Zdravotná starostlivosť a lieky

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Zaviazali sme sa dodržiavať nariadenia týkajúce sa reklamy v oblasti zdravotnej starostlivosti a liekov, preto očakávame, že reklamy a ciele budú dodržiavať príslušné právne predpisy a odvetvové normy. Inzercia spojená s niektorými typmi obsahu súvisiaceho so zdravotnou starostlivosťou nie je vôbec povolená. Iné typy obsahu súvisiaceho so zdravotnou starostlivosťou sú povolené, ak má inzerent certifikáciu od Googlu a zacieľuje iba na schválené krajiny. Prečítajte si miestne nariadenia pre oblasti, na ktoré chcete zacieliť.

Nižšie nájdete niekoľko príkladov obsahu súvisiaceho so zdravotnou starostlivosťou, ktorý za určitých podmienok povoľujeme. Niektoré typy obsahu sú dostupné len v určitých regiónoch. Nezabudnite si preto pozrieť zoznam obmedzení špecifických pre jednotlivé krajiny, v ktorých chcete inzerovať. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Výrobcovia liekov

Google povoľuje výrobcom liekov inzerovať iba vo vybraných krajinách.

Lieky na predpis

Výrobcovia liekov môžu propagovať lieky na predpis iba v týchto krajinách: Kanada, Nový Zéland a Spojené štáty. Títo výrobcovia nemôžu propagovať opioidné analgetiká na predpis.

Voľnopredajné lieky

Výrobcovia liekov môžu propagovať voľnopredajné lieky iba v týchto krajinách: Austrália, Brazília, Česká republika, Čína, Filipíny, Francúzsko, Holandsko, Hongkong, India, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Keňa, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

Iní výrobcovia a dodávatelia

Výrobcovia aktívnych farmaceutických látok, profesionálni zdravotnícki dodávatelia a dodávatelia protilátok, peptidov a zlúčenín pre komerčné laboratóriá môžu inzerovať iba v týchto krajinách: Kanada a Spojené štáty.

Certifikácia

Ak chcú výrobcovia liekov zobrazovať reklamy, Google ich musí certifikovať. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete nižšie.

Neautorizované lekárne

Nepovoľujeme:

 ponúkanie liekov na predpis bez predpisu;

 zacielenie na oblasti, v ktorých nemáte licenciu;

Porušenia týchto pravidiel považujeme za hrubé a berieme ich veľmi vážne. Hrubé porušenie pravidiel služby Google Ads je veľmi vážne porušenie, ktoré sa buď považuje za nezákonné, alebo používateľom spôsobuje škody. Pri posudzovaní, či inzerent alebo cieľ porušujú tieto pravidlá, môžeme skontrolovať informácie z viacerých zdrojov vrátane vašej reklamy, webu, účtov a zdrojov tretích strán.Ak zistíme porušenia týchto pravidiel, bez predchádzajúceho upozornenia pozastavíme váš účet Google Ads a už cez nás nebudete môcť inzerovať. Ak si myslíte, že došlo k chybe a naše pravidlá ste neporušili, podajte odvolanie, v ktorom vysvetlíte dôvod. Účty obnovujeme, iba ak sú na to pádne dôvody a poskytnete dobré vysvetlenie. Preto je dôležité venovať tejto záležitosti čas a dbať na dôkladnosť, presnosť a pravdivosť. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Nepovoľujeme:

 ponúkanie liekov na predpis bez predpisu;

 zacielenie na oblasti, v ktorých nemáte licenciu;

Porušenia týchto pravidiel považujeme za hrubé a berieme ich veľmi vážne. Hrubé porušenie pravidiel služby Google Ads je veľmi vážne porušenie, ktoré sa buď považuje za nezákonné, alebo používateľom spôsobuje škody. Pri posudzovaní, či inzerent alebo cieľ porušujú tieto pravidlá, môžeme skontrolovať informácie z viacerých zdrojov vrátane vašej reklamy, webu, účtov a zdrojov tretích strán.Ak zistíme porušenia týchto pravidiel, bez predchádzajúceho upozornenia pozastavíme váš účet Google Ads a už cez nás nebudete môcť inzerovať. Ak si myslíte, že došlo k chybe a naše pravidlá ste neporušili, podajte odvolanie, v ktorom vysvetlíte dôvod. Účty obnovujeme, iba ak sú na to pádne dôvody a poskytnete dobré vysvetlenie. Preto je dôležité venovať tejto záležitosti čas a dbať na dôkladnosť, presnosť a pravdivosť. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Predaj liekov na predpis

Google obmedzuje propagáciu internetových lekární. Pri určovaní toho, či inzerent propaguje internetovú lekáreň, zvažujeme niekoľko faktorov, napríklad obsah reklám a webových stránok alebo aplikácie, ako aj ponúkané produkty či služby. Kvôli bezpečnosti používateľov, ako aj z iných dôvodov volíme pri uplatňovaní týchto pravidiel opatrný prístup, a to najmä v prípade vstupných stránok odkazujúcich na obsah, ktorý má znaky internetového predaja liekov na predpis alebo voľnopredajných liekov.

Krajiny

Google povoľuje propagáciu internetových lekární iba v týchto krajinách: Austrália, Brazília, Česká republika, Čína, Dánsko, Holandsko, Hongkong, Izrael, Japonsko, Kanada, Keňa, Mexiko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Švédsko a Taiwan.

Propagáciu internetových lekární v iných krajinách Google nepovoľuje.

Kľúčové slová

Google povoľuje inzerentom, ktorí majú charakter internetových lekární, ponúkať ceny za kľúčové slová s výrazmi označujúcimi lieky na predpis iba v týchto krajinách: Austrália, Česká republika, Dánsko, Holandsko, Izrael, Japonsko, Kanada, Keňa, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty.

Certifikácia

Ak chcú internetové lekárne zobrazovať reklamy, musí ich certifikovať Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete nižšie. Na získanie certifikácie od Googlu musia byť internetové lekárne registrované na príslušných úradoch na kontrolu liečiv v krajinách, na ktoré ich reklamná kampaň zacieľuje.

Vyhradené liekové výrazy

Vo väčšine krajín sveta spoločnosť Google nepovoľuje používanie výrazov označujúcich lieky na predpis v reklamnom texte, na vstupných stránkach, v kľúčových slovách ani zdrojovom kóde webovej stránky.

 • Pokiaľ ide o kampane zacieľujúce na Kanadu, Nový Zéland alebo Spojené štáty, určité firmy, napríklad internetové lekárne a výrobcovia liekov, môžu v reklamnom texte a na vstupných stránkach používať výrazy označujúce lieky na predpis. Na zobrazovanie reklám nepotrebujete certifikáciu. Certifikáciu však musíte mať, ak chcete zacieľovať na kľúčové slová obsahujúce výrazy označujúce lieky na predpis. Tieto firmy musia byť certifikované spoločnosťou Google, aby mohli zobrazovať reklamy. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete nižšie.
 • Ak vaše kampane nezacieľujú na Kanadu, Nový Zéland ani Spojené štáty, v reklamnom texte ani na vstupných stránkach nesmiete používať výrazy označujúce lieky na predpis.
 • Vo výnimočných prípadoch, a ak to umožňujú miestne právne predpisy, spoločnosť Google udeľuje výnimky z týchto pravidiel kampaniam vládnych alebo uznávaných neziskových zdravotných organizácií, ktoré sú zamerané na zvyšovanie povedomia o verejnom zdraví a bezpečnosti. Ak chcete o takúto výnimku požiadať, aby ste výrazy označujúce lieky na predpisy mohli používať v reklamnom texte, na vstupných stránkach, v kľúčových slovách alebo zdrojovom kóde webovej stránky, kontaktujte nás.

Ak vaše reklamy alebo ich vstupné stránky obsahujú vyhradené výrazy označujúce lieky pre domáce zvieratá, uplatnia sa na ne označenia bez ohľadu na informácie o zacielení. Reklamy na lieky pre domáce zvieratá s týmito označeniami sa budú mimo Spojených štátov a Kanady zobrazovať voľne bez certifikácie. V Spojených štátoch a Kanade musia mať inzerenti liekov pre domáce zvieratá príslušný farmaceutický certifikát, aby mohli zacieľovať na výrazy označujúce lieky pre domáce zvieratá. Certifikáciu však nepotrebujú, ak chcú zobrazovať reklamy obsahujúce výrazy označujúce lieky pre domáce zvieratá.

Pozrite si neúplný zoznam liekov na predpis alebo účinných zložiek, ktoré sa v rámci týchto pravidiel monitorujú.

Ako problém vyriešiť: vyhradený liekový výraz

V reklame, na webových stránkach alebo v aplikácii propagujete lieky na predpis, čo nie je povolené najmenej v jednej z krajín, na ktoré je kampaň zacielená.

Z reklamy a webových stránok alebo aplikácie odstráňte všetky zmienky o liekoch na predpis a steroidoch. Prípadne môžete zmeniť geografické zacielenie kampaní tak, aby zacieľovali iba na krajiny, v ktorých je táto služba povolená. V sekcii uvedenej vyššie nájdete ďalšie podrobnosti týkajúce sa obmedzení pre konkrétne krajiny, na ktoré zacieľujete.

Neschválené látky

Spoločnosť Google nepovoľuje propagáciu nasledujúceho obsahu, a to bez ohľadu na akékoľvek tvrdenia o legálnosti:

 • všetky položky v tomto neúplnom zozname zakázaných liekov a doplnkov;
 • produkty obsahujúce efedru;
 • produkty obsahujúce ľudský chorionický gonadotropín (HCG) v súvislosti s redukciou alebo kontrolou hmotnosti, prípadne keď sa propaguje v spojení s anabolickými steroidmi;
 • bylinné a výživové doplnky, ktoré obsahujú aktívne farmaceutické substancie alebo nebezpečné zložky;
 • výrobky, o ktorých sa vyhlasuje, že sú rovnako účinné ako lieky na predpis alebo regulované látky;
 • výrobky, ktoré nie sú schválené vládou a predávajú sa spôsobom naznačujúcim, že ich používanie je bezpečné alebo účinné pri predchádzaní alebo liečbe určitej choroby alebo ochorenia;
 • produkty, na ktoré sa vzťahujú vládne alebo regulačné kroky alebo upozornenia;
 • produkty s názvami, ktoré sa mätúcim spôsobom podobajú neschválenému lieku, doplnku alebo kontrolovanej látke.

Spoločnosť Google nepovoľuje propagáciu produktov s dehydroepiandrosterónom v žiadnej inej krajine okrem Spojených štátov. Spoločnosť Google nepovoľuje propagáciu produktov s melatonínom v žiadnej inej krajine okrem Kanady a Spojených štátov.

Ďalšie informácie o neschválených alebo zavádzajúcich liekoch a doplnkoch, ktoré monitorujeme, nájdete na stránke www.legitscript.com.

Ako problém vyriešiť: neschválené látky
 1. Vyriešte problém v cieli reklamy. Odstráňte všetky zmienky o látkach, ktoré tieto pravidlá zakazujú. Ak problém v cieli reklamy nedokážete vyriešiť, aktualizujte danú reklamu tak, že nastavíte nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami.
 2. Upravte reklamu. Odstráňte obsah, ktorý nepovoľujeme. Ak vaša reklama už je v súlade s pravidlami, no vykonali ste zmeny v jej cieli, upravte danú reklamu a uložte ju. Reklama a jej cieľ sa znova odošlú na kontrolu.

  Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

Ako problém vyriešiť: DHEA alebo melatonín
Zacieľte na odlišné miesto. Ak reklama spĺňa základné požiadavky pravidiel, avšak nespĺňa pravidlá týkajúce sa krajín, na ktoré je zacielená, môžete upraviť geografické zacielenie a zobrazovať reklamy v mieste, kde spĺňajú naše požiadavky. Keď zmeníte zacielenie iba na prijateľné miesta, požiadajte o posúdenie zamietnutých reklám. Skontrolujeme ich a zistíme, či je možné ich spustenie.
Vyžiadať kontrolu

Ak je dôležité ponechať zacielenie na existujúce oblasti, podľa nasledujúceho postupu upravte svoju reklamu a svoj cieľ tak, aby boli v súlade s pravidlami.

 1. Vyriešte problém v cieli reklamy. Odstráňte všetky zmienky o látkach, ktoré tieto pravidlá zakazujú. Ak problém v cieli reklamy nedokážete vyriešiť, aktualizujte danú reklamu tak, že nastavíte nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami.
 2. Upravte reklamu. Odstráňte obsah, ktorý nepovoľujeme. Ak vaša reklama už je v súlade s pravidlami, no vykonali ste zmeny v jej cieli, upravte danú reklamu a uložte ju. Reklama a jej cieľ sa znova odošlú na kontrolu.

  Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

Opioidné analgetiká na predpis

Google nepovoľuje reklamy na opioidné analgetiká na predpis, ktoré nie sú určené na substitučnú liečbu závislosti od užívania opioidov a ani nespĺňajú všetky ostatné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na lieky na predpis uvedené na tejto stránke.

Vo výnimočných prípadoch, a ak to umožňujú miestne zákony, Google udeľuje výnimky z týchto pravidiel (a) kampaniam vládnych alebo uznávaných neziskových zdravotných organizácií, ktoré sú zamerané na zvyšovanie povedomia o verejnom zdraví a bezpečnosti, (b) reklamám farmaceutických spoločností, ktoré uvádzajú opioidy na predpis len v informáciách o bezpečnosti, a (c) certifikovaným poskytovateľom liečby závislostí v Spojených štátoch.

Ak chcete, aby vám táto výnimka bola udelená, obráťte sa na nás.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Špekulatívne a experimentálne liečebné postupy, bunkové a génové terapie

Nepovoľujeme:

 propagáciu špekulatívnych alebo experimentálnych liečebných postupov,

Príklady (neúplný zoznam): biohacking, výrobky typu „urob si sám“ z oblasti genetického inžinierstva, súpravy na génovú terapiu

 propagáciu bunkových alebo génových terapií bez ohľadu na stav schválenia regulačnými orgánmi.

Príklady (neúplný zoznam): liečba kmeňovými bunkami, bunková (nekmeňová) liečba, génová terapia a podobné formy regeneratívnej medicíny, obohatená krvná plazma

Ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo rozšírením

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Nábor na klinické skúšanie

Spoločnosť Google povoľuje propagáciu náboru na klinické skúšanie iba v týchto krajinách: Austrália, Belgicko, Čína, Filipíny, Francúzsko, Holandsko, Indonézia, Írsko, Izrael, Japonsko, Kanada, Kórea, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Singapur, Spojené kráľovstvo, Taiwan, Taliansko, Thajsko, Spojené štáty a Vietnam.

Promá náboru na klinické skúšanie nesmú zahŕňať propagáciu liekov na predpis, vytvárať zavádzajúce očakávania alebo zavádzať o účinkoch skúšaného produktu, prípadne naznačovať, že skúšaný produkt je bezpečný.

Ako problém vyriešiť: nábor na klinické skúšanie
Zacieľte na odlišné miesto. Ak reklama spĺňa základné požiadavky pravidiel, avšak nespĺňa pravidlá týkajúce sa krajín, na ktoré je zacielená, môžete upraviť geografické zacielenie a zobrazovať reklamy v mieste, kde spĺňajú naše požiadavky. Keď zmeníte zacielenie iba na prijateľné miesta, požiadajte o posúdenie zamietnutých reklám. Skontrolujeme ich a zistíme, či je možné ich spustenie.
Vyžiadať kontrolu

Ak je dôležité ponechať zacielenie na existujúce oblasti, podľa nasledujúceho postupu upravte svoju reklamu a webové stránky alebo aplikáciu tak, aby boli v súlade s pravidlami.

 1. Odstráňte problém v cieli reklamy. Odstráňte všetky zmienky o látkach, ktoré tieto pravidlá zakazujú. Ak problém v cieli reklamy nedokážete vyriešiť, aktualizujte danú reklamu tak, že nastavíte nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami.
 2. Upravte reklamu. Odstráňte obsah, ktorý nepovoľujeme. Ak vaša reklama už je v súlade s pravidlami, no vykonali ste zmeny v jej cieli, upravte danú reklamu a uložte ju. Reklama a jej cieľ sa znova odošlú na kontrolu.

  Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

Domáce testy na HIV

Spoločnosť Google zakazuje propagáciu domácich testov na HIV všade vo svete s výnimkou Spojených štátov, Francúzska, Holandska a Spojeného kráľovstva. V USA môžu inzerenti propagovať domáce testy na HIV schválené úradom FDA. Vo Francúzsku, Holandsku a Spojenom kráľovstve môžu inzerenti propagovať domáce testy na HIV, ktoré spĺňajú miestne regulačné požiadavky.

Ako problém vyriešiť: domáce testy na HIV
Zacieľte na odlišné miesto. Ak reklama spĺňa základné požiadavky pravidiel, avšak nespĺňa pravidlá týkajúce sa krajín, na ktoré je zacielená, môžete upraviť geografické zacielenie a zobrazovať reklamy v mieste, kde spĺňajú naše požiadavky. Keď zmeníte zacielenie iba na prijateľné miesta, požiadajte o posúdenie zamietnutých reklám. Skontrolujeme ich a zistíme, či je možné ich spustenie.
Vyžiadať kontrolu

Ak je dôležité ponechať zacielenie na existujúce oblasti, podľa nasledujúceho postupu upravte svoju reklamu a webové stránky alebo aplikáciu tak, aby boli v súlade s pravidlami.

 1. Odstráňte problém v cieli reklamy. Odstráňte všetky zmienky o látkach, ktoré tieto pravidlá zakazujú. Ak problém v cieli reklamy nedokážete vyriešiť, aktualizujte danú reklamu tak, že nastavíte nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami.
 2. Upravte reklamu. Odstráňte obsah, ktorý nepovoľujeme. Ak vaša reklama už je v súlade s pravidlami, no vykonali ste zmeny v jej cieli, upravte danú reklamu a uložte ju. Reklama a jej cieľ sa znova odošlú na kontrolu.

  Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

Umelé prerušenie tehotenstva

Krajiny

Nepovoľujeme:

 reklamy súvisiace s umelým prerušením tehotenstva v týchto krajinách:

Antigua a Barbuda, Argentína, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Belgicko, Belize, Bolívia, Brazília, Čile, Dominika, Dominikánska republika, Džibutsko, Egypt, Ekvádor, Filipíny, Francúzsko, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Hongkong, India, Indonézia, Irak, Irán, Jamajka, Jemen, Jordánsko, Kajmanie ostrovy, Katar, Kolumbia, Kostarika, Kórea (Južná), Kuvajt, Libanon, Líbya, Maďarsko, Malajzia, Maroko, Martinik, Mexiko, Nemecko, Nikaragua, Omán, Pakistan, Palestínske územia, Panama, Paraguaj, Peru, Poľsko, Rusko, Salvádor, Saudská Arábia, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Svätá Lucia, Svätý Bartolomej, Svätý Krištof a Nevis, Surinam, Sýria, Španielsko, Švajčiarsko, Taiwan, Taliansko, Thajsko, Tunisko, Ukrajina, Uruguaj, Venezuela.

Obmedzenia reklamných sietí Google

Ak sú vaše reklamy zacielené na aspoň jednu oblasť, v ktorej nie sú reklamy o umelom prerušení tehotenstva povolené, budú klasifikované ako Vhodné (s obmedzením). To znamená, že sa zobrazia len v schválených oblastiach. Zároveň sa vo vašej krajine môžu uplatňovať ďalšie obmedzenia. Ďalšie informácie o tom, ako sa pravidlá líšia v jednotlivých krajinách, nájdete nižšie v sekciách týkajúcich sa konkrétnych krajín.

V Obsahovej sieti Google sa reklamy súvisiace s umelým prerušením tehotenstva nebudú zobrazovať ani v prípade, že majú stav Vhodné (s obmedzením).

Požiadavky na certifikáciu a sprístupnenie informácií v súvislosti s inzerentmi umelého prerušenia tehotenstva

Ak chcete v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve alebo Írsku zobrazovať reklamy na základe kľúčových slov súvisiacich s vykonaním umelého prerušenia tehotenstva, musíte najskôr získať certifikáciu ako inzerent, ktorý poskytuje umelé prerušenie tehotenstva alebo ho neposkytuje.

V závislosti od druhu vašej certifikácie Google automaticky vygeneruje jedno z nasledujúcich označení zadávateľa reklamy vo vašej reklame na výrobok alebo službu súvisiacu s umelým prerušením tehotenstva: „Poskytuje umelé prerušenie tehotenstva“ alebo „Neposkytuje umelé prerušenie tehotenstva“. Týka sa to všetkých formátov reklám vo vyhľadávaní.

Prečítajte si viac o pravidlách a o tom, ako požiadať o certifikáciu.

Ako problém vyriešiť: certifikácia a sprístupnenie informácií v súvislosti s inzerentmi umelého prerušenia tehotenstva

 1. Ak chcete v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve a Írsku zobrazovať reklamy na základe kľúčových slov súvisiacich s vykonaním umelého prerušenia tehotenstva, musíte získať certifikáciu ako inzerent, ktorý poskytuje umelé prerušenie tehotenstva alebo ho neposkytuje.

 2. Ak chcete, aby sme vašu reklamu znova skontrolovali, kontaktujte nás alebo danú reklamu upravte. Reklama a jej cieľ sa tak znova odošlú na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

 3. Ak nemôžete vykonať proces overenia, odstráňte všetky kľúčové slová súvisiace s vykonaním umelého prerušenia tehotenstva.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Antikoncepcia

Spoločnosť Google nepovoľuje reklamy súvisiace s antikoncepciou a produktmi na podporu plodnosti v nasledujúcich krajinách:

 • Bahrajn, Čína, Džibutsko, Egypt, Hongkong, Irak, Irán, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libanon, Líbya, Malajzia, Maroko, Omán, Palestínske územia, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Sýria, Thajsko, Tunisko a Ukrajina.
Ako problém vyriešiť: antikoncepcia
Zacieľte na odlišné miesto. Ak reklama spĺňa základné požiadavky pravidiel, avšak nespĺňa pravidlá týkajúce sa krajín, na ktoré je zacielená, môžete upraviť geografické zacielenie a zobrazovať reklamy v mieste, kde spĺňajú naše požiadavky. Keď zmeníte zacielenie iba na prijateľné miesta, požiadajte o posúdenie zamietnutých reklám. Skontrolujeme ich a zistíme, či je možné ich spustenie.
Vyžiadať kontrolu

Ak je dôležité ponechať zacielenie na existujúce oblasti, podľa nasledujúceho postupu upravte svoju reklamu a webové stránky alebo aplikáciu tak, aby boli v súlade s pravidlami.

 1. Odstráňte problém v cieli reklamy. Odstráňte všetky zmienky o látkach, ktoré tieto pravidlá zakazujú. Ak problém v cieli reklamy nedokážete vyriešiť, aktualizujte danú reklamu tak, že nastavíte nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami.
 2. Upravte reklamu. Odstráňte obsah, ktorý nepovoľujeme. Ak vaša reklama už je v súlade s pravidlami, no vykonali ste zmeny v jej cieli, upravte danú reklamu a uložte ju. Reklama a jej cieľ sa znova odošlú na kontrolu.

  Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

Pomoc závislým osobám

Google obmedzuje reklamy propagujúce služby zamerané na zotavenie zo závislosti od drog a alkoholu.

Príklady služieb zameraných na zotavenie zo závislosti: poskytovatelia klinickej liečby závislostí; služby podpory pri zotavovaní, ako sú odvykacie centrá a organizácie vzájomnej pomoci; subjekty generujúce potenciálnych zákazníkov alebo sprostredkovateľské agentúry, ktoré sa zameriavajú na pomoc závislým osobám; krízové linky pre závislých od drog a alkoholu.
Krajiny
Google povoľuje reklamy na služby pomoci závislým osobám len v Austrálii, Írsku, na Novom Zélande a v Spojených štátoch. V ostatných krajinách tieto reklamy nepovoľuje.
Kľúčové slová
Google povoľuje ponúkať ceny pre kľúčové slová súvisiace so závislosťou od drog a alkoholu len inzerentom poskytujúcim služby pomoci závislým osobám.
Certifikácia
Ak chcú inzerenti poskytujúci služby pomoci závislým osobám zobrazovať reklamy, musí ich Google certifikovať. Požiadavky pre jednotlivé krajiny nájdete v sekcii Ako sa tieto pravidlá líšia v jednotlivých krajinách? Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete nižšie.

Zdravotné poistenie

V Spojených štátoch môžete zobrazovať reklamy na zdravotné poistenie, len ak máte certifikáciu od Googlu. Výnimku tvoria inzerenti v oblasti verejnej správy, ktorí budú schválení vopred. Reklamy, ktoré propagujú výlučne poistenie dentálnej a očnej zdravotnej starostlivosti alebo cestovné zdravotné poistenie, nie sú obmedzené.

Príklady zdravotného poistenia: individuálne zdravotné poistenie, krátkodobé poistenie, poistenie na obmedzené obdobie, zdravotné poistenie s pevne stanoveným odškodným, Medicare Advantage, Medigap, Medicaid.

Inzerenti zdravotného poistenia okrem inzerentov v oblasti verejnej správy musia mať certifikáciu od Googlu, aby mohli zobrazovať reklamy v Spojených štátoch. Táto certifikácia je povinná pre všetky formáty a rozšírenia reklám. Pozrite si požiadavky pre Spojené štáty v sekcii Ako sa tieto pravidlá líšia v jednotlivých krajinách? Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete nižšie.

Žiadosť o certifikáciu na inzerovanie výrobkov a služieb týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti

Určití inzerenti, napríklad internetové lekárne, výrobcovia liekov a ďalšie firmy, ktoré chcú v reklamnom texte alebo na vstupných stránkach používať výrazy označujúce lieky na predpis, alebo inzerenti zdravotného poistenia v Spojených štátoch, musia mať certifikáciu od Googlu, aby mohli zobrazovať reklamy. Ak patríte medzi takýchto inzerentov, o certifikáciu môžete požiadať nasledujúcim spôsobom:

1. Splňte všetky požiadavky pre konkrétne krajiny uvedené nižšie. Ak tu krajina, na ktorú zacieľuje vaša kampaň, nie je uvedená, znamená to, že výrobcom liekov nepovoľujeme, aby v danej krajine propagovali lieky na predpis či voľnopredajné lieky.

2. Vyplňte online formulár žiadosti.

 • Nezabudnite uviesť číslo zákazníka v službe Google Ads. Nájdete ho v hornej časti stránok účtu.
 • Ak chcete predísť zbytočnému zdržaniu, vyplňte všetky požadované informácie.
 • Ak ste agentúra, ktorá podáva žiadosť za inzerenta, odošlite dokumentáciu s podrobnosťami o svojom vzťahu s inzerentom alebo držiteľom licencie.

Ako sa tieto pravidlá líšia v jednotlivých krajinách?

Okrem obmedzení týkajúcich sa obsahu uvedených vyššie môžu platiť aj ďalšie požiadavky v závislosti od krajín, na ktoré vaša kampaň zacieľuje. Výberom krajiny zo zoznamu uvedeného nižšie zobrazíte ďalšie požiadavky, ktoré musíte spĺňať, ak chcete svoju reklamnú kampaň zacieliť na danú krajinu.

Austrália

Služba Povolené?
Internetové lekárne

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Google povoľuje propagáciu internetových lekární, ak sú registrované v inštitúcii Pharmacy Guild of Australia (Austrálsky farmaceutický spolok), systéme Medicare Australia (Austrálsky zdravotný program), agentúre Australian Digital Health Agency (Austrálska agentúra pre digitálne zdravie) alebo v niektorej z nasledujúcich štátnych farmaceutických komisií v Austrálii:

 • Pharmaceutical Services, ACT;
 • The Pharmacy Council of New South Wales;
 • Pharmacy Premises Committee, NT;
 • Pharmacy Ownership, QLD;
 • Pharmacy Regulation Authority South Australia;
 • Tasmanian Pharmacy Authority;
 • Victorian Pharmacy Authority;
 • Pharmacy Registration Board of Western Australia.

Reklamy zacielené na Austráliu nesmú v reklame ani jej cieli používať výrazy týkajúce sa liekov na predpis. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Pomoc závislým osobám

 Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Google povoľuje propagáciu služieb zameraných na zotavenie zo závislosti od drog a alkoholu len vládnym inštitúciám.

Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Rakúsko

Produkt Povolené?
Online lekárne

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje propagáciu online lekární, ak sú registrované na úrade Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (Spolkový úrad pre bezpečnosť v zdravotníctve) a v reklamách ani na vstupných stránkach nepoužívajú výrazy označujúce lieky na predpis. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Belgicko

Produkt Povolené?
Online lekárne

Nie je povolené

Spoločnosť Google nepovoľuje v Belgicku propagáciu lekární, ktoré ponúkajú služby vyzdvihnutia lekárskeho predpisu a doručovania liekov.

Brazília

Produkt Povolené?
Online lekárne

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje propagáciu online lekární, ak sú registrované agentúrou Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Národná agentúra na kontrolu zdravotníctva – ANVISA) a v reklamách, na vstupných stránkach ani v kľúčových slovách nepropagujú lieky na predpis. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Kanada

Produkt Povolené?
Internetové lekárne

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje internetové lekárne akreditované jednou z organizácií uvedených nižšie:

LegitScript, program certifikácie a monitorovania obchodníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti

 • Certifikácia internetovej lekárne – k dispozícii pre webové stránky, ktoré akceptujú opätovné vydávanie liekov, prevody alebo nové predpisy; prípadne lekárne, ktoré vydávajú lieky na základe poštovej objednávky či inej formy objednávania na diaľku.
 • Certifikácia v oblasti telemedicínskych služieb — k dispozícii pre webové stránky, ktoré ponúkajú virtuálne služby zdravotnej starostlivosti a umožňujú predpisovanie.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP – Národná asociácia lekárnických komôr)

 • Overené weby internetových lekární (Verified Internet Pharmacy Practice Sites, VIPPS) – dostupné pre lekárne poskytujúce online služby v plnom rozsahu vrátane predaja (alebo umožňovania predaja) liekov na predpis alebo príjmu nových objednávok liekov na predpis prostredníctvom vlastného webu.
 • Program overených webových stránok .pharmacy (.Pharmacy Verified Websites Program) – webové stránky s doménou najvyššej úrovne .pharmacy sú dostupné pre lekárne poskytujúce online služby v plnom alebo obmedzenom rozsahu vrátane predaja (alebo umožňovania predaja) liekov či služieb na predpis, príjmu nových objednávok liekov na predpis prostredníctvom vlastných webových stránok a opätovného vydávania liekov na predpis alebo prevodov predpisov.
Prečítajte si viac alebo požiadajte o certifikáciu od spoločnosti LegitScript či akreditáciu udeľovanú asociáciou NABP. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.
 

Čína

 
Produkt Povolené?
Internetové lekárne

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje propagáciu internetových lekární, ak sú registrované Štátnou správou pre potraviny a lieky (SFDA) v Číne, a v reklamách, na vstupných stránkach ani v kľúčových slovách nepropagujú lieky na predpis. Reklama na služby vyzdvihnutia lekárskeho predpisu a doručovania liekov nie je povolená.Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Zdravotnícke služby

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje v Číne propagáciu zdravotníckych služieb, ak predložíte požadované doklady a disponujete certifikátom od spoločnosti Google.

Nemecko

Služba Povolené?
Internetové lekárne

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

V nasledujúcich prípadoch Google povoľuje propagáciu internetových lekární (vrátane lekární, maloobchodov s liekmi a združení lekární), ktoré v reklamách a na vstupných stránkach nepropagujú lieky na predpis.

Registrované online maloobchody s liekmi (lekárne vykonávajúce zásielkový predaj a iné online maloobchody s liekmi registrované inštitútom DIMDI)

Licenciované lekárne s platným oprávnením na prevádzku

Združenia lekární zastupujúce licenciované lekárne alebo lekárne so zásielkovým predajom a inzerujúce v ich mene

Inzerenti musia byť navyše certifikovaní Googlom. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Hongkong

Produkt Povolené?
Online lekárne

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje propagáciu online lekární, ak sú tieto lekárne registrované na úrade pre liečivá Ministerstva zdravotníctva hongkonskej vlády a ak v reklamách, na vstupných stránkach ani v kľúčových slovách nepropagujú lieky na predpis. Inzercia služieb vyzdvihnutia lekárskeho predpisu a doručovania liekov nie je povolená. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Maďarsko

Služba Povolené?
Výrobcovia liekov

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Google umožňuje výrobcom liekov propagovať voľnopredajné lieky v súlade s miestnymi právnymi predpismi v Maďarsku. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní Googlom. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

India

Produkt Povolené?
Výrobcovia liekov

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google umožňuje výrobcom liekov propagovať voľnopredajné lieky v súlade s miestnymi právnymi predpismi v Indii.

Írsko

Služba Povolené?
Internetové lekárne

Nepovolené

V Írsku Google nepovoľuje propagáciu internetových lekární, ktoré ponúkajú vyzdvihnutie lekárskeho predpisu, doručovacie služby, predaj nemedicínskych produktov alebo online konzultáciu (okrem konzultácie s lekárom).

Pomoc závislým osobám

 Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Google povoľuje propagáciu služieb zameraných na zotavenie zo závislosti od drog a alkoholu len vládnym inštitúciám.

Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Izrael

Služba Povolené?
Internetové lekárne

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Google povoľuje propagáciu internetových lekární, ak sú registrované na ministerstve zdravotníctva. Inzerenti nesmú v reklamách ani na vstupných stránkach propagovať lieky na predpis. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní Googlom. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Japonsko

Produkt Povolené?
Online lekárne

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje v Japonsku propagáciu online lekární, ak poskytnú platné číslo licencie držiteľa oprávnenia na marketingové služby. Inzercia služieb vyzdvihnutia lekárskeho predpisu a doručovania liekov nie je povolená. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Lieky na predpis

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google nepovoľuje používanie výrazov označujúcich lieky na predpis v reklamnom texte, na vstupných stránkach ani v kľúčových slovách s nasledujúcimi výnimkami:

 • Webové stránky prístupné len pre zdravotníckych pracovníkov, kamenné lekárne a výrobcovia liekov môžu v kľúčových slovách používať výrazy označujúce lieky na predpis.
Ak ste organizácia, na ktorú sa vzťahujú tieto výnimky, kontaktujte nás prostredníctvom nášho online formulára.

Voľnopredajné lieky

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje v Japonsku zobrazovanie reklám propagujúcich voľnopredajné lieky, pokiaľ má inzerent platnú licenciu a číslo tejto licencie zobrazuje na webovej stránke.

Keňa

Služba Povolené?
Internetové lekárne

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Google povoľuje propagáciu internetových lekární, ak sú registrované úradom Pharmacy and Poisons Board (Výbor pre farmáciu a jedy). Inzerenti nesmú v reklamách ani na vstupných stránkach propagovať lieky na predpis.Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Výrobcovia liekov

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Google umožňuje výrobcom liekov propagovať voľnopredajné lieky v súlade s miestnymi právnymi predpismi v Keni. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní Googlom. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Kórea

Produkt Povolené?
Online lekárne

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google v Južnej Kórei povoľuje propagáciu voľnopredajných liekov v súlade s miestnymi zákonmi.

Mexiko

Produkt Povolené?
Online lekárne

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje propagáciu online lekární, ak sú registrované na regulačnom úrade COFEPRIS a v reklamách, na vstupných stránkach ani v kľúčových slovách nepropagujú lieky na predpis ani voľnopredajné lieky. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Holandsko

Produkt Povolené?
Online lekárne

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje propagáciu online lekární, ak sú registrované na ministerstve Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerstvo zdravotníctva, sociálnych vecí a športu) a evidované v špecializovanom online registri. Online lekárne nesmú v reklamách ani na vstupných stránkach propagovať lieky na predpis. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Nový Zéland

Služba Povolené?
Internetové lekárne

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Google povoľuje propagáciu internetových lekární, ak sú akreditované ministerstvom zdravotníctva. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Pomoc závislým osobám

 Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Google povoľuje propagáciu služieb zameraných na zotavenie zo závislosti od drog a alkoholu len vládnym inštitúciám.

Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Filipíny

Služba Povolené?
Výrobcovia liekov

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Google umožňuje výrobcom liekov propagovať voľnopredajné lieky v súlade s miestnymi právnymi predpismi na Filipínach. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

 

Poľsko

 
Produkt Povolené?
Online lekárne

Nie je povolené

Spoločnosť Google nepovoľuje propagáciu online lekární bez ohľadu na to, či ponúkajú služby vyzdvihnutia lekárskeho predpisu a doručovania liekov.

Portugalsko

Služba Povolené?
Výrobcovia liekov

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Google umožňuje výrobcom liekov propagovať voľnopredajné lieky v súlade s miestnymi právnymi predpismi v Portugalsku. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Rusko

Produkt Povolené?
Internetové lekárne

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Google povoľuje propagáciu internetových lekární, ak majú licenciu od Federálnej služby pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Roszdravnadzor) a povolenie na predaj na diaľku. Licenciu musia mať všetky lekárne bez ohľadu na to, či ponúkajú iba voľnopredajné výrobky. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Výrobcovia liekov

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje výrobcom liekov propagovať voľnopredajné lieky v súlade s miestnymi zákonmi v danej geografickej oblasti. Všetky takéto propagácie zacielené na Rusko musia v reklame obsahovať vylúčenie zodpovednosti v jednom z nasledujúcich štyroch znení: „Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.“; „Есть противопоказания. Узнайте у врача.“; „Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.“; „Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.“ Výrobcovia liekov musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google.

Švédsko

Produkt Povolené?
Online lekárne

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje propagáciu online lekární, ak sú registrované na švédskom úrade Medical Product Agency (Úrad pre liečivá) a v reklamách, na vstupných stránkach ani v kľúčových slovách nepropagujú lieky na predpis. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Taiwan

Produkt Povolené?
Online lekárne

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje propagáciu online lekární, ak sú registrované ministerstvom zdravotníctva a v reklamách, na vstupných stránkach ani v kľúčových slovách nepropagujú lieky na predpis. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Spojené kráľovstvo

Služba Povolené?
Internetové lekárne

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Google povoľuje propagáciu internetových lekární, ak sú registrované radou General Pharmaceutical Council (Všeobecná farmaceutická rada). Inzerenti nesmú v reklamách ani na vstupných stránkach propagovať lieky na predpis. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Spojené štáty

Produkt Povolené?
Internetové lekárne

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje internetové lekárne akreditované jednou z organizácií uvedených nižšie:

LegitScript, program certifikácie a monitorovania obchodníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti

 • Certifikácia internetovej lekárne – k dispozícii pre webové stránky, ktoré akceptujú opätovné vydávanie liekov, prevody alebo nové predpisy; prípadne lekárne, ktoré vydávajú lieky na základe poštovej objednávky či inej formy objednávania na diaľku.
 • Certifikácia v oblasti telemedicínskych služieb — k dispozícii pre webové stránky, ktoré ponúkajú virtuálne služby zdravotnej starostlivosti a umožňujú predpisovanie.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP – Národná asociácia lekárnických komôr)

 • Overené webové stránky internetových lekární (Verified Internet Pharmacy Practice Sites, VIPPS) – dostupné pre lekárne poskytujúce online služby v plnom rozsahu vrátane predaja (alebo umožňovania predaja) liekov na predpis alebo príjmu nových objednávok liekov na predpis prostredníctvom vlastných webových stránok.
 • Program overených webových stránok .pharmacy (.Pharmacy Verified Websites Program) – webové stránky s doménou najvyššej úrovne .pharmacy sú dostupné pre lekárne poskytujúce online služby v plnom alebo obmedzenom rozsahu vrátane predaja (alebo umožňovania predaja) liekov či služieb na predpis, príjmu nových objednávok liekov na predpis prostredníctvom vlastných webových stránok a opätovného vydávania liekov na predpis alebo prevodov predpisov.

Prečítajte si viac alebo požiadajte o certifikáciu od firmy LegitScript či akreditáciu udeľovanú asociáciou NABP. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Pomoc závislým osobám

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Ak chcete inzerovať pomoc pri drogovej závislosti a alkoholizme zameranú na rekonvalescenciu, musíte získať certifikáciu ako poskytovateľ pomoci so závislosťou v rámci certifikačného programu služby LegitScript.

Certifikácia v službe LegitScript: niektoré služby pomoci pri drogovej závislosti a alkoholizme nemôžu získať certifikáciu v službe LegitScript. Služby, ktoré nespĺňajú podmienky na získanie certifikácie, nemôžu inzerovať pomoc pri drogovej závislosti a alkoholizme na stránkach spoločnosti Google. Služba LegitScript účtuje poplatok za spracovanie a monitorovanie žiadateľov. V niektorých prípadoch však môže byť poplatok odpustený. Prečítajte si viac alebo požiadajte o certifikáciu v službe LegitScript.

Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Zdravotné poistenie

Green checkmark, allowed Povolené s obmedzeniami

Inzerenti v oblasti verejnej správy majú povolenie zobrazovať reklamy na zdravotné poistenie (patria sem napr. štátne poisťovacie burzy, healthcare.gov). Pre orgány štátnej správy sa na získanie oprávnenosti nevyžaduje certifikácia od spoločnosti G2, musia však prejsť certifikáciou spoločnosti Google. Ak teda ide o orgány štátnej správy, napíšte žiadosť pre orgán štátnej správy do polí 10 a 11 formulára žiadosti.

Všetci ostatní inzerenti musia získať certifikáciu od spoločnosti G2, aby mohli inzerovať zdravotné poistenie.

Certifikácia od spoločnosti G2: nárok na certifikáciu od spoločnosti G2 nemajú všetci inzerenti zdravotného poistenia. Firmy, ktoré nemajú nárok na certifikáciu, nemôžu na Googli zobrazovať reklamy na služby zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť G2 si za spracovanie a monitorovanie žiadateľov účtuje poplatok. Prečítajte si viac alebo požiadajte spoločnosť G2 o certifikáciu.

Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Riešenie zamietnutia

Ak dôjde k zamietnutiu vašej reklamy z dôvodu porušenia týchto pravidiel, prečítajte si nasledujúce tipy, ktoré vám môžu pomôcť problém vyriešiť:

Dôvod zamietnutia Čo to znamená? Ako mám postupovať?
Povinná certifikácia online lekárne V reklame, na webových stránkach alebo v aplikácii propagujete lieky na predpis alebo súvisiace produkty, ale váš účet necertifikovala spoločnosť Google. Z reklamy a webových stránok alebo aplikácie odstráňte všetky zmienky propagujúce lieky na predpis. Ak ste licencovaná online lekáreň, môžete získať certifikáciu od spoločnosti Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.
Zacielenie nie je v súlade s pravidlami V reklame, na webových stránkach alebo v aplikácii propagujete lieky na predpis alebo súvisiace produkty a hoci je váš účet certifikovaný spoločnosťou Google, vaša reklama zacieľuje na inú krajinu, než je tá, pre ktorú máte certifikáciu. Z reklamy a webových stránok alebo aplikácie odstráňte všetky zmienky propagujúce lieky na predpis online. Prípadne môžete zmeniť geografické zacielenie kampaní tak, aby zodpovedalo krajine, pre ktorú máte certifikáciu na inzerciu lekárne. V sekcii uvedenej vyššie nájdete ďalšie podrobnosti týkajúce sa obmedzení pre konkrétne krajiny, na ktoré zacieľujete.
Webová adresa nezodpovedá certifikácii online lekárne V reklame, na webových stránkach alebo v aplikácii propagujete lieky na predpis alebo súvisiace produkty a hoci je váš účet certifikovaný spoločnosťou Google, aplikácia alebo webové stránky, ktoré reklama propaguje, nezodpovedajú tým, ktoré certifikovala spoločnosť Google. Z reklamy a webových stránok odstráňte všetky zmienky propagujúce lieky na predpis online. Prípadne môžete reklamu zmeniť tak, aby propagovala webové stránky alebo aplikáciu uvedenú v žiadosti o certifikáciu. Ak chcete ako online lekáreň používať novú aplikáciu alebo nové webové stránky, musia byť takisto certifikované spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.
Vyžaduje sa číslo licencie na voľnopredajné lieky V reklame, na webových stránkach alebo v aplikácii propagujete voľnopredajné lieky bez čísla licencie, čo nie je povolené najmenej v jednej z krajín, na ktoré je kampaň zacielená. Z reklamy a webových stránok alebo aplikácie odstráňte všetky zmienky týkajúce sa voľnopredajných liekov bez čísla licencie. Prípadne môžete zmeniť geografické zacielenie kampaní tak, aby zacieľovali iba na krajiny, v ktorých je táto služba povolená. V sekcii uvedenej vyššie nájdete ďalšie podrobnosti týkajúce sa obmedzení pre konkrétne krajiny, na ktoré zacieľujete.
Zacielenie reklám propagujúcich lieky na predpis V reklame, na webových stránkach alebo v aplikácii propagujete lieky na predpis, čo nie je povolené najmenej v jednej z krajín, na ktoré je kampaň zacielená. Z reklamy a webových stránok alebo aplikácie odstráňte všetky zmienky o liekoch na predpis a steroidoch. Prípadne môžete zmeniť geografické zacielenie kampaní tak, aby zacieľovali iba na krajiny, v ktorých je táto služba povolená. V sekcii uvedenej vyššie nájdete ďalšie podrobnosti týkajúce sa obmedzení pre konkrétne krajiny, na ktoré zacieľujete.

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false