie detí

Nevesty na objednávku

Nepovoľujeme:

Nepovolené Obsah propagujúci sobáše s občanmi iných krajín

Príklady (neúplný zoznam): nevesty na objednávku, sprostredkovatelia medzinárodných sobášov, zoznamovacie výlety

Témy pre dospelých v obsahu pre rodinu

Nepovoľujeme:

Nepovolené Obsah vytvorený tak, aby sa javil ako vhodný pre rodinu, ktorý zahŕňa témy pre dospelých vrátane sexu, násilia, vulgárnych prejavov, prípadne iné stvárnenie detí alebo obľúbených detských postáv, ktoré je nevhodné pre širokú verejnosť

Prečítajte si, ako opraviť zamietnutú reklamu alebo zamietnuté rozšírenie.

Šokujúci obsah

Nepovoľujeme:

Propagácie, ktoré používajú násilný jazyk, nechutné alebo ohavné snímky, prípadne explicitné obrázky či opisy telesného poranenia

Príklady (neúplný zoznam): fotografie z miesta činu alebo nehody, videá zachytávajúce popravy

Propagácie, ktoré bezdôvodne vyobrazujú telesné tekutiny alebo výlučky

Príklady (neúplný zoznam): krv, vnútornosti, krvavé scény, tekutiny vylučované pri pohlavnom styku, výlučky ľudí alebo zvierat

Propagácie, ktoré obsahujú obscénne alebo hrubé výrazy

Príklady (neúplný zoznam): nadávky alebo vulgárne výrazy, osočovanie na základe rasy alebo sexuálnej orientácie, variácie a preklepy hrubých slov

Poznámka: Ak oficiálny názov výrobku, webu alebo aplikácie obsahuje hrubé výrazy, požiadajte o posúdenie a uveďte podrobnosti o danom názve. 

Propagácie, ktoré publikum pravdepodobne šokujú alebo vystrašia

Príklady (neúplný zoznam): propagácie navodzujúce dojem, že ste v nebezpečenstve, infikovaní chorobou či obeťou sprisahania

Citlivé udalosti

Nepovoľujeme:

Reklamy, ktoré potenciálne profitujú z citlivej udalosti s výrazným sociálnym, kultúrnym alebo politickým vplyvom, ako sú civilné núdzové stavy, prírodné katastrofy, núdzové stavy týkajúce sa verejného zdravia, terorizmus a súvisiace aktivity, konflikty alebo hromadné násilné činy; prípadne reklamy, ktoré takúto udalosť zneužívajú

Príklady (neúplný zoznam): zjavné profitovanie z tragickej udalosti bez zrejmého úžitku pre používateľov; požadovanie neúmernej finančnej úhrady alebo umelé zvyšovanie cien, ktoré znemožňuje alebo obmedzuje prístup k nevyhnutnému tovaru; predaj výrobkov alebo služieb, ktorých môže byť nedostatok pre dopyt počas citlivej udalosti; používanie kľúčových slov súvisiacich s citlivou udalosťou v snahe dosiahnuť vyššiu návštevnosť.

Reklamy, ktoré tvrdia, že obete citlivej udalosti sú za svoju tragédiu zodpovedné samy, alebo podobné prípady obviňovania obetí; reklamy, ktoré tvrdia, že obete citlivej udalosti si nezaslúžia nápravu alebo podporu

Príklady (neúplný zoznam): reklamy, ktoré tvrdia, že obete z určitých krajín boli zodpovedné za globálnu krízu v oblasti verejného zdravia alebo si ju zaslúžia.

Aktualita k pandémii COVID‑19

Aktualizované k 22. septembru 2021

Spoločnosť Google sleduje vývoj situácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu (COVID‑19) a jej vplyvmi a prijíma opatrenia potrebné na zaistenie bezpečného reklamného ekosystému. 

Od septembra uvoľňujeme obmedzenia zobrazovania určitých výrobkov súvisiacich s koronavírusom (COVID‑19) v nákupných reklamách a bezplatných záznamoch. Služby (práca, čas, úsilie, odbornosť alebo činnosti), ktoré nemajú za následok vlastníctvo hmotného výrobku, v súčasnosti nie sú podporované. Týka sa to aj všetkých služieb dodávaných spoločne s fyzickým tovarom. V súlade s našimi pravidlami pre zdravotnícke pomôcky sa testovacie súpravy, pri ktorých sa vzorky odoberajú v domácnosti a analyzujú v laboratóriu, nepovažujú za služby a v Nákupoch sú povolené. V centre pomoci služby Google Ads nájdete najnovšie aktuality o našich pravidlách pre citlivé udalosti.

Týranie zvierat

Nepovoľujeme:

Obsah, ktorý propaguje týranie zvierat alebo bezdôvodné násilie na nich

Príklad (neúplný zoznam): propagácia týrania zvierat pre zábavu, napríklad kohútích alebo psích zápasov

Obsah, ktorý možno interpretovať ako obchodovanie s produktmi pochádzajúcimi z ohrozených alebo vyhynutých druhov

Príklady (neúplný zoznam): predaj tigrov, žraločích plutiev, slonoviny, tigrích kožušín, nosorožích rohov, delfínieho tuku

Hacknuté politické materiály

 

Nepovoľujeme:

Reklamy, ktoré priamo umožňujú alebo propagujú prístup k hacknutým materiálom súvisiacim s politickými subjektmi, na ktoré sa vzťahujú pravidlá Googlu pre predvolebné reklamy. Platí to pre všetky chránené materiály, ktoré boli získané neoprávneným vniknutím alebo prístupom do počítača, počítačovej siete alebo osobných elektronických zariadení, a to aj vtedy, ak ich distribuuje tretia strana.

Príklady (neúplný zoznam): inzercia prístupu k hacknutému obsahu („Pozrite si všetky uniknuté e‑maily!“, „Hackeri získali prístup k prezidentovým textovým správam! Prečítajte si ich.“); odkazy na hacknutý obsah („Pozrite si našu databázu hacknutých dokumentov z prezidentskej kampane.“, „Zahraniční agenti hackli jeho počítač. Pozrite si skutočné dokumenty.“)

Upozorňujeme, že diskusia alebo komentáre k hacknutým politickým materiálom sú povolené za predpokladu, že reklama alebo vstupná stránka neposkytuje ani neumožňuje priamy prístup k týmto materiálom.

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false