Giới thiệu về việc tạm ngưng tài khoản theo chính sách của Google Ads

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Bật phụ đề trên YouTube để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn. Chọn biểu tượng cài đặt Hình ảnh biểu tượng cài đặt trên YouTube ở cuối trình phát video, sau đó chọn "Phụ đề" rồi chọn ngôn ngữ của bạn.


Chúng tôi nghiêm chỉnh chấp hành các yêu cầu pháp lý và đặc biệt quan tâm đến sự an toàn của người dùng. Vì vậy, chúng tôi có thể tạm ngưng tài khoản (tức là cấm sử dụng Google Ads) của nhà quảng cáo có những hành động khiến người dùng, Google hoặc các đối tác của chúng tôi gặp rủi ro. Đây là hành động cần thiết để chúng tôi có thể duy trì một hệ sinh thái quảng cáo kỹ thuật số lành mạnh và bền vững, trong đó việc bảo vệ người dùng luôn là nhiệm vụ cốt lõi.

Lý do chúng tôi tạm ngưng tài khoản 

Các chính sách cũng như Điều khoản và điều kiện của Google Ads giúp mang lại trải nghiệm an toàn và tích cực cho người dùng cũng như nhà quảng cáo. Tài khoản có thể bị tạm ngưng nếu chúng tôi phát hiện thấy lỗi vi phạm chính sách hoặc Điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Nếu chúng tôi phát hiện thấy một hành vi vi phạm nghiêm trọng đối với chính sách (theo định nghĩa bên dưới), thì tài khoản của bạn sẽ bị tạm ngưng ngay lập tức mà không cần cảnh báo trước.

Đối với các lỗi vi phạm chính sách khác dẫn đến việc tạm ngưng tài khoản, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một cảnh báo để nêu rõ bản chất của lỗi vi phạm chính sách đó và mọi hành động khắc phục bạn có thể thực hiện để tuân thủ chính sách. Chúng tôi sẽ gửi thông báo này ít nhất 7 ngày trước khi tạm ngưng tài khoản.

Lỗi vi phạm nghiêm trọng là gì?

Một lỗi vi phạm nghiêm trọng các chính sách của Google Ads là các trường hợp vi phạm pháp luật hoặc gây thiệt hại đáng kể cho người dùng hoặc hệ sinh thái quảng cáo kỹ thuật số của chúng tôi. Các lỗi vi phạm nghiêm trọng thường phản ánh rằng hoạt động kinh doanh tổng thể của nhà quảng cáo không tuân thủ chính sách của Google Ads, hoặc là một lỗi vi phạm nghiêm trọng đến mức chúng tôi không thể để quảng cáo đó hiển thị lại với người dùng trong tương lai. Đối với các lỗi vi phạm nghiêm trọng, chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản ngay khi phát hiện ra mà không cần cảnh báo trước. Chúng tôi chỉ thực hiện các biện pháp này trong những trường hợp hành động đó là phương pháp hiệu quả duy nhất để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp và/hoặc gây hại nghiêm trọng cho người dùng.

Google sẽ làm gì nếu phát hiện thấy một lỗi vi phạm nghiêm trọng?

Nếu phát hiện thấy một lỗi vi phạm nghiêm trọng, chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản Google Ads của bạn ngay lập tức mà không cần cảnh báo trước. Bạn sẽ không được phép sử dụng dịch vụ quảng cáo của chúng tôi nữa.

Nhà quảng cáo có thể khiếu nại về trạng thái tạm ngưng tài khoản bao nhiêu lần?

Bạn chỉ nên khiếu nại về trạng thái tạm ngưng tài khoản khi đã thực hiện những thay đổi thích hợp để tuân thủ chính sách và tài khoản đó đã sẵn sàng để được xem xét lại. Nếu bạn gửi quá nhiều đơn khiếu nại về cùng một quyết định tạm ngưng tài khoản, thì chúng tôi có thể sẽ không xử lý các đơn khiếu nại đó để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Nếu bạn gửi mỗi lần một đơn khiếu nại, chúng tôi có thể sẽ xem xét và phản hồi kịp thời.

Nếu có dấu hiệu cho thấy bạn đang sử dụng chức năng khiếu nại sai mục đích, chúng tôi sẽ tạm ngừng xử lý một số đơn khiếu nại trong 7 ngày.

Câu hỏi thường gặp về việc tạm ngưng tài khoản do vi phạm chính sách của Google Ads

Đây là phần giải đáp các câu hỏi thường gặp về việc tạm ngưng tài khoản do vi phạm chính sách của Google Ads.

Google Ads phát hiện các lỗi vi phạm chính sách như thế nào?

Chúng tôi sử dụng cùng lúc hệ thống đánh giá tự động và hệ thống đánh giá do con người thực hiện để phát hiện lỗi vi phạm chính sách của Google Ads. Chúng tôi xem xét thông tin từ nhiều nguồn, bao gồm các quảng cáo, tài khoản và nội dung của bạn, đơn khiếu nại của người dùng, bài đánh giá của người tiêu dùng, thông báo cảnh cáo và phán quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Còn lỗi vi phạm chính sách nào khác có thể dẫn đến việc tạm ngưng tài khoản không?

Có. Việc vi phạm bất kỳ chính sách nào của Google Ads đều có thể dẫn đến việc tạm ngưng tài khoản. Nếu nhà quảng cáo vi phạm chính sách quảng cáo của Google Ads, chúng tôi sẽ gửi một cảnh báo để nêu rõ bản chất của lỗi vi phạm chính sách đó và mọi hành động khắc phục bạn có thể thực hiện để tuân thủ chính sách. Vào thời điểm đó, nhà quảng cáo sẽ có cơ hội khắc phục lỗi vi phạm đó, hoặc nếu không tin rằng mình vi phạm chính sách, nhà quảng cáo sẽ có cơ hội giải thích lý do khiến họ suy nghĩ như vậy. Chúng tôi sẽ gửi thông báo này ít nhất 7 ngày trước khi tạm ngưng tài khoản.

Có lý do nào khác không liên quan đến chính sách có thể dẫn đến việc tạm ngưng tài khoản không?

Có. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các lý do khác khiến tài khoản bị tạm ngưng tại đây.

Chúng tôi sẽ thông báo cho nhà quảng cáo về việc tạm ngưng tài khoản như thế nào?

Các nhà quảng cáo có tài khoản bị tạm ngưng sẽ nhận được thông báo trong tài khoản và thông báo qua email. Thông báo qua email sẽ nêu rõ tất cả các chính sách mà nhà quảng cáo vi phạm và khiến tài khoản của họ bị tạm ngưng, kèm theo một đường liên kết để gửi đơn khiếu nại.

Việc tạm ngưng tài khoản có áp dụng trên toàn cầu không?

Mọi tài khoản Google Ads, bất kể vị trí, đều có thể bị tạm ngưng nếu bị phát hiện vi phạm các chính sách hoặc Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi. Những tài khoản bị tạm ngưng sẽ bị cấm phân phát và hiển thị quảng cáo ở mọi vị trí.

Tài khoản Google Ads sẽ bị tạm ngưng trong bao lâu?

Tài khoản Google Ads sẽ bị tạm ngưng vĩnh viễn, trừ trường hợp bạn khiếu nại thành công và tài khoản của bạn được khôi phục. Kể từ ngày tài khoản bị tạm ngưng, tất cả các nhà quảng cáo sẽ có ít nhất 6 tháng để gửi đơn khiếu nại.

Tôi có thể khiếu nại quyết định tạm ngưng tài khoản không?

Có. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã nhầm lẫn và bạn không vi phạm chính sách, hãy gửi đơn khiếu nại.

Một số nhà quảng cáo đã chọn phải hoàn thành quy trình xác minh nhà quảng cáo thì mới có thể khiếu nại quyết định tạm ngưng tài khoản. Nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của những nhà quảng cáo này sau 3 lần, thì họ sẽ không được phép khiếu nại quyết định tạm ngưng tài khoản nữa.

Chúng tôi chỉ khôi phục tài khoản trong những trường hợp có lý do xác đáng, chẳng hạn như trong trường hợp nhầm lẫn. Vì vậy, bạn cần dành thời gian để chuẩn bị nội dung sao cho kỹ lưỡng, chính xác và trung thực.

Nhà quảng cáo bị tạm ngưng có thể thiết lập hoặc sử dụng các tài khoản khác không?

Không. Các tài khoản liên quan đến tài khoản bị tạm ngưng (ví dụ: tài khoản sử dụng cùng một email hoặc phương thức thanh toán hoặc các tài khoản liên kết với cùng một tài khoản người quản lý) sẽ bị tạm ngưng. Chúng tôi rất coi trọng sự an toàn của người dùng, vì vậy, những nhà quảng cáo có hành động khiến người dùng, Google hoặc các đối tác của chúng tôi gặp rủi ro đều sẽ bị cấm sử dụng Google Ads. Ngoài ra, mọi tài khoản mới mà nhà quảng cáo cố gắng tạo cũng sẽ bị tạm ngưng.

Nhà quảng cáo có thể truy cập vào tài khoản bị tạm ngưng của họ không?

Tài khoản bị tạm ngưng không thể chạy quảng cáo. Tuy nhiên, các nhà quảng cáo vẫn có thể truy cập vào tài khoản bị tạm ngưng và mọi báo cáo liên quan.

Cách yêu cầu hoàn tiền

Nếu tài khoản của bạn bị tạm ngưng và bạn đủ điều kiện nhận tiền hoàn lại, bạn luôn có thể hủy tài khoản và nhận tiền hoàn lại.

Các quyền khác theo Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số của Liên minh Châu Âu

Người dùng và nhà quảng cáo ở Liên minh Châu Âu có thể có các lựa chọn giải quyết khác. Đọc thêm về những lựa chọn khả thi tại đây.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
2248461989766865815
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067