Ierobežota reklāmu rādīšana

Google nodrošina mūsu palīdzības centra tulkotās versijas, taču tām nav paredzēts mainīt mūsu politiku saturu. Angļu valodas versija ir oficiālā valodas versija, ko izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Lai aizsargātu mūsu Google Ads ekosistēmas integritāti, mēs ierobežojam tādu reklāmu seansus, kurām piemīt augstāks potenciāls sekmēt ļaunprātīgu izmantošanu vai radīt sliktu pieredzi mūsu lietotājiem. Šī politika attiecas uz noteiktu reklāmu rādīšanas gadījumu kopu, kas detalizētāk aprakstīta tālāk. Šajos gadījumos reklāmas bez seansu ierobežojuma varēs rādīt tikai kvalificēti reklāmdevēji. Šī ir atsevišķa politika, un tā neattiecas uz Google esošo sertifikāciju, kas aizliedz nesertificētiem reklāmdevējiem rādīt noteiktas reklāmas. Uzziniet vairāk par piemērotību reklāmu rādīšanai šeit.

Kāpēc noteiktiem reklāmdevējiem tiks piemēroti ierobežojumi

Nekvalificētu reklāmdevēju reklāmas tiks ierobežotas noteiktos gadījumos, lai samazinātu iespēju radīt negatīvu lietotāja pieredzi, mijiedarbojoties ar šīm reklāmām, un vairotu lietotāju un reklāmdevēju uzticību Google Ads platformai. Ja reklāmdevējs nerāda reklāmas, kas atbilstu šeit aprakstītajiem gadījumiem, uz reklāmdevēja reklāmām šīs politikas ierobežojumi neattiecas. Lai noteiktu, vai noteiktam gadījumam ir augstāks potenciāls sekmēt ļaunprātīgu izmantošanu vai radīt sliktu lietotāja pieredzi, mēs ņemam vērā tālāk norādītos aspektus.

 • Lietotāju atsauksmes
 • Ļaunprātīgas izmantošanas izplatība
 • Nozares tendences

Kas ir kvalificēts reklāmdevējs

Kvalificēta reklāmdevēja reklāmu seansi nav pakļauti šīs politikas ierobežojumiem. Lai novērtētu, vai reklāmdevējs ir kvalificēts, Google ņems vērā dažādus faktorus, tostarp tālāk norādītos.

 • Konta atribūti
 • Lietotāju darbības un pārskati
 • Konta darbības ilgums
 • Izmantotie reklāmu formāti
 • Politiku ievērošanas vēsture
 • Reklāmdevēja nozare
 • Identitātes verifikācijas statuss

Kas jādara, lai kļūtu par kvalificētu reklāmdevēju?

Turpiniet veidot kampaņas un reklāmas materiālus, sniedzot pozitīvu lietotāju iesaistes pieredzi, kamēr mēs novērtējam jūsu kontu. Nodrošiniet atbilstību mūsu reklamēšanas politikām. Ja jūsu konts tam ir piemērots, ieteicams uzsākt reklāmdevēja verifikāciju.

Kas notiek, kamēr jūsu konts tiek novērtēts

Kamēr reklāmdevējs iegūst Google un mūsu lietotāju uzticību, lai kļūtu par kvalificētu reklāmdevēju, tā reklāmu seansi var tikt ierobežoti tālāk norādītajos gadījumos. Šīs politikas dēļ reklāmas netiks noraidītas. Turpinot pārraudzīt jūsu kontus, mēs automātiski pārskatīsim un atjaunināsim reklāmdevēju reklāmu rādīšanas ierobežojumus. Diemžēl nevaram prognozēt, cik ilgs laiks tam būs nepieciešams.

Ja pēc ierobežojuma atcelšanas konstatēsim kādas problēmas, mums būs jāatjauno ierobežojums, kamēr tiks veikta tālāka novērtēšana.

Kā es zināšu, vai mans konts ir ierobežots

Nekvalificēti reklāmdevēji, kuriem būs nozīmīga tādu seansu daļa, kas ir šīs politikas tvērumā, saņems paziņojumu kontā. Atsevišķas reklāmas netiks noraidītas. Lai iesniegtu apelāciju par šo ierobežojumu, aizpildiet reklāmu rādīšanas ierobežojumu apelāciju veidlapu.

Tikmēr jūsu konts joprojām būs pilnībā pieejams, un reklāmas tiks ierobežotas tikai tālāk norādītajos gadījumos.

Tālāk ir uzskaitīti gadījumi, kuros jūsu reklāmas var tikt ierobežotas.


Reklāmdevējiem, kuriem nav skaidras saistības ar zīmoliem un kuru reklāmas ir vispārīgas

Mēs vēlamies nodrošināt to, lai lietotāji saprot, ar kuriem reklāmdevējiem viņi mijiedarbojas. Reizēm lietotāji var nemeklēt ar konkrētu reklāmdevēju, zīmolu, produktu vai pakalpojumu saistītu saturu, bet citkārt viņi var meklēt konkrētu zīmolu. Abos gadījumos Google vēlas nodrošināt to, lai tā reklāmdevēja identitāte, ar kuru lietotājs izvēlas mijiedarboties, būtu nepārprotama.

Lai gan reklāmdevēja nolūks var nebūt tīša lietotāja maldināšana vai maldinošas informācijas sniegšana par sevi, reklāmas, kurās ir atsauce uz citiem zīmoliem, vai vispārīgas reklāmas, kurās var nebūt norādīts vispār nekāds zīmols, var likt lietotājam domāt, ka viņš mijiedarbojas ar sev vēlamo reklāmdevēju. Šādos gadījumos Google var ierobežot seansus visām attiecīgā reklāmdevēja zīmolu un vispārīgajām reklāmām.

Tālāk ir minēti daži piemēri, kuros ietverta atsauce uz zīmolu un nav skaidras saistības ar reklāmdevēju.

 • Atbildot uz lietotāja meklēto zīmolu, tiek rādīta atsauce uz cita zīmola nosaukumu vai līdzību tam (piemēram, aviolīnija vai klientu apkalpošanas dienesta nodaļa).
 • Atbildot uz lietotāja vispārīgas meklēšanas vaicājumu par nozari (piemēram, tehnoloģiju, ceļojumu, klientu apkalpošanas dienestu), tiek rādīta atsauce uz nosaukumu vai zīmolu, kas ļoti līdzinās citam zīmolam.
 • Situācijas, kad lietotājam ir pamats uzskatīt, ka viņš mijiedarbojas ar citu zīmolu.
 • Ja reklāmdevējs, kas nav zīmola partneris, izmanto zīmola logotipu.

Tālāk ir minēti daži piemēri, kad vispārīga reklāma var būt neskaidra.

 • Lietotāji, kuri meklē noteiktus zīmolus, produktus vai pakalpojumus, saskaras ar trešo pušu reklāmām, kurās nav norādīts zīmols

Tālāk ir minēti daži veidi, kā gādāt par identitātes skaidrību savos reklāmu materiālos un samazināt reklāmu rādīšanas ierobežojumu iespējamību.

 • Piespraudiet reklāmas virsraksta priekšā savu domēnu (piem., mansdomens.lv), īpaši, ja esat jauns vai lietotājiem mazpazīstams reklāmdevējs. (Piezīme. Noteiktu veidu reklāmām vai kampaņām var nebūt iespējams piespraust savu domēnu, tāpēc jūsu piekļuve šīm funkcijām var būt īslaicīgi ierobežota.)
 • Nodrošiniet atbilstību mūsu reklamēšanas politikām.
 • Neizmantojiet citu zīmolu vai logotipu nosaukumus savos reklāmas materiālos un reklāmā skaidri norādiet savu zīmolu.
 • Izvairieties no pārlieku vispārīga reklāmteksta savās reklāmās un galvenajā lapā.
 • Izvairieties no tādu produktu un pakalpojumu reklamēšanas, kam nav skaidras zīmola identitātes.
 • Ja esat piemērots, veiciet reklāmdevēja verifikāciju.
 • Turpiniet veidot kampaņas un reklāmas materiālus, lai uzkrātu pozitīvu lietotāju mijiedarbības pieredzi un mēs varētu labāk novērtēt jūsu kontu.

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Izmēģiniet norādītās nākamās darbības.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne