Περιορισμένη προβολή διαφημίσεων

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Προκειμένου να προστατεύεται η ακεραιότητα του οικοσυστήματος του Google Ads, περιορίζουμε εμφανίσεις διαφημίσεων που παρουσιάζουν υψηλότερες πιθανότητες πρόκλησης κατάχρησης ή ανεπαρκούς εμπειρίας για τους χρήστες μας. Αυτή η πολιτική αναφέρεται ειδικά σε ένα συγκεκριμένο σύνολο σεναρίων προβολής διαφημίσεων, τα οποία αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μόνο διαφημιζόμενοι που πληρούν τα κριτήρια θα μπορούν να προβάλλουν διαφημίσεις χωρίς όρια εμφανίσεων. Αυτή η πολιτική είναι ξεχωριστή από τις υπάρχουσες πιστοποιήσεις της Google που απαγορεύουν την προβολή συγκεκριμένων διαφημίσεων από μη πιστοποιημένους διαφημιζομένους. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την καταλληλότητα για προβολή διαφημίσεων εδώ.

Γιατί θα ισχύουν περιορισμοί για συγκεκριμένους διαφημιζομένους;

Για διαφημίσεις διαφημιζομένων που δεν πληρούν τα κριτήρια θα ισχύουν περιορισμοί σε συγκεκριμένα σενάρια, προκειμένου να μειώνονται οι πιθανότητες για αρνητικές εμπειρίες των χρηστών όταν αλληλεπιδρούν με αυτές τις διαφημίσεις και να αυξάνεται η εμπιστοσύνη χρηστών και διαφημιζομένων στην πλατφόρμα Google Ads. Αν ένας διαφημιζόμενος δεν προωθεί διαφημίσεις σε αυτά τα σενάρια, για τις διαφημίσεις του δεν θα ισχύουν περιορισμοί βάσει αυτής της πολιτικής. Όταν αποφασίζουμε αν ένα συγκεκριμένο σενάριο είναι πιθανότερο να προκαλέσει κατάχρηση ή να προκαλέσει ανεπαρκή εμπειρία χρήστη, λαμβάνουμε υπόψη τα παρακάτω:

 • Σχόλια χρηστών
 • Επικράτηση κατάχρησης
 • Τάσεις του κλάδου

Τι σημαίνει διαφημιζόμενος που πληροί τα κριτήρια;

Για τις εμφανίσεις διαφήμισης ενός διαφημιζομένου που πληροί τα κριτήρια δεν ισχύουν περιορισμοί βάσει αυτής της πολιτικής. Για να αξιολογήσει το αν ένας διαφημιζόμενος πληροί τα κριτήρια, η Google θα λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως οι εξής:

 • Χαρακτηριστικά λογαριασμού
 • Δραστηριότητα χρήστη και αναφορές
 • Ωριμότητα λογαριασμού
 • Χρήση μορφών διαφήμισης
 • Ιστορικό συμμόρφωσης με πολιτικές
 • Κλάδος διαφημιζομένου
 • Κατάσταση επαλήθευσης ταυτότητας

Τι μπορείτε να κάνετε, για να γίνετε διαφημιζόμενος που πληροί τα κριτήρια;

Συνεχίστε να δημιουργείτε καμπάνιες και δημιουργικά με θετική αφοσίωση χρήστη καθώς αξιολογούμε τον λογαριασμό σας. Βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τις πολιτικές διαφημίσεων της Google. Τέλος, αν ο λογαριασμός σας είναι κατάλληλος, εξετάστε το ενδεχόμενο να ξεκινήσετε την επαλήθευση διαφημιζομένου.

Καθώς ο λογαριασμός σας αξιολογείται

Καθώς ένας διαφημιζόμενος οικοδομεί εμπιστοσύνη με την Google και τους χρήστες μας ώστε να μπορέσει να ικανοποιήσει τα κριτήρια, για τις εμφανίσεις διαφημίσεων του διαφημιζομένου αυτού μπορεί να ισχύουν περιορισμοί στα σενάρια που περιγράφονται παρακάτω. Δεν θα απορρίπτονται διαφημίσεις ως αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Θα ελέγχουμε αυτόματα και θα ενημερώνουμε τα όρια προβολής διαφημίσεων των διαφημιζομένων, καθώς συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τους λογαριασμούς τους. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσος χρόνος θα χρειαστεί για αυτό.

Αν εντοπίσουμε ζητήματα μετά την άρση ενός ορίου, ίσως χρειαστεί να επαναφέρουμε το όριο, καθώς προβαίνουμε σε περαιτέρω αξιολόγηση.

Πώς θα μάθω αν έχουν τεθεί περιορισμοί στον λογαριασμό μου;

Οι διαφημιζόμενοι που δεν πληρούν τα κριτήρια και ένα σημαντικό ποσοστό των εμφανίσεών τους εμπίπτει σε αυτήν την πολιτική θα λαμβάνουν μια ειδοποίηση εντός λογαριασμού. Μεμονωμένες διαφημίσεις δεν θα απορρίπτονται.

Στο μεταξύ, θα υπάρχει πλήρης πρόσβαση στον λογαριασμό σας, ενώ για τις διαφημίσεις θα ισχύουν περιορισμοί μόνο στα σενάρια που αναφέρονται παρακάτω.

Ακολουθούν τα σενάρια στα οποία μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για τις διαφημίσεις σας.


Διαφημιζόμενοι με ασαφείς σχέσεις επωνυμίας και γενικές διαφημίσεις

Θέλουμε να διασφαλίζουμε ότι οι χρήστες γνωρίζουν με ποιους διαφημιζομένους αλληλεπιδρούν. Μερικές φορές, οι χρήστες μπορεί να μην αναζητούν περιεχόμενο που σχετίζεται με έναν συγκεκριμένο διαφημιζόμενο, επωνυμία, προϊόν ή υπηρεσία, ενώ άλλες φορές μπορεί να έχουν υπόψη μια συγκεκριμένη επωνυμία. Και στις δύο περιπτώσεις, η Google θέλει να διασφαλίζει ότι η ταυτότητα του διαφημιζομένου με τον οποίο ο χρήστης επιλέγει να αλληλεπιδράσει είναι σαφής.

Παρά το ότι ένας διαφημιζόμενος μπορεί να μην έχει πρόθεση να παραπλανήσει σκόπιμα έναν χρήστη ή να υιοθετήσει ο ίδιος παραπλανητικές περιγραφές στις διαφημίσεις του, οι διαφημίσεις που παραπέμπουν σε άλλες επωνυμίες και οι γενικές διαφημίσεις που δεν περιέχουν καθόλου στοιχεία καθιέρωσης επωνυμίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση στον χρήστη, με αποτέλεσμα να θεωρήσει ότι αλληλεπιδρά με τον διαφημιζόμενο που επιθυμεί. Στις περιπτώσεις αυτές, η Google μπορεί να περιορίζει τις εμφανίσεις για όλες τις διαφημίσεις επωνυμίας και τις γενικές διαφημίσεις για τον συγκεκριμένο διαφημιζόμενο.

Παραδείγματα που παραπέμπουν σε μια επωνυμία, όπου η σχέση με τον διαφημιζόμενο είναι ασαφής (ενδεικτικά):

 • Παραπομπή στο όνομα άλλης επωνυμίας ή σε παρόμοια επωνυμία (όπως σε μια αεροπορική εταιρεία ή ένα τμήμα εξυπηρέτησης πελατών) μετά από την αναζήτηση ενός χρήστη για τη συγκεκριμένη επωνυμία
 • Παραπομπή σε όνομα ή επωνυμία που μοιάζει πολύ με άλλη επωνυμία, ως απόκριση στη γενική αναζήτηση ενός χρήστη για έναν κλάδο (π.χ. τεχνολογία, ταξίδια, εξυπηρέτηση πελατών)
 • Περιπτώσεις όπου ο χρήστης εύλογα πιστεύει ότι αλληλεπιδρά με άλλη επωνυμία
 • Χρήση του λογότυπου μιας επωνυμίας από μη συνδεδεμένο διαφημιζόμενο

Παραδείγματα ενδεχομένως ασαφούς γενικής διαφήμισης (ενδεικτικά):

 • Χρήστες που αναζητούν συγκεκριμένες επωνυμίες, προϊόντα ή υπηρεσίες και βλέπουν διαφημίσεις χωρίς επωνυμία τρίτων μερών

Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι που θα σας βοηθήσουν να παρουσιάζετε με σαφήνεια την ταυτότητά σας και να ελαχιστοποιήσετε την περιορισμένη προβολή διαφημίσεων:

 • Καρφιτσώστε τον τομέα σας (π.χ. mydomain.com) μπροστά από την επικεφαλίδα διαφήμισης, ειδικά αν είστε νέος διαφημιζόμενος ή δεν σας γνωρίζουν καλά οι χρήστες. (Σημείωση: Η δυνατότητα να καρφιτσώσετε τον τομέα σας μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε συγκεκριμένους τύπους διαφημίσεων ή καμπανιών, με αποτέλεσμα να περιορίζεται προσωρινά η πρόσβασή σας σε αυτές τις λειτουργίες)
 • Βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τις πολιτικές διαφημίσεων της Google
 • Μην χρησιμοποιείτε ονόματα άλλων επωνυμιών ή λογότυπα στο δημιουργικό της διαφήμισής σας. Επίσης, συμπεριλάβετε ξεκάθαρα την επωνυμία σας στη διαφήμιση
 • Αποφύγετε το υπερβολικά γενικόλογο κείμενο στις διαφημίσεις σας και στη σελίδα προορισμού
 • Αποφύγετε την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών χωρίς τη σαφή σας ταυτότητα επωνυμίας
 • Αν πληροίτε τα κριτήρια, ολοκληρώστε την επαλήθευση διαφημιζομένου.
 • Συνεχίστε να δημιουργείτε καμπάνιες και δημιουργικά που συγκεντρώνουν θετικές αλληλεπιδράσεις χρηστών, ώστε να μπορούμε να αξιολογούμε καλύτερα τον λογαριασμό σας.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού