Reklamy spersonalizowane


Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy dla wygody użytkowników. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Reklamy spersonalizowane (znane wcześniej jako reklamy oparte na zainteresowaniach) to zaawansowane narzędzie, które zwiększa dopasowanie reklam do użytkowników i poprawia ROI reklamodawców. Wykorzystuje ono dane użytkowników online, by kierować lepiej dopasowane treści reklamowe, dzięki czemu reklamy są atrakcyjniejsze dla użytkowników i mają większą skuteczność z punktu widzenia reklamodawców.

Wiemy, że używając danych o zachowaniu lub zainteresowaniach użytkowników do wyświetlania lepiej dopasowanych reklam, musimy odpowiednio obchodzić się z takimi danymi i brać pod uwagę wpływ określonych kategorii treści na użytkowników.

Na podstawie charakteru reklam spersonalizowanych i wrażliwych kwestii związanych z kierowaniem reklam na użytkowników opracowaliśmy zasady obowiązujące we wszystkich usługach Google używających funkcji reklam spersonalizowanych. Zasady te nie zastępują innych zasad reklamowych (np. zasad Google Ads lub zasad Zakupów Google), a reklamodawcy są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich obowiązujących zasad reklamowych, łącznie z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Poza tym w stosownych przypadkach reklamodawcy mają również obowiązek przestrzegać naszych zasad związanych ze zgodą użytkowników w Unii Europejskiej. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Zasady dotyczące reklam spersonalizowanych pozwalają nam oferować najwyższe standardy zarówno użytkownikom, jak i reklamodawcom.

Zbieranie i wykorzystywanie danych w reklamach spersonalizowanych

Prywatność użytkowników jest dla nas bardzo ważna i oczekujemy od reklamodawców, że będą ją szanować. Te zasady określają, jak reklamodawcy mogą zbierać dane użytkowników i wykorzystywać je do kierowania reklam spersonalizowanych. Obowiązują one reklamodawców, którzy używają takich funkcji kierowania, jak remarketing, odbiorcy o podobnych zainteresowaniach, niestandardowi odbiorcy o podobnych zainteresowaniach, odbiorcy na rynku, podobni odbiorcy, kierowanie demograficzne i kierowanie na lokalizację oraz kierowanie kontekstowe na słowa kluczowe.

Pamiętaj, że te zasady są uzupełnieniem standardowych zasad Google Ads dotyczących zbierania i wykorzystywania danych.

W przypadku funkcji reklam spersonalizowanych obowiązują dodatkowe wymagania dotyczące polityki prywatności i wymagania dotyczące korzystania z danych w określonych usługach Google. Google nie zezwoli innemu reklamodawcy na korzystanie z Twoich list remarketingowych lub list podobnych odbiorców bez Twojej zgody.

Nie wolno też:

Gromadzić informacji związanych z kategoriami zainteresowań o charakterze wrażliwym (więcej informacji o tych kategoriach znajdziesz w sekcji Zasady dotyczące reklam spersonalizowanych poniżej).

Wyświetlać reklam, które zbierają lub zawierają dane umożliwiające identyfikację osób, z wyjątkiem formatów reklam oferowanych przez Google konkretnie w tym celu.

Przykłady: zbieranie adresów e-mail, numerów telefonów i kart kredytowych w samej reklamie

Sugerować w reklamie posiadania informacji poufnych lub umożliwiających identyfikację osób.

Używać ani łączyć informacji umożliwiających identyfikację osób z listami remarketingowymi, plikami cookie, plikami danych lub innymi anonimowymi identyfikatorami.

Udostępniać Google informacji umożliwiających identyfikację osób za pomocą tagów remarketingowych lub plików danych o produktach, które mogą być związane z reklamami.

Przesyłać do Google dokładnych informacji o lokalizacji bez uprzedniego uzyskania zgody użytkowników.

Stosować list remarketingowych kierowanych na zbyt wąską lub konkretną grupę docelową. Dotyczy to także sytuacji, w której połączenie listy remarketingowej z innymi kryteriami kierowania (np. ograniczeniami geograficznymi lub inną segmentacją użytkowników) skutkuje kierowaniem reklamy na stosunkowo niewielką liczbę użytkowników. Więcej informacji o wymaganiach związanych z rozmiarem listy remarketingowej.

Stosować list remarketingowych utworzonych za pomocą funkcji remarketingu Google Marketing Platform (dawniej Boomerang) lub innej usługi do wyświetlania kampanii remarketingowych Google Ads, jeśli witryny i aplikacje, z których skompilowano te listy, nie spełniają wymagań tych zasad.

Rozwiązanie problemu: zbieranie i wykorzystywanie danych w reklamach spersonalizowanych
 1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, by Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii kontrowersyjnych, niektóre treści są mimo wszystko zabronione w reklamach.
 2. Usuń tę treść z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie treści naruszające tę zasadę. Przed wykonaniem następnego kroku, czyli sprawdzeniem list odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.

 3. Usuń te treści z reklamy. Jeśli reklama zawiera informacje umożliwiające identyfikację, sugeruje znajomość informacji umożliwiających identyfikację lub w inny sposób narusza nasze zasady, zmień ją tak, by była z nimi zgodna.
  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.
 4. Popraw ustawienia kierowania lub listy remarketingowe. Sprawdź, czy Twoje listy nie są kierowane zbyt wąsko. Możesz usunąć grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców lub listami remarketingowymi albo zmienić rozmiar listy, by zapobiec zbyt wąskiemu kierowaniu.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Informacje w reklamach

Google może umieszczać w reklamach etykiety informacyjne, by informować użytkowników, że są to reklamy spersonalizowane. Możemy też wyświetlać użytkownikom informacje o tym, na jakich listach remarketingowych się znajdują, wraz z odpowiednią nazwą domeny. Niedozwolone jest modyfikowanie lub ukrywanie tych powiadomień. Jeśli chcesz umieszczać w reklamie własną informację, musi ona spełniać odpowiednie standardy branżowe.

Remarketing

Możesz wyłączyć zbieranie danych dotyczących reklam spersonalizowanych od użytkowników, którzy nie chcą, by im wyświetlano reklamy spersonalizowane, lub w celu zachowania zgodności z przepisami. Możesz zmodyfikować globalny tag witryny i wyłączyć zbieranie danych dotyczących reklam spersonalizowanych od konkretnych użytkowników witryny lub wykluczyć wszystkich użytkowników z Kalifornii w sekcji Zarządzanie odbiorcami na koncie Google Ads.

 


Zasady dotyczące reklam spersonalizowanych

Reklamodawcy nie mogą wykorzystywać kategorii zainteresowań o charakterze wrażliwym do kierowania reklam na użytkowników ani do promowania swoich produktów lub usług. Kategorie zainteresowań o charakterze wrażliwym definiujemy w oparciu o te zasady:

Trudności osobiste: nie chcemy, by reklamy wykorzystywały trudności i problemy użytkowników, dlatego nie zezwalamy na reklamy związane z osobistymi trudnościami.

Tożsamość i wyznanie: chcemy, by reklamy odzwierciedlały zainteresowania użytkownika, a nie postrzeganie jego tożsamości, dlatego nie zezwalamy na reklamy oparte na zainteresowaniach związanych z tożsamością lub wyznaniem, które mogłyby być w niektórych przypadkach wykorzystywane do dyskryminacji danej osoby.

Zainteresowania seksualne: doświadczenia i zainteresowania seksualne są z natury prywatne, dlatego nie zezwalamy na reklamy związane z zainteresowaniami seksualnymi.

Dostęp do możliwości: zdajemy sobie sprawę, że użytkownicy dyskryminowani ze względu na ich status społeczny mogą widzieć w reklamach mniej możliwości lub możliwości o innym charakterze. Dlatego nie zezwalamy na kierowanie reklam niektórych kategorii produktów lub usług na konkretnych odbiorców.

Zasady dotyczące reklam spersonalizowanych obowiązują reklamodawców używających dowolnej z poniższych funkcji:

 • remarketing,
 • odbiorcy o podobnych zainteresowaniach,
 • niestandardowi odbiorcy o podobnych zainteresowaniach,
 • niestandardowi odbiorcy o podobnych zamiarach,
 • odbiorcy na rynku,
 • podobni odbiorcy,
 • kierowanie demograficzne i na lokalizację,
 • reklamy w Gmailu: zasady dotyczące reklam spersonalizowanych obejmują wszystkie reklamy w Gmailu, także te, które nie są kierowane na użytkowników za pomocą słów kluczowych (zobacz zasady dotyczące reklam w Gmailu).

Niedozwolone kategorie

Opisane poniżej zasady dotyczące reklam spersonalizowanych definiują kategorie, które są niedozwolone ze względów prawnych lub kulturowych. Poniższych wrażliwych kategorii zainteresowań nie można wykorzystywać do kierowania reklam na użytkowników ani zamieszczać w treści reklam.

Alkohol w reklamach spersonalizowanych

Napoje alkoholowe i napoje przypominające napoje alkoholowe

Rozwiązanie problemu: alkohol w reklamach spersonalizowanych
 1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, by Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii kontrowersyjnych, niektóre treści są mimo wszystko zabronione w reklamach.
 2. Usuń tę treść z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie treści naruszające tę zasadę. Przed wykonaniem następnego kroku, czyli sprawdzeniem list odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.

 3. Usuń te treści z reklamy.

  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

 4. Odłącz lub usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, by reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców lub listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Hazard w reklamach spersonalizowanych

Hazard, w tym hazard online i offline; informacje związane z hazardem online; gry online inne niż hazardowe, w których można wygrać pieniądze lub nagrody; gry hazardowe online, niezależnie od tego, czy dochodzi do wymiany pieniędzy

Rozwiązanie problemu: hazard w reklamach spersonalizowanych
 1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, by Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii kontrowersyjnych, niektóre treści są mimo wszystko zabronione w reklamach.
 2. Usuń tę treść z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie treści naruszające tę zasadę. Przed wykonaniem następnego kroku, czyli sprawdzeniem list odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.

 3. Usuń te treści z reklamy.

  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

 4. Odłącz lub usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, by reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców lub listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Hazard w konkretnych lokalizacjach w reklamach spersonalizowanych

Kasyna tradycyjne, bezpośrednio promujące hazard

Rozwiązanie problemu: hazard w konkretnych lokalizacjach w reklamach spersonalizowanych
 1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, by Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii kontrowersyjnych, niektóre treści są mimo wszystko zabronione w reklamach.
 2. Usuń tę treść z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie treści naruszające tę zasadę. Przed wykonaniem następnego kroku, czyli sprawdzeniem list odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.

 3. Usuń te treści z reklamy.

  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

 4. Odłącz lub usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, by reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców lub listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Nabór do badań klinicznych w reklamach spersonalizowanych

Promowanie naboru do badań klinicznych

Rozwiązanie problemu: nabór do badań klinicznych w reklamach spersonalizowanych
 1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, by Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii kontrowersyjnych, niektóre treści są mimo wszystko zabronione w reklamach.
 2. Usuń tę treść z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie treści naruszające tę zasadę. Przed wykonaniem następnego kroku, czyli sprawdzeniem list odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.

 3. Usuń te treści z reklamy.

  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

 4. Odłącz lub usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, by reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców lub listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Nazwy leków podlegających ograniczeniom w reklamach spersonalizowanych

Leki na receptę i informacje o lekach na receptę

Rozwiązanie problemu: nazwy leków podlegających ograniczeniom w reklamach spersonalizowanych
 1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, by Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii kontrowersyjnych, niektóre treści są mimo wszystko zabronione w reklamach.
 2. Usuń tę treść z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie treści naruszające tę zasadę. Przed wykonaniem następnego kroku, czyli sprawdzeniem list odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.

 3. Usuń te treści z reklamy.

  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

 4. Odłącz lub usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, by reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców lub listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Użytkownicy poniżej 13 roku życia w reklamach spersonalizowanych

Zbieranie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia (lub poniżej minimalnego wieku wymaganego w ich kraju) lub kierowanie treści opartych na zainteresowaniach do dzieci poniżej 13 roku życia (lub poniżej minimalnego wieku wymaganego w ich kraju

Rozwiązanie problemu: użytkownicy poniżej 13 roku życia w reklamach spersonalizowanych
 1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, by Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii kontrowersyjnych, niektóre treści są mimo wszystko zabronione w reklamach.
 2. Usuń tę treść z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie treści naruszające tę zasadę. Przed wykonaniem następnego kroku, czyli sprawdzeniem list odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.

 3. Usuń te treści z reklamy.

  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

 4. Odłącz lub usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, by reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców lub listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.
 

Polityka prywatności Google ma zastosowanie do wszystkich produktów i usług Google oraz funkcji w reklamach Google i określa, jak firma zbiera, wykorzystuje i chroni dane użytkowników.

 


Problemy osobiste

Rozumiemy, że użytkownicy nie chcą widzieć reklam wykorzystujących wiedzę o ich osobistych trudnościach i problemach, dlatego nie pozwalamy kierować reklam spersonalizowanych na ich podstawie. Obejmuje to kwestie zdrowotne, leczenie, operacje i zabiegi, osobiste niepowodzenia i trudności życiowe oraz traumatyczne przeżycia. Nie można również narzucać użytkownikom negatywnego nastawienia.

Wykorzystywanie kategorii związanych z trudnościami osobistymi do kierowania reklam na użytkowników lub promowania produktów lub usług jest niedozwolone. Poniżej znajdziesz konkretne przykłady niedozwolonych reklam.

Zdrowie w reklamach spersonalizowanych

 Treści dotyczące zdrowia podejmujące m.in. następujące tematy:

 • dolegliwości fizyczne i psychiczne, w tym choroby, dolegliwości seksualne i przewlekłe, które wymagają długoterminowego leczenia;
 • produkty, usługi lub zabiegi związane z leczeniem przewlekłych dolegliwości zdrowotnych, w tym leki bez recepty i urządzenia medyczne;
 • wszelkie problemy zdrowotne związane z intymnymi częściami ciała lub intymnymi czynnościami ciała, w tym z układem rozrodczym, trawiennym i moczowym;
 • inwazyjne zabiegi medyczne, w tym operacje plastyczne;
 • niepełnosprawność, nawet gdy treść jest kierowana do opiekuna osoby niepełnosprawnej będącej użytkownikiem usług.

Przykłady: leczenie chronicznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak cukrzyca czy zapalenie stawów; leczenie chorób przenoszonych drogą płciową; konsultacje w sprawach związanych ze zdrowiem psychicznym, takich jak depresja czy stany lękowe; urządzenia dla osób cierpiących na zespół bezdechu sennego, takie jak aparaty CPAP; leki bez recepty na grzybicę; informacje o opiece nad dzieckiem z autyzmem

Rozwiązanie problemu: zdrowie w reklamach spersonalizowanych
 1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, by Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii kontrowersyjnych, niektóre treści są mimo wszystko zabronione w reklamach.
 2. Usuń tę treść z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie treści naruszające tę zasadę. Przed wykonaniem następnego kroku, czyli sprawdzeniem list odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.

 3. Usuń te treści z reklamy.

  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

 4. Odłącz lub usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, by reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców lub listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Problemy finansowe w reklamach spersonalizowanych

Osobiste problemy finansowe lub trudności życiowe, ubóstwo

 • Przykłady: usługi związane ze sprawami upadłościowymi, opieka społeczna, schroniska dla bezdomnych, informacje dla bezrobotnych, produkty i usługi związane z lichwiarskimi pożyczkami
Rozwiązanie problemu: problemy finansowe w reklamach spersonalizowanych
 1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, by Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii kontrowersyjnych, niektóre treści są mimo wszystko zabronione w reklamach.
 2. Usuń tę treść z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie treści naruszające tę zasadę. Przed wykonaniem następnego kroku, czyli sprawdzeniem list odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.

 3. Usuń te treści z reklamy.

  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

 4. Odłącz lub usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, by reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców lub listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Związki w reklamach spersonalizowanych

Osobiste problemy w relacjach rodzinnych, przyjacielskich i innych relacjach międzyludzkich

 • Przykłady: usługi związane z rozwodami, książki o radzeniu sobie z rozwodem, produkty lub usługi związane z żałobą, usługi doradztwa rodzinnego
Rozwiązanie problemu: związki w reklamach spersonalizowanych
 1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, by Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii kontrowersyjnych, niektóre treści są mimo wszystko zabronione w reklamach.
 2. Usuń tę treść z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie treści naruszające tę zasadę. Przed wykonaniem następnego kroku, czyli sprawdzeniem list odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.

 3. Usuń te treści z reklamy.

  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

 4. Odłącz lub usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, by reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców lub listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Popełnienie przestępstwa w reklamach spersonalizowanych

Wpis do rejestru skazanych, popełnione przestępstwa, zarzuty karne lub oskarżenia o popełnienie przestępstwa

 • Przykłady: usługi związane z poręczeniem majątkowym za oskarżonego, obrońcy specjalizujący się w sprawach karnych
Rozwiązanie problemu: popełnienie przestępstwa w reklamach spersonalizowanych
 1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, by Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii kontrowersyjnych, niektóre treści są mimo wszystko zabronione w reklamach.
 2. Usuń tę treść z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie treści naruszające tę zasadę. Przed wykonaniem następnego kroku, czyli sprawdzeniem list odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.

 3. Usuń te treści z reklamy.

  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

 4. Odłącz lub usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, by reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców lub listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Znęcanie się i przemoc psychiczna w reklamach spersonalizowanych

Status osoby jako ofiary nadużycia, przestępstwa lub innego traumatycznego zdarzenia

 • Przykłady: ośrodki dla ofiar przemocy domowej lub usługi adwokackie dla ofiar przestępstw lub wypadków
Rozwiązanie problemu: znęcanie się i przemoc psychiczna w reklamach spersonalizowanych
 1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, by Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii kontrowersyjnych, niektóre treści są mimo wszystko zabronione w reklamach.
 2. Usuń tę treść z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie treści naruszające tę zasadę. Przed wykonaniem następnego kroku, czyli sprawdzeniem list odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.

 3. Usuń te treści z reklamy.

  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

 4. Odłącz lub usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, by reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców lub listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Narzucanie negatywnego nastawienia w reklamach spersonalizowanych

Narzucanie użytkownikowi negatywnego nastawienia lub stosowanie negatywnej perspektywy lub tendencji w celu promowania dowolnej kategorii treści

 • Przykłady: szydzenie z budowy ciała, pokazywanie w negatywnym świetle cech fizycznych lub interakcji społecznych, sugerowanie negatywnych skutków w razie niepodjęcia przez użytkownika określonych działań
Rozwiązanie problemu: narzucanie negatywnego nastawienia w reklamach spersonalizowanych
 1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, by Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii kontrowersyjnych, niektóre treści są mimo wszystko zabronione w reklamach.
 2. Usuń tę treść z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie treści naruszające tę zasadę. Przed wykonaniem następnego kroku, czyli sprawdzeniem list odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.

 3. Usuń te treści z reklamy.

  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

 4. Odłącz lub usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, by reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców lub listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.
 

Tożsamość i wyznanie

Uważamy, że tożsamość i wyznanie to bardzo osobiste i złożone kwestie, które w dużej mierze zależą od uwarunkowań kulturowych, regionu geograficznego, historii i osobistych doświadczeń. Tożsamość i wyznanie jednostki można wykorzystywać do grupowania użytkowników na podstawie stereotypów lub uprzedzeń.

Chcemy jednak, by reklamy zapewniały pozytywne wrażenia i wykorzystywały zainteresowania użytkowników, a nie to, jak są postrzegani przez innych, dlatego nie zezwalamy na kierowanie reklam spersonalizowanych na podstawie przekonań użytkowników dotyczących ich tożsamości i wyznania. Obejmuje to osobiste poczucie przynależności do danej grupy, poglądy narażające wyznającą je osobę na dyskryminację lub nękanie, przynależność do grupy narażonej na dyskryminację lub nękanie oraz osobiste przekonania religijne.

Wykorzystywanie kategorii związanych z tożsamością i wyznaniem do kierowania reklam na użytkowników i promowania produktów lub usług jest niedozwolone. Poniżej znajdziesz konkretne przykłady niedozwolonych reklam.

Orientacja seksualna w reklamach spersonalizowanych

Orientacja seksualna, w tym lesbijska, gejowska, biseksualna i heteroseksualna lub poszukiwanie orientacji seksualnej

 • Przykłady: informacje o ujawnianiu homoseksualności, randki dla par jednopłciowych, wycieczki dla par jednopłciowych, informacje o biseksualności
Rozwiązanie problemu: orientacja seksualna w reklamach spersonalizowanych
 1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, by Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii kontrowersyjnych, niektóre treści są mimo wszystko zabronione w reklamach.
 2. Usuń tę treść z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie treści naruszające tę zasadę. Przed wykonaniem następnego kroku, czyli sprawdzeniem list odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.

 3. Usuń te treści z reklamy.

  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

 4. Odłącz lub usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, by reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców lub listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Poglądy lub powiązania polityczne w reklamach spersonalizowanych

Te zasady dotyczące reklam spersonalizowanych nie obowiązują w przypadku reklam w Gmailu. Zapoznaj się z poniższymi zasadami dla treści politycznych w reklamach w Gmailu.

Poglądy lub powiązania polityczne

 • Przykłady: ideologie polityczne, poglądy polityczne, partie polityczne, organizacje polityczne, kampanie polityczne, zaangażowanie polityczne
Zasady obowiązujące w danym kraju: Stany Zjednoczone
Produkt Dozwolony?
poglądy lub powiązania polityczne
Od 6 stycznia 2020 r. w Stanach Zjednoczonych nie będzie już można wykorzystywać informacji o poglądach lub powiązaniach politycznych do kierowania reklam na użytkowników ani do promowania produktów i usług reklamodawcy.

Green checkmark, allowed Dozwolony z ograniczeniami

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo informacje dotyczące poglądów lub powiązań politycznych mogą być wykorzystywane do kierowania reklam na użytkowników lub do promowania produktów lub usług reklamodawcy w Stanach Zjednoczonych, jeśli reklamodawca został zweryfikowany przez Google.Sprawdź, jak złożyć wniosek o weryfikację.

Rozwiązanie problemu: poglądy lub powiązania polityczne w reklamach spersonalizowanych
 1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, by Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii kontrowersyjnych, niektóre treści są mimo wszystko zabronione w reklamach.
 2. Usuń tę treść z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie treści naruszające tę zasadę. Przed wykonaniem następnego kroku, czyli sprawdzeniem list odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.

 3. Usuń te treści z reklamy.

  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

 4. Odłącz lub usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, by reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców lub listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Treści polityczne w reklamach spersonalizowanych

Te zasady dotyczą tylko reklam spersonalizowanych wyświetlanych w Gmailu.

Polityka, w tym politycy, kampanie polityczne i popieranie określonego stanowiska w kwestiach politycznych

 • Przykłady: lokalne referenda legislacyjne, blogi polityczne, informacje o partiach politycznych, zaangażowanie polityczne
Rozwiązanie problemu: treści polityczne w reklamach spersonalizowanych
 1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, by Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii kontrowersyjnych, niektóre treści są mimo wszystko zabronione w reklamach.
 2. Usuń tę treść z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie treści naruszające tę zasadę. Przed wykonaniem następnego kroku, czyli sprawdzeniem list odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.

 3. Usuń te treści z reklamy.

  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

 4. Odłącz lub usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, by reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców lub listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Przynależność do związków zawodowych w reklamach spersonalizowanych

Związki zawodowe i reklamy sugerujące wiedzę o przynależności użytkownika do związku zawodowego

 • Przykłady: strony związków zawodowych, informacje kierowane do związkowców, blogi związków zawodowych, wsparcie związków zawodowych w sporach w miejscu pracy
Rozwiązanie problemu: przynależność do związków zawodowych w reklamach spersonalizowanych
 1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, by Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii kontrowersyjnych, niektóre treści są mimo wszystko zabronione w reklamach.
 2. Usuń tę treść z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie treści naruszające tę zasadę. Przed wykonaniem następnego kroku, czyli sprawdzeniem list odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.

 3. Usuń te treści z reklamy.

  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

 4. Odłącz lub usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, by reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców lub listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Rasa i przynależność etniczna w reklamach spersonalizowanych

Rasa lub tożsamość etniczna

 • Przykłady: publikacje poświęcone kwestii pochodzenia rasowego lub etnicznego, uczelnie zorientowane na pochodzenie rasowe lub etniczne, portale randkowe kierowane do określonych grup etnicznych lub rasowych
Rozwiązanie problemu: rasa i przynależność etniczna w reklamach spersonalizowanych
 1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, by Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii kontrowersyjnych, niektóre treści są mimo wszystko zabronione w reklamach.
 2. Usuń tę treść z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie treści naruszające tę zasadę. Przed wykonaniem następnego kroku, czyli sprawdzeniem list odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.

 3. Usuń te treści z reklamy.

  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

 4. Odłącz lub usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, by reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców lub listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Wyznanie w reklamach spersonalizowanych

Wyznanie

 • Przykłady: miejsca kultu, kierownictwo duchowe, edukacja religijna lub uczelnie wyznaniowe, dewocjonalia
Rozwiązanie problemu: wyznanie w reklamach spersonalizowanych
 1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, by Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii kontrowersyjnych, niektóre treści są mimo wszystko zabronione w reklamach.
 2. Usuń tę treść z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie treści naruszające tę zasadę. Przed wykonaniem następnego kroku, czyli sprawdzeniem list odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.

 3. Usuń te treści z reklamy.

  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

 4. Odłącz lub usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, by reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców lub listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Dyskryminowane grupy społeczne w reklamach spersonalizowanych

Przynależność do marginalizowanej lub słabszej grupy społecznej, takiej jak kasta, imigranci lub uchodźcy

 • Przykłady: produkty przeznaczone dla określonej grupy społecznej, usługi imigracyjne, usługi prawne dla uchodźców
Rozwiązanie problemu: dyskryminowane grupy społeczne w reklamach spersonalizowanych
 1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, by Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii kontrowersyjnych, niektóre treści są mimo wszystko zabronione w reklamach.
 2. Usuń tę treść z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie treści naruszające tę zasadę. Przed wykonaniem następnego kroku, czyli sprawdzeniem list odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.

 3. Usuń te treści z reklamy.

  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

 4. Odłącz lub usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, by reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców lub listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Tożsamość transseksualna w reklamach spersonalizowanych

Utożsamianie się z płcią inną niż przypisana przy urodzeniu lub płcią, która nie jest jednoznacznie identyfikowana jako męska lub żeńska

 • Przykład: informacje o zmianie płci, adwokaci specjalizujący się w sprawach związanych z dyskryminacją osób transseksualnych
Rozwiązanie problemu: tożsamość transseksualna w reklamach spersonalizowanych
 1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, by Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii kontrowersyjnych, niektóre treści są mimo wszystko zabronione w reklamach.
 2. Usuń tę treść z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie treści naruszające tę zasadę. Przed wykonaniem następnego kroku, czyli sprawdzeniem list odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.

 3. Usuń te treści z reklamy.

  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

 4. Odłącz lub usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, by reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców lub listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.
 

Zainteresowania seksualne

Wiemy, że zainteresowania seksualne są z natury prywatne i, w zależności od norm kulturowych, rzadko mówi się o nich otwarcie. Uważamy, że zainteresowania seksualne użytkowników powinny pozostać prywatne, dlatego nie zezwalamy na kierowanie reklam spersonalizowanych na podstawie osobistych zainteresowań, doświadczeń, praktyk czy preferencji seksualnych. Obejmuje to zachowania i czynności seksualne oraz produkty związane z uprawianiem seksu. Oprócz tego nie zezwalamy na kategorie, które obejmują treści dwuznaczne lub nastawione na wywołanie podniecenia seksualnego.

Reklamodawcy nie mogą wykorzystywać kategorii zainteresowań o charakterze seksualnym do kierowania reklam na użytkowników ani do promowania swoich produktów lub usług. Poniżej znajdziesz konkretne przykłady niedozwolonych reklam.

Antykoncepcja w reklamach spersonalizowanych

Środki antykoncepcyjne lub zapobiegające chorobom przenoszonym drogą płciową

 • Przykłady: prezerwatywy, pigułki antykoncepcyjne, gąbka antykoncepcyjna
Rozwiązanie problemu: antykoncepcja w reklamach spersonalizowanych
 1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, by Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii kontrowersyjnych, niektóre treści są mimo wszystko zabronione w reklamach.
 2. Usuń tę treść z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie treści naruszające tę zasadę. Przed wykonaniem następnego kroku, czyli sprawdzeniem list odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.

 3. Usuń te treści z reklamy.

  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

 4. Odłącz lub usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, by reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców lub listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Treści o charakterze seksualnym

Wykorzystywanie treści o charakterze seksualnym do tworzenia reklam spersonalizowanych jest niedozwolone.

Zasady dotyczące treści o charakterze seksualnym w reklamach spersonalizowanych są nadrzędne względem zasad dotyczących treści tylko dla dorosłych, gdy chodzi o wykorzystywanie tej kategorii w ustawieniach kierowania i treści reklam.


Dostęp do możliwości

Uważamy, że dostęp do możliwości społecznych i ekonomicznych ma kluczowe znaczenie dla dobrobytu użytkownika, jego statusu i jakości życia. Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na dyskryminację i uprzedzenia, które mają swoje korzenie w historii, pewne grupy społeczne nie mogły korzystać z tych możliwości.

Aby wyeliminować dyskryminację użytkowników ze względu na ich status społeczny, nie zezwalamy na kierowanie reklam niektórych kategorii produktów lub usług na konkretnych odbiorców. Te zasady stanowią uzupełnienie istniejących zasad dotyczących reklam, które zakazują dyskryminacji, i zasad dotyczących reklam spersonalizowanych, które zakazują stosowania kategorii Tożsamość i Wiara. Poniżej znajdziesz konkretne przykłady zagadnień, których nie wolno wykorzystywać w reklamach.

Kraje: Stany Zjednoczone, Kanada

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie nie można kierować reklam następujących kategorii produktów i usług na odbiorców na podstawie ich płci, wieku, statusu rodzicielskiego i małżeńskiego ani kodu pocztowego.

Nieruchomości w reklamach spersonalizowanych

Domy na sprzedaż lub na wynajem, gdzie dom jest zdefiniowany jako miejsce do zamieszkania. Obejmuje to produkty lub usługi umożliwiające sprzedaż lub wynajem domów.

 • Przykłady: reklamy stron z ofertami nieruchomości, reklamy pojedynczych domów na sprzedaż lub wynajem, reklamy agencji nieruchomości.

Oferty pracy w reklamach spersonalizowanych

Oferty pracy lub zlecenia*.

 • Przykłady: reklamy ofert pracy, strony agencji rekrutacyjnych, strony z ofertami pracy.

* Wstępnie zdefiniowane instytucje państwowe w Stanach Zjednoczonych, które promują oferty pracy w reklamach spersonalizowanych, mogą w określonych warunkach kierować reklamy na odbiorców objętych ograniczeniami. Jeśli kierowanie odbywa się w dobrej wierze, na podstawie kwalifikacji do posady urzędowej, uznawanej w Stanach Zjednoczonych za kwalifikację niezbędną do wykonywania tej pracy, wskazani reklamodawcy z USA mogą kierować reklamy na odbiorców objętych ograniczeniami.

Kredyty w reklamach spersonalizowanych

Oferty kredytu lub produktów albo usług związanych z pożyczkami kredytowymi.

 • Przykłady: karty kredytowe, kredyty, w tym kredyty hipoteczne, pożyczki samochodowe, pożyczki na urządzenia, pożyczki krótkoterminowe

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące zasad, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?