Здравеопазване и лекарствени средства

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Потребителите на Display & Video 360 трябва да спазват тези правила на Google Ads. Посетете Помощния център на Display & Video 360 за допълнителни ограничения.

Неотклонно изпълняваме разпоредбите за рекламиране на здравеопазване и лекарствени средства, затова очакваме рекламите и дестинациите да спазват съответните закони и отраслови стандарти. Определени типове съдържание, свързано със здравеопазването, изобщо не може да се рекламира, а други могат да се рекламират само ако рекламодателят е сертифициран от Google и насочва само към одобрени държави. Проверете местните разпоредби за областите, към които искате да насочвате.

По-долу сме посочили няколко примера за свързано със здравеопазването съдържание, което допускаме при определени условия. Определено съдържание е достъпно само в конкретни региони, затова не забравяйте да прегледате списъка с ограничения за отделните държави за всяка държава, в която планирате да рекламирате. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Производители на фармацевтични продукти

Google допуска производители на фармацевтични продукти да рекламират само в избрани държави.

Лекарствени средства, отпускани с рецепта

Производителите на фармацевтични продукти могат да популяризират лекарствени средства, отпускани с рецепта, само в следните държави: Канада, Нова Зеландия, САЩ. Производителите на фармацевтични продукти не могат да популяризират опиоидни болкоуспокояващи, отпускани с рецепта.

Лекарствени средства за свободна продажба

Производители на фармацевтични продукти могат да популяризират лекарствени средства за свободна продажба само в следните държави: Австралия, Австрия, Бразилия, Германия, Индия, Испания, Италия, Канада, Китай, Кения, Мексико, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Русия, САЩ, Словакия, Унгария, Филипините, Франция, Хонконг, Чешка република, Швеция, Южна Корея, Япония.

Други производители и доставчици

Производители на насипни лекарства, доставчици за здравни специалисти и доставчици на антитела/пептиди/съединения за търговски лаборатории могат да рекламират само в следните държави: Канада, САЩ.

Сертифициране

Производителите на фармацевтични продукти трябва да бъдат сертифицирани от Google, за да показват реклами. Вижте по-долу как се кандидатства.

Неупълномощени аптеки

Не се допуска следното:

червена отметка „х“Предлагане без рецепта на лекарствени средства, отпускани с рецепта

червена отметка „х“Насочване към местоположения, за които нямате лиценз

Считаме такива нарушения на правилата за особено груби и се отнасяме много сериозно към тях. Грубо нарушение на правилата на Google Ads представлява нарушение, чиято сериозност го прави незаконно или води до значителни вреди на потребителите ни. При определянето дали даден рекламодател или дестинация нарушава това правило, може да прегледаме информация от няколко източника, включително рекламата, уебсайта и профилите Ви, както и от трети страни.  Ако установим нарушения на тези правила, ще спрем профилите Ви в Google Ads в момента на установяване и без предварително предупреждение, и няма да Ви бъде позволено повече да рекламирате чрез нас. Ако смятате, че това е грешка и не сте нарушили правилата ни, изпратете обжалване и обяснете защо. Възстановяваме профили само при наличие на неоспорими аргументи, затова е важно да отделите време, за да представите обстоятелствата изчерпателно, точно и честно. Научете повече за спрените профили.

Продажба на лекарствени средства, отпускани с рецепта

Google ограничава популяризирането на онлайн аптеките. За да определим дали рекламодател популяризира онлайн аптека, разглеждаме редица фактори, като съдържанието на рекламите и сайта или приложението Ви, както и предлаганите от Вас продукти или услуги. От съображения за безопасност на потребителите и поради други причини сме предпазливи при прилагането на тези правила, по-специално по отношение на целевите страници, които водят до или препращат към съдържание, което изглежда да е онлайн продажба на лекарствени средства, били те отпускани с рецепта, или за свободна продажба.

Държави

Google допуска популяризирането на онлайн аптеки само в тези държави: Австралия, Австрия, Бразилия, Германия, Дания, Израел, Канада, Кения, Китай, Мексико, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Обединеното кралство, Португалия, Русия, САЩ, Словакия, Тайван, Хонконг, Чехия, Швеция и Япония.

Google не допуска популяризирането на онлайн аптеки в други държави.

Ключови думи

Google допуска рекламодатели на онлайн аптеки да оферират за ключови думи, съдържащи термини за лекарствени средства, отпускани с рецепта, само в следните държави: Австралия, Австрия, Германия, Дания, Израел, Канада, Кения, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Обединеното кралство, Португалия, САЩ, Словакия, Чехия и Япония.

Сертифициране

Онлайн аптеките трябва да бъдат сертифицирани от Google, за да показват реклами – вижте по-долу как се кандидатства. За целта те трябва да бъдат регистрирани в съответните фармацевтични органи в държавите, към които насочват рекламните си кампании.

Ограничена употреба на термини за лекарствени средства

В повечето държави по света Google не разрешава в рекламния текст, целевите страници, ключовите думи или изходния код да се използват термини за лекарствени средства, отпускани с рецепта.

 • При кампании, насочени към Канада, Нова Зеландия или Съединените щати, някои бизнеси, като например онлайн аптеките и производителите на фармацевтични продукти, може да използват в рекламния текст и целевите страници термини за лекарствени средства, отпускани с рецепта. Въпреки че не е необходимо да бъдете сертифицирани, за да показвате рекламите си, трябва да сте сертифицирани, за да използвате насочване по ключови думи, съдържащи термини за лекарствени средства, отпускани с рецепта.  Тези бизнеси трябва да бъдат сертифицирани от Google, за да показват реклами – вижте по-долу как се кандидатства.
 • Ако кампанията Ви не е насочена към Канада, Нова Зеландия или Съединените щати, в рекламния текст или целевите страници не може да използвате термини за лекарствени средства, отпускани с рецепта.
 • В ограничени случаи и където се разрешава от местното законодателство, Google позволява изключения от тези правила за кампании на тема обществено здраве и информираност за безопасност, провеждани от правителствени или реномирани организации за здравна подкрепа с нестопанска цел. Ако искате да кандидатствате за такова изключение за използване на термини за лекарствени средства, отпускани с рецепта, в рекламен текст, целеви страници, ключови думи или изходен код на уеб страница, свържете се с нас.

Вижте неизчерпателен списък на лекарствените средства, отпускани с рецепта, или активните съставки, които се наблюдават съобразно тези правила.

Инструмент за отстраняване на неизправности: Ограничена употреба на термин за лекарствени средства

Рекламата, уебсайтът или приложението Ви популяризират лекарствени средства, отпускани с рецепта, а това не се допуска за поне една от държавите, към които е насочена кампанията Ви.

Премахнете от рекламата и уебсайта или приложението си всички препратки към стероиди и лекарствени средства, отпускани с рецепта. Друга възможност е да промените насочването по местоположение за кампаниите си, за да насочват само към държавите, в които тази услуга е разрешена. Вижте секцията по-горе за повече подробности относно ограниченията за отделните държави, към които насочвате.

Неодобрени вещества

Google не допуска популяризирането на следното съдържание, независимо от твърденията за законност:

 • всички продукти в този неизчерпателен списък на забранени фармацевтични продукти и хранителни добавки.
 • продукти, съдържащи ефедра;
 • продукти, съдържащи човешки хорионичен гонадотропин (hCG) във връзка със загуба/поддържане на теглото или когато се популяризира заедно с анаболни стероиди;
 • билкови и хранителни добавки с активни фармацевтични или опасни съставки;
 • продукти, които загатват, че са не по-малко ефективни от лекарствени средства или контролирани вещества;
 • продукти, които не са одобрени от правителствени органи и чийто маркетинг загатва, че са безопасни или ефективни при профилактиката, излекуването или лечението на дадена болест или неразположение;
 • продукти, които са били предмет на правителствено или регулаторно действие или предупреждение;
 • продукти с имена, които приличат на и може да бъдат сбъркани с тези на неодобрени фармацевтични продукти, хранителни добавки или контролирани вещества.

Google не допуска популяризирането на DHEA продукти в други държави освен САЩ, нито популяризирането на мелатонинови продукти в други държави освен Канада и САЩ.

За допълнителна информация относно неодобрените или заблуждаващи фармацевтични продукти и хранителни добавки, които наблюдаваме, моля, посетете www.legitscript.com.

Инструмент за отстраняване на неизправности: Неодобрени вещества
 1. Коригирайте дестинацията на рекламата. Премахнете всички препратки към веществата, забранени от настоящите правила. Ако не можете да го направите, актуализирайте рекламата с нова дестинация, която спазва правилата.
 2. Редактирайте рекламата. Премахнете съдържанието, което не разрешаваме. Ако рекламата Ви вече спазва правилата, но сте променили дестинацията й, редактирайте рекламата и я запазете. Това ще изпрати рекламата и дестинацията й повторно за преглед.

  Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.

Инструмент за отстраняване на неизправности: DHEA или мелатонин
Насочете към различно местоположение. Ако рекламата Ви отговаря на основните изисквания на правилата, но не и на тези за държавите, към които е насочена кампанията Ви, можете да изберете да редактирате насочването си по местоположение, за да показвате рекламите си някъде другаде, където те отговарят на изискванията ни. След като насочите кампанията си само към приемливи местоположения, моля, заявете преглед на неодобрени си реклами и ние ще проверим дали те могат да започнат да се показват:
Заявка за преглед

А ако е важно да запазите насочването към съществуващите си местоположения, изпълнете стъпките по-долу, за да може рекламата и дестинацията Ви да спазват правилата.

 1. Коригирайте дестинацията на рекламата. Премахнете всички препратки към веществата, забранени от настоящите правила. Ако не можете да го направите, актуализирайте рекламата с нова дестинация, която спазва правилата.
 2. Редактирайте рекламата. Премахнете съдържанието, което не разрешаваме. Ако рекламата Ви вече спазва правилата, но сте променили дестинацията й, редактирайте рекламата и я запазете. Това ще изпрати рекламата и дестинацията й повторно за преглед.

  Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.

Опиоидни болкоуспокояващи, отпускани с рецепта

Google не позволява реклами на опиоидни болкоуспокояващи, отпускани с рецепта, с изключение на такива, които са предназначени за медикаментозно асистирано лечение на разстройства, свързани с употребата на опиоиди. Тези реклами трябва да спазват всички останали изисквания за отпусканите с рецепта лекарства, посочени на тази страница.

В ограничени случаи и където това е позволено от местното законодателство, Google допуска изключения от тези правила за (a) кампании за обществено здравеопазване и информираност за безопасността от правителствени или реномирани нестопански организации за здравна грижа; (б) реклами на неопиоидни фармацевтични продукти, които споменават опиоидите, отпускани с рецепта, само в информацията за безопасността и (в) сертифицирани доставчици на услуги за лечение на пристрастяване в Съединените щати.

Ако искате да кандидатствате за такова изключение, моля, свържете се с нас.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спиране на профила. Научете повече за спрените профили.

Спекулативни и експериментални медицински процедури, клетъчна и генна терапия

С изключение на долупосоченото във връзка с популяризирането на клетъчна и генна терапия в Съединените щати, не се допуска следното:

 Популяризиране на спекулативни и/или експериментални медицински процедури.

Примери (неизчерпателни): биохакерство, продукти на генетичното инженерство на принципа „направи си сам“, комплекти за генна терапия

 Популяризиране на клетъчна или генна терапия с изключение на долупосоченото.

Примери (неизчерпателни): лечение със стволови клетки, клетъчна терапия (не със стволови клетки), генна терапия и подобни форми на регенеративна медицина, плазмотерапия

В Съединените щати Google допуска популяризирането на лицензирана или одобрена от Федералната агенция по лекарствата (FDA) клетъчна или генна терапия, извършвана от субекти, които притежават съответния лиценз или одобрение от FDA да предлагат такъв продукт на пазара.  Ако желаете да кандидатствате за такова изключение, моля, свържете се с нас.

 Google допуска реклами на клетъчна или генна терапия, които са с чисто образователна или информационна цел, независимо от етапа на регулаторно одобрение.

Примери (неизчерпателни): академични трудове, платформи на билети за медицински конференции

 

Научете как да коригирате неодобрена реклама.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спиране на профила. Научете повече за спрените профили.

Набиране на участници в клинични изпитвания

Google не допуска популяризацията на набиране на участници в клинични изпитвания освен в Австралия, Белгия, Виетнам, Германия, Индонезия, Ирландия, Италия, Канада, Китай, Корея, Малайзия, Нидерландия, Сингапур, САЩ, Тайван, Тайланд, Филипините, Франция и Япония.

Рекламните съобщения за набиране на участници в клинични изпитвания не може да популяризират лекарствени средства, отпускани с рецепта, да създават подвеждащи очаквания от или въздействия на продукт, който се изпробва, нито да загатват, че изпробваният продукт е безопасен.

Инструмент за отстраняване на неизправности: Набиране на участници в клинични изпитвания
Насочете към различно местоположение. Ако рекламата Ви отговаря на основните изисквания на правилата, но не и на тези за държавите, към които е насочена кампанията Ви, можете да изберете да редактирате насочването си по местоположение, за да показвате рекламите си някъде другаде, където те отговарят на изискванията ни. След като насочите кампанията си само към приемливи местоположения, моля, заявете преглед на неодобрени си реклами и ние ще проверим дали те могат да започнат да се показват:
Заявка за преглед

А ако е важно да запазите насочването към съществуващите си местоположения, изпълнете стъпките по-долу, за да може рекламата и сайтът или приложението Ви да спазват правилата.

 1. Коригирайте дестинацията на рекламата. Премахнете всички препратки към веществата, забранени от настоящите правила. Ако не можете да го направите, актуализирайте рекламата с нова дестинация, която спазва правилата.
 2. Редактирайте рекламата. Премахнете съдържанието, което не разрешаваме. Ако рекламата Ви вече спазва правилата, но сте променили дестинацията й, редактирайте рекламата и я запазете. Това ще изпрати рекламата и дестинацията й повторно за преглед.

  Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.

Домашни тестове за ХИВ

Google забранява популяризирането на домашни тестове за ХИВ навсякъде по света с изключение на Нидерландия, Обединеното кралство, САЩ и Франция. В Съединените щати рекламодателите могат да популяризират домашни тестове за ХИВ, които са одобрени от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA). В Нидерландия, Обединеното кралство и Франция рекламодателите може да популяризират домашни тестове за ХИВ, които спазват местните регулаторни изисквания.

Инструмент за отстраняване на неизправности: Домашни тестове за ХИВ
Насочете към различно местоположение. Ако рекламата Ви отговаря на основните изисквания на правилата, но не и на тези за държавите, към които е насочена кампанията Ви, можете да изберете да редактирате насочването си по местоположение, за да показвате рекламите си някъде другаде, където те отговарят на изискванията ни. След като насочите кампанията си само към приемливи местоположения, моля, заявете преглед на неодобрени си реклами и ние ще проверим дали те могат да започнат да се показват:
Заявка за преглед

А ако е важно да запазите насочването към съществуващите си местоположения, изпълнете стъпките по-долу, за да може рекламата и сайтът или приложението Ви да спазват правилата.

 1. Коригирайте дестинацията на рекламата. Премахнете всички препратки към веществата, забранени от настоящите правила. Ако не можете да го направите, актуализирайте рекламата с нова дестинация, която спазва правилата.
 2. Редактирайте рекламата. Премахнете съдържанието, което не разрешаваме. Ако рекламата Ви вече спазва правилата, но сте променили дестинацията й, редактирайте рекламата и я запазете. Това ще изпрати рекламата и дестинацията й повторно за преглед.

  Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.

Аборти

Държави

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Реклами, свързани с аборти, в следните държави:

Антигуа и Барбуда, Аржентина, Аруба, Бахамски острови, Бахрейн, Белгия, Белиз, Боливия, Бразилия, Венецуела, Джибути, Доминика, Доминиканска република, Египет, Еквадор, Гваделупа, Гватемала, Германия, Гренада, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Испания, Италия, Йемен, Йордания, Кайманови острови, Катар, Колумбия, Коста Рика, Кувейт, Либия, Ливан, Малайзия, Мароко, Мартиника, Мексико, Никарагуа, Обединени арабски емирства, Оман, Пакистан, Палестински територии, Панама, Парагвай, Перу, Полша, Русия, Салвадор, Саудитска Арабия, Сейнт Китс и Невис, Сейнт Лусия, Сен Бартелеми, Сингапур, Сирия, Суринам, Тайван, Тайланд, Тунис, Украйна, Унгария, Уругвай, Филипини, Франция, Хаити, Хондурас, Хонконг, Чили, Швейцария, Шри Ланка, Южна Корея, Ямайка

Ограничения за мрежата на Google Ads

Ако рекламите Ви са насочени към едно или повече местоположения, където не се допускат реклами, свързани с аборти, те ще бъдат класифицирани като Отговаря на условията (с ограничения). Това означава, че ще се показват само в одобрени райони и е възможно да има допълнителни ограничения за държавата Ви. За повече информация относно разликите в правилата по държави вижте секциите за конкретните държави по-долу.

Рекламите, свързани с аборти, няма да се показват в Google Дисплейна мрежа дори ако са от типа „Отговаря на условията (с ограничения)“.

Изисквания за сертифициране и разкриване на информация за рекламодателите, свързани с аборти

Ако искате да пускате реклами, използвайки заявки, свързани с аборти, в Ирландия, Обединеното кралство и Съединените щати, първо трябва да имате сертифициране като рекламодател, който извършва аборти или не извършва аборти

В зависимост от сертификата Ви Google автоматично ще генерира един от следните типове разкриване на информация в рекламите Ви на продукти или услуги, свързани с аборти: „Извършва аборти“ или „Не извършва аборти“. Това се отнася за всички рекламни формати в Търсене.

Научете повече за правилата ни и за това как да кандидатствате за сертифициране.

Инструмент за отстраняване на неизправности: Изисквания за сертифициране и разкриване на информация за рекламодателите, свързани с аборти

 1. Ако искате да пускате реклами, използващи ключови думи, свързани с аборти, в Ирландия, Обединеното кралство и Съединените щати, първо трябва да имате сертифициране като рекламодател, който извършва аборти или не извършва аборти.

 2. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата Ви или я редактирайте. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.

 3. Ако не можете да завършите процеса на потвърждаване, премахнете ключовите думи, свързани с аборти.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спиране на профила. Научете повече за спрените профили.

Контрол на раждаемостта

Google не допуска реклами, свързани с продукти за контрол на раждаемостта или плодовитост, в следните държави:

 • Бахрейн, Джибути, Египет, Ирак, Иран, Йемен, Йордания, Катар, Китай, Кувейт, Либия, Ливан, Малайзия, Мароко, Обединени арабски емирства, Оман, Палестински територии, Саудитска Арабия, Сирия, Тайланд, Тунис, Украйна, Хонконг.
Инструмент за отстраняване на неизправности: Контрол на раждаемостта
Насочете към различно местоположение. Ако рекламата Ви отговаря на основните изисквания на правилата, но не и на тези за държавите, към които е насочена кампанията Ви, можете да изберете да редактирате насочването си по местоположение, за да показвате рекламите си някъде другаде, където те отговарят на изискванията ни. След като насочите кампанията си само към приемливи местоположения, моля, заявете преглед на неодобрени си реклами и ние ще проверим дали те могат да започнат да се показват:
Заявка за преглед

А ако е важно да запазите насочването към съществуващите си местоположения, изпълнете стъпките по-долу, за да може рекламата и сайтът или приложението Ви да спазват правилата.

 1. Коригирайте дестинацията на рекламата. Премахнете всички препратки към веществата, забранени от настоящите правила. Ако не можете да го направите, актуализирайте рекламата с нова дестинация, която спазва правилата.
 2. Редактирайте рекламата. Премахнете съдържанието, което не разрешаваме. Ако рекламата Ви вече спазва правилата, но сте променили дестинацията й, редактирайте рекламата и я запазете. Това ще изпрати рекламата и дестинацията й повторно за преглед.

  Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.

Услуги за възстановяване от пристрастяване

Google ограничава рекламирането на услуги за възстановяване от пристрастяване към наркотици и алкохол.

Примери за услуги, насочени към възстановяване от пристрастяване: Доставчици на клинично лечение на пристрастяване, услуги в подкрепа на възстановяване от пристрастяване, като например организации за осигуряване на трезва среда за живот и взаимопомощ, генератори на възможни клиенти или агенции за препоръки за услуги за възстановяване от пристрастяване, кризисни горещи линии за възстановяване от пристрастяване към наркотици и алкохол.
 
Държави
 
Google допуска само реклами на услуги, свързани с възстановяване от пристрастяване, в Австралия, Ирландия, Нова Зеландия и Съединените щати. Не допускаме реклами на такива услуги в други държави.
 
Ключови думи
 
Google допуска рекламодателите на услуги за възстановяване от пристрастяване да оферират само за ключови думи, свързани с възстановяване от пристрастяване към наркотици и алкохол.
 
Сертифициране
 
За да могат да показват реклами, рекламодателите на услуги, свързани с възстановяване от пристрастяване, трябва да бъдат сертифицирани от Google. Проверете изискванията за отделните държави в Как тези правила се различават според държавата? Вижте по-долу как се кандидатства.

Здравно застраховане

В Съединените щати трябва да бъдете сертифицирани от Google, за да рекламирате здравни и медицински застраховки, с изключение на рекламодатели от правителството, които ще бъдат одобрени предварително. За реклами изключително на стоматологични, офталмологични и/или пътни здравни застраховки няма ограничение.

Примери за здравни и медицински застраховки: индивидуална здравна застраховка, краткосрочна застраховка, застраховка с ограничена продължителност, здравна застраховка с фиксирано обезщетение, Medicare Advantage, Medigap, Medicaid.

Рекламодателите на здравни и медицински застраховки, различни от рекламодателите от правителството, трябва да бъдат сертифицирани от Google, за да показват реклами в Съединените щати. Това сертифициране се изисква за всички рекламни формати и активи. Проверете изискванията за Съединените щати в Как тези правила се различават според държавата?. Вижте по-долу как се кандидатства.

Кандидатстване за сертифициране за здравни продукти и услуги 

Някои рекламодатели — като онлайн аптеки, производители на фармацевтични продукти и други, които искат да използват термини за лекарствени средства, отпускани с рецепта, в рекламния текст или целевите страници, или рекламодателите на здравни застраховки в Съединените щати — трябва да бъдат сертифицирани от Google, за да рекламират. Ето как да кандидатствате за сертифициране, ако сте сред тях:

1. Придържайте се към всички изисквания за конкретните държави по-долу. Ако кампанията Ви насочва към държава, която не е включена в списъка, значи там не допускаме популяризирането на лекарствени средства, отпускани с рецепта, или лекарства за свободна продажба от производители на фармацевтични продукти.

2.  Попълнете онлайн формуляра ни за кандидатстване.

 • Моля, не забравяйте да включите идентификационния си номер на клиент в Google Ads, който се намира в горната част на страниците в профила Ви.
 • За да се избегнат ненужни забавяния, попълнете всички необходими данни.
 • Ако сте агенция, която кандидатства от името на рекламодател, моля, изпратете документи, описващи подробно отношенията Ви с рекламодателя или притежателя на лиценз.

Как тези правила се различават според държавата?

В допълнение към горепосочените ограничения по отношение на съдържанието може да има и други изисквания въз основа на държавите, към които е насочена кампанията Ви. Изберете държава по-долу, за да видите допълнителните изисквания, които трябва да изпълните, така че рекламната Ви кампания да може да бъде насочена към нея.

Австралия

Продукт Допуска ли се?
Онлайн аптеки

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска популяризирането на онлайн аптеки, ако са регистрирани във Фармацевтичната гилдия на Австралия, Medicare Australia, Австралийската дигитална агенция по здравеопазване или някой от фармацевтичните бордове на щатско ниво в Австралия:

 • Pharmaceutical Services, ACT
 • Фармацевтичен съвет на Нови Южен Уелс
 • Pharmacy Premises Committee, NT
 • Pharmacy Ownership, QLD
 • Фармацевтичен регулиращ орган за Южна Австралия
 • Фармацевтичен орган за Тасмания
 • Фармацевтичен орган за Виктория
 • Фармацевтична регистрационна колегия за Западна Австралия

В рекламите, насочени към Австралия, не могат да се използват термини за лекарствени средства, отпускани с рецепта, в рекламата или дестинацията ѝ. Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как да кандидатствате.

Услуги за възстановяване от пристрастяване

 Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска популяризирането на услуги, свързани с възстановяване от пристрастяване към наркотици и алкохол, само от правителствени организации.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как да кандидатствате.

Австрия

Продукт Допуска ли се?
Онлайн аптеки

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска популяризирането на онлайн аптеки, ако са регистрирани в Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen и в рекламите и целевите страници не използват термини за лекарствени средства, отпускани с рецепта. Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как да кандидатствате.

Белгия

Продукт Допуска ли се?
Онлайн аптеки

Не се допуска

Google не допуска популяризирането в Белгия на аптеки, ако предлагат услуги за приемане на рецепти и доставка на лекарствени средства.

Бразилия

Продукт Допуска ли се?
Онлайн аптеки

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска популяризирането на онлайн аптеки, ако са регистрирани в Националната агенция за контрол на здравето (Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA) и в рекламите, целевите страници и ключовите си думи не популяризират лекарствени средства, отпускани с рецепта. Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как да кандидатствате.

Канада

Продукт Допуска ли се?
Онлайн аптеки

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска онлайн аптеки, ако са акредитирани от една от организациите, посочени по-долу:

Програма на LegitScript за сертифициране и контрол на търговци на здравни продукти

 • Сертифициране на интернет аптеки – предлага се за уебсайтове, които приемат многократни отпускания, прехвърляния или нови поръчки за лекарствени средства по лекарско предписание, или аптеки, които изпълняват поръчки по пощата или друга форма на услуга за отдалечена поръчка.
 • Сертифициране за дистанционна медицина – предлага се за уебсайтове, които предлагат виртуални здравни услуги или улесняват предписването на лекарства.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP)

 • Програма за удостоверени интернет сайтове за фармацевтична практика (VIPPS) – предлага се на аптеки с пълна онлайн функционалност, включваща продажбата (или улесняването на продажбата) на лекарствени средства, отпускани с рецепта, или приемането на нови поръчки за такива лекарства чрез уебсайта им.
 • Програма за удостоверени уебсайтове с домейн .Pharmacy – уебсайтовете с домейн от първо ниво .Pharmacy са налице за аптеки с пълна или ограничена онлайн функционалност, включваща продажбата (или улесняването на продажбата) на лекарствени средства или услуги по лекарско предписание, приемане на нови поръчки за такива лекарства чрез уебсайта им, както и многократни отпускания или прехвърляния.
Научете повече или кандидатствайте за сертифициране от LegitScript или акредитация от NABP. Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как да кандидатствате.
 

Китай

 
Продукт Допуска ли се?
Онлайн аптеки

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска популяризирането на онлайн аптеки, ако са регистрирани в State Food and Drug Administration (SFDA) на Китай и в рекламите, целевите страници и ключовите си думи не популяризират лекарствени средства, отпускани с рецепта. Рекламирането на услуги за приемане на рецепти и доставка на лекарствени средства не е разрешено. Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как да кандидатствате.

Медицински услуги

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска популяризирането на медицински услуги в Китай, стига да изпратите необходимата документация и да сте сертифицирани от Google.

Германия

Продукт Допуска ли се?
Онлайн аптеки

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

При следните обстоятелства Google допуска популяризации от онлайн аптеки (включително аптеки, търговци на лекарствени средства и фармацевтични асоциации), които не популяризират лекарствени средства, отпускани с рецепта, в рекламите си и на целевите си страници.

Регистрираните онлайн търговци на лекарствени средства (аптеки с поръчки по пощата и други онлайн търговци на лекарствени средства, регистрирани от DIMDI (Германски институт за медицинска документация и информация)

Лицензирани аптеки с валидно разрешително за извършване на търговска дейност

Фармацевтични асоциации, представляващи лицензирани аптеки и/или аптеки с поръчки по пощата, както и рекламиращи от тяхно име

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как се кандидатства.

Хонконг

Продукт Допуска ли се?
Онлайн аптеки

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска популяризирането на онлайн аптеки, ако са регистрирани в Drug Office, Department of Health на правителството на Хонконг и в рекламите, целевите страници и ключовите си думи не популяризират лекарствени средства, отпускани с рецепта. Рекламирането на услуги за приемане на рецепти и доставка на лекарствени средства не е разрешено. Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как да кандидатствате.

Унгария

Продукт Допуска ли се?
Производители на фармацевтични продукти

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска производители на фармацевтични продукти да популяризират лекарствени средства за свободна продажба в съответствие с местните закони в Унгария. Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как се кандидатства.

Индия

Продукт Допуска ли се?
Производители на фармацевтични продукти

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска производители на фармацевтични продукти да популяризират лекарства за свободна продажба в съответствие с местните закони в Индия.

Ирландия

Продукт Допуска ли се?
Онлайн аптеки

Не се допуска

В Ирландия Google не допуска популяризирането на онлайн аптеки, които предлагат услуги за приемане на рецепти, доставка на лекарствени средства, продажба на немедицински продукти или предоставяне на онлайн консултации (с изключение на консултации с лекар).

Услуги за възстановяване от пристрастяване

 Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска популяризирането на услуги, свързани с възстановяване от пристрастяване към наркотици и алкохол, само от правителствени организации.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как да кандидатствате.

Израел

Продукт Допуска ли се?
Онлайн аптеки

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска популяризирането на онлайн аптеки, ако са регистрирани в Министерството на здравеопазването. Рекламодателите не могат да популяризират лекарствени средства, отпускани с рецепта, в рекламите и целевите си страници. Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как се кандидатства.

Япония

Продукт Допуска ли се?
Онлайн аптеки

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска популяризирането на онлайн аптеки в Япония, стига да предоставят номер на валиден лиценз на притежател на разрешение за продажба. Рекламирането на услуги за приемане на рецепти и доставка на лекарствени средства не е разрешено. Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как да кандидатствате.

Лекарствени средства, отпускани с рецепта

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google не допуска използването на термини за лекарствени средства, отпускани с рецепта, в рекламния текст, целевите страници или ключовите думи със следните изключения:

 • Уебсайтове, до които достъп имат само здравни специалисти, аптеки с търговски обекти и производители на фармацевтични продукти, може да използват в ключовите думи термини за лекарствени средства, отпускани с рецепта.
Ако сте организация, която отговаря на условията за тези изключения, моля, свържете се с нас чрез онлайн формуляра ни.

Лекарствени средства, отпускани без рецепта

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи лекарствени средства, отпускани без рецепта, да се показват в Япония, стига рекламодателят да има валиден номер на лиценз и той да е показан на уебсайта.

Кения

Продукт Допуска ли се?
Онлайн аптеки

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска популяризирането на онлайн аптеки, ако са регистрирани в Съвета по фармация и отрови. Рекламодателите не могат да популяризират лекарствени средства, отпускани с рецепта, в рекламите и целевите си страници.Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как да кандидатствате.

Производители на фармацевтични продукти

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска производители на фармацевтични продукти да популяризират лекарствени средства за свободна продажба в съответствие с местните закони в Кения. Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как се кандидатства.

Корея

Продукт Допуска ли се?
Онлайн аптеки

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска популяризирането на лекарства за свободна продажба в съответствие с местните закони в Южна Корея.

Мексико

Продукт Допуска ли се?
Онлайн аптеки

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска популяризирането на онлайн аптеки, ако са регистрирани в COFEPRIS и не популяризират лекарствени средства, отпускани с рецепта, или лекарства за свободна продажба в своите реклами, целеви страници и ключови думи. Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как да кандидатствате.

Нидерландия

Продукт Допуска ли се?
Онлайн аптеки

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска популяризирането на онлайн аптеки, ако са регистрирани към Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport и фигурират в специализирания онлайн регистър. Онлайн аптеките не могат да популяризират лекарствени средства, отпускани с рецепта, в рекламите и целевите си страници. Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как да кандидатствате.

Нова Зеландия

Продукт Допуска ли се?
Онлайн аптеки

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска популяризирането на онлайн аптеки, ако са акредитирани от Министерството на здравеопазването. Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как да кандидатствате.

Услуги за възстановяване от пристрастяване

 Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска популяризирането на услуги, свързани с възстановяване от пристрастяване към наркотици и алкохол, само от правителствени организации.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как да кандидатствате.

Филипините

Продукт Допуска ли се?
Производители на фармацевтични продукти

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска производителите на фармацевтични продукти да популяризират лекарствени средства, отпускани без рецепта, в съответствие с местните закони във Филипините. Вижте по-горе как се кандидатства.

 

Полша

 
Продукт Допуска ли се?
Онлайн аптеки

Не се допуска

Google не допуска популяризирането на онлайн аптеки, независимо от това, дали предлагат услуги за приемане на рецепти и доставка на лекарствени средства.

Португалия

Продукт Допуска ли се?
Производители на фармацевтични продукти

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска производители на фармацевтични продукти да популяризират лекарствени средства за свободна продажба в съответствие с местните закони в Португалия. Вижте по-горе как се кандидатства.

Русия

Продукт Допуска ли се?
Онлайн аптеки

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска популяризирането на онлайн аптеки, ако са лицензирани от Федералната служба за надзор в здравеопазването (Росздравнадзор) и имат разрешително за дистанционна търговия. Всички аптеки трябва да са лицензирани, независимо от това, дали предлагат само продукти, за които не се изисква рецепта. Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как да кандидатствате.

Производители на фармацевтични продукти

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска производители на фармацевтични продукти да популяризират лекарства за свободна продажба в съответствие с местните закони в това местоположение. Всички такива популяризирания, насочени към Русия, трябва да включват в рекламата един от следните четири текста за отказ от отговорност на руски език: „Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.“, „Есть противопоказания. Узнайте у врача.“, „Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.“ или „Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.“ Производителите също така трябва да са сертифицирани от Google.

Швеция

Продукт Допуска ли се?
Онлайн аптеки

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска популяризирането на онлайн аптеки, ако са регистрирани в Swedish Medical Product Agency и не популяризират лекарствени средства, отпускани с рецепта, в своите реклами, целеви страници и ключови думи. Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как да кандидатствате.

Тайван

Продукт Допуска ли се?
Онлайн аптеки

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска популяризирането на онлайн аптеки, ако са регистрирани в Министерството на здравеопазването и социалните грижи и ако в рекламите, целевите страници и ключовите си думи не популяризират лекарствени средства, отпускани с рецепта. Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как да кандидатствате.

Обединено кралство

Продукт Допуска ли се?
Онлайн аптеки

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска популяризирането на онлайн аптеки, ако са регистрирани в Главния фармацевтичен съвет (GPhC). Рекламодателите не могат да популяризират лекарствени средства, отпускани с рецепта, в рекламите и целевите си страници. Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как да кандидатствате.

САЩ

Продукт Допуска ли се?
Онлайн аптеки

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Google допуска онлайн аптеки, ако са акредитирани от една от организациите, посочени по-долу:

Програма на LegitScript за сертифициране и контрол на търговци на здравни продукти

 • Сертифициране на интернет аптеки – предлага се за уебсайтове, които приемат многократни отпускания, прехвърляния или нови поръчки за лекарствени средства по лекарско предписание, или аптеки, които изпълняват поръчки по пощата или друга форма на услуга за отдалечена поръчка.
 • Сертифициране за дистанционна медицина – предлага се за уебсайтове, които предлагат виртуални здравни услуги или улесняват предписването на лекарства.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP)

 • Програма за удостоверени интернет сайтове за фармацевтична практика (VIPPS) – предлага се на аптеки с пълна онлайн функционалност, включваща продажбата (или улесняването на продажбата) на лекарствени средства, отпускани с рецепта, или приемането на нови поръчки за такива лекарства чрез уебсайта им.
 • Програма за удостоверени уебсайтове с домейн .Pharmacy – уебсайтовете с домейн от първо ниво .Pharmacy са налице за аптеки с пълна или ограничена онлайн функционалност, включваща продажбата (или улесняването на продажбата) на лекарствени средства или услуги по лекарско предписание, приемане на нови поръчки за такива лекарства чрез уебсайта им, както и многократни отпускания или прехвърляния.

Научете повече или кандидатствайте за сертифициране от LegitScript или акредитация от NABP. Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как да кандидатствате.

Услуги за възстановяване от пристрастяване

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

За да рекламирате услуги, насочени към възстановяване от пристрастяване към наркотици и алкохол, трябва да сте сертифицирани като доставчик на услуги за възстановяване от пристрастяване от програмата за сертифициране на LegitScript.

Относно сертифицирането от LegitScript: Не всички такива услуги отговарят на условията за сертифициране от LegitScript. На тези, които не отговарят на условията за сертифициране, е забранено да рекламират с Google услуги за възстановяване от пристрастяване към наркотици и алкохол. За обработката и наблюдението на кандидати от LegitScript се плаща такса, но при определени обстоятелства е възможно тя да бъде опростена. Научете повече или кандидатствайте за сертифициране от LegitScript.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как да кандидатствате.

Здравно застраховане

Green checkmark, allowed Допуска се с ограничения

Рекламодатели от правителството имат право да рекламират здравно и медицинско застраховане (напр. организации за здравно застраховане, healthcare.gov). Не е необходимо държавните организации да бъдат сертифицирани от G2, за да отговарят на условията, но трябва да преминат процеса на сертифициране от Google. За държавни организации, моля, запишете „заявка от държавна организация“ в полета 10 и 11 на формуляра за кандидатстване.

Всички останали рекламодатели трябва да бъдат сертифицирани от G2, за да рекламират здравно и медицинско застраховане.

Относно сертифицирането от G2: Не всички рекламодатели на здравно застраховане отговарят на условията за сертифициране от G2. На тези, които не отговарят на условията за сертифициране, е забранено да рекламират с Google. За обработването и наблюдението на кандидатури от G2 се заплаща такса. Научете повече или кандидатствайте за сертифициране от G2.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте по-горе как да кандидатствате.

Отстраняване на неизправности при неодобрение

Ако рекламата Ви не бъде одобрена поради нарушаване на тези правила, прегледайте следните съвети, целящи да Ви помогнат да решите проблема:

Причина за неодобрението Какво означава това? Какво трябва да направя?
Изисква се сертифициране на онлайн аптека Рекламата, уебсайтът или приложението Ви популяризират лекарствени средства, отпускани с рецепта, или сродни продукти, но профилът Ви не е сертифициран от Google. Премахнете всички препратки към такова популяризиране от рекламата и уебсайта или приложението си. Ако сте лицензирана онлайн аптека, можете да получите сертифициране от Google – вижте по-горе как да кандидатствате.
Насочването не съответства на правилата Рекламата, уебсайтът или приложението Ви популяризират лекарствени средства, отпускани с рецепта, или сродни продукти и въпреки че профилът Ви е сертифициран от Google, рекламата Ви е насочена към държава, различна от тази, за която сте сертифицирани. Премахнете всички препратки към такова популяризиране от рекламата и уебсайта или приложението си. Друга възможност е да промените насочването по местоположение за кампаниите си, за да съответстват на държавата, за която сте сертифицирани да рекламирате аптеката си. Вижте секцията по-горе за повече подробности относно ограниченията за отделните държави, към които насочвате.
URL адресът не съответства на сертифицирането на онлайн аптеката Рекламата, уебсайтът или приложението Ви популяризират лекарствени средства, отпускани с рецепта, или сродни продукти и въпреки че профилът Ви е сертифициран от Google, популяризираните от рекламата уебсайт или приложение не съответстват на сертифицираните от Google. Премахнете всички препратки към такова популяризиране от рекламата и уебсайта си. Друга възможност е да промените популяризираните от рекламата Ви уебсайт или приложение, за да съответстват на посочените в заявката за сертифициране. Ако искате да използвате нови уебсайт или приложение за онлайн аптека, те също трябва да бъдат сертифициран от Google – вижте по-горе как да кандидатствате.
Изисква се номер на лиценз за лекарства за свободна продажба Рекламата, уебсайтът или приложението Ви популяризират лекарства за свободна продажба без номер на лиценз, което не се допуска за поне една от държавите, към които е насочена кампанията Ви. Премахнете всички препратки към такива лекарства без номер на лиценз от рекламата и уебсайта или приложението си. Друга възможност е да промените насочването по местоположение за кампаниите си, за да насочват само към държавите, в които тази услуга е разрешена. Вижте секцията по-горе за повече подробности относно ограниченията за отделните държави, към които насочвате.
Насочване на реклами за лекарствени средства, отпускани с рецепта Рекламата, уебсайтът или приложението Ви популяризират лекарствени средства, отпускани с рецепта, а това не се допуска за поне една от държавите, към които е насочена кампанията Ви. Премахнете от рекламата и уебсайта или приложението си всички препратки към стероиди и лекарствени средства, отпускани с рецепта. Друга възможност е да промените насочването по местоположение за кампаниите си, за да насочват само към държавите, в които тази услуга е разрешена. Вижте секцията по-горе за повече подробности относно ограниченията за отделните държави, към които насочвате.

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
73067