Alkohol

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Dodržiavame miestne zákony a odvetvové normy týkajúce sa inzercie v súvislosti s alkoholom, preto určité typy inzercie súvisiacej s alkoholom (platí to pre alkohol aj nápoje, ktoré ho pripomínajú) nepovoľujeme. Niektoré typy reklám súvisiacich s alkoholom sú povolené za predpokladu, že dodržiavajú pravidlá uvedené nižšie, nezacieľujú na neplnoletých a sú zacielené iba na krajiny, ktoré výslovne povoľujú zobrazovanie reklám na alkohol.

Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá. Ak sa domnievate, že vaša reklama bola zamietnutá omylom, môžete požiadať o jej kontrolu vyplnením formulára Zamietnuté reklamy a otázky súvisiace s pravidlami.

Predaj alkoholu

Reklamy považujeme za propagáciu predaja alkoholických nápojov, ak sa v nich propaguje aspoň jeden alkoholický nápoj a alkohol možno zakúpiť na cieľovom webe alebo v aplikácii.

Povolené: Inzerciu zameranú na online predaj alkoholických nápojov povoľujeme v nasledujúcich krajinách.

Krajiny, v ktorých sú takéto reklamy povolené
Albánsko
Argentína
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Bosna a Hercegovina
Brazília
Bulharsko
Kambodža
Kanada
Čile
Kolumbia
Kostarika
Cyprus
Česká republika
Dánsko
Estónsko
Francúzsko
Nemecko
Ghana
Grécko
Hongkong
Maďarsko
Island
Írsko
Izrael
Taliansko
Japonsko
Keňa
Lotyšsko
Luxembursko
Malta
Mexiko
Čierna Hora
Holandsko
Nový Zéland
Nigéria
Panama
Peru
Filipíny
Portugalsko
Portoriko
Rumunsko
Senegal
Singapur
Slovensko
Južná Afrika
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Uganda
Ukrajina
Spojené kráľovstvo
USA
Uruguaj

Povolené s obmedzeniami Propagácia predaja alkoholických nápojov s objemom alkoholu nižším ako určité percento. Inzerent by mal na vstupnej stránke uviesť najvyššie objemové percento alkoholu.

Krajiny, v ktorých sú takéto reklamy povolené

Ekvádor (maximálne 5 % alkoholu)
India (0 % alkoholu)
Indonézia (0 % alkoholu)
Vietnam (menej ako 5,5 % alkoholu)

Nie je povolené: Inzercia online predaja alkoholických nápojov nie je povolená v krajinách, ktoré nie sú zahrnuté v uvedenom zozname. Ak vaša kampaň zacieľuje iba na krajiny, ktoré tu nie sú uvedené, vaša reklama bude zamietnutá.

Informácie o alkohole

Reklamy na budovanie značky alebo informačné reklamy zahŕňajú propagácie, ktoré sú zamerané na alkoholické nápoje alebo šírenie povedomia o alkoholických nápojoch, ale neponúkajú ich na online predaj.

Povolené: Inzerciu značiek alkoholických nápojov alebo informačnú inzerciu propagujúcu alkoholické nápoje povoľujeme v nasledujúcich krajinách:

Krajiny, v ktorých sú takéto reklamy povolené
Albánsko
Argentína
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Bosna a Hercegovina
Bolívia
Brazília
Bulharsko
Kambodža
Kanada
Čile
Kolumbia
Kostarika
Cyprus
Česká republika
Dánsko
Dominikánska republika
Salvádor
Estónsko
Francúzsko
Nemecko
Ghana
Grécko
Honduras
Hongkong
Maďarsko
Island
Írsko
Izrael
Taliansko
Japonsko
Keňa
Lotyšsko
Luxembursko
Malta
Mexiko
Čierna Hora
Holandsko
Nový Zéland
Nikaragua
Nigéria
Panama
Paraguaj
Peru
Filipíny
Portugalsko
Portoriko
Rumunsko
Senegal
Singapur
Slovensko
Južná Afrika
Južná Kórea
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Taiwan
Uganda
Ukrajina
Spojené kráľovstvo
USA
Uruguaj
Venezuela

Povolené s obmedzeniami Inzercia značiek alkoholických nápojov alebo informačná inzercia propagujúca alkoholické nápoje s objemom alkoholu pod určitým percentom. Inzerent by mal na vstupnej stránke uviesť najvyššie objemové percento alkoholu.

Krajiny, v ktorých sú takéto reklamy povolené

Ekvádor (5 % alebo menej alkoholu)
India (0 % alkoholu)
Indonézia (0 % alkoholu)
Vietnam (menej ako 5,5 % alkoholu)

Nie je povolené: Inzercia značiek alkoholických nápojov alebo informačná inzercia propagujúca alkoholické nápoje nie je povolená v krajinách, ktoré nie sú zahrnuté v uvedenom zozname. Ak vaša kampaň zacieľuje iba na krajiny, ktoré tu nie sú uvedené, vaša reklama bude zamietnutá.
Ako problém vyriešiť: zacielenie reklám na alkohol
 1. Prečítajte si pravidlá uvedené vyššie a zistite, aké typy obsahu súvisiaceho s alkoholom nepovoľujeme a aké obmedzenia sú uplatňované v krajinách, na ktoré zacieľuje vaša kampaň.
 2. Zacieľte na odlišné miesto. Ak reklama spĺňa základné požiadavky pravidiel, avšak nespĺňa pravidlá týkajúce sa krajín, na ktoré je zacielená, môžete upraviť geografické zacielenie a zobrazovať reklamy v mieste, kde spĺňajú naše požiadavky. Keď zmeníte zacielenie iba na prijateľné miesta, požiadajte o posúdenie zamietnutých reklám. Skontrolujeme ich a zistíme, či je možné ich spustenie.
  Vyžiadať kontrolu

  Ak je dôležité ponechať zacielenie na existujúce oblasti, podľa nasledujúceho postupu upravte svoju reklamu a webové stránky alebo aplikáciu tak, aby boli v súlade s pravidlami.
 3. Zmeňte vstupnú stránku svojej reklamy. Ak vaša reklama vedie na obsah, ktorý porušuje tieto pravidlá, vstupnú stránku upravte tak, aby bola s nimi v súlade. Keď vyriešite porušenie, reklamu znova odošlite podľa postupu uvedeného nižšie.

  Prípadne môžete zmeniť cieľovú webovú adresu tak, aby smerovala na inú časť vašich webových stránok alebo aplikácie, ktorá tieto pravidlá neporušuje.
 4. Odstráňte tento obsah zo svojej reklamy. Ak vaša reklama porušuje tieto pravidlá, upravte ju tak, aby s nimi bola v súlade. Prejsť do môjho účtu
  • Na karte Reklamy umiestnite kurzor myši na reklamu, ktorú chcete upraviť.
  • Kliknite na ikonu ceruzky vedľa reklamy a upravte ju.
  • Potom kliknite na Uložiť.
  Po úprave a uložení bude reklama odoslaná na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme schváliť zobrazovanie reklamy. Ak ste vykonali zmeny na odstránenie určitých druhov porušení, svoju kampaň budete môcť znova odoslať na kontrolu.
  • Zobrazte stĺpec Stav na karte Reklamy. Umiestnite kurzor myši na bielu rečovú bublinu Bublina zamietnutia reklamy vedľa položky Zamietnuté.
  • Kliknite na položku Znovu odoslať moju kampaň na posúdenie. Pripomíname, že tento odkaz sa zobrazí iba v prípade, že vaša reklama bola zamietnutá v dôsledku určitých porušení pravidiel.
  • Podľa pokynov na obrazovke znova odošlite zamietnuté reklamy vo svojej kampani, ktoré sú vhodné na zobrazovanie.
Ak tieto porušenia neviete alebo nechcete vyriešiť, odstráňte danú reklamu a predíďte tak tomu, aby sme váš účet v budúcnosti pozastavili pre príliš veľa zamietnutých reklám.

Nezodpovedné inzerovanie alkoholu

Nasledujúcu inzerciu súvisiacu s alkoholom považujeme za nezodpovednú, preto budú všetky reklamy s týmto obsahom zamietnuté.

 Zacielenie na osoby, ktoré ešte nedosiahli zákonom stanovenú vekovú hranicu na konzumáciu alkoholu v akejkoľvek krajine, kde chcete svoje reklamy zobrazovať

Naznačovanie, že pitie alkoholu môže zlepšiť spoločenský, sexuálny či profesionálny život alebo fyzickú či psychickú kondíciu

 Naznačovanie, že pitie alkoholu má liečebné či terapeutické účinky

Príklady (neúplný zoznam): „Pohár vína denne je základom zdravia.“
 

 Zobrazovanie nadmernej konzumácie alkoholu v pozitívnom svetle či v rámci neviazanej zábavy alebo vo forme súťaže

Zobrazovanie konzumácie alkoholu v spojení s obsluhovaním akýchkoľvek vozidiel alebo strojov, prípadne v spojení s činnosťami, ktoré vyžadujú ostražitosť alebo obratnosť

Ako problém vyriešiť: nezodpovedné inzerovanie alkoholu
 1. Odstráňte problém s cieľom reklamy. Odstráňte všetok obsah, ktorý tieto pravidlá zakazujú. Ak nedokážete odstrániť problém s cieľom reklamy, aktualizujte reklamu na nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami.
 2. Upravte reklamu. Odstráňte všetok obsah, ktorý nepovoľujeme. Ak vaša reklama už je v súlade s pravidlami, no vykonali ste zmeny v jej cieli, upravte danú reklamu a uložte ju. Reklama a jej cieľ sa znova odošlú na kontrolu.

  Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Účinnosť pravidiel

Ak vaša reklama spĺňa uvedené požiadavky a prešla kontrolou, môže sa zobrazovať takto:

Krajina
Povolené s obmedzeniami Pozrite si požiadavky uvedené vyššie a zistite, kde sa niektoré typy reklamy na alkohol môžu zobrazovať a kde nie.
 • Ak je vaša reklamná kampaň zacielená iba na krajiny, v ktorých tieto reklamy nepovoľujeme, vaša reklama bude označená ako Zamietnutá a vôbec sa nebude zobrazovať.
 • Ak je vaša reklamná kampaň zacielená na povolené a nepovolené krajiny, vaša reklama bude označená ako Vhodná (s obmedzením) a nebude sa zobrazovať v nepovolených krajinách (môže sa však zobrazovať v povolených krajinách).
Reklamná platforma
Povolené Reklamy na alkohol môžu zobrazovať:
 • Google Ads a AdWords Express
 • YouTube (Inzerenti alkoholu, ktorí chcú na svojej domovskej stránke, v značkovom kanáli alebo vo videu použiť vekové obmedzenia, môžu tak urobiť v sekcii pravidlá vekového obmedzenia.)
 • AdMob
 • Google Ad Manager
Reklamná sieť

Povolené s obmedzeniami Vyhľadávanie Google: Reklamy na alkohol sa môžu zobrazovať na stránkach Google a v našej Vyhľadávacej sieti. Ak však používateľ povolil funkciu Bezpečné vyhľadávanie, tento typ reklám sa mu nezobrazí.

Povolené s obmedzeniami Obsahová sieť: Reklamy na alkohol sa môžu zobrazovať v určitých krajinách vo vlastníctvach partnerov (pomocou služieb AdSense a AdMob), ktorí si aktivovali zobrazovanie takéhoto obsahu. Ďalšie informácie

Povolené s obmedzeniami Sieť predajcov v službe Ad Manager: Reklamy na alkohol sa môžu zobrazovať v určitých krajinách na webových stránkach partnerov, ktorí si aktivovali zobrazovanie takéhoto obsahu. Ďalšie informácie

Formáty reklamy
Prijateľné formáty reklamy sa môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako sú používaná platforma, stav vašej reklamy a skutočnosť, či vlastník alebo partner aktivoval zobrazovanie takýchto reklám. Pravidlá prispôsobenej inzercie sa vzťahujú aj na všetky prispôsobené reklamy. Tu sú niektoré typické príklady, hoci sa môžu líšiť:
Nie je povolené Alkohol nemôžu propagovať:
 • Rezervačné grafické reklamy
 • Anotácie s hodnotením od spotrebiteľov

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false