Tietoja Google Ads ‑tilien jäädyttämisestä

Suhtaudumme erittäin vakavasti lakivaatimuksiin ja käyttäjien turvallisuuteen, joten tilejä jäädytetään sellaisten toimien seurauksena, jotka voivat asettaa Googlen tai sen kumppanit tai käyttäjät vaaraan.

Mainostaja, jonka tili on jäädytetty, saa ilmoituksen tililleen ja sähköpostiinsa. Huomioitavaa:

 • Jäädytettyjä tilejä ei voi käyttää mainostamiseen, eikä niillä voi luoda uutta sisältöä. Mainostajat voivat kuitenkin kirjautua jäädytetyille tileilleen ja katsoa niillä olevia raportteja.
 • Jäädytettyyn tiliin liittyvät tilit (esimerkiksi tilit, jotka käyttävät samaa sähköpostiosoitetta tai maksutapaa tai jotka on linkitetty samaan hallinnoijan tiliin) voidaan jäädyttää.
 • Jäädytettyyn Google Ads ‑tiliin linkitetyt Kauppiasportaali-tilit voidaan jäädyttää.
 • Uudet tilit, jotka kyseinen mainostaja mahdollisesti yrittää luoda, voidaan jäädyttää.

Tilien jäädyttämisen tarkoitus 

Google Adsin käytäntöjen ja käyttöehtojen tarkoituksena on taata käyttäjille ja mainostajille turvallinen ja positiivinen kokemus. Tilejä voidaan jäädyttää, jos havaitsemme törkeitä käytäntö- tai käyttöehtorikkomuksia. On myös muita syitä, joiden vuoksi tili voidaan jäädyttää väliaikaisesti. Lue lisää alta.  

 

Laajenna kaikki Tiivistä kaikki Jäädyttäminen Google Adsin käytäntöjen tai käyttöehtojen rikkomusten vuoksi
Suhtaudumme alla olevien käytäntöjen rikkomuksiin hyvin vakavasti ja pidämme niitä törkeinä. 
Näitä käytäntöjä rikkovat tilit voidaan jäädyttää, ja niille voidaan asettaa mainostuskielto. Jos kyseessä on mielestäsi erehdys etkä ole rikkonut tätä käytäntöä, tee valitus. Palautamme tilejä vain painavista syistä, joten on tärkeää, että ilmaiset asiasi perusteellisesti, tarkasti ja rehellisesti.

Järjestelmien kiertäminen

Haluamme, että käyttäjien Google-verkostossa näkemät mainokset ovat hyödyllisiä, monipuolisia, asianmukaisia ja turvallisia. Emme salli mainostajien näyttää mainoksia, sisältöjä tai mainosten kohteita, jotka ovat haitallisia tai joilla yritetään huijata tai kiertää mainosten tarkistusprosessejamme.Tilit, joilla tehdään joitakin seuraavassa kuvattuja toimia, voidaan jäädyttää.

Ei sallittu Toiminta, jolla yritetään kiertää tai häiritä Googlen mainontajärjestelmiä ja -prosesseja

Esimerkki 1: Sisällön naamiointi (eri sisällön näyttäminen tietyille käyttäjille, mukaan lukien Google), jonka tavoitteena tai seurauksena on Googlen tarkistusjärjestelmien häiritseminen tai jonka avulla peitetään tai yritetään peittää Google Adsin käytäntöjen vastaisuus. Sisällön naamiointia on esimerkiksi uudelleenohjaus käytäntöjen vastaiseen sisältöön, sivun tai mainoksen sisällön muuttaminen dynaamisen nimipalvelun avulla sekä mainoksen, sivuston tai tilin kattavan tarkistuksen estäminen manipuloimalla sivuston sisältöä tai rajoittamalla pääsyä useille laskeutumissivuille.

*Huom. Sisällön naamiointina ei pidetä sellaista sisällön personointia, joka tuo todellista lisäarvoa tietyille käyttäjille. Tällainen personointi hyväksytään, kun
 • sama sisältö esitetään eri kielillä, kunhan tarjonta on pohjimmiltaan sama
 • sisältö vaihtelee, mutta se on edelleen Googlen mainoskäytäntöjen mukaista
 • Google voi tarkistaa sisällön version

Esimerkki 2: Tilillä toistuvasti havaitut käytäntörikkomukset, mukaan lukien uusien verkkotunnusten tai tilien luominen sellaisten mainosten julkaisemista varten, jotka ovat samankaltaisia kuin aiemmin hylätyt mainokset (riippumatta siitä, onko mainokset hylätty tämän vai jonkin muun Google Ads ‑käytännön rikkomuksen vuoksi)

Esimerkki 3: Virheellisten tietojen ilmoittaminen Googlen vahvistusohjelmien yhteydessä

Jos tilillä havaitaan alla kuvatun kaltaista toistuvaa mainostekstin manipulointia, tili voidaan jäädyttää. 

Ei sallittu Mainostekstin manipulointi Googlen automaattisten järjestelmätarkistusten ohittamiseksi

Esimerkkejä: Kiellettyjä sanoja tai ilmauksia kirjoitetaan väärin mainoksen hylkäämisen estämiseksi tai mainostekstin sisältämiä ja tavaramerkillä suojattuja termejä manipuloidaan tavaramerkin käyttöä koskevien rajoitusten välttämiseksi.

Lisätietoja tästä käytännöstä

Väärennökset

Google Ads kieltää tuoteväärennösten myynnin ja mainostamisen. Tuoteväärennöksissä on tavaramerkki tai logo, joka on identtinen toisen tavaramerkin kanssa tai jota on huomattavan vaikea erottaa toisesta tavaramerkistä. Tuoteväärennökset jäljittelevät alkuperäisen tuotteen brändiominaisuuksia, jotta niitä erehdyttäisiin pitämään brändin omistajan aitoina tuotteina. Tämä käytäntö koskee mainoksen sisältöä ja verkkosivuston tai sovelluksen sisältöä. 

Tilisi voidaan jäädyttää, jos mainoksen, verkkosivuston tai sovelluksen sisällön havaitaan mainostavan väärennettyjä tuotteita. Seuraavassa on esimerkkejä tämän tyyppisistä tuotteista.

Tuotteet, joita kuvataan esimerkiksi sanoilla kopio, replika, jäljennös, jäljitelmä, väärennös tai näköiskappale brändinimen yhteydessä siten, että tarkoituksena on saada kuluttajat uskomaan niiden olevan brändin omistajan aitoja tuotteita

Muut väärennetyt tuotteet, jotka jäljittelevät brändiominaisuuksia siten, että niitä erehdyttäisiin luulemaan aidoiksi tuotteiksi

Esimerkkejä: väärennetyt tuotteet, joihin on lisätty brändin nimi tai logo

Lisätietoja tästä käytännöstä

Luvattomien apteekkien mainostaminen

Tilit, joilla mainostetaan luvattomia apteekkeja, voidaan jäädyttää. Tällaista toimintaa on muun muassa sellaisten sivustojen mainostaminen, joilla myydään reseptilääkkeitä ilman reseptiä, tai mainosten kohdistaminen alueille, joilla sinulla ei ole lupaa mainostaa tällaista sisältöä.

Katso lisätietoja tästä käytännöstä.

Sopimattomat bisneskäytännöt

Suhtaudumme epärehellisiin bisneskäytäntöihin erittäin vakavasti ja pidämme niitä törkeinä käytäntörikkomuksina. Jos havaitsemme tililläsi tällaista toimintaa, tili voidaan jäädyttää. Mainostajat tai sivustot, jotka harjoittavat epärehellisiä bisneskäytäntöjä, eivät saa jatkaa mainostamista palveluissamme. Siksi suosittelemme, että ilmaiset aina mahdollisimman selkeästi, millaista tuotetta, yritystä tai palvelua mainostat. Kun selvitämme, rikkooko mainostaja tai kohde tätä käytäntöä, saatamme tutkia tietoja useista eri lähteistä, kuten mainoksesta, verkkosivustolta, tileiltäsi ja kolmansilta osapuolilta. Jos kyseessä on erehdys etkä mielestäsi ole rikkonut tätä käytäntöä, tee valitus ja perustele kantasi. Palautamme tilejä vain painavista syistä, joten on tärkeää, että ilmaiset asiasi perusteellisesti, tarkasti ja rehellisesti. Lue lisää jäädytetyistä tileistä.

 

Yritykseen, tuotteeseen tai palveluun liittyvien tietojen piilotteleminen tai vääristeleminen

Esimerkkejä: käyttäjien houkutteleminen luovuttamaan rahaa tai tietoja väärin tai epäselvin perustein, väärän henkilöllisyyden, yrityksen nimen tai yhteystiedon esittäminen, poliittisia, sosiaalisia tai muita yhteiskunnallisesti merkittäviä kysymyksiä käsittelevän sisällön ohjaaminen toisessa maassa sijaitseville käyttäjille, jos salaat tai ilmoitat väärin kotimaasi tai muita olennaisia tietoja itsestäsi

Mainoksen kohteet, joissa käyttäjien tietoja kerätään tietojenkalastelutekniikoilla

Lisätietoja tästä käytännöstä 

Kohtuuton etu

Haluamme, että käyttäjien Google-verkostossa näkemät mainokset ovat hyödyllisiä, monipuolisia, asianmukaisia ja turvallisia.  Jos havaitsemme tililläsi alla kuvatun kaltaista toimintaa, tili voidaan jäädyttää.

 Google-verkoston käyttäminen kohtuuttoman edun saamiseen liikennemäärissä huutokaupan muihin osallistujiin verrattuna

Esimerkkejä: Kumppanijäsenet, jotka mainostavat Google Adsissa kumppanuusohjelman sääntöjen vastaisesti, mainostavat samaa tai samankaltaista sisältöä useilta tileiltä samojen tai samankaltaisen hakulausekkeiden yhteydessä tai pyrkivät näyttämään samanaikaisesti useita yrityksesi, sovelluksesi tai sivustosi mainoksia

Huom. Avainsanojen tulisi liittyä kohdeyleisön todennäköiseen tavoitteeseen haun yhteydessä, ja kunkin mainostamasi verkkosivuston tai sovelluksen tulisi tarjota erillistä arvoa käyttäjille. Esimerkiksi samankaltaisten tuotteiden ja hintojen mainostamista toisiinsa liittyvissä kohteissa pitäisi välttää.

Lisätietoja tästä käytännöstä 

Toistuvat rikkomukset

Jos mainostaja rikkoo Google Adsin mainostuskäytäntöjä toistuvasti, hänen tilinsä voidaan jäädyttää.

Maksu- ja laskutusongelmista johtuvat jäädytykset
Tilisi voidaan jäädyttää jonkin seuraavan syyn vuoksi.

Tarjouskoodin väärinkäyttö

Jos yrität myydä tarjouskoodeja tai käyttää useampaa kuin yhtä tarjouskoodia samalla tilillä, tili voidaan jäädyttää. Katso lisätietoja tarjouskoodien maakohtaisista käyttöohjeista

Jos kyseessä on mielestäsi erehdys, tee valitus.

Takaisinveloituspyyntö

Jos ohjeistat pankkisi tai luottokorttiyhtiösi perumaan Google Ads ‑kuluihin liittyvän aiheellisen veloituksen (eli teet takaisinveloituspyynnön), tilisi voidaan jäädyttää. 

Jäädytyksen selvittäminen 

 1. Suorita maksu Google Adsissa.
 2. Lähetä valitus. 

Huom. Jos suoritat Google Ads ‑maksut suoraan pankkitililtäsi (suoraveloituksena), sinun on lähetettävä meille maksutosite valituksen mukana. Lataa kopio tiliotteestasi tai kuvakaappaus verkkopankistasi. Maksutositteesta on käytävä ilmi nimesi, Googlelle suoritettu maksu sekä tilin saldo.

Epäilyttävä maksutoiminto

Jos tililläsi havaitaan epäilyttäviä tai vilpillisiä maksutapahtumia, saatamme rajoittaa sitä, kuinka paljon kuluja tili voi kerryttää, tai voimme jäädyttää tilin.
Jos kyseessä on mielestäsi erehdys, tee valitus.

Maksamaton saldo

Jos et ole maksanut tilillesi kertyneitä kuluja, tili voidaan jäädyttää väliaikaisesti.

Jäädytyksen selvittäminen 

 1. Suorita maksu Google Adsissa.
 2. Lähetä valitus. 

Huom. Jos suoritat Google Ads ‑maksut suoraan pankkitililtäsi (suoraveloituksena), sinun on lähetettävä meille maksutosite valituksen mukana. Lataa kopio tiliotteestasi tai kuvakaappaus verkkopankistasi. Maksutositteesta on käytävä ilmi nimesi, Googlelle suoritettu maksu sekä tilin saldo.

Väliaikaiset jäädytykset tilin luvattoman käytön vuoksi

Jos havaitsemme, että luvaton käyttäjä yrittää käyttää Google Ads ‑tiliäsi, jäädytämme tilisi väliaikaisesti suojataksemme sitä luvattomilta veloituksilta. 

Jäädytyksen selvittäminen: Täytä tämä lomake, niin autamme sinua suojaamaan tilisi, jotta voit nopeasti jatkaa mainostesi näyttämistä.

Google Ad Grants ‑käytännön noudattaminen
Google Ad Grants ‑tili voidaan jäädyttää, jos se ei ole Google Ad Grants ‑käytännön mukainen. 
Jäädytyksen selvittäminen: Tutustu ohjelmasääntöihin ja selvitä, voitko pyytää tilin uudelleenaktivointia.

Hyvityksen pyytäminen

Jos tilisi on jäädytetty ja sinulla on oikeus hyvitykseen, voit milloin tahansa peruuttaa tilisi, jolloin saat hyvityksen automaattisesti.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?