Nevhodný obsah

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

V rámci nedávneho pozastavenia reklám v Rusku globálne pozastavíme aj reklamy v službách a sieťach spoločnosti Google pre inzerentov so sídlom v Rusku.
V dôsledku prebiehajúcej vojny na Ukrajine dočasne pozastavíme zobrazovanie reklám spoločnosti Google používateľom, ktorí sa nachádzajú v Rusku.

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a napokon požadovaný jazyk.


Vážime si diverzitu a úctu k druhým a snažíme sa vyhýbať urážaniu používateľov, preto nepovoľujeme reklamy ani ciele, ktoré zobrazujú šokujúci obsah alebo propagujú nenávisť, neznášanlivosť, diskrimináciu či násilie.

Nižšie nájdete niekoľko príkladov toho, čomu by ste sa mali v reklamách vyhýbať. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Nebezpečný alebo hanlivý obsah

Nepovoľujeme:

červená značka x Obsah, ktorý podnecuje nenávisť voči osobe alebo skupine, propaguje jej diskrimináciu, prípadne ju znevažuje na základe rasy alebo etnického pôvodu, vierovyznania, postihnutia, veku, štátnej príslušnosti, statusu veterána, sexuálnej orientácie, pohlavia, rodovej identity alebo akejkoľvek inej charakteristiky, ktorá je spojená so systémovou diskrimináciou alebo marginalizáciou

Príklady (neúplný zoznam): obsah propagujúci skupiny šíriace nenávisť alebo predmety podnecujúce nenávisť; obsah podporujúci ostatných vo viere, že osoba alebo skupina je neľudská, podradená alebo hodná nenávisti

červená značka x Obsah, ktorý obťažuje, zastrašuje alebo šikanuje osobu či skupinu osôb

Príklady (neúplný zoznam): obsah, ktorý navádza na zneužívanie alebo obťažovanie určitej osoby; obsah, ktorý tvrdí, že k určitej tragickej udalosti nedošlo, prípadne že obete alebo ich rodiny sú herci, respektíve že sa podieľajú na utajovaní udalosti; obsah zdieľajúci údaje umožňujúce zistenie totožnosti, ktoré napomáhajú finančným podvodom, odcudzeniu identity, škodlivému priamemu kontaktu alebo obťažovaniu

červená značka x Obsah s hrozbami alebo obhajobou fyzickej alebo psychickej ujmy na sebe či iných

Príklady (neúplný zoznam): obsah obhajujúci samovraždu, anorexiu alebo iné formy sebapoškodzovania; vyhrážanie sa niekomu ublížením v reálnom živote alebo vyzývanie na útok na inú osobu; propagácia, oslavovanie alebo tolerovanie násilia voči iným; obsah vytvorený teroristickými skupinami alebo nadnárodnými organizáciami obchodujúcimi s drogami alebo na ich podporu, prípadne obsah propagujúci teroristické činy (vrátane náboru) alebo oslavujúci útoky vykonané nadnárodnými organizáciami obchodujúcimi s drogami alebo teroristickými organizáciami

červená značka x Obsah zameraný na vykorisťovanie iných

Príklady (neúplný zoznam): násilné vymáhanie, vydieranie, požadovanie vena alebo propagácia tejto požiadavky, odstránenie obsahu za poplatok

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o zablokovaných účtoch
Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Sexuálne explicitný obsah

Nepovoľujeme:

červená značka x Text, obrázky, zvukové záznamy alebo video zachytávajúce sexuálne praktiky, ktorých účelom je dosiahnutie vzrušenia

Príklady (neúplný zoznam): tvrdá pornografia; sexuálne praktiky ako pohlavný styk, análny a orálny sex; masturbácia; kreslené porno alebo hentai.

červená značka x Obsah propagujúci sex s neplnoletými, nedobrovoľný sex alebo iné nelegálne hrané alebo reálne sexuálne témy

Príklady (neúplný zoznam): znásilnenie, incest, sodomia, nekrofília, pornografia s lolitkami alebo tínedžerskou tematikou, zoznamovacie služby pre neplnoletých.

červená značka x Obsah propagujúci vytváranie alebo šírenie syntetického obsahu, ktorý bol upravený alebo vygenerovaný tak, aby bol sexuálne explicitný alebo obsahoval nahotu, ako je opísané vyššie

Príklady (neúplný zoznam):: webové stránky alebo aplikácie, ktoré tvrdia, že vytvárajú pornografiu typu deepfake, pokyny na vytváranie pornografie typu deepfake, schvaľovanie alebo porovnávanie služieb zameraných na pornografiu typu deepfake.

Porušenia týchto pravidiel berieme veľmi vážne a považujeme ich za hrubé porušenia pravidiel. Hrubé porušenie pravidiel služby Google Ads je veľmi vážne porušenie, ktoré sa buď považuje za nezákonné, alebo používateľom spôsobuje škody. Pri posudzovaní, či inzerent alebo cieľ porušujú tieto pravidlá, môžeme skontrolovať informácie z viacerých zdrojov vrátane vašej reklamy, webu, účtov a zdrojov tretích strán.Ak zistíme porušenia týchto pravidiel, bez predchádzajúceho upozornenia pozastavíme váš účet Google Ads a už cez nás nebudete môcť inzerovať. Ak si myslíte, že došlo k chybe a naše pravidlá ste neporušili, podajte odvolanie, v ktorom vysvetlíte dôvod. Účty obnovujeme, iba ak sú na to pádne dôvody a poskytnete dobré vysvetlenie. Preto je dôležité venovať tejto záležitosti čas a dbať na dôkladnosť, presnosť a pravdivosť. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Platené sexuálne služby

Nepovoľujeme:

 červená značka x Obsah, ktorý môže byť považovaný za propagáciu sexuálnych služieb za úhradu

Príklady (neúplný zoznam): prostitúcia, služby platených spoločníc alebo spoločníkov a eskortné služby, intímna masáž a podobné služby, weby s témou maznania; platené schôdzky alebo sexuálne služby, kde sa od jednej strany očakáva, že bude druhej strane poskytovať peniaze, darčeky, finančnú podporu, mentoring alebo iné hodnotné výhody, napríklad „sugar dating“

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Obsah zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí

Nepovoľujeme:

červená značka x Obsah propagujúci sexuálne zneužívanie neplnoletých

Príklady (neúplný zoznam): obsah zobrazujúci alebo inak prezentujúci sexuálne zneužívanie detí

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Nevesty na objednávku

Nepovoľujeme:

 červená značka x Obsah propagujúci sobáše s občanmi iných krajín

Príklady (neúplný zoznam): nevesty na objednávku, sprostredkovatelia medzinárodných sobášov, zoznamovacie výlety

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Témy pre dospelých v obsahu pre rodinu

Nepovoľujeme:

červená značka x Obsah vytvorený tak, aby sa javil ako vhodný pre rodinu, ktorý zahŕňa témy pre dospelých vrátane sexu, násilia, vulgárnych prejavov, prípadne iné stvárnenie detí alebo obľúbených detských postáv, ktoré je nevhodné pre všeobecné publikum

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Šokujúci obsah

Nepovoľujeme:

červená značka x Promá, ktoré obsahujú hrubé výrazy, nechutné alebo ohavné snímky, prípadne explicitné obrázky či opisy telesného poranenia

Príklady (neúplný zoznam): fotografie z miesta činu alebo nehody, videá zachytávajúce popravy

červená značka x Promá, ktoré bezdôvodne vyobrazujú telesné tekutiny alebo výlučky

Príklady (neúplný zoznam): krv, vnútornosti, krvavé scény, tekutiny vylučované pri pohlavnom styku, výlučky ľudí alebo zvierat

červená značka x Promá, ktoré obsahujú obscénne alebo hrubé výrazy

Príklady (neúplný zoznam): nadávky alebo vulgárne výrazy, osočovanie na základe rasy alebo sexuálnej orientácie, variácie a preklepy hrubých slov

Poznámka: Ak oficiálny názov výrobku, webových stránok alebo aplikácie obsahuje hrubé výrazy, požiadajte o posúdenie a uveďte podrobnosti o danom názve.

červená značka x Promá, ktoré publikum pravdepodobne šokujú alebo vystrašia

Príklady (neúplný zoznam): propagácie navodzujúce dojem, že ste v nebezpečenstve, infikovaní chorobou či obeťou sprisahania

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Citlivé udalosti

Citlivá udalosť je nepredvídaná udalosť alebo vývoj s významným ohrozením schopnosti spoločnosti Google poskytovať vysoko kvalitné, relevantné a overené informácie a redukovať necitlivý alebo zneužívajúci obsah vo význačných a speňažených funkciách. Počas citlivej udalosti môžeme v reakcii na tieto riziká prijať rôzne opatrenia.

Medzi príklady citlivých udalostí patria udalosti s významným sociálnym, kultúrnym alebo politickým vplyvom, ako sú civilné núdzové stavy, prírodné katastrofy, núdzové stavy týkajúce sa verejného zdravia, terorizmus a súvisiace aktivity, konflikty alebo hromadné násilné činy.

Príklady toho, čo zakazujeme (neúplný zoznam):

  • výrobky alebo služby, ktoré zneužívajú, popierajú alebo schvaľujú citlivú udalosť vrátane požadovania neúmernej finančnej úhrady a umelého zvyšovania cien, ktoré znemožňuje alebo obmedzuje prístup k dôležitému tovaru; predaj výrobkov alebo služieb, ktorých môže byť nedostatok pre dopyt počas citlivej udalosti;
  • používanie kľúčových slov súvisiacich s citlivou udalosťou v snahe dosiahnuť vyššiu návštevnosť;
  • tvrdenia, že obete citlivej udalosti sú za svoju tragédiu zodpovedné samy, alebo podobné prípady obviňovania obetí; tvrdenia, že obete citlivej udalosti si nezaslúžia nápravu alebo podporu; tvrdenia, že obete z určitých krajín boli zodpovedné za globálnu krízu v oblasti verejného zdravia alebo si ju zaslúžia.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Pre vojnu na Ukrajine pozastavíme reklamy s obsahom, ktorý túto vojnu zneužíva, zľahčuje alebo ospravedlňuje.

V rámci nedávneho pozastavenia reklám v Rusku globálne pozastavíme aj reklamy v službách a sieťach Googlu pre inzerentov so sídlom v Rusku.
V dôsledku pretrvávajúcej citlivej udalosti (vojny na Ukrajine) pozastavujeme reklamy štátom financovaných médií Ruskej federácie alebo pre štátom financované médiá Ruskej federácie.

Týranie zvierat

Nepovoľujeme:

červená značka x Obsah, ktorý propaguje týranie zvierat alebo bezdôvodné násilie na nich

Príklad (neúplný zoznam): propagácia týrania zvierat pre zábavu, napríklad kohútích alebo psích zápasov

červená značka x Obsah, ktorý možno interpretovať ako obchodovanie s produktmi pochádzajúcimi z ohrozených alebo vyhynutých druhov

Príklady (neúplný zoznam): predaj tigrov, žraločích plutiev, slonoviny, tigrích kožušín, nosorožích rohov, delfínieho tuku

Porušenia pravidiel uvedených nižšie nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o zablokovaných účtoch
Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Hacknuté politické materiály

Nepovoľujeme:

červená značka x Reklamy, ktoré priamo umožňujú alebo propagujú prístup k hacknutým materiálom súvisiacim s politickými osobami, na ktoré sa vzťahujú pravidlá spoločnosti Google pre predvolebné reklamy. Platí to pre všetky chránené materiály, ktoré boli získané neoprávneným vniknutím alebo prístupom do počítača, počítačovej siete alebo osobných elektronických zariadení, a to aj vtedy, ak ich distribuuje tretia strana.

Príklady (neúplný zoznam): inzercia prístupu k hacknutému obsahu („Pozrite si všetky uniknuté e‑maily!“, „Hackeri získali prístup k prezidentovým textovým správam. Prečítajte si ich!“); odkazy na hacknutý obsah („Pozrite si našu databázu hacknutých dokumentov z prezidentskej kampane.“, „Zahraniční agenti hackli jeho počítač. Pozrite si skutočné dokumenty.“)

Upozorňujeme, že diskusia alebo komentáre k hacknutým politickým materiálom sú povolené za predpokladu, že reklama alebo vstupná stránka neposkytuje ani neumožňuje priamy prístup k týmto materiálom.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka