Personalizovaná inzerce

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Personalizovaná reklama je výkonný nástroj, který zlepšuje relevanci reklam pro uživatele a zvyšuje inzerentům návratnost investic. Využívá údaje o online aktivitách uživatelů a zobrazuje jim tak relevantnější reklamní obsah. Přispívá tím ke zvýšení spokojenosti uživatelů i inzerentů.

S údaji o chování či zájmech uživatelů je při zvyšování relevance zobrazovaného reklamního obsahu nutné nakládat příslušným způsobem. Uvědomujeme si, že určité zájmy jsou citlivé a že na nich založené cílení může negativně ovlivnit uživatelský dojem.

Vzhledem k tomuto a názorům souvisejícím s cílením reklam na uživatele jsme stanovili standardy zásad pro všechny funkce cílení personalizované reklamy. Tyto standardy nenahrazují jiné zásady inzerce (např. pro Google Ads či Nákupy Google). Inzerenti nadále nesou zodpovědnost nejen za dodržování zásad pro personalizovanou reklamu, ale také za dodržování všech platných zásad inzerce. Inzerenti jsou v relevantních případech povinni splňovat i naše zásady týkající se souhlasu uživatele z Evropské unie.

Na všechny funkce Google se vztahují zásady ochrany soukromí společnosti Google, které určují, jak Google shromažďuje, využívá a chrání údaje uživatelů. Další informace o tom, co se stane, když naše zásady porušíte

Zásady personalizované reklamy
Principy obsahových zásad personalizované reklamy Zásady shromažďování a používání údajů pro personalizovanou reklamu
Omezení založená na funkci cílení personalizované reklamy
Principy zásad: Citlivé zájmové kategorie
 

Principy obsahových zásad personalizované reklamy

Citlivé zájmové kategorie jsou v personalizovaných reklamách omezeny. Citlivé zájmové kategorie definujeme na základě těchto principů obsahových zásad:

Právní omezení: Reklamy musí být v souladu se zákonem.

Osobní tíživá situace: Reklamy by neměly cílit na uživatele způsobem, který zneužívá jejich tíživé situace nebo problémů.

Identita a přesvědčení: Reklamy by neměly cílit na uživatele na základě kategorií, které často podléhají systémové diskriminaci a nevhodné stigmatizaci.

Sexuální zájmy: Reklamy by neměly cílit na uživatele na základě inherentně soukromých sexuálních zájmů nebo zkušeností.

Přístup k příležitostem: Reklamy by neměly omezovat přístup k příležitostem využíváním nespravedlivých společenských předsudků při cílení na uživatele pomocí konkrétních kategorií obsahu.

Omezení založená na funkci cílení personalizované reklamy

Zásady pro personalizované reklamy platí různě v závislosti na použité funkci cílení. Všechny funkce cílení mají dvě součásti:

 • Cílení na uživatele, což znamená vámi vybrané skupiny uživatelů, kterým se mají zobrazovat vaše reklamy, a zahrnuje všechny aspekty vytváření nebo výběru těchto skupin.
 • Propagace produktů a služeb, což znamená konkrétní obsah ve vaší reklamě nebo na vaší vstupní stránce.

Podle toho, zda se cílení zaměřuje na publikum vybrané inzerentem nebo Googlem, se na propagaci produktů a služeb mohou a nemusí vztahovat citlivé zájmové kategorie personalizovaných reklam.

 • Cílení na uživatele na základě citlivých zájmových kategorií u žádné funkce cílení personalizovaných reklam nepovolujeme.
 • Produkty a služby z citlivých zájmových kategorií se nesmí propagovat ani u publik vybraných inzerentem, která mohou inzerenti přizpůsobovat, vybírat nebo nahrávat.
 • U publik předdefinovaných Googlem, jejichž vývoj a výběr Google spravuje podle zásad založených na informacích v různých službách Google, je propagování těchto produktů a služeb inzerentům povoleno.

Důsledek zásad

Inzerenti propagující produkty a služby spadající do citlivých zájmových kategorií nemohou používat publika vybraná inzerentem. Tím se zabraňuje nechtěnému použití citlivých zájmových kategorií k cílení na publikum. Jelikož publika předdefinovaná Googlem jsou účelově nakonfigurována bez citlivých signálů uživatelů, mohou je používat všichni inzerenti, a to i pokud inzerují v citlivých zájmových kategoriích.

Viz následující seznam (nejedná se o úplný výčet) funkcí cílení a způsobů, jakými platí zásady pro personalizované reklamy.

Publika vybraná inzerentem

Pokud jste inzerent, který propaguje produkty a služby v citlivých zájmových kategoriích, následující funkce cílení pro vás nebudou dostupné.

Publika předdefinovaná Googlem

Níže uvedené funkce cílení mohou používat všichni inzerenti včetně těch, kteří propagují produkty a služby v citlivých zájmových kategoriích.

 • Vlastní seznamy zákazníků
 • Segmenty na základě vašich dat
 • Podobné segmenty
 • Vlastní segmenty
 • Pravděpodobný zájem o koupi
 • Zájmy
 • Demografické údaje
 • Podrobné demografické údaje
 • Životní události
 • Geografické cílení
 

Citlivé zájmové kategorie

Právní omezení

Reklamy musí dodržovat veškeré platné zákony a jiné právní předpisy pro všechny lokality, ve kterých se zobrazují.

Nedovolujeme cílení na uživatele na základě právně omezeného obsahu podle definice v následujících citlivých zájmových kategoriích. V závislosti na použité funkci cílení také nemusí být dovoleno propagovat produkty a služby v následujících citlivých zájmových kategoriích.

Nesete odpovědnost za zaručení toho, že vaše reklamy příslušné zásady splňují. Níže naleznete konkrétní příklady toho, co nepovolujeme.

 
Nástroj pro odstraňování problémů: Jak splňovat zásady
 1. Přečtěte si níže uvedené zásady, ve kterých zjistíte, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Daný obsah odstraňte ze svého webu nebo aplikace. Pokud váš web nebo aplikace obsahují nepovolený obsah, odstraňte veškerý obsah odporující těmto zásadám. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.
 3. Odstraňte tento obsah ze své reklamy.
  Pokud reklama tyto zásady porušuje, upravte ji tak, aby je splňovala.
  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.
 4. Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam prověříme během jednoho pracovního dne. Když ale vyžadují komplexnější kontrolu, může to trvat déle. Pokud jste ze své reklamy a její cílové stránky odstranili nepřijatelný obsah, můžete požádat o její kontrolu.
 5. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Uživatelé mladší 13 let v personalizovaných reklamách

Shromažďování osobních údajů u dětí mladších 13 let (nebo příslušného věku v dané zemi) nebo cílení na zájmový obsah pro děti mladší 13 let (nebo příslušného věku v dané zemi).

Omezené farmaceutické termíny v personalizovaných reklamách

Červené znaménko × Léky na předpis a informace o lécích na předpis, s výjimkou případů, kdy jsou dané léky a jakékoli uvedené přísady určeny pouze k použití na zvířatech a nepodléhají zneužívání lidmi.

Nábor účastníků pro klinické studie v personalizovaných reklamách

Propagace náboru účastníků do klinických studií

Alkohol v personalizovaných reklamách

Alkoholické nápoje a nápoje, které se jim podobají

Hazardní hry v personalizovaných reklamách

Hazardní hry včetně online a offline hazardních her, informace související s online hazardními hrami, jiné než kasinové online hry o peníze či ceny a online kasinové hry bez ohledu na to, zda se hraje o peníze

Hazardní hry v kamenných kasinech v personalizovaných reklamách

Kamenná kasina, která výslovně propagují hazardní hry

 

Tíživá osobní situace

Myslíme si, že uživatelé nechtějí vidět reklamy reagující na jejich útrapy, problémy a tíživou osobní situaci. Proto personalizovanou reklamu vycházející z tíživé osobní situace nepovolujeme. Mezi tíživé osobní situace patří zdravotní problémy, léčba, léčebné procedury, osobní selhání, útrapy či traumatizující zážitky. Současně je zakázáno uživatele negativně hodnotit nebo v nich vyvolávat negativní pocity.

Nedovolujeme cílení na uživatele na základě osobní tíživé situace definované v následujících citlivých zájmových kategoriích. V závislosti na použité funkci cílení také nemusí být dovoleno propagovat produkty a služby v následujících citlivých zájmových kategoriích.

Nesete odpovědnost za zaručení, že vaše reklamy splňují příslušné zásady. Níže naleznete konkrétní příklady toho, co nepovolujeme.

Nástroj pro odstraňování problémů: Jak splňovat zásady
 1. Přečtěte si níže uvedené zásady. Dozvíte se v nich, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Daný obsah odstraňte ze svého webu nebo aplikace. Pokud váš web nebo aplikace obsahují nepovolený obsah, odstraňte veškerý obsah odporující těmto zásadám. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.

 3. Odstraňte tento obsah ze své reklamy.

  Pokud vaše reklama porušuje tyto zásady, upravte ji tak, aby je splňovala.

  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

 4. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Zdraví v personalizovaných reklamách

Červené znaménko × Obsah související se zdravotním stavem, který zahrnuje:

 • Informace o zdravotních problémech tělesného či duševního charakteru, včetně chorob, sexuálního zdraví a chronických zdravotních problémů, které vyžadují dlouhodobou léčbu či péči. 
 • Produkty, služby či postupy určené k léčbě či zmírnění chronických zdravotních problémů, včetně volně prodejných léčiv a zdravotnických prostředků.
 • Informace o zdravotních obtížích spojených s intimními tělesnými partiemi či funkcemi, včetně funkcí genitálií, střev či močového ústrojí.
 • Invazivní lékařské postupy včetně plastické chirurgie.
 • Informace o postiženích, a to i v případě, že jde o obsah zaměřený na primárního poskytovatele péče uživateli.
  • Příklady: Léčba chronických zdravotních problémů (např. cukrovka nebo artritida), léčba sexuálně přenosných chorob, poradenské služby týkající se duševních problémů (např. deprese či úzkost), zdravotnické prostředky k léčbě spánkové apnoe (např. přístroje na podporu dýchání), volně prodejné léky na kvasinkové infekce, informace o pomoci dětem s poruchou autistického spektra.

Nepříznivý finanční stav v personalizovaných reklamách

Osobní finanční tíseň, tíživá situace nebo ztráta majetku

 • Příklady: služby týkající se bankrotu, sociální služby, útulky pro bezdomovce, dávky pro nezaměstnané, produkty a služby spojené s krátkodobými nevýhodnými půjčkami

Problémy v osobních vztazích v personalizovaných reklamách

Tíživá osobní situace v souvislosti s rodinou, přáteli či jinými mezilidskými vztahy

 • Příklady: rozvodové služby, knihy na téma vyrovnávání se s rozvodem, smuteční produkty a služby, poradenské služby pro rodiny

Spáchání trestného činu v personalizovaných reklamách

Rejstřík trestů, spáchané trestné činy, nařčení ze spáchání trestných činů nebo obvinění z trestných činů

 • Příklady: služby zajištění nebo zprostředkování kaucí, obhájci obviněných z trestných činů

Zneužívání a trauma v personalizovaných reklamách

Status oběti týrání, trestného činu nebo jiné traumatizující události

 • Příklady: azylové domy, právní služby pro oběti domácího násilí

Negativní hodnocení v personalizovaných reklamách

Negativní hodnocení uživatele nebo propagace jakékoli kategorie obsahu s využitím negativního náhledu či předsudků

 • Příklady: negativní hodnocení na základě tělesného vzhledu, negativní hodnocení spojené s fyzickými atributy nebo sociálními interakcemi, hrozba negativními následky pro uživatele, pokud nepodniknou konkrétní opatření
 

Identita a přesvědčení

Identitu a přesvědčení pokládáme za hluboce osobní a komplexní záležitosti. Obojí výrazně závisí na kulturních normách, geografii, historii a osobních zážitcích. Chápeme také, že to, jak se jedinec identifikuje a v co věří, může být zneužito k segmentaci uživatelů na základě odsudků či stigmat.

Chceme, aby reklamy působily pozitivním dojmem, a chceme získávat informace na základě zájmů uživatelů, nikoli na základě toho, jak jsou vnímáni jako lidé. Proto nepovolujeme personalizované reklamy založené na základní identitě uživatele, na jeho vlastním vnímání sebe sama nebo na jeho hodnotovém systému. Mezi taková vnímání a hodnoty mohou patřit vlastní klasifikace jednotlivců, které jsou ze své podstaty soukromou záležitostí. Dále sem patří klasifikace podléhající stigmatizaci, diskriminaci nebo obtěžování; příslušnost ke skupinám ohroženým stigmatizací, diskriminací či předsudky a osobní hodnotové systémy.

Nedovolujeme cílení na uživatele na základě identity a přesvědčení, jak je uvedeno v následujících citlivých zájmových kategoriích. V závislosti na použité funkci cílení také nemusí být dovoleno propagovat produkty a služby v následujících citlivých zájmových kategoriích.

Nesete odpovědnost za zaručení toho, že vaše reklamy příslušné zásady splňují. Níže naleznete konkrétní příklady toho, co nepovolujeme.

Nástroj pro odstraňování problémů: Jak splňovat zásady
 1. Přečtěte si níže uvedené zásady, ve kterých zjistíte, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Daný obsah odstraňte ze svého webu nebo aplikace. Pokud váš web nebo aplikace obsahují nepovolený obsah, odstraňte veškerý obsah odporující těmto zásadám. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.
 3. Odstraňte tento obsah ze své reklamy.
  Pokud reklama tyto zásady porušuje, upravte ji tak, aby je splňovala.
  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.
 4. Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam prověříme během jednoho pracovního dne. Když ale vyžadují komplexnější kontrolu, může to trvat déle. Pokud jste ze své reklamy a její cílové stránky odstranili nepřijatelný obsah, můžete požádat o její kontrolu.
 5. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Sexuální orientace v personalizovaných reklamách

Sexuální orientace včetně lesbické, gay, bisexuální, nevyjasněné nebo heterosexuální orientace

 • Příklady: informace o odhalování vlastní homosexuality, gay seznamka, zájezdy pro gaye, informace o bisexualitě

Politická příslušnost v personalizovaných reklamách

Tyto zásady pro personalizovanou reklamu se nevztahují na reklamy v Gmailu, vztahují se ale na všechny ostatní funkce cílení. Níže naleznete zásady ohledně politického obsahu v reklamách v Gmailu.

Politická příslušnost

 • Příklady: politické ideologie, politické názory, politické strany, politické organizace, politické kampaně, účast v politických rozpravách

Politický obsah v personalizovaných reklamách

Tyto zásady pro personalizovanou reklamu se nevztahují pouze na reklamy v Gmailu, ale platí na všechny ostatní funkce cílení.

Politická příslušnost

 • Příklady: politické ideologie, politické názory, politické strany, politické organizace, politické kampaně, účast v politických rozpravách

Členství v odborech v personalizovaných reklamách

Odbory a reklamy naznačující povědomí o členství uživatele v odborech

 • Příklady: weby odborů, informace orientované na členy odborů, odborářské blogy a podpora ze strany odborů v pracovněprávních sporech

Rasa a etnická příslušnost v personalizovaných reklamách

Rasový nebo etnický původ osob

 • Příklady: rasově či etnicky zaměřené publikace, rasově či etnicky zaměřené univerzity, rasově či etnicky zaměřená seznamka

Náboženské vyznání v personalizovaných reklamách

Náboženské vyznání osob

 • Příklady: sakrální stavby, náboženské pokyny, náboženské vzdělávání či univerzity, produkty spojené s náboženstvím

Marginalizované skupiny v personalizovaných reklamách

Příslušnost k marginalizované nebo zranitelné sociální skupině, například ke společenské kastě, status imigranta či uprchlíka

 • Příklady: produkty orientované na uživatele podle příslušnosti ke společenské kastě, služby pro imigranty, právní služby pro uprchlíky

Transgenderová identifikace v personalizovaných reklamách

Identifikace s jiným pohlavím, než bylo stanoveno při narození, případně s pohlavím, které se neshoduje s mužskou či ženskou identifikací

 • Příklady: informace o změně pohlaví, právníci řešící případy diskriminace transsexuálů
 

  Sexuální zájmy

Sexuální zájmy vnímáme jako soukromou záležitost, o níž se v závislosti na kulturních normách málokdy mluví otevřeně. Sexuální zájmy uživatelů jsou podle našeho mínění soukromou záležitostí, a proto nepovolujeme personalizovanou reklamu, která cílí na uživatele na základě jejich sexuálních zájmů, zkušeností, aktivit či preferencí. Mezi tyto zájmy patří sexuální chování, aktivity nebo produkty používané při sexu. Kromě toho nepovolujeme kategorie obsahu, který je obscénní nebo jehož cílem je vyvolávat sexuální vzrušení.

Nedovolujeme cílení na uživatele na základě sexuálních zájmů, jak je uvedeno v následujících citlivých zájmových kategoriích. V závislosti na použité funkci cílení také nemusí být dovoleno propagovat produkty a služby v následujících citlivých zájmových kategoriích.

Nesete odpovědnost za zaručení toho, že vaše reklamy příslušné zásady splňují. Níže naleznete konkrétní příklady toho, co nepovolujeme.

Nástroj pro odstraňování problémů: Jak splňovat zásady
 1. Přečtěte si níže uvedené zásady, ve kterých zjistíte, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Daný obsah odstraňte ze svého webu nebo aplikace. Pokud váš web nebo aplikace obsahují nepovolený obsah, odstraňte veškerý obsah odporující těmto zásadám. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.
 3. Odstraňte tento obsah ze své reklamy.
  Pokud reklama tyto zásady porušuje, upravte ji tak, aby je splňovala.
  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.
 4. Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam prověříme během jednoho pracovního dne. Když ale vyžadují komplexnější kontrolu, může to trvat déle. Pokud jste ze své reklamy a její cílové stránky odstranili nepřijatelný obsah, můžete požádat o její kontrolu.
 5. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Antikoncepce v personalizovaných reklamách

Prostředky určené k prevenci těhotenství nebo ochraně před sexuálně přenosnými chorobami

 • Příklady: kondomy, antikoncepční tablety, antikoncepční houbička

Sexuální obsah

 Veškerý sexuální obsah podle definice v zásadách Google Ads pro sexuální obsah

Pokud zásady pro sexuální obsah hodnotí určitou kategorii jinak než zásady pro personalizovanou reklamu týkající se sexuálních zájmů, při rozhodování o tom, zda je danou kategorii možné využít k cílení reklamy a pro personalizovanou reklamu, mají přednost zásady pro personalizovanou reklamu týkající se sexuálních zájmů.

 

Přístup k příležitostem

Věříme, že přístup ke společenským a ekonomickým příležitostem má zásadní důležitost pro duševní pohodu člověka, jeho sociální status i kvalitu života. Zároveň se domníváme, že historická diskriminace a společenské předsudky mají za následek omezený přístup některých společenských skupin k těmto příležitostem.

Usilujeme o to, abychom uživatele neúměrně ovlivněné těmito předsudky do společnosti více začlenili, a proto nepovolujeme cílení určitých produktů nebo služeb na některá publika. Tato pravidla jsou uvedena v dodatku k už existujícím zásadám zakazujícím diskriminaci a personalizované reklamy, který dále zakazuje použití kategorií identity a víry. Níže naleznete konkrétní příklady toho, co nepovolujeme.

Země: Spojené státy, Kanada

Ve Spojených státech a Kanadě nelze cílit následující citlivé zájmové kategorie na publikum na základě pohlaví, věku, rodičovství, manželského stavu ani PSČ:

Rezidenční nemovitosti v personalizovaných reklamách

Červené znaménko × Domy a byty určené k bydlení, které jsou nabízeny k prodeji nebo pronájmu. Sem patří i produkty a služby, které prodej nebo pronájem takových domů a bytů umožňují nebo zprostředkovávají.

 • Příklady: Weby s inzercí na rezidenční nemovitosti, samostatné domy na prodej nebo k pronájmu, realitní služby.

Pracovní nabídky v personalizovaných reklamách

Červené znaménko × Pracovní příležitosti nebo nábor pracovníků.*

 • Příklady: Reklamy na nabídky práce, weby s nabídkami pracovních agentur, weby s pracovními nabídkami.

* Cílit na publikum podléhající omezením může za určitých podmínek skupina předem vybraných inzerentů ze státní správy USA, kteří v personalizovaných reklamách propagují pracovní nabídky. Tito inzerenti mohou na publikum podléhající omezením cílit, pokud je takové cílení založeno na v dobré víře předpokládané profesní kvalifikaci k práci ve státní správě. Zákony USA ji definují jako kvalifikaci, která je přiměřeně nutná pro běžný výkon pracovní pozice.

Jak jsme oznámili 28. listopadu 2023, společnost Google aktualizuje své zásady personalizované inzerce a zavede nová omezení pro personalizované reklamy týkající se finančních produktů a služeb pro spotřebitele. Oddíl Půjčky v personalizovaných reklamách v zásadách přístupu k příležitostem bude rozšířen o část Spotřebitelské finanční služby v personalizovaných reklamách. Tato aktualizace přidá k dosavadnímu rozsahu zásad bankovní produkty a služby a některé služby finančního plánování a správy financí. Tato změna platí pouze v USA a Kanadě.

Zásady začneme prosazovat 28. února 2024 a přechod na jejich důsledné vymáhání může trvat přibližně šest týdnů. Některým inzerentům se může štítek Kredit zobrazovat až do dubna 2024.

Přečtěte si další informace o změnách zásad přístupu k příležitostem.

Spotřebitelské finanční služby v personalizovaných reklamách

Červené znaménko × Nabídky související s půjčkami, bankovními produkty a službami nebo některými službami finančního plánování a správy financí.

 • Příklady: Kreditní karty a půjčky, bankovní a běžné účty, produkty související se správou dluhů.Zásady shromažďování a používání údajů pro personalizovanou reklamu 

Tyto zásady definují požadavky pro shromažďování a používání údajů v personalizovaných reklamách Platí spolu se zásadami pro reklamy Google týkajícími se shromažďování a používání údajů

Nejste oprávněni dělat následující:

Červené znaménko × zobrazovat reklamy, které shromažďují nebo obsahují údaje umožňující zjištění totožnosti, pokud nejde o reklamy ve formátu poskytnutém společností Google, který byl pro takový účel navržen;

 • Příklady: shromažďování e-mailových adres, telefonních čísel nebo čísel kreditních karet přímo v reklamě

Červené znaménko × používat či spojovat údaje umožňující zjištění totožnosti s remarketingovými seznamy, soubory cookie, zdroji dat či jinými pseudonymními identifikátory;

Červené znaménko × sdílet údaje umožňující zjištění totožnosti se společností Google prostřednictvím značek pro remarketing nebo jakýchkoli zdrojů dat o produktech, které je možno spojit s reklamami;

Červené znaménko × zasílat společnosti Google bez předchozího souhlasu uživatelů přesné informace o poloze;

Červené znaménko × používat remarketingový seznam, který cílí na příliš úzké či specifické publikum. Platí to i pro případ, kdy kombinací remarketingového seznamu s dalšími kritérii cílení (například geografickým omezením oblastí nebo jinou segmentací uživatelů) vznikne reklama, která cílí jen na relativně malý počet uživatelů. Další informace o požadavcích na velikost remarketingových seznamů

Pro remarketing

 • Shromažďování remarketingových dat o uživatelích, kteří si nepřejí personalizované reklamy, můžete zakázat pomocí parametru allow_ad_personalization_signals. Přečtěte si, jak upravit globální značku webu tak, aby se u konkrétních uživatelů deaktivovalo shromažďování remarketingových dat
 • Při použití funkcí remarketingu, opětovného zapojení nebo podobných segmentů musíte ve svých zásadách ochrany soukromí uvést konkrétní informace
 • Společnost Google může uživatelům v reklamách zobrazovat štítky s oznámením upozorňující na personalizovanou reklamu. Zároveň můžeme uživatelům zobrazovat informace o tom, v jakých remarketingových seznamech jsou uvedeni, společně s názvem příslušné domény. Tato oznámení nesmíte upravovat ani skrývat. Pokud chcete implementovat vlastní oznámení v reklamách, musí splňovat příslušné oborové standardy.
 • Společnost Google nedovolí jinému inzerentovi bez vašeho souhlasu využít váš remarketingový seznam ani seznam podobných segmentů publika.
Nástroj pro odstraňování problémů: Zásady personalizované inzerce pro sběr a používání dat
 1. Přečtěte si níže uvedené zásady. Dozvíte se v nich, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Daný obsah odstraňte ze svého webu nebo aplikace. Pokud váš web nebo aplikace obsahují nepovolený obsah, odstraňte veškerý obsah odporující těmto zásadám. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.

 3. Odstraňte tento obsah ze své reklamy.

  Pokud vaše reklama porušuje tyto zásady, upravte ji tak, aby je splňovala.

  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

 4. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.
Pokud používáte platformu třetí strany, některé z těchto pokynů se vás nemusí týkat. Pokyny k vyřešení problému a žádosti o kontrolu vám poskytne vaše platforma třetí strany. Jak najít podporu, pokud používáte platformu třetí strany

Potřebujete poradit?

Pokud máte k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás! Kontaktovat podporu Google Ads

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka