Nevhodný obsah

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Vážime si rozmanitosť a úctu k druhým a snažíme sa vyhýbať urážaniu používateľov, preto nepovoľujeme reklamy ani koncové webové adresy, ktoré zobrazujú šokujúci obsah alebo propagujú nenávisť, neznášanlivosť, diskrimináciu či násilie.

Nižšie nájdete niekoľko príkladov, čomu by ste sa vo svojich reklamách mali vyhýbať. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Porušenia pravidiel uvedených nižšie nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Prečítajte si viac o pozastavených účtoch.

Nebezpečný alebo hanlivý obsah

Nepovoľujeme:

Obsah, ktorý podnecuje nenávisť voči osobe alebo skupine, propaguje jej diskrimináciu, prípadne ju znevažuje na základe rasy alebo etnického pôvodu, vierovyznania, postihnutia, veku, národnosti, statusu veterána, sexuálnej orientácie, pohlavia, rodovej identity alebo akejkoľvek inej charakteristiky, ktorá je spojená so systémovou diskrimináciou alebo marginalizáciou

Príklady (neúplný zoznam): obsah propagujúci skupiny šíriace nenávisť alebo predmety podnecujúce nenávisť; obsah podporujúci ostatných vo viere, že osoba alebo skupina je neľudská, podradená alebo hodná nenávisti

Obsah, ktorý obťažuje, zastrašuje alebo šikanuje osobu alebo skupinu osôb

Príklady (neúplný zoznam): obsah, ktorý navádza na zneužívanie alebo obťažovanie určitej osoby; obsah, ktorý tvrdí, že k tragickej udalosti nedošlo, prípadne že obete alebo ich rodiny sú herci, respektíve že sa podieľajú na utajovaní udalosti

Obsah s hrozbami alebo obhajobou fyzickej alebo psychickej ujmy na sebe či iných

Príklady (neúplný zoznam): obsah obhajujúci samovraždu, anorexiu alebo iné formy sebapoškodzovania; propagácia alebo obhajoba zdraviu škodlivých alebo nebezpečných lekárskych tvrdení či praktík; vyhrážanie sa niekomu ublížením v reálnom živote alebo vyzývanie na útok na inú osobu; propagácia, oslavovanie alebo tolerovanie násilia voči iným; obsah vytvorený teroristickými skupinami či nadnárodnými organizáciami obchodujúcimi s drogami alebo na ich podporu, prípadne obsah propagujúci teroristické činy (vrátane náboru) alebo oslavujúci útoky vykonané nadnárodnými organizáciami obchodujúcimi s drogami alebo teroristickými organizáciami

Obsah zameraný na vykorisťovanie iných

Príklady (neúplný zoznam): násilné vymáhanie, vydieranie, požadovanie vena alebo propagácia tejto požiadavky

Šokujúci obsah

Nepovoľujeme:

Propagácie, ktoré používajú násilný jazyk, nechutné alebo ohavné snímky, prípadne explicitné obrázky či opisy telesného poranenia

Príklady (neúplný zoznam): fotografie z miesta činu alebo nehody, videá zachytávajúce popravy

Propagácie, ktoré bezdôvodne vyobrazujú telesné tekutiny alebo výlučky

Príklady (neúplný zoznam): krv, vnútornosti, krvavé scény, tekutiny vylučované pri pohlavnom styku, výlučky ľudí alebo zvierat

Propagácie, ktoré obsahujú obscénny alebo hrubý jazyk

Príklady (neúplný zoznam): nadávky alebo vulgárne výrazy, osočovanie na základe rasy alebo sexuálnej orientácie, variácie a preklepy hrubých slov

Poznámka: Ak oficiálny názov výrobku, webu alebo aplikácie obsahuje hrubý jazyk, požiadajte o posúdenie a uveďte podrobnosti o danom názve.

Propagácie, ktoré publikum pravdepodobne šokujú alebo vystrašia

Príklady (neúplný zoznam): propagácie navodzujúce dojem, že ste v nebezpečenstve, infikovaní chorobou či obeťou sprisahania

Udalosti citlivého charakteru

Nepovoľujeme:

Reklamy, ktoré potenciálne profitujú z udalosti citlivého charakteru alebo zneužívajú takúto udalosť s výrazným sociálnym, kultúrnym alebo politickým vplyvom, ako sú civilné núdzové stavy, prírodné katastrofy, núdzové stavy týkajúce sa verejného zdravia, terorizmus a súvisiace aktivity, konflikty alebo hromadné násilné činy

Príklady (neúplný zoznam): zjavné profitovanie z tragickej udalosti bez zrejmého úžitku pre používateľov; požadovanie neúmernej finančnej úhrady alebo umelé zvyšovanie cien, ktoré znemožňuje alebo obmedzuje prístup k nevyhnutnému tovaru; predaj výrobkov alebo služieb, ktorých môže byť nedostatok pre dopyt počas udalosti citlivého charakteru; používanie kľúčových slov súvisiacich s udalosťou citlivého charakteru v snahe dosiahnuť vyššiu návštevnosť

Reklamy, ktoré tvrdia, že obete udalosti citlivého charakteru za svoju tragédiu zodpovedajú sami, alebo podobné prípady obviňovania obetí; reklamy, ktoré tvrdia, že obete udalosti citlivého charakteru si nezaslúžia liečbu alebo podporu

Príklady (neúplný zoznam): reklamy, ktoré tvrdia, že obete z určitých krajín boli zodpovedné za globálnu krízu v oblasti verejného zdravia alebo si ju zaslúžia

Aktualizované: 20. marca 2020 21:16 UTC

Google monitoruje vývoj situácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu (COVID‑19) a jej vplyvmi a prijíma opatrenia potrebné na udržanie bezpečného reklamného ekosystému.

Pozrite si centrum pomoci služby Google Ads,kde nájdete najnovšie aktuality o našich pravidlách pre citlivé udalosti.

Týranie zvierat

Nepovoľujeme:

Obsah, ktorý propaguje týranie zvierat alebo bezdôvodné násilie na nich

Príklad (neúplný zoznam): propagácia týrania zvierat pre zábavu, napríklad kohútích alebo psích zápasov

Obsah, ktorý možno interpretovať ako obchodovanie s produktmi pochádzajúcimi z ohrozených alebo vyhynutých druhov

Príklady (neúplný zoznam): predaj tigrov, žraločích plutiev, slonoviny, tigrích kožušín, nosorožích rohov, delfínieho tuku

Hacknuté politické materiály

Nepovoľujeme:

Reklamy, ktoré priamo umožňujú alebo propagujú prístup k hacknutým materiálom súvisiacim s politickými subjektmi, na ktoré sa vzťahujú pravidlá Googlu pre predvolebné reklamy. Platí to pre všetky chránené materiály, ktoré boli získané neoprávneným vniknutím alebo prístupom do počítača, počítačovej siete alebo osobných elektronických zariadení, a to aj vtedy, ak ich distribuuje tretia strana.

Príklady (neúplný zoznam): inzercia prístupu k hacknutému obsahu („Pozrite si všetky uniknuté e‑maily!“, „Hackeri získali prístup k prezidentovým textovým správam! Prečítajte si ich!“); odkazovanie na hacknutý obsah („Pozrite si našu databázu hacknutých dokumentov z prezidentskej kampane.“, „Zahraniční agenti hackli jeho počítač. Pozrite si skutočné dokumenty.“)

Upozorňujeme, že diskusia alebo komentáre k hacknutým politickým materiálom sú povolené za predpokladu, že reklama alebo vstupná stránka neposkytujú ani neumožňujú priamy prístup k týmto materiálom.


Potrebujete pomoc?

V prípade otázok o našich pravidlách kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?