Alkohol

Google leverer oversatte versjoner av brukerstøtten, men de er ikke ment å endre innholdet i retningslinjene våre. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

Display & Video 360-brukere må overholde disse Google Ads-retningslinjene. Du finner flere begrensninger i brukerstøtten for Display & Video 360.

For å se undertekster på språket ditt må du slå på YouTube-teksting. Velg innstillingsikonet Bilde av ikonet for innstillinger i YouTube nederst i videospilleren, og velg så «Teksting» og ønsket språk.


Vi overholder lokale lover og bransjestandarder knyttet til alkohol. Derfor er visse typer alkoholrelatert annonsering ikke tillatt. Dette omfatter både alkohol og drikke som minner om alkohol. Visse typer alkoholrelaterte annonser er tillatt såfremt de samsvarer med retningslinjene nedenfor, ikke er målrettet mot mindreårige, og bare er målrettet mot land der alkoholannonser eksplisitt er tillatt.

Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre. Hvis du mener at annonsen din feilaktig fikk status som ikke godkjent, kan du be om en ny evaluering via skjemaet for spørsmål om retningslinjene og annonser som ikke blir godkjent.

Alkoholsalg

Dette bildet viser Google Ads-retningslinjene for salg av alkohol.

Vi anser at annonser brukes til markedsføring av alkoholholdige drikkevarer når det er én eller flere alkoholholdige drikkevarer med i annonsen, og det kan kjøpes alkohol via appen eller nettstedet annonsen fører videre til.

Tillatt: Vi tillater at det kjøres annonser for nettsalg av alkoholholdige drikkevarer i landene nedenfor.

Land som tillater slike annonser
Albania
Argentina
Australia
Østerrike
Belgia
Bosnia-Hercegovina
Brasil
Bulgaria
Kambodsja
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Kypros
Tsjekkia
Danmark
Estland
Frankrike
Tyskland
Ghana
Hellas
Hongkong
Ungarn
Island
Irland
Israel
Italia
Japan
Kenya
Latvia
Luxemburg
Malta
Mexico
Montenegro
Nederland
New Zealand
Nigeria
Panama
Peru
Filippinene
Portugal
Puerto Rico
Romania
Senegal
Singapore
Slovakia
Sør-Afrika
Spania
Sverige
Sveits
Uganda
Ukraina
Storbritannia
USA
Uruguay

Tillatt med begrensninger Vi tillater annonsering for salg av alkoholholdige drikkevarer hvis alkoholvolumet er under en viss prosent. Annonsøren må angi den høyeste alkoholprosenten på landingssiden.

Land der slike annonser tillates

Ecuador (5 % eller lavere alkoholprosent)
India (0 % alkohol)
Indonesia (0 % alkohol)
Vietnam (lavere enn 5,5 % alkoholprosent)

Ikke tillatt: Det er ikke tillatt med annonsering for salg av alkoholholdige drikkevarer på nettet i land som ikke er oppført i listen ovenfor. Hvis kampanjen din bare er målrettet mot land som ikke står oppført i listen, blir ikke annonsen din godkjent.

Informasjon om alkohol

Dette bildet viser Google Ads-retningslinjene for informasjon om alkohol.

Dette punktet omfatter informative eller merkevarebyggende annonser, deriblant reklame med fokus på alkoholholdige drikkevarer eller reklame som skal øke bevisstheten rundt alkoholholdige drikkevarer, men der drikkevarene ikke tilbys for salg på nettet.

Tillatt: Vi tillater at merkevarebyggende eller informasjonsrelatert annonsering for alkoholholdige drikkevarer kan kjøres i landene nedenfor.

Land der slike annonser tillates
Albania
Argentina
Australia
Østerrike
Belgia
Bosnia-Hercegovina
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Kambodsja
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Kypros
Tsjekkia
Danmark
Den dominikanske republikk
El Salvador
Estland
Frankrike
Tyskland
Ghana
Hellas
Honduras
Hongkong
Ungarn
Island
Irland
Israel
Italia
Japan
Kenya
Latvia
Luxemburg
Malta
Mexico
Montenegro
Nederland
New Zealand
Nicaragua
Nigeria
Panama
Paraguay
Peru
Filippinene
Portugal
Puerto Rico
Romania
Senegal
Singapore
Slovakia
Sør-Afrika
Sør-Korea
Spania
Sverige
Sveits
Taiwan
Uganda
Ukraina
Storbritannia
USA
Uruguay
Venezuela

Tillatt med begrensninger Vi tillater merkevareannonsering eller informativ annonsering for alkoholholdige drikkevarer hvis alkoholvolumet er under en viss prosent. Annonsøren må angi den høyeste alkoholprosenten på landingssiden.

Land der slike annonser tillates

Ecuador (5 % alkohol eller mindre)
India (0 % alkohol)
Indonesia (0 % alkohol)
Vietnam (mindre enn 5,5 % alkohol)

Ikke tillatt: Det er ikke tillatt med merkevarebyggende eller informative annonser for alkoholholdige drikkevarer i landene som ikke står oppført i listen ovenfor. Hvis kampanjen din bare er målrettet mot land som ikke står oppført i listen, blir ikke annonsen din godkjent.
Feilsøkingstrinn for problemer knyttet til alkoholrelatert målretting
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å se hvilke typer alkoholrelatert innhold vi ikke tillater, og landsspesifikke restriksjoner for steder kampanjen din er målrettet mot.
 2. Målrett mot et annet sted. Hvis innholdet i annonsen din oppfyller de grunnleggende retningslinjene, men ikke retningslinjene for landene kampanjen din er målrettet mot, kan du velge å redigere stedsmålrettingen din. Da kan annonsene dine blir vist et annet sted der de overholder retningslinjene våre. Når du målretter kampanjen din bare mot godkjente steder, kan du be om en ny evaluering av annonsene som ikke ble godkjent. Da undersøker vi om de kan bli vist på nytt:
  Be om en ny evaluering

  Hvis du vil fortsette å målrette kampanjen din mot de samme stedene som nå, følger du trinnene nedenfor for å sikre at annonsen din samt appen din eller nettstedet ditt overholder retningslinjene.
 3. Endre annonsens landingsside. Hvis annonsen din leder til innhold som er i strid med disse retningslinjene, må du endre landingssiden slik at den overholder retningslinjene. Når du har korrigert bruddet på retningslinjene, kan du sende inn annonsen din til ny evaluering ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

  Du kan alternativt endre den endelige nettadressen din slik at den peker til en annen del av nettstedet ditt eller appen din som ikke er i strid med disse retningslinjene.
 4. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din. Hvis du har en annonse der retningslinjene ikke overholdes, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.Gå til kontoen din
  • Hold markøren over annonsen du vil redigere, på Annonser-fanen.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å redigere den.
  • Klikk på Lagre når du er ferdig.
  Når du har redigert og lagret annonsen, blir den automatisk sendt til oss for gjennomgang. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid hvis det kreves en grundigere evaluering. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen for kjøring. Hvis du har gjort endringer for å korrigere bestemte brudd på retningslinjene, kan det hende du kan sende inn hele kampanjen til ny evaluering.
  • Se i Status-kolonnen på Annonser-fanen. Hold markøren over den hvite snakkeboblen Boble for ikke godkjent annonse ved siden av «Ikke godkjent».
  • Klikk på «Send kampanjen min inn til ny vurdering». Husk at denne linken bare blir vist hvis annonsen din ikke ble godkjent på grunn av bestemte brudd på retningslinjene.
  • Følg veiledningen på skjermen for å sende inn de korrigerte annonsene fra kampanjen på nytt.
Hvis du ikke klarer å løse problemene som utgjør brudd på retningslinjene, eller om du velger ikke å gjøre det, må du fjerne annonsen din. Ellers kan du risikere at kontoen din blir sperret på et senere tidspunkt fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Uansvarlig annonsering av alkohol

Dette bildet viser Google Ads-retningslinjene om uansvarlig annonsering av alkohol.

Vi anser forholdene nedenfor som uansvarlig i forbindelse med alkoholrelatert annonsering, og vi godkjenner ingen annonser med slikt innhold.

 Du har ikke lov til å målrette alkoholannonser mot enkeltpersoner som ikke har nådd aldersgrensen for lovlig alkoholkonsumering i de landene der du vil vise de aktuelle annonsene.

 Det er forbudt å antyde at alkohol kan ha en positiv effekt på sosial, seksuell, yrkesmessig, intellektuell eller sportslig status.

 Det er ikke lov til å antyde at alkoholkonsum kan ha helsemessige eller terapeutiske fordeler.

Eksempel (listen er ikke uttømmende): «et glass rødvin om dagen er godt for magen»
 

 Det er ikke tillatt å fremstille overdreven drikking som noe fordelaktig, eller å skildre fyll eller drikkekonkurranser.

Du har ikke lov til å skildre alkoholforbruk i forbindelse med kjøring av et hvilket som helst kjøretøy, drift av maskineri eller utførelse av oppgaver som krever årvåkenhet eller fingerferdighet.

Feilsøkingstrinn for problemer knyttet til uansvarlig annonsering av alkohol
 1. Korriger annonsens destinasjon. Fjern alt innhold som er forbudt i henhold til disse retningslinjene. Hvis du ikke får korrigert annonsens destinasjon, må du oppdatere annonsen med en ny destinasjon som er i tråd med disse retningslinjene.
 2. Rediger annonsen. Fjern alt innhold vi ikke tillater. Hvis annonsen din allerede overholder retningslinjene, men du har gjort endringer i annonsens destinasjon, må du redigere annonsen og lagre den. Da sendes annonsen og destinasjonen til ny gjennomgang.

  De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid.

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst 7 dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Virkningen av disse retningslinjene

Hvis annonsen din innfrir kravene ovenfor og blir gjennomgått, kan du lese informasjonen nedenfor for å se hvordan du får kjørt den:

Land
Tillatt med begrensninger I kravene ovenfor kan du se hvor bestemte typer annonser for alkohol kan – og ikke kan – bli vist.
 • Hvis annonsekampanjen din er målrettet bare mot land der vi ikke tillater disse annonsene, blir annonsen din merket med «Ikke godkjent», og den blir ikke kjørt i det hele tatt.
 • Hvis annonsekampanjen din er målrettet mot land der slike annonser henholdsvis er tillatt og forbudt, merkes annonsen med «Kvalifisert (begrenset)», og den blir ikke kjørt i landene der den ikke tillates (men den kan kjøres i de tillatte landene).
Annonseplattformer
Tillatt Her kan annonser for alkohol bli vist:
 • Google Ads og AdWords Express
 • YouTube (Hvis noen som reklamerer for alkohol, ønsker å ha en aldersgrense på startsiden, merkevarekanalen og/eller for videoen sin, er dette mulig i henhold til retningslinjene våre for aldersbegrensning.)
 • AdMob
 • Google Ad Manager
Annonsenettverk

Tillatt med begrensninger Google Søk: Annonser for alkohol kan vises på Google og i Søkenettverket vårt. De som har slått på «Sikkert Søk»-funksjonen, kan imidlertid ikke se denne annonsetypen.

Tillatt med begrensninger Displaynettverket: Annonser for alkohol kan vises i bestemte land i partnerprodukter (via AdSense og AdMob) der publisisten har valgt å vise denne typen innhold. Finn ut mer

Tillatt med begrensninger Ad Manager-nettverket for selgere: Annonser for alkohol kan vises i bestemte land på partnernettsteder der publisisten har valgt å vise denne typen innhold. Finn ut mer

Annonseformater
Hvilke annonseformater som er godkjent, avhenger av ulike faktorer, for eksempel hvilken plattform du bruker, annonsestatusen og om publisisten eller partneren har valgt å vise slike annonser. Retningslinjene for personlig tilpasset annonsering gjelder også for alle personlig tilpassede annonser. Her er noen vanlige eksempler (vær oppmerksom på at dette varierer):
Ikke tillatt Her kan ikke annonser for alkohol markedsføres:
 • Bannerannonser for reservasjon
 • Kommentarer med forbrukervurderinger

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om retningslinjene våre, kan du kontakte brukerstøtten for Google Ads.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny