Tervishoid ja ravimid

 

Järgime väga rangelt tervishoiu ja meditsiini reklaamimise eeskirju ning ootame, et reklaamid ja sihtkohad järgiksid asjakohaseid seaduseid ning valdkonnastandardeid. Teatud tervishoiuga seotud sisu ei tohi üldse reklaamida, samas kui teatud sisu võib reklaamida ainult siis, kui Google on reklaamija sertifitseerinud ja reklaamija sihib ainult heaks kiidetud riike. Kontrollige sihitavate piirkondade kohalikke õigusakte.

Allpool on mõned näited tervishoiuga seotud sisust, mida teatud tingimustel lubame. Mõnda tüüpi sisu on saadaval ainult teatud piirkondades, seega vaadake kindlasti riigipõhiste piirangute loendit iga riigi kohta, kus kavatsete reklaame esitada.Lugege, mis juhtub siis, kui rikute meie eeskirju.

Ravimitootjad

Google lubab ravimitootjatel reklaamida ainult valitud riikides.

Retseptiravimid

Ravimitootjad tohivad retseptiravimeid reklaamida ainult järgmistes riikides: Kanada, Uus-Meremaa, Ameerika Ühendriigid. Ravimitootjad ei tohi reklaamida retsepti alusel väljastatavaid opioididel põhinevaid valuvaigisteid.

Käsimüügiravimid

Ravimitootjad tohivad käsimüügiravimeid reklaamida ainult järgmistes riikides: Austraalia, Austria, Brasiilia, Kanada, Hiina, Tšehhi Vabariik, Prantsusmaa, Saksamaa, Hongkong, India, Itaalia, Jaapan, Mehhiko, Holland, Uus-Meremaa, Norra, Poola, Venemaa, Slovakkia, Lõuna-Korea, Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid

Muud tootjad ja tarnijad

Ravimite hulgitootjad, meditsiiniseadmete tarnijad ja kommertslaborite antikehade/peptiidide/koostisosade tarnijad tohivad reklaamida ainult järgmistes riikides: Kanada, Ameerika Ühendriigid

Sertifikaat

Ravimitootjatel peab reklaamide esitamiseks olema Google'i sertifikaat. Vaadake altpoolt, kuidas seda taotleda.

Tegevusloata apteegid

Kontod, mis reklaamivad volituseta apteeke, võidakse peatada. See hõlmab muuhulgas retseptiravimite pakkumist ilma retseptita või selliste asukohtade sihtimist, kus teil pole vastava sisu reklaamimiseks litsentsi.

Suhtume nende eeskirjade rikkumisse väga tõsiselt ja peame neid rängaks rikkumiseks, kuna need kujutavad turvaohtu meie kasutajatele või nende varale (nt kriminaalse tegevuse ja/või pahatahtlike reklaamide korral). Reklaamija või sihtkoha puhul eeskirjade rikkumise hindamisel võime juhinduda teabest, mis pärineb mitmesugustest allikatest, sh teie reklaam, veebisait, kontod ja kolmandatest osapooltest allikad. Kontod, mis neid eeskirju rikuvad, võidakse peatada ja meie kaudu reklaamide esitamine võidakse nende jaoks keelata. Kui usute, et tegemist on eksitusega ja te pole meie eeskirju rikkunud, esitage apellatsioon. Ennistame kontosid üksnes mõjuvatel asjaoludel, seega on oluline, et esitatud andmed oleksid põhjalikud, täpsed ja tõesed. Vaadake peatatud kontode kohta lisateavet.

Retseptiravimite müük

Google piirab Interneti-apteekide reklaamimist. Selleks et teha kindlaks, kas reklaamija reklaamib Interneti-apteeki, hindame mitmeid tegureid, nagu reklaamide ja saidi või rakenduse sisu ning pakutavad tooted ja teenused. Kasutajate turvalisuse tagamiseks ja muudel põhjustel peame nende eeskirjade täitmisel eelkõige lähtuma ettevaatusest. Eriti teeme seda sihtlehtede puhul, mis lingivad või viitavad sisule, mis tundub olevat seotud ravimite müümisega Internetis, olgu tegemist siis retsepti- või käsimüügiravimitega.

Riigid

Google lubab Interneti-apteeke reklaamida ainult järgmistes riikides: Austraalia, Austria, Brasiilia, Kanada, Hiina, Tšehhi Vabariik, Taani, Saksamaa, Hongkong, Jaapan, Mehhiko, Holland, Uus-Meremaa, Norra, Portugal, Slovakkia, Rootsi, Taiwan, Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid

Muudes riikides Google Interneti-apteeke reklaamida ei luba.

Märksõnad

Google lubab Interneti-apteekide reklaamijatel teha pakkumisi retseptiravimite termineid sisaldavatele märksõnadele ainult järgmistes riikides: Austraalia, Austria, Kanada, Tšehhi, Taani, Saksamaa, Jaapan, Uus-Meremaa, Holland, Norra, Portugal, Slovakkia, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid.

Sertifitseerimine

Interneti-apteekidel peab reklaamide esitamiseks olema Google'i sertifikaat. Vaadake altpoolt, kuidas seda taotleda. Google'i sertifikaadi saamiseks peavad Interneti-apteegid olema registreeritud asjakohaste ravimiasutuste poolt nendes riikides, mida reklaamikampaania sihib.

Piiratud kasutusõigustega ravimiterminid

Enamikus riikides ei luba Google reklaami tekstis, sihtlehtedel ega märksõnades kasutada retseptiravimitega seotud termineid.

 • Kanadat, Uus-Meremaad või Ameerika Ühendriike sihtivate kampaaniate puhul võivad teatud ettevõtted (näiteks Interneti-apteegid ja ravimitootjad) kasutada retseptiravimitega seotud termineid reklaami tekstis ning sihtlehtedel. Nendel ettevõtetel peab olema reklaamide esitamiseks Google'i sertifikaat. Vaadake altpoolt, kuidas seda taotleda.
 • Kui teie kampaaniad ei sihi Kanadat, Uus-Meremaad ega Ameerika Ühendriike, ei tohi te kasutada retseptiravimitega seotud termineid reklaami tekstis ega sihtlehtedel.
 • Piiratud ja kohaliku seadusega lubatud juhtudel teeb Google selle nõude puhul erandeid rahvatervise ja ohuteadlikkuse kampaaniate korral, mida korraldavad riiklikud või tuntud mittetulunduslikud terviseedenduse asutused. Kui soovite retseptiravimitega seotud terminite reklaami tekstis, sihtlehtedel või märksõnades kasutamiseks sellist erandit taotleda, võtke meiega ühendust.

Vaadake mittetäielikku loendit retseptiravimite või toimeainete kohta, mida nende eeskirjade alusel jälgitakse.

Vealeidja: piiratud kasutusõigustega ravimitermin

Teie reklaam, veebisait või rakendus reklaamib retseptiravimeid ning see ei ole vähemalt ühes teie kampaania sihtriigis lubatud.

Eemaldage oma reklaamist, veebisaidilt või rakendusest kõik viited retseptiravimitele ning steroididele. Teise võimalusena saate muuta asukoha sihtimist nii, et teie kampaaniad sihiksid ainult neid riike, kus see teenus on lubatud. Täpsemaid üksikasju oma sihtriikide riigipõhiste piirangute kohta vaadake ülalolevast jaotisest.

Keelatud ained

Google ei luba reklaamida järgmist sisu, olenemata mis tahes väidetest selle seaduslikkuse kohta:

 • kõik selles mittetäielikus keelatud ravimite ja toidulisandite loendis olevad tooted;
 • efedrat sisaldavad tooted;
 • tooted, mis sisaldavad inimese kooriongonadotropiini (hCG) seoses kaalu langetamise või jälgimisega või juhul, kui seda reklaamitakse üheskoos anaboolsete steroididega;
 • taimsed ja muud toidulisandid, mis sisaldavad ravimaineid või ohtlikke koostisosi;
 • valed või eksitavad tervisealased väited, sh väited, mis annavad mõista, et toode on sama tõhus kui retseptiravim või kontrollitud ained;
 • riikliku kinnituseta tooted, mille turustamisel antakse mõista, et nende kasutamine on ohutu või need aitavad tõhusalt ennetada või ravida mingit konkreetset haigust või tervisehäiret;
 • tooted, millele kehtib mis tahes riiklik või regulatiivmeede või hoiatus;
 • tooted, mille nimed on segadusseajavalt sarnased kinnitamata ravimi, toidulisandi või kontrollitud aine nimega.

Google lubab DHEA-toodete reklaame vaid Ameerika Ühendriikides ning melatoniinitoodete reklaame vaid Kanadas ja Ameerika Ühendriikides.

Lisateavet meie jälgitavate kinnitamata või eksitavate ravimite ja toidulisandite kohta vaadake aadressilt www.legitscript.com.

Vealeidja: keelatud ained
 1. Parandage reklaami sihtkohta. Eemaldage kõik viited ainetele, mis on nende eeskirjadega keelatud. Kui te ei saa reklaami sihtkohta parandada, määrake reklaamile uus sihtkoht, mis järgib neid eeskirju.
 2. Muutke reklaami. Eemaldage mis tahes keelatud sisu. Kui teie reklaam juba järgib eeskirju, ent muutsite reklaami sihtkohta, muutke reklaami ja salvestage see. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkoht uuesti ülevaatamisele.

  Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust.

Vealeidja: DHEA või melatoniin
Sihtige teist asukohta. Kui reklaam vastab eeskirjade põhinõuetele, aga mitte kampaania sihitavate riikide spetsiifilistele nõuetele, siis võite muuta asukoha sihtimist ja esitada reklaame muus piirkonnas, kus reklaam vastab meie nõuetele. Kui kampaania sihib ainult aktsepteeritud asukohti, siis taotlege tagasilükatud reklaamide ülevaatamist ja vaatame, kas neid saab esitama hakata.
Ülevaatuse taotlemine

Kui teie jaoks on oluline, et saaksite jätkata olemasolevate asukohtade sihtimist, järgige allpool esitatud juhiseid ja muutke nii reklaam kui ka sihtkoht nõuetele vastavaks.

 1. Parandage reklaami sihtkohta. Eemaldage kõik viited ainetele, mis on nende eeskirjadega keelatud. Kui te ei saa reklaami sihtkohta parandada, määrake reklaamile uus sihtkoht, mis järgib neid eeskirju.
 2. Muutke reklaami. Eemaldage mis tahes keelatud sisu. Kui teie reklaam juba järgib eeskirju, ent muutsite reklaami sihtkohta, muutke reklaami ja salvestage see. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkoht uuesti ülevaatamisele.

  Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust.

Retsepti alusel väljastatavad opioididel põhinevad valuvaigistid

Google ei luba näidata retsepti alusel väljastatavate opioididel põhinevate valuvaigistite reklaame, välja arvatud juhul, kui need on ette nähtud opioidsõltuvuse puhul ravimitega raviks ja need vastavad siin lehel loetletud retseptiravimite kõigile muudele nõuetele.

Piiratud ja kohaliku seadusega lubatud juhtudel teeb Google nende eeskirjade puhul erandeid riigiasutuste või tuntud mittetulunduslike terviseedenduseasutuste rahvatervise ja ohuteadlikkuse kampaaniate korral. Google teeb erandeid ka Ameerika Ühendriikides sertifitseeritud sõltuvusravi teenusepakkujatele.

Kui soovite sellist erandit taotleda, võtke meiega ühendust.

Spekulatiivne ja eksperimentaalne ravi

Spekulatiivsete ja eksperimentaalsete ravivõtete reklaamimine on keelatud.

Näited toodete ja teenuste kohta, mis keelatakse (loend ei ole lõplik)

Tüvirakuravi, rakuravi, geeniteraapia ja sarnased regeneratiivse meditsiini vormid, trombotsüüdirikas plasma, biohäkkimine, tee-ise-tüüpi (DIY) geenitehnoloogiatooted ja geeniteraapia komplektid.

Vaadake, kuidas tagasilükatud reklaami või laiendit parandada.

Kliinilisse uuringusse osalejate värbamine

Google ei luba reklaamida kliinilisteks uuringuteks värbamist, välja arvatud Austraalias, Belgias, Kanadas, Hiinas, Prantsusmaal, Saksamaal, Indoneesias, Iirimaal, Iisraelis, Itaalias, Jaapanis, Koreas, Malaisias, Hollandis, Uus-Meremaal, Filipiinidel, Singapuris, Taiwanis, Tais, Ühendkuningriigis, Ameerika Ühendriikides ja Vietnamis.

Kliinilisteks uuringuteks värbamise reklaamid ei tohi reklaamida retseptiravimeid ega luua eksitavaid ootusi ega muljeid testitava toote suhtes ega anda mõista, et testitav toode on ohutu.

Vealeidja: kliinilisse uuringusse osalejate värbamine
Sihtige teist asukohta. Kui reklaam vastab eeskirjade põhinõuetele, aga mitte kampaania sihitavate riikide spetsiifilistele nõuetele, siis võite muuta asukoha sihtimist ja esitada reklaame muus piirkonnas, kus reklaam vastab meie nõuetele. Kui kampaania sihib ainult aktsepteeritud asukohti, siis taotlege tagasilükatud reklaamide ülevaatamist ja vaatame, kas neid saab esitama hakata.
Ülevaatuse taotlemine

Kui teie jaoks on oluline, et saaksite jätkata olemasolevate asukohtade sihtimist, järgige allpool esitatud juhiseid, et muuta reklaam, sait või rakendus nõuetele vastavaks.

 1. Parandage reklaami sihtkohta. Eemaldage kõik viited ainetele, mis on nende eeskirjadega keelatud. Kui te ei saa reklaami sihtkohta parandada, määrake reklaamile uus sihtkoht, mis järgib neid eeskirju.
 2. Muutke reklaami. Eemaldage mis tahes keelatud sisu. Kui teie reklaam juba järgib eeskirju, ent muutsite reklaami sihtkohta, muutke reklaami ja salvestage see. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkoht uuesti ülevaatamisele.

  Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust.

Kodused HIV-testid

Google keelab koduseid HIV-teste reklaamida igal pool maailmas, välja arvatud Ameerika Ühendriikides, Prantsusmaal, Hollandis ja Ühendkuningriigis. Ameerika Ühendriikides võivad reklaamijad reklaamida koduseid HIV-teste, mis on saanud USA toidu- ja ravimiameti heakskiidu. Prantsusmaal, Hollandis ja Ühendkuningriigis võivad reklaamijad reklaamida koduseid HIV-teste, mis vastavad kohalikele nõuetele.

Vealeidja: kodused HIV-testid
Sihtige teist asukohta. Kui reklaam vastab eeskirjade põhinõuetele, aga mitte kampaania sihitavate riikide spetsiifilistele nõuetele, siis võite muuta asukoha sihtimist ja esitada reklaame muus piirkonnas, kus reklaam vastab meie nõuetele. Kui kampaania sihib ainult aktsepteeritud asukohti, siis taotlege tagasilükatud reklaamide ülevaatamist ja vaatame, kas neid saab esitama hakata.
Ülevaatuse taotlemine

Kui teie jaoks on oluline, et saaksite jätkata olemasolevate asukohtade sihtimist, järgige allpool esitatud juhiseid, et muuta reklaam, sait või rakendus nõuetele vastavaks.

 1. Parandage reklaami sihtkohta. Eemaldage kõik viited ainetele, mis on nende eeskirjadega keelatud. Kui te ei saa reklaami sihtkohta parandada, määrake reklaamile uus sihtkoht, mis järgib neid eeskirju.
 2. Muutke reklaami. Eemaldage mis tahes keelatud sisu. Kui teie reklaam juba järgib eeskirju, ent muutsite reklaami sihtkohta, muutke reklaami ja salvestage see. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkoht uuesti ülevaatamisele.

  Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust.

Abort

Riigid/piirkonnad

Google ei luba abordiga seotud reklaame järgmistes riikides: Antigua ja Barbuda, Argentina, Aruba, Bahama, Bahrein, Belgia, Belize, Boliivia, Brasiilia, Kaimani saared, Tšiili, Colombia, Costa Rica, Djibouti, Dominica, Dominikaani Vabariik, Ecuador, Egiptus, El Salvador, Prantsusmaa, Saksamaa, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Hongkong, Ungari, India, Indoneesia, Iraan, Iraak, Itaalia, Jamaica, Jordaania, Lõuna-Korea, Kuveit, Liibanon, Liibüa, Malaisia, Martinique, Mehhiko, Maroko, Nicaragua, Omaan, Pakistan, Palestiina territoorium, Panama, Paraguay, Peruu, Filipiinid, Poola, Katar, Venemaa, Saint Barthélemy, Saudi Araabia, Singapur, Hispaania, Sri Lanka, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Suriname, Šveits, Süüria, Taiwan, Tai, Tuneesia, Ukraina, Araabia Ühendemiraadid, Uruguay, Venezuela, Jeemen

Google Adsi võrgustiku piirangud

Kui teie reklaamid sihivad ühte või mitut kohta, kus aborditeenuse reklaamid pole lubatud, siis määratakse nendele reklaamidele olek Kinnitatud (piiratud), mis tähendab, et neid näidatakse ainult heakskiidetud kohtades ja teie riigi puhul võivad kehtida veel täiendavad piirangud. Vaadake allolevatest riikide järgi jagatud jaotistest lisateavet selle kohta, kuidas eeskirjad riigiti erinevad.

Abordiga seotud reklaame ei kuvata Google'i Display-võrgustikus isegi siis, kui nende olek on Kinnitatud (piiratud).

Aborditeenuse reklaamija sertifikaat ja avalikustamisnõuded

Kui soovite Ameerika Ühendriikides, Ühendkuningriigis ja Iirimaal esitada reklaame, kasutades abordi tegemisega seotud märksõnu, peate esmalt hankima sertifikaadi selle kohta, et olete reklaamija, kes pakub aborditeenust, või reklaamija, kes ei paku aborditeenust.

Olenevalt teie sertifikaadist lisab Google automaatselt teie abordiga seotud toote või teenuse reklaamidele reklaamisisese avalikustamsteate „Pakub aborditeenust“ või „Ei paku aborditeenust“. See kehtib kõigi otsingureklaamide vormingute korral.

Vaadake lisateavet eeskirjade kohta ja juhiseid sertifikaadi taotlemiseks.

Vealeidja: abordireklaamide asukoha sihtimine
Sihtige teist asukohta. Kui reklaam vastab eeskirjade põhinõuetele, aga mitte kampaania sihitavate riikide spetsiifilistele nõuetele, siis võite muuta asukoha sihtimist ja esitada reklaame muus piirkonnas, kus reklaam vastab meie nõuetele. Kui kampaania sihib ainult aktsepteeritud asukohti, siis taotlege tagasilükatud reklaamide ülevaatamist ja vaatame, kas neid saab esitama hakata.
Ülevaatuse taotlemine

Kui teie jaoks on oluline, et saaksite jätkata olemasolevate asukohtade sihtimist, järgige allpool esitatud juhiseid, et muuta reklaam, sait või rakendus nõuetele vastavaks.

 1. Parandage reklaami sihtkohta. Eemaldage kõik viited ainetele, mis on nende eeskirjadega keelatud. Kui te ei saa reklaami sihtkohta parandada, määrake reklaamile uus sihtkoht, mis järgib neid eeskirju.
 2. Muutke reklaami. Eemaldage mis tahes keelatud sisu. Kui teie reklaam juba järgib eeskirju, ent muutsite reklaami sihtkohta, muutke reklaami ja salvestage see. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkoht uuesti ülevaatamisele.

  Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust.

Vealeidja: aborditeenuse reklaamija sertifikaat ja avalikustamisteated

 1. Kui soovite Ameerika Ühendriikides, Ühendkuningriigis ja Iirimaal esitada reklaame, kasutades abordi tegemisega seotud märksõnu, peate esmalt hankima sertifikaadi selle kohta, et olete reklaamija, kes pakub aborditeenust, või reklaamija, kes ei paku aborditeenust.

 2. Võtke meiega ühendust, et lasta oma reklaam uuesti üle vaadata, või muutke reklaami. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkohaandmed uuesti ülevaatamisele. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust.

 3. Kui te ei saa kinnitamisprotsessi lõpule viia, eemaldage abordi tegemisega seotud märksõnad.

Rasestumisvastased vahendid

Google ei luba rasestumisvastaste vahendite ega viljakusega seotud toodete reklaame esitada järgmistes riikides:

 • Bahrein, Hiina, Djibouti, Egiptus, Hongkong, Iraan, Iraak, Jordaania, Kuveit, Malaisia, Liibanon, Liibüa, Maroko, Omaan, Palestiina, Katar, Saudi Araabia, Süüria, Tai, Tuneesia, Ukraina, Araabia Ühendemiraadid, Jeemen
Vealeidja: rasestumisvastased vahendid
Sihtige teist asukohta. Kui reklaam vastab eeskirjade põhinõuetele, aga mitte kampaania sihitavate riikide spetsiifilistele nõuetele, siis võite muuta asukoha sihtimist ja esitada reklaame muus piirkonnas, kus reklaam vastab meie nõuetele. Kui kampaania sihib ainult aktsepteeritud asukohti, siis taotlege tagasilükatud reklaamide ülevaatamist ja vaatame, kas neid saab esitama hakata.
Ülevaatuse taotlemine

Kui teie jaoks on oluline, et saaksite jätkata olemasolevate asukohtade sihtimist, järgige allpool esitatud juhiseid, et muuta reklaam, sait või rakendus nõuetele vastavaks.

 1. Parandage reklaami sihtkohta. Eemaldage kõik viited ainetele, mis on nende eeskirjadega keelatud. Kui te ei saa reklaami sihtkohta parandada, määrake reklaamile uus sihtkoht, mis järgib neid eeskirju.
 2. Muutke reklaami. Eemaldage mis tahes keelatud sisu. Kui teie reklaam juba järgib eeskirju, ent muutsite reklaami sihtkohta, muutke reklaami ja salvestage see. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkoht uuesti ülevaatamisele.

  Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust.

Sõltuvustega seotud teenused

Google piirab narkomaania ja alkoholismi sõltuvusraviteenuste reklaamimist.

Sõltuvusraviteenuste näited: kliinilise sõltuvusravi pakkujad, sõltuvusravi tugiteenused, näiteks karsked elukeskkonnad ja vastastikuse abi organisatsioonid, sõltuvustega seotud teenuste jaoks võimalike klientide otsijad ja suunamisagentuurid, narkomaania ja alkoholismi kriisiabitelefonid
 
Riigid
 
Google lubab sõltuvustega seotud teenuste reklaame ainult Ameerika Ühendriikides. Muudes riikides ei luba Google sõltuvustega seotud teenuseid reklaamida.
 
Märksõnad
 
Google lubab sõltuvustega seotud teenuste reklaamijatel teha pakkumisi ainult narkomaania ja alkoholismiga seotud märksõnade jaoks.
 
Sertifitseerimine
 
Reklaamide näitamiseks peavad sõltuvustega seotud teenuste reklaamijad hankima Google'i sertifikaadi. Ameerika Ühendriikides kohaldatavad nõuded leiate jaotisest Mille poolest need eeskirjad riigiti erinevad? Altpoolt leiate taotluse esitamise juhised.

 

Tervishoiutoodete ja -teenuste sertifikaadi taotlemine

Teatud reklaamijatel (nt Interneti-apteegid, ravimitootjad ja teised, kes soovivad kasutada reklaami tekstides või sihtlehtedel retseptiravimite termineid) peab reklaamimiseks olema Google'i sertifikaat. Kui olete selline reklaamija, siis lugege sertifikaadi taotlemiseks järgmisi juhiseid.

1. Järgige kõiki allolevaid riigipõhiseid nõudeid. Kui teie kampaania sihitavat riiki pole loendis, ei luba me ravimitootjatel selles riigis retsepti- ega käsimüügiravimeid reklaamida.

2. Täitke veebipõhine taotlusvorm.

 • Lisage kindlasti oma Google Adsi kliendi-ID, mis asub teie kontolehtede ülaosas.
 • Tarbetu viivituse vältimiseks esitage kindlasti kogu nõutud teave.
 • Kui olete reklaamija nimel taotlust esitav agentuur, saatke dokumentatsioon, mis täpsustab teie suhet reklaamija või litsentsihoidjaga.

Mille poolest need eeskirjad riigiti erinevad?

Peale ülalmainitud sisupõhiste piirangute võib olla lisanõudeid, mis tulenevad teie kampaania sihtriigist. Valige allolevast loendist riik, et näha lisanõudeid, millele reklaamikampaania peab selle riigi sihtimiseks vastama.

 

Austraalia

Toode Kas on lubatud?
Interneti-apteegid

Lubatud teatud piirangutega

Google lubab Interneti-apteekide reklaamimist eeldusel, et need on registreeritud organisatsioonis Pharmacy Guild of Australia, Medicare Australia või mõnes järgmises osariigitasemel farmaatsianõukogus.

 • Pharmaceutical Services, ACT
 • The Pharmacy Council of New South Wales
 • Pharmacy Premises Committee, NT
 • Pharmacy Ownership, QLD
 • Pharmacy Regulation Authority South Australia
 • Tasmanian Pharmacy Authority
 • Victorian Pharmacy Authority
 • Pharmacy Registration Board of Western Australia

Austraaliat sihtivate reklaamide puhul ei saa reklaamis ega selle sihtkohas kasutada retseptiravimitega seotud termineid. Reklaamijatel peab olema ka Google'i sertifikaat. Vaadake ülaltpoolt, kuidas seda taotleda.

Austria

Toode Kas on lubatud?
Interneti-apteegid

Lubatud teatud piirangutega

Google lubab Interneti-apteekide reklaamimist eeldusel, et need on registreeritud asutuses Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen ega kasuta oma reklaamides ega sihtlehtedel retseptiravimite termineid. Reklaamijatel peab olema ka Google'i sertifikaat. Vaadake ülaltpoolt, kuidas seda taotleda.

Belgia

Toode Kas on lubatud?
Interneti-apteegid

Pole lubatud

Google ei luba Belgias reklaamida apteeke, mis võtavad kliendi nimel vastu retsepte ja toimetavad kätte ravimeid.

Brasiilia

Toode Kas on lubatud?
Interneti-apteegid

Lubatud teatud piirangutega

Google lubab Interneti-apteekide reklaamimist eeldusel, et need on registreeritud riiklikus tervisekaitseinspektsioonis (Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA) ega reklaami oma reklaamides, sihtlehtedel ega märksõnades retseptiravimeid. Reklaamijatel peab olema ka Google'i sertifikaat. Vaadake ülaltpoolt, kuidas seda taotleda.

Kanada

Toode Kas on lubatud?
Interneti-apteegid

Lubatud teatud piirangutega

Google lubab reklaamida Interneti-apteeke, kui need on mõne alloleva organisatsiooni akrediteeritud.

LegitScripti tervishoiutoodete müüja sertifitseerimise ja jälgimise programm

 • Interneti-apteegi sertifitseerimine – saadaval veebisaitide puhul, mis aktsepteerivad korduvretsepte, retseptide ülekandmist või uusi retsepte; või apteekide puhul, mis täidavad tellimusi posti teel või mõne muu kaugtellimisteenuse kaudu.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP)

 • VIPPS – saadaval apteekide puhul, mis osutavad Interneti kaudu kõiki teenuseid, sh müüvad retseptiravimeid (või vahendavad nende müüki) või võtavad oma veebisaidi kaudu vastu uusi retseptiravimite tellimusi.
 • Programm .Pharmacy Verified Websites Program – veebisaite, mille üladomeen on „.pharmacy”, saavad kasutada apteegid, mis osutavad Interneti kaudu kõiki või piiratud teenuseid, sh müüvad retseptiravimeid või -teenuseid (või vahendavad nende müüki), võtavad oma veebisaidi kaudu vastu uusi retseptiravimite tellimusi, väljastavad kordusretsepte või kannavad retsepte üle.
Lugege lisateavet või taotlege NABP akrediteeringut. Reklaamijatel peab olema ka Google'i sertifikaat. Vaadake ülaltpoolt, kuidas seda taotleda.

Hiina

Toode Kas on lubatud?
Interneti-apteegid

Lubatud teatud piirangutega

Google lubab Interneti-apteekide reklaamimist eeldusel, et reklaamija on registreeritud Hiina toidu- ja ravimiametis (SFDA) ning reklaamides, sihtlehtedel ega märksõnades ei reklaamita retseptiravimeid. Kliendi nimel retseptide vastuvõtmise ja ravimite kättetoimetamise teenuste reklaamimine pole lubatud. Reklaamijatel peab olema ka Google'i sertifikaat. Vaadake ülaltpoolt, kuidas seda taotleda.

Meditsiiniteenused

Lubatud teatud piirangutega

Google lubab Hiinas reklaamida meditsiiniteenuseid eeldusel, et esitate nõutud dokumendid ja teil on Google’i sertifikaat.

Saksamaa

Toode Kas on lubatud?
Interneti-apteegid

Lubatud teatud piirangutega

Google lubab reklaamida Interneti-apteeke eeldusel, et neil on DIMDI litsents ning reklaamides ja sihtlehtedel ei reklaamita retseptiravimeid. Kõik apteegid peavad olema litsentseeritud isegi juhul, kui neis pakutakse ainult retseptivabu tooteid. Reklaamijatel peab olema ka Google'i sertifikaat. Vaadake ülaltpoolt, kuidas seda taotleda.

Hongkong

Toode Kas on lubatud?
Interneti-apteegid

Lubatud teatud piirangutega

Google lubab Interneti-apteekide reklaamimist eeldusel, et need on registreeritud Hongkongi valitsuse tervishoiuministeeriumi ravimiametis ega reklaami oma reklaamides, sihtlehtedel ega märksõnades retseptiravimeid. Kliendi nimel retseptide vastuvõtmise ja ravimite kättetoimetamise teenuste reklaamimine pole lubatud. Reklaamijatel peab olema ka Google'i sertifikaat. Vaadake ülaltpoolt, kuidas seda taotleda.

India

Toode Kas on lubatud?
Ravimitootjad

Lubatud teatud piirangutega

Google lubab ravimitootjatel reklaamida käsimüügiravimeid India kohalike seaduste alusel.

Iirimaa

Toode Kas on lubatud?
Interneti-apteegid

Pole lubatud

Google ei luba Iirimaal reklaamida Interneti-apteeke, kus pakutakse kliendi nimel retseptide vastuvõtmise ja ravimite kättetoimetamise teenuseid või veebikonsultatsiooni (ei hõlma konsultatsioone arstiga) või müüakse muid tooteid peale ravimite.

Jaapan

Toode Kas on lubatud?
Interneti-apteegid

Lubatud teatud piirangutega

Google lubab Jaapanis reklaamida Interneti-apteeke eeldusel, et need esitavad kehtiva müügiloa omaniku litsentsinumbri. Kliendi nimel retseptide vastuvõtmise ja ravimite kättetoimetamise teenuste reklaamimine pole lubatud. Reklaamijatel peab olema ka Google'i sertifikaat. Vaadake ülaltpoolt, kuidas seda taotleda.

Retseptiravimid

Lubatud teatud piirangutega

Google ei luba kasutada reklaami tekstis, sihtlehtedel ega märksõnades retseptiravimite termineid, välja arvatud järgmistel juhtudel.

 • Retseptiravimite termineid võivad märksõnades kasutada ainult sellised veebisaidid, mis on mõeldud tervishoiutöötajatele, traditsioonilistele apteekidele ja ravimitootjatele.
Kui olete organisatsioon, mis vastab nendele tingimustele, võtke meiega ühendust veebivormi kaudu.

Käsimüügiravimid

Lubatud teatud piirangutega

Google lubab Jaapanis reklaamida käsimüügiravimeid eeldusel, et reklaamijal on kehtiv litsentsinumber ja see on veebisaidil kuvatud.

Korea

Toode Kas on lubatud?
Interneti-apteegid

Lubatud teatud piirangutega

Google lubab reklaamida käsimüügiravimeid Lõuna-Korea kohalike seaduste alusel.

Mehhiko

Toode Kas on lubatud?
Interneti-apteegid

Lubatud teatud piirangutega

Google lubab Interneti-apteekide reklaamimist eeldusel, et need on registreeritud organisatsioonis COFEPRIS ega reklaami oma reklaamides, sihtlehtedel ega märksõnades retsepti- ega käsimüügiravimeid. Reklaamijatel peab olema ka Google'i sertifikaat. Vaadake ülaltpoolt, kuidas seda taotleda.

Holland

Toode Kas on lubatud?
Interneti-apteegid

Lubatud teatud piirangutega

Google lubab Interneti-apteekide reklaamimist eeldusel, et need on registreeritud asutuses Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ja esindatud spetsiaalses veebiandmehoidlas. Interneti-apteegid ei tohi oma reklaamides ega sihtlehtedel reklaamida retseptiravimeid. Reklaamijatel peab olema ka Google'i sertifikaat. Vaadake ülaltpoolt, kuidas seda taotleda.

Uus-Meremaa

Toode Kas on lubatud?
Interneti-apteegid

Lubatud teatud piirangutega

Google lubab Interneti-apteekide reklaamimist eeldusel, et need on akrediteeritud tervishoiuministeeriumis. Reklaamijatel peab olema ka Google'i sertifikaat. Vaadake ülaltpoolt, kuidas seda taotleda.

Norra

Toode Kas on lubatud?
Interneti-apteegid

Lubatud teatud piirangutega

Google lubab Interneti-apteekide reklaamimist eeldusel, et need on registreeritud Norra meditsiiniagentuuris ega kasuta oma reklaamides ega sihtlehtedel retseptiravimite termineid. Reklaamijatel peab olema ka Google'i sertifikaat. Vaadake ülaltpoolt, kuidas seda taotleda.

Poola

Toode Kas on lubatud?
Interneti-apteegid

Pole lubatud

Google ei luba mis tahes Interneti-apteekide reklaamimist sellest olenemata, kas seal pakutakse kliendi nimel retseptide vastuvõtmise ja ravimite kättetoimetamise teenuseid või mitte.

Venemaa

Toode Kas on lubatud?
Ravimitootjad

Lubatud teatud piirangutega

Google lubab ravimitootjatel reklaamida käsimüügiravimeid selle asukoha kohalike seaduste alusel. Kõik sellised Venemaad sihtivad reklaamid peavad sisaldama ühte järgmisest neljast venekeelsest teatisest: „Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.” või „Есть противопоказания. Узнайте у врача.” või „Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.” või „Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.” Ravimitootjatel peab olema ka Google'i sertifikaat.

Rootsi

Toode Kas on lubatud?
Interneti-apteegid

Lubatud teatud piirangutega

Google lubab Interneti-apteekide reklaamimist eeldusel, et need on registreeritud Rootsi meditsiinitoodete agentuuris ega reklaami oma reklaamides, sihtlehtedel ega märksõnades retseptiravimeid. Reklaamijatel peab olema ka Google'i sertifikaat. Vaadake ülaltpoolt, kuidas seda taotleda.

Taiwan

Toode Kas on lubatud?
Interneti-apteegid

Lubatud teatud piirangutega

Google lubab Interneti-apteekide reklaamimist eeldusel, et need on registreeritud tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeministeeriumis ega reklaami oma reklaamides, sihtlehtedel ega märksõnades retseptiravimeid. Reklaamijatel peab olema ka Google'i sertifikaat. Vaadake ülaltpoolt, kuidas seda taotleda.

Ühendkuningriik

Toode Kas on lubatud?
Interneti-apteegid

Lubatud teatud piirangutega

Google lubab Interneti-apteekide reklaamimist eeldusel, et need on registreeritud organisatsioonis General Pharmaceutical Council (GPhC) ja need on kinnitanud organisatsioon Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Reklaamijad ei tohi oma reklaamides ega sihtlehtedel reklaamida retseptiravimeid. Reklaamijatel peab olema ka Google'i sertifikaat. Vaadake ülaltpoolt, kuidas seda taotleda.

USA

Toode Kas on lubatud?
Interneti-apteegid

Lubatud teatud piirangutega

Google lubab reklaamida Interneti-apteeke, kui need on mõne alloleva organisatsiooni akrediteeritud.

LegitScripti tervishoiutoodete müüja sertifitseerimise ja jälgimise programm

 • Interneti-apteegi sertifitseerimine – saadaval veebisaitide puhul, mis aktsepteerivad korduvretsepte, retseptide ülekandmist või uusi retsepte; või apteekide puhul, mis täidavad tellimusi posti teel või mõne muu kaugtellimisteenuse kaudu.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP)

 • VIPPS – saadaval apteekide puhul, mis osutavad Interneti kaudu kõiki teenuseid, sh müüvad retseptiravimeid (või vahendavad nende müüki) või võtavad oma veebisaidi kaudu vastu uusi retseptiravimite tellimusi.
 • Programm .Pharmacy Verified Websites Program – veebisaite, mille üladomeen on „.pharmacy”, saavad kasutada apteegid, mis osutavad Interneti kaudu kõiki või piiratud teenuseid, sh müüvad retseptiravimeid või -teenuseid (või vahendavad nende müüki), võtavad oma veebisaidi kaudu vastu uusi retseptiravimite tellimusi, väljastavad kordusretsepte või kannavad retsepte üle.

Lugege lisateavet või taotlege LegitScripti sertifikaati või NABP akrediteeringut. Reklaamijatel peab olema ka Google'i sertifikaat. Vaadake ülaltpoolt, kuidas seda taotleda.

Sõltuvustega seotud teenused

Lubatud teatud piirangutega

Narkomaania ja alkoholismi sõltuvusraviteenuste reklaamimiseks peab teil olema LegitScripti sertifitseerimisprogrammi sõltuvusega seotud teenuste pakkuja sertifikaat.

Teave LegitScripti sertifikaadi kohta: kõik narkomaania ja alkoholismi sõltuvusraviteenused ei ole LegitScripti sertifikaadi saamiseks sobilikud. Kui te ei vasta sertifikaadi tingimustele, pole teil lubatud narkomaania ja alkoholismi sõltuvusraviteenuseid Google'is reklaamida. LegitScript võtab taotlejate töötlemise ja jälgimise eest tasu, kuid mõnel juhul võidakse tasu nõudmisest loobuda. Lugege lisateavet või taotlege LegitScripti sertifikaati

Reklaamijatel peab olema ka Google'i sertifikaat. Vaadake ülaltpoolt, kuidas seda taotleda.

Tagasilükkamisega seotud vigade otsimine

Kui teie reklaam lükatakse tagasi nende eeskirjade rikkumise tõttu, vaadake probleemi lahendamiseks üle järgmised nõuanded.

Tagasilükkamise põhjus Mida see tähendab? Mida peaksin edasi tegema?
Nõutav on Interneti-apteegi sertifikaat Teie reklaam, veebisait või rakendus reklaamib retseptiravimeid või nendega seotud tooteid, kuid teie kontol pole Google'i sertifikaati. Eemaldage oma reklaamist, veebisaidilt või rakendusest kõik viited retseptiravimitele. Kui olete aga litsentseeritud Interneti-apteek, võite Google'i sertifikaati taotleda. Vaadake ülalt, kuidas taotleda.
Sihtimine ei järgi eeskirju Teie reklaam, veebisait või rakendus reklaamib retseptiravimeid või nendega seotud tooteid, ja kuigi Google on teie konto sertifitseerinud, sihib teie reklaam riiki, mille jaoks teil sertifikaati ei ole. Eemaldage oma reklaamist, veebisaidilt või rakendusest kõik viited Internetis retseptiravimite reklaamimisele. Teine võimalus on muuta kampaaniate asukoha sihtimist, et see vastaks riigile, kus teil on apteegi reklaamimise sertifikaat olemas. Täpsemaid üksikasju teie sihtriikide riigipõhiste piirangute kohta vaadake ülalolevast jaotisest.
URL ei vasta Interneti-apteegi sertifikaadile Teie reklaam, veebisait või rakendus reklaamib retseptiravimeid või nendega seotud tooteid ja teie kontol on Google'i sertifikaat, ent reklaamitav veebisait või rakendus ei vasta Google'i sertifitseeritud veebisaidile või rakendusele. Eemaldage oma reklaamist ja veebisaidilt kõik viited Internetis retseptiravimite reklaamimisele. Teine võimalus on muuta reklaami nii, et see reklaamib veebisaiti või rakendust, mis oli esitatud teie sertifitseerimistaotluses. Kui soovite kasutada Interneti-apteegina uut veebisaiti või rakendust, peab ka sellel olema Google'i sertifikaat. Vaadake ülalt, kuidas seda taotleda.
Nõutav on käsimüügiravimi litsentsinumber Teie reklaam, veebisait või rakendus reklaamib käsimüügiravimeid ilma litsentsinumbrita ja see pole vähemalt ühes teie kampaania sihtriigis lubatud. Eemaldage oma reklaamist, veebisaidilt või rakendusest kõik viited litsentsinumbrita käsimüügiravimitele. Teise võimalusena saate muuta asukoha sihtimist nii, et teie kampaaniad sihiksid ainult neid riike, kus see teenus on lubatud. Täpsemaid üksikasju teie sihtriikide riigipõhiste piirangute kohta vaadake ülalolevast jaotisest.
Retseptiravimite sihtimine Teie reklaam, veebisait või rakendus reklaamib retseptiravimeid ning see ei ole vähemalt ühes teie kampaania sihtriigis lubatud. Eemaldage oma reklaamist, veebisaidilt või rakendusest kõik viited retseptiravimitele ning steroididele. Teise võimalusena saate muuta asukoha sihtimist nii, et teie kampaaniad sihiksid ainult neid riike, kus see teenus on lubatud. Täpsemaid üksikasju oma sihtriikide riigipõhiste piirangute kohta vaadake ülalolevast jaotisest.

Kas vajate abi?

Kui teil on meie eeskirjade kohta küsimusi, andke meile sellest teada: võtke ühendust Google'i reklaamitoega
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?