Perihal penggantungan akaun dasar Google Ads

Kami sangat mengambil berat tentang soal keperluan undang-undang dan keselamatan pengguna, jadi tindakan pengiklan yang mendedahkan pengguna kami, Google atau rakan kongsi kami kepada risiko boleh menyebabkan penggantungan akaun, yang merupakan larangan penggunaan Google Ads. Perkara ini penting untuk membolehkan kami mengekalkan ekosistem pengiklanan digital yang sihat dan lestari yang mengutamakan perlindungan pengguna.

Sebab kami menggantung akaun 

Dasar dan Terma & Syarat Google Ads membantu anda mewujudkan pengalaman yang selamat dan positif bagi pengguna serta pengiklan. Akaun mungkin digantung jika kami menemui pelanggaran dasar kami atau Terma & Syarat ini.

Jika kami mengesan pelanggaran dasar yang besar (ditentukan di bawah), akaun anda akan digantung dengan serta-merta dan tanpa amaran awal.

Untuk pelanggaran dasar lain yang membawa kepada penggantungan akaun, kami akan menghantar amaran kepada anda yang menggariskan sifat pelanggaran dasar tersebut dan apa-apa tindakan remedi yang boleh dilakukan untuk mematuhi dasar. Pemberitahuan akan dihantar sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tindakan penggantungan.

Apakah pelanggaran besar?

Pelanggaran besar terhadap dasar Google Ads merupakan pelanggaran yang amat serius sehingga melanggar undang-undang atau menimbulkan bahaya yang ketara kepada pengguna kami atau ekosistem pengiklanan digital kami. Pelanggaran besar sering kali menunjukkan bahawa perniagaan keseluruhan pengiklan tidak mematuhi dasar Google Ads atau bahawa satu pelanggaran adalah sangat teruk sehinggakan kami tidak boleh menanggung risiko pendedahan kepada pengguna kami pada masa depan. Memandangkan pelanggaran besar akan menyebabkan penggantungan akaun dengan serta merta, selepas pengesanan dan tanpa amaran awal, kami mengehadkan tindakan ini kepada kes yang tindakan sedemikian merupakan satu-satunya kaedah yang berkesan untuk mencegah aktiviti haram dan/atau bahaya yang ketara kepada pengguna.

Bagaimanakah Google Ads mengesan pelanggaran dasar?

Kami menggunakan penilaian automatik dan manusia untuk mengesan pelanggaran dasar Google Ads. Kami menyemak maklumat daripada pelbagai sumber, termasuk iklan, akaun dan kandungan anda, aduan pengguna, ulasan pengguna, amaran dan perintah kawal selia.

Apakah yang berlaku jika pelanggaran besar dikesan?

Jika kami mengesan pelanggaran besar, kami akan menggantung akaun Google Ads dengan serta-merta dan tanpa amaran awal. Anda tidak akan dibenarkan mengiklan dengan kami lagi.

Apakah dasar yang dianggap penting?

Memintasi sistem

Pemalsuan

Promosi farmasi yang tidak dibenarkan

Amalan perniagaan yang tidak boleh diterima

Pelanggaran Sekatan Perdagangan

Amalan penipuan terancang

Adakah terdapat apa-apa pelanggaran dasar lain yang boleh menyebabkan penggantungan akaun?

Ya. Pelanggaran mana-mana dasar Google Ads boleh menyebabkan penggantungan akaun. Jika pengiklan melanggar dasar pengiklanan Google Ads, kami akan menghantar amaran yang menggariskan sifat pelanggaran dasar tersebut dan apa-apa tindakan remedi yang boleh dilakukan untuk mematuhi dasar. Pada bila-bila masa, pengiklan akan diberikan peluang untuk menyelesaikan pelanggaran atau, jika mereka tidak percaya mereka telah melanggar dasar, terangkan sebab mereka tidak percaya mereka melanggar dasar. Pemberitahuan akan dihantar sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tindakan penggantungan.

Bolehkah pelanggaran dasar secara berulang menyebabkan penggantungan akaun?

Ya. Pelanggaran mana-mana dasar Google Ads secara berulang boleh menyebabkan penggantungan akaun. Jika pengiklan melanggar dasar pengiklanan Google Ads secara berulang, kami akan menghantar amaran yang menggariskan sifat pelanggaran dasar tersebut dan apa-apa tindakan remedi yang boleh dilakukan untuk mematuhi dasar. Pada masa itu, pengiklan akan diberikan peluang untuk menyelesaikan pelanggaran atau, jika mereka tidak percaya mereka telah melanggar dasar, terangkan sebab mereka tidak percaya mereka melanggar dasar. Pemberitahuan ini akan dihantar sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tindakan penggantungan.

Adakah terdapat apa-apa sebab bukan dasar lain yang boleh menyebabkan penggantungan akaun?

Ya. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang sebab lain untuk penggantungan akaun di sini.

Bagaimanakah pengiklan akan dimaklumkan tentang penggantungan?

Pengiklan yang akaunnya digantung akan menerima pemberitahuan dalam akaun, serta pemberitahuan e-mel. Pemberitahuan e-mel akan mengenal pasti semua dasar yang dilanggar oleh pengiklan sehingga menyebabkan penggantungan dan pautan untuk menyerahkan rayuan.

Bolehkah penggantungan akaun dirayu?

Ya. Jika anda percaya ini satu kesilapan dan anda tidak melanggar dasar kami, sila kemukakan rayuan. Kami hanya mengaktifkan kembali akaun dalam situasi yang meyakinkan seperti jika berlaku kesilapan. Jadi anda perlu meluangkan masa untuk mengemukakan hujah yang teliti, tepat dan jujur.

Bolehkah pengiklan yang digantung menyediakan atau menggunakan akaun lain?

Tidak. Akaun yang berkaitan dengan akaun yang digantung (contohnya, akaun yang menggunakan e-mel atau kaedah pembayaran yang sama, atau akaun yang dipautkan kepada akaun pengurus yang sama) akan digantung. Kami sangat mengambil berat tentang keselamatan pengguna, jadi tindakan pengiklan yang mendedahkan pengguna kami, Google atau rakan kongsi kami kepada risiko boleh menyebabkan larangan penggunaan Google Ads. Selain itu, apa-apa akaun baharu yang cuba dibuat oleh pengiklan tersebut akan digantung.

Bolehkah pengiklan mengakses akaun mereka yang digantung?

Akaun yang digantung tidak boleh menyiarkan apa-apa iklan. Walau bagaimanapun, pengiklan boleh mengakses akaun mereka yang digantung dan apa-apa laporan yang berkaitan.

Cara meminta bayaran balik

Sekiranya akaun anda digantung dan anda layak mendapat bayaran balik, anda boleh membatalkan akaun anda pada bila-bila masa dan menerima bayaran balik anda.

Untuk memuat turun salinan maklumat ini, gunakan ciri Cetak ke PDF dalam penyemak imbas anda untuk menyimpan salinan tersebut ke komputer anda.

Ingat bahawa halaman ini mungkin dikemas kini dari semasa ke semasa, jadi pastikan anda melawat halaman di tapak web ini untuk mendapatkan maklumat terkini tentang penggantungan akaun.

Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?