Veselības aprūpe un medikamenti

Mēs ievērojam noteikumus par veselības aprūpes un medikamentu reklamēšanu, tādēļ reklāmām un galamērķiem ir jāatbilst attiecīgajiem tiesību aktiem un nozares standartiem. Noteiktu ar veselības aprūpi saistītu saturu nedrīkst reklamēt vispār, bet daļu ar veselības aprūpi saistīta satura drīkst reklamēt tikai tad, ja ir saņemta Google sertifikācija un mērķauditorija tiek atlasīta apstiprinātās valstīs. Iepazīstieties ar vietējiem tiesību aktiem, kas ir spēkā vietās, kur vēlaties atlasīt mērķauditoriju.

Tālāk ir minēti daži piemēri saturam par veselības aprūpi, ko mēs atļaujam noteiktos gadījumos. Daļa satura ir pieejama tikai noteiktos reģionos, tādēļ skatiet valstīm noteikto ierobežojumu sarakstu par katru valsti, kurā vēlaties veikt reklamēšanu. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Medikamentu ražotāji

Google atļauj medikamentu ražotājiem izvietot reklāmas tikai atsevišķās valstīs.

Recepšu medikamenti

Medikamentu ražotāji drīkst reklamēt recepšu medikamentus tikai šādās valstīs: Amerikas Savienotās Valstis, Jaunzēlande, Kanāda.

Bezrecepšu medikamenti

Medikamentu ražotāji drīkst reklamēt bezrecepšu medikamentus tikai šādās valstīs: Amerikas Savienotās Valstis, Austrālija, Austrija, Brazīlija, Čehija, Dienvidkoreja, Francija, Honkonga, Indija, Itālija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Krievija, Ķīna, Lielbritānija, Meksika, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Slovākija, Spānija, Vācija, Zviedrija.

Citi ražotāji un piegādātāji

Lielie medikamentu ražotāji, profesionālo medicīnas preču piegādātāji un antivielu/peptīdu/maisījumu piegādātāji, kuri sadarbojas ar komerclaboratorijām, drīkst izvietot reklāmas tikai šādās valstīs: Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda.

Sertifikācija

Lai medikamentu ražotāji varētu rādīt reklāmas, tiem ir jāsaņem Google sertifikāts. Norādījumus par pieteikšanos skatiet tālāk.

Neatļautas aptiekas

Ja kontā tiek reklamētas neatļautas aptiekas, attiecīgā konta darbība var tikt apturēta. Tas ietver (bet ne tikai) recepšu medikamentu piedāvāšanu bez receptes vai mērķauditorijas atlasi atrašanās vietās, kurās jums nav licences reklamēt šādu saturu.

Šīs politikas pārkāpumus mēs uztveram ļoti nopietni un uzskatām tos par rupjiem pārkāpumiem, jo tie rada drošības risku mūsu lietotājiem vai viņu īpašumam (piemēram, ja tiek veiktas krimināli sodāmas darbības un/vai rādītas ļaunprātīgas reklāmas). To, vai reklāmdevējs vai galamērķa vietne pārkāpj šo politiku, mēs varam uzzināt, pārskatot informāciju no dažādiem avotiem, tostarp jūsu reklāmām, tīmekļa vietnes, kontiem un trešo pušu avotiem. Ja tiks konstatēti šīs politikas pārkāpumi, var tikt apturēta attiecīgo kontu darbība un tos, iespējams, vairs nevarēs izmantot reklāmu rādīšanai. Ja uzskatāt, ka radusies kļūda un neesat pārkāpis mūsu politiku, iesniedziet apelāciju un paskaidrojiet situāciju. Mēs atjaunojam kontu darbību tikai pamatotos gadījumos, tāpēc ir svarīgi sniegt mums izsmeļošu, precīzu un godīgu informāciju. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.

Recepšu medikamentu tirdzniecība

Google ierobežo tiešsaistes aptieku reklamēšanu. Lai noteiktu, vai reklāmdevējs reklamē tiešsaistes aptieku, tiek ņemti vērā vairāki faktori, piemēram, jūsu reklāmu un vietnes vai lietotnes saturs, kā arī tas, kādus produktus vai pakalpojumus piedāvājat. Lietotāju drošības un citu iemeslu dēļ mēs ļoti rūpīgi piemērojam šo politiku, jo īpaši galvenajām lapām, kuras novirza vai ietver atsauci uz saturu, kas jebkādā veidā ir saistīts ar recepšu un bezrecepšu medikamentu pārdošanu tiešsaistē.

Valstis

Google tīklā ir atļauts reklamēt tiešsaistes aptiekas tikai šādās valstīs: Amerikas Savienotās Valstis, Austrālija, Austrija, Brazīlija, Čehija, Dānija, Honkonga, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Ķīna, Lielbritānija, Meksika, Nīderlande, Norvēģija, Portugāle, Slovākija, Taivāna, Vācija, Zviedrija.

Google tīklā nav atļauts reklamēt tiešsaistes aptiekas citās valstīs.

Atslēgvārdi

Google tīklā tiešsaistes aptieku reklāmdevējiem ir atļauts noteikt cenas atslēgvārdiem, kuros ietverti recepšu medikamentu apzīmējumi, tikai šādās valstīs: Amerikas Savienotās Valstis, Austrālija, Austrija, Čehija, Dānija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, Portugāle, Slovākija un Vācija.

Sertifikācija

Lai tiešsaistes aptiekas varētu rādīt reklāmas, tām ir jāsaņem Google sertifikāts. Norādījumus par pieteikšanos skatiet tālāk. Lai saņemtu Google sertifikātu, tiešsaistes aptiekām ir jābūt reģistrētām attiecīgajās farmaceitiskajās iestādēs valstīs, kurās ir atlasīta šo aptieku reklāmu kampaņu mērķauditorija.

Ierobežotas pieejamības medikamentu meklēšanas vienumi

Lielākajā daļā valstu Google tīklā nav atļauts izmantot recepšu medikamentu apzīmējumus reklāmu tekstā, galvenajās lapās vai atslēgvārdos.

 • Noteikti uzņēmumi, piemēram, tiešsaistes aptiekas un medikamentu ražotāji, kampaņās, kuru mērķauditorija tiek atlasīta Amerikas Savienotajās Valstīs, Jaunzēlandē vai Kanādā, drīkst izmantot recepšu medikamentu apzīmējumus reklāmas tekstā un galvenajās lapās. Lai šie uzņēmumi varētu rādīt reklāmas, tiem ir jāsaņem Google sertifikāts — norādījumus par pieteikšanos skatiet tālāk.
 • Ja jūsu kampaņu mērķauditorija netiek atlasīta Amerikas Savienotajās Valstīs, Jaunzēlandē vai Kanādā, jūs nedrīkstat izmantot recepšu medikamentu apzīmējumus reklāmu tekstā vai galvenajās lapās.
 • Atsevišķos gadījumos, kā arī tad, ja to atļauj vietējie tiesību akti, Google pieļauj šīs politikas izņēmumus sabiedrības veselības un drošības atpazīstamības kampaņās, kuras nodrošina valsts vai labi zināmas bezpeļņas veselības aprūpes organizācijas. Ja vēlaties pieteikties šādam izņēmumam, lai reklāmas tekstā, galvenajās lapās vai atslēgvārdos izmantotu recepšu medikamentu apzīmējumus, sazinieties ar mums.

Skatiet nepilnu to recepšu medikamentu vai aktīvo sastāvdaļu sarakstu, kas tiek pārraudzīti saskaņā ar šo politiku.

Problēmu novēršanas rīks: ierobežotas pieejamības medikamentu meklēšanas vienums

Jūsu reklāmā, vietnē vai lietotnē tiek reklamēti recepšu medikamenti. Tas nav atļauts vismaz vienā no valstīm, kurās tiek atlasīta jūsu kampaņas mērķauditorija.

Reklāmā un tīmekļa vietnē vai lietotnē noņemiet visas atsauces uz recepšu medikamentiem un steroīdiem. Savām kampaņām varat arī mainīt mērķauditorijas atlasi pēc atrašanās vietas, lai mērķauditorija tiktu atlasīta tikai tajās valstīs, kur šis pakalpojums ir atļauts. Detalizētu informāciju par ierobežojumiem valstīs, kurās atlasāt mērķauditoriju, skatiet iepriekš.

Neapstiprinātas vielas

Google tīklā nav atļauts reklamēt tālāk norādīto saturu neatkarīgi no apgalvojumiem par likumību.

 • Visi produkti, kas iekļauti šajā nepilnajā aizliegto medikamentu un pārtikas piedevu sarakstā.
 • Produkti, kuros ietilpst efedra.
 • Produkti, kuros ietilpst cilvēka horionais gonadotropīns (hCG), saistībā ar svara zaudēšanu/kontroli vai šādu produktu reklamēšana kopā ar anaboliskajiem steroīdiem.
 • Augu izcelsmes pārtikas piedevas un uztura bagātinātāji ar aktīvām farmaceitiskām vai bīstamām sastāvdaļām.
 • Nepatiesi vai maldinoši apgalvojumi par veselīgumu, tostarp apgalvojumi par to, ka produkts ir tikpat iedarbīgs kā recepšu medikamenti vai kontrolētas vielas.
 • Valsts neapstiprināti produkti, kas tiek reklamēti, norādot, ka tie ir droši vai efektīvi konkrētas slimības vai veselības traucējumu profilaksē, izārstēšanā vai ārstēšanā.
 • Produkti, kuriem bijusi piemērota jebkāda valsts vai reglamentējoša darbība vai brīdinājums.
 • Produkti, kuru nosaukumi ir mulsinoši līdzīgi kādam neapstiprinātam farmaceitiskam līdzeklim, pārtikas piedevai vai kontrolētai vielai.

Google tīklā nav atļauts reklamēt DHEA produktus ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, kā arī Google tīklā nav atļauts reklamēt melatonīna produktus ārpus Kanādas un Amerikas Savienotajām Valstīm.

Papildinformāciju par mūsu pārraudzītajiem neapstiprinātajiem vai maldinošajiem farmaceitiskajiem līdzekļiem un pārtikas piedevām skatiet vietnē www.legitscript.com.

Problēmu novēršanas rīks: neapstiprinātas vielas
 1. Labojiet reklāmas galamērķi. Noņemiet visas atsauces uz vielām, kas ir aizliegtas saskaņā ar šo politiku. Ja nevarat labot reklāmas galamērķi, atjauniniet reklāmu ar jaunu galamērķi, kas atbilst šai politikai.
 2. Rediģējiet reklāmu. Noņemiet visu neatļauto saturu. Ja reklāma jau atbilst politikai, taču veicāt izmaiņas reklāmas galamērķī, labojiet reklāmu un saglabājiet to. Šādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai.

  Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana.

Problēmu novēršanas rīks: DHEA vai melatonīns
Atlasiet citu atrašanās vietu. Ja jūsu reklāma atbilst pamata politikas prasībām, bet ne tām, kas attiecas uz valstīm, kurās ir atlasīta jūsu kampaņas mērķauditorija, varat rediģēt savu mērķauditorijas atlasi pēc atrašanās vietas, lai reklāmas tiktu rādītas vietās, kur tās atbilst mūsu prasībām. Ja kampaņas mērķauditoriju atlasāt tikai pieņemamās atrašanās vietās, pieprasiet savu noraidīto reklāmu pārskatīšanu, un mēs pārbaudīsim, vai tās var tikt rādītas.
Pieprasīt priekšskatījumu

Ja ir svarīgi nemainīt atrašanās vietas, kurās tiek atlasīta mērķauditorija, veiciet tālāk norādītās darbības, lai nodrošinātu savas reklāmas un galamērķa atbilstību politikai.

 1. Labojiet reklāmas galamērķi. Noņemiet visas atsauces uz vielām, kas ir aizliegtas saskaņā ar šo politiku. Ja nevarat labot reklāmas galamērķi, atjauniniet reklāmu ar jaunu galamērķi, kas atbilst šai politikai.
 2. Rediģējiet reklāmu. Noņemiet visu neatļauto saturu. Ja reklāma jau atbilst politikai, taču veicāt izmaiņas reklāmas galamērķī, labojiet reklāmu un saglabājiet to. Šādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai.

  Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana.

Spekulatīvā un eksperimentālā ārstniecība

Spekulatīvas un/vai eksperimentālas ārstēšanas reklamēšana ir aizliegta.

Aizliedzamo produktu un pakalpojumu piemēri (saraksts nav pilnīgs)

Cilmes šūnu terapija, šūnu (necilmes) terapija, gēnu terapija un līdzīga veida reģeneratīvā medicīna, trombocītiem bagātināta plazma, biohakeru darbības, pašam pagatavojami gēnu inženierijas produkti un gēnu terapijas komplekti.

Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu vai paplašinājumu.

Klīnisko pētījumu subjektu piesaiste

Google tīklā nav atļauta klīnisko pētījumu subjektu piesaistes reklāmu rādīšana ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, Austrālijas, Beļģijas, Filipīnām, Francijas, Indonēzijas, Itālijas, Izraēlas, Īrijas, Japānas, Jaunzēlandes, Kanādas, Korejas, Ķīnas, Lielbritānijas, Malaizijas, Nīderlandes, Singapūras, Taivānas, Taizemes, Vācijas un Vjetnamas.

Klīnisko pētījumu subjektu piesaistes reklāmās nedrīkst reklamēt recepšu medikamentus, radīt maldinoši pozitīvu priekšstatu par testētā medikamenta iedarbību vai norādīt, ka testētais medikaments ir drošs.

Problēmu novēršanas rīks: klīnisko pētījumu subjektu piesaiste
Atlasiet citu atrašanās vietu. Ja jūsu reklāma atbilst pamata politikas prasībām, bet ne tām, kas attiecas uz valstīm, kurās ir atlasīta jūsu kampaņas mērķauditorija, varat rediģēt savu mērķauditorijas atlasi pēc atrašanās vietas, lai reklāmas tiktu rādītas vietās, kur tās atbilst mūsu prasībām. Ja kampaņas mērķauditoriju atlasāt tikai pieņemamās atrašanās vietās, pieprasiet savu noraidīto reklāmu pārskatīšanu, un mēs pārbaudīsim, vai tās var tikt rādītas.
Pieprasīt priekšskatījumu

Ja ir svarīgi nemainīt esošās atrašanās vietas, kurās tiek atlasīta mērķauditorija, veiciet tālāk norādītās darbības, lai nodrošinātu savas reklāmas un vietnes vai lietotnes atbilstību politikai.

 1. Labojiet reklāmas galamērķi. Noņemiet visas atsauces uz vielām, kas ir aizliegtas saskaņā ar šo politiku. Ja nevarat labot reklāmas galamērķi, atjauniniet reklāmu ar jaunu galamērķi, kas atbilst šai politikai.
 2. Rediģējiet reklāmu. Noņemiet visu neatļauto saturu. Ja reklāma jau atbilst politikai, taču veicāt izmaiņas reklāmas galamērķī, labojiet reklāmu un saglabājiet to. Šādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai.

  Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana.

HIV testi lietošanai mājās

Google aizliedz reklamēt HIV testus lietošanai mājās ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, Francijas, Nīderlandes un Lielbritānijas. Amerikas Savienotajās Valstīs reklāmdevēji drīkst reklamēt tikai tādus HIV testus lietošanai mājās, kurus apstiprinājusi Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA). Francijā, Nīderlandē un Lielbritānijā reklāmdevēji drīkst reklamēt HIV testus lietošanai mājās saskaņā ar vietējo tiesību aktu prasībām.

Problēmu novēršanas rīks: HIV testi lietošanai mājās
Atlasiet citu atrašanās vietu. Ja jūsu reklāma atbilst pamata politikas prasībām, bet ne tām, kas attiecas uz valstīm, kurās ir atlasīta jūsu kampaņas mērķauditorija, varat rediģēt savu mērķauditorijas atlasi pēc atrašanās vietas, lai reklāmas tiktu rādītas vietās, kur tās atbilst mūsu prasībām. Ja kampaņas mērķauditoriju atlasāt tikai pieņemamās atrašanās vietās, pieprasiet savu noraidīto reklāmu pārskatīšanu, un mēs pārbaudīsim, vai tās var tikt rādītas.
Pieprasīt priekšskatījumu

Ja ir svarīgi nemainīt esošās atrašanās vietas, kurās tiek atlasīta mērķauditorija, veiciet tālāk norādītās darbības, lai nodrošinātu savas reklāmas un vietnes vai lietotnes atbilstību politikai.

 1. Labojiet reklāmas galamērķi. Noņemiet visas atsauces uz vielām, kas ir aizliegtas saskaņā ar šo politiku. Ja nevarat labot reklāmas galamērķi, atjauniniet reklāmu ar jaunu galamērķi, kas atbilst šai politikai.
 2. Rediģējiet reklāmu. Noņemiet visu neatļauto saturu. Ja reklāma jau atbilst politikai, taču veicāt izmaiņas reklāmas galamērķī, labojiet reklāmu un saglabājiet to. Šādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai.

  Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana.

Aborti

Valstis

Google tīklā nav atļauts rādīt ar abortu veikšanu saistītas reklāmas šādās valstīs: Antigva un Barbuda, Apvienotie Arābu Emirāti, Argentīna, Aruba, Bahamas, Bahreina, Beļģija, Beliza, Bolīvija, Brazīlija, Čīle, Dienvidkoreja, Dominika, Dominikāna, Džibuti, Ekvadora, Ēģipte, Filipīnas, Francija, Grenāda, Gvadelupa, Gvatemala, Haiti, Hondurasa, Honkonga, Indija, Indonēzija, Irāna, Irāka, Itālija, Jamaika, Jemena, Jordānija, Kaimanu Salas, Katara, Kolumbija, Kostarika, Krievija, Kuveita, Libāna, Lībija, Malaizija, Maroka, Martinika, Meksika, Nikaragva, Omāna, Pakistāna, Palestīna, Panama, Paragvaja, Peru, Polija, Salvadora, Saūda Arābija, Senbartelmī, Sentkitsa un Nevisa, Sentlūsija, Singapūra, Sīrija, Spānija, Surinama, Šrilanka, Šveice, Taivāna, Taizeme, Tunisija, Ukraina, Ungārija, Urugvaja, Vācija un Venecuēla.

Google Ads tīkla ierobežojumi

Ja jūsu reklāmu mērķauditorijas atlasē ir iekļauta vismaz viena atrašanās vieta, kurā nav atļauts rādīt ar abortu veikšanu saistītas reklāmas, tās tiks klasificētas kā Apstiprināta (ierobežota). Tas nozīmē, ka šīs reklāmas tiks rādītas tikai apstiprinātos apgabalos, un jūsu valstī var būt spēkā papildu ierobežojumi. Plašāku informāciju par to, kā politikas atšķiras katrā valstī, skatiet tālāk sadaļā par konkrēto valsti.

Ar abortiem saistītas reklāmas Google reklāmas tīklā netiks rādītas pat tad, ja to statuss būs “Apstiprināta (ierobežota)”.

Abortu reklāmdevēju sertifikācijas un informācijas atklāšanas prasības

Ja vēlaties Amerikas Savienotajās Valstīs, Lielbritānijā un Īrijā rādīt reklāmas, kurās izmantoti ar aborta veikšanu saistīti atslēgvārdi, vispirms jums ir jāiegūst sertifikāts kā reklāmdevējam, kas veic abortus vai neveic abortus

Atkarībā no jūsu sertifikāta Google automātiski ģenerēs šādu reklāmā ievietotu atklājamo informāciju jūsu reklāmās par produktiem vai pakalpojumiem, kas saistīti ar abortu veikšanu: “Veic abortus” vai “Neveic abortus”. Tas attiecas uz visiem meklēšanas reklāmu formātiem.

Uzziniet vairāk par politiku un to, kā pieteikties sertifikācijai.

Problēmu novēršanas rīks: valstis, kurās ir atļauti aborti
Atlasiet citu atrašanās vietu. Ja jūsu reklāma atbilst pamata politikas prasībām, bet ne tām, kas attiecas uz valstīm, kurās ir atlasīta jūsu kampaņas mērķauditorija, varat rediģēt savu mērķauditorijas atlasi pēc atrašanās vietas, lai reklāmas tiktu rādītas vietās, kur tās atbilst mūsu prasībām. Ja kampaņas mērķauditoriju atlasāt tikai pieņemamās atrašanās vietās, pieprasiet savu noraidīto reklāmu pārskatīšanu, un mēs pārbaudīsim, vai tās var tikt rādītas.
Pieprasīt priekšskatījumu

Ja ir svarīgi nemainīt esošās atrašanās vietas, kurās tiek atlasīta mērķauditorija, veiciet tālāk norādītās darbības, lai nodrošinātu savas reklāmas un vietnes vai lietotnes atbilstību politikai.

 1. Labojiet reklāmas galamērķi. Noņemiet visas atsauces uz vielām, kas ir aizliegtas saskaņā ar šo politiku. Ja nevarat labot reklāmas galamērķi, atjauniniet reklāmu ar jaunu galamērķi, kas atbilst šai politikai.
 2. Rediģējiet reklāmu. Noņemiet visu neatļauto saturu. Ja reklāma jau atbilst politikai, taču veicāt izmaiņas reklāmas galamērķī, labojiet reklāmu un saglabājiet to. Šādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai.

  Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana.

Problēmu novēršanas rīks: abortu reklāmdevēju sertifikācija un informācijas atklāšana

 1. Ja vēlaties Amerikas Savienotajās Valstīs, Lielbritānijā un Īrijā rādīt reklāmas, kurās izmantoti ar aborta veikšanu saistīti atslēgvārdi, vispirms jums ir jāiegūst sertifikāts kā reklāmdevējam, kas veic abortus vai neveic abortus.

 2. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu, vai rediģējiet to. Šādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana.

 3. Ja nevarat pabeigt verifikācijas procesu, noņemiet visus atslēgvārdus, kas saistīti ar aborta veikšanu.

Kontracepcijas līdzekļi

Google tīklā nav atļauts rādīt ar kontracepcijas līdzekļiem un auglību veicinošiem produktiem saistītas reklāmas tālāk norādītajās valstīs.

 • Apvienotie Arābu Emirāti, Bahreina, Džibutija, Ēģipte, Honkonga, Irāka, Irāna, Jemena, Jordānija, Katara, Kuveita, Ķīna, Libāna, Lībija, Malaizija, Maroka, Omāna, Palestīniešu teritorijas, Saūda Arābija, Sīrija, Taizeme, Tunisija, Ukraina
Problēmu novēršanas rīks: kontracepcijas līdzekļi
Atlasiet citu atrašanās vietu. Ja jūsu reklāma atbilst pamata politikas prasībām, bet ne tām, kas attiecas uz valstīm, kurās ir atlasīta jūsu kampaņas mērķauditorija, varat rediģēt savu mērķauditorijas atlasi pēc atrašanās vietas, lai reklāmas tiktu rādītas vietās, kur tās atbilst mūsu prasībām. Ja kampaņas mērķauditoriju atlasāt tikai pieņemamās atrašanās vietās, pieprasiet savu noraidīto reklāmu pārskatīšanu, un mēs pārbaudīsim, vai tās var tikt rādītas.
Pieprasīt priekšskatījumu

Ja ir svarīgi nemainīt esošās atrašanās vietas, kurās tiek atlasīta mērķauditorija, veiciet tālāk norādītās darbības, lai nodrošinātu savas reklāmas un vietnes vai lietotnes atbilstību politikai.

 1. Labojiet reklāmas galamērķi. Noņemiet visas atsauces uz vielām, kas ir aizliegtas saskaņā ar šo politiku. Ja nevarat labot reklāmas galamērķi, atjauniniet reklāmu ar jaunu galamērķi, kas atbilst šai politikai.
 2. Rediģējiet reklāmu. Noņemiet visu neatļauto saturu. Ja reklāma jau atbilst politikai, taču veicāt izmaiņas reklāmas galamērķī, labojiet reklāmu un saglabājiet to. Šādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai.

  Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana.

Pakalpojumi atkarīgajiem

Google ierobežo no narkotikām un alkohola atkarīgām personām paredzētu atveseļošanās pakalpojumu reklamēšanu.

Atkarīgajiem paredzētu atveseļošanās pakalpojumu piemēri: klīniskās atkarību ārstēšanas pakalpojumu sniedzēji, atveseļošanās atbalsta pakalpojumi (piemēram, atturību veicinošas vides un savstarpējās palīdzības organizācijas), atkarīgajiem paredzētu pakalpojumu sniedzēju potenciālo klientu piesaistīšanas un novirzīšanas aģentūras, krīzes palīdzības dienesti no narkotikām un alkohola atkarīgām personām
 
Valstis
 
Google atļauj rādīt atkarīgajiem paredzētu pakalpojumu reklāmas tikai Amerikas Savienotajās Valstīs. Google neatļauj rādīt atkarīgajiem paredzētu pakalpojumu reklāmas citās valstīs.
 
Atslēgvārdi
 
Google atļauj noteikt cenas par atslēgvārdiem saistībā ar atkarību no narkotikām un alkohola tikai uzņēmumiem, kuri reklamē pakalpojumus atkarīgajiem.
 
Sertifikācija
 
Lai uzņēmumi, kuri reklamē pakalpojumus atkarīgajiem, varētu rādīt reklāmas, tiem ir jāsaņem Google sertifikāts. Prasības uzņēmumiem Amerikas Savienotajās Valstīs skatiet sadaļā Kā šī politika atšķiras dažādās valstīs? Norādījumus par pieteikšanos skatiet tālāk.

 

Pieteikšanās veselības aprūpes produktu un pakalpojumu sertifikācijai 

Lai varētu veikt reklamēšanu, noteiktiem reklāmdevējiem, piemēram, tiešsaistes aptiekām, medikamentu ražotājiem un citiem reklāmdevējiem, kuri reklāmas tekstā vai galvenajās lapās vēlas izmantot recepšu medikamentu apzīmējumus, ir jāsaņem Google sertifikāts. Ja esat šāds reklāmdevējs, tālāk ir norādīts, kā pieteikties sertifikāta saņemšanai.

1. Ievērojiet visas tālāk minētās prasības, kas attiecas uz konkrētajām valstīm. Ja valsts, kurā tiek atlasīta jūsu kampaņas mērķauditorija, šajā sarakstā nav iekļauta, medikamentu ražotājiem šajā valstī nav atļauts reklamēt recepšu un bezrecepšu medikamentus.

2.  Aizpildiet mūsu tiešsaistes pieteikuma veidlapu.

 • Noteikti norādiet savu Google Ads klienta ID, kas ir redzams jūsu konta lapu augšdaļā.
 • Lai novērstu lieku kavēšanos, norādiet visu pieprasīto informāciju.
 • Ja pārstāvat aģentūru un piesakāties reklāmdevēja vārdā, lūdzu, nosūtiet dokumentāciju, kurā detalizēti aprakstītas jūsu attiecības ar šo reklāmdevēju vai licences īpašnieku.

Kā šī politika atšķiras dažādās valstīs?

Papildus iepriekš minētajiem satura ierobežojumiem valstīs, kurās tiek atlasīta jūsu kampaņas mērķauditorija, var būt spēkā arī citi ierobežojumi. Tālāk esošajā sarakstā izvēlieties valsti un skatiet, kādas papildu prasības jums ir jāievēro, lai attiecīgajā valstī atlasītu savas reklāmas kampaņas mērķauditoriju.

 

Austrālija

Produkts Vai atļauts?
Tiešsaistes aptiekas

Atļauts ar ierobežojumiem

Google ļauj reklamēt tiešsaistes aptiekas, ja tās ir reģistrētas Austrālijas Aptieku ģildē (Pharmacy Guild of Australia), aģentūrā Medicare Australia vai kādā no tālāk norādītajām Austrālijas štata līmeņa aptieku pārvaldēm.

 • Pharmaceutical Services, ACT
 • The Pharmacy Council of New South Wales
 • Pharmacy Premises Committee, NT
 • Pharmacy Ownership, QLD
 • Pharmacy Regulation Authority South Australia
 • Tasmanian Pharmacy Authority
 • Victorian Pharmacy Authority
 • Pharmacy Registration Board of Western Australia

Reklāmās, kuru mērķauditorija tiek atlasīta Austrālijā, nedrīkst izmantot recepšu medikamentu vārdus reklāmā vai tās galamērķī. Reklāmdevējiem ir jābūt arī Google sertificētiem reklāmdevējiem. Norādījumus par pieteikšanos skatiet iepriekš.

Austrija

Produkts Vai atļauts?
Tiešsaistes aptiekas

Atļauts ar ierobežojumiem

Google tīklā ir atļauts reklamēt tiešsaistes aptiekas, ja tās ir reģistrētas Federālajā veselības drošības pārvaldē (Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen) un ja to reklāmās un galvenajās lapās nav minēti recepšu medikamentu nosaukumi. Reklāmdevējiem ir jābūt arī Google sertificētiem reklāmdevējiem. Norādījumus par pieteikšanos skatiet iepriekš.

Beļģija

Produkts Vai atļauts?
Tiešsaistes aptiekas

Nav atļauts

Beļģijā nav atļauts Google tīklā reklamēt aptiekas, ja tās piedāvā pakalpojumus, kas ietver recepšu saņemšanu no ārsta un medikamentu piegādi klientiem.

Brazīlija

Produkts Vai atļauts?
Tiešsaistes aptiekas

Atļauts ar ierobežojumiem

Google tīklā ir atļauts reklamēt tiešsaistes aptiekas, ja tās ir reģistrētas Valsts Veselības inspekcijas aģentūrā (Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA) un ja to reklāmās, galvenajās lapās un atslēgvārdos nav minēti recepšu medikamenti. Reklāmdevējiem ir jābūt arī Google sertificētiem reklāmdevējiem. Norādījumus par pieteikšanos skatiet iepriekš.

Kanāda

Produkts Vai atļauts?
Tiešsaistes aptiekas

Atļauts ar ierobežojumiem

Google tīklā ir atļauts reklamēt tiešsaistes aptiekas, ja tās ir akreditējusi kāda no tālāk norādītajām organizācijām.

LegitScript veselības aprūpes nozares tirgotāju sertifikācijas un pārraudzības programma

 • Interneta aptieku sertifikācija — pieejama tīmekļa vietnēm, kurās tiek pieņemti recepšu medikamentu atkārtoti pasūtījumi, pārsūtīšana vai jaunas receptes; vai aptiekām, kas nodrošina pasūtījumus pa pastu vai sniedz kāda cita veida attālās pasūtīšanas pakalpojumu.

Nacionālā farmaceitisko padomju asociācija (National Association Boards of Pharmacy — NABP).

 • VIPPS — pieejama aptiekām ar pilnu funkcionalitāti tiešsaistē, tostarp recepšu medikamentu tirdzniecību (vai tirdzniecības veicināšanu), vai tad, ja aptiekas tīmekļa vietnē tiek pieņemti jauni recepšu medikamentu pasūtījumi.
 • .Pharmacy Verified Websites Program — tīmekļa vietnes ar augšējā līmeņa domēnu “.pharmacy” ir pieejamas aptiekām ar pilnu vai ierobežotu funkcionalitāti tiešsaistē, tostarp recepšu medikamentu vai pakalpojumu tirdzniecību (vai tirdzniecības veicināšanu), vai tad, ja aptiekas tīmekļa vietnē tiek pieņemti jauni recepšu medikamentu pasūtījumi vai recepšu medikamentu atkārtoti pasūtījumi vai pārsūtīšana.
Uzziniet vairāk vai piesakieties NABP akreditācijai. Reklāmdevējiem ir jābūt arī Google sertificētiem reklāmdevējiem. Norādījumus par pieteikšanos skatiet iepriekš.

Ķīna

Produkts Vai atļauts?
Tiešsaistes aptiekas

Atļauts ar ierobežojumiem

Google tīklā ir atļauts reklamēt tiešsaistes aptiekas, ja tās ir reģistrētas Ķīnas Valsts pārtikas un zāļu pārvaldē (State Food and Drug Administration — SFDA) un ja to reklāmās, galvenajās lapās un atslēgvārdos nav minēti recepšu medikamenti. Nav atļauta recepšu pieņemšanas un piegādes pakalpojumu reklamēšana. Reklāmdevējiem ir jābūt arī Google sertificētiem reklāmdevējiem. Norādījumus par pieteikšanos skatiet iepriekš.

Medicīnas pakalpojumi

Atļauts ar ierobežojumiem

Google tīklā ir atļauts reklamēt medicīnas pakalpojumus Ķīnā, ja vien iesniedzat nepieciešamo dokumentāciju un esat saņēmis Google sertifikātu.

Vācija

Produkts Vai atļauts?
Tiešsaistes aptiekas

Atļauts ar ierobežojumiem

Google tīklā ir atļauts reklamēt tiešsaistes aptiekas, ja tās ir licencētas institūtā DIMDI un ja to reklāmās un galvenajās lapās nav minēti recepšu medikamenti. Visām aptiekām ir jāiegūst licences, pat ja tās piedāvā tikai bezrecepšu produktus. Reklāmdevējiem ir jābūt arī Google sertificētiem reklāmdevējiem. Norādījumus par pieteikšanos skatiet iepriekš.

Honkonga

Produkts Vai atļauts?
Tiešsaistes aptiekas

Atļauts ar ierobežojumiem

Google tīklā ir atļauts reklamēt tiešsaistes aptiekas, ja tās ir reģistrētas Honkongas Valsts veselības departamenta Zāļu aģentūrā un ja to reklāmās, galvenajās lapās un atslēgvārdos nav minēti recepšu medikamenti. Recepšu pieņemšanas un piegādes pakalpojumu reklamēšana nav atļauta. Reklāmdevējiem ir jābūt arī Google sertificētiem reklāmdevējiem. Norādījumus par pieteikšanos skatiet iepriekš.

Indija

Produkts Vai atļauts?
Medikamentu ražotāji

Atļauts ar ierobežojumiem

Medikamentu ražotājiem šajā atrašanās vietā ir atļauts Google tīklā reklamēt bezrecepšu medikamentus saskaņā ar Indijas vietējiem tiesību aktiem.

Īrija

Produkts Vai atļauts?
Tiešsaistes aptiekas

Nav atļauts

Īrijā nav atļauts Google tīklā reklamēt tiešsaistes aptiekas, kas piedāvā recepšu saņemšanu no ārsta, medikamentu piegādi klientiem, tādu preču pārdošanu, kuras nav saistītas ar medicīnu, vai tiešsaistes konsultācijas (izņemot ārsta konsultācijas).

Japāna

Produkts Vai atļauts?
Tiešsaistes aptiekas

Atļauts ar ierobežojumiem

Japānā Google tīklā ir atļauts reklamēt tiešsaistes aptiekas, ja tām ir derīgs mārketinga atļaujas turētāja licences numurs. Recepšu pieņemšanas un piegādes pakalpojumu reklamēšana nav atļauta. Reklāmdevējiem ir jābūt arī Google sertificētiem reklāmdevējiem. Norādījumus par pieteikšanos skatiet iepriekš.

Recepšu medikamenti

Atļauts ar ierobežojumiem

Google tīklā nav atļauts izmantot recepšu medikamentu nosaukumus reklāmas tekstā, galvenajās lapās vai atslēgvārdos, izņemot tālāk norādītos gadījumus.

 • Recepšu medikamentu nosaukumus atslēgvārdos drīkst izmantot vietnēs, kas ir pieejamas tikai veselības aprūpes profesionāļiem, tradicionālajām aptiekām un medikamentu ražotājiem.
Ja jūsu organizācija atbilst šiem izņēmumiem, sazinieties ar mums, izmantojot mūsu tiešsaistes veidlapu.

Bezrecepšu medikamenti

Atļauts ar ierobežojumiem

Google tīklā ir atļauts rādīt bezrecepšu medikamentu reklāmas Japānā, ja reklāmdevējam ir derīgs licences numurs un šis numurs ir norādīts attiecīgajā vietnē.

Koreja

Produkts Vai atļauts?
Tiešsaistes aptiekas

Atļauts ar ierobežojumiem

Google tīklā ir atļauts reklamēt bezrecepšu medikamentus saskaņā ar Dienvidkorejas vietējiem tiesību aktiem.

Meksika

Produkts Vai atļauts?
Tiešsaistes aptiekas

Atļauts ar ierobežojumiem

Google tīklā ir atļauts reklamēt tiešsaistes aptiekas, ja tās ir reģistrētas komisijā COFEPRIS un ja to reklāmās, galvenajās lapās un atslēgvārdos nav minēti recepšu vai bezrecepšu medikamenti. Reklāmdevējiem ir jābūt arī Google sertificētiem reklāmdevējiem. Norādījumus par pieteikšanos skatiet iepriekš.

Nīderlande

Produkts Vai atļauts?
Tiešsaistes aptiekas

Atļauts ar ierobežojumiem

Google tīklā ir atļauts reklamēt tiešsaistes aptiekas, ja tās ir reģistrētas Veselības, labklājības un sporta ministrijā (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) un ir iekļautas īpašā tiešsaistes katalogā. Tiešsaistes aptiekas savās reklāmās un galvenajās lapās nedrīkst reklamēt recepšu medikamentus. Reklāmdevējiem ir jābūt arī Google sertificētiem reklāmdevējiem. Norādījumus par pieteikšanos skatiet iepriekš.

Jaunzēlande

Produkts Vai atļauts?
Tiešsaistes aptiekas

Atļauts ar ierobežojumiem

Google tīklā ir atļauts reklamēt tiešsaistes aptiekas, ja tās ir akreditējusi Veselības ministrija. Reklāmdevējiem ir jābūt arī Google sertificētiem reklāmdevējiem. Norādījumus par pieteikšanos skatiet iepriekš.

Norvēģija

Produkts Vai atļauts?
Tiešsaistes aptiekas

Atļauts ar ierobežojumiem

Google tīklā ir atļauts reklamēt tiešsaistes aptiekas, ja tās ir reģistrētas Norvēģijas Zāļu aģentūrā (Norwegian Medicine Agency) un ja to reklāmās un galvenajās lapās nav minēti recepšu medikamentu nosaukumi. Reklāmdevējiem ir jābūt arī Google sertificētiem reklāmdevējiem. Norādījumus par pieteikšanos skatiet iepriekš.

Polija

Produkts Vai atļauts?
Tiešsaistes aptiekas

Nav atļauts

Google tīklā nav atļauts reklamēt tiešsaistes aptiekas neatkarīgi no tā, vai tās piedāvā vai nepiedāvā pakalpojumus, kas ietver recepšu saņemšanu no ārsta un medikamentu piegādi klientiem.

Krievija

Produkts Vai atļauts?
Medikamentu ražotāji

Atļauts ar ierobežojumiem

Medikamentu ražotājiem šajā atrašanās vietā ir atļauts Google tīklā reklamēt bezrecepšu medikamentus saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem. Visās šāda veida reklāmās, kuru mērķauditorija tiek atlasīta Krievijā, ir jābūt ietvertai vienai no tālāk norādītajām četrām atrunām krievu valodā: “Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.”, “Есть противопоказания. Узнайте у врача.”, “Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.” vai “Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.” Medikamentu ražotājiem ir arī jāsaņem Google sertifikāts.

Zviedrija

Produkts Vai atļauts?
Tiešsaistes aptiekas

Atļauts ar ierobežojumiem

Google tīklā ir atļauts reklamēt tiešsaistes aptiekas, ja tās ir reģistrētas Zviedrijas Medicīnisko produktu aģentūrā (Swedish Medical Product Agency) un ja to reklāmās, galvenajās lapās un atslēgvārdos nav minēti recepšu medikamenti. Reklāmdevējiem ir jābūt arī Google sertificētiem reklāmdevējiem. Norādījumus par pieteikšanos skatiet iepriekš.

Taivāna

Produkts Vai atļauts?
Tiešsaistes aptiekas

Atļauts ar ierobežojumiem

Google tīklā ir atļauts reklamēt tiešsaistes aptiekas, ja tās ir reģistrētas Veselības un labklājības ministrijā un ja to reklāmās, galvenajās lapās un atslēgvārdos nav minēti recepšu medikamenti. Reklāmdevējiem ir jābūt arī Google sertificētiem reklāmdevējiem. Norādījumus par pieteikšanos skatiet iepriekš.

Lielbritānija

Produkts Vai atļauts?
Tiešsaistes aptiekas

Atļauts ar ierobežojumiem

Google tīklā ir atļauts reklamēt tiešsaistes aptiekas, ja tās ir reģistrētas Farmācijas ģenerālpadomē (General Pharmaceutical Council — GPhC) un apstiprinātas Medikamentu un veselības aprūpes produktu regulēšanas aģentūrā (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency — MHRA). Reklāmdevēji savās reklāmās un galvenajās lapās nedrīkst reklamēt recepšu medikamentus. Reklāmdevējiem ir jābūt arī Google sertificētiem reklāmdevējiem. Norādījumus par pieteikšanos skatiet iepriekš.

ASV

Produkts Vai atļauts?
Tiešsaistes aptiekas

Atļauts ar ierobežojumiem

Google tīklā ir atļauts reklamēt tiešsaistes aptiekas, ja tās ir akreditējusi kāda no tālāk norādītajām organizācijām.

LegitScript veselības aprūpes nozares tirgotāju sertifikācijas un pārraudzības programma

 • Interneta aptieku sertifikācija — pieejama tīmekļa vietnēm, kurās tiek pieņemti recepšu medikamentu atkārtoti pasūtījumi, pārsūtīšana vai jaunas receptes; vai aptiekām, kas nodrošina pasūtījumus pa pastu vai sniedz kāda cita veida attālās pasūtīšanas pakalpojumu.

Nacionālā farmaceitisko padomju asociācija (National Association Boards of Pharmacy — NABP).

 • VIPPS — pieejama aptiekām ar pilnu funkcionalitāti tiešsaistē, tostarp recepšu medikamentu tirdzniecību (vai tirdzniecības veicināšanu), vai tad, ja aptiekas tīmekļa vietnē tiek pieņemti jauni recepšu medikamentu pasūtījumi.
 • .Pharmacy Verified Websites Program — tīmekļa vietnes ar augšējā līmeņa domēnu “.pharmacy” ir pieejamas aptiekām ar pilnu vai ierobežotu funkcionalitāti tiešsaistē, tostarp recepšu medikamentu vai pakalpojumu tirdzniecību (vai tirdzniecības veicināšanu), vai tad, ja aptiekas tīmekļa vietnē tiek pieņemti jauni recepšu medikamentu pasūtījumi vai recepšu medikamentu atkārtoti pasūtījumi vai pārsūtīšana.

Uzziniet vairāk vai piesakieties LegitScript sertifikācijai vai NABP akreditācijai. Reklāmdevējiem ir jābūt arī Google sertificētiem reklāmdevējiem. Norādījumus par pieteikšanos skatiet iepriekš.

Pakalpojumi atkarīgajiem

Atļauts ar ierobežojumiem

Lai reklamētu no narkotikām un alkohola atkarīgām personām paredzētus atveseļošanās pakalpojumus, jums ir jāsaņem atkarīgajiem paredzētu pakalpojumu sniedzēja LegitScript sertifikācijas programmas sertifikāts.

Par LegitScript sertifikāciju: ne visi uzņēmumi, kas piedāvā pakalpojumus no narkotikām un alkohola atkarīgām personām, ir piemēroti LegitScript sertifikāta iegūšanai. Tie, kas nav piemēroti sertifikāta iegūšanai, nedrīkst Google tīklā reklamēt pakalpojumus, kas paredzēti no narkotikām un alkohola atkarīgām personām. LegitScript iekasē maksu par pieteikumu apstrādi un to iesniedzēju pārraudzību, tomēr konkrētos apstākļos var būt pieejams atbrīvojums no maksas. Uzziniet vairāk par LegitScript sertifikāciju vai piesakieties tai. 

Reklāmdevējiem ir jābūt arī Google sertificētiem reklāmdevējiem. Norādījumus par pieteikšanos skatiet iepriekš.

Ar noraidīšanu saistītu problēmu novēršana

Ja šīs politikas pārkāpumu dēļ jūsu reklāma ir noraidīta, skatiet tālāk sniegtos padomus, kā novērst šo problēmu.

Noraidīšanas iemesls Ko tas nozīmē? Kā rīkoties?
Nepieciešama tiešsaistes aptiekas sertifikācija Jūsu reklāmā, tīmekļa vietnē vai lietotnē tiek reklamēti recepšu medikamenti vai ar tiem saistīti produkti, taču uzņēmums Google jūsu kontu nav sertificējis. Reklāmā un tīmekļa vietnē vai lietotnē noņemiet visas atsauces uz recepšu medikamentu reklamēšanu. Ja jūsu uzņēmums ir licencēta tiešsaistes aptieka, varat saņemt Google sertifikātu. Norādījumus par pieteikšanos skatiet iepriekš.
Mērķauditorijas atlase neatbilst politikai Jūsu reklāmā, tīmekļa vietnē vai lietotnē tiek reklamēti recepšu medikamenti vai ar tiem saistīti produkti. Lai gan uzņēmums Google ir sertificējis jūsu kontu, reklāmas mērķauditorija tiek atlasīta citur, nevis valstī, kurai jūs saņēmāt sertifikātu. Reklāmā un tīmekļa vietnē vai lietotnē noņemiet visas atsauces uz recepšu medikamentu reklamēšanu tiešsaistē. Savām kampaņām varat arī mainīt mērķauditorijas atlasi pēc atrašanās vietas, lai nodrošinātu atbilstību tās valsts noteikumiem, kurā esat sertificēts reklamēt savu aptieku. Detalizētu informāciju par ierobežojumiem valstīs, kurās atlasāt mērķauditoriju, skatiet iepriekš.
URL neatbilst tiešsaistes aptiekas sertifikācijai Jūsu reklāmā, tīmekļa vietnē vai lietotnē tiek reklamēti recepšu medikamenti vai ar tiem saistīti produkti. Lai gan uzņēmums Google ir sertificējis jūsu kontu, tīmekļa vietne vai lietotne, kas reklāmā tiek reklamēta, neatbilst tai, ko ir sertificējis uzņēmums Google. Reklāmā un tīmekļa vietnē noņemiet visas atsauces uz recepšu medikamentu reklamēšanu tiešsaistē. Varat arī mainīt savu reklāmu, lai reklamētu tīmekļa vietni vai lietotni, kas tika norādīta sertifikācijas pieprasījumā. Ja vēlaties izmantot jaunu tiešsaistes aptiekas tīmekļa vietni vai lietotni, arī tai ir jāsaņem Google sertifikāts. Norādījumus par pieteikšanos skatiet iepriekš.
Nepieciešams bezrecepšu medikamentu licences numurs Jūsu reklāmā, tīmekļa vietnē vai lietotnē tiek reklamēti bezrecepšu medikamenti bez licences numura, un tas nav atļauts vismaz vienā no valstīm, kurās tiek atlasīta jūsu kampaņas mērķauditorija. Reklāmā un tīmekļa vietnē vai lietotnē noņemiet visas atsauces uz bezrecepšu medikamentiem bez licences numura. Savām kampaņām varat arī mainīt mērķauditorijas atlasi pēc atrašanās vietas, lai mērķauditorija tiktu atlasīta tikai tajās valstīs, kur šis pakalpojums ir atļauts. Detalizētu informāciju par ierobežojumiem valstīs, kurās atlasāt mērķauditoriju, skatiet iepriekš.
Recepšu medikamentu reklāmu mērķauditorijas atlase Jūsu reklāmā, tīmekļa vietnē vai lietotnē tiek reklamēti recepšu medikamenti. Tas nav atļauts vismaz vienā no valstīm, kurās tiek atlasīta jūsu kampaņas mērķauditorija. Reklāmā un tīmekļa vietnē vai lietotnē noņemiet visas atsauces uz recepšu medikamentiem un steroīdiem. Savām kampaņām varat arī mainīt mērķauditorijas atlasi pēc atrašanās vietas, lai mērķauditorija tiktu atlasīta tikai tajās valstīs, kur šis pakalpojums ir atļauts. Detalizētu informāciju par ierobežojumiem valstīs, kurās atlasāt mērķauditoriju, skatiet iepriekš.

Vai nepieciešama palīdzība?

Ja jums ir jautājumi par mūsu politikām, informējiet mūs, sazinoties ar Google Ads atbalsta dienestu
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?