Om kontoavstängningar i enlighet med Google Ads-policyn

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Vi tar rättsliga krav och våra användares säkerhet på största allvar. Därför kan annonsörers handlingar som utsätter våra användare, Google eller våra partner för risk leda till kontoavstängning, vilket innebär att de blir blockerade från Google Ads. Detta är mycket viktigt för att vi ska kunna upprätthålla ett hälsosamt och hållbart ekosystem för digital annonsering med fokus på användarnas skydd.

Därför stänger vi av konton 

Google Ads policyer och användarvillkor bidrar till att skapa en säker och positiv upplevelse för användare och annonsörer. Konton kan stängas av om vi upptäcker att de strider mot våra policyer eller användarvillkoren.

Om vi upptäcker en allvarlig policyöverträdelse (definieras nedan) stängs kontot av omedelbart och utan föregående varning.

För andra policyöverträdelser som leder till kontoavstängning skickar vi en varning där vi beskriver policyöverträdelsen och eventuella åtgärder som kan vidtas för att följa den. Detta meddelande skickas minst sju dagar före avstängningen.

Vad är en allvarlig överträdelse?

En allvarlig överträdelse av Google Ads-policyn är en överträdelse som är så allvarlig att den är olaglig eller utgör ett allvarligt hot mot våra användare eller vårt ekosystem för digital annonsering. Allvarliga överträdelser återspeglar ofta att annonsörens verksamhet i sin helhet inte följer Google Ads policyer eller att en överträdelse är så allvarlig att vi inte kan riskera framtida exponering för våra användare. Eftersom allvarliga överträdelser resulterar i omedelbar avstängning av kontot, begränsar vi, vid identifiering och utan föregående varning, dessa till fall där en sådan åtgärd är den enda effektiva metoden för att förhindra olaglig aktivitet och/eller allvarliga skador.

Hur upptäcker Google Ads policyöverträdelser?

Vi använder en kombination av automatiska och manuella utvärderingar för att upptäcka överträdelser av Google Ads policyer. Vi granskar information från en mängd olika källor, bland annat dina annonser, konton och innehåll, klagomål från användare, konsumentrecensioner, varningar från myndigheter och gällande regelverk.

Vad händer om en allvarlig överträdelse upptäcks?

Om vi upptäcker en allvarlig överträdelse stänger vi av dina Google Ads-konton omedelbart och utan föregående varning. Du får inte annonsera med oss igen.

Vilka policyer anses vara allvarliga?

Kringgående av system

Förfalskning

Marknadsföring av obehöriga apotek

Oacceptabel affärspraxis

Brott mot handelssanktioner

Samordnade vilseledande metoder

Finns det några andra policyöverträdelser som kan leda till avstängning av kontot?

Ja. Överträdelser av Google Ads policyer kan leda till att kontot stängs av. Om en annonsör bryter mot Google Ads annonseringspolicy skickar vi en varning där vi beskriver policyöverträdelsen och eventuella åtgärder som kan vidtas för att följa dem. Då får annonsören möjlighet att åtgärda överträdelsen eller, om de inte anser att de har brutit mot policyn, förklara varför de inte tror att de bryter mot policyn. Detta meddelande skickas minst sju dagar före avstängningen.

Kan upprepade överträdelser av en policy leda till att kontot stängs av?

Ja. Upprepade överträdelser av Google Ads policyer kan leda till att kontot stängs av. Om en annonsör bryter mot Google Ads annonseringspolicy skickar vi en varning där vi beskriver policyöverträdelserna och eventuella åtgärder som kan vidtas för att följa dem. Då får annonsören möjlighet att åtgärda överträdelserna eller, om de inte anser att de har brutit mot policyn, förklara varför de inte tror att de bryter mot policyn. Detta meddelande skickas minst sju dagar före avstängningen.

Finns det andra orsaker som inte har med policyn att göra som kan leda till att kontot stängs av?

Ja. Du kan läsa mer om andra orsaker till kontoavstängningar här.

Hur meddelas en annonsör om en avstängning?

Annonsörer vars konton blir avstängda får en avisering i kontot och ett e-postmeddelande. I e-postmeddelandet identifieras alla policyer som annonsören brutit mot och därför stängts av samt en länk för överklagan.

Går det att överklaga en kontoavstängning?

Ja. Om du anser att det har skett ett misstag och att du inte har brutit mot våra policyer kan du skicka in en överklagan. Vi återställer bara konton under övertygande omständigheter, till exempel vid misstag, så det är viktigt att du tar dig tid att vara noggrann, korrekt och ärlig.

Kan en avstängd annonsör skapa eller använda andra konton?

Nej. Konton som är kopplade till det avstängda kontot (till exempel konton med samma e-post eller betalningsmetod eller konton som är länkade till samma förvaltarkonto) stängs av. Vi tar användarnas säkerhet på största allvar, så annonsörers åtgärder som utsätter våra användare, Google eller våra partner för risk blockeras från Google Ads. Dessutom stängs alla nya konton som annonsören försöker skapa av.

Kan en annonsör få åtkomst till sina avstängda konton?

Avstängda konton kan inte visa några annonser. Annonsörerna kan dock fortfarande få åtkomst till sina avstängda konton och eventuella tillhörande rapporter.

Så begär du återbetalning

Om ditt konto har stängts av och du har rätt till en återbetalning kan du alltid avsluta ditt konto och få en återbetalning.

Om du vill ladda ned en kopia av den här informationen kan du använda funktionen Skriv ut till PDF i webbläsaren och spara den på datorn.

Kom ihåg att den här sidan kan uppdateras med tiden, så besök sidan på den här webbplatsen för att få den senaste informationen om kontoavstängningar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?