Wymagania dotyczące informacji o firmie

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Ważne: nie możemy zagwarantować, że komponenty z informacjami o firmie będą się wyświetlać, nawet jeśli konto przeszło proces weryfikacji reklamodawcy. Może to oznaczać, że komponenty z informacjami o firmie nie wyświetlają się w żadnych z Twoich reklam albo wyświetlają się tylko w niektórych z nich. Ma to zwykle na celu ochronę użytkowników. Nie możesz zmienić stanu wyświetlania komponentów z informacjami o firmie, ale Google będzie automatycznie sprawdzać i aktualizować informacje o spełnianiu wymogów przez reklamodawców. Zalecamy okresowe sprawdzanie konta Google Ads w celu przekonania się, czy te komponenty uzyskują więcej wyświetleń.

Informacje o firmie umożliwiają uzupełnienie bieżących reklam tekstowych na komputery i urządzenia mobilne o komponenty związane z firmą, takie jak jej nazwa i logo. Dzięki temu reklamodawcy mogą wykorzystywać siłę marki, aby łatwiej docierać do nowych i obecnych klientów. Dowiedz się więcej o informacjach o firmie

Uwaga: przesyłając własne komponenty, potwierdzasz, że jesteś (jako reklamodawca) właścicielem wszelkich praw do publikowania udostępnianej nazwy i udostępnianego logo firmy.

Aby zapewnić użytkownikom wysoką jakość reklam, komponenty z informacjami o firmie muszą być zgodne ze wszystkimi zasadami Google Ads, zasadami dotyczącymi znaków towarowych i zasadami dotyczącymi praw autorskich. Muszą one także spełniać podane niżej wymagania.

Wytyczne dotyczące nazwy firmy

 • Nazwa firmy powinna dokładnie odpowiadać nazwie domeny lub nazwie prawnej przesłanej podczas weryfikacji reklamodawcy.
 • Maksymalna długość nazwy firmy to 25 znaków.
 • Obsługiwane języki: wszystkie

Jeśli nazwa firmy nie jest dokładnie taka sama jak nazwa domeny lub nazwa prawna zweryfikowana podczas weryfikacji reklamodawcy, komponent nie zostanie zatwierdzony.

Aby sprawdzić nazwę prawną firmy użytą podczas procesu weryfikacji reklamodawcy, najpierw przejdź na swoje konto Google Ads. Zweryfikowana nazwa wyświetla się na stronie Weryfikacja reklamodawcy w sekcji Płatności.

Uwaga: nazwa firmy musi być identyczna z nazwą domeny lub nazwą oficjalną zweryfikowaną w ramach programu weryfikacji reklamodawców. Jeśli chcesz używać innej nazwy firmy, a nazwa ta jest obecnie zarejestrowana przez Ciebie jako znak towarowy, możesz przejść proces weryfikacji marki na potrzeby informacji o firmie. Ma on zastosowanie w następujących sytuacjach:
 • Nazwa firmy odzwierciedla subdomenę w domenie, która została potwierdzona w ramach weryfikacji reklamodawcy lub jest identyczna z nazwą oficjalną.
 • Twoja firma używa różnych nazw na potrzeby różnych rodzajów działalności.

 • Logo powinno pasować do reklamowanej firmy i być spójne z podaną nazwą domeny.
 • Format obrazu: kwadrat (1:1).
 • Rozdzielczość obrazu: 1200 x 1200 (zalecana); 128 x 128 (minimalna).
 • Format pliku: PNG, JPG; maksymalny rozmiar pliku: 5120 KB.
 • Logo powinno być widoczne zarówno w trybie jasnym, jak i ciemnym.
 • Zalecany bezpieczny obszar obrazu: ważne treści umieść w środkowych 80% obrazu.
 • Google będzie domyślnie wyświetlać logo w formacie koła. W niektórych przypadkach może to powodować obniżenie jakości logo firmy (jeśli na przykład część obrazu logo zostanie obcięta). Przestrzegaj podanych wyżej wytycznych dotyczących logo, aby mieć pewność, że Google będzie wyświetlać logo wysokiej jakości.
  • W niektórych przypadkach dynamicznie utworzone logo firmy będzie się wyświetlać jako kwadrat, a nie koło. Może ono wyświetlać się także na szarym tle. Jeśli zależy Ci, aby logo Twojej firmy wyświetlało się w formacie koła, zalecamy przesłanie własnych obrazów logo.
 • Przykład poniżej pokazuje, jak Twoje logo będzie wyglądać w reklamach Google Ads w wynikach wyszukiwania.
  To jest ikona oryginalnego komponentu z logo firmy. To jest ikona wyrenderowanego okrągłego komponentu z logo firmy.
  Plik oryginalny Plik wyświetlany w formacie koła
(domyślnie)

Uwaga: logo firmy powinno być takie samo jak logo reklamowanej firmy oraz spójne z nazwą domeny lub nazwą oficjalną zweryfikowaną w ramach programu weryfikacji reklamodawców. Jeśli chcesz używać innego logo, a logo to jest obecnie zarejestrowane przez Ciebie jako znak towarowy, możesz przejść proces weryfikacji marki na potrzeby informacji o firmie. Ma on zastosowanie w następujących sytuacjach:

 • Logo odzwierciedla subdomenę w domenie, która została potwierdzona w ramach weryfikacji reklamodawcy lub jest identyczna z nazwą oficjalną.
 • Twoja firma używa różnych logo na potrzeby różnych rodzajów działalności.

Wymagania związane z formatem

Niepasująca nazwa firmy

Czerwony znak x Użycie nazwy firmy innej niż nazwa domeny lub nazwa prawna reklamodawcy

Uwaga: aby sprawdzić nazwę prawną firmy użytą podczas procesu weryfikacji reklamodawcy, najpierw przejdź na swoje konto Google Ads. Zweryfikowana nazwa wyświetla się na stronie Weryfikacja reklamodawcy w sekcji Płatności.

Nazwa domeny

Dozwolone

Niedozwolone

https://www.google.com

Google

Przykład

Uwaga: w niektórych przypadkach możesz używać alternatywnej nazwy firmy. Dowiedz się więcej o weryfikacji marki na potrzeby informacji o firmie.

Widoczność nazwy

Czerwony znak x Nazwa firmy reklamodawcy, która nie jest wyraźnie widoczna na stronie docelowej reklamy

Strona docelowa

Dozwolone

Niedozwolone

google.com

Google

Example

Niepasujące logo

Czerwony znak x Logo niepasujące do nazwy firmy lub reklamowanej działalności albo ich nieodzwierciedlające

Czerwony znak x Kilka plików logo przesłanych dla tej samej nazwy firmy lub reklamowanej działalności

Nazwa firmy

Dozwolone

Niedozwolone

example.com

Przykład logo niepowiązanego z witryną, do której jest przypisane.

Przykład logo niepowiązanego z witryną, do której jest przypisane.Przykład logo, które jest prawidłowo renderowane.

Uwaga: w niektórych przypadkach możesz używać alternatywnego logo firmy. Dowiedz się więcej o weryfikacji marki na potrzeby informacji o firmie.

Widoczność logo

Czerwony znak x Logo firmy reklamodawcy, które nie jest wyraźnie widoczne na stronie docelowej reklamy

Strona docelowa

Dozwolone

Niedozwolone

google.com

Przykład logo niepowiązanego z witryną, do której jest przypisane.

Niedozwolone treści

Czerwony znak x Obrazy przedstawiające nagość, w tym w celach artystycznych

Czerwony znak x Obrazy z podtekstem seksualnym

Dozwolone

Niedozwolone

Przykład logo niezawierającego niedozwolonych treści.

Przykład logo zawierającego niedozwolone treści.

Źle przycięte obrazy

Czerwony znak x Logo przycięte tak, że reprezentuje ono firmę niedokładnie lub w sposób mylący

Dozwolone

Niedozwolone

Przykład prawidłowo przyciętego logo.

Przykład źle przyciętego logo.

Nieostre obrazy

Czerwony znak x Logo, które jest zbyt nieostre, rozmyte lub za małe, aby było czytelne

Dozwolone

Niedozwolone

Przykład logo, które nie jest rozmyte.

Przykład logo, które jest rozmyte.

Przykład logo z czytelnym rozmiarem tekstu. Przykład logo z nieczytelnym rozmiarem tekstu.
Ilustracja przedstawiająca dozwolone logo w Google Ads. Ilustracja przedstawiająca niedozwolone logo w Google Ads.

Puste miejsce

Czerwony znak x Obraz, który jest pojedynczym blokiem koloru lub nie zawiera wyróżniających cech ani elementów

Dozwolone

Niedozwolone

Przykład logo z dozwoloną ilością pustego miejsca.

Niejasne obrazy

Czerwony znak x Odwrócenie kolorów: kolory są inne niż w oryginalnym logo w witrynie

Czerwony znak x Obraz do góry nogami: logo jest obrócone w porównaniu z orientacją oryginalną

Czerwony znak x Obraz zniekształcony, przechylony, zdeformowany lub przekształcony: logo jest zniekształcone w porównaniu z oryginalnym logo w witrynie

Dozwolone

Niedozwolone

Przykład logo z prawidłowymi kolorami.

Przykład logo z odwróconymi kolorami.

Przykład logo w prawidłowej orientacji.

Przykład logo, które jest odwrócone.

Przykład logo, które jest prawidłowo renderowane.

Przykład przechylonego lub zniekształconego logo.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne