Personalizovaná inzerce


Společnost Google poskytuje přeložené verze centra nápovědy z praktických důvodů. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodující jazykovou verzí, kterou používáme při vymáhání zásad, je anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Personalizovaná reklama (dříve zájmově orientovaná reklama) je mocný nástroj, který zlepšuje relevanci reklam pro uživatele a zvyšuje inzerentům návratnost investic. Využívá údaje o online aktivitách uživatelů a zobrazuje jim tak relevantnější reklamní obsah. Přispívá tím ke zvýšení spokojenosti uživatelů i inzerentů.

S údaji o chování či zájmech uživatelů je při zvyšování relevance zobrazovaného reklamního obsahu nutné nakládat příslušným způsobem. Zároveň je třeba zvážit, jak cílení pomocí určitých kategorií obsahu ovlivňuje celkovou spokojenost uživatelů.

Vzhledem k povaze personalizovaných reklam a citlivých údajů spojených s cílením reklam na uživatele jsme stanovili standardy zásad pro všechny funkce Google, které využívají personalizované reklamy. Tyto standardy nenahrazují jiné zásady inzerce (např. pro Google Ads či Nákupy Google). Inzerenti nadále nesou zodpovědnost nejen za dodržování zásad pro personalizovanou reklamu, ale také za dodržování všech platných zásad inzerce. Inzerenti jsou v relevantních případech povinni splňovat i naše zásady týkající se souhlasu uživatele z Evropské unie. Přečtěte si, co se stane, pokud porušíte naše zásady.

Naše zásady pro personalizovanou reklamu jsou závazkem dodržování nejvyššího standardu v oblasti zásad, a to vůči uživatelům i inzerentům.

Shromažďování a používání údajů v personalizovaných reklamách

Ochranu soukromí uživatelů bereme velmi vážně a respekt k soukromí uživatelů očekáváme i od inzerentů. Tyto zásady definují, jak mohou inzerenti shromažďovat údaje o uživatelích a využívat je v personalizované reklamě. Platí pro inzerenty využívající funkce cílení, jako je například remarketing, publikum podle zájmů, vlastní publikum podle zájmů, publikum s pravděpodobným zájmem o koupi, podobné segmenty publika, demografické a geografické cílení a kontextové cílení pomocí klíčových slov.

Upozorňujeme, že vedle standardních zásad Google Ads pro shromažďování a používání údajů platí ještě další, níže uvedené zásady.

Využíváte-li funkce personalizované inzerce, jste povinni dodržovat další požadavky na zásady ochrany soukromípožadavky na použití dat pro konkrétní služby Google. Společnost Google také nedovolí jinému inzerentovi bez vašeho souhlasu využít váš remarketingový seznam ani seznam podobných segmentů publika.

Nejste oprávněni:

shromažďovat informace týkající se citlivých zájmových kategorií (další informace o citlivých zájmových kategoriích naleznete níže v části Zásady pro personalizovanou reklamu);

zobrazovat reklamy, které shromažďují nebo obsahují údaje umožňující zjištění totožnosti, nejde-li o reklamy ve formátu poskytnutém společností Google, který byl pro takový účel navržen;

Příklady: shromažďování e-mailových adres, telefonních čísel nebo čísel kreditních karet přímo v reklamě

naznačovat v reklamě znalost údajů umožňujících zjištění totožnosti či citlivých údajů;

používat či spojovat údaje umožňující zjištění totožnosti s remarketingovými seznamy, soubory cookie, zdroji dat či jinými anonymními identifikátory;

sdílet údaje umožňující zjištění totožnosti se společností Google prostřednictvím značek pro remarketing nebo jakýchkoli zdrojů dat o produktech, které je možno spojit s reklamami;

zasílat společnosti Google přesné informace o poloze bez předchozího souhlasu uživatelů;

používat remarketingový seznam, který cílí na příliš úzké či specifické publikum. Platí to i pro případ, kdy kombinací remarketingového seznamu s dalšími kritérii cílení (například geografickým omezením oblastí nebo jinou segmentací uživatelů) vznikne reklama, která cílí jen na relativně malý počet uživatelů. Další informace o požadavcích na velikost remarketingových seznamů;

využívat remarketingový seznam vytvořený pomocí funkce služby Google Marketing Platform pro remarketing (dříve známé jako Boomerang) nebo pomocí jiných služeb pro tvorbu remarketingových seznamů k účelům remarketingových kampaní Google Ads, pokud weby a aplikace, z nichž byly tyto seznamy sestaveny, nesplňují požadavky těchto zásad.

Odstraňování problémů: shromažďování a používání údajů v personalizovaných reklamách
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se v nich, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Takový obsah z webu či aplikace odstraňte. Pokud je součástí vašeho webu či aplikace obsah, který nepovolujeme, odstraňte veškerý obsah, který tyto zásady porušuje. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.

 3. Takový obsah z reklamy odstraňte. Obsahuje-li vaše reklama údaje umožňující zjištění totožnosti, naznačuje znalost těchto údajů nebo jinak porušuje uvedené zásady, upravte ji tak, aby je splňovala.
  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.
 4. Opravte cílení nebo remarketingové seznamy. Zkontrolujte, zda vaše seznamy nejsou příliš úzce zaměřené. Příliš úzkému cílení se můžete vyhnout odstraněním reklamních sestav nebo typů cílení, které využívají seznamy publika nebo remarketingové seznamy, případně změnou velikosti seznamu.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Oznámení v reklamách

Společnost Google může uživatelům v reklamách zobrazovat štítky s oznámením upozorňující na personalizovanou reklamu. Zároveň můžeme uživatelům zobrazovat informace o tom, v jakých remarketingových seznamech jsou uvedeni, společně s názvem příslušné domény. Tato oznámení nesmíte upravovat ani skrývat. Chcete-li implementovat vlastní oznámení v reklamách, musí splňovat příslušné oborové standardy.

Remarketing

Můžete zakázat shromažďování dat pro personalizovanou reklamu, pokud to potřebujete kvůli dodržení předpisů nebo u uživatelů, kteří si personalizovanou reklamu nepřejí. Je možné upravit globální značku webu a shromažďování dat pro personalizovanou reklamu zakázat pro konkrétní uživatele vašeho webu, případně z něj v sekci Správce publik v účtu Google Ads vyloučit všechny uživatele z Kalifornie. 

 


Zásady pro personalizovanou reklamu

Inzerenti nesmí k cílení reklam na uživatele ani k propagaci svých produktů či služeb využívat citlivé zájmové kategorie. Citlivé zájmové kategorie definujeme na základě těchto principů stanovených našimi zásadami:

Tíživá osobní situace: Nechceme, aby reklamy těžily z problémů či útrap uživatelů, a proto nepovolujeme kategorie související s tíživou osobní situací.

Identita a přesvědčení: Chceme, aby reklamy zohledňovaly zájmy uživatele, nikoli osobnější interpretace jejich základní identity. Proto nepovolujeme zájmově orientované reklamy související s identitou či přesvědčením, z nichž některé by také mohly sloužit ke stigmatizaci jednotlivců.

Sexuální zájmy: Sexuální zkušenosti a zájmy považujeme z jejich podstaty za soukromé, a proto nepovolujeme zájmově orientované reklamy související se sexuálními zájmy.

Přístup k příležitostem: Uvědomujeme si, že k uživatelům, kterých se týkají společenské předsudky, se mohou v reklamách dostávat jiné příležitosti nebo jich může být méně. Proto nepovolujeme cílení některých kategorií produktů nebo služeb na určitá publika.

Zásady pro personalizovanou reklamu se týkají inzerentů využívajících minimálně jednu z těchto funkcí:

 • remarketing,
 • publikum podle zájmů,
 • vlastní publikum podle zájmů,
 • vlastní publikum podle záměru,
 • publikum s pravděpodobným zájmem,
 • podobné segmenty publika,
 • demografické a geografické cílení,
 • reklamy v Gmailu: zásady pro personalizovanou reklamu se týkají všech reklam v Gmailu, včetně těch, které na uživatele necílí pomocí klíčových slov. Přečtěte si konkrétní zásady reklam v Gmailu.

Zakázané kategorie

Níže uvedené zásady pro personalizovanou reklamu se vztahují na všechny kategorie, které jsou z právního či kulturního hlediska považovány za citlivé a nejsou v rámci personalizovaných reklam povoleny. Inzerenti nesmí využívat následující citlivé zájmové kategorie k cílení reklam na uživatele ani k propagaci svých produktů či služeb.

Alkohol v personalizovaných reklamách

Alkoholické nápoje a nápoje, které se jim podobají

Odstraňování problémů: alkohol v personalizovaných reklamách
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Takový obsah z webu či aplikace odstraňte. Pokud je součástí vašeho webu či aplikace obsah, který nepovolujeme, odstraňte veškerý obsah, který tyto zásady porušuje. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.

 3. Takový obsah z reklamy odstraňte.

  Pokud vaše reklama porušuje tyto zásady, upravte ji tak, aby je splňovala.

  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

 4. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Hazardní hry v personalizovaných reklamách

Hazardní hry včetně online a offline hazardních her, informace související s online hazardními hrami, jiné než kasinové online hry o peníze či ceny a online kasinové hry bez ohledu na to, zda se hraje o peníze

Odstraňování problémů: hazardní hry v personalizovaných reklamách
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Takový obsah z webu či aplikace odstraňte. Pokud je součástí vašeho webu či aplikace obsah, který nepovolujeme, odstraňte veškerý obsah, který tyto zásady porušuje. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.

 3. Takový obsah z reklamy odstraňte.

  Pokud vaše reklama porušuje tyto zásady, upravte ji tak, aby je splňovala.

  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

 4. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Hazardní hry v kamenných kasinech v personalizovaných reklamách

Kamenná kasina, která výslovně propagují hazardní hry

Odstraňování problémů: hazardní hry v kamenných kasinech v personalizovaných reklamách
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Takový obsah z webu či aplikace odstraňte. Pokud je součástí vašeho webu či aplikace obsah, který nepovolujeme, odstraňte veškerý obsah, který tyto zásady porušuje. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.

 3. Takový obsah z reklamy odstraňte.

  Pokud vaše reklama porušuje tyto zásady, upravte ji tak, aby je splňovala.

  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

 4. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Nábor účastníků pro klinické studie v personalizovaných reklamách

Propagace náboru účastníků do klinických studií

Odstraňování problémů: nábor účastníků pro klinické studie v personalizovaných reklamách
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Takový obsah z webu či aplikace odstraňte. Pokud je součástí vašeho webu či aplikace obsah, který nepovolujeme, odstraňte veškerý obsah, který tyto zásady porušuje. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.

 3. Takový obsah z reklamy odstraňte.

  Pokud vaše reklama porušuje tyto zásady, upravte ji tak, aby je splňovala.

  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

 4. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Použití farmaceutických termínů podléhajících omezením v personalizovaných reklamách

Léky na předpis a informace o nich

Odstraňování problémů: použití farmaceutických termínů podléhajících omezením v personalizovaných reklamách
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Takový obsah z webu či aplikace odstraňte. Pokud je součástí vašeho webu či aplikace obsah, který nepovolujeme, odstraňte veškerý obsah, který tyto zásady porušuje. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.

 3. Takový obsah z reklamy odstraňte.

  Pokud vaše reklama porušuje tyto zásady, upravte ji tak, aby je splňovala.

  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

 4. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Uživatelé mladší 13 let v personalizovaných reklamách

Shromažďování osobních údajů u dětí mladších 13 let (nebo příslušného věku v dané zemi) nebo cílení na zájmový obsah pro děti mladší 13 let (nebo příslušného věku v dané zemi). 

Odstraňování problémů: uživatelé mladší 13 let v personalizovaných reklamách
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Takový obsah z webu či aplikace odstraňte. Pokud je součástí vašeho webu či aplikace obsah, který nepovolujeme, odstraňte veškerý obsah, který tyto zásady porušuje. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.

 3. Takový obsah z reklamy odstraňte.

  Pokud vaše reklama porušuje tyto zásady, upravte ji tak, aby je splňovala.

  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

 4. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.
 

Na všechny funkce Google se navíc vztahují zásady ochrany soukromí společnosti Google, které určují, jak Google shromažďuje, využívá a chrání údaje uživatelů.

 


 Tíživá osobní situace

Myslíme si, že uživatelé nechtějí vidět reklamy reagující na jejich útrapy, problémy a tíživou osobní situaci. Proto personalizovanou reklamu vycházející z tíživé osobní situace nepovolujeme. Mezi tíživé osobní situace patří zdravotní problémy, léčba, léčebné procedury, osobní selhání, útrapy či traumatizující zážitky. Současně je zakázáno uživatele negativně hodnotit nebo v nich vyvolávat negativní pocity.

Reklamy z kategorií souvisejících s tíživou osobní situací nesmějí inzerenti využívat k cílení na uživatele ani k propagaci svých produktů a služeb. Níže naleznete konkrétní příklady toho, co nepovolujeme.

Zdraví v personalizovaných reklamách

Obsah související se zdravotním stavem, který zahrnuje:

 • Informace o zdravotních problémech tělesného či duševního charakteru, včetně chorob, sexuálního zdraví a chronických zdravotních problémů, které vyžadují dlouhodobou léčbu či péči. 
 • Produkty, služby či postupy určené k léčbě či zmírnění chronických zdravotních problémů, včetně volně prodejných léčiv a zdravotnických prostředků.
 • Informace o zdravotních obtížích spojených s intimními tělesnými partiemi či funkcemi, včetně funkcí genitálií, střev či močového ústrojí.
 • Invazivní lékařské postupy včetně plastické chirurgie.
 • Informace o postiženích, a to i v případě, že jde o obsah zaměřený na primárního poskytovatele péče uživateli.

Příklady: Léčba chronických zdravotních problémů (např. cukrovka nebo artritida), léčba sexuálně přenosných chorob, poradenské služby týkající se duševních problémů (např. deprese či úzkost), zdravotnické prostředky k léčbě spánkové apnoe (např. přístroje na podporu dýchání), volně prodejné léky na kvasinkové infekce, informace o pomoci dětem s poruchou autistického spektra

Odstraňování problémů: zdraví v personalizovaných reklamách
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Takový obsah z webu či aplikace odstraňte. Pokud je součástí vašeho webu či aplikace obsah, který nepovolujeme, odstraňte veškerý obsah, který tyto zásady porušuje. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.

 3. Takový obsah z reklamy odstraňte.

  Pokud vaše reklama porušuje tyto zásady, upravte ji tak, aby je splňovala.

  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

 4. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Nepříznivý finanční stav v personalizovaných reklamách

Osobní finanční tíseň, tíživá situace nebo ztráta majetku

 • Příklady: služby týkající se bankrotu, sociální služby, útulky pro bezdomovce, dávky pro nezaměstnané, produkty a služby spojené s krátkodobými nevýhodnými půjčkami
Odstraňování problémů: nepříznivý finanční stav v personalizovaných reklamách
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Takový obsah z webu či aplikace odstraňte. Pokud je součástí vašeho webu či aplikace obsah, který nepovolujeme, odstraňte veškerý obsah, který tyto zásady porušuje. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.

 3. Takový obsah z reklamy odstraňte.

  Pokud vaše reklama porušuje tyto zásady, upravte ji tak, aby je splňovala.

  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

 4. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Vztahy v personalizovaných reklamách

Tíživá osobní situace v souvislosti s rodinou, přáteli či jinými mezilidskými vztahy

 • Příklady: rozvodové služby, knihy na téma vyrovnávání se s rozvodem, smuteční produkty a služby, poradenské služby pro rodiny
Odstraňování problémů: vztahy v personalizovaných reklamách
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Takový obsah z webu či aplikace odstraňte. Pokud je součástí vašeho webu či aplikace obsah, který nepovolujeme, odstraňte veškerý obsah, který tyto zásady porušuje. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.

 3. Takový obsah z reklamy odstraňte.

  Pokud vaše reklama porušuje tyto zásady, upravte ji tak, aby je splňovala.

  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

 4. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Spáchání trestného činu v personalizovaných reklamách

Rejstřík trestů, spáchané trestné činy, nařčení ze spáchání trestných činů nebo obvinění z trestných činů

 • Příklady: služby zajištění nebo zprostředkování kaucí, obhájci obviněných z trestných činů
Odstraňování problémů: spáchání trestného činu v personalizovaných reklamách
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Takový obsah z webu či aplikace odstraňte. Pokud je součástí vašeho webu či aplikace obsah, který nepovolujeme, odstraňte veškerý obsah, který tyto zásady porušuje. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.

 3. Takový obsah z reklamy odstraňte.

  Pokud vaše reklama porušuje tyto zásady, upravte ji tak, aby je splňovala.

  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

 4. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Zneužívání a trauma v personalizovaných reklamách

Status oběti týrání, trestného činu nebo jiné traumatizující události

 • Příklady: azylové domy, právní služby pro oběti domácího násilí
Odstraňování problémů: zneužívání a trauma v personalizovaných reklamách
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Takový obsah z webu či aplikace odstraňte. Pokud je součástí vašeho webu či aplikace obsah, který nepovolujeme, odstraňte veškerý obsah, který tyto zásady porušuje. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.

 3. Takový obsah z reklamy odstraňte.

  Pokud vaše reklama porušuje tyto zásady, upravte ji tak, aby je splňovala.

  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

 4. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Negativní hodnocení v personalizovaných reklamách

Negativní hodnocení uživatele nebo propagace jakékoli kategorie obsahu s využitím negativního náhledu či předsudků

 • Příklady: negativní hodnocení na základě tělesného vzhledu, negativní hodnocení spojené s fyzickými atributy nebo sociálními interakcemi, hrozba negativními následky pro uživatele, pokud nepodniknou konkrétní opatření
Odstraňování problémů: negativní hodnocení v personalizovaných reklamách
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Takový obsah z webu či aplikace odstraňte. Pokud je součástí vašeho webu či aplikace obsah, který nepovolujeme, odstraňte veškerý obsah, který tyto zásady porušuje. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.

 3. Takový obsah z reklamy odstraňte.

  Pokud vaše reklama porušuje tyto zásady, upravte ji tak, aby je splňovala.

  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

 4. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.
 

  Identita a přesvědčení

Identitu a přesvědčení pokládáme za hluboce osobní a komplexní záležitosti. Obojí výrazně závisí na kulturních normách, geografii, historii a osobních zážitcích. Chápeme také, že to, jak se jedinec identifikuje a v co věří, může být zneužito k segmentaci uživatelů na základě odsudků či stigmat.

Chceme, aby reklamy působily pozitivním dojmem, a chceme získávat informace na základě zájmů uživatelů, nikoli na základě toho, jak jsou vnímáni jako lidé. Proto nepovolujeme personalizované reklamy založené na základní identitě uživatele, na jeho vlastním vnímání sebe sama nebo na jeho hodnotovém systému. Mezi taková vnímání a hodnoty mohou patřit vlastní klasifikace jednotlivců, které jsou ze své podstaty soukromou záležitostí. Dále sem patří klasifikace podléhající stigmatizaci, diskriminaci nebo obtěžování; příslušnost ke skupinám ohroženým stigmatizací, diskriminací či předsudky a osobní hodnotové systémy.

Inzerenti nesmí využívat následující kategorie související s identitou a hodnotami k cílení reklam na uživatele ani k propagaci svých produktů či služeb. Níže naleznete konkrétní příklady toho, co nepovolujeme.

Sexuální orientace v personalizovaných reklamách

Sexuální orientace včetně lesbické, gay, bisexuální, nevyjasněné nebo heterosexuální orientace

 • Příklady: informace odhalující vlastní homosexualitu, gay seznamka, zájezdy pro gaye, informace o bisexualitě
Odstraňování problémů: sexuální orientace v personalizovaných reklamách
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Takový obsah z webu či aplikace odstraňte. Pokud je součástí vašeho webu či aplikace obsah, který nepovolujeme, odstraňte veškerý obsah, který tyto zásady porušuje. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.

 3. Takový obsah z reklamy odstraňte.

  Pokud vaše reklama porušuje tyto zásady, upravte ji tak, aby je splňovala.

  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

 4. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Politická příslušnost v personalizovaných reklamách

Tyto zásady pro personalizovanou reklamu se nevztahují na reklamy v Gmailu. Níže naleznete zásady ohledně politického obsahu v reklamách v Gmailu.

Politická příslušnost

 • Příklady: politické ideologie, politické názory, politické strany, politické organizace, politické kampaně, účast v politických rozpravách
Zásady platné pro konkrétní zemi: USA
Produkt Povoleno?
politická příslušnost,
Od 6. ledna 2020 již nebude povoleno používat reklamy s tématikou politické příslušnosti k cílení na uživatele a k propagaci produktů či služeb inzerentů v USA.

Green checkmark, allowed Povoleno s omezeními

Pokud je inzerent ověřen společností Google, může v míře povolené příslušným právem používat reklamy s tématikou politické příslušnosti k cílení na uživatele a k propagaci svých produktů a služeb v USA.Zjistěte, jak o ověření požádat.

Odstraňování problémů: politická příslušnost v personalizovaných reklamách
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Takový obsah z webu či aplikace odstraňte. Pokud je součástí vašeho webu či aplikace obsah, který nepovolujeme, odstraňte veškerý obsah, který tyto zásady porušuje. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.

 3. Takový obsah z reklamy odstraňte.

  Pokud vaše reklama porušuje tyto zásady, upravte ji tak, aby je splňovala.

  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

 4. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Politický obsah v personalizovaných reklamách

Tyto zásady pro personalizovanou reklamu se týkají pouze reklam v Gmailu.

Politika včetně politických činitelů, politických kampaní a rad týkajících se politické problematiky

 • Příklady: místní průzkumy politických preferencí, blogy věnované politickým názorům, informace o politických stranách, politická angažovanost
Odstraňování problémů: politický obsah v personalizovaných reklamách
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Takový obsah z webu či aplikace odstraňte. Pokud je součástí vašeho webu či aplikace obsah, který nepovolujeme, odstraňte veškerý obsah, který tyto zásady porušuje. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.

 3. Takový obsah z reklamy odstraňte.

  Pokud vaše reklama porušuje tyto zásady, upravte ji tak, aby je splňovala.

  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

 4. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Členství v odborech v personalizovaných reklamách

Odbory a reklamy naznačující povědomí o členství uživatele v odborech

 • Příklady: weby odborů, informace orientované na členy odborů, odborářské blogy a podpora ze strany odborů v pracovněprávních sporech
Odstraňování problémů: členství v odborech v personalizovaných reklamách
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Takový obsah z webu či aplikace odstraňte. Pokud je součástí vašeho webu či aplikace obsah, který nepovolujeme, odstraňte veškerý obsah, který tyto zásady porušuje. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.

 3. Takový obsah z reklamy odstraňte.

  Pokud vaše reklama porušuje tyto zásady, upravte ji tak, aby je splňovala.

  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

 4. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Rasa a etnická příslušnost v personalizovaných reklamách

Rasový nebo etnický původ osob

 • Příklady: rasově či etnicky zaměřené publikace, rasově či etnicky zaměřené univerzity, rasově či etnicky zaměřená seznamka
Odstraňování problémů: rasa a etnická příslušnost v personalizovaných reklamách
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Takový obsah z webu či aplikace odstraňte. Pokud je součástí vašeho webu či aplikace obsah, který nepovolujeme, odstraňte veškerý obsah, který tyto zásady porušuje. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.

 3. Takový obsah z reklamy odstraňte.

  Pokud vaše reklama porušuje tyto zásady, upravte ji tak, aby je splňovala.

  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

 4. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Náboženské vyznání v personalizovaných reklamách

Náboženské vyznání osob

 • Příklady: sakrální stavby, náboženské pokyny, náboženské vzdělávání či univerzity, produkty spojené s náboženstvím
Odstraňování problémů: náboženské vyznání v personalizovaných reklamách
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Takový obsah z webu či aplikace odstraňte. Pokud je součástí vašeho webu či aplikace obsah, který nepovolujeme, odstraňte veškerý obsah, který tyto zásady porušuje. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.

 3. Takový obsah z reklamy odstraňte.

  Pokud vaše reklama porušuje tyto zásady, upravte ji tak, aby je splňovala.

  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

 4. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Marginalizované skupiny v personalizovaných reklamách

Příslušnost k marginalizované nebo zranitelné sociální skupině, například ke společenské kastě, status imigranta či uprchlíka

 • Příklady: produkty orientované na uživatele podle příslušnosti ke společenské kastě, služby pro imigranty, právní služby pro uprchlíky
Odstraňování problémů: marginalizované skupiny v personalizovaných reklamách
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Takový obsah z webu či aplikace odstraňte. Pokud je součástí vašeho webu či aplikace obsah, který nepovolujeme, odstraňte veškerý obsah, který tyto zásady porušuje. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.

 3. Takový obsah z reklamy odstraňte.

  Pokud vaše reklama porušuje tyto zásady, upravte ji tak, aby je splňovala.

  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

 4. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Transgenderová identifikace v personalizovaných reklamách

Identifikace s jiným pohlavím, než bylo stanoveno při narození, případně s pohlavím, které se neshoduje s mužskou či ženskou identifikací

 • Příklady: informace o změně pohlaví, právníci řešící případy diskriminace transsexuálů
Odstraňování problémů: transgenderová identifikace v personalizovaných reklamách
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Takový obsah z webu či aplikace odstraňte. Pokud je součástí vašeho webu či aplikace obsah, který nepovolujeme, odstraňte veškerý obsah, který tyto zásady porušuje. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.

 3. Takový obsah z reklamy odstraňte.

  Pokud vaše reklama porušuje tyto zásady, upravte ji tak, aby je splňovala.

  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

 4. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.
 

  Sexuální zájmy

Sexuální zájmy vnímáme jako soukromou záležitost, o níž se v závislosti na kulturních normách málokdy mluví otevřeně. Sexuální zájmy uživatelů jsou podle našeho mínění soukromou záležitostí, a proto nepovolujeme personalizovanou reklamu, která cílí na uživatele na základě jejich sexuálních zájmů, zkušeností, aktivit či preferencí. Mezi tyto zájmy patří sexuální chování, aktivity nebo produkty používané při sexu. Kromě toho nepovolujeme kategorie obsahu, který je obscénní nebo jehož cílem je vyvolávat sexuální vzrušení.

Inzerenti nesmí využívat kategorie související se sexuálními zájmy k cílení reklam na uživatele ani k propagaci svých produktů či služeb. Níže naleznete konkrétní příklady toho, co nepovolujeme.

Antikoncepce v personalizovaných reklamách

Prostředky určené k prevenci těhotenství nebo ochraně před sexuálně přenosnými chorobami

 • Příklady: kondomy, antikoncepční tablety, antikoncepční houbička
Odstraňování problémů: antikoncepce v personalizovaných reklamách
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se, co nepovolujeme. Zajistěte soulad svých reklam, webu či aplikace se zásadami pro personalizovanou reklamu. Upozorňujeme, že i když reklamy nevyužívají k cílení citlivé kategorie, jsou některé druhy obsahu reklamy přesto zakázány.
 2. Takový obsah z webu či aplikace odstraňte. Pokud je součástí vašeho webu či aplikace obsah, který nepovolujeme, odstraňte veškerý obsah, který tyto zásady porušuje. Poté musíte před přechodem k dalšímu kroku, kterým je prověření seznamů publika, požádat o kontrolu.

 3. Takový obsah z reklamy odstraňte.

  Pokud vaše reklama porušuje tyto zásady, upravte ji tak, aby je splňovala.

  • Na stránce Reklamy umístěte kurzor myši nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

 4. Odpojte nebo odstraňte reklamní sestavy cílené na seznamy publika nebo na remarketingové seznamy. Po kontrole webu či aplikace budou s nimi spojené seznamy povoleny. Zajistěte, aby reklamy využívající tyto seznamy splňovaly zásady pro personalizovanou reklamu. Pokud reklamy příslušné zásady nesplňují, odstraňte reklamní sestavy nebo metody cílení využívající seznamy publika či remarketingové seznamy.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Sexuální obsah

Inzerentům nepovolujeme používat k vytváření personalizovaných reklam sexuální obsah.

Pokud zásady pro sexuální obsah hodnotí určitou kategorii jinak než zásady pro personalizovanou reklamu týkající se sexuálních zájmů, při rozhodování o obsahu reklamy a o tom, zda je danou kategorii možné využít k cílení reklamy, mají přednost zásady pro personalizovanou reklamu týkající se sexuálních zájmů.


Přístup k příležitostem

Věříme, že přístup ke společenským a ekonomickým příležitostem má zásadní význam pro duševní pohodu člověka, jeho sociální status i kvalitu života. Zároveň se domníváme, že historická diskriminace a společenské předsudky mají za následek omezený přístup některých společenských skupin k těmto příležitostem. 

Usilujeme o to, abychom uživatele neúměrně ovlivněné těmito předsudky do společnosti více začlenili, a proto nepovolujeme cílení určitých produktů nebo služeb na některá publika. Tato pravidla jsou uvedena v dodatku k už existujícím zásadám zakazujícím diskriminaci a personalizované reklamy, který dále zakazuje použití kategorií identity a víry. Níže naleznete konkrétní příklady toho, co nepovolujeme.

Země: Spojené státy, Kanada

V USA a Kanadě nelze cílit na publikum na základě pohlaví, věku, rodičovství, manželského stavu nebo PSČ. 

Rezidenční nemovitosti v personalizovaných reklamách

Domy a byty určené k bydlení, které jsou nabízeny k prodeji nebo pronájmu. Patří sem i produkty či služby, které prodej nebo pronájem takových domů a bytů umožňují nebo zprostředkovávají. 

 • Příklady:weby s inzercí na rezidenční nemovitosti, samostatné domy na prodej nebo k pronájmu, realitní služby

Pracovní nabídky v personalizovaných reklamách

Pracovní příležitosti nebo nábor pracovníků.* 

 • Příklady: reklamy na nabídky práce, weby s nabídkami pracovních agentur, weby s pracovními nabídkami

*Cílit na publikum podléhající omezením může za určitých podmínek skupina předem vybraných inzerentů ze státní správy USA, kteří v personalizovaných reklamách propagují pracovní nabídky. Tito inzerenti mohou na publikum podléhající omezením cílit, pokud je takové cílení založeno na v dobré víře předpokládané profesní kvalifikaci k práci ve státní správě. Zákony USA ji definují jako kvalifikaci, která je přiměřeně nutná pro běžný výkon pracovní pozice.

Půjčky v personalizovaných reklamách

Nabídky půjček a úvěrů nebo produktů či služeb s nimi souvisejících. 

 • Příklady: kreditní karty, půjčky včetně hypoték, půjčky na automobily, spotřebitelské úvěry, krátkodobé půjčky

Potřebujete poradit?

Máte-li k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás: Kontaktovat podporu Google Ads

 

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?