Helsetjenester og legemidler

Display & Video 360-brukere må overholde disse Google Ads-retningslinjene. Du finner flere begrensninger i brukerstøtten for Display & Video 360.

Vi er opptatt av å følge lovgivningen som omfatter annonsering for helsetjenester og legemidler. Derfor forventer vi at annonser og destinasjoner er i tråd med den relevante lovgivningen og bransjestandarden. Annonsering for visse typer helserelatert innhold er ikke tillatt i det hele tatt, mens annonsering for andre typer bare er tillatt når annonsøren er Google-sertifisert og bare målretter mot godkjente land. Sett deg inn i den lokale lovgivningen for områdene du ønsker å målrette mot.

Nedenfor ser du eksempler på helsetjenesterelatert innhold vi kan tillate under visse omstendigheter. Noe av dette innholdet er bare tillatt i bestemte områder, så du må passe på at du ser gjennom listen over landsspesifikke restriksjoner for hvert land du har planer om å annonsere i. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Legemiddelprodusenter

Google tillater legemiddelprodusenter å annonsere bare i enkelte land.

Reseptbelagte legemidler

Google tillater annonsering for reseptbelagte legemidler bare i følgende land: Canada, New Zealand og USA. Legemiddelprodusenter kan ikke markedsføre reseptbelagte smertestillende opioider.

Reseptfrie legemidler

Legemiddelprodusenter kan markedsføre reseptfrie legemidler bare i følgende land: Australia, Brasil, Canada, Frankrike, Hongkong, India, Italia, Japan, Kina, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Russland, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sverige, Sør-Korea, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, USA og Østerrike.

Andre produsenter og leverandører

Produsenter av aktive virkestoffer for legemidler, leverandører til medisinsk fagpersonell og leverandører av antistoffer/peptider/sammensetninger til kommersielle laboratorier kan annonsere bare i følgende land: Canada og USA.

Sertifisering

Legemiddelprodusenter må sertifiseres av Google før de får vise annonser. Nedenfor ser du hvordan du søker om sertifisering.

Uautoriserte apotek

Vi tillater ikke

Tilbud om reseptbelagte legemidler uten resept

 Annonser som målrettes mot steder der du ikke er lisensiert

Vi tar brudd på disse retningslinjene svært alvorlig, og vi anser dem som grove brudd. Med et grovt brudd på retningslinjene for Google Ads mener vi et brudd som er så alvorlig at det er lovstridig eller kan påføre brukerne våre betydelige skader. Når vi skal fastslå hvorvidt du som annonsør eller nettstedet ditt bryter disse retningslinjene, kan vi vurdere informasjon fra flere kilder, blant annet annonsen din, nettstedet ditt, kontoene dine og tredjepartskilder. Hvis vi oppdager brudd på disse retningslinjene, suspenderer vi Google Ads-kontoene dine umiddelbart og uten forutgående advarsel. Etter dette kan du aldri igjen annonsere med oss igjen. Hvis du mener at dette er en feil, og at du ikke har brutt retningslinjene, ber vi deg om å sende inn en anke og forklare hvorfor du mener vi har gjort en feil. Vi gjenoppretter bare kontoer hvis den aktuelle situasjonen taler sterkt for det, så det er viktig at du tar deg tid til å gi en ærlig, grundig og nøyaktig forklaring. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Salg av reseptbelagte legemidler

Google har begrensninger for markedsføringen av nettapoteker. Når vi undersøker hvorvidt en annonsør markedsfører et nettapotek, tar vi hensyn til en rekke faktorer, som for eksempel innholdet i annonsene, på nettstedet eller i appen, samt produktene eller tjenestene som tilbys. Blant annet av hensyn til brukernes sikkerhet håndhever vi disse retningslinjene svært strengt. Dette gjelder spesielt landingssider med linker eller referanser til innhold som ser ut til å handle om salg av legemidler på nettet, med eller uten resept.

Land

Google tillater markedsføring av nettapoteker bare i følgende land: Australia, Brasil, Canada, Danmark, Hongkong, Japan, Kina, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Portugal, Slovakia, Storbritannia, Sverige, Taiwan, Tsjekkia, Tyskland, USA og Østerrike.

Google tillater ikke markedsføring av nettapoteker i andre land.

Søkeord

Google tillater bare at annonsører for nettapoteker byr på søkeord som inneholder termer for reseptbelagte legemidler, i følgende land: Australia, Canada, Danmark, Japan, New Zealand, Nederland, Norge, Portugal, Slovakia, Storbritannia, Tsjekkia, Tyskland, USA og Østerrike.

Sertifisering

Nettapoteker må sertifiseres av Google for at man skal kunne annonsere for dem. Nedenfor ser du hvordan du søker om sertifisering. For å bli sertifisert av Google må nettapoteket være registrert hos relevante lokale myndigheter i landene som annonsekampanjen til nettapoteket er målrettet mot.

Termer for reseptbelagte medisiner

 

I de fleste deler av verden tillater ikke Google bruk av termer for reseptbelagte legemidler i annonsetekst, på landingssider eller i søkeord.

 • For kampanjer målrettet mot Canada, New Zealand eller USA kan visse typer bedrifter, som for eksempel nettapoteker og legemiddelprodusenter, bruke termer for reseptbelagte legemidler i annonsetekst og på landingssider. Disse bedriftene må være sertifisert av Google for å kunne vise annonser. Nedenfor ser du hvordan du søker om sertifisering.
 • Med mindre kampanjene dine er målrettet mot Canada, New Zealand eller USA, kan du ikke bruke termer for reseptbelagte legemidler i annonsetekst eller på landingssider.
 • I begrensede tilfeller, og der lokale lover åpner for det, tillater Google unntak fra disse retningslinjene når det gjelder kampanjer for bevissthet rundt offentlig helse og sikkerhet fra statlige eller veletablerte veldedige organisasjoner som driver med helsearbeid. Hvis du ønsker å søke om et slikt unntak for å kunne bruke termer for reseptbelagte legemidler i annonsetekst, på landingssider eller i søkeord, ber vi deg kontakte oss.

Se eksempler på reseptbelagte legemidler og aktive ingredienser som overvåkes i henhold til disse retningslinjene.

Feilsøkingstrinn: termer for reseptbelagte medisiner

Det markedsføres reseptbelagte legemidler i annonsen din, på nettstedet ditt eller i appen din til tross for at dette ikke er tillatt i minst ett av landene kampanjen din er målrettet mot.

Fjern alle henvisninger til reseptbelagte legemidler og steroider fra annonsen din samt fra nettstedet ditt eller appen din. Du kan alternativt endre stedsmålrettingen i kampanjene dine, slik at den bare omfatter land der denne tjenesten er tillatt. I delen ovenfor finner du ytterligere informasjon om begrensningene som gjelder spesifikt for landene du målretter den aktuelle kampanjen mot.

Ikke godkjente stoffer

Google tillater ikke markedsføring av innholdstypene nedenfor, uavhengig av påstander om at produktene er lovlige:

 • alle oppføringer i denne (ikke uttømmende) listen med eksempler på forbudte legemidler og kosttilskudd
 • produkter som inneholder efedrin
 • produkter der humant chorion-gonadotropin (hCG) knyttes til vekttap eller vektkontroll, eller markedsføres sammen med anabole steroider
 • naturmedisin og kosttilskudd med aktive farmasøytiske eller farlige ingredienser
 • produkter som påstås å være like effektive som reseptbelagte legemidler eller kontrollerte stoffer
 • produkter som ikke er godkjent av myndighetene, men som markedsføres på en måte som antyder at de er sikre eller effektive når de inngår i forebygging, kurering eller behandling av en bestemt sykdom eller lidelse
 • produkter som har vært gjenstand for tiltak eller advarsler fra myndigheter
 • produkter med navn som kan forveksles med legemidler, kosttilskudd eller kontrollerte stoffer som ikke er godkjent

Google tillater ikke markedsføring av DHEA-produkter andre steder enn i USA. Google tillater ikke markedsføring av melatoninprodukter andre steder enn i Canada og USA.

Hvis du ønsker mer informasjon om legemidler og kosttilskudd vi overvåker på grunn av manglende godkjenning eller villedende markedsføring, kan du gå til www.legitscript.com.

Feilsøkingstrinn: ikke godkjente stoffer
 1. Korriger annonsens destinasjon. Fjern alle henvisninger til stoffene som er forbudt i henhold til disse retningslinjene. Hvis du ikke får korrigert annonsens destinasjon, må du oppdatere annonsen med en ny destinasjon som er i tråd med disse retningslinjene.
 2. Rediger annonsen. Fjern alt innhold vi ikke tillater. Hvis annonsen din allerede er i tråd med retningslinjene, men du har gjort endringer i annonsens destinasjon, må du redigere annonsen og lagre den. Da sendes annonsen og destinasjonen til ny gjennomgang.

  De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid.

Feilsøking: DHEA eller melatonin
Målrett mot et annet sted. Hvis innholdet i annonsen din oppfyller de grunnleggende retningslinjene, men ikke retningslinjene for landene kampanjen din er målrettet mot, kan du velge å redigere stedsmålrettingen din. Da kan annonsene dine blir vist et annet sted der de overholder retningslinjene våre. Når du målretter kampanjen din bare mot godkjente steder, kan du be om en ny evaluering av annonsene som ikke ble godkjent. Da undersøker vi om de kan bli vist på nytt:
Be om en ny evaluering

Hvis du vil fortsette å målrette kampanjen mot de samme stedene som nå, følger du fremgangsmåten nedenfor for å sikre at annonsen og destinasjonen din er i tråd med retningslinjene.

 1. Korriger annonsens destinasjon. Fjern alle henvisninger til stoffene som er forbudt i henhold til disse retningslinjene. Hvis du ikke får korrigert annonsens destinasjon, må du oppdatere annonsen med en ny destinasjon som er i tråd med disse retningslinjene.
 2. Rediger annonsen. Fjern alt innhold vi ikke tillater. Hvis annonsen din allerede er i tråd med retningslinjene, men du har gjort endringer i annonsens destinasjon, må du redigere annonsen og lagre den. Da sendes annonsen og destinasjonen til ny gjennomgang.

  De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid.

Reseptbelagte smertestillende opioider

Google tillater ikke annonser for reseptbelagte smertestillende opioider, med unntak av medikamenter av denne typen som er myntet på bruk i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) knyttet til opioidmisbruk, og som oppfyller alle andre krav til reseptbelagte legemidler som er oppført på denne siden.

I begrensede tilfeller, og der lokale lover åpner for det, tillater Google unntak fra disse retningslinjene når det gjelder (a) kampanjer for bevissthet rundt offentlig helse og sikkerhet fra statlige eller veletablerte veldedige organisasjoner som driver med helsearbeid, (b) annonser for legemiddelselskaper som bare omtaler opioider i sikkerhetsinformasjonen sin, samt (c) sertifiserte leverandører av avhengighetsbehandling i USA.

Hvis du vil søke om et slikt unntak, kan du kontakte oss.

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst sju dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Spekulativ og eksperimentell medisinsk behandling

Vi tillater ikke 

markedsføring av spekulative og/eller eksperimentelle medisinske behandlinger

Eksempler (listen er ikke uttømmende): stamcelleterapi, celleterapi (ikke stamceller), genterapi og lignende former for regenerativ medisin, blodplaterik plasma, biohacking, genteknologiprodukter for hjemmebruk samt genterapisett.

Finn ut hvordan du kan korrigere annonser eller utvidelser som ikke ble godkjent.

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst sju dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Rekruttering til klinisk utprøving

Google tillater markedsføring av rekruttering til klinisk utprøving bare i følgende land: Australia, Belgia, Canada, Filippinene, Frankrike, Indonesia, Irland, Israel, Italia, Japan, Kina, Sør-Korea, Malaysia, Nederland, New Zealand, Singapore, Storbritannia, Taiwan, Thailand, Tyskland, USA og Vietnam.

I promoteringer for klinisk utprøving er det ikke tillatt å markedsføre reseptbelagte legemidler, skape villedende forventninger til eller gi villedende informasjon om effekten av produktet som testes, eller antyde at det er trygt å bruke det aktuelle produktet.

Feilsøkingstrinn: rekruttering til klinisk utprøving
Målrett mot et annet sted. Hvis innholdet i annonsen din oppfyller de grunnleggende retningslinjene, men ikke retningslinjene for landene kampanjen din er målrettet mot, kan du velge å redigere stedsmålrettingen din. Da kan annonsene dine blir vist et annet sted der de overholder retningslinjene våre. Når du målretter kampanjen din bare mot godkjente steder, kan du be om en ny evaluering av annonsene som ikke ble godkjent. Da undersøker vi om de kan bli vist på nytt:
Be om en ny evaluering

Hvis du vil fortsette å målrette kampanjen mot de samme stedene som nå, følger du fremgangsmåten nedenfor for å sikre at annonsen eller appen din og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene.

 1. Korriger annonsens destinasjon. Fjern alle henvisninger til stoffene som er forbudt i henhold til disse retningslinjene. Hvis du ikke får korrigert annonsens destinasjon, må du oppdatere annonsen med en ny destinasjon som er i tråd med disse retningslinjene.
 2. Rediger annonsen. Fjern alt innhold vi ikke tillater. Hvis annonsen din allerede er i tråd med retningslinjene, men du har gjort endringer i annonsens destinasjon, må du redigere annonsen og lagre den. Da sendes annonsen og destinasjonen til ny gjennomgang.

  De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid.

HIV-tester til hjemmebruk

Google tillater ikke markedsføring av HIV-tester til hjemmebruk noen andre steder enn i USA, Frankrike, Nederland og Storbritannia. I USA kan annonsører markedsføre HIV-tester til hjemmebruk som er godkjent av FDA. I Frankrike, Nederland og Storbritannia kan annonsører markedsføre HIV-tester til hjemmebruk som er godkjent i henhold til lokale krav.

Feilsøkingstrinn: HIV-tester til hjemmebruk
Målrett mot et annet sted. Hvis innholdet i annonsen din oppfyller de grunnleggende retningslinjene, men ikke retningslinjene for landene kampanjen din er målrettet mot, kan du velge å redigere stedsmålrettingen din. Da kan annonsene dine blir vist et annet sted der de overholder retningslinjene våre. Når du målretter kampanjen din bare mot godkjente steder, kan du be om en ny evaluering av annonsene som ikke ble godkjent. Da undersøker vi om de kan bli vist på nytt:
Be om en ny evaluering

Hvis du vil fortsette å målrette kampanjen mot de samme stedene som nå, følger du fremgangsmåten nedenfor for å sikre at annonsen eller appen din og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene.

 1. Korriger annonsens destinasjon. Fjern alle henvisninger til stoffene som er forbudt i henhold til disse retningslinjene. Hvis du ikke får korrigert annonsens destinasjon, må du oppdatere annonsen med en ny destinasjon som er i tråd med disse retningslinjene.
 2. Rediger annonsen. Fjern alt innhold vi ikke tillater. Hvis annonsen din allerede er i tråd med retningslinjene, men du har gjort endringer i annonsens destinasjon, må du redigere annonsen og lagre den. Da sendes annonsen og destinasjonen til ny gjennomgang.

  De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid.

Abort

Land

Vi tillater ikke

 abortannonser i disse landene:

Antigua og Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Bahrain, Belgia, Belize, Bolivia, Brasil, Caymanøyene, Chile, Colombia, Costa Rica, Djibouti, Dominica, Den dominikanske republikk, Ecuador, Egypt, El Salvador, Filippinene, De forente arabiske emirater, Frankrike, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Hongkong, India, Indonesia, Iran, Irak, Italia, Jamaica, Jemen, Jordan, Kuwait, Libanon, Libya, Malaysia, Marokko, Martinique, Mexico, Nicaragua, Oman, Pakistan, De palestinske territoriene, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Qatar, Russland, Saint-Barthélemy, Saudi-Arabia, Singapore, Spania, Sri Lanka, St. Kitts og Nevis, St. Lucia, Surinam, Sveits, Syria, Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Tunisia, Tyskland, Ukraina, Ungarn, Uruguay og Venezuela

Restriksjoner i Google Ads-nettverket

Hvis du målretter annonsene dine mot ett sted eller flere steder der annonser knyttet til abort ikke er tillatt, klassifiseres annonsene som Godkjent (begrenset). Dette innebærer at annonsene bare vises i godkjente områder, og at det kan foreligge flere begrensninger for landet ditt. Se de landsspesifikke delene nedenfor hvis du vil ha mer informasjon om hvordan retningslinjene varierer mellom ulike land.

Abortrelaterte annonser blir ikke vist i Google Displaynettverk, selv om de har statusen «Godkjent (begrenset)».

Krav til bekjentgjørelser og sertifisering for annonsører som markedsfører abortrelaterte produkter

Hvis du vil kjøre annonser med søkeord knyttet til abort i USA, Irland og Storbritannia, må du først sertifiseres som annonsør som enten tilbyr utførelse av abort eller ikke tilbyr utførelse av abort

Avhengig av hvilken av de to sertifiseringene du har, genererer Google automatisk én av bekjentgjørelsene «Tilbyr abort» eller «Tilbyr ikke abort» i annonsene dine for abortrelaterte produkter eller tjenester. Dette gjelder for alle formater av søkeannonser.

Finn ut mer om retningslinjene og hvordan du kan søke om sertifisering.

Feilsøkingstrinn: land med abort
Målrett mot et annet sted. Hvis innholdet i annonsen din oppfyller de grunnleggende retningslinjene, men ikke retningslinjene for landene kampanjen din er målrettet mot, kan du velge å redigere stedsmålrettingen din. Da kan annonsene dine blir vist et annet sted der de overholder retningslinjene våre. Når du målretter kampanjen din bare mot godkjente steder, kan du be om en ny evaluering av annonsene som ikke ble godkjent. Da undersøker vi om de kan bli vist på nytt:
Be om en ny evaluering

Hvis du vil fortsette å målrette kampanjen mot de samme stedene som nå, følger du fremgangsmåten nedenfor for å sikre at annonsen eller appen din og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene.

 1. Korriger annonsens destinasjon. Fjern alle henvisninger til stoffene som er forbudt i henhold til disse retningslinjene. Hvis du ikke får korrigert annonsens destinasjon, må du oppdatere annonsen med en ny destinasjon som er i tråd med disse retningslinjene.
 2. Rediger annonsen. Fjern alt innhold vi ikke tillater. Hvis annonsen din allerede er i tråd med retningslinjene, men du har gjort endringer i annonsens destinasjon, må du redigere annonsen og lagre den. Da sendes annonsen og destinasjonen til ny gjennomgang.

  De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid.

Feilsøkingstrinn: bekjentgjørelser og sertifisering for annonsører som markedsfører abortrelaterte produkter eller tjenester

 1. Hvis du vil kjøre annonser med søkeord knyttet til abort i USA, Irland og Storbritannia, må du først sertifiseres som annonsør som enten tilbyr utførelse av abort eller ikke tilbyr utførelse av abort.

 2. Kontakt oss hvis du vil endre annonser eller be om at de blir gjennomgått på nytt. Den aktuelle annonsen og destinasjonen blir i så fall sendt inn på nytt og evaluert om igjen. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere evaluering.

 3. Hvis du ikke kan fullføre bekreftelsesprosessen, må du fjerne eventuelle søkeord forbundet med det å ta abort.

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst sju dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Prevensjon

Google tillater ikke annonser relatert til prevensjon eller fertilitetsprodukter i følgende land:

 • Bahrain, De forente arabiske emirater, De palestinske territorier, Djibouti, Egypt, Hongkong, Irak, Iran, Jemen, Jordan, Kina, Kuwait, Malaysia, Libanon, Libya, Marokko, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Syria, Thailand, Tunisia og Ukraina
Feilsøking: prevensjon
Målrett mot et annet sted. Hvis innholdet i annonsen din oppfyller de grunnleggende retningslinjene, men ikke retningslinjene for landene kampanjen din er målrettet mot, kan du velge å redigere stedsmålrettingen din. Da kan annonsene dine blir vist et annet sted der de overholder retningslinjene våre. Når du målretter kampanjen din bare mot godkjente steder, kan du be om en ny evaluering av annonsene som ikke ble godkjent. Da undersøker vi om de kan bli vist på nytt:
Be om en ny evaluering

Hvis du vil fortsette å målrette kampanjen mot de samme stedene som nå, følger du fremgangsmåten nedenfor for å sikre at annonsen eller appen din og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene.

 1. Korriger annonsens destinasjon. Fjern alle henvisninger til stoffene som er forbudt i henhold til disse retningslinjene. Hvis du ikke får korrigert annonsens destinasjon, må du oppdatere annonsen med en ny destinasjon som er i tråd med disse retningslinjene.
 2. Rediger annonsen. Fjern alt innhold vi ikke tillater. Hvis annonsen din allerede er i tråd med retningslinjene, men du har gjort endringer i annonsens destinasjon, må du redigere annonsen og lagre den. Da sendes annonsen og destinasjonen til ny gjennomgang.

  De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid.

Tjenester knyttet til rusavhengighet

Google begrenser annonseringen for rehabiliteringsorienterte tjenester knyttet til rusavhengighet.

Eksempler på rehabiliteringsorienterte tjenester knyttet til rusavhengighet: leverandører av klinisk avhengighetsbehandling, for eksempel rusfrie bomiljøer, organisasjoner som driver støttegrupper, byråer som genererer potensielle kunder eller henvisninger til avhengighetstjenester, krisetelefoner for rusmiddel- og alkoholavhengighet
 
Land
 
Google tillater bare annonser for tjenester knyttet til rusavhengighet i USA. Google tillater ikke annonser for tjenester knyttet til rusavhengighet i andre land.
 
Søkeord
 
Google tillater bare at annonsører for tjenester knyttet til rusavhengighet byr på søkeord som er relatert til rusmiddel- eller alkoholavhengighet.
 
Sertifisering
 
Annonsører for tjenester knyttet til rusavhengighet må sertifiseres av Google for å kunne vise annonser. Se kravene for USA under Hvordan varierer disse retningslinjene fra land til land? Nedenfor ser du hvordan du søker om sertifisering.

 

Søk om sertifisering for helseprodukter og -tjenester 

Visse annonsører – for eksempel nettapoteker, legemiddelprodusenter og andre som vil bruke termer for reseptbelagte legemidler i annonsetekster og på landingssider – må være sertifisert av Google for å kunne annonsere for slikt. Hvis du representerer en slik bedrift og ønsker å søke om sertifisering, gjør du følgende:

1. Først må du kontrollere at kampanjen din overholder alle de landsspesifikke kravene nedenfor. Hvis landet kampanjen er målrettet mot, ikke er oppført i listen, tillater vi ikke markedsføring av reseptbelagte eller reseptfrie legemidler fra legemiddelprodusenter i dette landet.

2. Fyll ut søknadsskjemaet på nettet.

 • Husk å oppgi kunde-ID-en din for Google Ads. Du finner den øverst på kontosidene dine.
 • Kontrollér at du har fylt ut alle opplysningene vi spør etter, slik at du unngår unødvendige forsinkelser.
 • Hvis du representerer et byrå som søker på vegne av en annonsør, ber vi deg om å sende inn dokumentasjon på forholdet mellom byrået ditt og annonsøren eller lisensinnehaveren.

Hvordan varierer disse retningslinjene fra land til land?

I tillegg til de innholdsbaserte begrensningene nevnt ovenfor kan det også foreligge krav som gjelder spesifikt for landene kampanjen din er målrettet mot. Velg et land nedenfor for å se hvilke øvrige krav som må oppfylles for at du skal kunne målrette annonsekampanjen din mot det aktuelle landet.

 

Australia

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker som er registrert hos Pharmacy Guild of Australia, Medicare Australia eller en av disse legemiddelkomiteene på delstatsnivå i Australia:

 • Pharmaceutical Services, ACT
 • The Pharmacy Council of New South Wales
 • Pharmacy Premises Committee, NT
 • Pharmacy Ownership, QLD
 • Pharmacy Regulation Authority South Australia
 • Tasmanian Pharmacy Authority
 • Victorian Pharmacy Authority
 • Pharmacy Registration Board of Western Australia

Annonser målrettet mot Australia kan ikke ha termer knyttet til reseptbelagte legemidler i annonseteksten eller på annonsens landingsside. Annonsører må også sertifiseres av Google. Se hvordan du søker, ovenfor.

Østerrike

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker som er registrert hos Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen og ikke bruker termer for reseptbelagte medisiner i annonsene eller på landingssidene sine. Annonsører må også sertifiseres av Google. Se hvordan du søker, ovenfor.

Belgia

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Ikke tillatt

Google tillater ikke markedsføring av apoteker som henter resepter og utleverer legemidler i Belgia.

Brasil

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker som er registrert hos National Health Inspection Agency (Agência Nacional de Vigilância Sanitária / ANVISA) og ikke markedsfører reseptbelagte legemidler gjennom annonsene, landingssidene eller søkeordene sine. Annonsører må også sertifiseres av Google. Se hvordan du søker, ovenfor.

Canada

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater nettapoteker som er akkreditert av en av de disse organisasjonene:

LegitScripts sertifiserings- og overvåkningsprogram for apoteker og andre helsevirksomheter

 • Sertifisering av nettapoteker: Dette er tilgjengelig for nettsteder som tar imot fornyelse, overføring og nye bestillinger av resepter, og apoteker som tar imot resepter via postordre eller andre former for ekstern bestilling.
 • Sertifisering som leverandør av telemedisin: Dette er tilgjengelig for nettsteder som tilbyr virtuelle helsetjenester og legger til rette for foreskriving av medisiner.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP)

 • VIPPS: Tilgjengelig for apoteker med komplette tjenester på nettet, innbefattet salg (eller tilrettelegging for salg) eller mottak av nye bestillinger på reseptbelagte legemidler via apotekets nettsted.
 • .pharmacy-programmet for bekreftede nettsteder: Dette er tilgjengelig for apoteker som har et nettsted med toppdomenet «.pharmacy» og tilbyr komplette eller begrensede tjenester på nettet, innbefattet salg (eller tilrettelegging for salg) av reseptbelagte legemidler eller tjenester, mottak av nye bestillinger av reseptbelagte legemidler via nettstedet og fornyelse eller overføring av resepter.
Finn ut mer om – eller søk om å få – LegitScript-sertifisering eller NABP-akkreditering. Annonsører må også sertifiseres av Google. Se hvordan du søker, ovenfor.

Kina

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater annonsering for nettapoteker som er registrert hos kinesiske State Food and Drug Administration (SFDA) og ikke markedsfører reseptbelagte legemidler gjennom annonsene, landingssidene eller søkeordene sine. Markedsføring av mottak av resepter og utlevering av legemidler er ikke tillatt. Annonsører må også sertifiseres av Google. Se hvordan du søker, ovenfor.

Medisinske tjenester

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av medisinske tjenester i Kina, men dette forutsetter at du sender inn nødvendig dokumentasjon og er sertifisert av Google.

Tyskland

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker (inkludert apoteker, forhandlere av legemidler og apotekforeninger) som ikke markedsfører reseptbelagte legemidler gjennom annonsene eller landingssidene sine under følgende omstendigheter:

registrerte nettapoteker som selger legemidler (postordreapoteker og andre forhandlere av legemidler på nettet som er registrert av DIMDI)

lisensierte apoteker med gyldig driftslisens

apotekforeninger som representerer lisensierte apoteker og/eller postordreapoteker og annonserer på deres vegne

Annonsørene må også sertifiseres av Google. Se hvordan du søker, ovenfor.

Hongkong

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker som er registrert hos Drug Office, Department of Health i Hongkong og ikke markedsfører reseptbelagte legemidler gjennom annonsene, landingssidene eller søkeordene sine. Markedsføring av henting av resepter og utlevering av legemidler er ikke tillatt. Annonsører må også sertifiseres av Google. Se hvordan du søker, ovenfor.

India

Produkt Tillatt?
Legemiddelprodusenter

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater at legemiddelprodusenter markedsfører reseptfrie legemidler i samsvar med lokal lovgivning i India.

Irland

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Ikke tillatt

I Irland tillater ikke Google markedsføring av nettapoteker som tilbyr henting av resepter eller utlevering av legemidler, salg av andre produkter enn legemidler eller konsultasjoner på nettet (gjelder ikke legekonsultasjoner).

Japan

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker i Japan såfremt apoteket oppgir gyldig lisensnummer for «innehaver av godkjent markedsføringslisens». Markedsføring av henting av resepter og utlevering av legemidler er ikke tillatt. Annonsører må også sertifiseres av Google. Se hvordan du søker, ovenfor.

Reseptbelagte legemidler

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater ikke at det brukes termer for reseptbelagte medisiner i annonsetekster, på landingssider eller i søkeord, med følgende unntak:

 • Nettsteder som bare er tilgjengelige for helsepersonell, apoteker med fysisk salgssted og legemiddelprodusenter kan bruke termer for reseptbelagte legemidler i søkeord.
Hvis organisasjonen din faller inn under disse unntakene, kan du kontakte oss via nettskjemaet vårt.

Reseptfrie legemidler

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser der reseptfrie legemidler markedsføres, kan vises i Japan. Dette forutsetter imidlertid at annonsøren har et gyldig lisensnummer som fremgår på nettstedet.

Korea

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av reseptfrie legemidler i samsvar med lokal lovgivning i Sør-Korea.

Mexico

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker som er registrert i COFEPRIS og ikke annonserer for reseptbelagte eller reseptfrie legemidler gjennom annonsene, landingssidene eller søkeordene sine. Annonsører må også sertifiseres av Google. Se hvordan du søker, ovenfor.

Nederland

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker som er registrert hos Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport og fremgår i det tilhørende repositoriet på nettet. Nettapoteker kan ikke markedsføre reseptbelagte legemidler gjennom annonsene eller landingssidene sine. Annonsører må også sertifiseres av Google. Se hvordan du søker, ovenfor.

New Zealand

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker som er akkreditert av Ministry of Health. Annonsører må også sertifiseres av Google. Se hvordan du søker, ovenfor.

Norge

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker som er registrert hos Statens legemiddelverk og ikke bruker termer for reseptbelagte medisiner i annonsene eller på landingssidene sine. Annonsører må også sertifiseres av Google. Se hvordan du søker, ovenfor.

Polen

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Ikke tillatt

Google tillater ikke markedsføring av nettapoteker – uavhengig av om de tilbyr henting av resepter og utlevering av legemidler.

Russland

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker såfremt de er lisensiert av det russiske helsetilsynet (Roszdravnadz) og har tillatelse til å drive med fjernhandel. Dette kravet gjelder også for apoteker som bare tilbyr reseptfrie legemidler. Annonsører må også sertifiseres av Google. Se hvordan du søker, ovenfor.

Legemiddelprodusenter

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater at legemiddelprodusenter markedsfører reseptfrie legemidler i samsvar med lokal lovgivning på hvert enkelt sted. All slik markedsføring som er målrettet mot Russland, må ha med de følgende fire russiske ansvarsfraskrivelsene i annonsen: «Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.» eller «Есть противопоказания. Узнайте у врача.» eller «Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.» eller «Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.» Legemiddelprodusenter må også være sertifisert av Google.

Sverige

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker som er registrert hos Läkemedelsverket i Sverige og ikke markedsfører reseptbelagte legemidler gjennom annonsene, landingssidene eller søkeordene sine. Annonsører må også sertifiseres av Google. Se hvordan du søker, ovenfor.

Taiwan

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker som er registrert hos Ministry of Health and Welfare og ikke annonserer for reseptbelagte medisiner gjennom annonsene, landingssidene eller søkeordene sine. Annonsører må også sertifiseres av Google. Se hvordan du søker, ovenfor.

Storbritannia

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater markedsføring av nettapoteker som er registrert hos General Pharmaceutical Council (GPhC). Annonsører kan ikke markedsføre reseptbelagte legemidler gjennom annonsene eller landingssidene sine. Annonsører må også sertifiseres av Google. Se hvordan du søker, ovenfor.

USA

Produkt Er dette tillatt?
Nettapoteker

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

Google tillater nettapoteker som er akkreditert av en av de disse organisasjonene:

LegitScripts sertifiserings- og overvåkningsprogram for apoteker og andre helsevirksomheter

 • Sertifisering av nettapoteker: Dette er tilgjengelig for nettsteder som tar imot fornyelse, overføring og nye bestillinger av resepter, og apoteker som tar imot resepter via postordre eller andre former for ekstern bestilling.
 • Sertifisering som leverandør av telemedisin: Dette er tilgjengelig for nettsteder som tilbyr virtuelle helsetjenester og legger til rette for foreskriving av medisiner.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP)

 • VIPPS: Tilgjengelig for apoteker med komplette tjenester på nettet, innbefattet salg (eller tilrettelegging for salg) eller mottak av nye bestillinger på reseptbelagte legemidler via apotekets nettsted.
 • .pharmacy-programmet for bekreftede nettsteder: Dette er tilgjengelig for apoteker som har et nettsted med toppdomenet «.pharmacy» og tilbyr komplette eller begrensede tjenester på nettet, innbefattet salg (eller tilrettelegging for salg) av reseptbelagte legemidler eller tjenester, mottak av nye bestillinger av reseptbelagte legemidler via nettstedet og fornyelse eller overføring av resepter.

Finn ut mer om – eller søk om å få – LegitScript-sertifisering eller NABP-akkreditering. Annonsører må også sertifiseres av Google. Se hvordan du søker, ovenfor.

Avhengighetstjenester

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

For at du skal kunne annonsere for rehabiliteringstjenester knyttet til rusavhengighet, må du være sertifisert som leverandør av slike tjenester via LegitScript-sertifiseringsprogrammet.

Om LegitScript-sertifiseringen: Ikke alle tjenester knyttet til rusavhengighet er kvalifisert for LegitScript-sertifisering. Bedrifter som ikke er kvalifisert for sertifisering, kan ikke annonsere for tjenester knyttet til rusavhengighet på Google. LegitScript krever et gebyr for behandling og oppfølging av søknader, men kan under visse omstendigheter gi avkall på dette gebyret. Finn ut mer om LegitScript-sertifisering – eller søk om å bli sertifisert

Annonsører må også sertifiseres av Google. Se hvordan du søker, ovenfor.

Feilsøking ved manglende godkjenning

Hvis annonsen din ikke blir godkjent fordi den bryter med disse retningslinjene, bør du gå gjennom følgende tips for å se om du kan få løst problemet:

Årsak til manglende godkjenning Hva betyr dette? Hva gjør jeg nå?
Sertifisering for nettapotek kreves Reseptbelagte legemidler eller relaterte produkter markedsføres i annonsen din, på nettstedet ditt eller i appen din, men kontoen din er ikke sertifisert av Google. Fjern alle henvisninger til reseptbelagte legemidler fra annonsen din samt fra nettstedet ditt eller appen din. Hvis du representerer et lisensiert nettapotek, kan du bli sertifisert av Google. Ovenfor ser du hvordan du søker om sertifisering.
Målrettingen samsvarer ikke med retningslinjene Reseptbelagte legemidler eller relaterte produkter markedsføres i annonsen din, på nettstedet ditt eller i appen din. Kontoen din er sertifisert av Google, men annonsen er målrettet utenfor området som omfattes av sertifiseringen. Fjern alle henvisninger til reseptbelagte legemidler fra annonsen din samt fra nettstedet ditt eller appen din. Du kan alternativt endre stedsmålrettingen i kampanjene dine slik at den samsvarer med landet der du er sertifisert for markedsføring av apoteket ditt. I delen ovenfor finner du ytterligere informasjon om begrensningene som gjelder spesifikt for landene du målretter den aktuelle kampanjen mot.
Nettadressen samsvarer ikke med sertifiseringen for nettapoteket Reseptbelagte legemidler eller relaterte produkter markedsføres i annonsen din, på nettstedet ditt eller i appen din. Kontoen din er sertifisert av Google, men nettstedet eller appen du annonserer for, samsvarer ikke med nettstedet eller appen som er sertifisert av Google. Fjern alle henvisninger til reseptbelagte legemidler fra annonsen din og nettstedet ditt. Du kan alternativt endre nettstedet eller appen du markedsfører i annonsen, til nettstedet eller appen du har oppgitt i sertifiseringsforespørselen. Hvis du ønsker å bruke et nytt nettsted eller en ny app som nettapotek, må dette sertifiseres av Google. Ovenfor ser du hvordan du søker om sertifisering.
Det kreves lisensnummer for reseptfrie legemidler Reseptfrie legemidler uten lisensnummer markedsføres i annonsen din, på nettstedet ditt eller i appen din til tross for at dette ikke er tillatt i minst ett av landene som kampanjen din er målrettet mot. Fjern alle henvisninger til reseptfrie legemidler uten lisensnummer fra annonsen din samt fra nettstedet ditt eller appen din. Du kan alternativt endre stedsmålrettingen i kampanjene dine, slik at den bare omfatter land der denne tjenesten er tillatt. I delen ovenfor finner du ytterligere informasjon om begrensningene som gjelder spesifikt for landene du målretter den aktuelle kampanjen mot.
Målretting av reseptbelagte legemidler Det markedsføres reseptbelagte legemidler i annonsen din, på nettstedet ditt eller i appen din til tross for at dette ikke er tillatt i minst ett av landene kampanjen din er målrettet mot. Fjern alle henvisninger til reseptbelagte legemidler og steroider fra annonsen din samt fra nettstedet ditt eller appen din. Du kan alternativt endre stedsmålrettingen i kampanjene dine, slik at den bare omfatter land der denne tjenesten er tillatt. I delen ovenfor finner du ytterligere informasjon om begrensningene som gjelder spesifikt for landene du målretter den aktuelle kampanjen mot.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om retningslinjene våre, kan du kontakte brukerstøtten for Google Ads
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?