Gevaarlijke producten of services

Display & Video 360-gebruikers moeten voldoen aan dit Google Ads-beleid. Ga naar het Helpcentrum van Display & Video 360 voor aanvullende beperkingen.

We willen mensen online en offline veilig houden. Daarom is het niet toegestaan reclame te maken voor bepaalde producten en services die schade of letsel veroorzaken.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van producten en services die we als gevaarlijk beschouwen en die u moet vermijden in uw advertenties. Lees wat er gebeurt als u ons beleid schendt.

Schendingen van het onderstaande beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Explosieven

Het volgende is niet toegestaan:

 Advertenties voor producten die zijn ontworpen om te exploderen en die letsel kunnen toebrengen aan mensen of schade kunnen aanrichten aan eigendommen in de omgeving

Voorbeelden (geen volledige lijst): spijkerbommen, chemische bommen, vuurwerk dat explodeert, voetzoekers en granaten

Advertenties voor instructiemateriaal over de montage, verbetering of verwerving van explosieve materialen

Voorbeelden (geen volledige lijst): sites, handleidingen of software voor het maken van bommen, apparatuur voor het 3D-printen van granaatonderdelen

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie.

Vuurwapens, vuurwapenonderdelen en verwante producten

Het volgende is toegestaan:

Advertenties voor onderdelen van pistolen en geweren, en verwante artikelen die een pistool of geweer veiliger maken

Voorbeelden (geen volledige lijst): vuurwapensloten, trekkervergrendeling, veiligheidspinnen, patroonkamerblokkering

Het volgende is niet toegestaan:

Advertenties voor functionele instrumenten die op hoge snelheid een projectiel afvuren voor sportieve, zelfverdedigings- of gevechtsdoeleinden

Opmerking: Voorzichtigheidshalve passen we dit beleid ook toe op sportieve en recreatieve vuurwapens die bij onjuist gebruik ernstig letsel kunnen toebrengen of die op echte vuurwapens lijken.

Voorbeelden (geen volledige lijst): pistolen, geweren, hagelgeweren, jachtgeweren, werkende antieke geweren, airsoftpistolen en -geweren, paintballgeweren, bb-pistolen en -geweren, 3D-geprinte vuurwapens

 Advertenties voor elk onderdeel, afgewerkt of onafgewerkt, dat essentieel is voor of een uitbreiding vormt op de functionaliteit van een vuurwapen

Voorbeelden (geen volledige lijst): munitie, munitieclips, geluiddempers, driepotige en tweepotige statieven voor wapens, geweerkolven, ombouwsets, geweergrepen, vizieren, terugslagkolven

Advertenties voor instructiemateriaal over de montage van vuurwapens of over verbetering van de functionaliteit hiervan

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie.

Overige wapens

Het volgende is niet toegestaan:

Advertenties voor messen die zijn ontwikkeld of worden gepromoot als producten die (in een moderne context) kunnen worden gebruikt om een tegenstander tijdens sport, zelfverdediging of een gevecht te verwonden

Advertenties voor elk mesontwerp dat de gebruiker bevoordeelt tijdens een confrontatie (waaronder uitklapbare messen en messen die onherkenbaar zijn gemaakt)

Voorbeelden (geen volledige lijst): stiletto's, vechtmessen, degenstokken, vlindermessen, militaire messen, stootdolken, werpbijlen

Advertenties voor alle andere producten die zijn ontworpen om (in een moderne context) een tegenstander tijdens sport, zelfverdediging of een gevecht te verwonden

Voorbeelden (geen volledige lijst): werpsterren, boksbeugels, tasers, pepperspray

 Advertenties voor instructiemateriaal over de montage, verbetering of verwerving van elk product dat onder ons beleid voor overige wapens valt

Voorbeelden (geen volledige lijst): handleidingen, software of apparatuur voor het 3D-printen van stootdolken, boksbeugels of werpsterren

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie.

Drugs

Het volgende is niet toegestaan:

Advertenties voor geestverruimende stoffen voor recreatieve doeleinden of om 'high' te worden

Voorbeelden (geen volledige lijst): cocaïne, crystal meth, heroïne en andere illegale opioïden, marihuana, substituten voor cocaïne, mephedrone, 'legal highs'

 Advertenties voor producten of services die worden verkocht om recreatief drugsgebruik mogelijk te maken

Voorbeelden (geen volledige lijst): pijpen, waterpijpen, coffeeshops

Advertenties voor instructiemateriaal over de productie, de aanschaf of het gebruik van recreatieve drugs

Voorbeelden (geen volledige lijst): forums waarop tips of aanbevelingen over drugsgebruik worden uitgewisseld

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie.

Tabak

Het volgende is niet toegestaan:

 Advertenties voor tabak of producten die tabak bevatten

Voorbeelden (geen volledige lijst): sigaretten, sigaren, snus, pruimtabak, shag, pijptabak

Advertenties voor producten die deel uitmaken van een tabaksproduct, en voor producten en services die tabaksconsumptie rechtstreeks mogelijk maken of stimuleren

Voorbeelden (geen volledige lijst): vloeipapier, pijpen, tabaksfilters, shishabars, sigarenbars

 Advertenties voor producten die zijn ontworpen om het roken van tabak te simuleren

Voorbeelden (geen volledige lijst): nicotinevrije sigaretten, elektronische sigaretten, e-sigaretten

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dit laten weten: contact opnemen met Google Ads-support
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?