Zdravotná starostlivosť a lieky

Zaviazali sme sa dodržiavať reklamné predpisy v oblasti zdravotnej starostlivosti a liekov, preto očakávame, že reklamy a cieľové umiestnenia budú dodržiavať príslušné zákony a odvetvové normy. Inzercia spojená s niektorými typmi obsahu súvisiaceho so zdravotnou starostlivosťou nie je vôbec povolená. Iné typy obsahu súvisiaceho so zdravotnou starostlivosťou sú povolené, ak má inzerent certifikáciu od Googlu a zacieľuje iba na schválené krajiny. Skontrolujte si miestne nariadenia pre oblasti, na ktoré chcete zacieliť.

Nižšie uvádzame niekoľko príkladov obsahu súvisiaceho so zdravotnou starostlivosťou, ktorý za určitých podmienok povoľujeme. Niektoré typy obsahu sú dostupné len v určitých krajinách. Nezabudnite preto skontrolovať zoznam obmedzení špecifických pre každú krajinu, v ktorej chcete inzerovať. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Výrobcovia liekov

Spoločnosť Google povoľuje výrobcom liekov inzerovať iba vo vybraných krajinách.

Lieky na predpis

Výrobcovia liekov môžu propagovať lieky na predpis iba v týchto krajinách: Kanada, Nový Zéland a USA.

Voľnopredajné lieky

Výrobcovia liekov môžu propagovať voľnopredajné lieky iba v týchto krajinách: Austrália, Brazília, Česká republika, Čína, Francúzsko, Holandsko, Hongkong, India, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Mexiko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Taliansko a USA.

Iní výrobcovia a dodávatelia

Výrobcovia aktívnych farmaceutických látok, profesionálni zdravotnícki dodávatelia a dodávatelia protilátok, peptidov a zlúčenín pre komerčné laboratóriá môžu inzerovať iba v týchto krajinách: Kanada a USA.

Certifikácia

Ak chcú výrobcovia liekov zobrazovať reklamy, musí ich certifikovať spoločnosť Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete nižšie.

Neautorizované lekárne

Účty propagujúce neautorizované lekárne môžu byť pozastavené. Vzťahuje sa to okrem iného aj na ponúkanie liekov na predpis bez predpisu alebo na zacielenie na oblasti, v ktorých nemáte licenciu na propagáciu takéhoto obsahu.

Porušenia týchto pravidiel berieme veľmi vážne a považujeme ich za veľmi hrubé porušenia, pretože ohrozujú bezpečnosť používateľov alebo ich vlastníctiev (napríklad v prípade trestnej činnosti a/alebo škodlivých reklám). Pri posudzovaní, či inzerent alebo cieľ porušujú tieto pravidlá, môžeme skontrolovať informácie z viacerých zdrojov vrátane vašej reklamy, webu, účtov a zdrojov tretích strán. Účty, ktoré porušujú tieto pravidlá, môžeme pozastaviť a zakázať im opäť s nami inzerovať. Ak si myslíte, že došlo k chybe a naše pravidlá ste neporušili, podajte odvolanie, v ktorom vysvetlíte dôvod. Účty obnovujeme, iba ak sú na to pádne dôvody, preto je dôležité venovať tejto záležitosti čas a dbať na dôkladnosť, presnosť a poctivosť. Prečítajte si viac o pozastavených účtoch.

Predaj liekov na predpis

Spoločnosť Google obmedzuje propagáciu internetových lekární. Pri určovaní toho, či inzerent propaguje internetovú lekáreň, zvažujeme niekoľko faktorov, napríklad obsah reklám a webových stránok alebo aplikácie, ako aj ponúkané produkty či služby. Kvôli bezpečnosti používateľov, ako aj z iných dôvodov volíme pri uplatňovaní týchto pravidiel opatrný prístup, a to najmä v prípade vstupných stránok odkazujúcich na obsah, ktorý má znaky internetového predaja liekov na predpis alebo voľnopredajných liekov.

Krajiny

Spoločnosť Google povoľuje propagáciu internetových lekární iba v týchto krajinách: Austrália, Brazília, Česká republika, Čína, Dánsko, Holandsko, Hongkong, Japonsko, Kanada, Mexiko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Švédsko, Taiwan a USA.

Propagáciu internetových lekární v iných krajinách spoločnosť Google nepovoľuje.

Kľúčové slová

Spoločnosť Google povoľuje inzerentom, ktorí majú charakter internetových lekární, ponúkať ceny za kľúčové slová s výrazmi označujúcimi lieky na predpis iba v týchto krajinách: Austrália, Česká republika, Dánsko, Holandsko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo a USA.

Certifikácia

Ak chcú internetové lekárne zobrazovať reklamy, musí ich certifikovať spoločnosť Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete nižšie. Na získanie certifikácie od spoločnosti Google musia byť internetové lekárne registrované na príslušných úradoch na kontrolu liečiv v krajinách, na ktoré ich reklamná kampaň zacieľuje.

Vyhradené liekové výrazy

Vo väčšine krajín sveta spoločnosť Google nepovoľuje používanie výrazov označujúcich lieky na predpis v reklamnom texte, na vstupných stránkach ani v kľúčových slovách.

 • Pokiaľ ide o kampane zacieľujúce na Kanadu, Nový Zéland alebo USA, určité spoločnosti, napríklad online lekárne a výrobcovia liekov, môžu v reklamnom texte a na vstupných stránkach použiť výrazy označujúce lieky na predpis. Na zobrazovanie reklám ich však musí certifikovať spoločnosť Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete nižšie.
 • Ak vaše kampane nezacieľujú na Kanadu, Nový Zéland ani USA, v reklamnom texte ani na vstupných stránkach nesmiete použiť výrazy označujúce lieky na predpis.
 • Vo výnimočných prípadoch, a ak to umožňujú miestne zákony, spoločnosť Google udeľuje výnimky z týchto pravidiel kampaniam vládnych alebo dobre zavedených neziskových zdravotných organizácií, ktoré sú zamerané na zvyšovanie povedomia o verejnom zdraví a zdravotnej bezpečnosti. Ak chcete požiadať o udelenie takejto výnimky a používať výrazy označujúce lieky na predpis v reklamnom texte, na vstupných stránkach alebo v kľúčových slovách, kontaktujte nás.

Pozrite si neúplný zoznam liekov na predpis alebo účinných zložiek, ktoré sa v rámci týchto pravidiel monitorujú.

Ako problém vyriešiť: vyhradený liekový výraz

V reklame, na webových stránkach alebo v aplikácii propagujete lieky na predpis, čo nie je povolené najmenej v jednej z krajín, na ktoré je kampaň zacielená.

Z reklamy a webových stránok alebo aplikácie odstráňte všetky zmienky o liekoch na predpis a steroidoch. Prípadne môžete zmeniť geografické zacielenie kampaní tak, aby zacieľovali iba na krajiny, v ktorých je táto služba povolená. V sekcii uvedenej vyššie nájdete ďalšie podrobnosti týkajúce sa obmedzení pre konkrétne krajiny, na ktoré zacieľujete.

Zakázané látky

Spoločnosť Google nepovoľuje propagáciu nasledujúceho obsahu, a to bez ohľadu na akékoľvek tvrdenia o legálnosti:

 • všetky položky v tomto neúplnom zozname zakázaných liekov a doplnkov;
 • produkty obsahujúce efedru;
 • produkty obsahujúce ľudský chorionický gonadotropín (HCG) v súvislosti s redukciou alebo kontrolou hmotnosti, prípadne keď sa propaguje v spojení s anabolickými steroidmi;
 • bylinné a výživové doplnky, ktoré obsahujú aktívne farmaceutické substancie alebo nebezpečné zložky;
 • nepravdivé alebo zavádzajúce tvrdenia o zdraví vrátane tvrdení naznačujúcich, že určitý produkt je rovnako účinný ako lieky na predpis alebo kontrolované látky;
 • produkty, ktoré nie sú schválené vládou a predávajú sa spôsobom naznačujúcim, že ich používanie je bezpečné alebo účinné pri predchádzaní alebo liečbe určitej choroby alebo ochorenia;
 • produkty, na ktoré sa vzťahujú vládne alebo regulačné kroky alebo upozornenia;
 • produkty s názvami, ktoré sa mätúcim spôsobom podobajú neschválenému lieku, doplnku alebo kontrolovanej látke.

Spoločnosť Google nepovoľuje propagáciu produktov s dehydroepiandrosterónom v žiadnej inej krajine okrem USA. Spoločnosť Google nepovoľuje propagáciu produktov s melatonínom v žiadnej inej krajine okrem Kanady a USA.

Ďalšie informácie o neschválených alebo zavádzajúcich liekoch a doplnkoch, ktoré monitorujeme, nájdete na stránke www.legitscript.com.

Ako problém vyriešiť: zakázané látky
 1. Vyriešte problém v cieli reklamy. Odstráňte všetky zmienky o látkach, ktoré tieto pravidlá zakazujú. Ak problém v cieli reklamy nedokážete vyriešiť, aktualizujte danú reklamu tak, že nastavíte nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami.
 2. Upravte reklamu. Odstráňte obsah, ktorý nepovoľujeme. Ak vaša reklama už je v súlade s pravidlami, no vykonali ste zmeny v jej cieli, upravte danú reklamu a uložte ju. Reklama a jej cieľ sa znova odošlú na kontrolu.

  Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

Ako problém vyriešiť: DHEA alebo melatonín
Zacieľte na odlišné miesto. Ak reklama spĺňa základné požiadavky pravidiel, avšak nespĺňa pravidlá týkajúce sa krajín, na ktoré je zacielená, môžete upraviť geografické zacielenie a zobrazovať reklamy v mieste, kde spĺňajú naše požiadavky. Keď zmeníte zacielenie iba na prijateľné miesta, požiadajte o posúdenie zamietnutých reklám. Skontrolujeme ich a zistíme, či je možné ich spustenie.
Vyžiadať kontrolu

Ak je dôležité ponechať zacielenie na existujúce oblasti, podľa nasledujúceho postupu upravte svoju reklamu a svoj cieľ tak, aby boli v súlade s pravidlami.

 1. Vyriešte problém v cieli reklamy. Odstráňte všetky zmienky o látkach, ktoré tieto pravidlá zakazujú. Ak problém v cieli reklamy nedokážete vyriešiť, aktualizujte danú reklamu tak, že nastavíte nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami.
 2. Upravte reklamu. Odstráňte obsah, ktorý nepovoľujeme. Ak vaša reklama už je v súlade s pravidlami, no vykonali ste zmeny v jej cieli, upravte danú reklamu a uložte ju. Reklama a jej cieľ sa znova odošlú na kontrolu.

  Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

Nábor na klinické skúšanie

Spoločnosť Google povoľuje propagáciu náboru na klinické skúšanie iba v týchto krajinách: Austrália, Belgicko, Čína, Filipíny, Francúzsko, Holandsko, Indonézia, Írsko, Izrael, Japonsko, Kanada, Kórea, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Singapur, Spojené kráľovstvo, Taiwan, Taliansko, Thajsko, USA a Vietnam.

Propagácie náboru na klinické skúšanie nesmú zahŕňať propagáciu liekov na predpis, vytvárať zavádzajúce očakávania alebo zavádzať o účinkoch skúšaného produktu, prípadne naznačovať, že skúšaný produkt je bezpečný.

Ako problém vyriešiť: nábor na klinické skúšanie
Zacieľte na odlišné miesto. Ak reklama spĺňa základné požiadavky pravidiel, avšak nespĺňa pravidlá týkajúce sa krajín, na ktoré je zacielená, môžete upraviť geografické zacielenie a zobrazovať reklamy v mieste, kde spĺňajú naše požiadavky. Keď zmeníte zacielenie iba na prijateľné miesta, požiadajte o posúdenie zamietnutých reklám. Skontrolujeme ich a zistíme, či je možné ich spustenie.
Vyžiadať kontrolu

Ak je dôležité ponechať zacielenie na existujúce oblasti, podľa nasledujúceho postupu upravte svoju reklamu a webové stránky alebo aplikáciu tak, aby boli v súlade s pravidlami.

 1. Odstráňte problém v cieli reklamy. Odstráňte všetky zmienky o látkach, ktoré tieto pravidlá zakazujú. Ak problém v cieli reklamy nedokážete vyriešiť, aktualizujte danú reklamu tak, že nastavíte nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami.
 2. Upravte reklamu. Odstráňte obsah, ktorý nepovoľujeme. Ak vaša reklama už je v súlade s pravidlami, no vykonali ste zmeny v jej cieli, upravte danú reklamu a uložte ju. Reklama a jej cieľ sa znova odošlú na kontrolu.

  Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

Domáce testy na HIV

Spoločnosť Google zakazuje propagáciu domácich testov na HIV všade vo svete s výnimkou USA, Francúzska, Holandska a Spojeného kráľovstva. V USA môžu inzerenti propagovať domáce testy na HIV schválené úradom FDA. Vo Francúzsku, v Holandsku a Spojenom kráľovstve môžu inzerenti propagovať domáce testy na HIV, ktoré spĺňajú miestne regulačné požiadavky.

Ako problém vyriešiť: domáce testy na HIV
Zacieľte na odlišné miesto. Ak reklama spĺňa základné požiadavky pravidiel, avšak nespĺňa pravidlá týkajúce sa krajín, na ktoré je zacielená, môžete upraviť geografické zacielenie a zobrazovať reklamy v mieste, kde spĺňajú naše požiadavky. Keď zmeníte zacielenie iba na prijateľné miesta, požiadajte o posúdenie zamietnutých reklám. Skontrolujeme ich a zistíme, či je možné ich spustenie.
Vyžiadať kontrolu

Ak je dôležité ponechať zacielenie na existujúce oblasti, podľa nasledujúceho postupu upravte svoju reklamu a webové stránky alebo aplikáciu tak, aby boli v súlade s pravidlami.

 1. Odstráňte problém v cieli reklamy. Odstráňte všetky zmienky o látkach, ktoré tieto pravidlá zakazujú. Ak problém v cieli reklamy nedokážete vyriešiť, aktualizujte danú reklamu tak, že nastavíte nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami.
 2. Upravte reklamu. Odstráňte obsah, ktorý nepovoľujeme. Ak vaša reklama už je v súlade s pravidlami, no vykonali ste zmeny v jej cieli, upravte danú reklamu a uložte ju. Reklama a jej cieľ sa znova odošlú na kontrolu.

  Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

Umelé prerušenie tehotenstva

Krajiny

V nasledujúcich krajinách spoločnosť Google nepovoľuje reklamy súvisiace s umelým prerušením tehotenstva: Antigua a Barbuda, Argentína, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Belgicko, Belize, Bolívia, Brazília, Čile, Dominika, Dominikánska republika, Džibutsko, Egypt, Ekvádor, Filipíny, Francúzsko, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Hongkong, India, Indonézia, Irak, Irán, Jamajka, Jemen, Jordánsko, Južná Kórea, Kajmanie ostrovy, Katar, Kolumbia, Kostarika, Kuvajt, Libanon, Líbya, Maďarsko, Malajzia, Maroko, Martinik, Mexiko, Nemecko, Nikaragua, Omán, Pakistan, Palestínske územia, Panama, Paraguaj, Peru, Poľsko, Rusko, Salvádor, Saudská Arábia, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Surinam, Svätá Lucia, Svätý Bartolomej, Svätý Krištof a Nevis, Sýria, Španielsko, Švajčiarsko, Taiwan, Taliansko, Thajsko, Tunisko, Ukrajina, Uruguaj a Venezuela.

Obmedzenia reklamných sietí spoločnosti Google

Ak sú vaše reklamy zacielené na minimálne jednu oblasť, v ktorej nie sú reklamy o umelom prerušení tehotenstva povolené, budú klasifikované ako Schválené (s obmedzením). To znamená, že sa zobrazia len v schválených oblastiach. Zároveň sa vo vašej krajine môžu uplatňovať ďalšie obmedzenia. Ďalšie informácie o tom, ako sa pravidlá v jednotlivých krajinách líšia, nájdete nižšie v sekciách ku konkrétnym krajinám.

V Obsahovej sieti Google sa reklamy súvisiace s umelým ukončením tehotenstva nebudú zobrazovať ani v prípade, že majú stav Schválené (s obmedzením).

Požiadavky na certifikáciu a sprístupnenie informácií v súvislosti s inzerentmi umelého prerušenia tehotenstva

Ak chcete v USA, Spojenom kráľovstve a Írsku zobrazovať reklamy na základe kľúčových slov súvisiacich s vykonaním umelého prerušenia tehotenstva, musíte získať certifikáciu ako inzerent, ktorý poskytuje umelé prerušenie tehotenstva alebo ho neposkytuje

V závislosti od druhu vašej certifikácie spoločnosť Google automaticky vygeneruje jednu z nasledujúcich informácií vo vašej reklame na výrobok alebo službu súvisiacu s umelým prerušením tehotenstva: „Poskytuje umelé prerušenie tehotenstva“ alebo „Neposkytuje umelé prerušenie tehotenstva“. Týka sa to všetkých formátov reklám vo vyhľadávaní.

Prečítajte si ďalšie informácie o pravidlách a o tom, ako požiadať o certifikáciu

Ako problém vyriešiť: umelé prerušenie tehotenstva v jednotlivých krajinách
Zacieľte na odlišné miesto. Ak reklama spĺňa základné požiadavky pravidiel, avšak nespĺňa pravidlá týkajúce sa krajín, na ktoré je zacielená, môžete upraviť geografické zacielenie a zobrazovať reklamy v mieste, kde spĺňajú naše požiadavky. Keď zmeníte zacielenie iba na prijateľné miesta, požiadajte o posúdenie zamietnutých reklám. Skontrolujeme ich a zistíme, či je možné ich spustenie.
Vyžiadať kontrolu

Ak je dôležité ponechať zacielenie na existujúce oblasti, podľa nasledujúceho postupu upravte svoju reklamu a webové stránky alebo aplikáciu tak, aby boli v súlade s pravidlami.

 1. Odstráňte problém v cieli reklamy. Odstráňte všetky zmienky o látkach, ktoré tieto pravidlá zakazujú. Ak problém v cieli reklamy nedokážete vyriešiť, aktualizujte danú reklamu tak, že nastavíte nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami.
 2. Upravte reklamu. Odstráňte obsah, ktorý nepovoľujeme. Ak vaša reklama už je v súlade s pravidlami, no vykonali ste zmeny v jej cieli, upravte danú reklamu a uložte ju. Reklama a jej cieľ sa znova odošlú na kontrolu.

  Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

Ako problém vyriešiť: certifikácia a sprístupnenie informácií v súvislosti s inzerentmi umelého prerušenia tehotenstva

 1. Ak chcete v USA, Spojenom kráľovstve a Írsku zobrazovať reklamy na základe kľúčových slov súvisiacich s vykonaním umelého prerušenia tehotenstva, musíte získať certifikáciu ako inzerent, ktorý poskytuje umelé prerušenie tehotenstva alebo ho neposkytuje.

 2. Ak chcete, aby sme vašu reklamu znova skontrolovali, kontaktujte nás alebo danú reklamu upravte. Reklama a jej cieľové umiestnenie sa znova odošlú na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

 3. Ak nemôžete dokončiť overovací proces, odstráňte všetky kľúčové slová súvisiace s vykonaním umelého prerušenia tehotenstva.

Antikoncepcia

Spoločnosť Google nepovoľuje reklamy súvisiace s antikoncepciou a produktmi na podporu plodnosti v nasledujúcich krajinách:

 • Bahrajn, Čína, Džibutsko, Egypt, Hongkong, Irak, Irán, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libanon, Líbya, Malajzia, Maroko, Omán, Palestínske územia, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Sýria, Thajsko, Tunisko a Ukrajina.
Ako problém vyriešiť: antikoncepcia
Zacieľte na odlišné miesto. Ak reklama spĺňa základné požiadavky pravidiel, avšak nespĺňa pravidlá týkajúce sa krajín, na ktoré je zacielená, môžete upraviť geografické zacielenie a zobrazovať reklamy v mieste, kde spĺňajú naše požiadavky. Keď zmeníte zacielenie iba na prijateľné miesta, požiadajte o posúdenie zamietnutých reklám. Skontrolujeme ich a zistíme, či je možné ich spustenie.
Vyžiadať kontrolu

Ak je dôležité ponechať zacielenie na existujúce oblasti, podľa nasledujúceho postupu upravte svoju reklamu a webové stránky alebo aplikáciu tak, aby boli v súlade s pravidlami.

 1. Odstráňte problém v cieli reklamy. Odstráňte všetky zmienky o látkach, ktoré tieto pravidlá zakazujú. Ak problém v cieli reklamy nedokážete vyriešiť, aktualizujte danú reklamu tak, že nastavíte nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami.
 2. Upravte reklamu. Odstráňte obsah, ktorý nepovoľujeme. Ak vaša reklama už je v súlade s pravidlami, no vykonali ste zmeny v jej cieli, upravte danú reklamu a uložte ju. Reklama a jej cieľ sa znova odošlú na kontrolu.

  Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

Pomoc v závislosti

Spoločnosť Google obmedzuje inzerciu pomoci v drogovej závislosti a alkoholizme zameranej na rekonvalescenciu.

Príklady pomoci v závislosti zameranej na rekonvalescenciu: poskytovatelia klinickej liečby v prípade závislosti; služby podpory pri rekonvalescencii, ako sú odvykacie centrá a organizácie vzájomnej pomoci; subjekty generujúce potenciálnych zákazníkov a sprostredkovateľské agentúry, ktoré sa zameriavajú na pomoc v závislosti; krízové linky pre závislých od drog a alkoholu
 
Krajiny
 
Spoločnosť Google povoľuje reklamy na pomoc v závislosti len v USA. V ostatných krajinách tieto reklamy nepovoľuje.
 
Kľúčové slová
 
Spoločnosť Google povoľuje inzerentom pomoci v závislosti ponúkať ceny len za kľúčové slová súvisiace s drogovou závislosťou a alkoholizmom.
 
Certifikácia
 
Ak chcú inzerenti pomoci v závislosti zobrazovať reklamy, musia získať certifikáciu od spoločnosti Google. Pozrite si požiadavky pre USA v sekcii Ako sa tieto pravidlá líšia v jednotlivých krajinách? Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete nižšie.

 

Žiadosť o certifikáciu na inzerovanie výrobkov a služieb týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti 

Niektorých inzerentov, napríklad online lekárne, výrobcov liekov a ďalšie firmy, ktoré chcú v reklamnom texte a na vstupných stránkach používať výrazy označujúce lieky na predpis, musí na inzerovanie certifikovať spoločnosť Google. Ak patríte medzi takýchto inzerentov, o certifikáciu môžete požiadať nasledujúcim spôsobom:

1. Splňte všetky požiadavky pre konkrétne krajiny uvedené nižšie. Ak tu krajina, na ktorú zacieľuje vaša kampaň, nie je uvedená, znamená to, že výrobcom liekov nepovoľujeme, aby v danej krajine propagovali lieky na predpis či voľnopredajné lieky.

2. Vyplňte náš online formulár žiadosti.

 • Nezabudnite uviesť číslo zákazníka služby Google Ads. Nájdete ho v hornej časti stránok účtu.
 • Ak chcete predísť zbytočnému zdržaniu, vyplňte všetky požadované informácie.
 • Ak ste agentúra, ktorá podáva žiadosť za inzerenta, pošlite nám dokumentáciu s podrobnosťami o vašom vzťahu k inzerentovi alebo držiteľovi licencie.

Ako sa tieto pravidlá líšia v jednotlivých krajinách?

Okrem obmedzení týkajúcich sa obsahu uvedených vyššie môžu platiť aj ďalšie požiadavky v závislosti od krajín, na ktoré vaša kampaň zacieľuje. Výberom krajiny zo zoznamu nižšie zobrazíte ďalšie požiadavky, ktoré musíte spĺňať, ak chcete svoju reklamnú kampaň zacieliť na túto krajinu.

 

Austrália

Produkt Povolené?
Internetové lekárne

Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje propagáciu internetových lekární, ak sú registrované v austrálskej lekárnickej komore Pharmacy Guild of Australia, na úrade Medicare Australia alebo v jednej z austrálskych komisií pre farmáciu na úrovni štátu:

 • Pharmaceutical Services, ACT;
 • The Pharmacy Council of New South Wales;
 • Pharmacy Premises Committee, NT;
 • Pharmacy Ownership, QLD;
 • Pharmacy Regulation Authority South Australia;
 • Tasmanian Pharmacy Authority;
 • Victorian Pharmacy Authority;
 • Pharmacy Registration Board of Western Australia.

Reklamy zacielené na Austráliu nesmú používať výrazy týkajúce sa liekov na predpis v reklame ani jej cieli. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Rakúsko

Produkt Povolené?
Online lekárne

Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje propagáciu online lekární, ak sú registrované na úrade Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (Spolkový úrad pre bezpečnosť v zdravotníctve) a v reklamách ani na vstupných stránkach nepoužívajú výrazy označujúce lieky na predpis. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Belgicko

Produkt Povolené?
Online lekárne

Nie je povolené

Spoločnosť Google nepovoľuje v Belgicku propagáciu lekární, ktoré ponúkajú služby vyzdvihnutia lekárskeho predpisu a doručovania liekov.

Brazília

Produkt Povolené?
Online lekárne

Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje propagáciu online lekární, ak sú registrované agentúrou Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Národná agentúra na kontrolu zdravotníctva – ANVISA) a v reklamách, na vstupných stránkach ani v kľúčových slovách nepropagujú lieky na predpis. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Kanada

Produkt Povolené?
Internetové lekárne

Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje internetové lekárne akreditované jednou z organizácií uvedených nižšie:

LegitScript, program certifikácie a monitorovania obchodníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti

 • Certifikácia internetovej lekárne – k dispozícii pre webové stránky, ktoré akceptujú opätovné vydávanie liekov, prevody alebo nové predpisy; prípadne lekárne, ktoré vydávajú lieky na základe poštovej objednávky či inej formy objednávania na diaľku.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP – národná asociácia lekárnických komôr)

 • Akreditácia v programe overených webových stránok internetových lekární (Verified Internet Pharmacy Practice Sites, VIPPS) – k dispozícii pre lekárne poskytujúce online služby v plnom rozsahu vrátane predaja (alebo umožňovania predaja) liekov na predpis alebo príjmu nových objednávok liekov na predpis prostredníctvom vlastných webových stránok.
 • Program overených webových stránok .pharmacy – webové stránky s doménou najvyššej úrovne .pharmacy sú k dispozícii pre lekárne poskytujúce online služby v plnom alebo obmedzenom rozsahu vrátane predaja (alebo umožňovania predaja) liekov či služieb na predpis, príjmu nových objednávok liekov na predpis prostredníctvom vlastných webových stránok a opätovného vydávania liekov na predpis alebo prevodov predpisov.
Prečítajte si ďalšie informácie alebo požiadajte o akreditáciu udeľovanú asociáciou NABP. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Čína

Produkt Povolené?
Online lekárne

Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje propagáciu online lekární, ak sú registrované na úrade State Food and Drug Administration (Štátna správa pre potraviny a lieky – SFDA) v Číne a v reklamách, na vstupných stránkach ani v kľúčových slovách nepropagujú lieky na predpis. Inzercia služieb vyzdvihnutia lekárskeho predpisu a doručovania liekov nie je povolená. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Zdravotnícke služby

Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje v Číne propagáciu zdravotníckych služieb, ak predložíte požadované doklady a disponujete certifikátom od spoločnosti Google.

Nemecko

Produkt Povolené?
Online lekárne

Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje propagáciu online lekární, ak majú licenciu od inštitútu DIMDI a v reklamách ani na vstupných stránkach nepropagujú lieky na predpis. Licenciu musia mať všetky lekárne bez ohľadu na to, či ponúkajú iba voľnopredajné produkty. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Hongkong

Produkt Povolené?
Online lekárne

Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje propagáciu online lekární, ak sú tieto lekárne registrované na úrade pre liečivá Ministerstva zdravotníctva hongkonskej vlády a ak v reklamách, na vstupných stránkach ani v kľúčových slovách nepropagujú lieky na predpis. Inzercia služieb vyzdvihnutia lekárskeho predpisu a doručovania liekov nie je povolená. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

India

Produkt Povolené?
Výrobcovia liekov

Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google umožňuje výrobcom liekov propagovať voľnopredajné lieky v súlade s miestnou legislatívou v Indii.

Írsko

Produkt Povolené?
Online lekárne

Nie je povolené

Spoločnosť Google nepovoľuje v Írsku propagáciu online lekární, ktoré ponúkajú vyzdvihnutie lekárskeho predpisu, doručovacie služby, predaj nemedicínskych produktov alebo online konzultáciu (okrem konzultácie s lekárom).

Japonsko

Produkt Povolené?
Online lekárne

Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje v Japonsku propagáciu online lekární, ak poskytnú platné číslo licencie držiteľa oprávnenia na marketingové služby. Inzercia služieb vyzdvihnutia lekárskeho predpisu a doručovania liekov nie je povolená. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Lieky na predpis

Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google nepovoľuje používanie výrazov označujúcich lieky na predpis v reklamnom texte, na vstupných stránkach ani v kľúčových slovách s nasledujúcimi výnimkami:

 • Webové stránky prístupné len pre zdravotníckych pracovníkov, kamenné lekárne a výrobcovia liekov môžu v kľúčových slovách používať výrazy označujúce lieky na predpis.
Ak ste organizácia, na ktorú sa vzťahujú tieto výnimky, kontaktujte nás prostredníctvom nášho online formulára.

Voľnopredajné lieky

Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje v Japonsku zobrazovanie reklám propagujúcich voľnopredajné lieky, pokiaľ má inzerent platnú licenciu a číslo tejto licencie zobrazuje na webovej stránke.

Kórea

Produkt Povolené?
Online lekárne

Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google v Južnej Kórei povoľuje propagáciu voľnopredajných liekov v súlade s miestnymi zákonmi.

Mexiko

Produkt Povolené?
Online lekárne

Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje propagáciu online lekární, ak sú registrované na regulačnom úrade COFEPRIS a v reklamách, na vstupných stránkach ani v kľúčových slovách nepropagujú lieky na predpis ani voľnopredajné lieky. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Holandsko

Produkt Povolené?
Online lekárne

Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje propagáciu online lekární, ak sú registrované na ministerstve Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerstvo zdravotníctva, sociálnych vecí a športu) a evidované v špecializovanom online registri. Online lekárne nesmú v reklamách ani na vstupných stránkach propagovať lieky na predpis. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Nový Zéland

Produkt Povolené?
Online lekárne

Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje propagáciu online lekární, ak sú akreditované ministerstvom zdravotníctva. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Nórsko

Produkt Povolené?
Online lekárne

Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje propagáciu online lekární, ak sú registrované na úrade Norwegian Medicine Agency (Nórsky úrad pre liečivá) a v reklamách ani na vstupných stránkach nepoužívajú výrazy označujúce lieky na predpis. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Poľsko

Produkt Povolené?
Online lekárne

Nie je povolené

Spoločnosť Google nepovoľuje propagáciu online lekární bez ohľadu na to, či ponúkajú služby vyzdvihnutia lekárskeho predpisu a doručovania liekov.

Rusko

Produkt Povolené?
Výrobcovia liekov

Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje výrobcom liekov propagovať voľnopredajné lieky v súlade s miestnymi zákonmi v danej geografickej oblasti. Všetky takéto propagácie zacielené na Rusko musia v reklame obsahovať vylúčenie zodpovednosti v jednom z nasledujúcich štyroch znení: „Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.“; „Есть противопоказания. Узнайте у врача.“; „Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.“; „Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.“ Výrobcovia liekov musia byť tiež certifikovaní spoločnosťou Google.

Švédsko

Produkt Povolené?
Online lekárne

Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje propagáciu online lekární, ak sú registrované na švédskom úrade Medical Product Agency (Úrad pre liečivá) a v reklamách, na vstupných stránkach ani v kľúčových slovách nepropagujú lieky na predpis. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Taiwan

Produkt Povolené?
Online lekárne

Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje propagáciu online lekární, ak sú registrované ministerstvom zdravotníctva a v reklamách, na vstupných stránkach ani v kľúčových slovách nepropagujú lieky na predpis. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Spojené kráľovstvo

Produkt Povolené?
Online lekárne

Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje propagáciu online lekární, ak sú registrované radou General Pharmaceutical Council (Všeobecná farmaceutická rada – GPhC) a schválené úradom Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Regulačný úrad pre liečivá a zdravotnú starostlivosť – MHRA). Inzerenti nesmú v reklamách ani na vstupných stránkach propagovať lieky na predpis. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

USA

Produkt Povolené?
Internetové lekárne

Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje internetové lekárne akreditované jednou z organizácií uvedených nižšie:

LegitScript, program certifikácie a monitorovania obchodníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti

 • Certifikácia internetovej lekárne – k dispozícii pre webové stránky, ktoré akceptujú opätovné vydávanie liekov, prevody alebo nové predpisy; prípadne lekárne, ktoré vydávajú lieky na základe poštovej objednávky či inej formy objednávania na diaľku.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP – Národná asociácia lekárnických komôr)

 • Akreditácia v programe overených webových stránok internetových lekární (Verified Internet Pharmacy Practice Sites, VIPPS) – k dispozícii pre lekárne poskytujúce online služby v plnom rozsahu vrátane predaja (alebo umožňovania predaja) liekov na predpis alebo príjmu nových objednávok liekov na predpis prostredníctvom vlastných webových stránok.
 • Program overených webových stránok .pharmacy – webové stránky s doménou najvyššej úrovne .pharmacy sú k dispozícii pre lekárne poskytujúce online služby v plnom alebo obmedzenom rozsahu vrátane predaja (alebo umožňovania predaja) liekov či služieb na predpis, príjmu nových objednávok liekov na predpis prostredníctvom vlastných webových stránok a opätovného vydávania liekov na predpis alebo prevodov predpisov.

Prečítajte si ďalšie informácie alebo požiadajte o certifikáciu v službe LegitScript či akreditáciu udeľovanú asociáciou NABP. Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Pomoc v závislosti

Povolené s obmedzeniami

Ak chcete inzerovať pomoc v drogovej závislosti a alkoholizme zameranú na rekonvalescenciu, musíte získať certifikáciu ako poskytovateľ pomoci v závislosti v rámci certifikačného programu služby LegitScript.

Certifikácia v službe LegitScript: Niektoré služby pomoci v drogovej závislosti a alkoholizme nemôžu získať certifikáciu v službe LegitScript. Služby, ktoré nespĺňajú podmienky na získanie certifikácie, nemôžu inzerovať pomoc v drogovej závislosti a alkoholizme na stránkach spoločnosti Google. Služba LegitScript účtuje poplatok za spracovanie a monitorovanie žiadateľov. V niektorých prípadoch však môže byť poplatok odpustený. Prečítajte si ďalšie informácie alebo požiadajte o certifikáciu v službe LegitScript

Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.

Riešenie zamietnutia

Ak dôjde k zamietnutiu vašej reklamy z dôvodu porušenia týchto pravidiel, prečítajte si nasledujúce tipy, ktoré vám môžu pomôcť problém vyriešiť:

Dôvod zamietnutia Čo to znamená? Ako mám postupovať?
Povinná certifikácia online lekárne V reklame, na webových stránkach alebo v aplikácii propagujete lieky na predpis alebo súvisiace produkty, ale váš účet necertifikovala spoločnosť Google. Z reklamy a webových stránok alebo aplikácie odstráňte všetky zmienky propagujúce lieky na predpis. Ak ste licencovaná online lekáreň, môžete získať certifikáciu od spoločnosti Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.
Zacielenie nie je v súlade s pravidlami V reklame, na webových stránkach alebo v aplikácii propagujete lieky na predpis alebo súvisiace produkty a hoci je váš účet certifikovaný spoločnosťou Google, vaša reklama zacieľuje na inú krajinu, než je tá, pre ktorú máte certifikáciu. Z reklamy a webových stránok alebo aplikácie odstráňte všetky zmienky propagujúce lieky na predpis online. Prípadne môžete zmeniť geografické zacielenie kampaní tak, aby zodpovedalo krajine, pre ktorú máte certifikáciu na inzerciu lekárne. V sekcii uvedenej vyššie nájdete ďalšie podrobnosti týkajúce sa obmedzení pre konkrétne krajiny, na ktoré zacieľujete.
Webová adresa nezodpovedá certifikácii online lekárne V reklame, na webových stránkach alebo v aplikácii propagujete lieky na predpis alebo súvisiace produkty a hoci je váš účet certifikovaný spoločnosťou Google, aplikácia alebo webové stránky, ktoré reklama propaguje, nezodpovedajú tým, ktoré certifikovala spoločnosť Google. Z reklamy a webových stránok odstráňte všetky zmienky propagujúce lieky na predpis online. Prípadne môžete reklamu zmeniť tak, aby propagovala webové stránky alebo aplikáciu uvedenú v žiadosti o certifikáciu. Ak chcete ako online lekáreň používať novú aplikáciu alebo nové webové stránky, musia byť takisto certifikované spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete vyššie.
Vyžaduje sa číslo licencie na voľnopredajné lieky V reklame, na webových stránkach alebo v aplikácii propagujete voľnopredajné lieky bez čísla licencie, čo nie je povolené najmenej v jednej z krajín, na ktoré je kampaň zacielená. Z reklamy a webových stránok alebo aplikácie odstráňte všetky zmienky týkajúce sa voľnopredajných liekov bez čísla licencie. Prípadne môžete zmeniť geografické zacielenie kampaní tak, aby zacieľovali iba na krajiny, v ktorých je táto služba povolená. V sekcii uvedenej vyššie nájdete ďalšie podrobnosti týkajúce sa obmedzení pre konkrétne krajiny, na ktoré zacieľujete.
Zacielenie reklám propagujúcich lieky na predpis V reklame, na webových stránkach alebo v aplikácii propagujete lieky na predpis, čo nie je povolené najmenej v jednej z krajín, na ktoré je kampaň zacielená. Z reklamy a webových stránok alebo aplikácie odstráňte všetky zmienky o liekoch na predpis a steroidoch. Prípadne môžete zmeniť geografické zacielenie kampaní tak, aby zacieľovali iba na krajiny, v ktorých je táto služba povolená. V sekcii uvedenej vyššie nájdete ďalšie podrobnosti týkajúce sa obmedzení pre konkrétne krajiny, na ktoré zacieľujete.

Potrebujete pomoc?

V prípade otázok o našich pravidlách kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?