Terveydenhoito ja lääkkeet

 

Olemme sitoutuneet noudattamaan seuraavia terveydenhoitoon ja lääkkeisiin liittyviä mainostussäännöksiä. Tästä syystä myös mainosten sekä mainosten kohteiden on oltava sovellettavien lakien ja toimialan standardien mukaisia. Mitä tahansa terveydenhoitoon liittyvää sisältöä ei saa mainostaa. Tietynlaisen terveydenhoitoon liittyvän sisällön mainostus on sallittua, jos mainostajalla on Google-sertifiointi ja mainokset on kohdistettu vain hyväksyttyihin maihin. Perehdy kohdistusalueen lainsäädäntöön.

Alla on esimerkkejä terveydenhoitoon liittyvästä sisällöstä, jonka sallimme vain tietyissä olosuhteissa. Osa sisällöstä on saatavilla vain tietyillä alueilla, joten muista tarkistaa maakohtaiset rajoitukset jokaisen maan kohdalta, jossa aiot mainostaa.Tutustu käytäntörikkomusten seurauksiin.

Lääkevalmistajat

Googlen käytäntöjen mukaisesti lääkevalmistajilla on lupa näyttää mainoksia vain tietyissä maissa.

Reseptilääkkeet

Lääkevalmistajat voivat mainostaa reseptilääkkeitä vain seuraavissa maissa: Kanada, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat. Lääkevalmistajat eivät saa mainostaa opioidisia reseptikipulääkkeitä.

Itsehoitolääkkeet

Lääkevalmistajat voivat mainostaa itsehoitolääkkeitä vain seuraavissa maissa: Alankomaat, Australia, Brasilia, Espanja, Etelä-Korea, Hongkong, Intia, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Kiina, Meksiko, Norja, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Tšekin tasavalta, Uusi-Seelanti, Venäjä ja Yhdysvallat.

Muut valmistajat ja toimittajat

Suuret lääkevalmistajat, terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääketoimittajat ja kaupallisten laboratorioiden palveluksessa olevat vasta-aineiden, peptidien ja yhdisteiden toimittajat voivat mainostaa vain Kanadassa ja Yhdysvalloissa.

Lupa

Lääkevalmistajien on haettava Googlelta lupa mainosten näyttämistä varten. Katso hakuohjeet alta.

Luvattomat apteekit

Tilit, joilla mainostetaan luvattomia apteekkeja, voidaan jäädyttää. Tällaista toimintaa on muun muassa sellaisten sivustojen mainostaminen, joilla myydään reseptilääkkeitä ilman reseptiä, tai mainosten kohdistaminen alueille, joilla sinulla ei ole lupaa mainostaa tällaista sisältöä.

Suhtaudumme tämän käytännön rikkomuksiin hyvin vakavasti ja pidämme niitä törkeinä, koska ne vaarantavat käyttäjien turvallisuuden tai heidän omaisuutensa (esimerkiksi rikollisen toiminnan ja/tai haitallisten mainosten seurauksena). Kun selvitämme, rikkooko mainostaja tai kohde tätä käytäntöä, saatamme tutkia tietoja, jotka ovat peräisin useista eri lähteistä, kuten mainoksestasi, sivustoltasi, tileiltäsi ja kolmansilta osapuolilta. Tätä käytäntöä rikkovat tilit voidaan jäädyttää, ja niille voidaan asettaa mainostuskielto. Jos kyseessä on erehdys etkä mielestäsi ole rikkonut tätä käytäntöä, tee valitus ja perustele kantasi. Palautamme tilejä vain painavista syistä, joten on tärkeää, että ilmaiset asiasi perusteellisesti, tarkasti ja rehellisesti. Lue lisää jäädytetyistä tileistä.

Reseptilääkkeiden myynti

Googlen käytännöt rajoittavat verkkoapteekkien mainostamista. Tunnistamme verkkoapteekkien mainostajat perehtymällä muun muassa mainosten ja verkkosivuston tai sovelluksen sisältöön sekä tarjottuihin tuotteisiin tai palveluihin. Käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi ja muista syistä olemme erityisen tarkkoja siitä, että tätä käytäntöä noudatetaan. Tutkimme erityisen huolellisesti aloitussivut, jotka näyttävät viittaavan resepti- tai itsehoitolääkkeiden verkkomyyntiin liittyvään sisältöön tai jotka sisältävät linkin tällaiseen sisältöön.

Maat

Googlen käytännöt sallivat verkkoapteekkien mainostamisen vain seuraavissa maissa: Alankomaat, Australia, Brasilia, Hongkong, Iso-Britannia, Itävalta, Japani, Kanada, Kiina, Meksiko, Norja, Portugali, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Taiwan, Tanska, Tšekin tasavalta, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat.

Googlen käytännöt eivät salli verkkoapteekkien mainostamista muissa maissa.

Avainsanat

Googlen käytäntöjen mukaan verkkoapteekkien mainostajat voivat tehdä hintatarjouksia reseptilääketermejä sisältävistä avainsanoista vain seuraavissa maissa: Alankomaat, Australia, Iso-Britannia, Itävalta, Japani, Kanada, Norja, Portugali, Saksa, Slovakia, Tanska, Tšekki, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat.

Luvan hakeminen

Verkkoapteekkien on haettava Googlelta lupa mainosten näyttämistä varten. Katso hakuohjeet alta. Luvan saadakseen verkkoapteekkien on hankittava rekisteröinti lääkeviranomaisilta maissa, joihin mainoskampanjat kohdistetaan.

Rajoitetut lääketermit

Googlen käytännöt eivät salli reseptilääketermien käyttöä mainostekstissä, aloitussivuilla tai avainsanoissa suurimmassa osassa maailmaa.

 • Jos kampanjasi on kohdistettu Kanadaan, Uuteen-Seelantiin tai Yhdysvaltoihin, tietynlaiset yritykset, kuten verkkoapteekit ja lääkevalmistajat, saattavat käyttää reseptilääketermejä mainosteksteissä ja aloitussivuilla. Näiden yritysten on hankittava Google-sertifiointi mainosten näyttämistä varten. Hakuohjeet löytyvät alta.
 • Jos et ole kohdistanut kampanjoitasi Kanadaan, Uuteen-Seelantiin tai Yhdysvaltoihin, et saa käyttää reseptilääketermejä mainosteksteissä ja aloitussivuilla.
 • Rajoitetusti ja paikallisen lainsäädännön mukaisesti Google sallii poikkeamisen käytännöstä, jos kyseessä on kansanterveyttä tai turvallisuutta koskeva valistuskampanja, jonka järjestää viranomaistaho tai tunnettu voittoa tavoittelematon terveyttä edistävä organisaatio. Jos haluat hakea poikkeuslupaa reseptilääketermien käyttämiseen mainosteksteissä, aloitussivuilla tai avainsanoissa, ota meihin yhteyttä.

Katso esimerkkejä reseptilääkkeistä ja aktiivisista ainesosista, joita valvotaan tämän käytännön nojalla.

Vianetsintä: Rajoitetut lääketermit

Mainoksessasi, verkkosivustollasi tai sovelluksessasi mainostetaan reseptilääkkeitä. Tämä on kiellettyä vähintään yhdessä kampanjan kohdemaassa.

Poista mainoksesta ja verkkosivustolta tai sovelluksesta kaikki viittaukset reseptilääkkeisiin ja steroideihin. Vaihtoehtoisesti voit muuttaa kampanjasi aluekohdistuksen vastaamaan vain maita, joissa tämä palvelu on sallittu. Edellä olevassa osiossa on lisätietoja kohdemaitasi koskevista maakohtaisista rajoituksista.

Hyväksymättömät aineet

Googlen käytännöissä ei sallita seuraavien sisältöjen mainostamista laillisuutta koskevista ilmoituksista riippumatta:

 • kaikki kielletyt lääkkeet ja lisäravinteet (luettelo ei ole kattava)
 • efedraa sisältävät tuotteet
 • tuotteet, jotka sisältävät istukkahormonia ja joita mainostetaan painonpudotukseen tai ‑hallintaan liittyvien tuotteiden tai anabolisten steroidien yhteydessä
 • yrtit ja ravintolisät, jotka sisältävät aktiivisia lääkeaineita tai vaarallisia ainesosia
 • kohteet, jotka sisältävät vääriä tai harhaanjohtavia terveysväitteitä mukaan lukien väite, että tuote on yhtä tehokas kuin reseptilääkkeet tai muut valvottavat aineet
 • muut kuin viranomaisten hyväksymät tuotteet, joiden markkinoinnissa annetaan ymmärtää, että tuotteet ovat turvallisia tai tehokkaita sairauden tai vaivan ehkäisyssä tai hoidossa
 • tuotteet, joihin liittyy hallituksen laatimia tai säädöksissä mainittuja sääntelytoimia tai varoituksia
 • tuotteet, joiden nimet muistuttavat erehdyttävästi hyväksymättömien lääkkeiden, lisäaineiden tai valvottavien aineiden nimiä.

Googlen käytännöt sallivat DHEA-tuotteiden mainostamisen vain Yhdysvalloissa ja melatoniinituotteiden mainostamisen vain Kanadassa ja Yhdysvalloissa.

Lisätietoja valvomistamme hyväksymättömistä tai harhaanjohtavista lääkkeistä ja lisäaineista on osoitteessa www.legitscript.com.

Vianetsintä: Hyväksymättömät aineet
 1. Korjaa mainoksen kohde. Poista kaikki viittaukset aineisiin, jotka tämä käytäntö kieltää. Jos et voi korjata mainoksen kohdetta, päivitä mainokselle uusi, tämän käytännön mukainen kohde.
 2. Muokkaa mainosta. Poista kaikki sisältö, jota emme salli. Jos mainoksesi on jo käytännön mukainen mutta olet muuttanut mainoksen kohdetta, muokkaa mainosta ja tallenna se. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkistettaviksi.

  Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin.

Vianetsintä: DHEA tai melatoniini
Kohdista eri sijaintiin. Jos mainoksesi täyttää peruskäytäntövaatimukset muttei niiden maiden vaatimuksia, joihin kampanjasi on kohdistettu, aluekohdistusta muokkaamalla voit näyttää mainoksiasi muissa vaatimuksemme täyttävissä sijainneissa. Kun olet kohdistanut kampanjasi vain hyväksyttyihin sijainteihin, pyydä tarkistamaan hylätyt mainoksesi uudelleen. Päätämme sitten, voiko niiden näyttämisen aloittaa:
Pyydä tarkistusta

Jos sinulle on tärkeää kohdistaa mainontasi nykyisiin sijainteihin, tee mainoksestasi ja sen kohteesta käytäntöjen mukaisia noudattamalla alla olevia ohjeita.

 1. Korjaa mainoksen kohde. Poista kaikki viittaukset aineisiin, jotka tämä käytäntö kieltää. Jos et voi korjata mainoksen kohdetta, päivitä mainokselle uusi, tämän käytännön mukainen kohde.
 2. Muokkaa mainosta. Poista kaikki sisältö, jota emme salli. Jos mainoksesi on jo käytännön mukainen mutta olet muuttanut mainoksen kohdetta, muokkaa mainosta ja tallenna se. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkistettaviksi.

  Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin.

Opioidipohjaiset reseptikipulääkkeet

Google ei salli opioidipohjaisten reseptikipulääkkeiden mainoksia lukuun ottamatta sellaisten lääkkeiden mainoksia, jotka on tarkoitettu opioidien käyttöön liittyvien häiriöiden lääkeavusteiseen hoitoon ja jotka täyttävät kaikki muut tällä sivulla mainittuihin reseptilääkkeisiin liittyvät vaatimukset.

Rajatuissa tapauksissa ja paikallisen lainsäädännön mukaisesti Google sallii poikkeukset tästä käytännöstä, jos kyseessä on (a) kansanterveyttä tai turvallisuutta koskeva valistuskampanja, jonka järjestää viranomaistaho tai tunnettu voittoa tavoittelematon terveysjärjestö, (b) muiden kuin opioidilääkkeiden mainokset, joissa viitataan reseptillä saataviin opioideihin ainoastaan lääkkeen turvallisuustiedoissa, ja (c) Yhdysvalloissa toimiva vahvistettu riippuvuushoitojen tarjoaja.

Jos haluat pyytää käytännöstä poikkeamista, ota meihin yhteyttä.

Spekulatiivinen ja kokeellinen lääketieteellinen hoito

Spekulatiivisten ja kokeellisten lääketieteellisten hoitojen mainostaminen on kielletty

Esimerkkejä kielletyistä tuotteista ja palveluista (luettelo ei ole kattava)

Kantasoluhoito, soluhoito (muu kuin kantasoluhoito), geeniterapia ja vastaavanlaiset regeneratiivisen lääketieteen muodot, runsasverihiutaleinen plasma, biohakkerointi, tee-se-itse-geenitekniikkatuotteet ja geeniterapiapaketit.

Lue lisää hylätyn mainoksen tai laajennuksen korjaamisesta.

Tutkittavien rekrytoiminen kliinisiin kokeisiin

Googlen käytännöt sallivat kliinisten tutkimusten rekrytoinnin mainostamisen vain seuraavissa maissa: Alankomaat, Australia, Belgia, Filippiinit, Indonesia, Irlanti, Iso-Britannia, Israel, Italia, Japani, Kanada, Kiina, Korea, Malesia, Ranska, Saksa, Singapore, Taiwan, Thaimaa, Uusi-Seelanti, Vietnam ja Yhdysvallat.

Kliinisten tutkimusten rekrytoinnin mainostamisen yhteydessä ei saa mainostaa reseptilääkkeitä, luoda harhaanjohtavia odotuksia testattavista tuotteista tai niiden vaikutuksista eikä antaa ymmärtää, että testattava tuote on turvallinen.

Vianetsintä: Tutkittavien rekrytoiminen kliinisiin kokeisiin
Kohdista eri sijaintiin. Jos mainoksesi täyttää peruskäytäntövaatimukset muttei niiden maiden vaatimuksia, joihin kampanjasi on kohdistettu, aluekohdistusta muokkaamalla voit näyttää mainoksiasi muissa vaatimuksemme täyttävissä sijainneissa. Kun olet kohdistanut kampanjasi vain hyväksyttyihin sijainteihin, pyydä tarkistamaan hylätyt mainoksesi uudelleen. Päätämme sitten, voiko niiden näyttämisen aloittaa:
Pyydä tarkistusta

Jos sinulle on tärkeää kohdistaa mainontasi nykyisiin sijainteihin, tee mainoksestasi ja sivustostasi tai sovelluksestasi käytäntöjen mukaisia noudattamalla alla olevia ohjeita.

 1. Korjaa mainoksen kohde. Poista kaikki viittaukset aineisiin, jotka tämä käytäntö kieltää. Jos et voi korjata mainoksen kohdetta, päivitä mainokselle uusi, tämän käytännön mukainen kohde.
 2. Muokkaa mainosta. Poista kaikki sisältö, jota emme salli. Jos mainoksesi on jo käytännön mukainen mutta olet muuttanut mainoksen kohdetta, muokkaa mainosta ja tallenna se. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkistettaviksi.

  Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin.

HIV-kotitestit

Googlen käytännöt sallivat HIV-kotitestien mainostamisen vain Yhdysvalloissa, Ranskassa, Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdysvalloissa on lupa mainostaa HIV-kotitestejä, jotka FDA on hyväksynyt. Ranskassa, Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa voidaan mainostaa HIV-kotitestejä, jotka ovat paikallisten vaatimusten mukaisia.

Vianetsintä: HIV-kotitestit
Kohdista eri sijaintiin. Jos mainoksesi täyttää peruskäytäntövaatimukset muttei niiden maiden vaatimuksia, joihin kampanjasi on kohdistettu, aluekohdistusta muokkaamalla voit näyttää mainoksiasi muissa vaatimuksemme täyttävissä sijainneissa. Kun olet kohdistanut kampanjasi vain hyväksyttyihin sijainteihin, pyydä tarkistamaan hylätyt mainoksesi uudelleen. Päätämme sitten, voiko niiden näyttämisen aloittaa:
Pyydä tarkistusta

Jos sinulle on tärkeää kohdistaa mainontasi nykyisiin sijainteihin, tee mainoksestasi ja sivustostasi tai sovelluksestasi käytäntöjen mukaisia noudattamalla alla olevia ohjeita.

 1. Korjaa mainoksen kohde. Poista kaikki viittaukset aineisiin, jotka tämä käytäntö kieltää. Jos et voi korjata mainoksen kohdetta, päivitä mainokselle uusi, tämän käytännön mukainen kohde.
 2. Muokkaa mainosta. Poista kaikki sisältö, jota emme salli. Jos mainoksesi on jo käytännön mukainen mutta olet muuttanut mainoksen kohdetta, muokkaa mainosta ja tallenna se. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkistettaviksi.

  Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin.

Abortti

Maat

Google ei salli aborttiin liittyviä mainoksia seuraavissa maissa: Antigua ja Barbuda, Arabiemiirikunnat, Argentiina, Aruba, Bahama, Bahrain, Belgia, Belize, Bolivia, Brasilia, Caymansaaret, Chile, Costa Rica, Djibouti, Dominica, Dominikaaninen tasavalta, Ecuador, Egypti, El Salvador, Espanja, Etelä-Korea, Filippiinit, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Hongkong, Indonesia, Intia, Iran, Irak, Italia, Jamaika, Jemen, Jordania, Kolumbia, Kuwait, Libanon, Libya, Malesia, Marokko, Martinique, Meksiko, Nicaragua, Oman, Pakistan, Palestiinalaisalue, Panama, Paraguay, Peru, Puola, Qatar, Ranska, Saint-Barthélemy, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saksa, Saudi-Arabia, Singapore, Sri Lanka, Suriname, Sveitsi, Syyria, Taiwan, Thaimaa, Tunisia, Ukraina, Unkari, Uruguay, Venezuela ja Venäjä.

Google Adsin verkostorajoitukset

Jos mainoksesi on kohdistettu yhdelle tai useammalle alueelle, joilla aborttimainokset eivät ole sallittuja, niiden luokitukseksi tulee Hyväksytty (rajoitettu). Tämä tarkoittaa sitä, että mainoksia näytetään vain hyväksytyillä alueilla ja että maassasi saattaa olla mainoksia koskevia lisärajoituksia. Lue lisää eri maiden käytännöistä alla olevista maakohtaisista osioista.

Aborttiin liittyviä mainoksia ei näytetä Google Display ‑verkostossa, vaikka niiden luokitus olisi Hyväksytty (rajoitettu).

Mainostajan sertifiointia ja ilmoitusvelvollisuutta koskevat vaatimukset aborttiin liittyvissä mainoksissa

Jos haluat näyttää Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Irlannissa mainoksia, joissa käytetään aborttiin liittyviä avainsanoja, sinun on ensin saatava sertifiointi. Sertifiointia haetaan joko mainostajana, joka suorittaa abortteja, tai mainostajana, joka ei suorita abortteja

Sertifioinnistasi riippuen Google lisää automaattisesti jommankumman seuraavista ilmoituksista aborttiin liittyvän tuotteesi tai palvelusi mainoksiin: "Suorittaa abortteja" tai "Ei suorita abortteja". Tämä koskee kaikkia Hakumainosmuotoja.

Lue lisää käytännöstä ja sertifioinnin hakemisesta.

Vianetsintä: Aborttimaiden aluekohdistus
Kohdista eri sijaintiin. Jos mainoksesi täyttää peruskäytäntövaatimukset muttei niiden maiden vaatimuksia, joihin kampanjasi on kohdistettu, aluekohdistusta muokkaamalla voit näyttää mainoksiasi muissa vaatimuksemme täyttävissä sijainneissa. Kun olet kohdistanut kampanjasi vain hyväksyttyihin sijainteihin, pyydä tarkistamaan hylätyt mainoksesi uudelleen. Päätämme sitten, voiko niiden näyttämisen aloittaa:
Pyydä tarkistusta

Jos sinulle on tärkeää kohdistaa mainontasi nykyisiin sijainteihin, tee mainoksestasi ja sivustostasi tai sovelluksestasi käytäntöjen mukaisia noudattamalla alla olevia ohjeita.

 1. Korjaa mainoksen kohde. Poista kaikki viittaukset aineisiin, jotka tämä käytäntö kieltää. Jos et voi korjata mainoksen kohdetta, päivitä mainokselle uusi, tämän käytännön mukainen kohde.
 2. Muokkaa mainosta. Poista kaikki sisältö, jota emme salli. Jos mainoksesi on jo käytännön mukainen mutta olet muuttanut mainoksen kohdetta, muokkaa mainosta ja tallenna se. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkistettaviksi.

  Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin.

Vianetsintä: Mainostajan sertifiointi ja ilmoitusvelvollisuus aborttiin liittyvissä mainoksissa

 1. Jos haluat näyttää Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Irlannissa mainoksia, joissa käytetään aborttiin liittyviä avainsanoja, sinun on ensin saatava sertifiointi. Sertifiointia haetaan joko mainostajana, joka suorittaa abortteja, tai mainostajana, joka ei suorita abortteja.

 2. Ota yhteyttä, jos haluat tarkastuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkastettaviksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin.

 3. Jos et voi suorittaa vahvistusprosessia, poista kaikki aborttiin liittyvät avainsanat.

Syntyvyyden säännöstely

Googlen käytännöt eivät salli syntyvyyden säännöstelyyn tai hedelmällisyystuotteisiin liittyvien mainosten näyttämistä seuraavissa maissa:

 • Bahrain, Djibouti, Egypti, Hongkong, Irak, Iran, Jemen, Jordania, Kiina, Kuwait, Libanon, Libya, Malesia, Marokko, Oman, Palestiinalaisalueet, Qatar, Saudi-Arabia, Syyria, Thaimaa, Tunisia, Ukraina, Yhdistyneet arabiemiirikunnat.
Vianetsintä: Syntyvyyden säännöstely
Kohdista eri sijaintiin. Jos mainoksesi täyttää peruskäytäntövaatimukset muttei niiden maiden vaatimuksia, joihin kampanjasi on kohdistettu, aluekohdistusta muokkaamalla voit näyttää mainoksiasi muissa vaatimuksemme täyttävissä sijainneissa. Kun olet kohdistanut kampanjasi vain hyväksyttyihin sijainteihin, pyydä tarkistamaan hylätyt mainoksesi uudelleen. Päätämme sitten, voiko niiden näyttämisen aloittaa:
Pyydä tarkistusta

Jos sinulle on tärkeää kohdistaa mainontasi nykyisiin sijainteihin, tee mainoksestasi ja sivustostasi tai sovelluksestasi käytäntöjen mukaisia noudattamalla alla olevia ohjeita.

 1. Korjaa mainoksen kohde. Poista kaikki viittaukset aineisiin, jotka tämä käytäntö kieltää. Jos et voi korjata mainoksen kohdetta, päivitä mainokselle uusi, tämän käytännön mukainen kohde.
 2. Muokkaa mainosta. Poista kaikki sisältö, jota emme salli. Jos mainoksesi on jo käytännön mukainen mutta olet muuttanut mainoksen kohdetta, muokkaa mainosta ja tallenna se. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkistettaviksi.

  Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin.

Riippuvuuksiin liittyvät palvelut

Google rajoittaa huume- ja alkoholiriippuvuuksien hoitopalveluiden mainostamista.

Esimerkkejä riippuvuuksien hoitopalveluista: kliinisten hoitopalveluiden tarjoajat; huume- ja alkoholiriippuvuuksista toipumista edistävät palvelut, kuten päihteettömät asuinympäristöt ja vertaistukea tarjoavat organisaatiot; riippuvuuksien hoitopalveluille liidejä luovat tahot sekä toimistot, jotka ohjaavat näihin palveluihin asiakkaita; huume- ja alkoholiriippuvuuksiin liittyvät apua tarjoavat puhelinpalvelut
 
Maat
 
Google sallii riippuvuuksien hoitopalveluiden mainokset vain Yhdysvalloissa. Google ei salli riippuvuuksien hoitopalveluiden mainoksia muissa maissa.
 
Avainsanat
 
Google sallii riippuvuuksien hoitopalveluiden mainostajien tehdä hintatarjouksia vain sellaisista avainsanoista, jotka liittyvät huume- ja alkoholiriippuvuuteen.
 
Sertifiointi
 
Hoitopalveluiden mainostajilla on oltava Googlen sertifiointi, jotta he voivat näyttää mainoksia. Yhdysvaltoja koskevat vaatimukset on ilmoitettu kohdassa Miten tämä käytäntö vaihtelee eri maissa? Katso hakuohjeet alta.

 

Sertifioinnin hakeminen terveydenhoitotuotteiden ja ‑palveluiden mainostamista varten 

Tiettyjen mainostajien, kuten verkkoapteekkien, lääkevalmistajien ja muiden toimijoiden, jotka haluavat käyttää reseptilääketermejä mainosteksteissä tai aloitussivuilla, on hankittava Google-sertifiointi mainontaa varten. Jos kuulut näihin mainostajiin, voit hankkia sertifioinnin seuraavasti:

1. Noudata kaikkia alla annettuja maakohtaisia vaatimuksia. Jos kampanjasi kohdemaata ei ole luettelossa, lääkevalmistajilla ei ole oikeutta mainostaa resepti- ja itsehoitolääkkeitä kyseisessä maassa.

2. Täytä verkkohakemuslomake.

 • Muista ilmoittaa Google Ads ‑asiakastunnuksesi, joka näkyy tilisi kunkin sivun yläreunassa.
 • Jotta vältyt tarpeettomilta viiveiltä, varmista, että olet antanut kaikki pyydetyt tiedot.
 • Jos edustat toimistoa ja haet sertifiointia tietyn mainostajan puolesta, anna selvitys toimistosi ja mainostajan tai luvanhaltijan välisestä suhteesta.

Käytännön vaihtelu maittain

Yllä olevien sisältövaatimusten lisäksi käytössä voi olla muitakin vaatimuksia kampanjan kohdemaiden mukaan. Valitsemalla alta maan nimen saat näkyviin lisävaatimukset, jotka on täytettävä, jotta mainoskampanja voidaan kohdistaa kyseiseen maahan.

 

Australia

Tuote Onko sallittu?
Verkkoapteekit

Sallittu tietyin rajoituksin

Googlen käytännöt sallivat verkkoapteekkien mainostamisen, jos verkkoapteekki on rekisteröitynyt Pharmacy Guild of Australiaan, Medicare Australiaan tai johonkin seuraavista Australian osavaltiotason apteekkiyhdistyksistä:

 • Pharmaceutical Services, ACT
 • Pharmacy Council of New South Wales
 • Pharmacy Premises Committee, NT
 • Pharmacy Ownership, QLD
 • Pharmacy Regulation Authority SA
 • Tasmanian Pharmacy Authority
 • Victorian Pharmacy Authority
 • Pharmacy Registration Board of Western Australia.

Australiaan kohdistetuissa mainoksissa tai niiden kohteissa ei saa käyttää reseptilääketermejä. Myös mainostajien on hankittava Google-sertifiointi. Katso hakuohjeet.

Itävalta

Tuote Onko sallittu?
Verkkoapteekit

Sallittu tietyin rajoituksin

Googlen käytännöt sallivat verkkoapteekkien mainostamisen, jos verkkoapteekki on rekisteröitynyt Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitsweseniin eikä käytä reseptilääketermejä mainoksissa ja aloitussivuilla. Myös mainostajien on hankittava Google-sertifiointi. Katso hakuohjeet.

Belgia

Tuote Onko sallittu?
Verkkoapteekit

Ei sallittu

Googlen käytännöt eivät salli reseptien noutoa ja toimitusta tarjoavien apteekkien mainostamista Belgiassa.

Brasilia

Tuote Onko sallittu?
Verkkoapteekit

Sallittu tietyin rajoituksin

Google sallii mainostamisen, jos verkkoapteekki on rekisteröitynyt Agência Nacional de Vigilância Sanitáriaan (ANVISA) eikä mainosta reseptilääkkeitä mainoksissa, aloitussivuilla tai avainsanoissa. Myös mainostajien on hankittava Google-sertifiointi. Katso hakuohjeet.

Kanada

Tuote Onko sallittu?
Verkkoapteekit

Sallittu tietyin rajoituksin

Googlen käytännöt sallivat mainostamisen, jos verkkoapteekilla on jonkin seuraavan organisaation hyväksyntä:

LegitScript Healthcare Merchant Certification and Monitoring Program (apteekkien sertifiointi‑ ja valvontaohjelma LegitScript)

 • Verkkoapteekkisertifiointi: Tämä on sellaisten verkkoapteekkien saatavilla, jotka uusivat tai siirtävät reseptejä tai ottavat vastaan uusia reseptejä verkkosivuston kautta, sekä sellaisten apteekkien saatavilla, jotka toimittavat reseptilääkkeitä postitse tai muilla toimitustavoilla.
 • Etälääketieteen sertifiointi — saatavilla verkkosivustoille, joilla tarjotaan virtuaalisia terveydenhoitopalveluita ja reseptilääkkeisiin liittyviä palveluita.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP)

 • VIPPS: Tämä on sellaisten apteekkien saatavilla, jotka tarjoavat kattavia verkkopalveluja. Tämä koskee muun muassa reseptilääkkeiden myymistä (tai niiden myynnin edistämistä) ja uusien reseptilääketilausten hyväksymistä verkkosivuston kautta.
 • .Pharmacy Verified Websites Program: Verkkosivustot, joiden ylätason verkkotunnus on ".pharmacy", ovat sellaisten apteekkien käytettävissä, jotka tarjoavat kattavia tai rajoitettuja verkkopalveluja. Tämä koskee muun muassa reseptilääkkeiden tai lääkärin määräämien palveluiden myymistä (tai niiden myynnin edistämistä), uusien reseptilääketilausten hyväksymistä verkkosivuston kautta ja reseptien uusimista tai siirtämistä.
Lue lisää LegitScript-sertifioinnista tai NABP:n hyväksynnästä tai tee hakemus. Myös mainostajien on hankittava Google-sertifiointi. Katso hakuohjeet.

Kiina

Tuote Onko sallittu?
Verkkoapteekit

Sallittu tietyin rajoituksin

Googlen käytännöt sallivat mainostamisen, jos verkkoapteekki on rekisteröitynyt Kiinan elintarvike- ja lääkevirastoon (SFDA) eikä markkinoi reseptilääkkeitä mainoksissa, aloitussivuilla tai avainsanoissa. Reseptilääkkeiden keräys- ja toimituspalvelujen mainostaminen ei ole sallittua. Myös mainostajien on hankittava Google-sertifiointi. Katso hakuohjeet.

Lääketieteelliset palvelut

Sallittu tietyin rajoituksin

Googlen käytännöt sallivat lääketieteellisten palvelujen mainostamisen Kiinassa, jos tarvittavat asiakirjat on lähetetty ja Google-tiimi on myöntänyt sertifioinnin.

Saksa

Tuote Onko sallittu?
Verkkoapteekit

Sallittu tietyin rajoituksin

Googlen käytännöt sallivat mainostamisen, jos verkkokauppa on DIMDI:n lisensoima eikä se markkinoi reseptilääkkeitä mainoksissa tai aloitussivuilla. Tämä vaatimus koskee myös apteekkeja, jotka myyvät vain itsehoitotuotteita. Myös mainostajien on hankittava Google-sertifiointi. Katso hakuohjeet.

Hongkong

Tuote Onko sallittu?
Verkkoapteekit

Sallittu tietyin rajoituksin

Googlen käytännöt sallivat mainostamisen, jos verkkoapteekki on rekisteröitynyt Hongkongin terveysministeriön lääkehuoltoyksikössä eikä markkinoi reseptilääkkeitä mainoksissa, aloitussivuilla tai avainsanoissa. Reseptilääkkeiden keräys- ja toimituspalvelujen mainostaminen ei ole sallittua. Myös mainostajien on hankittava Google-sertifiointi. Katso hakuohjeet.

Intia

Tuote Onko sallittu?
Lääkeaineiden valmistajat

Sallittu tietyin rajoituksin

Google myöntää lääkeaineiden valmistajille luvan mainostaa itsehoitolääkkeitä Intian paikallisen lainsäädännön mukaisesti

Irlanti

Tuote Onko sallittu?
Verkkoapteekit

Ei sallittu

Irlannissa Googlen käytännöt eivät salli sellaisten verkkoapteekkien mainostamista, jotka tarjoavat reseptilääkkeiden keräys- tai toimituspalveluja tai verkkoneuvontaa (pois lukien lääkärin konsultaatio) taikka jotka myyvät muita kuin lääkinnällisiä tuotteita.

Japani

Tuote Onko sallittu?
Verkkoapteekit

Sallittu tietyin rajoituksin

Googlen käytännöt sallivat verkkoapteekkien mainostamisen Japanissa, kunhan apteekit ilmoittavat kelvollisen markkinointihyväksyntätodistuksen numeron. Reseptilääkkeiden keräys- ja toimituspalvelujen mainostaminen ei ole sallittua. Myös mainostajien on hankittava Google-sertifiointi. Katso hakuohjeet.

Reseptilääkkeet

Sallittu tietyin rajoituksin

Googlen käytännöt eivät salli reseptilääketermien käyttöä mainosteksteissä, aloitussivuilla tai avainsanoissa seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

 • Reseptilääketermejä voi käyttää sellaisten verkkosivustojen avainsanoissa, jotka ovat vain terveydenhuollon ammattilaisten, perinteisten apteekkien ja lääkevalmistajien käytössä.
Jos organisaatiosi täyttää näiden poikkeusten edellytykset, ota meihin yhteyttä verkkolomakkeella.

Ilman reseptiä myytävät lääkkeet

Sallittu tietyin rajoituksin

Google sallii ilman reseptiä myytävien lääkkeiden mainostamisen Japanissa, jos mainostajalla on voimassa oleva lisenssinumero ja tämä numero on näkyvissä mainostajan verkkosivustolla.

Korea

Tuote Onko sallittu?
Verkkoapteekit

Sallittu tietyin rajoituksin

Google sallii itsehoitolääkkeiden mainostamisen Etelä-Korean paikallisten lakien mukaisesti.

Meksiko

Tuote Onko sallittu?
Verkkoapteekit

Sallittu tietyin rajoituksin

Googlen käytännöt sallivat mainostamisen, jos verkkoapteekki on rekisteröitynyt COFEPRISiin eikä mainosta resepti- tai itsehoitolääkkeitä mainoksissa, aloitussivuilla tai avainsanoissa. Myös mainostajien on hankittava Google-sertifiointi. Katso hakuohjeet.

Alankomaat

Tuote Onko sallittu?
Verkkoapteekit

Sallittu tietyin rajoituksin

Googlen käytännöt sallivat verkkoapteekkien mainostamisen, jos verkkoapteekki on rekisteröitynyt Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportiin ja sen tiedot ovat verkkoapteekkien luettelosivulla. Verkkoapteekit eivät saa markkinoida reseptilääkkeitä mainoksissaan tai aloitussivuillaan. Myös mainostajien on hankittava Google-sertifiointi. Katso hakuohjeet.

Uusi-Seelanti

Tuote Onko sallittu?
Verkkoapteekit

Sallittu tietyin rajoituksin

Googlen käytännöt sallivat verkkoapteekkien mainostamisen, jos verkkoapteekilla on Ministry of Healthin hyväksyntä. Myös mainostajien on hankittava Google-sertifiointi. Katso hakuohjeet.

Norja

Tuote Onko sallittu?
Verkkoapteekit

Sallittu tietyin rajoituksin

Googlen käytännöt sallivat verkkoapteekkien mainostamisen, jos verkkoapteekki on rekisteröitynyt Statens legemiddelverkiin eikä käytä reseptilääketermejä mainoksissa ja aloitussivuilla. Myös mainostajien on hankittava Google-sertifiointi. Katso hakuohjeet.

Puola

Tuote Onko sallittu?
Verkkoapteekit

Ei sallittu

Googlen käytännöt eivät salli minkäänlaisten verkkoapteekkien mainontaa riippumatta siitä, tarjoavatko apteekit reseptilääkkeiden keräys- ja toimituspalveluja.

Venäjä

Tuote Onko sallittu?
Lääkeaineiden valmistajat

Sallittu tietyin rajoituksin

Google myöntää lääkevalmistajille luvan mainostaa itsehoitolääkkeitä paikallisen lainsäädännön mukaisesti tässä sijainnissa. Kaikkien Venäjälle kohdistettujen mainoskampanjoiden mainoksiin on sisällytettävä seuraavat neljä venäjänkielistä vastuuvapauslauseketta: "Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом." tai "Есть противопоказания. Узнайте у врача. tai "Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией." tai "Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом." Lääkevalmistajien on myös oltava Googlen hyväksymiä.

Ruotsi

Tuote Onko sallittu?
Verkkoapteekit

Sallittu tietyin rajoituksin

Googlen käytännöt sallivat mainostamisen, jos verkkoapteekki on rekisteröitynyt Ruotsin lääkelaitoksessa eikä markkinoi reseptilääkkeitä mainoksissa, aloitussivuilla tai avainsanoissa. Myös mainostajien on hankittava Google-sertifiointi. Katso hakuohjeet.

Taiwan

Tuote Onko sallittu?
Verkkoapteekit

Sallittu tietyin rajoituksin

Googlen käytännöt sallivat mainostamisen, jos verkkoapteekki on rekisteröitynyt Taiwanin terveys- ja hyvinvointiministeriöön eikä markkinoi reseptilääkkeitä mainoksissa, aloitussivuilla tai avainsanoissa. Myös mainostajien on hankittava Google-sertifiointi. Katso hakuohjeet.

Yhdistynyt kuningaskunta

Tuote Onko sallittu?
Verkkoapteekit

Sallittu tietyin rajoituksin

Googlen käytännöt sallivat mainostamisen, jos verkkoapteekki on rekisteröitynyt General Pharmaceutical Council (GPhC) ‑organisaatioon ja verkkoapteekilla on Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) ‑viraston hyväksyntä. Mainostajat eivät saa markkinoida reseptilääkkeitä mainoksissa tai aloitussivuilla. Myös mainostajien on hankittava Google-sertifiointi. Katso hakuohjeet.

Yhdysvallat

Tuote Onko sallittu?
Verkkoapteekit

Sallittu tietyin rajoituksin

Googlen sallii mainostamisen, jos jompikumpi seuraavista organisaatioista on hyväksynyt verkkoapteekin:

LegitScript Healthcare Merchant Certification and Monitoring Program (apteekkien sertifiointi‑ ja valvontaohjelma LegitScript)

 • Verkkoapteekkisertifiointi: Tämä on sellaisten verkkoapteekkien saatavilla, jotka uusivat tai siirtävät reseptejä tai ottavat vastaan uusia reseptejä verkkosivuston kautta, sekä sellaisten apteekkien saatavilla, jotka toimittavat reseptilääkkeitä postitse tai muilla toimitustavoilla.
 • Etälääketieteen sertifiointi — saatavilla verkkosivustoille, joilla tarjotaan virtuaalisia terveydenhoitopalveluita ja reseptilääkkeisiin liittyviä palveluita.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP)

 • VIPPS: Tämä on sellaisten apteekkien saatavilla, jotka tarjoavat kattavia verkkopalveluja. Tämä koskee muun muassa reseptilääkkeiden myymistä (tai niiden myynnin edistämistä) ja uusien reseptilääketilausten hyväksymistä verkkosivuston kautta.
 • .Pharmacy Verified Websites Program: Verkkosivustot, joiden ylätason verkkotunnus on ".pharmacy," ovat sellaisten apteekkien käytettävissä, jotka tarjoavat kattavia tai rajoitettuja verkkopalveluja. Tämä koskee muun muassa reseptilääkkeiden tai lääkärin määräämien palveluiden myymistä (tai niiden myynnin edistämistä), uusien reseptilääketilausten hyväksymistä verkkosivuston kautta ja reseptien uusimista tai siirtämistä.

Lue lisää LegitScript-sertifioinnista tai NABP-hyväksynnästä tai tee hakemus. Myös mainostajien on hankittava Google-sertifiointi. Katso hakuohjeet.

Riippuvuuksiin liittyvät palvelut

Sallittu tietyin rajoituksin

Huume- ja alkoholiriippuvuuksien hoitoon liittyvien palveluiden mainonta edellyttää LegitScript-ohjelman mukaista riippuvuuksien hoitopalveluiden tarjoajan sertifiointia.

Tietoja LegitScript-sertifioinnista: Kaikki huume- ja alkoholiriippuvuuksien hoitopalvelut eivät voi saada LegitScript-sertifiointia. Hoitopalveluiden tarjoajat, jotka eivät voi saada sertifiointia, eivät saa mainostaa huume- ja alkoholiriippuvuuksien hoitopalveluita Googlessa. LegitScript veloittaa maksun hakemusten käsittelystä ja valvomisesta mutta saattaa tarjota mahdollisuuden maksuvapautukseen tietyissä tapauksissa. Lue lisää LegitScript-sertifioinnista tai hae sertifiointia. 

Myös mainostajien on hankittava Google-sertifiointi. Katso hakuohjeet.

Hylkäyksen vianetsintä

Jos mainoksesi hylätään tämän käytännön rikkomisen vuoksi, voit löytää ratkaisun ongelmaan seuraavien vinkkien avulla:

Hylkäyksen syy Mitä se tarkoittaa? Mitä teen?
Verkkoapteekin sertifiointi puuttuu Mainoksessasi, verkkosivustollasi tai sovelluksessasi mainostetaan reseptilääkkeitä tai reseptilääkkeisiin liittyviä tuotteita, mutta tilisi ei ole Googlen sertifioima. Poista mainoksesta ja verkkosivustolta tai sovelluksesta kaikki viittaukset reseptilääkemainoksiin. Vaihtoehtoisesti voit myös hankkia Google-sertifioinnin, mikäli verkkoapteekkisi on lisensoitu. Hakuohjeet ovat yllä.
Kohdistus ei vastaa käytäntöä Mainoksessasi, verkkosivustollasi tai sovelluksessasi mainostetaan reseptilääkkeitä tai reseptilääkkeisiin liittyviä tuotteita. Tilisi on Google-sertifioitu, mutta mainoksesi on kohdistettu maahan, jossa sertifiointi ei ole voimassa. Poista mainoksesta ja verkkosivustolta tai sovelluksesta kaikki viittaukset verkossa oleviin reseptilääkemainoksiin. Vaihtoehtoisesti voit muuttaa kampanjoidesi aluekohdistuksen vastaamaan maata, jossa sinulla on lupa mainostaa apteekkiasi. Edellä olevassa osiossa on lisätietoja kohdemaitasi koskevista maakohtaisista rajoituksista.
URL-osoite ei vastaa verkkoapteekin sertifiointia Mainoksessasi, verkkosivustollasi tai sovelluksessasi mainostetaan reseptilääkkeitä tai reseptilääkkeisiin liittyviä tuotteita. Tilisi on Google-sertifioitu, mutta verkkosivusto, jolle mainos viittaa, ei vastaa Googlen sertifioimaa verkkosivustoa. Poista mainoksesta ja verkkosivustolta kaikki viittaukset verkossa oleviin reseptilääkemainoksiin. Vaihtoehtoisesti voit muuttaa mainostasi siten, että siinä mainostetaan verkkosivustoa tai sovellusta, joka sisältyi sertifiointihakemukseesi. Jos haluat käyttää uutta verkkosivustoa tai sovellusta verkkoapteekkina, myös sillä on oltava Googlen sertifiointi. Hakuohjeet ovat yllä.
Itsehoitolääkkeiden lisenssinumero puuttuu Mainoksessasi, verkkosivustollasi tai sovelluksessasi mainostetaan itsehoitolääkkeitä ilman lisenssinumeroa. Tämä on kiellettyä vähintään yhdessä kampanjasi kohdemaassa. Poista mainoksesta ja verkkosivustolta tai sovelluksesta kaikki viittaukset itsehoitolääkkeisiin, joilla ei ole lisenssinumeroa. Vaihtoehtoisesti voit muuttaa kampanjasi aluekohdistuksen vastaamaan vain maita, joissa tämä palvelu on sallittu. Edellä olevassa osiossa on lisätietoja kohdemaitasi koskevista maakohtaisista rajoituksista.
Reseptilääkkeisiin liittyvä kohdistus Mainoksessasi, verkkosivustollasi tai sovelluksessasi mainostetaan reseptilääkkeitä. Tämä on kiellettyä vähintään yhdessä kampanjan kohdemaassa. Poista mainoksesta ja verkkosivustolta tai sovelluksesta kaikki viittaukset reseptilääkkeisiin ja steroideihin. Vaihtoehtoisesti voit muuttaa kampanjasi aluekohdistuksen vastaamaan vain maita, joissa tämä palvelu on sallittu. Edellä olevassa osiossa on lisätietoja kohdemaitasi koskevista maakohtaisista rajoituksista.

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää käytännöistämme, ota yhteyttä Google Adsin tukeen.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?