Helsetjenester og legemidler

Google sørger for at det foreligger oversatte versjoner av informasjonen i brukerstøtten. Hensikten med retningslinjene er imidlertid den samme. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene våre. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

Display & Video 360-brukere må overholde disse Google Ads-retningslinjene. Du finner flere begrensninger i brukerstøtten for Display & Video 360.

For å se undertekster på språket ditt må du slå på YouTube-teksting. Velg innstillingsikonet Bilde av ikonet for innstillinger i YouTube nederst i videospilleren, og velg så «Teksting» og ønsket språk.


Vi gjør vårt ytterste for å overholde lover og regler om annonsering for legemidler og helsetjenester. Derfor forventer vi at annonser og destinasjoner er i tråd med relevant lov og rett og relevante bransjestandarder. Annonsering for visse typer helserelatert innhold er ikke tillatt i det hele tatt, mens annonsering for andre typer bare er tillatt når annonsøren er Google-sertifisert og bare målretter mot godkjente land. Sett deg inn i den lokale lovgivningen for områdene du ønsker å målrette mot.

Nedenfor ser du eksempler på helsetjenesterelatert innhold vi kan tillate under visse omstendigheter. Noe av dette innholdet er bare tillatt i bestemte områder, så sjekk listen over landsspesifikke restriksjoner for hvert land du har tenkt å annonsere i. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Legemiddelprodusenter

Google tillater legemiddelprodusenter å annonsere bare i enkelte land.

Reseptbelagte legemidler

Google tillater annonsering for reseptbelagte legemidler bare i følgende land: Canada, New Zealand og USA. Legemiddelprodusenter kan ikke markedsføre reseptbelagte smertestillende opioider.

Reseptfrie legemidler

Legemiddelprodusenter kan markedsføre reseptfrie legemidler bare i disse landene: Australia, Brasil, Canada, Filippinene, Frankrike, Hongkong, India, Italia, Japan, Kenya, Kina, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sverige, Sør-Korea, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, USA og Østerrike.

Andre produsenter og leverandører

Produsenter av aktive virkestoffer for legemidler, leverandører til medisinsk fagpersonell og leverandører av antistoffer/peptider/sammensetninger til kommersielle laboratorier kan annonsere bare i følgende land: Canada og USA.

Sertifisering

Legemiddelprodusenter må sertifiseres av Google før de får vise annonser. Nedenfor ser du hvordan du søker om sertifisering.

Uautoriserte apoteker

Vi tillater ikke

rødt x-tegn Tilbud om reseptbelagte legemidler uten resept

rødt x-tegn Annonser som målrettes mot steder der du ikke er lisensiert

Vi tar brudd på disse retningslinjene svært alvorlig, og vi anser dem som grove brudd. Med et grovt brudd på retningslinjene for Google Ads mener vi et brudd som er så alvorlig at det er lovstridig eller kan påføre brukerne våre betydelige skader. Når vi skal fastslå hvorvidt du som annonsør eller nettstedet ditt bryter disse retningslinjene, kan vi vurdere informasjon fra flere kilder, blant annet annonsen din, nettstedet ditt, kontoene dine og tredjepartskilder. Hvis vi oppdager brudd på disse retningslinjene, suspenderer vi Google Ads-kontoene dine umiddelbart og uten forutgående advarsel. Etter dette kan du aldri igjen annonsere med oss igjen. Hvis du mener at dette er en feil, og at du ikke har brutt retningslinjene, ber vi deg om å sende inn en anke og forklare hvorfor du mener vi har gjort en feil. Vi gjenoppretter bare kontoer hvis den aktuelle situasjonen taler sterkt for det, så det er viktig at du tar deg tid til å gi en ærlig, grundig og nøyaktig forklaring. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Salg av reseptbelagte legemidler

Dette bildet viser Google Ads-retningslinjene for salg av reseptbelagte legemidler.

Google har begrensninger for markedsføring av nettapoteker. Når vi undersøker hvorvidt en annonsør markedsfører et nettapotek, tar vi hensyn til en rekke faktorer, som for eksempel innholdet i annonsene, på nettstedet eller i appen, samt produktene eller tjenestene som tilbys. Blant annet av hensyn til brukernes sikkerhet håndhever vi disse retningslinjene svært strengt. Dette gjelder spesielt landingssider med linker eller referanser til innhold som ser ut til å handle om salg av legemidler på nettet, med eller uten resept.

Land

Google tillater markedsføring av nettapoteker bare i disse landene: Australia, Brasil, Canada, Danmark, Hongkong, Israel, Japan, Kenya, Kina, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Portugal, Russland, Slovakia, Storbritannia, Sverige, Taiwan, Tsjekkia, Tyskland, USA og Østerrike.

Google tillater ikke markedsføring av nettapoteker i andre land.

Søkeord

Google tillater bare at annonsører for nettapoteker byr på søkeord som inneholder termer for reseptbelagte legemidler, i disse landene: Australia, Canada, Danmark, Israel, Japan, Kenya, New Zealand, Nederland, Norge, Portugal, Slovakia, Storbritannia, Tsjekkia, Tyskland, USA og Østerrike.

Sertifisering

Nettapoteker må være sertifisert av Google før det er tillatt å annonsere for dem. Nedenfor ser du hvordan du søker om sertifisering. For å bli sertifisert av Google må nettapoteket være registrert hos relevante lokale myndigheter i landene som annonsekampanjen til nettapoteket er målrettet mot.

Termer for reseptbelagte legemidler

Dette bildet viser Google Ads-retningslinjene for kontrollerte legemidler.

I de fleste deler av verden tillater ikke Google at det brukes termer for reseptbelagte legemidler i annonsetekst, på landingssider, i søkeord eller i kildekode på nettsider.

 • I kampanjer målrettet mot Canada, New Zealand eller USA kan visse typer bedrifter, for eksempel nettapoteker og legemiddelprodusenter, bruke termer for reseptbelagte legemidler i annonsetekst og på landingssider. Du trenger riktignok ikke å være sertifisert for å vise annonsene dine, men sertifisering kreves hvis du vil målrette annonsene mot søkeord klassifisert som termer for reseptbelagte legemidler. Slike bedrifter må være sertifisert av Google for å kunne vise annonser – og nedenfor kan du se hvordan du søker.
 • Med mindre kampanjene er målrettet mot Canada, New Zealand eller USA, kan du ikke bruke termer for reseptbelagte legemidler i annonsetekst eller på landingssider.
 • I begrensede tilfeller, og der det er tillatt i henhold til lokal lov og rett, gir Google unntak fra disse retningslinjene til helse- og sikkerhetsfremmende kampanjer i regi av statlige organer eller veletablerte veldedige organisasjoner. Hvis du vil søke om et slikt unntak til å bruke termer for reseptbelagte legemidler i annonsetekst, på landingssider, i søkeord eller i kildekode på en nettside, kan du kontakte oss.

Se eksempler på reseptbelagte legemidler og aktive ingredienser som overvåkes i henhold til disse retningslinjene.

Feilsøk problemer knyttet til termer for reseptbelagte legemidler

Det markedsføres reseptbelagte legemidler i annonsen din, på nettstedet ditt eller i appen din til tross for at dette ikke er tillatt i minst ett av landene kampanjen din er målrettet mot.

Fjern alle henvisninger til reseptbelagte legemidler og steroider fra annonsen din samt fra nettstedet ditt eller appen din. Du kan alternativt endre stedsmålrettingen i kampanjene dine, slik at den bare omfatter land der denne tjenesten er tillatt. I delen ovenfor finner du ytterligere informasjon om begrensningene som gjelder spesifikt for landene du målretter den aktuelle kampanjen mot.

Ikke-godkjente stoffer

Dette bildet viser Google Ads-retningslinjene for ikke-godkjente stoffer.

Google tillater ikke markedsføring av innholdstypene nedenfor, uavhengig av påstander om at produktene er lovlige:

 • alle oppføringer i denne (ikke uttømmende) listen med eksempler på forbudte legemidler og kosttilskudd
 • produkter som inneholder efedrin
 • produkter der humant chorion-gonadotropin (hCG) knyttes til vekttap eller vektkontroll, eller markedsføres sammen med anabole steroider
 • naturmedisin og kosttilskudd med aktive farmasøytiske eller farlige ingredienser
 • produkter som påstås å være like effektive som reseptbelagte legemidler eller kontrollerte stoffer
 • produkter som ikke er godkjent av myndighetene, men som markedsføres på en måte som antyder at de er sikre eller effektive når de inngår i forebygging, kurering eller behandling av en bestemt sykdom eller lidelse
 • produkter som har vært gjenstand for tiltak eller advarsler fra myndigheter
 • produkter med navn som kan forveksles med legemidler, kosttilskudd eller kontrollerte stoffer som ikke er godkjent

Google tillater ikke markedsføring av DHEA-produkter andre steder enn i USA, og markedsføring av melatoninprodukter er bare tillatt i Canada og USA.

Hvis du ønsker mer informasjon om legemidler og kosttilskudd vi overvåker på grunn av manglende godkjenning eller villedende markedsføring, kan du gå til www.legitscript.com.

Løs problemer knyttet til ikke godkjente stoffer
 1. Korriger annonsens destinasjon. Fjern alle henvisninger til stoffene som er forbudt i henhold til disse retningslinjene. Hvis du ikke får korrigert annonsens destinasjon, må du oppdatere annonsen med en ny destinasjon som er i tråd med disse retningslinjene.
 2. Rediger annonsen. Fjern alt innhold vi ikke tillater. Hvis annonsen din allerede er i tråd med retningslinjene, men du har gjort endringer i annonsens destinasjon, må du redigere annonsen og lagre den. Da sendes annonsen og destinasjonen til ny gjennomgang.

  De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid.

Løs problemer knyttet til DHEA eller melatonin
Målrett mot et annet sted. Hvis innholdet i annonsen din oppfyller de grunnleggende retningslinjene, men ikke retningslinjene for landene kampanjen din er målrettet mot, kan du velge å redigere stedsmålrettingen din. Da kan annonsene dine blir vist et annet sted der de overholder retningslinjene våre. Når du målretter kampanjen din bare mot godkjente steder, kan du be om en ny evaluering av annonsene som ikke ble godkjent. Da undersøker vi om de kan bli vist på nytt:
Be om en ny evaluering

Hvis du vil fortsette å målrette kampanjen mot de samme stedene som nå, følger du fremgangsmåten nedenfor for å sikre at annonsen og destinasjonen din er i tråd med retningslinjene.

 1. Korriger annonsens destinasjon. Fjern alle henvisninger til stoffene som er forbudt i henhold til disse retningslinjene. Hvis du ikke får korrigert annonsens destinasjon, må du oppdatere annonsen med en ny destinasjon som er i tråd med disse retningslinjene.
 2. Rediger annonsen. Fjern alt innhold vi ikke tillater. Hvis annonsen din allerede er i tråd med retningslinjene, men du har gjort endringer i annonsens destinasjon, må du redigere annonsen og lagre den. Da sendes annonsen og destinasjonen til ny gjennomgang.

  De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid.

Reseptbelagte smertestillende opioider

Google tillater ikke annonser for reseptbelagte smertestillende opioider, med unntak av medikamenter av denne typen som er myntet på bruk i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) knyttet til opioidmisbruk, og som oppfyller alle andre krav til reseptbelagte legemidler som er oppført på denne siden.

I begrensede tilfeller, og der lokale lover åpner for det, tillater Google unntak fra disse retningslinjene når det gjelder (a) kampanjer for bevissthet rundt offentlig helse og sikkerhet fra statlige eller veletablerte veldedige organisasjoner som driver med helsearbeid, (b) annonser for legemiddelselskaper som bare omtaler opioider i sikkerhetsinformasjonen sin, samt (c) sertifiserte leverandører av avhengighetsbehandling i USA.

Hvis du vil søke om et slikt unntak, kan du kontakte oss.

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst sju dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Spekulativ og eksperimentell medisinsk behandling, celleterapi og genterapi

Dette bildet viser Google Ads-retningslinjene om spekulativ og eksperimentell medisinsk behandling.

Vi tillater ikke følgende i forbindelse med markedsføring av celleterapi og genterapi i USA, med mindre det spesifikt gis unntak til dette i de nedenstående punktene:

 markedsføring av spekulative og/eller eksperimentelle medisinske behandlinger

Eksempler (listen er ikke uttømmende): biohacking, genteknologiprodukter for hjemmebruk samt genterapisett

 markedsføring av celle- eller genterapi, underlagt unntakene nedenfor

Eksempler (listen er ikke uttømmende): stamcelleterapi, celleterapi (ikke stamceller), genterapi og lignende former for regenerativ medisin samt blodplaterik plasma

Google tillater at FDA-lisensiert eller -godkjent celle- eller genterapi markedsføres i USA, såfremt enhetene som promoterer dette, har den relevante FDA-utstedte lisensen eller godkjenningen som kreves for å markedsføre det aktuelle produktet. Hvis du vil søke om et slikt unntak, kan du kontakte oss.

 Google tillater annonser for celleterapi og genterapi, forutsatt at annonsene bare er av en pedagogisk eller informativ art, uansett godkjenningsstatus fra reguleringsmyndigheter.

Eksempler (listen er ikke uttømmende): akademiske avhandlinger, billetter til medisinske konferanser

 

Finn ut hvordan du korrigerer annonser som ikke ble godkjent.

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst sju dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Rekruttering til klinisk utprøving

Dette bildet viser Google Ads-retningslinjene for rekruttering til kliniske utprøvinger.

Google tillater markedsføring av rekruttering til klinisk utprøving bare i disse landene: Australia, Belgia, Canada, Filippinene, Frankrike, Indonesia, Irland, Israel, Italia, Japan, Kina, Malaysia, Nederland, New Zealand, Singapore, Storbritannia, Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Tyskland, USA og Vietnam.

I rekrutteringskampanjer for klinisk utprøving skal du ikke markedsføre reseptbelagte legemidler, skape villedende forventninger eller gi villedende informasjon om effekten av produktet som testes, eller antyde at det er trygt å bruke produktet som testes.

Løs problemer knyttet til rekruttering til klinisk utprøving
Målrett mot et annet sted. Hvis innholdet i annonsen din oppfyller de grunnleggende retningslinjene, men ikke retningslinjene for landene kampanjen din er målrettet mot, kan du velge å redigere stedsmålrettingen din. Da kan annonsene dine blir vist et annet sted der de overholder retningslinjene våre. Når du målretter kampanjen din bare mot godkjente steder, kan du be om en ny evaluering av annonsene som ikke ble godkjent. Da undersøker vi om de kan bli vist på nytt:
Be om en ny evaluering

Hvis du vil fortsette å målrette kampanjen mot de samme stedene som nå, følger du fremgangsmåten nedenfor for å sikre at annonsen eller appen din og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene.

 1. Korriger annonsens destinasjon. Fjern alle henvisninger til stoffene som er forbudt i henhold til disse retningslinjene. Hvis du ikke får korrigert annonsens destinasjon, må du oppdatere annonsen med en ny destinasjon som er i tråd med disse retningslinjene.
 2. Rediger annonsen. Fjern alt innhold vi ikke tillater. Hvis annonsen din allerede er i tråd med retningslinjene, men du har gjort endringer i annonsens destinasjon, må du redigere annonsen og lagre den. Da sendes annonsen og destinasjonen til ny gjennomgang.

  De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid.

HIV-tester til hjemmebruk

Dette bildet viser Google Ads-retningslinjene for HIV-tester til hjemmebruk.

Google tillater markedsføring av HIV-tester til hjemmebruk bare i Frankrike, Nederland, Storbritannia og USA. I USA kan annonsører markedsføre HIV-tester til hjemmebruk som er godkjent av FDA. I Frankrike, Nederland og Storbritannia kan annonsører markedsføre HIV-tester til hjemmebruk som er godkjent i henhold til lokale forskrifter.

Løs problemer knyttet til HIV-tester til hjemmebruk
Målrett mot et annet sted. Hvis innholdet i annonsen din oppfyller de grunnleggende retningslinjene, men ikke retningslinjene for landene kampanjen din er målrettet mot, kan du velge å redigere stedsmålrettingen din. Da kan annonsene dine blir vist et annet sted der de overholder retningslinjene våre. Når du målretter kampanjen din bare mot godkjente steder, kan du be om en ny evaluering av annonsene som ikke ble godkjent. Da undersøker vi om de kan bli vist på nytt:
Be om en ny evaluering

Hvis du vil fortsette å målrette kampanjen mot de samme stedene som nå, følger du fremgangsmåten nedenfor for å sikre at annonsen eller appen din og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene.

 1. Korriger annonsens destinasjon. Fjern alle henvisninger til stoffene som er forbudt i henhold til disse retningslinjene. Hvis du ikke får korrigert annonsens destinasjon, må du oppdatere annonsen med en ny destinasjon som er i tråd med disse retningslinjene.
 2. Rediger annonsen. Fjern alt innhold vi ikke tillater. Hvis annonsen din allerede er i tråd med retningslinjene, men du har gjort endringer i annonsens destinasjon, må du redigere annonsen og lagre den. Da sendes annonsen og destinasjonen til ny gjennomgang.

  De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid.

Abort

Land

Vi tillater ikke

rødt x-tegn abortannonser i disse landene:

Antigua og Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Bahrain, Belgia, Belize, Bolivia, Brasil, Caymanøyene, Chile, Colombia, Costa Rica, Djibouti, Dominica, Den dominikanske republikk, Ecuador, Egypt, El Salvador, Filippinene, De forente arabiske emirater, Frankrike, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Hongkong, India, Indonesia, Iran, Irak, Italia, Jamaica, Jemen, Jordan, Kuwait, Libanon, Libya, Malaysia, Marokko, Martinique, Mexico, Nicaragua, Oman, Pakistan, De palestinske territoriene, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Qatar, Russland, Saint-Barthélemy, Saudi-Arabia, Singapore, Spania, Sri Lanka, St. Kitts og Nevis, St. Lucia, Surinam, Sveits, Syria, Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Tunisia, Tyskland, Ukraina, Ungarn, Uruguay og Venezuela

Restriksjoner i Google Ads-nettverket

Hvis du målretter annonser mot ett eller flere steder der annonser knyttet til abort ikke er tillatt, klassifiseres annonsene som Kvalifisert (begrenset). Dette innebærer at annonsene bare vises i godkjente områder, og at det kan foreligge flere begrensninger for landet ditt. Se de landsspesifikke delene nedenfor hvis du vil ha mer informasjon om hvordan retningslinjene varierer fra land til land.

Abortrelaterte annonser blir ikke vist i Google Displaynettverk – selv om de har statusen «Kvalifisert (begrenset)».

Krav til sertifisering av og videreformidling av informasjon pålagt annonsører som markedsfører abortrelaterte produkter eller tjenester

Hvis du vil kjøre annonser med søkeord knyttet til abort i USA, Irland eller Storbritannia, må du først sertifiseres som annonsør som enten tilbyr abort eller ikke tilbyr abort

Avhengig av hvilken av de to sertifiseringene du har, genererer Google automatisk én av bekjentgjørelsene «Tilbyr abort» eller «Tilbyr ikke abort» i annonsene dine for abortrelaterte produkter eller tjenester. Dette gjelder for alle formater av søkeannonser.

Finn ut mer om retningslinjene og hvordan du søker om sertifisering.

Løs problemer knyttet til sertifisering av og krav til videreformidling av informasjon pålagt annonsører som markedsfører abortrelaterte produkter eller tjenester

 1. Hvis du vil kjøre annonser med søkeord knyttet til abort i USA, Irland og Storbritannia, må du først sertifiseres som annonsør som enten tilbyr utførelse av abort eller ikke tilbyr utførelse av abort.

 2. Kontakt oss hvis du vil endre annonser eller be om at de blir gjennomgått på nytt. Da sendes annonsen og destinasjonen til en ny gjennomgang. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere evaluering.

 3. Hvis du ikke kan fullføre bekreftelsesprosessen, må du fjerne eventuelle søkeord forbundet med det å ta abort.

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst sju dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Prevensjon

Dette bildet viser Google Ads-retningslinjene for prevensjon.

Google tillater ikke annonser relatert til prevensjon eller fertilitetsprodukter i følgende land:

 • Bahrain, De forente arabiske emirater, De palestinske territorier, Djibouti, Egypt, Hongkong, Irak, Iran, Jemen, Jordan, Kina, Kuwait, Malaysia, Libanon, Libya, Marokko, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Syria, Thailand, Tunisia og Ukraina
Løs problemer knyttet til retningslinjene om prevensjon
Målrett mot et annet sted. Hvis innholdet i annonsen din oppfyller de grunnleggende retningslinjene, men ikke retningslinjene for landene kampanjen din er målrettet mot, kan du velge å redigere stedsmålrettingen din. Da kan annonsene dine blir vist et annet sted der de overholder retningslinjene våre. Når du målretter kampanjen din bare mot godkjente steder, kan du be om en ny evaluering av annonsene som ikke ble godkjent. Da undersøker vi om de kan bli vist på nytt:
Be om en ny evaluering

Hvis du vil fortsette å målrette kampanjen mot de samme stedene som nå, følger du fremgangsmåten nedenfor for å sikre at annonsen eller appen din og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene.

 1. Korriger annonsens destinasjon. Fjern alle henvisninger til stoffene som er forbudt i henhold til disse retningslinjene. Hvis du ikke får korrigert annonsens destinasjon, må du oppdatere annonsen med en ny destinasjon som er i tråd med disse retningslinjene.
 2. Rediger annonsen. Fjern alt innhold vi ikke tillater. Hvis annonsen din allerede er i tråd med retningslinjene, men du har gjort endringer i annonsens destinasjon, må du redigere annonsen og lagre den. Da sendes annonsen og destinasjonen til ny gjennomgang.

  De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid.

Tjenester knyttet til rusavhengighet

Dette bildet viser Google Ads-retningslinjene for tjenester knyttet til rusavhengighet.

Google begrenser annonseringen for rehabiliteringsrelaterte tjenester knyttet til rusavhengighet.

Eksempler på rehabiliteringsrelaterte tjenester knyttet til rusavhengighet: leverandører av klinisk avhengighetsbehandling, rehabiliteringsrelaterte tjenester som rusfrie bomiljøer og organisasjoner som driver støttegrupper, byråer som henviser brukere til hjelpetjenester for rusavhengighet, krisetelefoner for rusmiddel- og alkoholavhengighet
 
Land
 
Google tillater annonser for avhengighetstjenester bare i Australia, Irland, New Zealand og USA. Google tillater ikke annonser for tjenester knyttet til rusavhengighet i andre land.
 
Søkeord
 
Google tillater bare at annonsører for tjenester knyttet til rusavhengighet byr på søkeord som er relatert til rusmiddel- eller alkoholavhengighet.
 
Sertifisering
 
Tjenester knyttet til behandling av rusavhengighet må vært sertifisert av Google for å kunne vise annonser. Se de landsspesifikke kravene under Hvordan varierer disse retningslinjene fra land til land? Nedenfor ser du hvordan du søker om sertifisering.

Helseforsikring

Dette bildet viser Google Ads-retningslinjene for helseforsikring.

Hvis du ønsker å annonsere for helseforsikring i USA, må bedriften din være sertifisert av Google. Unntaket er offentlige annonsører, som godkjennes automatisk. Annonser som bare markedsfører helseforsikring knyttet til tannhelse, syn eller reiser, omfattes ikke av begrensningene.

Eksempler på helseforsikringer: individuell helseforsikring, forsikring med begrenset varighet, korttidsforsikringer, helseforsikring med fastsatt erstatningsbeløp, Medicare Advantage, Medigap, Medicaid

Med unntak av offentlige annonsører må andre bedrifter som ønsker å annonsere for helseforsikring, sertifiseres av Google for å vise slike annonser i USA. Denne sertifiseringen kreves for alle annonseformater og elementer. Se kravene for USA under Hvordan varierer disse retningslinjene fra land til land? Nedenfor ser du også hvordan du søker om sertifisering.

Søk om sertifisering for helseprodukter og -tjenester 

Visse annonsører som ønsker å bruke termer knyttet til reseptbelagte legemidler i annonsetekst eller på landingssider – for eksempel nettapoteker, legemiddelprodusenter og annonsører for helseforsikring i USA – må sertifiseres av Google for å kunne annonsere. Hvis du representerer en slik bedrift, og du ønsker å søke om sertifisering, gjør du følgende:

1. Kontroller at kampanjen din overholder alle de landsspesifikke kravene nedenfor. Hvis landet kampanjen er målrettet mot, ikke er oppført i listen, tillater vi ikke markedsføring av reseptbelagte eller reseptfrie legemidler fra legemiddelprodusenter i dette landet.

2. Fyll ut søknadsskjemaet.

 • Husk å oppgi kunde-ID-en din for Google Ads. Du finner den øverst på kontosidene dine.
 • Kontroller at du har fylt ut alle opplysningene vi spør etter, slik at du unngår unødvendige forsinkelser.
 • Hvis du representerer et byrå som søker på vegne av en annonsør, ber vi deg om å sende inn dokumentasjon på forholdet mellom byrået ditt og annonsøren eller lisensinnehaveren.

Hvordan varierer disse retningslinjene fra land til land?

I tillegg til de innholdsbaserte begrensningene nevnt ovenfor kan det også foreligge krav som gjelder spesifikt for landene kampanjen din er målrettet mot. Velg et land nedenfor for å se hvilke øvrige krav som må oppfylles for at du skal kunne målrette annonsekampanjen din mot det aktuelle landet.

Australia

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker som er registrert hos Pharmacy Guild of Australia, Medicare Australia, Australian Digital Health Agency eller en av disse delstatlige apotekerforeningene i Australia:

 • Pharmaceutical Services, ACT
 • The Pharmacy Council of New South Wales
 • Pharmacy Premises Committee, NT
 • Pharmacy Ownership, QLD
 • Pharmacy Regulation Authority South Australia
 • Tasmanian Pharmacy Authority
 • Victorian Pharmacy Authority
 • Pharmacy Registration Board of Western Australia

I annonser målrettet mot Australia kan det ikke brukes termer knyttet til reseptbelagte legemidler i annonseteksten eller på annonsedestinasjonen.

Annonsørene må også være sertifisert av Google. Slik søker du.

Tjenester knyttet til rusavhengighet

 Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av offentlige – men ikke private – rehabiliteringstjenester knyttet til rusavhengighet.

Annonsørene må også være sertifisert av Google. Slik søker du.

Østerrike

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker som er registrert hos Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen og ikke bruker termer for reseptbelagte medisiner i annonsene eller på landingssidene sine.

Annonsørene må også være sertifisert av Google. Slik søker du.

Belgia

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Ikke tillatt

Google tillater ikke markedsføring av apoteker som henter resepter og utleverer legemidler i Belgia.

Brasil

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker som er registrert hos National Health Inspection Agency (Agência Nacional de Vigilância Sanitária / ANVISA) og ikke markedsfører reseptbelagte legemidler gjennom annonsene, landingssidene eller søkeordene sine.

Annonsørene må også være sertifisert av Google. Slik søker du.

Canada

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater nettapoteker som er akkreditert av en av de disse organisasjonene:

LegitScripts sertifiserings- og overvåkningsprogram for apoteker og andre helsevirksomheter

 • Sertifisering av nettapoteker: Dette er tilgjengelig for nettsteder som tar imot fornyelse, overføring og nye bestillinger av resepter, og apoteker som tar imot resepter via postordre eller andre former for ekstern bestilling.
 • Sertifisering som leverandør av telemedisin: Dette er tilgjengelig for nettsteder som tilbyr virtuelle helsetjenester og legger til rette for foreskriving av medisiner.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP)

 • VIPPS: Tilgjengelig for apoteker med komplette tjenester på nettet, innbefattet salg (eller tilrettelegging for salg) eller mottak av nye bestillinger på reseptbelagte legemidler via apotekets nettsted.
 • .Pharmacy Verified Websites Program: Dette programmet er tilgjengelig for apoteker som har et nettsted med toppdomenet «.pharmacy» og tilbyr komplette eller begrensede tjenester på nettet, innbefattet salg (eller tilrettelegging for salg) av reseptbelagte legemidler eller tjenester, mottak av nye bestillinger av reseptbelagte legemidler via nettstedet sitt samt fornyelse eller overføring av resepter.
Finn ut mer om – eller søk om å få – LegitScript-sertifisering eller NABP-akkreditering

Annonsørene må også være sertifisert av Google. Slik søker du.

 

Kina

 
Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater annonsering for nettapoteker som er registrert hos den kinesiske etaten for administrasjon av matvarer og legemidler og ikke markedsfører reseptbelagte legemidler gjennom annonsene, landingssidene eller søkeordene sine. Markedsføring av mottak av resepter og utlevering av legemidler er ikke tillatt.

Annonsørene må også være sertifisert av Google. Slik søker du.

Medisinske tjenester

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av medisinske tjenester i Kina, men dette forutsetter at du sender inn nødvendig dokumentasjon og er sertifisert av Google.

Tyskland

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker (inkludert apoteker, forhandlere av legemidler og apotekforeninger) som ikke markedsfører reseptbelagte legemidler gjennom annonsene eller landingssidene sine under følgende omstendigheter:

registrerte nettapoteker som selger legemidler (postordreapoteker og andre forhandlere av legemidler på nettet som er registrert av DIMDI)

lisensierte apoteker med gyldig driftslisens

apotekforeninger som representerer lisensierte apoteker og/eller postordreapoteker og annonserer på deres vegne

Annonsørene må også sertifiseres av Google. Se hvordan du søker, ovenfor.

Hongkong

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker som er registrert hos Drug Office, Department of Health i Hongkong og ikke markedsfører reseptbelagte legemidler gjennom annonsene, landingssidene eller søkeordene sine. Markedsføring av henting av resepter og utlevering av legemidler er ikke tillatt.

Annonsørene må også være sertifisert av Google. Slik søker du.

Ungarn

Produkt Er dette tillatt?
Legemiddelprodusenter

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater at legemiddelprodusenter markedsfører reseptfrie legemidler i samsvar med lokal lovgivning i Ungarn. Annonsørene må også sertifiseres av Google. Se hvordan du søker, ovenfor.

India

Produkt Er dette tillatt?
Legemiddelprodusenter

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater at legemiddelprodusenter markedsfører reseptfrie legemidler i samsvar med lokal lov og rett i India.

Irland

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Ikke tillatt

I Irland tillater ikke Google markedsføring av nettapoteker som tilbyr henting av resepter eller utlevering av legemidler, salg av andre produkter enn legemidler eller konsultasjoner på nettet (gjelder ikke legekonsultasjoner).

Tjenester knyttet til rusavhengighet

 Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av offentlige – men ikke private – rehabiliteringstjenester knyttet til rusavhengighet.

Annonsørene må også være sertifisert av Google. Slik søker du.

Israel

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker som er registrert hos de aktuelle helsemyndighetene. Annonsører kan ikke markedsføre reseptbelagte legemidler gjennom annonsene eller landingssidene sine. Annonsørene må også sertifiseres av Google. Se hvordan du søker, ovenfor.

Japan

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker i Japan såfremt apoteket oppgir gyldig lisensnummer for «innehaver av godkjent markedsføringslisens». Markedsføring av henting av resepter og utlevering av legemidler er ikke tillatt.

Annonsørene må også være sertifisert av Google. Slik søker du.

Reseptbelagte legemidler

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater ikke at det brukes termer for reseptbelagte medisiner i annonsetekster, på landingssider eller i søkeord, med følgende unntak:

 • Nettsteder som bare er tilgjengelige for helsepersonell, apoteker med fysisk salgssted og legemiddelprodusenter kan bruke termer for reseptbelagte legemidler i søkeord.
Hvis organisasjonen din faller inn under disse unntakene, kan du kontakte oss via nettskjemaet vårt.

Reseptfrie legemidler

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser der reseptfrie legemidler markedsføres, kan vises i Japan. Dette forutsetter imidlertid at annonsøren har et gyldig lisensnummer som fremgår på nettstedet.

Kenya

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker hvis disse er registrert hos «Pharmacy and Poisons Board» i Kenya. Annonsører kan ikke markedsføre reseptbelagte legemidler gjennom annonsene eller landingssidene sine.

Annonsørene må også være sertifisert av Google. Slik søker du.

Legemiddelprodusenter

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater at legemiddelprodusenter markedsfører reseptfrie legemidler i samsvar med lokal lovgivning i Kenya. Annonsørene må også sertifiseres av Google. Se hvordan du søker, ovenfor.

Sør-Korea

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av reseptfrie legemidler i samsvar med lokal lovgivning i Sør-Korea.

Mexico

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker som er registrert i COFEPRIS og ikke annonserer for reseptbelagte eller reseptfrie legemidler gjennom annonsene, landingssidene eller søkeordene sine.

Annonsørene må også være sertifisert av Google. Slik søker du.

Nederland

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker som er registrert hos Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport og fremgår i det tilhørende repositoriet på nettet. Nettapoteker kan ikke markedsføre reseptbelagte legemidler gjennom annonsene eller landingssidene sine.

Annonsørene må også være sertifisert av Google. Slik søker du.

New Zealand

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker som er akkreditert av det newzealandske helsedepartementet.

Annonsørene må også være sertifisert av Google. Slik søker du.

Tjenester knyttet til rusavhengighet

 Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av offentlige – men ikke private – rehabiliteringstjenester knyttet til rusavhengighet.

Annonsørene må også være sertifisert av Google. Slik søker du.

Filippinene

Produkt Er dette tillatt?
Legemiddelprodusenter

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater at legemiddelprodusenter markedsfører reseptfrie legemidler i samsvar med lokal lovgivning på Filippinene. Se hvordan du søker, ovenfor.

 

Polen

 
Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Ikke tillatt

Google tillater ikke markedsføring av nettapoteker – uavhengig av om de tilbyr henting av resepter og utlevering av legemidler.

Portugal

Produkt Er dette tillatt?
Legemiddelprodusenter

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater at legemiddelprodusenter markedsfører reseptfrie legemidler i samsvar med lokal lovgivning i Portugal. Se hvordan du søker, ovenfor.

Russland

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker såfremt de er lisensiert av det russiske helsetilsynet (Roszdravnadz) og har tillatelse til å drive med fjernhandel. Dette kravet gjelder også for apoteker som bare tilbyr reseptfrie legemidler.

Annonsørene må også være sertifisert av Google. Slik søker du.

Legemiddelprodusenter

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater at legemiddelprodusenter markedsfører reseptfrie legemidler i samsvar med lokal lovgivning på hvert enkelt sted. All slik markedsføring som er målrettet mot Russland, må ha med de følgende fire russiske ansvarsfraskrivelsene i annonsen: «Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.» eller «Есть противопоказания. Узнайте у врача.» eller «Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.» eller «Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.» Legemiddelprodusenter må også være sertifisert av Google.

Sverige

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

No issues detected and positive check mark icon Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker i to tilfeller:

 • for apoteker som er registrert hos Läkemedelsverket i Sverige
 • for leverandører av telemedisin som er akkreditert gjennom LegitScripts program for sertifisering og overvåking av selgere av helsetjenester (LegitScript Healthcare Merchant Certification and Monitoring Program), som tilbyr sertifisering for telemedisin til nettsteder som tilbyr digitale helsetjenester og utskriving av resepter

Annonsørene kan ikke markedsføre reseptbelagte legemidler i annonsene, søkeordene eller på landingssidene sine. Finn ut mer om LegitScript-sertifisering – eller søk om å bli sertifisert.

Annonsørene må også være sertifisert av Google. Slik søker du.

Taiwan

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker som er registrert hos Ministry of Health and Welfare og ikke annonserer for reseptbelagte medisiner gjennom annonsene, landingssidene eller søkeordene sine.

Annonsørene må også være sertifisert av Google. Slik søker du.

Storbritannia

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker som er registrert hos General Pharmaceutical Council (GPhC). Annonsører kan ikke markedsføre reseptbelagte legemidler gjennom annonsene eller landingssidene sine.

Annonsørene må også være sertifisert av Google. Slik søker du.

USA

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater nettapoteker som er akkreditert av en av de disse organisasjonene:

LegitScripts sertifiserings- og overvåkningsprogram for apoteker og andre helsevirksomheter

 • Sertifisering av nettapoteker: Dette er tilgjengelig for nettsteder som tar imot fornyelse, overføring og nye bestillinger av resepter, og apoteker som tar imot resepter via postordre eller andre former for ekstern bestilling.
 • Sertifisering som leverandør av telemedisin: Dette er tilgjengelig for nettsteder som tilbyr virtuelle helsetjenester og legger til rette for foreskriving av medisiner.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP)

 • VIPPS: Tilgjengelig for apoteker med komplette tjenester på nettet, innbefattet salg (eller tilrettelegging for salg) eller mottak av nye bestillinger på reseptbelagte legemidler via apotekets nettsted.
 • .Pharmacy Verified Websites Program: Dette programmet er tilgjengelig for apoteker som har et nettsted med toppdomenet «.pharmacy», og tilbyr komplette eller begrensede tjenester på nettet, inkludert salg (eller tilrettelegging for salg) av reseptbelagte legemidler eller tjenester, mottak av nye bestillinger av reseptbelagte legemidler via nettstedet sitt samt fornyelse eller overføring av resepter.

Finn ut mer eller søk om LegitScript-sertifisering eller NABP-akkreditering

Annonsørene må også være sertifisert av Google. Slik søker du.

Tjenester knyttet til rusavhengighet

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Hvis du skal annonsere for rehabiliteringstjenester rettet mot rusavhengighet, må du være sertifisert som leverandør av slike tjenester via LegitScript-sertifiseringsprogrammet.

Om LegitScript-sertifiseringen: Ikke alle tjenester rettet mot rusavhengighet er kvalifisert for LegitScript-sertifisering. Bedrifter som ikke er kvalifisert for sertifisering, kan ikke annonsere for tjenester rettet mot rusavhengighet på Google. LegitScript krever et gebyr for behandling og oppfølging av søknader, men kan under visse omstendigheter gi avkall på dette kravet. Finn ut mer om LegitScript-sertifisering – eller søk om å bli sertifisert.

Annonsørene må også være sertifisert av Google. Slik søker du.

Helseforsikring

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Offentlige annonsører (f.eks. delstatlige offentlige tilbydere av helseforsikringer eller healthcare.gov) kan annonsere for helseforsikring. Offentlige organer trenger ikke å være sertifisert av G2 for å være kvalifisert, men de må fullføre Googles sertifiseringsprosess. Offentlige organer må skrive «government agency request» i felt 10 og 11 i søknadsskjemaet.

Alle andre annonsører må være sertifisert av G2 for å annonsere for helseforsikring.

Om G2-sertifiseringen: Ikke alle bedrifter som markedsfører helseforsikring, er kvalifisert for G2-sertifisering. Bedrifter som ikke er kvalifisert, kan ikke annonsere for helsetjenester på Google. G2 krever et gebyr for å behandle og kontrollere søkere. Finn ut mer eller søk om G2-sertifisering. 

Annonsørene må også være sertifisert av Google. Slik søker du.

Feilsøking ved manglende godkjenning

Hvis annonsen din ikke blir godkjent fordi den bryter med disse retningslinjene, bør du gå gjennom følgende tips for å se om du kan få løst problemet:

Årsak til manglende godkjenning Hva betyr dette? Hva gjør jeg nå?
Sertifisering for nettapotek kreves Reseptbelagte legemidler eller relaterte produkter markedsføres i annonsen din, på nettstedet ditt eller i appen din, men kontoen din er ikke sertifisert av Google. Fjern alle henvisninger til reseptbelagte legemidler fra annonsen din samt fra nettstedet ditt eller appen din. Hvis du representerer et lisensiert nettapotek, kan du bli sertifisert av Google. Ovenfor ser du hvordan du søker om sertifisering.
Målrettingen samsvarer ikke med retningslinjene Reseptbelagte legemidler eller relaterte produkter markedsføres i annonsen din, på nettstedet ditt eller i appen din. Kontoen din er sertifisert av Google, men annonsen er målrettet utenfor området som omfattes av sertifiseringen. Fjern alle henvisninger til reseptbelagte legemidler fra annonsen din samt fra nettstedet ditt eller appen din. Du kan alternativt endre stedsmålrettingen i kampanjene dine slik at den samsvarer med landet der du er sertifisert for markedsføring av apoteket ditt. I delen ovenfor finner du ytterligere informasjon om begrensningene som gjelder spesifikt for landene du målretter den aktuelle kampanjen mot.
Nettadressen samsvarer ikke med sertifiseringen for nettapoteket Reseptbelagte legemidler eller relaterte produkter markedsføres i annonsen din, på nettstedet ditt eller i appen din. Kontoen din er sertifisert av Google, men nettstedet eller appen du annonserer for, samsvarer ikke med nettstedet eller appen som er sertifisert av Google. Fjern alle henvisninger til reseptbelagte legemidler fra annonsen din og nettstedet ditt. Du kan alternativt endre nettstedet eller appen du markedsfører i annonsen, til nettstedet eller appen du har oppgitt i sertifiseringsforespørselen. Hvis du ønsker å bruke et nytt nettsted eller en ny app som nettapotek, må dette sertifiseres av Google. Ovenfor ser du hvordan du søker om sertifisering.
Det kreves lisensnummer for reseptfrie legemidler Reseptfrie legemidler uten lisensnummer markedsføres i annonsen din, på nettstedet ditt eller i appen din til tross for at dette ikke er tillatt i minst ett av landene som kampanjen din er målrettet mot. Fjern alle henvisninger til reseptfrie legemidler uten lisensnummer fra annonsen din samt fra nettstedet ditt eller appen din. Du kan alternativt endre stedsmålrettingen i kampanjene dine, slik at den bare omfatter land der denne tjenesten er tillatt. I delen ovenfor finner du ytterligere informasjon om begrensningene som gjelder spesifikt for landene du målretter den aktuelle kampanjen mot.
Målretting av reseptbelagte legemidler Det markedsføres reseptbelagte legemidler i annonsen din, på nettstedet ditt eller i appen din til tross for at dette ikke er tillatt i minst ett av landene kampanjen din er målrettet mot. Fjern alle henvisninger til reseptbelagte legemidler og steroider fra annonsen din samt fra nettstedet ditt eller appen din. Du kan alternativt endre stedsmålrettingen i kampanjene dine, slik at den bare omfatter land der denne tjenesten er tillatt. I delen ovenfor finner du ytterligere informasjon om begrensningene som gjelder spesifikt for landene du målretter den aktuelle kampanjen mot.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om retningslinjene våre, kan du kontakte brukerstøtten for Google Ads.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
false
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
73067